Quản lý chất lượng và cải tiến CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HẢI CHÂU THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ THEO TCVN ISO 19011:2013

38 9 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 17:01

nhu cầu đảm bảo tính độc lập của các thành viên trong đoàn đánh giá với các hoạt động được đánh giá, tránh mọi xung đột lợi ích+ khả năng tương tác một cách hiệu lực với đại diện bên được đánh giá và hợp tác giữu các thành viên+ ngôn ngữ sử dụng tring đánh giá và các đặc trưng văn hóa, xã hội của bên được được đánh giáĐảm bảo năng lực tổng thể, thực hiện các bước:+ nhận biết các kiến thức, kĩ năng cần có+ lựa chọn các thành viên sao cho có đủ kiến thức, kĩ năngnhu cầu đảm bảo tính độc lập của các thành viên trong đoàn đánh giá với các hoạt động được đánh giá, tránh mọi xung đột lợi ích+ khả năng tương tác một cách hiệu lực với đại diện bên được đánh giá và hợp tác giữu các thành viên+ ngôn ngữ sử dụng tring đánh giá và các đặc trưng văn hóa, xã hội của bên được được đánh giáĐảm bảo năng lực tổng thể, thực hiện các bước:+ nhận biết các kiến thức, kĩ năng cần có+ lựa chọn các thành viên sao cho có đủ kiến thức, kĩ năngnhu cầu đảm bảo tính độc lập của các thành viên trong đoàn đánh giá với các hoạt động được đánh giá, tránh mọi xung đột lợi ích+ khả năng tương tác một cách hiệu lực với đại diện bên được đánh giá và hợp tác giữu các thành viên+ ngôn ngữ sử dụng tring đánh giá và các đặc trưng văn hóa, xã hội của bên được được đánh giáĐảm bảo năng lực tổng thể, thực hiện các bước:+ nhận biết các kiến thức, kĩ năng cần có+ lựa chọn các thành viên sao cho có đủ kiến thức, kĩ năngnhu cầu đảm bảo tính độc lập của các thành viên trong đoàn đánh giá với các hoạt động được đánh giá, tránh mọi xung đột lợi ích+ khả năng tương tác một cách hiệu lực với đại diện bên được đánh giá và hợp tác giữu các thành viên+ ngôn ngữ sử dụng tring đánh giá và các đặc trưng văn hóa, xã hội của bên được được đánh giáĐảm bảo năng lực tổng thể, thực hiện các bước:+ nhận biết các kiến thức, kĩ năng cần có+ lựa chọn các thành viên sao cho có đủ kiến thức, kĩ năng BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP HCM KHOA CƠNG NGHỆ THỰC PHẨM Mơn: Quản chất lượng cải tiến CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HẢI CHÂU THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ THEO TCVN ISO 19011:2013 GVHD: Ngơ Duy Anh Triết Nhóm thực Tên sinh viên MSSV Trương Thị Mỹ Hà 2022150003 Nguyễn Thị Xuân Trang 2022150174 Phạm Thị Hoài Xinh 2022150117 Ngô Thị Kim Ngân 2022150039 Phạm Thị Tuyết Hoa 2022150169 Thủ tục đánh giá nội theo TCVN 19011:2013 Người chịu trách nhiệm Thiết lập mục tiêu chương trình đánh giá Lãnh đạo cao Plan Thiết lập chương trình đánh giá Người quản chương trình đánh giá Thực chương trình đánh giá Do Thực đánh giá Check Trưởng đoàn đánh giá Theo dõi chương trình đánh giá Người quản chương trình đánh giá Act Xem xét cải tiến chương trình đánh giá Quản lí chương trình đánh giá Cơng việc Yêu cầu 1.Thiết lập mục tiêu -Đảm bảo thiết lập để định hướng việc hoạch định tiến hành đánh giá đảm bảo chương chương trình đánh giá trình đánh giá thực cách có hiệu lực -Các mục tiêu cần quán hỗ trợ sách mục tiêu hệ thống quản lí - Dựa sở xem xét yếu tố: + ưu tiên lãnh đạo + mục đích thương mại kinh doanh khác + đặc trưng trình, sản phẩm, dự án thay đổi đặc trưng + yêu cầu phá lí, hợp đồng yêu cầu khác mà tổ chức cam kết Công việc Yêu cầu 1.Thiết lập mục tiêu +nhu cầu xem xét đánh giá nhà cung ứng chương trình đánh giá + nhu cầu mong đợi mong đợi bên quan tâm bao gồm khách hàng + mức độ thực bên đánh giá, phản ánh sai lỗi, cố khiếu nại cảu khách hàng + rủi ro cho bên đánh giá + kết đánh giá trước + mức độ nhuần nhuyễn hệ thống quảnđánh gia Cơng việc Thiết lập chương Vai trò trách trình đánh giá nhiệm người quản lí chương trình đánh giá Yêu cầu -thiết lập mức độ - nhận biết định mức rủi ro - thiết lập chương trình đánh giá - thiết lập thủ tục - xác định nguồn lưc cần thiết - đảm bảo việc thực : thiết lập mục tiêu, phạm vi chuẩn mực đánh giá riêng lẻ, xác định phương pháp đánh giá, lựa chọn đoàn đánh giá, xem xét đánh giá lực chuyên gia đánh giá - đảm bảo quản lí, trì hồ sơ thích hợp - theo dõi, xem xét, cải tiến Cơng việc Yêu cầu Thiết lập chương Năng lực người - Có lực, kiến thức, kĩ lĩnh vực: trình đánh giá quản lí chương trình + nguyên tắc, thủ tục phương pháp đánh giá đánh giá + tiêu chuẩn hệ thống quản lí tài liệu viện dẫn + hoạt động, sản phẩm trình bên đánh giá +các yêu cầu pháp lí yêu cầu khác liên quan đến hoạt động sản phẩm bên đánh giá +khách hàng, nhà cung ứng bên quan tâm khác bên đánh giá - Tham gia liên tục vào hoạt động phát triển chuyên môn thích hợp Cơng việc Thiết lập chương Thiết lập mức độ trình đánh giá Yêu cầu - Xác định mức độ thay đổi tùy thuộc vào chương trình đánh giá + qui mơ, đăc điểm bên đánh giá; tính chất, chức năng, phức tạp, mức độ nhuần nhuyễn vấn đề quan trọng hệ thống quảnđánh giá + mục tiêu, phạm vi, thời lượng đánh giá số đánh giá tiến hành +số lượng, tầm quan trọng, phức tạp, tương đồng địa điểm hoạt động đánh giá + yếu tố ảnh hưởng đến hiệu lực hệ thống quản lí +các chuẩn mực đánh giá thích hợp + kết luận đánh giá nội hoăc bên ngồi trước Cơng việc Thiết lập chương Thiết lập mức độ trình đánh giá Yêu cầu + kết xem xét chương trình đánh giá trước chương trình đánh giá + vấn đề ngơn ngữ, văn hoa, xã hội +mối quan tâm bên liên quan + thay đổi đáng kể với bên đánh giá hoăc hoạt động họ + sẵn có cơng nghệ thơng tin truyền thông + việc xuất kiện nội bên ngồi Cơng việc u cầu Thiết lập chương Nhận diện định -Xem xét rủi ro xây dựng chương trình , liên quan tới; trình đánh giá + việc hoạch định mức rủi ro + nguồn lực + việc lựa chọn đoàn đánh giá + việc thực + hồ sơ việc kiểm soát hồ sơ + việc theo dõi, xem xét, cải tiến chương trình đánh giá Cơng việc 5.Chuẩn bị Chuẩn bị kế Bao gồm Mục tiêu đánh giá hoạt động đánh hoạch đánh giá giá Phạm vi đánh giá gồm đơn vị tổ chức chức trình đánh giá Chuẩn mực đánh giá tài liệu viện dẫn Địa điểm, ngày tháng, thời gian thời lượng dự kiến Các phương pháp đánh giá; phân bổ nguồn lực thích hợp cho khu vực đánh giá quan trọng Vai trò, trách nhiệm thành viên đồn đánh giá Cơng việc 5.Chuẩn bị Phân cơng cơng u cầu Trách nhiệm q trình, hoạt động, chức địa điểm đánh giá cụ thể hoạt động đánh việc cho đoàn giá đánh giá Bản dẫn đoàn đánh giá Chuẩn bị tài liệu Danh mục kiểm tra làm việc Các phương án lấy mẫu đánh giá Các mẫu ghi nhận thông tin chứng hỗ trợ, phát đánh giá hồ sơ họp Công việc Tiến hành Tiến hành hoạt động họp khai mạc đánh giá Yêu cầu Giới thiệu người tham dự Xác nhận mục tiêu, phạm vi chuẩn mực đánh giá Xác nhận kế hoạch đánh giá đặt liên quan khác với bên đánh giá Phương pháp sử dụng để tiến hành đánh giá Xác nhận kênh trao đổi thơng tin thức Xác nhận ngơn ngữ sử dụng Thơng tin bên đánh giá tiến trình đánh giá Xác nhận sẵn có nguồn lực phương tiện cần thiết Xác nhận vấn đề liên quan đến bảo mật thông tin Công việc Yêu cầu Tiến hành Tiến hành Xác nhận thủ tục liên quan sức khỏe, an tồn, tình trạng khẩn cấp an ninh đoàn đánh đánh họp khai mạc giá giá Thông tin phương pháp báo cáo phát đánh giá Thơng tin điều kiện kết thúc đánh giá Thông tin họp kết thúc Thơng tin cách xử phát có Thơng tin khiếu nại u cầu xem xét lại Công việc Tiến hành Tiến hành xem xét tài liệu đánh đánh giá giá Yêu cầu Xác nhận phù hợp hệ thống với chuẩn mực đánh giá mức độ văn hóa Thu thập thơng tin hỗ trợ hoạt động đánh giá Trao đổi thông tin Định kỳ trao đổi thông tin tiến triển đánh giá vấn đề liên quan đến bến trình đánh giá khách hàng khác đánh giá Báo cáo chứng thu thập không chậm trễ cho bên đánh giá Báo cáo chứng thu thập không đạt mục tiêu cho bên đánh giá Công việc Yêu cầu 6.Tiến hành Phân công vai trò Hỗ trợ chuyên gia nhận biết cá nhân vấn xác nhận thời điểm đánh trách nhiệm giá người hướng Sắp đặt cho việc tiếp cận địa điểm cụ thể bên đánh giá dẫn quan sát viên Đảm bảo quy tắc an toàn địa điểm đánh giá thủ tục an ninh thành viên đoàn đánh giá nắm rõ tuân theo Thay mặt cho bên đánh giá cho bên đánh giá chứng kiến đánh giá Giải thích rõ hỗ trợ việc thu thập thông tin Công việc Tiến hành Thu thập kiểm đánh tra xác nhận giá thông tin Yêu cầu Thông tin mối quan hệ chức năng, họat động trình Bằng chứng đánh giá dẫn đến phát đánh giá lưu hồ sơ Tạo lập phát Lưu hồ sơ không phù hợp chứng đánh giá kèm theo đánh giá Xem xét không phù hợp với bên đánh giá Giải quan điểm khác biệt liên quan đến chứng phát đánh giá Lưu hồ sơ điểm chưa giải Công việc Tiến hành Chuẩn bị kết luận đánh đánh giá giá Yêu cầu Mức độ phù hợp MS so với chuẩn mực tình trạng tốt MS Việc áp dụng, trì cải tiến có hiệu lực MS Khả q trình xem xét lãnh đạo Việc đạt mục tiêu đánh giá Nguyên nhân gốc rễ phát Các phát khu vực khác đánh giá Công việc Tiến hành Tiến hành cuộc đánh họp kết thúc giá Yêu cầu Cho bên đánh giá biết chứng đánh giá thu thập sở mẫu thơng tin có sẵn Phương pháp báo cáo Quá trình xử phát đánh giá hệ có Trình bày phát kết luận đánh giá Các hoạt động liên quan sau đánh giá Lưu hồ sơ việc thảo luận đoàn đánh giá bên đánh giá chưa giải Công việc 7.Chuẩn bị Chuẩn bị báo cáo gửi báo cáo đánh giá đánh giá Yêu cầu Mục tiêu đánh giá Phạm vi đánh giá Nhận biết khách hàng đánh giá Nhận biết đoàn đánh giá người bên đánh giá Thời gian địa điểm tiến hành hoạt động đánh giá Chuẩn mực đánh giá Phát đánh giá chứng liên quan Kết luận đánh giá Tuyên bố mức độ thỏa mãn chuẩn mực đánh giá Công việc Chuẩn bị Gửi báo cáo gửi báo cáo đánh giá Yêu cầu Thống khoảng thời gian đánh giá Gửi tới người nhận quy định thủ tục đánh giá Hoàn thành Thực theo kế hoạch có thống với khách hàng đánh giá Thỏa thuận tài liệu lưu giữ hay hủy bỏ Thỏa thuận công khai nội dung tài liệu thông tin khác liên quan Đưa vào cải tiến MS bên đánh giátừ học rút Công việc 9.Tiến hành hoạt động sau đánh giá Yêu cầu - Kết luận đánh giá - Kiểm tra xác nhận việc hoàn thành hiệu lực hành động khắc phục 10 Theo dõi chương trình đánh giá -Xem xét đánh giá: + phù hợp với chương trình đánh giá, lịch trình mục tiêu đánh giá + kết thực thành viên đoàn đánh giá + khả thực kế hoạch đánh giá đồn đánh giá + thơng tin phản hồi từ lãnh đạo cao nhất, bên đánh giá, chuyên gia đánh giá bên quan tâm khác Công việc 11 Xem xét cải tiến chương trình đánh giá Yêu cầu -Xem xét chương trình đánh giá để đánh giá mục tiêu có đạt hay khơng - Kết từ việc xem xét chương trình đánh giá sử dụng làm đầu vào cho trình cải tiến liên tục chương trình - Xem xét chương trình đánh giá tính đến: + kết xu hướng từ việc theo dõi chương trình đánh giá + phù hợp với thủ tục đánh giá + nhu cầu mong đợi phát sinh bên quan tâm + hồ sơ chương trình đánh giá + phương pháp đánh giá thay phương pháp Công việc 11 Xem xét cải tiến chương trình đánh giá Yêu cầu + hiệu lực biện pháp giải rủi ro liên quan tới chương trình đánh giá + vấn đề bảo mật an ninh thông tin liên quan đến chương trình đánh giá -Xem xét tổng thể việc thực chương trình đánh giá, nhận biết khu vực cải tiến, sửa đổi chương trình - Xem xét việc phát triển nghề nghiệp liên tục chuyên gia đánh giá - báo cáo kết xem xét chương trình đánh giá tới lãnh đạo cao ... đánh giá để tiến hành cách có hiệu lực: đánh giá riêng lẻ cho +mục tiêu đánh giá trưởng đoàn đánh + chuẩn mực đánh giá, tài liệu tham khảo giá + phạm vi đánh giá + phương pháp, thủ tục đánh giá. .. trình đánh giá Lãnh đạo cao Plan Thiết lập chương trình đánh giá Người quản lý chương trình đánh giá Thực chương trình đánh giá Do Thực đánh giá Check Trưởng đồn đánh giá Theo dõi chương trình đánh. .. gia đánh giá trưởng đoàn đánh giá +tiến hành đánh giá + thực hoạt động sau đánh giá + báo cáo lãnh đạo cao kết tổng thể + trì hồ sơ + theo dõi, xem xét việc thực rủi ro, cải tiến hiệu lực Công
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý chất lượng và cải tiến CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HẢI CHÂU THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ THEO TCVN ISO 19011:2013, Quản lý chất lượng và cải tiến CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HẢI CHÂU THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ THEO TCVN ISO 19011:2013

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay