Quản lý chất lượng và cải tiến CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HẢI CHÂU

37 17 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 17:05

Quản lý chất lượng và cải tiếnCÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HẢI CHÂUQuản lý chất lượng và cải tiếnCÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HẢI CHÂUQuản lý chất lượng và cải tiếnCÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HẢI CHÂUQuản lý chất lượng và cải tiếnCÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HẢI CHÂUQuản lý chất lượng và cải tiếnCÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HẢI CHÂUQuản lý chất lượng và cải tiếnCÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HẢI CHÂUQuản lý chất lượng và cải tiếnCÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HẢI CHÂUQuản lý chất lượng và cải tiếnCÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HẢI CHÂU BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP HCM KHOA CƠNG NGHỆ THỰC PHẨM Mơn: Quản chất lượng cải tiến CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HẢI CHÂU GVHD: Ngơ Duy Anh Triết Nhóm thực Tên sinh viên MSSV Trương Thị Mỹ Hà 2022150003 Nguyễn Thị Xuân Trang 2022150174 Phạm Thị Hoài Xinh 2022150117 Ngô Thị Kim Ngân 2022150039 Phạm Thị Tuyết Hoa 2022150169 NỘI DUNG I.7 nguyên tắc QLCL II Tiếp cận trình IV Tư rủi ro III Tìm hiểu PDCA I NGUYÊN TẮC TRONG QLCL QMP – Hướng vào khách hàng -Mọi tổ chức phụ thuộc vào khách hàng cần phải hiếu nhu cầu tương lai khách hàng -Cần đáp ứng yêu cầu khách hàng cố gắng vượt cao mong đợi họ LỢI ÍCH •Tăng hài lòng khách hàng •Cải thiện lòng trung thành khách hàng •Tăng cường kinh doanh lặp lại •Tăng cường uy tín tổ chức •Mở rộng sở khách hàng •Tăng doanh thu thị phần QMP – Sự lãnh đạo LỢI ÍCH •Lãnh đạo cần thống mục đích phương hướng tạo điều kiện để người tham gia vào việc đạt mục tiêu chất lượng tổ chức •Tạo thống mục đích hướng •Tăng cường hiệu hiệu lục việc đáp ứng mục tiêu chất lượng tổ chức •Cải thiện thơng tin liên lạc cấp chức tổ chức •Phát triển nâng cao lực tổ chức để mang lại kết mong muốn •Truyền cảm hứng, khuyến khích cơng nhận đóng góp người QMP – Sự tham gia người Những người có lực, tăng LỢI ÍCH quyền tham gia tồn tổ chức có khả nâng cao việc tạo giá trị •Tăng cường tham gia người hoạt động cải tiến • Tăng cường phát triển, sáng kiến sáng tạo cá nhân • Tăng cường hài lòng người • Tăng cường tin cậy hợp tác toàn tổ chức • Tăng cường ý tới việc chia sẻ giá trị văn hóa tồn tổ chức QMP – Tiếp cận theo q trình LỢI ÍCH •Các kết tiên đoán •Tăng cường khả tập trung nỗ lực vào tiến quán đạt hiệu lực trình hội cải tiến hiệu hoạt động •Có thể dự đốn qn kết thông qua hiểu quản hệ thống quy trình phù hợp trình liên thuộc với hoạt •Tối ưu hóa hiệu suất thông qua quản hiệu động hệ thống gắn kết trình, sử dụng hiệu nguồn lực, giảm rào cản chéo chức •Cho phép tổ chức cung cấp tự tin cho bên liên quan  như tính quán, hiệu hiệu lực QMP – Cải tiến LỢI ÍCH • Các tổ chức thành cơng tập trung • Cải thiện hiệu suất trình, khả tổ chức thường xuyên vào việc cải tiến hài lòng khách hàng • Cải tiến điều cần thiết cho • Tăng cường tâm tập trung vào điều tra tổ chức để trì mức độ nguyên nhân gốc rễ, đưa hành động hiệu suất, để phản ứng với khắc phục phòng ngừa thay đổi điều kiện bên • Tăng cường khả dự đốn phản ứng với rủi bên tổ chức tạo ro hội ngồi nước hội • Tăng cường việc xem xét hai cải tiến gia tăng đột phá •Tăng cường đổi QMP – Ra định dựa chứng LỢI ÍCH Các định dựa phân tích đánh giá liệu thơng tin có nhiều khả để sản xuất kết mong đợi •Cải tiến trình định •Cải tiến hiệu suất q trình đánh giá khả để đạt mục tiêu •Cải tiến hiệu hoạt động hiệu •Tăng khả xem xét, thách thức thay đổi ý kiến định •Tăng khả để chứng minh hiệu định trước III TÌM HIỂU PDCA      Lúc đầu đưa bước công việc cần tiến hành việc quản lí nhằm trì chất lượng có Ngày công cụ quan trọng thiếu hệ thống quản ISO 9001 Nền tảng cho chu trình cải tiến ISO 9001 Chu trình cho thực việc thay đổi, việc theo dõi lặp lặp lại dẫn đến cải tiến liên tục trình đưa vào áp dụng Có thể áp dụng cho tất trình cho tổng thể Hệ thống quảnchất lượng Chu trình PDCA  Plan: + Thiết lập mục tiêu hệ thống, trình nguồn lực để tạo kết phù hợp với yêu cầu khách hàng, sách tổ chức +Xác định, giải rủi ro hội  Do: thực hạng mục hoạch định Chu trình PDCA  Check: + Giám sát đo lường ( có thể) q trình sản phẩm, dịch vụ đầu theo sách, mục tiêu, yêu cầu + Báo cáo kết  Act: thực biện pháp cải tiến kết hoạt động cần thiết Ví dụ: “ nướng bánh bích quy socola từ khối bột nhào định hình ” • Plan:tạo sản phẩm bánh nướng đạt yêu cầu kỹ thuật Chỉ tiêu cảm quan: + Hình dạng bên ngồi theo khn mẫu + Mùi vị: thơm socola + Trạng thái: giòn, xốp + Màu sắc: khơng có vết cháy đen + Tạp chất: khơng có Chỉ tiêu hóa lý: + Độ ẩm: ≤ 4% + Hàm lượng protein: ≥ 3.7% + Hàm lượng chất béo tổng hợp: ≥ 20% + Hàm lượng đường toàn phần: ≥ 15% + Hàm lượng tro không tan HCl 10%: ≤ 0.1% + Độ kiềm: ≤ Chỉ tiêu vi sinh: + Tổng số vi sinh vật hiếu khí: khơng có + Coliforms: 102 MPN/g + Escherichia coli: khơng có + Vi khuẩn hiếu khí gây bệnh: khơng có + Nấm sinh độc tố: khơng có + Clostridium perfringens: khơng có + Tổng số nấm men, nấm mốc: 102 CFU/g • Plan : STT Cái gì? Cách nào? Tần suất Ai? Nhiệt độ Đọc cảm ứng phút/1 lần Nhân viên sản xuất nướng(160-180oC) nhiệt Thời gian nướng 10 Đọc cảm biến phút/ lần Nhân viên sản xuất Chỉ tiêu cảm quan, Đánh giá cảm quan; lần/ mẻ KCS hóa lý, vi sinh phương pháp phân -15 phút tích Do:  Sau cho bánh vào khn, sau cho vào lò nướng Nhân viên sản xuất điều     chỉnh nhiệt độ 160-180°C tùy thuộc vào mẻ bánh Trong trình nướng bánh nhân viên phải ý kiểm tra thường xuyên (5 phút/lần) Sau mẻ bánh hồn thành, ta lấy mẫu đưa vào phòng kiểm soát chất lượng để kiểm tra đánh giá lại mặt cảm quan, vi sinh, hóa lý, Sau kiểm tra xong, mẻ bánh đạt yêu cầu ta đưa thị trường bên ngồi Nếu mẻ bánh khơng đạt u cầu, ta xem lại trình sản xuất bánh xãy lỗi Check: giám sát đo lường kết đầu STT Cái Cách Tần suất Ai Chỉ tiêu cảm Đánh giá cảm lần/mẻ Hội đồng đánh quan quan Chỉ tiêu hóa Phương pháp giá lần mẻ Kỹ sư hóa lần/mẻ Kỹ sư vi sinh phân tích hóa Chỉ tiêu vi sinh Phương pháp phân tích vi sinh  Act: từ cố phát sinh suy biện pháp cải tiến kết + Nhiệt độ cao xảy phản ứng phân hủy, tạo màu xảy + Thời gian nướng lâu làm bánh bị cháy, màu mùi vị bánh không mong muốn • Act: thực biện pháp cải tiến + Chủ động quản nhiệt độ thời gian + Nâng cao tay nghề kỹ thuật viên IV.TƯ DUY RỦI RO • Tư dựa rủi ro thiết yếu để đạt tính hiệu lực hệ thống quản chất lượng • Để đáp ứng yêu cầu Tiêu chuẩn quốc tế này, tổ chức cần lập kế hoạch thực hành động để giải rủi ro hội • Việc giải rủi ro hội tạo sở để mang tính hiệu lực hệ thống quản chất lượng, đạt kết cải thiện ngăn ngừa tác động tiêu cực IV TƯ DUY RỦI RO • Rủi ro ảnh hưởng không chắn bất định có tác động tích cực hay tiêu cực • Cơ hội phát sinh kết tình thuận lợi để đạt kết mong muốn Các hành động để giải hội bao gồm việc xem xét rủi ro liên quan Vd: Quá trình nướng bánh quy Bột định hình -> nướng -> bánh thành phẩm Trong trình nướng nhiệt độ thời gian ảnh hưởng tới chất lượng bánh - nhiệt độ cao xảy phản ứng phân hủy, tạo màu xảy Thời gian nướng lâu làm bánh bị cháy, màu mùi vị bánh không mong muốn - Trong trình nướng bánh mà ta không chủ động quản nhiệt độ thời gian nướng xảy nhiều rủi ro chất lượng bánh, ảnh hưởng tới kinh tế công ty ...     Lúc đầu đưa bước công việc cần tiến hành việc quản lí nhằm trì chất lượng có Ngày công cụ quan trọng thiếu hệ thống quản lý ISO 9001 Nền tảng cho chu trình cải tiến ISO 9001 Chu trình... lực quản lý chất lượng liên quan đến rủi ro Một chuỗi cung ứng quản lý tốt cung cấp dòng hàng hóa dịch vụ ổn định II TIẾP CẬN THEO QUÁ TRÌNH Được khuyến khích vận dụng khi: Triển khai, thực cải. .. trình cải tiến liện tục Tiến sĩ Deming giới thiệu cho người Nhật năm 1950 - Đại diện với hình ảnh đường tròn lăn mặt phẳng nghiêng (theo chiều kim đồng hồ), cho thấy: thực chất trình quản lý cải tiến
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý chất lượng và cải tiến CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HẢI CHÂU, Quản lý chất lượng và cải tiến CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HẢI CHÂU, I. 7 NGUYÊN TẮC TRONG QLCL, II. TIẾP CẬN THEO QUÁ TRÌNH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay