Thực trạng tuyển dụng và đào tạo tại ban quản lý dự án VLAP tỉnh hưng yên

13 1 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 16:29

Thực trạng tuyển dụng đào tạo Ban Quản dự án VLAP tỉnh Hưng Yên BµI LµM PHẦN I : ĐặT VấN Đề K t ngi xuất mặt đất kể từ người kết hợp quần thành tổ chức thìvấn đề quản trị bắt đầu xuất xã hội phức tạp, đa dạng đơng đảo vai trò nhà quản trị quan trọng nhiêu Nhưng vấn đề mấu chốt quản trị nhân quản trị người Vậy nên hoạt động quản trị nguồn nhân lực lng đóng vai trò quan trọng hoạt động tác nghiệp tổ chức, doanh nghiệp giai đoạn Với mong muốn áp dụng thuyết học vào thực tế công việc tại, đồng thời thực yêu cầu tập cá nhân “ Hãy phân tích thực trạng hoạt động : Tuyển dụng; Đào tạo phát triển nguồn nhân lực; Đánh giá thực công việc; Thù lao lao động, tổ chức mà anh chị làm việc Trên sở đó, nêu hạn chế đề xuất số giải pháp để khắc phục Trong khuôn khổ viết xin đề cập đến chức quan trọng quản trị nhân đào tạo phát triển nguồn nhân lực, đánh giá thực trạng hoạt động Ban Quản dự án VLAP tỉnh Hưng Yên, hạn chế giải pháp khắc phục PHẦN II : TRÌNH BÀY NỘI DUNG BÁO 1.1 Giới thiệu chung Ban quản dự án VLAP tỉnh Hưng Yên Ban Quản Dự án VLap tỉnh Hưng Yên trực thuộc Sở Tài Nguyên Môi Trường tỉnh Hưng Yên thành lập ngày 30 tháng 10 năm 2007 theo Quyết định số 1987/QĐ-UBND Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Hưng Yên, mục tiêu Dự án “ Tăng cường tiếp cận đối tượng dịch vụ thông tin đất đai qua việc phát triển hệ thống đất đai hoàn thiện tỉnh lựa chọn Việt Nam” Một hệ thống lợi ích cộng đồng cung cấp phủ Việt Nam gắn trách nhiệm với phủ việc dẫn dắt điều hoà kinh tế xã hội phát triển bền vững Một hệ thống quản đất đai minh bạch góp phần quản tốt tăng cường tin tưởng người dân hoạt động phát triển liên quan đến đất đai Hỗ trợ phát triển hệ thống thơng tin đất đai xác, thường xun cập nhật hoàn chỉnh để hỗ trợ đăng ký đất, thơng qua cập nhật hồn thành tồn việc lập hồ sơ địa chính, hồ sơ đăng ký đất đai phát triển công nghệ tin học để lưu trữ, thực nghiên cứu phát triển sách hỗ trợ đại hoá hệ thống quản đất đai Thực chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng thông tin đất đai dành cho người sử dụng đất Đem lại hài lòng khách hàng dịch vụ đất đai 1.2 Cơ cấu tổ chức Ban Quản Dự án VLAP tỉnh Hưng Yên Ban Quản Dự án VLAP đơn vị hành nghiệp trực thuộc hệ thống quản Nhà nước cấp tỉnh, chi phí quản Ban ngân sách nhà nước cấp, hoạt động chuyên môn nghiệp vụ World Bank tài trợ Giám đốc Ban chịu trách nhiệm trước pháp luật việc thực nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm Ban Biên chế Ban quản Dự án Vlap gồm 26 người Cán bố trí chuyên trách, ổn định Để đạt mục tiêu dự án đề đòi hỏi cán bộ, chuyên viên Ban quản phải có tâm có tầm có trình độc chun mơn đáp ứng tốt nhu cầu công việc SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA PHÒNG BAN QUẢN DỰ ÁN VLAP TỈNH HƯNG YÊN GIÁM ĐỐC PHÓ PHÓ GIÁM GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC TÀI HÀNH ĐỐC KỸ CHÍNH CHÍNH THUẬT Cán M&E Cán mua sắm, Kế tốn trưởng trưởng nhóm đấu thầu trưởng trưởng nhóm KT trưởng nhóm nhóm Kiểm soát Cán đăng ký nội đất đai Cán kế hoạch Điều phối Hỗ trợ hành Tư vấn Chuyên gia quản Cán TT đất phiên dịch đấu thầu tài đai Nhóm đấu thầu Nhóm tài Nhóm tổng hợp Tư vấn kỹ thuật Nhóm kỹ thuật Phân tích thực trạng đào tạo phát triển Ban quản Dự án VLAP tỉnh Hưng Yên 2.1.1 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực gì? Đào tạo phát triển nhu cầu thiếu loại hình tổ chức Theo sách Quản trị nhân Nhà xuất lao động phát hành tác giả Tiến sỹ Nguyễn Hữu Thân chủ biên, định nghĩa: Đào tạo hoạt động nhằm mục đích nâng cao tay nghề hay kỹ nhân viên công việc hành hay trước mắt Phát triển bao gồm hoạt động nhằm chuẩn bị cho nhân viên theo kịp với cấu tổ chức thay đổi phát triển tương lai 2.1.2 Sự cần thiết phải đào tạo phát triển nguồn nhân lực; Giáo dục, đào tạo phát triển nguồn nhân lực có ảnh hưởng vơ to lớn đến phát triển kinh tế quốc gia nói chung tổ chức, doanh nghiệp nói riêng Hiện với phát triển mãnh mẽ khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin vào lĩnh vực đời sống xã hội Nhu cầu đào tạo phát triển nhân viên tổ chức tăng nhanh với phát triển xã hội Đào tạo coi yếu tố nhằm đáp ứng mục tiêu chiến lược tổ chức Đối với quan quản hành Ban quản Dự án VLAP tỉnh Hưng Yên việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực khâu, nhiệm vụ trọng tâm trình hoạt động để phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển phát triển xã hội nay, qua làm tốt chức nhiệm vụ theo quy định pháp luật, hoàn thành tốt mực tiêu dự án tiến độ lộ trình dự án 2.2 Thực trạng cơng tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Ban Quản Dự án VLAP tỉnh Hưng Yên Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Ban Quản dự án VLAP tỉnh Hưng Yên thực thường xuyên theo nhu cầu quản công tác chuyên mơn ngành Tiến trình đạo tạo phát triền nguồn nhân lực đơn vị theo phương pháp phát triển cấp quản trị quy trình thực theo bước sau đây: * Xác định nhu cầu đào tạo mục tiêu đào tạo: Đây câu hỏi giải đáp Đối với dự ántính chun mơn cao nhằm mục tiêu quản nhu cầu đào tạo nhân viên nhiệm vụ cấp bách Trên sở nguồn chất lượng nguồn nhân lực nhân lực có đơn vị Xác định yêu cầu nhiệm vụ tình hình Căn kết thực nhiệm vụ cá nhân, nhóm chun mơn cụ thể để xác định nhu cầu đạo tạo nhằm cung cấp cho cán nhân viên kiến thức cần thiết để thực tốt nhiệm vụ phân công nhằm nâng cao hiệu hoạt động Ban Nội dung đào tạo tiến hành thực Dự án VLAP xây dựng dựa đánh giá nhu cầu đào tạo thực Sở TNMT Mặc vậy, công tác đào tạo Dự án đáp ứng phần nhỏ nhu cầu đào tạo thực tế Trong khuôn khổ Dự án, nội dung đào tạo thực lần toàn thời gian thực Dự án Việc đào tạo cán chuyên môn nghiệp vụ, công nghệ thông tin kỹ tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng, giải tranh chấp khiếu nại tố cáo công tác quan trọng việc tăng cường lực cho địa phương Việc tổ chức tốt công tác đào tạo định thành cơng trì tính bền vững dự án, nội dung đào tạo lần toàn dự án Cụ thể nhu cầu tối thiểu công tác đào tạo bảng sau: Bảng: Nhu cầu công tác đào tạo thuộc Dự án Số lượt cán đào STT Đào tạo tạo - Hình thức đào tạo cơng việc; hội thảo trao đổi chun mơn: Đây hình thức ln áp dụng cách triệt để có hiệu cao lãnh đạo Ban quản dự án VLAP quan tâm để tổ chức thực Đối với cán bộ, nhân viên việc đào tạo theo cách dẫn, kèm cặp qua thực nhiệm vụ thực tế có hiệu Ngồi việc đào tạo kỹ cơng việc việc bồi dưỡng uốn nắn phẩm chất đạo đức, lề lối, tác phong làm việc thái độ trị người lao động quan hành nhà nước điều quan trọng - Hình thức đào tạo qua trường lớp: Trên sở kết xác định nhu cầu đào tạo kế hoạch đào tạo dự án hàng năm cán dự án cử đào tạo nhiều hình thức đa dạng tùy theo nhu cầu đào tạo cụ thể cán chuyên môn đáp ứng nhu cầu dự án: Ban quản dự án tổ chức tất khóa đào tạo cung cấp hướng dẫn cho Ban quản dự án cấp tỉnh Kế hoạch cho giai đoạn tiền Dự án cho 18 tháng thực Sau đó, kế hoạch hoạt động năm chuẩn bị trước với nội dung đào tạo phù hợp cho năm Kế hoạch đào tạo năm dựa sở kế hoạch đào tạo cao cấp tập trung vào nhóm mục tiêu sau Nhóm mục tiêu cho lãnh đạo quản lý: Đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đặc biệt cho đối tượng thay người nghỉ hưu Các đối tượng cần đào tạo chuyên sâu để đáp ứng cho nhu cầu phát triển khu vực nói riêng phát triển kinh tế quốc dân nói chung năm tới Nhóm mục tiêu cán chuyên nghiệp: Đào tạo lại cán mà chưa đào tạo chuyên môn học trung cấp kỹthuật chức, cần bổ sung kiến thức kỹ cán chuyên nghiệp Nhóm cán địa cấp xã: Đào tạo trung cấp kỹ nghiệp vụ (quản đất đai, đo đạc đồ) cho cán địa chưa đào tạo; Đào tạo cao đẳng quản đất đai, đo đạc đồ cho cán địa cấp xã có trung cấp kỹ thuật Nhóm nhà lãnh đạo quản lý: Các cán quản cấp Trung ương, lãnh đạo Sở TNMT tỉnh, lãnh đạo Phòng TNMT huyện chức danh tương đương, cán nguồn khác: • Đào tạo lại nhằm cung cấp kiến thức trị quản cao cấp cho lãnh đạoĐào tạo lại để nâng cao kỹ nghiệp vụ quản cho cán lãnh đạo đương nhiệm cán nguồn • Nâng cao tầm nhìn tư chiến lược cho nhà lãnh đạo, quản cán nguồn về: chiến lược lãnh đạo, kỹ lập kế hoạch, quản xử tìnhĐào tạo lại kiến thức kỹ nghiệp vụ mối quan tâm trực tiếp Bộ, tâm vào đào tạo chuyên môn nghiệp vụ đào tạo cho cán mà chưa đào tạo chun mơn đảm nhiệm • Đào tạo cho cán chưa có chun mơn: cần thiết phải truyền kiến thức chuyên môn cho đối tượng có cách tư tiếp cận đắn Nhóm cán chuyên nghiệp: gồm cán hành cán làm việc quan cung cấp dịch vụ cơng cộng: • Đào tạo lại nâng cấp kiến thức theo yêu cầu Chính phủ: luận trị, quản lý, tin học ngoại ngữ Đào tạo ngoại ngữ cần trọng cho cán làm việc khu vực hợp tác quốc tế kinh tế đối ngoại; • Đào tạo lại nâng cấp kiến thức pháp luật; kỹ cần thiết cung cấp dịch vụ công cộng; đạo đức nghề nghiệp, kỹ phương pháp nghiên cứu v v • Đào tạo chuyên môn: Luật đất đai; Đăng ký thống kê đất đai; quy hoạch kế hoạch sử dụng đất; hệ thống thông tin đất đai; kỹ thuật đồ; quản thị trường bất động sản; đánh giá đất, v.v (đào tạo chuyên môn nghiệp vụ đào tạo cho đối tượng chưa có chun mơn); • Đào tạo kỹ soan thảo văn (thư, đơn, định, báo cáo, v.v.), kỹ làm việc theo nhóm, kỹ giải mâu thuẫn, vấn, kỹ giao tiếp phối hợp v v • Đào tạo kỹ nắm vững luật pháp liên quan đến quản đất đai tài nguyên môi trường.v v • • Đào tạo nâng cao kỹ tư vấn; Đào tạo công nghệ mới, nâng cấp công nghệ thông tin, kỹ thu thập quản liệu; • Đào tạo nâng cao kỹ truyền bá thông tin (đặc biệt nâng cao nhận thức cộng đồng) Đánh giá hiệu công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực: - Ưu điểm: Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực dự án hoạch định đầy đủ, chi tiết đến vị trí nhân dự án Lập kế hoạch đào tạo năm dự án cử cán học tập nâng cao trình độ, thực việc đào tạo, huấn luyện qua thực tế công việc người, việc đạt hiệu cao đáp ứng yêu cầu dự án Việc quản lý, động viên cán tham gia học tập nâng cao trình độ trọng, nên năm vừa qua cán bộ, nhân viên cử đào tạo xác định rõ trách nhiệm để tham gia đạt hiệu - Tồn hạn chế công tác đào tạo dự án: Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực nhiều chưa bám sát vào nhu cầu thực tế tổ chức giai đoạn để cử cán học tập Cụ thể công tác đào tạo triển khai theo kế hoạch 18 tháng đầu Dự án tiến độ thực Thực tiễn dự án chậm chưa triển khai mua máy tính xuống địa bàn thực dự án cán xã phường đào tạo tin học khơng có máy áp dụng học không đôi với hành Hiệu đào tạo chưa cao Việc đưa cử cán tham gia học tập ngồi tổ chức, nhiều chưa bám sát khối lượng thực tế công việc phận phải thực hiện, nên nhiều phận có cán cử học tập cơng việc bị ùn tắc cục Đôi việc cử cán tham gia học tập chưa tính đến nhu cầu thân nhân viên, nên có cán cử học tập khơng đồng tình với định tổ chức, nhiên phải tham gia với thái độ không cầu thị nên hiệu chưa cao Đề xuất, kiến nghị: - Để việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đạt hiệu việc xác định nhu cầu đào tạo không nên làm cách chủ quan từ tổ chức, nên tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng nhân viên để có định hướng đào tạo hợp hiệu - Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực nhiều phải bám sát thực tế nhu cầu tế dự án giai đoạn để cử cán học tập - Có biện pháp để đánh giá kết sau đào tạo, để đánh giá cán cử đào tạo thu hoạch gì, giúp cho tổ chức mình, qua bố trí, sử dụng có hiệu nguồn nhân lực tổ chức III Kết luận: Qua học tập tiếp cận môn Quản trị nguồn nhân lực giúp tơi hiểu đánh giá tầm quan trọng chức đào tạo phát triển nguồn nhân lực, cách thức để đầo tạo phát triển nguồn nhân lực hiệu Thông qua làm tập cá nhân, cụ thể phân tích việc thực nhóm chức đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Ban Quản dự án VLAP tỉnh Hưng Yên hoạt động quan trọng để trì phát triển đơn vị Để thực chức đạt hiệu cần thực theo quy trình cụ thể từ việc xác định nhu cầu đào tạo, mục tiêu đào tạo, xây dựng chương trình đào tạo, lựa chọn phương pháp đào tạo, bố trí chi phí đào tạo đến đánh giá kết đào tạo phải thực chặt chẽ đem lại kết cao từ công tác đào tạo dự án Với nhứng kiến thức tiếp thu từ môn quản trị nguồn nhân lực tin tưởng tương lai đồng nghiệp xây dựng trương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực hiệu áp dụng vào thực tế cơng việc đơn vị H ưng Y ên, ngày 26 tháng7 năm 2011 * Danh mục nguồn tài liệu tham khảo: Quyết định số 1987/QĐ-UBND ngày 30/10/2007 Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên việc thành lập Ban Quản Dự án VLAP tỉnh Hưng Yên Quản trị nguồn nhân lực, Chương trình đào tạo thạc sĩ Quản trị kinh doanh quốc tế, tài liệu tham khảo – lưu hành nội Sổ tay hướng dẫn thực dự án VLAP – Chương Tổ chức quản thực Dự án Quản trị nhân - tác giả Nguyễn Hữu Thân, Ph.D/DBA ... tiêu dự án tiến độ lộ trình dự án 2.2 Thực trạng cơng tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Ban Quản lý Dự án VLAP tỉnh Hưng Yên Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Ban Quản lý dự án VLAP. .. BÁO 1.1 Giới thiệu chung Ban quản lý dự án VLAP tỉnh Hưng Yên Ban Quản Lý Dự án VLap tỉnh Hưng Yên trực thuộc Sở Tài Nguyên Môi Trường tỉnh Hưng Yên thành lập ngày 30 tháng 10 năm 2007 theo Quyết... chức Ban Quản lý Dự án VLAP tỉnh Hưng Yên Ban Quản lý Dự án VLAP đơn vị hành nghiệp trực thuộc hệ thống quản lý Nhà nước cấp tỉnh, chi phí quản lý Ban ngân sách nhà nước cấp, hoạt động chuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng tuyển dụng và đào tạo tại ban quản lý dự án VLAP tỉnh hưng yên , Thực trạng tuyển dụng và đào tạo tại ban quản lý dự án VLAP tỉnh hưng yên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay