Báo cáo thực tập gara ô tô trung phong 2019 chính thức

47 30 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 19:24

Báo cáo thực tập tại gara ô tô Trung Phong năm 2019Báo cáo thực tập tại gara ô tô Trung Phong năm 2019Báo cáo thực tập tại gara ô tô Trung Phong năm 2019Báo cáo thực tập tại gara ô tô Trung Phong năm 2019Báo cáo thực tập tại gara ô tô Trung Phong năm 2019 1 Mu ̣c lu ̣c Lời mở đầ u Lời cảm ơn Phiếu nhận xét công ty Phiếu nhận xét giáo viên hướng dẫn thực tập Phần 1: Tổng quan công ty (garage) thực tập 1.1 Giới thiệu tổng quan công ty 1.2 Giới thiệu sở vật chất công ty Phần 2: Nội dung thực tâ ̣p 14 2.1 Thực tập tổ chức quản lý sản xuất 14 2.2 Thực tập an toàn lao động sản xuất 15 2.3 Thực tập chuyên môn 16 2.3.1 Phần máy 16 2.3.2 Phần gầm 18 2.3.3 Phần điện 33 2.3.4 Đồng sơn 35 2.3.5 Bảo dưỡng: Trình bày qui trình bảo dưỡng dòng xe thực xưởng thực tâ ̣p 39 Phần 3: Kết luận kiến nghị 46 3.1 Kết luận 46 3.2 Kiến nghị đề xuất 46 3.2.1 Về công ty thực tập 46 3.2.2 Về chương trình giảng dạy trường có phù hợp với cơng việc bên 46 3.2.3 Về quản lý thực tập 47 LỜI NÓI ĐẦU Hiện giao thơng nước ta giữ vai trò quan trọng phát triển kinh tế đời sống xã hội, mà ô phương tiện giao thông dầ n phổ biến Trong năm gần ngành vận tải ô phát triển với tốc độ cao, nhiều lựa cho ̣n phù hợp với thị hiếu khách hàng Việt Nam xe bắt đầu sử dụng rộng rãi Tuy nhiên nhu cầu lại người chưa thỏa mãn Do hãng sản xuất xe không ngừng cải tiến, ứng dụng đưa thành tựu khoa học, kỹ thuật ngành thiết kế chế tạo ô tô, nhằm làm tăng công suất, tốc độ giảm tiêu hao nhiên liệu, giảm độ độc hại khí thải Những cải tiến nhằm đáp ứng nhu cầu ngày cao người quy định khắt khe ô nhiễm môi trường: Với tốc độ giao thông việc đảm bảo an tồn cho người điều quan trọng đòi hỏi ô phải hoạt động tốt an tồn Và để đảm bảo điều thi phải có góp sức của người thợ kỹ thuật lĩnh vực ô chúng em hệ trẻ hệ công nghệ đại sẽ cố gắng phát huy ngành kỹ thuật ô tốt Với mục đích làm quen với việc thực tập thực tế làm việc ga ô Trung Phong, nhằm củng cố mở rộng thêm kiến thức chuyên môn Em thực tập ga và em giao làm báo cáo thực tập tất trình thực tập ga ô Trung Phong Trong trình thực báo cáo thực tập em thầy hướng dẫn tận tình tạo điều kiện thuận lợi cho em Mặc dù em cố gắng hoàn thành báo cáo bước đầu làm quen với việc thực tập trình độ thân em nhiều hạn chế nên báo cáo thực tập cửa em khơng tránh khỏi sai sót Rất mong thơng cảm góp ý q thầy, quý ga bạn để báo cáo hoàn thiện Qua em xin chân thành cảm ơn thầy khoa chủ ga ô bạn giúp đở em trình làm báo cáo thực tập LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực tập vừa qua, em tích lũy nhiều kinh nghiệm, kỹ năng, tác phong làm việc Giúp em củng cố kiến thức học trường, từ làm tảng, hành trang cho công việc nghề nghiệp sau Em xin chân thành cảm ơn Gara Trung Phong tạo điều kiện cho em làm việc học hỏi thời gian vừa qua Đội ngũ nhân viên công ty giúp đỡ, hướng dẫn nhiệt tình Em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình thầy Nguyễn Bảo Trầ n người đôn đúc chúng em kiếm nơi thực tập người trực tiếp dẫn em suốt trình thực tập Em xin cảm ơn cho phép từ phía Nhà trường, quan tâm giúp đỡ từ Khoa khí động lực giúp em thực tập, cọ xát thực tế, học hỏi thêm nhiều kiến thức kinh nghiệm quý báu qua thời gian thực tập vừa qua Em xin cảm ơn quý thầy cô khoa khí q thầy trường Cao đẳng Kĩ Thuật CT giảng dạy kiến thức tảng cho em suốt thời gian vừa qua Báo cáo thực tập kiến thức nhỏ em học hỏi trình làm việc Em mong nhận ý kiến đóng góp từ phía thầy Phiếu nhận xét Công ty Phiếu nhận xét giáo viên hướng dẫn Phầ n 1: Tổ ng quan về công ty thực tâ ̣p PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY THỰC TẬP 1.1 Giới thiệu tổng quan công ty 1.1.1 Vị trí: Trung tâm sửa chữa Trung Phong tọa lạc vị trí 1026 - 1028, Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8, Thành Phố Hồ Chí Minh 1.1.2 Chức Chuyên bảo dưỡng, sửa chữa, đồ chơi xe, mua bán xe qua sử dụng, bán phụ tùng, bảo hiểm dân sự, vật chất 1.1.3 Sơ đồ tổ chức Giám đốc: OCP là người đứng đầ u công ty Cố vấ n Kỹ thuâ ̣t: NQT Phầ n 1: Tổ ng quan về công ty thực tâ ̣p Xưởng thợ máy Văn phòng (Giám đốc, kế toán) Xưởng thợ đồng 1.2 Giới thiệu sở vật chất công ty Ga ô có đầ y đủ dụng cụ tháo lắp xe tuýp 1/2, 1/4, 3/8 , cờ lê các loa ̣i Có súng bắn ốc ,bằng điện, có đầy đủ kích đội thủy lực, giá đỡ hơ ̣p sớ , có đồ cảo, tời, có thiết bị đo kiểm thước cặp, có máy cắt máy mài, máy chuẩ n đoán lỗi Garage còn trang bi ̣du ̣ng cu ̣ làm đồ ng sơn Phầ n 1: Tổ ng quan về công ty thực tâ ̣p Thiế t bi ̣cân chin̉ h thức lái Phầ n 1: Tổ ng quan về công ty thực tâ ̣p Cầ u nâng (2 cầ u) Phầ n 1: Tổ ng quan về công ty thực tâ ̣p Du ̣ng cu ̣ ép ba ̣c đa ̣n 10 Phầ n 2: Nô ̣i dung thực tâ ̣p 33 2.3.3 Phần điện Những vấn đề cần quan tâm việc bảo dưỡng hệ thống điện ô accu, máy phát, máy khởi động I ACCU Các hư hỏng của accu: a Các tấ m cực bi ̣ sunfat hóa: Sunfát hóa là sự hình thành lớp tinh thể của chì sunfat màu trắ ng bề mă ̣t các tấ m cực, nguyên nhân na ̣p điê ̣n thiế u thường xuyên, bảo quản với dung dich ̣ điê ̣n phân không đươ ̣c na ̣p điê ̣n, accu phóng điê ̣n quá giới ̣n cho phép, mức dung dich ̣ điê ̣n phân thấ p và tỷ tro ̣ng cao Accu phóng điê ̣n nhanh có phu ̣ tải là dấ u hiê ̣u của hiê ̣n tươ ̣ng các tấ m cực bi ̣ sunfat hóa cu ̣c bô ̣ Accu bi ̣sunfat hóa thì na ̣p điê ̣n nhiê ̣t đô ̣ và điê ̣n áp đề u tăng nhanh, bo ̣t khí thoát nhiề u tỷ tro ̣ng dung dich ̣ tăng lên rấ t it́ hiê ̣n tươ ̣ng này xem là na ̣p điê ̣n không vào b Các tấ m cực bi ̣ ngắ n mạch: Nguyên nhân sự nhét đầ y các ̣t hoa ̣t tính vào kẽ các tấ m cực và hư hỏng của tấ m cách c Các tấ m cực bi ̣ cong vênh, nứt: Nguyên nhân: -Na ̣p điê ̣n quá mức, tiế p tu ̣c na ̣p điê ̣n accu đã đầ y điê ̣n -Ngắ n ma ̣ch giữa các tấ m cực -Tỷ tro ̣ng và nhiê ̣t đô ̣ dung dich ̣ điê ̣n phân quá cao -Accu cố đinh ̣ không chă ̣t máy, bi ̣rung đô ̣ng làm viê ̣c d Tự phóng điê ̣n: Nguyên nhân: -Ngắ n ma ̣ch , tấ m cực bẩ n hoă ̣c bề mă ̣t accu có chứa dung dich ̣ điê ̣n phân -Ngắ n ma ̣ch bên tấ m cách bi ho ̣ ̉ ng hoă ̣c chấ t hoa ̣t tính bi ̣rơi ru ̣ng -Phát sinh dòng điê ̣n cu ̣c bô ̣ bên accu: ta ̣p chấ t bên accu làm thay đổ i điê ̣n thế các vùng accu -Tỷ tro ̣ng dung dich ̣ điê ̣n phân không đồ ng nhấ t: hiê ̣n tươ ̣ng lắ ng làm cho nồ ng đô ̣ dung dich ̣ điê ̣n phân ở phầ n đáy accu cao phát sinh khác về điê ̣n thế e Thay đổ i cực tính của các tấ m cực: Phầ n 2: Nô ̣i dung thực tâ ̣p 34 Khi điê ̣n lươ ̣ng bên accu giảm và sau đó hồ i điê ̣n trở la ̣i, sẽ làm thay đổ i cực tính của tấ m cực Bảo dưỡng Accu: a Bảo dưỡng cấ p 1: Vê ̣ sinh vỏ bình và xem xét bên ngoài, thông các lỗ thông hoă ̣c ở nút Kiể m tra đô ̣ bắ t chă ̣t các đai chằ ng, kiể m tra các đầ u đấ u dây và bôi mỡ vào các đầ u cực Kiể m tra mức dung dich ̣ điê ̣n phân các ngăn và sự rò rỉ của accu b Bảo dưỡng cấ p 2: Ngoài các công viê ̣c của bảo dưỡng cấ p 1, cầ n phải kiể m tra tỷ tro ̣ng dung dich, ̣ khả làm viê ̣c và mức đô ̣ na ̣p điê ̣n của accu, nế u có hư hỏng thì phải sửa chữa c Bảo dưỡng theo mùa: Tùy theo mùa mà điề u chỉnh tỷ tro ̣ng dung dich ̣ điê ̣n phân cho thić h hơ ̣p II MÁY PHÁT ĐIỆN: Các hư hỏng của máy phát điê ̣n: a Chổ i than tiế p xúc không tố t: Do bi ̣oxy hóa hoă ̣c bi ̣dính dầ u vào vòng tiế op xúc, cổ góp mòn không đề u, kênh chổ i than hoă ̣c giảm sức căng lò xo chổ i than…v.v Những hư hỏng đó làm tăng điê ̣n trở ma ̣ch kích máy phát làm giảm cường đô ̣ của dòng kić h và làm cho công suấ t máy phát giảm xuố ng b Cuộn kích chạm mát: Thường xảy đầ u các cuô ̣n kić h tới các vòng tiế p xúc, kế t quả làm cho từ thông giảm vì vâ ̣y điê ̣n áp nhỏ và dòng điê ̣n không ma ̣ch ngoài c Cuộn kích bi đứt: Khi bi đư ̣ ́ t cuô ̣n kích thì cuô ̣n stato sức điê ̣n đô ̣ng chỉ đa ̣t – 4V tù dư của roto cảm ứng gây d Cuộn kích bi ̣ ngắ n mạch: e Cuộn Stato bi ̣ đứt: Nế u đứt mô ̣t pha, còn la ̣i hai pha sẽ mắ c nố i tiế p, điê ̣n trở cuô ̣n dây stato tăng lên, điê ̣n áp tăng , có thể dẫn tới cho ̣c thủng diode chin̉ h lưu Nế u đứt hai pha thì ma ̣ch của cuô ̣n stato sẽ đứt và máy phát không làm viê ̣c Phầ n 2: Nô ̣i dung thực tâ ̣p 35 f Cuộn Stato bi ̣ chạm mát: Có thể xảy hư hỏng về hoă ̣c về nhiê ̣t của cuô ̣n dây hoă ̣c ở đầ u ra, hiê ̣n tươ ̣ng này làm giảm công suấ t của máy phát Bảo dưỡng máy phát điê ̣n: a Bảo dưỡng cấ p 1: Kiể m tra sự bắ t chă ̣t và đô ̣ căng của đai truyề n b Bảo dưỡng cấ p 2: Vê ̣ sinh bề mă ̣t máy phát, kiể m tra đô ̣ bắ t chă ̣t và đô ̣ căng đai c Bảo dưỡng theo mùa: Kiể m tra tiǹ h tra ̣ng cổ góp, chổ i than và các vòng bi Kiể m tra đô ̣ bắ t chă ̣t và đô ̣ căng đai II MÁY KHỞI ĐỢNG: Các hư hỏng của máy khởi đợng: a Bâ ̣t công tắ c, máy khởi đô ̣ng không quay: không có dòng điê ̣n cha ̣y vào máy, dẫn điê ̣n không tố t hoă ̣c bi đư ̣ ́ t ma ̣ch b Máy khởi đô ̣ng không quay hoă ̣c quay rấ t châ ̣m c Máy khởi đô ̣ng quay không truyề n đô ̣ng lực đế n làm quay tru ̣c khuỷu d Khi khởi đô ̣ng có tiế ng bánh va đâ ̣p: bánh truyề n đô ̣ng hoă ̣c vành bánh đà bi ̣hỏng 2.3.4 Đồng sơn Sơn cơng đoạn cuối cùng có tính định tới hình thức xe sửa chữa Khác với quy trình sơn tĩnh điện thường thiết lập dây chuyền sản xuất xe mới, dịch vụ sửa chữa người ta thường trang bị hệ thống sơn sấy quy mơ nhỏ, có tính linh hoạt cao Phầ n 2: Nô ̣i dung thực tâ ̣p 36 Quy trình sơn sửa ơtơ có cơng đoạn thực Đầu tiên tra mã màu Kỹ thuật viên tiến hành so màu xe cần sửa với tập thẻ mã số màu loại xe để chọn thẻ tương thích (với đời xe sơn nhiều tơng có thẻ màu cho phận xe) Chuyên viên pha sơn cần xác định diện tích bề mặt cần sơn để tính lượng sơn đủ dùng Việc xác định dựa theo ba-rem định lượng sơn hãng sơn cung cấp, cho module thân, vỏ, khung, sườn loại xe Ví dụ sơn tồn sedan Mondeo V6 cần kg sơn, sơn riêng cánh cửa dùng hết 0,3 kg Đối với mảng sơn nhỏ không chiếm hết module định lượng, kỹ thuật viên tự xác định khối lượng sơn cần thiết theo kinh nghiệm, sai số không đáng kể Chuyên gia pha sơn cần đánh giá kỹ lưỡng phẩ m chất thực màu sơn xe module độ bạc nhiệt (nắ p khoang hành lý, nắ p ca-pơ, mui xe ), bạc gió (mũi xe, cản trước, lưng gương, ), độ xuống màu chung theo thời gian sử dụng để gia giảm công thức lúc pha sơn, tạo mảng màu trùng hoàn toàn với thân xe cũ Bước cần làm tính cơng thức lượng sơn cần pha máy tính Kỹ thuật viên nhập tên xe, mã số màu tổ ng khối lượng sơn cần pha vào bảng tra Phầ n 2: Nô ̣i dung thực tâ ̣p 37 máy tính Phần mềm chuyên dụng hãng sản xuất cung cấp kèm theo dây chuyền sơn tính tỷ lệ màu sơn thành phần để pha màu sơn xe Căn khối lượng tổ ng mà kỹ thuật viên nhập vào, khối lượng màu sơn thành phần xác định xác tới 1/10 gam Sau lệnh in, kỹ thuật viên sơn sấy có tay trang giấy dẫn cơng thức pha màu sơn với khối lượng sơn cần cho xe sửa chữa Với dòng xe sử dụng rộng rãi thị trường cơng thức pha sơn thường có sẵn tủ đựng thẻ mã màu chúng sử dụng thường xuyên, chí chun gia pha sơn nhớ hết màu thành phần tỷ lệ pha Các kỹ thuật viên thực bước pha sơn gia giảm màu theo dẫn máy tính Các thơng tin màu sơn thành phần chia làm cột: tên miêu tả màu sơn, mã số màu khối lượng cần dùng Căn trang in dẫn, kỹ thuật viên chọn hộp sơn thành phần theo mã số ghi vỏ đưa chúng lên dàn khuấy tự động để xử lý váng đông kết Tiếp theo, đặt hộp rỗng lên cân điện tử rót vào màu sơn thành phần theo khối lượng ghi dẫn Cuối cùng, hộp sơn vừa pha đưa lên máy khuấy thật kỹ, chuyên gia pha sơn kiểm tra màu pha gia giảm thành phần đôi chút cho màu pha trùng hợp với độ bạc màu xe cũ Trước sơn, cần làm khô, phần vỏ xe định sơn, đồng thời che chắ n chi tiết xung quanh vùng sơn chúng khác màu, dán băng keo che nẹp mạ, mặt kính (với chi tiết khó che chắ n quét phủ lên chúng lớp mỡ lỗng thật mỏng) Thơng gió phòng sơn, lọc khơng khí sau đặt lại chế độ sấy, hút ẩ m, chiếu sáng chiếu nhiệt Nhiệt độ chuẩ n thông thường sơn 30oC, sấy 70oC Sau thông số nhiệt, độ ẩ m, ánh sáng đạt yêu cầu, đưa xe vào ca-bin tiến hành sơn lót Nếu lớp sơn thực sau cơng đoạn bả ma-tít đánh ráp lại cho mịn, sấy khô phun nước màu thứ Trong trình người thợ phun nước sơn, thiết bị hút gió ca-bin kích hoạt để bụi sơn khơng bay lơ lửng làm vẩ n đục khơng khí bám vào chi tiết khác Phầ n 2: Nô ̣i dung thực tâ ̣p 38 Thời gian thực thao tác sơn phụ thuộc vào diện tích bề mặt cần che phủ, tổ ng thời gian từ lúc xe chạy vào ca-bin, qua giai đoạn sơn sấy xong nhiệt độ 70oC thường khoảng tiếng (bằ ng ca làm việc) Cuối cùng cơng đoạn hòa màu đánh bóng Sau đưa khỏi ca-bin sơn sấy, xe cần đánh bóng tồn để hòa màu lớp sơn cũ Dù kỹ thuật kinh nghiệm pha sơn chuyên gia điêu luyện đến cỡ vết sơn bị chênh so với bề mặt sơn cũ toàn xe, bỏ qua bước đánh bóng hòa màu Kỹ thuật viên bơi xi bóng lên tồn xe đánh kỹ, đặc biệt vùng sơn khu vực tiếp giáp Việc đánh bóng bằ ng xi có tác dụng làm mờ cũ bớt mảng sơn lại làm bóng mảng sơn cũ Nếu cơng đoạn làm tốt, khó nhận đâu chỗ sơn lại 2.3.5 Bảo dưỡng: Trình bày qui trình bảo dưỡng dòng xe thực xưởng thực tâp: Phầ n 2: Nô ̣i dung thực tâ ̣p 39 Theo định kỳ xe ô phải kiểm tra chu kỳ nhiên chưa đủ Nếu muốn giữ cho xe bền đẹp thời gian dài tuần bạn nên kiểm tra lần Chỉ bước đơn giản sau bạn tránh hư hại khơng đáng có sau CÁC BƯỚC CƠ BẢN BẢO DƯỠNG XE Ô Những dụng cụ để kiểm tra xe Cần chuẩn bị nột số dụng cụ cần thiết :giẻ lau,mỡ bò,một số dung dịch nước làm mát,dầu thắng số thứ cần thiết khác Kiểm tra máy máy phận phức tạp, thường hay tránh khơng kiểm tra tới Do đó, phận quan trọng cần kiểm tra minh họa bên để dễ dàng nhận biết tự kiểm tra Các điểm cần kiểm tra hầu hết sản phẩm bổ trợ dầu máy, nước làm mát tản nhiệt hay nước rửa kính Trước cho chạy xe,cần kiểm tra lượt, thiếu phải bổ sung * Phương pháp kiểm tra Phầ n 2: Nô ̣i dung thực tâ ̣p 40 Việc kiểm tra quản lý xe chỗ bạn cảm thấy có vấn đề xe chạy Khi bạn nên ý kiểm tra ba phận quan trọng sau: - máy - Các phận xe bao gồm bánh xe - Ghế lái phần bên xe 2.Kiểm ắc quy: Ắc quy phận quan trọng để khởi động xe, cần cho hoạt động thiết bị khác xe đèn xe hay dàn âm xe Ắc quy xe chia làm hai loại ắc quy nước (cần bổ sung nước) ắc quy khô (không cần bổ sung nước) Các loại xe sản xuất gần ắc quy khô, kim đồng hồ phía màu xanh ắc quy hồn tồn bình thường Kiểm tra nước làm mát tản nhiệt Mở nắp hộp đựng nước làm mát ra, kiểm tra xem mực nước bình mức nào, FULL hay LOW Nếu nước làm mát bị thiếu dẫn đến tượng tải nhiệt, định phải bổ sung thêm lượng phù hợp Phầ n 2: Nô ̣i dung thực tâ ̣p 41 Nước lamg mát của chiế c Chevrolet Spark 4.Kiểm tra dây roa : Ấn đầu ngón tay vào phần hai bên dây, dây trũng xuống khoảng 1015cm dây hồn tồn bình thường, dây trũng dây có dấu hiệu đứt cần phải thay dây Kiểm tra dầu máy Phầ n 2: Nô ̣i dung thực tâ ̣p 42 Dầu máy yếu tố giúp cho động hoạt động trơn tru, lượng dầu máy khơng phù hợp sử dụng q lâu cần phải điều chỉnh Nên định kì thay dầu máy 3000-5000km lần Cách thay dầu xe a Cho xe nằm cố định mặt phẳng Rút cầm tay màu vàng cam đồng hồ đo dầu đặt lên khăn lau Đồng thời kiểm tra mức độ đục dầu b Lau xong, cắm đo dầu vị trí cũ c Sau lại rút đo ra, dầu dính khoảng F L dầu máy bình thường Kiểm tra phận khác bên bên xe Tuổi thọ bánh xe kéo dài thêm định kì đảo lốp Mỗi lốp xe có mức độ tiếp xúc với đất tải trọng đặt lên chúng khác Do định kì luân chuyển vị trí bánh (trong trường hợp bánh xe có kích cỡ nhau) tuổi thọ lốp kéo dài Chú ý bước kiểm tra quan trọng sau: Kiểm tra áp xuất khơng khí bánh xe Dù khơng bị thủng lỗ lốp xe dần bị xẹp Mỗi loại xe có áp suất khơng khí bánh xe riêng, bạn nên kiểm tra số ghi phía cửa xe bơm bổ sung cho bánh xe theo áp suất bơm quy định Kiểm tra chuẩn báo mòn hoa lốp Chuẩn báo mòn lốp đánh dấu hình mặt bên cạnh lốp Chuẩn cao phần lại bề mặt hoa lốp 1,6 mm Khi chuẩn bị mòn ngang với bề mặt hoa lốp lúc bạn nên thay lốp Phầ n 2: Nô ̣i dung thực tâ ̣p 43 Lốp mòn tiêu chuẩn Kiểm tra dị vật bám vào bánh xe Để phòng tránh tượng nổ/ xẹp lốp, bạn nên thường xuyên kiểm tra xem có vật dính vào bánh xe hay bánh xe có bị vết tích khơng Nếu có bạn nên loại bỏ chúng ngay, có đinh găm vào bánh bạn nên thay lốp để tránh tai nạn đáng tiếc xảy Kiểm tra đèn chiếu sáng bên Kiểm tra đèn pha, đèn hậu có hoạt động tốt khơng Tốt nên kiểm tra vào buổi tối, xác kiểm tra vào ban ngày Kiểm tra bọc cao su cần gạt nước Nếu để bọc cao su cần gạt nước cũ mà không thay mới, cần gạt nước gạt nước hiệu vào lúc trời mưa, hạn chế tầm nhìn, gây khó khăn điều khiển xe Khơng gây hư tổn cho bề mặt kính trước Do nên định kì kiểm tra để kịp thời thay Phầ n 2: Nô ̣i dung thực tâ ̣p 44 Kiểm tra chắn trước Nếu chắn trước xe bị chặn lại gió từ bên ngồi khơng thể thổi vào tản nhiệt làm mát xe, dẫn đến tải nhiệt cho xe Do bạn phải thường xuyên kiểm tra xem có vật chắn chắn phía trước khơng Cẩn thận xem xét phận bên xe Mặc dù có nhiều cách kiểm tra xe trước chạy, số trường hợp kiểm tra xe chạy xe khơng nhiều Bạn nên hình thành cho thói quen thường xun kiểm tra xem quanh xe có bất thường khơng sau thời gian dài đỗ xe mà không chạy xe Kiểm tra bánh xe, dù nhắc lại nhiều lần không thừa Bánh xe phận quan trọng số phụ tùng nằm bên xe Bởi phận tiếp xúc với mật đất, có quan hệ trực tiếp tới an tồn xe người lái Bạn nên thường xuyên tự kiểm tra bánh xe trước có kiểm tra chuyên viên Và bạn nên kiểm tra xem có phần bên ngồi xe bị xây xát, hỏng hóc khơng, xăng hay dầu phanh có bị rỉ ngồi hay khơng Bạn nên kiểm tra xem cốp xe đặt sẵn dụng cụ để dùng trường hợp cần thiết hay chưa Một số điểm cần lưu ý khác Phầ n 2: Nô ̣i dung thực tâ ̣p 45 Bấm công tắc cần gạt nước, kiểm tra xem nước rửa kính có phun cần gạt có hoạt động hay không Nếu tiếng động phát cần gạt tiếp xúc với kính lớn cần thay bọc cao su Kiểm tra nút bấm đóng mở cửa xe ghế lái nút bấm cửa sổ, chốt cửa lên xuống xem chúng có hoạt động bình thường khơng Kiểm tra xem phanh tay phanh chân có hoạt động tốt khơng Chú ý xem đạp phanh chân, xe có đứng khơng, phanh tay có kéo dễ dàng khơng Nếu đạp phanh mà xe khơng có phản ứng cần đến trạm sửa chữa để điều chỉnh lực hãm thay phanh Còi tín hiệu thiết bị bình thường sử dụng, bạn khó biết phận có bị hỏng hóc khơng Do đó, bạn nên kiểm tra xem, âm còi có bình thường hay khơng Đèn xe sử dụng, chạy xe vào ban đêm lại thiết bị cần thiết Do bạn nên kiểm tra xem đèn xe có hoạt động bình thường khơng Nếu khơng có khả cầu trì bị ngắt Phầ n 3: Kế t luâ ̣n và kiế n nghi ̣ 46 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận Qua thời gian thực tập việc tiếp xúc thực tế công ty với giúp đỡ từ phía doanh nghiệp giúp đỡ hướng dẫn tận tình thấy giáo Nguyễn Hải Trân tất thầy cô Khoa khí động lực, cộng với nỗ lực phấn đấu thân, em đúc kết nhiều kinh nghiệm thực tế Do thiếu hụt nhiều kiến thức, kinh nghiệm thực tế thời gian thực tập chưa nhiều nên báo cáo không tránh sai sót Vì em mong nhận giúp đỡ, bảo từ phía thầy để em hồn thiện tốt 3.2 Kiến nghị đề xuất 3.2.1 Về công ty thực tâ ̣p Sau sáu tuầ n thực tập em học hỏi số kinh nghiệm kiến thức cho thân em xin chân thành cảm ơn chủ ga Ơ Trung Phong, quan tam giúp đở chúng em thời gian qua Xong để ga ô ngày phát triển cho phù hợp với điều kiện xã hội em có số ý kiến đề xuất với ga sau - Mong chủ ga ô Trung Phong quan tâm giúp đở nhiều - Ga nên đầu tư thêm số trang thiết bị đại cho phù hợp với điều kiện làm việc - Tạo điều kiện cho việc dạy nghề ,và nhận sinh viên thực tập ga 3.2.3 Về quản lý thực tập Qua trình thực tập lần xong để góp phần nhỏ vào cơng việc đào tạo ngành khí động lực em có số ý kiến sau: - Để sinh viên có tay nghề tự tin trường kiến thức thực tế nhà trường cần phải tạo mối quan hệ với sở bên ngoài để sinh viên vừa học lý thuyết, vừa thực hành tìm hiểu thêm - Khoa cần phải trang bị phù hợp với đại dòng xe đại ngày - Đă ̣c biệt cần phải bổ sung tên gọi chi tiết phận mà thực tế hay gọi để giúp sinh viên không bị ngỡ ngàng làm việc Phầ n 3: Kế t luâ ̣n và kiế n nghi ̣ 47 - Trên số ý kiến chủ quan em hy vọng góp phần nhỏ, để nâng cao chất lượng học tập cho sinh viên công xây dựng phát triển nhà trường - Một lần em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo tận tình bảo em năm học vừa qua Tp.HCM 2019 ... nhằm củng cố mở rộng thêm kiến thức chuyên môn Em thực tập ga và em giao làm báo cáo thực tập tất trình thực tập ga tơ Trung Phong Trong q trình thực báo cáo thực tập em thầy hướng dẫn tận tình... DUNG THỰC TẬP 2.1 Thực tập tổ chức quản lý sản xuất Trong trình thực tập ga tơ Trung Phong ngồi cơng việc thực tập chun ngành em thực tập học hỏi cách thức tổ chúc quản lý sản xuất ga ô tô Trung. .. kỹ thuật lĩnh vực ô tô chúng em hệ trẻ hệ công nghệ đại sẽ cố gắng phát huy ngành kỹ thuật ô tô tốt Với mục đích làm quen với việc thực tập thực tế làm việc ga ô tô Trung Phong, nhằm củng cố
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập gara ô tô trung phong 2019 chính thức, Báo cáo thực tập gara ô tô trung phong 2019 chính thức

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay