Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và pháp triển nông thôn hoàng mai

7 13 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 16:29

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁP TRIỂN NƠNG THƠN HỒNG MAI, điểm hạn chế giải pháp tháo gỡ _ Lời giới thiệu Nguồn lực người vừa mục tiêu, vừa động lực đóng vai trò định đến trình phát triển tổ chức thời đại Nhu cầu nguồn nhân lực có chất lượng tốt lớn, đòi hỏi tổ chức phải có sách quản lý, đào tạo phát triển nguồn nhân lực hợp lý, phù hợp với nhu cầu Tuy nhiên nhiều tổ chức, công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực chưa quan tâm mức hay thực không hiệu phương pháp đào tạo phù hợp Nhằm có nhìn trung thực khách quan cơng tác quản trị đào tạo phát triển nguồn nhân lực thực tiễn, tơi phân tích thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nơng thơn Hồng Mai (Chi nhánh NHNo&PTNT Hồng Mai), bất cập tồn giải pháp tháo gỡ Qua giúp nâng cao hiệu công tác quản tri đào tạo phát triển nguồn nhân lực nói riêng, nâng cao kỹ quản trị nguồn nhân lực nói chung I Lý thuyết công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực : Khái niệm Đào tạo nguồn nhân lực q trình cung cấp kỹ giúp cá nhân hay nhóm nâng cao kiến thức, khả năng, hành vi để hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu Phát triển nguồn nhân lực trình chuẩn bị cung cấp lực cần thiết cho tổ chức tương lai Đào tạo mang tính chất ngắn hạn phát triển mang tính chất tại, tương lai dài hạn Mục đích công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực kết công việc cải thiện Mục tiêu công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Những mục tiêu chung : Đào tạo phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực đầu tư tốt cho tăng trưởng xã hội phát triểnnhân Đáp ứng yêu cầu công việc tổ chức, nói cách khác để đảm bảo cho tồn phát triển tổ chức Đáp ứng nhu cầu học tập, phát triển người lao động Đào tạo phát triển nguồn nhân lực giải pháp có tính chiến lược tạo lợi cạnh tranh cho tổ chức Mục tiêu cụ thể Giúp nhân viên thực công việc tốt tuyển dụng nhận công việc Cập nhật kiến thức, kỹ cho nhân viên Trang bị kiến thức phương pháp quản trị tiên tiến cho nhân viên quản lý Giải vấn đề tổ chức Hướng dẫn, kèm cặp công việc cho nhân viên Chuẩn bị đội ngũ cán quản lý, chuyên môn kế cận Thoả mãn nhu cầu phát triển nhân viên Quá trình đạo tạo phát triển nguồn nhân lực MƠI TRƯỜNG BÊN NGỒI MƠI TRƯỜNG BÊN TRONG Định rõ nhu cầu ĐT- PT Mục tiêu chương trình ĐT-PT Xây dựng chương trình ĐT - PT Lựa chọn phương pháp Xác định chi phí ĐT-PT Đánh giá chương trình ĐT- PT II Thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Chi nhánh NHNo&PTNT Hoàng Mai Giới thiệu Chi nhánh NHNo&PTNT Hoàng Mai Chi nhánh NHNo&PTNT Hồng Mai, có trụ sở 813 đường Giải Phóng, Chi nhánh cấp I trực thuộc NHNo&PTNT VN, kinh doanh lĩnh vực tài chính, tiền tệ Được thành lập năm 2004, đến (31/12/2010) Chi nhánh có qui mơ tổng tài sản 3.000 tỷ đồng, dư nợ cho vay nề kinh tế 2.000 tỷ đồng, lợi nhuận bình quân 50 tỷ đồng/năm tốc độ tăng trưởng bình quân 30%/năm Về cấu tổ chức, đến Chi nhánh có 100 cán với Phòng chun mơn điểm giao dịch địa bàn Hà Nội Bao gồm : - Giám đốc; - Phó Giám đốc; - Phòng Kế hoạch; - Phòng Kinh doanh; - Phòng Dịch vụ sản phẩm; - Phòng Kinh doanh ngoại hối; - Phòng Kế tốn ngân quĩ; - Phòng Tin học; - Phòng Hành – Nhân sự; - Phòng Kiểm tra kiểm sốt; - Phòng giao dịch Thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Chi nhánh Với cạnh tranh gay gắt lĩnh vực Ngân hàng, Ban Giám đốc Chi nhánh xác định nguồn nhân lực tốt điều kiện hàng đầu để giúp Chi nhánh tồn phát triển thời đại ngày Do vậy, hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực Chi nhánh quan tâm thực thường xuyên, liên tục có hệ thống Qua năm thành lập, Chi nhánh tự tổ chức đươc 200 khóa đào tạo, thường xuyên cử cán tham gia đào tạo Ngân hàng No&PTNT VN Bộ, Ngành tổ chức, tổ chức hội thi chuyên mơn nghiệp vụ nhằm khuyến khích động viên tinh thần tự học cán Kinh phí đào tạo khoảng tỷ đồng/năm chiếm khoảng 5% tổng chi phí hàng năm Chi nhánh Chương trình đào tạo Chi nhánh chủ yếu tập trung vào nội dung chuyên môn nghiệp vụ cho cán nghiệp vụ 50% chiếm 60% chi phí đào tạo, kỹ lãnh đạo quản lý 30% chiếm 30% chi phí đà tạo ngoại ngữ văn thể mỹ… 20% chiếm 10% chi phí đào tạo Mục tiêu đào tạo Chi nhánh nhằm trang bị kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, chuẩn hóa qui trình làm việc, nâng cao kỹ kinh nghiệm quản lý đáp ứng nhu cầu tự phát triển cán Nhìn chung, thơng qua hoạt động đào tạo, nguồn nhân lực Chi nhánh có bước phát triển với chất lượng đồng đáp ứng nhiệm vụ kinh doanh thời đại cạnh tranh Chi nhánh ban hành qui trình rõ ràng cho cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Chi nhánh gồm bước : - Đầu năm, Phòng chun mơn nghiệp vụ xác định nhu cầu mục tiêu đào tạo đơn vị chuyển Phòng Hành nhân - Phòng hành nhân tổng hợp xây dựng kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực toàn Chi nhánh năm Kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực bao gồm nội dung : Nhu cầu đào tạo, mục tiêu đào tạo, đối tượng đào tạo, thời gian đào tạo, chương trình đào tạo, cách thức đào tạo, dự tốn chi phí đào tạo….và trình Ban Giám đốc - Ban Giám đốc vào mục tiêu chung tổ chức phê duyệt kế hoạch, kinh phí đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho năm cho Chi nhánh có tính đến thứ tự ưu tiên chương trình đào tạo - Phòng Hành nhân phối hợp với Phòng liên quan tổ chức cá nhân bên để tổ chức chương trình đào tạo phê duyệt, đồng thời đánh giá kết đào tạo thông qua hình thức phù hợp Một số chương trình đào tạo phương pháp đào tạo chủ yếu mà Chi nhánh Hoàng Mai thực qua năm hoạt động sau : Nội dung đào tạo Đối tượng Cán Phương pháp Quản lý BGĐ Thuê chuyên gia Hội thảo Tự đào tạo Khác - - X - - - X X X X X X NV Nghiệp vụ Ngân hàng TM X Nghiệp vụ tín dụng X Nghiệp vụ tín dụng nâng cao X Nghiệp vụ kế toán X Nghiệp vụ kế toán nâng cao X Nghiệp vụ toán quốc tế X Nghiệp vụ toán quốc tế nâng cao X X Nghiệp vụ quản trị nhân lực X X Nghiệp vụ quản trị nhân lực nâng cao Ngoại ngữ tiếng Anh X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X (Phương pháp khác bao gồm dạy kèm, luân phiên cán bộ, tự học… ) Đánh giá kết đào tạo : Sau khóa đào tạo, cán bô đào tạo phải báo cáo kết khóa đào tạo Trường hợp đào tạo ngắn hạn, cán đào tạo phải kiểm tra chỗ thông qua bảng câu hỏi Trường hợp đào tạo dài hạn, cán đào tạo phải báo cáo đề tài hay ứng dụng cụ thể Định kỳ tháng hay năm, cán quản lý đơn vị phối hợp với phận nhân có trách nhiệm báo cáo Ban Giám đốc chất lượng làm việc cán tham gia đào tạo kỳ, so sánh với kỳ trước số tiêu chí suất lao động, ứng dụng kiến thức đào tạo thực tiễn, thái độ cơng việc… Qua phát huy mặt công tác đào tạo hạn chế rút kinh nghiệm chương trình đào tạo chưa thực có kết Những hạn chế công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Chi nhánh giải pháp khắc phục Như trình bày, cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Chi nhánh NHNo&PTNT Hoàng Mai thực tốt, song q trình thực lên số vấn đề tồn sau : - Về xác định nhu cầu đào tạo : Hiện xác định nhu cầu đào tạo chủ yếu dựa vào nhu cầu Phòng chun mơn, Phòng Giao dịch hàng năm Do vậy, công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực mang tính chất ngắn hạn Đơi cán vừa đào tạo nghiệp vụ lại thuyên chuyển sang nghiệp vụ khác gây lãng phí nguồn lực Chi nhánh - Về nội dung phương pháp đào tạo : Một số chương trình đào tạo mang nặng tính lý thuyết, chưa có phương pháp đào tạo sáng tạo công tác đào tạo nhàm chán chưa mang lại hiệu cao - Đánh giá cơng tác đào tạo sơ sài, hình thức Để khắc phục tình trạng nêu trên, theo tơi Chi nhánh NHNo&PTNT Hồng Mai cần thực số giải pháp sau : - Xây dựng kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực dài hạn Để xây dựng kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực dài hạn, Chi nhánh cần xây dựng chiến lược nguồn nhân lực bao gồm : phân tích cơng việc, kế hoạch nguồn nhân lực, tuyển dụng nguồn nhân lực, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, đánh giá thực cơng việc, thù lao Có vậy, Chi nhánh vừa thực đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển nguồn nhân lực tương lai, tránh lãng phí không cần thiết cho việc đào tạo nguồn nhân lực không phù hợp với kế hoạch nguồn nhân lực - Nghiên cứu học hỏi hình thức đào tạo thuyết trình, trò chơi tạo sân chơi bổ ích áp dụng cơng tác đào tạo Kết luận Một tổ chức muốn tồn phát triển đòi hỏi phải có nguồn nhân lực ổn định chất lượng cao Bên cạnh công tác tuyển dụng thông minh, sách đãi ngộ nhân thỏa đáng, cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực đóng góp phần quan trọng cho phát triển nguồn nhân lực tổ chức Việc học hỏi lý thuyết thực tiễn công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho tổ chức việc cần thiết cho nhà lãnh đạo, quản lý chúng ta, người quản trị nguồn nhân lực chuyên nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO : Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực – Đại học Griggs Báo cáo tổng kết 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 Chi nhánh NHNo&PTNT Hoàng Mai Sưu tầm khác ... phương pháp Xác định chi phí ĐT-PT Đánh giá chương trình ĐT- PT II Thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Chi nhánh NHNo&PTNT Hoàng Mai Giới thiệu Chi nhánh NHNo&PTNT Hoàng Mai Chi nhánh. .. hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực dài hạn, Chi nhánh cần xây dựng chi n lược nguồn nhân lực bao gồm : phân tích cơng việc, kế hoạch nguồn nhân lực, tuyển dụng nguồn nhân lực, đào tạo phát triển. .. triển nguồn nhân lực toàn Chi nhánh năm Kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực bao gồm nội dung : Nhu cầu đào tạo, mục tiêu đào tạo, đối tượng đào tạo, thời gian đào tạo, chương trình đào tạo,
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và pháp triển nông thôn hoàng mai , Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và pháp triển nông thôn hoàng mai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay