Thực trạng công tác tuyển dụng tại nhà xuất bản hà nội

11 0 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 16:29

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI NHÀ XUẤT BẢN NỘI Phần 1- Mở đầu Phần 2- Phân tích nội dung tuyển dụng: Phần 3- So sánh phân tích thực trạng tuyển dụng Nhà xuất Nội Phần I: Mở đầu: Chúng ta thường đơn giản nghĩ rằng, thiếu nhân đăng tuyển tìm người Thậm trí tạm thời thiếu nhân lực thời gian ngắn tuyển mộ thêm hậu tổ chức phình ra, làm ăn thiếu hậu Vì vây, việc tuyển dụng khâu quan trọng, chọn lựa nhằm đảm bảo có người phù hợp người chọn thành công cơng việc Sự phân tích cơng việc giúp cho nhà quản trị lựa chọn người việc phải có hoạch định tài nguyên nhân cách cụ thể Trong doanh nghiệp chúng tôi, vấn đề tuyển dụng lãnh đạo quan tâm, với phát triển quy mô sản xuất công ty hàng năm Việc cần có lực lượng lao động nhiều đáp ứng cho nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Công ty tất yếu Phần 2- Phân tích nội dung tuyển dụng: I Một số khái niệm tuyển dụng tổ chức Khái niệm tuyển mộ tuyển chọn: 1.1 Tuyển mộ: Là trình định vị thu hút ứng viên để điền khuyết, bổ sung chức vụ trống cho tổ chức 1.2 Tuyển chọn: Là q trình lựa chọn từ nhóm ứng viên để chọn cá nhân phù hợp cho vị trí định cho tổ chức Mục tiêu trình chọn lựa tìm kiếm cho tổ chức cá nhân thực tốt công việc đảm bảo công nhóm Nếu lựa chọn khơng phù hợp đồng nghĩa với việc người làm việc khơng hiệu rời bỏ cơng ty cách tự nguyện không tự nguyện Nội dung tuyển mộ: 2.1 Lập kế hoạch tuyển mộ: Trong hoạt động tuyển mộ, tổ chức cần xác định xem cần tuyển mộ người cho vị trí cần tuyển 2.2 Xác định nguồn phương pháp tuyển mộ: Để tuyển mộ đủ số lượng chất lượng người lao động vào vị trí việc làm thiếu người, tổ chức cần cân nhắc, lựa chọn xem vị trí cơng việc nên lấy người từ bên tổ chức vị trí nên lấy người từ bên ngồi tổ chức kèm với phương pháp tuyển phù hợp a) Tuyển mộ từ bên tổ chức (Hay đề bạt người lao động từ vị trí cơng việc thấp lên vị trí cơng việc cao hơn):  Nguồn nhân lực bên tổ chức, bao gồm người làm việc cho tổ chức  Ưu điểm tuyển mộ bên tổ chức: Đây người quen với công việc tổ chức, họ qua thử thách lòng trung thành Cái lớn đề bạt nguồn tiết kiệm thời gian làm quen với cơng việc, q trình thực cơng việc diễn liên tục không bị gián đoạn, hạn chế cách tối đa định sai đề bạt thuyên chuyển lao động  Nhược điểm nguồn là: Khi đề bạt người làm việc tổ chức phải đề phòng hình thành nhóm "ứng cử viên khơng thành cơng" (đây người khơng bổ nhiệm) nhóm thường có biểu khơng phục lãnh đạo, khơng hợp tác với lãnh đạo v.v Những nhược điểm thường tạo xung đột tâm lý chia bè phái, gây mâu thuẫn nội b) Tuyển mộ từ bên tổ chức: Đây người đến xin việc, người bao gồm: Những sinh viên tốt nghiệp trường đại học, cao đẳng, trung học dạy nghề… (Bao gồm người đào tạo nước nước ngoài); Những người thời gian thất nghiệp, bỏ việc cũ; Những người làm việc tổ chức khác  Ưu điểm: Đây người trang bị kiến thức tiên tiến có hệ thống; Những người thường có cách nhìn tổ chức; Họ có khả làm thay đổi cách làm cũ tổ chức mà không sợ người tổ chức phản ứng;  Nhược điểm: Phải thời gian để hướng dẫn họ làm quen với công việc Xác định Các bước tuyển chọn: 3.1 Phỏng vấn sơ bộ: Phỏng vấn sơ có phương pháp vấn qua điện thoại, phương pháp ưu điểm tiếp xúc trực tiếp, quan sát cử phi ngôn ngữ 3.2Xem xét Hồ sơ xin việc: Mẫu đơn xin việc phải phản ánh không nhu cầu thơng tin cơng ty mà phải phản ánh yêu cầu hội việc làm bình đẳng Sơ yếu lý lịch: tóm tắt định hướng mục tiêu kinh nghiệm, trình độ học vấn đào tạo soạn thảo để sử dụng trình tuyển chọn Các ứng viên cho vị trí chun mơn quản lý thường bắt đầu quy trình tuyển chọn cách nộp sơ yếu lý lịch bao gồm mục tiêu nghề nghiệp cho vị trí định 3.3Kiểm tra trắc nghiệm: Các công ty tuyển chọn kiểm tra, biện pháp đáng tin cậy xác để tuyển chọn ứng viên đủ tiêu chuẩn 3.4Phỏng vấn thức: Là nói chuện có định hướng mục tiêu người vấn ứng viên trao đổi thông tin 3.5Quyết định tuyển chọn: Là bước quan trọng nhất, người mà có trình độ phẩm chất, đáp ứng sát yêu cầu vị trí cần tuyển tổ chức cần tuyển chọn 3.6Khám sức khoẻ: Trước tuyển dụng, cần xác định thời điểm thực khám sức khoẻ trình tuyển chọn Xác định xem liệu ứng viên có đủ sức khỏe để thực công việc hay không 3.7Thông báo kết cho ứng viên: Cần phải thông báo cho ứng viên biết sớm tốt kết tuyển chọn, chậm trễ dẫn đến việc công ty bị ứng viên tốt nhất, ứng viên không thành công cần thông báo sớm II Thực trạng công tác tuyển dụng Nhà xuất Nội Tuyển dụng lao động công ty cần phải thực cách có hệ thống, đảm bảo có đủ lao động tổ chức sản xuất Tuy nhiên việc tuyển dụng lao động phải tuyển ngành nghề mà cơng ty có nhu cấu phải đảm bảo chất lượng lao động tuyển dụng Đưa công tác tuyển dụng lao động Công ty vào nề nếp Đảm bảo cho Công ty chủ động công tác tuyển dụng lao động, tuyển ngành nghề mà Công ty cần, tuyển đủ số lượng đạt chất lượng cao Vài nét giới thiệu Nhà xuất Nội: 1.1Quá trình phát triển: Nhà Xuất Nội thành lập ngày 24 tháng 11 năm 1979 - Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố NộiNhà xuất tổng hợp, trực thuộc UBND thành phố Nội, Nhà xuất Nội có chức xuất ấn phẩm tài liệu Chính trị, Xã hội, Kinh tế, Khoa học - Kỹ thuật, Văn hóa, Văn học, Nghệ thuật văn hóa phẩm khác phục vụ cho yêu cầu công tác tuyên truyền, giáo dục trị, tư tưởng Đảng thành phố Nội, đáp ứng định hướng nhu cầu văn hóa tinh thần nhân dân Thủ nước, góp phần xây dựng Thủ cơng nghiệp hoá, đại hoá hội nhập quốc tế * Các mảng sách Nhà xuất xuất có hiệu quả: - Sách, tài liệu trị nghiên cứu tìm hiểu pháp luật - Sách văn hóa- xã hội, nghệ thuật - Sách văn học - Sách khoa học - công nghệ, kinh tế - Sách thiếu niên, nhi đồng - Từ điển loại (trừ từ điển chuyên ngành) - Sách tham khảo học sinh bậc học phổ thông - Sách giáo trình; tài liệu tham khảo dùng cho hệ đào tạo Thành phố Nội - Các xuất phẩm khác: phù hợp với tơn mục đích, đối tượng phục vụ Nhà xuất - Hằng năm xuất 600 đầu sách với triệu in, 20 loại văn hóa phẩm * Mục tiêu phấn đấu Nhà xuất Nội: Nâng cao chất lượng toàn diện xuất phẩm, ổn định sản lượng xuất phẩm hàng năm, phấn đấu có nhiều sách hay sách đẹp, sách cung cấp tri thức, sách viết Nội, thực thành công Dự án xây dựng Tủ sách “Thăng Long ngàn năm văn hiến” (là dự án lớn phục vụ Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Nội), phấn đấu xây dựng Nhà xuất Nội trở thành Nhà xuất có tầm cỡ Thủ * Cơ cấu quản lý Nhà Xuất Nội, gồm: Chủ tịch công ty Tổng giám đốc cơng ty kiêm Tổng Biên tập Các Phó tổng giám đốc phòng Biên tập Phòng Hành - Trị Phòng Kế tốn Tài vụ Phòng Dịch vụ xuất Truyền thơng Xí nghiệp in Dịch vụ Thương mại Văn phòng Dự án Tủ sách “Thăng Long ngàn năm văn hiến” Cơ cấu lao động Cơ cấu lao động (tính cho tồn cơng ty, số liệu tính đến ngày 31/12/2010 ) Phân theo cấu lao động Tổng Lao động kỹ thuật số CBC Gián tiếp Biên Nghề NV CNKT tập khác 80 15 30 15 10 Phân theo trình độ LĐ phổ thơng Đại học ĐH Cao đẳng , Trung cấp chuyên nghiệp LĐ phổ thông 10 40 30 10 - Điểm mạnh: Lao động trẻ, nhiệt tình, sức khoẻ tốt (Tỷ lệ lao động có tuổi đời 30 tuổi chiếm:70% , tính 45 tuổi tỷ lệ 90%) +Tỷ lệ có trình độ đại học Đại học tương đối cao - Điểm yếu: + Tỷ lệ lao động gián tiếp cao +Tỷ lệ lao động phục vụ tổng số cao + Số thợ máy in giỏi thấp Phân tích thực trạng cơng tác tuyển dụng Nhà xuất Nội: 2.1 Nguyên tắc tuyển dụng: a Tập trung công khai Công ty tuyển dụng lao động đợt theo yêu cầu kế hoạch sản xuất kinh doanh Trước tuyển dụng Cơng ty có thơng báo cơng khai nội Công ty thông báo rộng rãi phương tiện thông tin đại chúng cho nhân dân địa phương (nếu thấy cần thiết) Quá trình tuyển dụng lao động phải thông qua Hội đồng tuyển dụng lao động Công ty Hội đồng tuyển dụng Công ty gồm: 1- Giám đốc Công ty Chủ tịch hội đồng 2- Chủ tịch Cơng đồn Cơng ty Phó chủ tịch hội đồng 3- TP Hành chính- Trị Uỷ viên thường trực 4- TP Biên tập Uỷ Viên Các trưởng phòng phòng ban liên quan đến ngành nghề tuyển dụng b Đảm bảo ngành nghề đào tạo: Phải yêu cầu kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty để xác định ngành nghề số lượng lao động cần tuyển ngành nghề Khơng tuyển dụng lao động khơng có nhu cầu (trừ trường hợp đặc biệt) c Đảm bảo chất lượng lao động tuyển: Về chất lượng lao động chuyên môn kỹ thuật: - Đối với lao động đào tạo trước tuyển dụng phải có tốt nghiệp ngành nghề đào tạo giâý chứng nhận tốt nghiệp nhà trường (Có chữ ký đóng dấu theo quy định pháp luật); Học bạ bảng điểm Công ty tổ chức xác minh cấp nơi đào tạo để tránh trường hợp giả tổ chức kiểm tra trình độ (Đối với trường hợp cần thiết) - Riêng đội ngũ Biên tập viên ưu tiên tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học xã hội nhân văn (Phải có giỏi) - Về sức khoẻ: Công ty tuyển lao động có đủ sức khoẻ để làm việc nghề mà Cơng ty tuyển dụng tuyển dụng tất lao động phải khám lại sức khoẻ - Đối với công nhân kỹ thuật: + Chiều cao: Từ 1,60 m trở lên + Cân nặng: Từ 50 kg trở lên - Về yêu cầu khác: + Công ty không nhận đối tượng thi hành án, đối tượng quan pháp luật, khơng có thân nhân rõ ràng, giấy tờ hồ sơ bị tẩy xố khơng hợp lệ + Cơng ty khơng tuyển dụng lại trường hợp bị kỷ luật sa thải d Tuyển theo thứ tự ưu tiên: - Đối với ngành nghề mà có nhiều đối tượng xin dự tuyển có trình độ đào tạo khác ưu tiên xét tuyển đối tượng có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao - Đối với đối tượng có trình độ đào tạo thứ tự xét ưu tiên sau: o Đối tượng thuộc chế độ sách, liệt sĩ, thương binh, gia o đình có hồn cảnh khó khăn Con CBCNV công tác Công ty CBCNV công tác Cơng ty nghỉ hưu 2.2 Trình tự tuyển dụng: Q trình tuyển dụng Cơng ty theo trình tự sau: 2.2.1 Lập kế hoạch tuyển dụng: Căn kế hoạch sản xuất kinh doanh phòng tổ chức lao động lập kế hoạch tuyển dụng lao động trình Tổng giám đốc Công ty: Kế hoạch tuyển dụng xác định số lượng người cần tuyển dụng ngành nghề cụ thể 2.2.2 Thông báo công khai kế hoạch tuyển dụng: 2.2.3 Tập hợp hồ sơ đối tượng đăng ký tuyển dụng 2.2.4 Kiểm tra, sát hạch trình độ tay tay nghề phận xin vào làm việc Công ty 2.3 Thủ tục đăng ký dự tuyển: a- Khi tham gia dự tuyển: Phải có đầy đủ thủ tục sau xét tuyển: Bản sơ yếu lý lịch cá nhân tự khai theo mẫu: 02 bản, (có dán ảnh 4x6 vào góc trái tờ số đóng dấu giáp lai vào ảnh địa phương) có xác nhận quyền địa phương Chú ý khai đầy đủ mục xác, rõ ràng khơng tẩy xố, đặc biệt q trình cơng tác Giấy khai sinh: (Bản có cơng chứng quyền địa phương xác nhận) Giấy khám sức khoẻ (do cấp huyện, tỉnh khám có dán ảnh 4x6 đóng dấu giáp lai) Đơn xin làm việc (theo mẫu quy định – Nếu cơng nhân chuyển đơn vị cơng tác có xác nhận đơn vị công tác đồng ý cho chuyển) Bằng tốt nghiệp (Bản có cơng chứng) Bản CM thư nhân dân, Hộ (có cơng chứng) ảnh 4x6 (chụp kiểu chứng minh thư): 08 ảnh ảnh 3x4 (chụp kiểu chứng minh thư): 04 ảnh Bản cam kết cá nhân (theo mẫu hồ sơ) có xác nhận thân , gia đình, quyền địa phương( uỷ ban nhân xã, phường, quận , huyện thị.) 10 Phong bì có dán tem ghi địa người xin việc cần liên hệ (Họ tên, địa chỉ, số điện thoại có) Tất giấy tờ hồ sơ kê khai có thời hạn không tháng hợp lệ b- Sau nhận hồ sơ dự tuyển: 1- Giấy khám sức khoẻ kết xét nghiệm phòng y tế kết hợp với Trung tâm y tế cấp 2- Giấy xác minh kết kiểm tra trình độ đào tạo (đối với trường hợp cần thiết) c- Tập hợp kết trình Hội đồng tuyển dụng để xét tuyển - Hội đồng tuyển dụng họp xét tuyển theo quy định 3-Hạn chế công tác tuyển dụng Nhà xuất Nội:  Thủ tục đăng ký phức tạp  Thời gian đợt tuyển dụng thường kéo dài  Chi phí cho việc tổ chức tuyển dụng cao 4- Một số giải pháp khắc phục: Nhà xuất có quy trình tuyển dụng đầy đủ chặt chẽ Tuy nhiên bộc lộ số tồn Để hồn thiện cơng tác tuyển dụng Cơng ty, xin đưa số giải pháp sau: Giải pháp cho hoạt động tuyển mộ tuyển dụng: - Công khai công tác tuyển dụng Trước tuyển dụng Cơng ty có thơng báo cơng khai nội Công ty thông báo rộng rãi phương tiện thông tin đại chúng cho nhân dân địa phương - Tuyển dụng phải sở kế hoạch phải theo tiêu ngành nghề mà Công ty cần, tuyển ngành nghề đào tạo, đủ số lượng theo yêu cầu sản xuất kinh doanh Công ty - Trong tuyển dụng phải bảo đảm ưu tiên cho em cán nhân viên, chế độ sách đốí với em CBCNV Cơng ty, đối tượng sách XH, sau đến đối tượng khác - Tất trường hợp đăng ký tuyển dụng vào làm việc Công ty phải qua Hội đồng tuyển dụng kiểm tra xem xét cấp, tình trạng sức khoẻ TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu môn học Quản trị nguồn nhân lực - Chương trình Global Advanced MBA - ĐH Griggs Quản trị nhân sự- TS Nguyễn Thanh Hội- NXB Thống kê TS.Trần Kim Dung, Quản trị nguồn nhân lực – Nhà xuất Thống kê ... tích thực trạng cơng tác tuyển dụng Nhà xuất Hà Nội: 2.1 Nguyên tắc tuyển dụng: a Tập trung công khai Công ty tuyển dụng lao động đợt theo yêu cầu kế hoạch sản xuất kinh doanh Trước tuyển dụng Công. .. Công ty chủ động công tác tuyển dụng lao động, tuyển ngành nghề mà Công ty cần, tuyển đủ số lượng đạt chất lượng cao Vài nét giới thiệu Nhà xuất Hà Nội: 1.1Quá trình phát triển: Nhà Xuất Hà Nội. .. 1000 năm Thăng Long - Hà Nội) , phấn đấu xây dựng Nhà xuất Hà Nội trở thành Nhà xuất có tầm cỡ Thủ * Cơ cấu quản lý Nhà Xuất Hà Nội, gồm: Chủ tịch công ty Tổng giám đốc công ty kiêm Tổng Biên
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng công tác tuyển dụng tại nhà xuất bản hà nội , Thực trạng công tác tuyển dụng tại nhà xuất bản hà nội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay