Thực trạng về tuyển dụng tại ngân hàng vietinbank bacse giang

5 3 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 16:29

THỰC TRẠNG VỀ TUYỂN DỤNG TẠI NHTMCPCT VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC GIANG, hạn chế biện pháp khắc phục Bài làm NHTMCPCT Việt nam - Chi nhánh Bắc Giang đơn vị thành viên NHTMCPCTViệt Nam, thành lập ngày 21/02/2006 sở sáp nhập 03 phòng giao dịch Phòng giao dịch Lạng Giang, Phòng Giao dịch Bắc Giang phòng giao dịch thành phố Đến cuối năm 2009 đạt kết khả quan: Huy động vốn đạt 1.251 tỷ đồng tăng 18.6% so với kỳ năm trước, dư nợ tín dụng đạt 1.358 tỷ đồng tăng 32.8% so với kỳ ănm trước, thu dịch vụ ròng đạt 6,8 tỷ đồng Mơ hình phòng Chi nhánh: Phó giám đốc phụ trách quan hệ khách hàng Giám đốc KHDN QLRR Phó giám đốc phụ trách tác nghiệp Tài Kế tốn Mảng kế hoạch KHCN Mảng Tổ chức Kho quỹ Các Phòng GD Phòng điện tốn Tổ chức Hành Sau năm vào hoạt động, đến Chi nhánh có tổng số 102 cán cơng nhân viên, chia thành phòng ban mơ hình với trình độ chun mơn gồm: 02 Thạc sĩ, 92 Đại học, trung cấp 02 người, văn thư, bảo vệ 06 người Do ngành nghề kinh doanh Ngân hàng đòi hỏi cán có trình độ chuyên môn cao việc tuyển dụng nhân viên theo u cầu cơng việc nghiệp vụ có đặc thù khác cụ thể : - Đối với cán phòng khách hàng: Tuyển Đại học chuyên khoa tín dụng- tài (Đại học KTQD, học viện Ngân hàng, học viện tài chính) - Đối với nghiệp vụ kế toán: Tuyển Đại học chuyên khoa kế toán (chủ yếu tuyển từ học viện tài chính) - Đối với nghiệp vụ tốn quốc tế (Phòng XNK): nói, viết thành thạo tiếng anh, am hiểu nghiệp vụ ngân hàng ( Đại học ngoại thương, Đại học ngoại ngữ…) v vv Công tác tuyển dụng nhân quan trọng luôn phải quan tâm đến vấn đề Việc tuyển dụng khó khăn, tuyển người có đức, có tài, có sức khỏe đáp ứng yêu cầu công việc đề Điều quan trọng phải biết muốn tìm đối tượng nhân viên Vietinbank Bắc Giang phải thực nhiều bước để tìm nhân viên phù hợp với yêu cầu công việc Hiện nay, quy trình tuyển dụng Vietinbank Bắc Giang gồm trường hợp sau: - Trường hợp tuyển dụng qua thi tuyển : Gồm 12 bước - Trường hợp tuyển thẳng : Gồm bước I- Trường hợp tuyển dụng qua thi tuyển Khi Vietinbank Bắc Giang có nhu cầu nhân lãnh đạo chi nhánh lập hồ sơ, danh sách trình phòng Tổ chức cán NHTMCPCT Việt Nam Được đồng ý Phòng tổ chức cán NHTMCPCT Việt Nam lúc Chi nhánh Viẹt tinbank Bắc Giang bắt đầu làm hồ sơ, thủ tục tuyển dụng chi nhánh Bước 1- Tổ chức thông báo tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng Tổ chức thơng báo: Ít trước 15 ngày tổ chức thi tuyển, Đơn vị tuyển dụng phải thông báo công khai phương tiện thông tin đại chúng (báo đài phát đài truyền hình) địa phương với nội dung chính; đồng thời thông báo trụ sở nơi thuận tiện cho người có nhu cầu tuyển dụng biết, thông tin chi tiết việc tuyển dụng Bước 2- Nhận hồ sơ dự tuyển xét duyệt hồ sơ: Phòng tổ chức hàng nhận hồ sơ dự tuyển theo quy định đối chiếu với yêu cầu cụ thể vị trí kiểm tra tính hợp pháp, đắn hồ sơ, hồ sơ ứng viên bao gồm: Bản tóm tắt q trình học tập công tác thân, lý lịch; cấp, chứng chỉ… hồ sơ Lựa chọn hồ sơ đủ tiêu chuẩn, đạt yêu cầu để lập danh sách cho vào vòng sơ tuyển Bước 3- Lập danh sách sơ tuyển: Sau xét duyệt hồ sơ, Phòng tổ chức hành lập danh sách ứng viên đạt yêu cầu trình lãnh đạo chi nhánh để lên kế hoạch sơ tuyển vòng Sau có kết sơ tuyển, Phòng tổ chức hành lập danh sách tiến hành theo bước Bước 4- Thành lập Hội đồng thi: Giám đốc chi nhánh định thành lập Hội đồng thi theo đề nghị phòng tổ chức hành để thực cơng việc q trình tổ chức thi tuyển Thành phần, nhiệm vụ Hội đồng thi tuyển phải phù hợp với vị trí tuyển dụng (Bắt buộc phải có cán Hội sở – NHTMCPCT Việt Nam hội đồng thi tuyển) Bước 5- Thơng báo lịch thi: Phòng tổ chức hành vào Kế hoạch thi tuyển duyệt thơng báo lịch thi đến thí sinh danh sách sơ tuyển Bước 6- Tổ chức vấn thi tuyển: Hội đồng thi tuyển vấn trực tiếp ứng viên nội dung yêu cầu: kinh nghiệm làm việc, khả thân, thích nghi mơi trường làm việc, điểm mạnh, điểm yếu thân, tuyển dụng vào Vietinbank Bắc Giang Anh (Chị) mang lại lợi ích cho Vietinbank Bắc Giang…? Sau thành viên hội đồng đánh giá cho điểm nhận xét ứng viên Bước 7- Tổng hợp kết thi: Hội đồng thi tuyển gửi kết vấn cho phòng tổ chức hành tổng hợp để báo cáo Giám đốc chi nhánh kết thi tuyển Bước 8- Công bố kết thi tuyển thơng báo tuyển dụng: - Phòng tổ chức hành thơng báo kết thi tuyển đến ứng viên tham dự vấn - Chậm 20 ngày sau công bố kết thi Đơn vị tuyển dụng phải định tuyển dụng, xếp lương theo quy định Bước 9- Người tuyển dụng phải đến nhận việc theo thời gian quy định thông báo tuyển dụng Quá 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng, người tuyển dụng không đến nhận việc mà không đồng ý Đơn vị tuyển dụng việc tuyển dụng bị huỷ bỏ kết Bước 10- Ký hợp đồng lao động thử việc: Người tuyển dụng vào làm việc phải qua thời gian thử việc Thời gian thử việc tối đa: 90 ngày Bước 11- Ký hợp đồng lao động thức: Hết thời hạn thử việc, người lao động phải làm tự nhận xét, có ý kiến xác nhận đề nghị Trưởng phòng chun mơn Nếu: - Đạt yêu cầu ký Hợp đồng lao động có thời hạn 02 năm tuỳ theo yêu cầu nhiệm vụ giao Sau xem xét để ký tiếp Hợp đồng lao động không xác định thời hạn - Trường hợp không đạt yêu cầu đương nhiên chấm dứt quan hệ lao động đơn vị tuyển dụng người thử việc Bước 12- Lưu trữ hồ sơ: Cán sau kết thúc thời gian thử việc ký hợp đồng lao động thức Phòng tổ chức hành hồn thiện hồ sơ cán lưu giữ theo đùng quy định II - Trường hợp tuyển thẳng Bước 1- Nhận hồ sơ: Phòng tổ chức hành nhận hồ sơ dự tuyển kiểm tra tính hợp pháp, đắn hồ sơ: Lý lịch; cấp, chứng chỉ; yêu cầu khác theo lần tuyển dụng cụ thể; tổ chức khám sức khoẻ Bước 2- Phỏng vấn: Lãnh đạo chi nhánh, Trưởng phòng Phòng tổ chức hành chính, Trưởng phòng nghiệp vụ Đơn vị tuyển dụng tiến hành vấn trực tiếp để lựa chọn Bước 3- Duyệt danh sách tuyển dụng: Giám đốc xem xét kết vấn, duyệt chuyển sang Bước 4, không duyệt quay lại Bước chấm dứt Bước 4- Thơng báo kết tuyển dụng: - Phòng tổ chức hành thơng báo kết tuyển dụng cho đối tượng dự tuyển - Chậm 30 ngày sau thông báo kết tuyển dụng, Đơn vị tuyển dụng phải định tuyển dụng, xếp lương theo quy định - Người tuyển dụng phải đến nhận việc theo thời gian quy định thông báo tuyển dụng Quá 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng, người tuyển dụng không đến nhận việc mà không đồng ý Đơn vị tuyển dụng việc tuyển dụng bị huỷ bỏ Bước 5- Ký hợp đồng lao động thử việc: Người tuyển dụng vào làm việc phải qua thời gian thử việc Phòng chun mơn Thời gian thử việc tối đa: 90 ngày Bước 6- Ký hợp đồng lao động thức: Hết thời hạn thử việc, người lao động phải làm tự nhận xét có ý kiến xác nhận đề nghị đơn vị trực tiếp quản lý, nếu: - Đạt yêu cầu ký Hợp đồng lao động: có thời hạn 02 năm, sau ký Hợp đồng lao động không xác định thời hạn - Trường hợp khơng đạt u cầu đương nhiên chấm dứt quan hệ lao động đơn vị tuyển dụng người thử việc Bước 7- Lưu trữ hồ sơ: Sau ký hợp đồng lao động thức, Phòng tổ chức hành hồn thiện hồ sơ cán lưu giữ theo quy định * Với quy trình tuyển dụng trường hợp bộc lộ số hạn chế sau: - Việc tuyển thẳng chủ yếu Hội sở NHTMCPCT Việt nam định Phỏng vấn chi nhánh không mang lại hiệu vòng nhiều Chi nhánh có tính chất xem ngoại hình, câu hỏi vấn khơng có trọng tâm - Đa số cán sau tuyển vào thử việc phải làm gì, biết đọc tài liệu, học hỏi cán cũ làm, không * Giải pháp khắc phục tồn : - NHTMCPCT Việt nam nhánh tự tuyển thẳng, tự kiểm tra, vấn, định hướng cơng việc cho thí sinh u cầu thí sinh mơ tả lại cơng việc theo trình tự Mơ tả cơng việc giúp thí sinh xác định cơng việc cần làm Bản mơ tả giống chương trình làm việc cho nhân viên, nêu nhiệm vụ yêu cầu nhân viên kỹ cần có để hồn thành tốt nhiệm vụ giao Trong mô tả công việc, cần thông tin sau đây: - Tên công việc… - Nhân viên cần báo cáo công việc cho ai? - Nhân viên phụ trách quản lý, làm cơng việc gì? - Tóm tắt nhiệm vụ trách nhiệm công việc; - Kiến thức, kỹ kinh nghiệm cần thiết cho công việc * Trên nội dung tuyển dụng Vietinbank Bắc Giang Tài liệu tham khảo: - Quy trình tuyển dụng NHTMCPCT Việt Nam - Giáo trình quản trị nguồn nhân lực ( Grigg ) - Tuyendung.com ... 4- Thông báo kết tuyển dụng: - Phòng tổ chức hành thông báo kết tuyển dụng cho đối tượng dự tuyển - Chậm 30 ngày sau thông báo kết tuyển dụng, Đơn vị tuyển dụng phải định tuyển dụng, xếp lương... định tuyển dụng, xếp lương theo quy định Bước 9- Người tuyển dụng phải đến nhận việc theo thời gian quy định thông báo tuyển dụng Quá 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng, người tuyển dụng. .. Người tuyển dụng phải đến nhận việc theo thời gian quy định thông báo tuyển dụng Quá 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng, người tuyển dụng không đến nhận việc mà không đồng ý Đơn vị tuyển dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng về tuyển dụng tại ngân hàng vietinbank bacse giang , Thực trạng về tuyển dụng tại ngân hàng vietinbank bacse giang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay