Nghiên cứu hiệu quả kinh tế xã hội của dự án trồng rừng ngập mặn

82 12 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 16:44

i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Trần Quang Hoài ii LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập, nghiên cứu, hướng dẫn tận tình PGS.TS Nguyễn Bá Uân PGS.TSKH Nguyễn Trung Dũng giúp đỡ quan nơi công tác, quan hữu quan, tác giả hoàn thành đề tài, với tên gọi: “Nghiên cứu hiệu kinh tế hội dự án trồng rừng ngập mặn” Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới PGS.TS Nguyễn Bá Uân PGS.TSKH Nguyễn Trung Dũng – người thầy hướng dẫn tác giả hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn lòng tình cảm người thân yêu gia đình động viên, giúp đỡ tơi Tác giả xin cảm ơn thầy giáo, cô giáo khoa Kinh tế Quản lý, thầy giáo, cô giáo, cán cơng tác phòng ban trường Đại học Thủy lợi, học viên lớp 16KT, bạn bè, đồng nghiệp chia sẻ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả học tập hồn thành khố học Vì thời gian nghiên cứu không nhiều, đề tài nghiên cứu mới, có nhiều cố gắng khơng tránh khỏi thiếu sót Tác giả xin trân trọng mong nhận ý kiến đóng góp nhà khoa học thầy cô, bạn bè đồng nghiệp Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2010 Trần Quang Hoài iii MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC HÌNH vii DANH MỤC PHỤ LỤC………………………………………………………… viii MỞ ĐẦU…………………………………………………………………………….1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ RỪNG NGẬP MẶN 1.1 Rừng ngập mặn vai trò rừng ngập mặn………………………………… 1.1.1.Rừng ngặp mặn 1.1.2.Vai trò rừng ngập mặn 1.2 Đánh giá trạng rừng ngập mặn Việt Nam…………………………… 10 1.3 Giá trị kinh tế rừng ngập mặn…………………………………………… 12 1.3.1.Giá trị kinh tế rừng ngập mặn 12 1.3.2.Giá trị kinh tế hệ sinh thái rừng ngập mặn 14 1.4 Khung lý thuyết mối quan hệ hệ sinh thái hệ thống kinh tế……… 17 1.5 Những nghiên cứu giá trị kinh tế hiệu kinh tế rừng ngập mặn…… 18 1.6 Định hướng phát triển hệ thống rừng ngập mặn……………………………… 19 Kết luận chương 21 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ KINH TẾ - HỘI DỰ ÁN TRỒNG RỪNG NGẬP MẶN 22 2.1 Cơ sở lý luận phương pháp…………………………………………… 24 2.1.1 Đánh giá giá trị kinh tế rừng ngập mặn 26 2.1.2 Hiệu hội dự án trồng rừng ngập mặn 34 2.1.3 Phương pháp phân tích chi phí lợi ích 34 2.2 Hệ thống tiêu kinh tế sử dụng phân tích 36 2.3 Phương pháp xác định tiêu 38 2.3.1 Chi phí trồng rừng ngập mặn 38 2.3.2 Tiêu chuẩn lợi nhuận ròng (NPV) 41 2.3.3 Chỉ số hoàn vốn nội (EIRR) .42 2.3.4 Tiêu chuẩn số lợi ích/chi phí (B/C) 44 iv 2.3.5 Phân tích độ nhạy 45 Kết luận chương 46 CHƯƠNG 3: ÁP DỤNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỂ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ - HỘI DỰ ÁN TRỒNG RỪNG PHÒNG HỘ ĐÊ BIỂN – THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 47 3.1 Giới thiệu chung dự án 47 3.1.1 Điều kiện tự nhiên khu vực dự án 47 3.1.2 Tình hình dân sinh - kinh tế - hội 50 3.1.3 Quy mô, phương án trồng rừng phòng hộ Đê Biển I 50 3.2 Áp dụng phương pháp nghiên cứu cho dự án 56 3.2.1 Xác định giá trị 56 3.2.2 Ước tính giá trị 58 3.3 Phân tích hiệu kinh tế dự án trồng rừng ngập mặn………………… 65 3.3.1 Phân tích kinh tế dự án .65 3.3.2 Phân tích độ nhạy dự án 67 3.3.3 Bàn luận kết 68 3.4 Hiệu hội dự án………………………………………………… 69 Kết luận chương 3………………………………………………………………… 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT RNM Rừng ngập mặn IUCN Hiệp hội Bảo tồn thiên nhiên giới UNEP Chương trình Mơi trường giới Bộ NN&PTNT Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn VQG Vườn quốc gia vi DANH MỤC BẢNG Bảng 1-2 Giá trị kinh tế toàn phần hệ sinh thái rừng ngập mặn 13 Bảng 2.1 Định mức chi phí trồng Bần cho 38 Bảng 2.2 Chi phí trung bình cho rừng ngập mặn 40 Bảng 3.1 Khối lượng dự án .55 Bảng 3.2 Tổng mức đầu tư dự án 56 Bảng 3.3 Sản lượng khai thác hải sản trung bình theo ngày theo năm người 58 Bảng 3.4 Thu nhập hải sản trung bình năm người dân khai thác .59 Bảng 3.5 Sản lượng loại thủy sản đầm nuôi thủy sản 60 Bảng 3.6 Sản lượng diện tích lồi đầm ni 60 Bảng 3.7 Giá trị loài thuỷ sản rừng ngập mặn (ha/năm) 61 Bảng 3.8 Phân bố số lượng tôm giống theo khu triều 64 Bảng 3.9 Chi phí vốn đầu tư ban đầu phân theo năm trồng rừng 66 Bảng 3.10 Chi phí chăm sóc trồng năm 66 Bảng 3.11 Giá trị kinh tế rừng ngập mặn 66 Bảng 3.12 Kết tính tốn tiêu kinh tế phương án chọn 67 Bảng 3.13 Bảng phân tích độ nhạy dự án .68 vii DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Hiện trạng ngập mặn bảo vệ đê biển (Đồ Sơn – Hải Phòng) Hình 1.2 Hiện trạng ngập mặn bảo vệ đê biển Nam Bộ Hình 1.3 Quan hệ chế độ ngập triều, phân bố loại Hình 1.4 Tầm quan trọng RNM 10 Hình 2.1 Sơ đồ bước nghiên cứu đánh giá hiệu kinh tế RNM .22 Hình 2.2 Giá trị kinh tế tài nguyên 24 viii DANH MỤC PHỤ LỤC Phụ lục 2.1: Định mức chi phí loại trồng rừng ngập mặn 75 Phụ lục 3.1: Bảng hỏi lượng giá giá trị kinh tế rừng ngập mặn 85 Phụ lục 3.2: Hiệu kinh tế dự án 90 Phụ lục 3.3: Phân tích độ nhạy dự án .94 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Phân tích hiệu kinh tế dự án nhằm phân tích đánh giá tính bền vững hiệu dự án toàn kinh tế quốc dân, sở phân tích tương quan tồn chi phí cần thiết cho việc thực mục tiêu kinh tế hội dự án vạch lợi ích mà dự án mang lại, thông qua tiêu hiệu đầu tư Phân tích hiệu kinh tế dự án quan trọng giúp cho việc đưa sách đầu tư đắn hiệu Rừng ngập mặn tên gọi chung dải rừng ven biển bị ngập nước mặn thường xuyên định kỳ thủy triều Với diện tích rộng, sinh khối lớn, cấu thành rừng đa dạng đặc biệt chúng phân bố nơi đầu sóng, gió, rừng ngập mặn xem đối tượng có giá trị kinh tế sinh thái to lớn Nó có khả cung cấp gỗ củi nhiều hải sản có giá trị, có khả cố định bùn cát, chắn gió, chắn sóng bảo vệ dân cư, đồng ruộng cơng trình kinh tế, văn hóa ven bờ, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ môi trường nhiều vùng duyên hải Rừng ngập mặn lại có ý nghĩa hiệu điều kiện Viện Nam quốc gia bị uy hiếp biến đổi khí hậu Từ trước đến nay, nhiều vùng duyên hải Việt Nam, Nhà nước cho triển khai nhiều dự án trồng rừng ngập mặn Thực tiễn cho thấy, chi phí đầu tư cho việc trồng, quản lý, bảo vệ chăm sóc rừng đáng kể, nguồn lợi kinh tế, hội môi trường sinh thái mà dự án mang lại không nhỏ Hiệurừng ngập mặn mang lại rõ ràng, nay, chưa có hướng dẫn cụ thể việc tính tốn, phân tích hiệu kinh tế - hội dự án trồng rừng ngập mặn Đã đến lúc cần có nghiên cứu đầy đủ, có sở khoa học thực tiễn hiệu kinh tế việc trồng rừng ngập mặn Mục đích Đề tài: - Đánh giá trạng rừng ngập mặn thành việc trồng rùng ngập mặn nước ta thời gian vừa qua; - Đề xuất phương pháp xác định tiêu hiệu kinh tế hội dự án trồng rừng ngặp mặn; - Áp dụng nghiên cứu để làm sáng tỏ tính hiệu kinh tế - hội dự án trồng rừng ngập mặn ven biển Hải Phòng Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng: Phương pháp đánh giá hiệu kinh tế hội dự án trồng rừng ngập mặn - Phạm vi nghiên cứu: Đánh giá hiệu kinh tế hội dự án trồng rừng ngập mặn thành phố Hải Phòng Phương pháp nghiên cứu: - Thống kê, điều tra thực địa; - Phân tích tích tốn; - Phương pháp giá thị trường; - Phương pháp kế thừa; - Phương pháp chuyên gia; - Phương pháp phân tích chi phí lợi ích Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn đề tài Đề tài luận văn “Nghiên cứu hiệu kinh tế hội dự án trồng rừng ngập mặn” thực với ý ý nghĩa đóng góp: Thứ nhất, luận văn nghiên cứu cung cấp thông tin khoa học giá trị kinh tế tổng thể phần RNM Hải Phòng, từ đưa đề xuất sử dụng/ứng dụng thông tin cho q trình quản lý RNM Hải Phòng Thứ hai, luận văn ứng dụng thử nghiệm hệ thống phương pháp lượng giá phát triển gần giới vào trường hợp lượng giá giá trị kinh tế đánh giá hiệu kinh tế RNM tài nguyên cụ thể Việt Nam, từ đưa khuyến nghị với nhà quản lý, nghiên cứu khả quy trình áp dụng mộ số phương pháp lượng giá Việt Nam Thứ ba, chủ đề nghiên cứu luận văn phù hợp với xu nghiên cứu chung giới đánh giá giá trị tài nguyên phục vụ công tác quản lý ... Phương pháp đánh giá hiệu kinh tế xã hội dự án trồng rừng ngập mặn - Phạm vi nghiên cứu: Đánh giá hiệu kinh tế xã hội dự án trồng rừng ngập mặn thành phố Hải Phòng Phương pháp nghiên cứu: - Thống... hiệu kinh tế xã hội dự án trồng rừng ngặp mặn; - Áp dụng nghiên cứu để làm sáng tỏ tính hiệu kinh tế - xã hội dự án trồng rừng ngập mặn ven biển Hải Phòng Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng:... đánh giá tính hiệu kinh tế xã hội dự án trồng rừng ngập mặn ven biển Hải Phòng Nội dung luận văn: Chương 1: Tổng quan rừng ngập mặn 1.1 Rừng ngập mặn vai trò rừng ngập mặn 1.2 Đánh giá trạng rừng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu hiệu quả kinh tế xã hội của dự án trồng rừng ngập mặn, Nghiên cứu hiệu quả kinh tế xã hội của dự án trồng rừng ngập mặn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay