MỞ tài KHOẢN NGÂN HÀNG

1 15 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 18:12

MỞ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG Người/ Bộ phận thực Thời gian thực Công việc Ghi BẮT ĐẦU Kế toán Liên hệ Ngân hàng xin thủ tục đăng ký tài khoản Nhân viên Ngân hàng Ngân hàng chuyển giấy đăng ký tài khoản Kế tốn Điền thơng tin chuyển cho Giám đốc Giám đốc Ký tên Kế toán Nộp cho Ngân hàng Kế toán Báo cáo STK Sở KHĐT Kèm hồ sơ gửi mail giấy phép ĐKKD Điền giấy đăng ký theo mẫu Ngân hàng gửi Không Bị phạt Sau Ngân hàng chuyển số TK mang hồ sơ đến ĐK Có Kế tốn Nhận kết KẾT THÚC Nhân viên bưu điện gửi sau số ngày hẹn
- Xem thêm -

Xem thêm: MỞ tài KHOẢN NGÂN HÀNG, MỞ tài KHOẢN NGÂN HÀNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay