phẫu thuật tạo hình thành bụng

10 13 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 19:14

đanh gia buoc đầu phẫu thuật tạo hình thành bụng 102 case tại bệnh viện chợ rấy, có 05 nhóm nghiên cứu , đánh giá mức độ an toàn sau phẫu thuật , nhóm bệnh nhân được hút mỡ đơn thuần , nhóm hút mỡ kết hợp phấu thuật , nhóm phẫu thuật đơn thuần . Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 15 * Phụ Số * 2011 Nghiên cứu Y học BƯỚC ĐẦU NHẬN ĐỊNH QUA 102 TRƯỜNG HỢP PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THÀNH BỤNG AN TỒN TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY Đỗ Quang Hùng*, Lê Hành*, Đại Diệp Lan Thanh* TÓM TẮT Giới thiệu: Xem xét thuận lợi phẫu thuật hút mỡ nhằm chuẩn hóa phương pháp phẫu thuật tạo hình thành bụng cho đối tượng bệnh nhân Tất phân loại dựa vào kết thăm khám xem xét đánh giá dựa vào yếu tố gây biến dạng thành bụng, lượng mỡ thừa, lượng da thừa, mức độ lỏng lẻo vòm cong cân thành bụng Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu bao gồm 102 bệnh nhân, tuổi từ 22-66 Thời gian theo dõi từ sau mổ đến tháng Tất bệnh nhân đến tư vấn biến dạng thành bụng đơn có thành bụng nhão rốn, có vết rạn da bụng sau sinh trên, rốn rốn, có da mỡ thừa chảy xệ bụng Các bệnh nhân nghiên cứu bệnh nhân có mỡ thừa da thừa Kết quả: Bệnh nhân hài lòng sau mổ 91/102 (89,2%) Các biến chứng hay gặp nghiên cứu có hoại tử da vùng trung tâm mép vạt từ 3-18 cm2: 8/102 ca, đau kéo dài vùng quanh rốn 1/102 ca tháng đầu co kéo vết mổ, tụ dịch huyết 11/102 ca tuần đầu Nhiễm khuẩn nhẹ vết mổ 7/102 ca, dị ứng đỏ phồng rộp vết mổ đắp gạc tẩm dung dịch Betadine 5% ca Kết luận: Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ cắt da mỡ thừa vùng bụng có kèm hút mỡ có tạo hình miệng rốn phẫu thuật thật an tồn có ích cho bệnh nhân có nhu cầu Từ khóa: phẫu thuật tạo hình thành bụng, hút mỡ, cắt da mỡ thừa vùng bụng ABSTRACT PRELIMINARY REPORT ON SAFETY ABDOMINOPLASTY IN 102 PATIENTS AT CHO RAY HOSPITAL Do Quang Hung, Le Hanh, Dai Diep Lan Thanh * Y Hoc TP Ho Chi Minh * Vol 15 - Supplement of No - 2011: 179 - 188 Introduction: The ideal abdomen is formed by a proper relationship between the musculofascial system, the subcutaneous adipose tissue and the quantity of skin The surgeon’s responsibility in abdominoplasty is to provide a flatter and narrower abdomen The abdominoplasty including dermolipectomy, liposuction and musculofascial abdominal wall layer The three primary components of the abdominal deformity help to define the severity of the problem and to select the appropriate treatment The classifications is based on the results of examination of the three main components of abdominal deformity It is important to study the anatomy of abdominal wall and the blood supply of each part of it and to elevate the upper flap in an inverted V-fashion to preserve the lateral blood supply coming from segmental perforators, intercostal, subcostal and lumbar arteries Liposuction cannula should not also go in the costal margin to preserve the lateral blood supply Methods: The study was done on 102 patients their ages ranged from 22 and 66 years All patients complained of abdominal deformity Patients included in the study were those having excess fat and excess skin We classified our abdominoplasty candidates into five classes After completing the liposuction we start the * Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Chợ Rẫy Tác giả liên lạc: TS.BS Đỗ Quang Hùng ĐT: 0903718442 Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV Chợ Rẫy 2011 email: tmv_thuha@yahoo.com 179 Nghiên cứu Y học Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 15 * Phụ Số * 2011 abdominoplasty A lower abdominal excision and flap elevation usually by the electrocautery till the xyphoid process with minimal elevation of the lateral supra-umbilical region Undermining is done in an inverted V fashion, preserving the blood supply coming to the upper flap from the segmental perforators Separation of the umbilicus from the flap is a part of flap elevation Plication of the rectus sheath and excision of the excess skin is done New position of the umbilicus is then done The last step is closure in two layers after putting a suction drain Light dressing is used The suction drains are removed 2-3 days postoperation Sutures removed 14 days following the operation Abdominal binder is worn for months Regular follow-up on an outpatient basis was done every week for one month to detect early complications Results: The study was done on 102 patients complaining of abdominal deformities in the form of bulging, redundancy, or abdominal lipodystrophy The flap elevation was easier (due to thinner flap after liposuction) with less bleeding Patient satisfaction was achieved in 91 patients (89.2%) The complications met in the study were in the form of central flap loss in patient (from 3-18cm2), persistent anaesthesia of the central infraumbilical region in one patient and11 patients with seroma Minor wound infection occurred in patients The case of central flap loss was managed by surgical debridement and secondary sutures The patients with seroma were treated by frequent aspiration drainage and compression Conclusion: It is safe and beneficial to combined liposuction and abdominoplasty in huge cases with excess fat, excess skin and musculofascial laxity of the abdominal wall Key words: abdominoplasty, liposuction, dermolipectomy bị lão hóa thối triển Vì điều quan trọng MỞ ĐẦU phải xác định biến dạng vùng bụng Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ thành bụng cá nhân riêng biệt(11) Do đó, có yếu tố nói đến nhiều loại phương pháp phẫu thuật gây biến dạng thành bụng: chất lượng vùng bụng khác từ hút mỡ đơn da, mức độ mỡ tích tụ hệ thống cân thành đến cắt da mỡ vùng bụng, có khơng kèm bụng Ba yếu tố xác lập mức độ biến dạng hút mỡ vùng bụng có tái tạo miệng rốn thành bụng trầm trọng có phương khâu cân thành bụng(1,2,14) Dáng bụng đẹp pháp điều trị thích hợp người phụ nữ phải hài hòa mối tương quan Ban đầu, phẫu thuật thành bụng hệ thống xương, mô mỡ da chất điều chỉnh chức thành bụng liên quan đến lượng da Vì phẫu thuật tái tạo thành vị rốn dãn nhão cân thành bụng trước, bụng đòi hỏi phục hồi toàn lớp(10,15) Dáng sau thêm cắt da mỡ thành bụng nhằm lấy bụng đẹp phải bụng săn có eo hẹp phần da mỡ thừa chảy xệ hay lòng thòng vùng công nhận từ cổ xưa(3,4,13) Nên bác sĩ phẫu bụng Đến năm 1960 phát triển thuật thẩm mỹ tạo hình thành bụng có trách thành phương pháp phẫu thuật thành bụng nhiệm tạo vùng bụng phẳng săn chắc, cổ điển số đường mổ thấp ngang loại bỏ nếp rạn da, chống nhão túi phình bụng kèm bóc tách rộng khâu cột cơ(7,8) thành bụng khâu củng cố cân thành Thời kỳ bóc tách rộng rãi đường bụng tạo dáng eo thon lý tưởng vòng mổ rạch rộng qua bên để giải phần da sẹo dấu kín đáo nếp quần thừa bên Vào năm 1980 với phát tắm vết mổ ngắn tốt đáp ứng yêu triển thủ thuật hút mỡ mở kỷ cầu bệnh nhân sống gia đình hạnh phúc nguyên phương pháp biến đổi tận Phẫu thuật tạo hình thành bụng có khả gốc, thường xuyên giúp đạt đến phương điều chỉnh tổn thương da vùng bụng dưới, làm pháp phẫu thuật tạo dáng hoàn chỉnh Hút lỏng lẻo phẳng vùng bụng trên, lấy bỏ mỡ trở thành tảng việc khôi phục da thừa mỡ thừa ổ phình vùng bụng hình dáng đẹp cho bệnh nhân có thành bụng bị 180 Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV Chợ Rẫy 2011 Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 15 * Phụ Số * 2011 biến dạng Và hút mỡ xem phẫu thuật để lại sẹo nhỏ xâm lấn(7,9,11) Xem xét thuận lợi phẫu thuật hút mỡ nhằm chuẩn hóa phương pháp phẫu thuật tạo hình thành bụng cho đối tượng bệnh nhân(4,5) Vì cần phân tích lại nguồn gốc hút mỡ ngày cắt da mỡ thừa cổ điển vùng bụng trước Nhiều tác giả đề nghị số phân loại phẫu thuật tạo hình thành bụng Tất bảng phân loại dựa vào kết thăm khám xem xét đánh giá dựa vào yếu tố gây biến dạng thành bụng, lượng mỡ thừa, lượng da thừa, mức độ lỏng lẻo vòm cong cân thành bụng Vào năm 1995 Eaves phân chia đối tượng bệnh nhân cho phẫu thuật thành bụng thành nhóm sau đây(13,15): Nhóm 1: Da thừa gần bình thường, Mỡ thừa nhẹ đến vừa, Cân bụng bình thường Nhóm 2: Da thừa gần bình thường, Mỡ thừa nhẹ đến vừa, Bất thường cân bụng Nhóm 3: Da thừa vùa đến nhiều, Mỡ thừa vừa đến nhiều, Cân bụng bình thường bất thường Da thừa Mỡ thừa Cân thành bụng Bình thường- Thừa ít- Bình thường Thừa Thừa vừa Bình thường- Thừa ít- Thừa Thừa vừa Bất thường Thừa vừa- Thừa vừa- Bình thường Thừa nhiều Thừa nhiều bất thường Bệnh nhân nhóm đáp ứng tốt với hút mỡ đơn thuần, da thừa tự co lại tính chất đàn hồi da vết sẹo nhỏ đường rạch da nhỏ vừa đủ để đưa ống hút mỡ xuống bên da Bệnh nhân nhóm thường phẫu thuật tạo hình thành bụng tối thiểu cắt bỏ phần da mỡ thừa vùng bụng dưới, khâu cột cân thành bụng rốn, sử dụng nội soi hỗ trợ Bệnh nhân nhóm cần phẫu thuật mở chuẩn hóa cắt da mỡ thừa kèm khâu cột thêm cân thành bụng, hỗ trợ thêm hút mỡ Nghiên cứu Y học Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá hiệu lợi ích hút mỡ phẫu thuật cắt da mỡ thừa vùng bụng có tái tạo thành bụng dời rốn với cắt da mỡ thừa khâu cân thành bụng Tùy theo khám xét ban đầu qua tư vấn trực tiếp bệnh nhân, chia bệnh nhân làm nhóm điều trị để nghiên cứu: Nhóm 1: Hút mỡ đơn Nhóm 2: Cắt da mỡ thừa vùng bụng, khơng dời rốn Nhóm 3: Hút mỡ cắt da mỡ thừa vùng bụng, khơng dời rốn Nhóm 4: Cắt da mỡ vùng bụng, có dời rốn Nhóm 5: Hút mỡ cắt da mỡ thừa vùng bụng, có dời rốn Điều quan trọng nghiên cứu giải phẫu thành bụng nguồn cung cấp máu khu vực da vùng bụng Xem hình vẽ sơ đồ cung cấp máu, nhận thấy điều cần thiết để nâng vạt da bụng mổ đường ngang phải bảo tồn nguồn cung cấp máu thành bụng hai bên xuất phát từ mạng mạch máu từ nhánh cung xiên, liên sườn, hạ sườn nhánh lưng Khi hút mỡ bụng, đầu ống hút không nên hướng thành bụng bên không lên trên, khống chế lớp cân Scarpa (nghĩa không hướng bờ xương sườn để bảo tồn hệ thống cung cấp máu từ thành bụng bên) PHƯƠNG PHÁP - ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Nghiên cứu bao gồm 102 bệnh nhân, tuổi từ 22-66 Thời gian theo dõi từ sau mổ đến tháng Tất BN đến tư vấn biến dạng thành bụng đơn có thành bụng nhão rốn, có vết rạn da bụng sau sinh trên, rốn rốn, có da mỡ thừa chảy xệ bụng Các bệnh nhân nghiên cứu bệnh nhân có mỡ thừa da thừa Bệnh nhân chúng tơi chia làm nhóm tùy theo mức độ biến dạng thành bụng định cuối bệnh nhân sau bác sĩ tư vấn Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV Chợ Rẫy 2011 181 Nghiên cứu Y học Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 15 * Phụ Số * 2011 Bệnh nhân nhóm 1: nhận phương pháp điều trị hút mỡ đơn thường có biến dạng thành bụng dạng vòm, phình vùng thượng vị chất lượng da săn tốt, khơng rạn da, không chảy xệ Vẽ đánh dấu trước mổ vùng hút mỡ bụng dự định hút, hút mỡ nên thường xuyên ứng dụng phương pháp véo da (pinching test) để đánh giá lượng mỡ lấy hút cân đối càc vùng hút mỡ Bệnh nhân nhóm nhận phương pháp điều trị cắt da mỡ thừa không dời rốn, thường bệnh nhân nhóm có chảy xệ da mỡ thừa vùng bụng dưới, có nếp rạn da sau sinh tập trung chủ yếu vùng bụng xương vệ, thành bụng khơng có tích tụ mỡ nhiều, khơng gây biến dạng vòm thành bụng Bệnh nhân gây mê nội khí quản mê mặt nạ quản, tư nằm ngửa Bệnh nhân nhóm 3: nhận phương pháp điều trị việc kết hợp hút mỡ thừa vùng hông bụng vùng bụng kèm cắt da mỡ thừa vùng bụng có tính chất chảy xệ nhiều nếp rạn da tập trung vùng quanh rốn Bệnh nhân nhóm 4: nhận phương pháp điều trị cắt da mỡ thừa vùng bụng theo đường ngang bụng rốn ngang rốn bao gồm nhiều nếp rạn da da chảy xệ, có nhão thành bụng nên phải khâu cân dài từ mũi ức đến vệ, kèm tạo hình miệng rốn vạt da bụng Bệnh nhân nhóm 5: bệnh nhân có da bụng nhão trầm trọng, mỡ thừa nhiều nhiều vị trí vùng bụng, nhão hệ thống cân thành bụng Nhóm phải kết hợp hút mỡ thừa vùng bụng trên, hông bụng bên, sườn (sát vùng thượng vị) mỡ vệ Sau cắt da mỡ thừa vùng bụng đường ngang rốn, bóc tách vạt bụng đến mũi ức theo hình V ngược, tạo hình miệng lỗ rốn theo hình Y kép M kép, cắt rời lỗ rốn dạng tròn, tạo miệng rốn đường mổ gạch ngang dài 2,5-3cm Khâu phục hồi cân thành bụng (cơ thẳng bụng chéo) Tiêu chuẩn lọai trừ BN có bệnh lý tồn thân bệnh thiếu máu tim, bệnh thuyên tắc phổi BN có sẹo vùng bụng, có đường mổ vị thành bụng Ghi nhận tiền sử bệnh đầy đủ, chuẩn bị trước mổ, chụp hình 182 Đầu tiên nên hút mỡ trước, hút mỡ xem làm phẳng vùng bụng, vùng hút mỡ đánh dấu trước mổ bao gồm: hơng, thượng vị, tồn thành bụng vùng cắt trung tâm (cẩn thận vùng bờ sườn hạ sườn bên) Vùng xương vệ hút mỏng để tránh không đồng vạt da bụng vạt da bụng rốn sau tiến hành cắt da mỡ thừa vùng bụng Chúng dùng kỹ thuật hút ướt cách dùng kim bơm nhiều lỗ dài 25cm áp lực dương đổ đầy dung dịch nước muối đẳng trương 0,9% có pha adrenaline (1:100.000) vào mơ mỡ dự định hút Kỹ thuật tạo vùng săn sưng to lên vùng đánh dấu cho hút mỡ xác giảm biến chứng chảy máu vùng da bụng sau mổ Làm đường rạch da nhỏ kín đáo rốn, mu, vùng da cắt da mỡ thừa, đường bụng ngang thấp nằm tương ứng với quần tắm Thường dùng ống hút số 5, điều khiển ống hút mỡ theo hướng từ da vùng vạt da mỡ thừa cắt bỏ xuống cân cơ, lớp cân Scarpa để hút lớp mỡ sâu, bảo tồn lớp mỡ nơng nhằm chống tổn thương trung bì da cho vạt da lại Dùng cảm giác bàn tay thử nghiệm véo da (pinch test) phán đoán số lượng mỡ hút độ dày vạt da kiểm tra đồng Tránh hút mỡ kiểu đan chéo hình chữ thập, nên hút theo đường nan hoa Sau hoàn tất phần hút mỡ, bắt đầu cắt da mỡ thừa qua đường nếp lằn bụng ngang bụng cắt đường ngang trên, dùng đốt điện để cắt vạt da mỡ bụng dự định bỏ bóc tách từ bên T sang P bệnh Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV Chợ Rẫy 2011 Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 15 * Phụ Số * 2011 Nghiên cứu Y học nhân, cầm máu kỹ vùng mổ Sau tiến hành bóc tách rốn tự khỏi vạt da bụng trên, tiếp tục bóc tách vạt da bụng từ rốn lên theo hình V ngược đến mũi ức đánh dấu trước tư đứng, nâng tối thiểu vùng rốn cạnh hai bên thành bụng để tránh tổn thương nhánh xiên nguồn mạch cho vạt da thành bụng tiêu Vicryl 3.0 khâu da Prolene 4.0 xen kẽ 6.0 Sau đặt ống dẫn lưu kín ống nuôi ăn số 10 với áp lực âm ống tiêm 50cc, có cắt thêm lỗ dẫn lưu đến số 10 bốn vùng thành bụng: rốn bên P, bên T bên hông Băng nhẹ lớp gạc dùng gain bụng băng ép nhẹ lên thành bụng sau mổ, theo dõi lượng dịch từ ống dẫn lưu Bóc tách vạt da bụng rốn làm theo kiển hình V đảo ngược, bóc tách sát lớp cân thẳng bụng cầm máu kỹ đốt điện Bóc tách bảo đảm giữ vạt xa bờ xương sườn để bảo tồn mạch máu cung cấp cho vạt bụng đến từ nhánh động mạch cung xiên từ thành bụng bên Đây bước quan trọng kỹ thuật bóc tách vạt da mỡ bụng trên, sau hút, bóc tách nâng vạt bụng quan trọng để bảo tồn hệ thống cung cấp máu cho vạt bụng từ thành bụng bên Nếu khơng có hút mỡ trước đó, sau nâng vạt da bụng cắt bỏ bớt lớp mỡ cân Scarpa nhằm tạo vạt da mỏng bớt tránh phình vùng bụng sau mổ (áp dụng cho nhóm 4) Sau mổ chuyển khoa Hồi sức cấp cứu theo dõi sát để tránh tình trạng thuyên tắc tĩnh mạch sâu Thường rút ống dẫn lưu sau 2-3 ngày sau mổ dịch màu nâu loãng dần 30ml/24 Cắt thành bụng sau mổ 12-14 ngày Mang gain bụng vòng tháng, theo dõi tuần tháng đầu để phát sớm biến chứng tụ dịch huyết thanh, nhiễm khuẩn (nhất tháng đầu theo dõi thành bụng quan trọng phát kịp thời tụ dịch phù nề, viêm tấy thành bụng vết mổ, khơng xử trí sớm gây hoại tử mép vạt da, viêm tấy bung vết mổ áp lực dịch tăng vạt), sau theo dõi tháng vòng tháng Nên chụp hình đo cân nặng, vòng bụng lần tái khám để so sánh Bóc tách cuống rốn khỏi vạt phần trình nâng vạt da bụng Khâu cột bao thẳng bụng Prolene 1.0 Cắt phần da thừa mỡ thừa vạt bụng đảm bảo không căng khâu (thường dùng nylon 3.0 khâu ướm thử trợ giúp phụ tá) Khâu ướm tạm vạt vào bên nylon 2.0, kế xác định lại vị trí miệng rốn đổ vạt da bụng Để tạo miệng rốn cách rạch da kiểu hai hình bầu dục theo chiều ngang, lột da chừa phần trung bì da rạch dọc, bóc tách rộng Hoặc chúng tơi tạo miệng rốn theo phương pháp kiểu hình Y kép (miệng rốn vạt da bụng trên) kiểu hình M kép (cắt tách rời cuống rốn vị trí miệng rốn cũ) Khâu trung bì cuống rốn vào cân thẳng bụng góc 12 giớ Khâu cuống rốn vào vạt bụng lớp Prolene 4.0 xen kẻ 6.0 Cuối khâu kín vạt da bụng vào bên lớp, lớp KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Qua nghiên cứu 102 bệnh nhân có than phiền hình dáng biến dạng thành bụng vòng năm 2007-2010 nhiều mức độ từ phình to thành bụng, thừa da mỡ, không đồng vòng bụng đơn có kết hợp nhão thành bụng trên, có 99 bệnh nhân nữ, bệnh nhân nam Nhóm 1: Có 25 bệnh nhân, có nam, tuổi trung bình 46 tuổi (từ 26 đến 66 tuổi), lượng mỡ hút khoảng 1,0 lít đến 4,5 lít), trung bình 2,6 lít, thời gian nằm viện khoảng ngày (từ đến 11 ngày) Có ca mổ kết hợp đặt túi ngực qua đường quầng vú, ca treo cung mày tạo hình quầng vú, có ca kèm hút mỡ vùng khác Nhóm 2: Có 13 bệnh nhân, tuổi trung bình 42 (từ 29 đến 66 tuổi) Mảng da mỡ thừa cân nặng trung bình 2,5 kg (từ 1,8 đến 3,3kg), với thời gian nằm viện 4-8 ngày Đa phần nhóm sinh Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV Chợ Rẫy 2011 183 Nghiên cứu Y học Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 15 * Phụ Số * 2011 Nhóm 3: Có 21 bệnh nhân Tuổi trung bình 42 (từ 22 đến 66 tuổi) Hút mỡ kết hợp có lượng mỡ từ 1,0 đến lít (trung bình 2,5 lít) Đa số bệnh nhân có vết sẹo mổ bắt (7ca), thời gian nằm viện đến ngày (trung bình ngày), kết hợp hút mỡ vùng khác có ca (ở đùi cánh tay) ca có mổ kết hợp tạo hình mơi bé Nhóm 4: 35 bệnh nhân, bệnh nhân nam, tuổi trung bình 41 tuổi (từ 23 đến 59 tuổi), thời gian nằm viện trung bình ngày (từ đến 34 ngày) bệnh nhân nam có thành bụng to, sau cắt da mỡ vùng bụng cân nặng khoảng 7,5 kg Có biến chứng hoại tử vạt da bụng vùng trung tâm rộng, sau cắt bỏ da mỡ hoại tử khô, khâu tái tạo lại thành bụng thành công tốt Bệnh nhân giảm xuống 18 kg sau đợt mổ cắt da mỡ thừa lượng lớn có dời rốn xuất viện ngày thứ 34 Có bệnh nhân hút mỡ thêm vùng đùi cánh tay Nhóm 5: Có 08 bệnh nhân, tuổi từ 28 đến 52 (trung bình 42 tuổi), hút mỡ kèm theo từ 0,3 lít đến lít (trung bình 1,7 lít), phần da mỡ thừa cắt bỏ vùng bụng cân nặng từ 1,8 đến 2,5 kg Nguyên nhân đa sản có 3-4 con, có bệnh nhân sinh to đến 4,5kg sinh đôi nên gây biến dạng lớn thành bụng Nhìn chung qua nghiên cứu nhóm, lượng mỡ hút trung bình khoảng 2500cc Vạt da thành bụng nâng lên dễ dàng sau hút mỡ thừa dãy xơ bên vạt chảy máu, chảy máu nhiều cắt đốt trực tiếp, sát theo cân thẳng bụng Sau mổ vòng bụng giảm rõ rệt, chỗ phình to thường phẳng sau mổ Khơng có biến chứng nặng sau mổ mổ Bệnh nhân hài lòng sau mổ 91/102 (89,2%) Các biến chứng hay gặp nghiên cứu có hoại tử da vùng trung tâm mép vạt từ 3-18 cm2: 8/102 ca, đau kéo dài vùng quanh rốn 1/102 ca 184 tháng đầu co kéo vết mổ, tụ dịch huyết 11/102 ca tuần đầu Nhiễm khuẩn nhẹ vết mổ 7/102 ca, dị ứng đỏ phồng rộp vết mổ đắp gạc tẩm dung dịch Betadine 5% ca Mẫu da thừa kiểu tai chó chưa xử lý triệt để mổ ca Có ca hoại tử vạt da diện rộng trung tâm vạt sau cắt bỏ khoảng 7,5 kg vùng da mỡ vùng bụng Hoại tử vạt da bụng dọc trung tâm thành bụng cắt lọc làm khâu kín lớp Prolene 2.0 – 3.0 lớp, thay băng ngày ca, ca sau cắt bỏ hoại tử da làm sạch, thay băng ngày, khâu da kỳ hai ca có mẫu thừa da bên thành bụng cắt bỏ tai chó lấy thêm phần mỡ da, khâu da lớp Prolen 4.0 5.0 Khơng có biến chứng trầm trọng nhóm nghiên cứu Tai chó bên chủ yếu nhóm cắt da mỡ thừa đơn không kèm hút mỡ Bảng biến chứng sau mổ Số TT Biến chứng Số BN Tỉ lệ% Ghi hoại tử da vùng trung tâm mép vạt từ 3-18 cm2 7,84 đau kéo dài vùng cuống rốn 0,98 tụ dịch huyết 11 10,78 Tai chó bên 3,92 Nhóm khơng hút mỡ dị ứng đỏ phồng rộp vết mổ 0,98 đắp gạc tẩm dung dịch Betadine 5% viêm đỏ nhẹ vùng mổ 6,86 Thường thấy nơi đặt ống dẫn lưu hoại tử vạt da mỡ rộng 0,98 Vạt da mỡ cắt rộng nhiều Trong năm 2007, đầu 2008 Xuất muộn tuần thứ sau mổ, bụng căng,rỉ dịch vết mổ nơi rút ống Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV Chợ Rẫy 2011 Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 15 * Phụ Số * 2011 Nghiên cứu Y học nhánh bên đm mũ chậu sâu đm mũ chậu sâu đm mũ chậu nông Huger mô tả vùng cung cấp máu(11,13): Vùng I: nuôi dưỡng thành bụng trước cung ĐM thượng vị sâu cho nhánh dọc, trải rộng từ mũi ức đến vùng chậu khu trú từ mặt bên bao thẳng bụng bên sang bên Vùng A: Không nên hút mỡ để tránh tổn thương nhánh cung xiên Vùng B: Vùng hút mỡ từ thượng vị đến sát vùng cắt da mỡ thừa thành bụng Vùng C: Vùng khơng cần hút mỡ cắt da mỡ hoàn toàn Vùng D: Vùng vệ nên hút để làm vạt da bụng phẳng vạt da bụng Sơ đồ cung cấp máu thành bụng trước (bên P) Giải phẫu mạch máu thành bụng DSEA (ĐM thượng vị sâu) SSEA (đm thượng vị dưới) DCIA (đm mũ chậu sâu) SCIA (đm mũ chậu nông) SIEA (đm thượng vị nơng) SEPA (đm thẹn ngồi nơng): nhánh xiên cung (vùng III), đm lưng hạ sườn, liên sườn Vùng II: từ GCTT P-T, xuống nếp bẹn chậu cung cấp máu nhánh nông ĐM mủ chậu ĐM thẹn ngòai Vài nhánh ĐM mủ chậu sâu vùng III GCTT xuống vào vùng II Vùng III: nuôi mặt trước bên thành bụng, GCTT, cạnh bao thẳng bụng, Cung cấp ĐM liên sườn ĐM lưng, ĐM hạ sườn, Do MM xuống dưới, vào lớp mỡ nông thành bụng nên MM bao phủ lên MM vùng I để c/c máu cho da vùng Tuần hoàn vùng bụng c/c hệ thống ĐM thượng vị nơng, thẹn ngồi nơng, mũ chậu nơng (vùng III) Các hệ thống mạch liên kết phong phú cho nhánh nối đối bên CBDMTVB hệ thống cung cấp máu vùng I II Vạt da bụng phụ thuộc vào hệ tuần hoàn vùng III, mạch máu vùng III nguồn mạch máu c/c Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV Chợ Rẫy 2011 185 Nghiên cứu Y học Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 15 * Phụ Số * 2011 Nếu mạch máu vùng III bị tổn thương, sẹo sườn dài (cắt túi mật), MM c/c cho phần mơ bên bị đứt, gây họai tử da vùng bụng cấu trúc dọc Còn đường mổ thẳng bụng: nguy hại tuần hoàn vạt da bụng Cấu trúc vững thành bụng (Hartrampf), gồm: cấu trúc ngang (bao trước thẳng bụng cân ngang) CÂN SCARPA BÀN LUẬN Việc cắt bỏ da mỡ thừa thành bụng lần nhằm điều chỉnh khối thoát vị thành bụng Sau phát triển nhiều kỹ thuật cắt da mỡ thừa thành bụng phương pháp thường sử dụng, là: cắt theo đường dọc giữa, cắt theo đường ngang, kết hợp cắt theo đường ngang(2,7) Trong năm 1960 đến 1980 đa số chọn đường cắt ngang thấp cho hầu hết bệnh nhân có u cầu làm phẫu thuật tạo hình thành bụng Việc hút mỡ hỗ trợ cắt da mỡ thừa thành bụng vào 186 năm 1980 hình thành thêm chọn lựa làm cải thiện đường cong thể, đặc biệt vùng bụng(10,13) Ở bệnh nhân có da thành bụng săn chắc, đẹp biến dạng khu trú phình to mức độ vừa vùng bụng dưới, hút mỡ đơn cho kết thỏa đáng Đối với bệnh nhân nhóm 2, 3, hút mỡ bụng đơn điều chỉnh đầy đủ thành bụng dưới, có phẫu thuật tạo hình thành bụng hồn tồn giải pháp chọn lựa, kỹ thuật kết hợp kèm theo phẫu thuật khác Nhóm bệnh nhân sau Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV Chợ Rẫy 2011 Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 15 * Phụ Số * 2011 hút mỡ cần kết hợp cắt da mỡ thành bụng đường mổ nhỏ, cắt da mỡ thành bụng cải tiến, bóc tách đến mức rốn tạo hình miệng rốn vạt bụng để khâu cân thành bụng bị nhão hóa Còn bệnh nhân nhão da thành bụng nặng kèm nhão cân thành bụng rốn, cắt da mỡ thừa thành bụng rộng đầy đủ cần thiết Cần khâu cân thành bụng từ mũi ức đến vệ, tạo miệng rốn vạt da mỡ bụng tương ứng với cuống rốn cắt tách rời khỏi vị trí cũ Nghiên cứu chúng tơi thực nhằm để đánh giá lại nhu cầu lợi ích việc phối hợp cắt da mỡ thừa vùng bụng có khơng có kèm hút mỡ cho bệnh nhân có nhu cầu cắt da mỡ thừa vùng bụng có q nhiều mỡ thừa tình trạng da khơng săn có tạo hình miệng rốn giữ nguyên miệng rốn Sau xem xét kết nghiên cứu 102 bệnh nhân cho nhóm, chúng tơi nhận thấy có khả hút cắt tái tạo thành bụng thì, hút mỡ bụng đơn cắt da mỡ thừa có dời rốn khơng dời rốn Tất phương pháp đưa cần bàn bạc tư vấn kỹ cho bệnh nhân nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho bệnh nhân an tồn cho họ Phân tích qua thăm khám tư vấn thơng qua phân chia nhóm phương pháp điều trị mang lại số lợi ích sau đây: vết mổ đường ngang nhỏ hơn, rạch vẽ ban đầu phẫu thuật vậy, nâng vạt da mỡ bụng không làm chảy máu nhiều, loại trừ tai chó hút mỡ, khơng cần phải rạch rộng thêm vết mổ hai bên hông, loại trừ không đồng độ dày vạt da mỡ bụng dưới, vùng thượng vị nhìn phẳng đẹp hơn, hút mỡ thêm vùng lân cận hông đùi tạo eo bụng thon kết hợp khân cân chéo vùng bụng Nghiên cứu Y học Trước có nhiều tác giả cho hút mỡ vùng thượng vị khơng an tồn, nghiên cứu không nhận thấy tổn thương mạch máu vạt, có ca hoại tử viền mép da trung tâm mép vạt khơng đáng kể (có khả hút phải lớp mỡ nông, xuyên vượt qua lớp cân Scarpa) bóc tách lấn chạm vào bờ sườn bên Bóc tách vạt da bụng rốn đến mũi ức cần thiết để khâu cột cân thẳng bụng bị nhão để khâu không căng với vạt da thành bụng Điều quan trọng để an toàn cho vạt da bụng đừng bóc tách hai bên đến tới bờ xương sườn để bảo vệ nhánh xiên tạo nên mạng mạch cung xiên nuôi vạt bụng cuống rốn không cắt bỏ lớp mỡ thừa vạt da bụng lớp cân Scarpa(9,11) Kiểm soát điều bảo tồn mạch máu cho vạt da bụng tốt bảo đảm an toàn cho phẫu thuật cắt bỏ da mỡ thừa vùng bụng rộng rãi Cung cấp máu thành bụng dựa vào vùng I-III (Huger), MM tưới máu cho vạt sau cắt bỏ da mỡ thừa vùng bụng Cung mạch từ nếp vú đến nếp bẹn vùng thường hút hút mỡ kết hợp cắt da mỡ thừa Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV Chợ Rẫy 2011 187 Nghiên cứu Y học Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 15 * Phụ Số * 2011 vùng rốn phân chia vùng bụng mổ tạo hình bụng chìa khóa thành cơng cho bác sĩ tạo hình thẩm mỹ vùng bụng TÀI LIỆU THAM KHẢO: Đường mổ 10 Kiểu hình Y kép M kép TH miệng rốn 11 KẾT LUẬN 12 Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ cắt da mỡ thừa vùng bụng có kèm hút mỡ có tạo hình miệng rốn phẫu thuật thật an tồn có ích cho bệnh nhân có nhu cầu Người Việt sợ để lại sẹo, nên tư vấn thật kỹ để chọn giải pháp mổ tối ưu cho bệnh nhân thầy thuốc, định đường mổ dài đến đâu, dấu kín quần tắm Nắm vững giải phẫu mạch máu cung cấp cho vạt da sau cắt bỏ da mỡ thừa 188 13 14 15 Pitanguy L (1977) Dermolipetomy of the abdominal wall, thighs buttocks and upper extremity In- converse JM Reconstructive Plastic Surgery.2 ed W B Saunders; 1977 v 7, p 3800-23 Mohan Rangaswamy (2008) Lipoabdominoplasty: A versatile and safe technique for abdominal contouring Indian J Plast Surg Supplement 2008 Vol 41 Van Uchelen JH, Werker PM, Kon M (2001) Complications of abdominoplasty in 86 patients Plast Reconstr Surg 2001;107:1869-73 Chaouat M, Levan P, Lalanne B, Buisson T, Nicolau P, Mimoun M (2000) Abdominal dermolipectomies: Early postoperative complications and long-term unfavorable results Plast Reconstr Surg 2000;106:1614-23 Floros C, Davis PK (1991) Complications and long-term results following abdominoplasty: A retrospective study Br J Plast Surg 1991;44:190-4 Zecha PJ, Misotten FE (1999) Pseudocyst formation after abdominoplasty extravasations of Morel-Lavallee Br J Plast Surg 1999;52:500-2 Farah AB, Nahas FX, Ferreira LM, Mendes Jde A, Juliano Y (2004) Sensibility of the abdomen after abdominoplasty Plast Reconstr Surg 2004;114:577-82 Elbaz JS, Flageul G, Olivier-Masveyraud F (1999) Classical abdominoplasty (Article in French) Ann Chir Plast Esthet 1999;44:443-61 Vastine VL, Morgan RF, Williams GS, Gampper TJ, Drake DB, Knox LK, et al (1999) Wound Complications of abdominoplasty in obese patients Ann Plast Surg 1999;42:349 Illouz YG (1992) A new safe and aesthetic approach to suction abdominoplasty Aesthet Plast Surg 1992;16:237-45 Ousterhout DK (1990) Combined suction-assisted lipectomy, surgical lipectomy and surgical abdominoplasty Ann Plast Surg 1990;24:126-33 Matarasso A (1995) Abdominolipoplasty: A system of classiÞ cation and treatment for combined abdominoplasty and suction-assisted lipectomy Plast Reconstr Surg 1995;95:82936 Saldanha OR, De Souza Pinto EB, Mattos WN Jr, Pazetti CE, Lopes Bello EM, Rojas Y, et al (2003) Lipoabdominoplasty with selective and safe undermining Aesthet Plast Surg 2003;27:322-7 Le Louarn C, Pascal JF (2000) High superior tension abdominoplasty Aesthet Plast Surg 2000;24:375-81 Shestak KC (1999) Marriage abdominoplasty expands the mini-abdominoplasty concept Plast Reconstr Surg 1999;103:1020-35 Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV Chợ Rẫy 2011
- Xem thêm -

Xem thêm: phẫu thuật tạo hình thành bụng, phẫu thuật tạo hình thành bụng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay