Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở khách sạn heritage hạ long

33 4 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 16:29

Thực tế sống thời đại mà nhịp độ thay đổi diễn với tốc độ chóng mặt khoa học công nghệ Sự thay đổi có tác động mạnh tới dây chuyền sản xuất tới cung cách quản lý tới nếp sống suy nghÜ cđa mäi ngêi doanh nghiƯp Vµ còng chÝnh thay đổi mà cấp lãnh đạo thấy cần phải trang bị cho cán công nhân viên kiến thức kỹ để theo kịp với biến đổi Nhu cầu đào tạo ngời trở nên cấp bách hết Thc trng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực khách sạn Heritage hạ long Tỉng quan vỊ kh¸ch sạn HERITAGE Hạ Long Lịch sử hình thành phát triển 1.1 Quá trình hình thành Khách sạn HERITAGE Hạ Long đợc hình thành từ nhà nghỉ ngành than (thành viên Công ty than Hòn Gai cũ) Tháng năm 1982 nhà nghỉ đợc đa vào kinh doanh với 30 phòng khách Do nguồn vốn hạn hẹp nhà nghỉ việc hoàn thiện nửa.Vì muốn đa nhà nghỉ kinh doanh có lãi phải đầu t vốn, nâng cấp sở vật chất, trang thiết bị nâng cao chất lợng phục vụ đội ngũ nhân viên Xuất phát từ yêu cầu thực tế Công ty than Hòn Gai kêu gọi vốn đầu t nớc ngoài, sau thời gian khảo sát nghiên cứu nhà đầu t, Công ty có đợc đối tác nhà kinh doanh singapore Công ty liên doanh Heritage Hạ Long đời đợc thành lập theo giấy phép đầu t số 985/GP ngày tháng năm 1994 Uỷ ban Nhà nớc Hợp tác Đầu t (nay Bộ Kế hoạch Đầu t) xây dựng khách sạn quốc tế Bãi Cháy - TP Hạ Long, thời gian hoạt động 25 năm, ngành nghề hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn nghỉ, vui chơi giải trí - Các bên đối tác công ty liên doanh: Phía Việt Nam: Do tổng công ty than Việt Nam làm đại diện Số vốn góp 2.000.000 USD chiếm tỉ lệ 50% vốn pháp định + Công ty than Hòn Gai + Công ty than Cẩm Phả + Công ty khí mỏ + Công ty than nội địa Phía nớc ngoài: Do Công ty Orient Vacation làm đại diện với tổng số vốn góp 2.000.000 USD chiếm tỉ lệ 50%vốn pháp định + Công ty Orient Vacation Ptd-Ltd Singapore + Ông Victor Chug Kim quốc tịch Singapore + Ông Victor Chug Heow quốc tịch Singapore 1.2 Qúa trình phát triển Tháng 10 năm 1994 liên doanh bắt đầu vào hoạt động Công việc cải tạo nâng cấp nhà nghỉ ngành than cũ để xây dựng khách sạn Quá trình hình thành phát triển từ nhà nghỉ trở thành khách sạn quốc tế sao, tạo công ăn việc làm cho gần 200 ngời khu vực TP Hạ Long, mặt khác nói huy động đợc nguồn vốn lớn đầu t nớc vào xây dựng cho nghành kinh tế phát triển Chức năng, nhiệm vụ, loại dịch vụ khách sạn Chức khách sạn chủ yếu kinh doanh dịch vụ ăn ngủ vui chơi giải trí Cụ thể là: - Dịch vơ lu tró: Phơc vơ kh¸ch ngđ, nghØ víi c¸c loại phòng tuỳ theo sở thích khả kinh tế đối tợng - Dịch vụ ăn uống: Phục vụ ăn Âu, ăn dân tộc Việt Nam - Dịch vụ vui chơi giải trí: Trong có sàn nhẩy giải trí phòng KARAOKE - Dịch vụ giặt có trang thiết bị máy móc đại phục vụ cho khách toàn quần áo đồng phục, ga gối khách sạn - Dịch vụ điện thoại, máy Fax: Phục vụ khách có nhu cầu liên lạc nớc - Dịch vụ cho thuê ôtô trở khách du lịch - Dịch vụ đại lý tầu trở khách thăm quan vịnh Hạ Long Khách sạn có hệ thống phòng hợp đa chức cho khách thuê tổ chức hội thảo Ngoài khách sạn có dịch vụ bể bơi sân Tennis Trong ngành kinh doanh du lịch khách sạn sản phẩm nói dịch vụ, hàng hoá đặc biệt, đặc thù sản phẩm thời gian không gian, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trùng Khách hàng tìm đến tiêu thụ sản phẩm sản tìm đến ngời tiêu dùng nh loại sản phẩm lĩnh vực kinh doanh khác Công nghệ dịch vụ khác khách sạn khác với công nghệ sản xuất ngành sản xuất vật liệu khác, dây truyền phụ thuộc vào nhu cầu khác theo thời gian khác Cơ cấu tổ chức máy quản lý khách sạn Heritage Hạ long 1.Tổ chức máy Khách sạn Heritage Hạ long thành viên trực thuộc Công ty liên doanh Heritage Hạ long Giám đốc, phó giám đốc, hai nhân viên quản lý ngời nớc ban tổng giám đốc công ty thuê bổ nhiệm Với quy mô tổ chức máy quản lý khách sạn, để đáp ứng với quy trình kinh doanh, khách sạn tuyển dụng 177 lao động thuê ba ngời nớc quốc tịch Singapore làm quản lý khách sạn lĩnh vực kinh doanh 1.2 Các phận, đơn vị 1.2.1 Ban quản lý khách sạn Trong ban Giám đốc có hai ngời - Một giám đốc ngời nớc quản lý điều hành toàn công việc kinh doanh khách sạn - Một phó Giám đốc ngời Việt Nam giúp việc cho Giám đốc công tác nhân làm công tác đối ngoại với quan chức trách điạ phơng 1.2.2 Phòng kế toán Tổng số có 16 ngời Trong đó: Bộ phận làm trực tiếp thu ngân quầy có ngời Trên phòng gồm : - Kế toán ngân hàng - Kế toán toán - Kế toán công nợ chi phí - Kế toán tài sản - Kế to¸n kiĨm gi¸ - KÕ to¸n kho - Thđ q - Thủ kho 1.2.3 Phòng nhân Tổng số có ngời ngời làm công việc dạy ngoại ngữ cho nhân viên khách sạn Hai ngời làm công tác nhân tiền lơng, bác sĩ 1.2.4 Bộ phận văn phòng Tổng số có ngêi Trong ®ã cã : - 01 th ký cho Giám đốc - 02 ngời mua vật t thực phẩm - 02 ngời phận bán phòng ngời có nhiệm vụ Marketing định giá phòng nghỉ phạm vi cho phép ký kết hợp đồng phục vụ khách nghỉ hay hội họp khách sạn 1.2.5 Bộ phận tiền sảnh Bộ phËn nµy cã 18 ngêi: chia lµm tỉ, tỉ tổng đài, tổ đặt phòng, tổ khuân vác hành lý cho khách lái xe 1.2.6 Bộ phận nhà buồng Bộ phận có 60 ngời biên chế nh sau : - Trởng phận - Tổ giặt - Phã bé phËn - Tỉ vƯ sinh - Trởng tầng - Tổ ga gối - Tổ làm buồng 1.2.7 Bộ phận ăn + uống (nhà hàng câu lạc bộ) - Nhà hàng: Biên chế phận ca có trởng ca điều hành công việc - Bộ phận câu lạc : Biên chế 19 ngời có phận phục vụ - Âm thanh, quầy bar phòng karaoke sàn nhẩy 1.2.8 Bộ phận bếp Bộ phận đợc biên chế 27 ngời có nhiệm vụ phục vụ ăn cho khách nấu ăn ca cho nhân viên Bộ m¸y gåm cã bÕp trëng, bÕp phã, 03 trëng ca nhóm rửa bát 1.2.9 Bộ phận điện nớc Biên chế 11 ngời Chức nhiệm vụ vận hành máy phát điện, máy bơm nớc, sửa chữa trang thiết bị khách sạn hỏng hóc, bảo dỡng định kì 1.2.10 Bộ phận bảo vệ Biên chế 15 ngời Nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự bảo vệ tài sản khách sạn nh khách, giám sát đôn đốc nhân viên khách sạn thực tốt nội quy quan đề Kết sản xuất kinh doanh khách sạn HERITAGE Hạ Long từ 1999-2001 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh Do đặc điểm khách sạn HERITAGE Hạ Long khách sạn xây toàn bộ, mà đợc cải tạo nâng cấp từ nhà nghØ cđa ngµnh than cò Do vËy viƯc kinh doanh thực theo kiểu chiếu cải tạo xong phần đa phần vào khai thác Nên tính bình quân năm 1996 đa vào sử dụng đợc 60 phòng khách Đến đầu năm 1997 đa vào sử dụng đợc 101 phòng khách với dịch vụ khác Bảng Kết sản xuất kinh doanh khách sạn từ năm 1999 - 2001 STT ChØ tiªu sè tiỊn (USD) 1999 Sè tiỊn (USD) Số tiền (USD) 2000 2001 1.033.881 1.352.473 1.415.862 Các khoản giảm trừ 100.388 15 247 141.586 Doanh thu 930.493 121.7226 127.4276 Giá vốn hàng bán 343.367 403.678 368.632 Lỵi tøc gép 587.126 813.548 905.644 Chi phí bán hàng Chi phí quản lý DN 185.463 205.852 199.231 401.663 607.696 706.413 505 498 314 - - 505 498 314 746 1324 1628 - - 1324 1628 Tổng doanh thu Lợi tức từ hoạt độngSXKD Thu nhập hoạt động tài Chi phí hoạt động tài Lợi tức hoạt động tài Các khoản thu nhập bất thờng Các khoản chi phí bất thêng Lỵi tøc bÊt thêng 746 Tỉng lỵi tøc tríc th 402.914 609.518 708.355 10 Th lỵi tức phải nộp 128.932 195.046 226.673 11 Lợi tức sau thuế 273.982 414.472 481.682 Qua báo cáo kết SXKD 1999 khách sạn ta thấy tỉ lệ lợi tức sau thuế khách sạn doanh thu thấp Muốn tăng lợi nhuận áp dụng biện pháp sau: - Tăng doanh thu: Phải tăng cờng công tác quản cáo tiếp thị phơng tiện thông tin đại chúng, nâng cao chất lợng phục vụ để thu hút khách -Việc bố trí lao động cha khoa học, có phận lẵng phí lao động nh phận vệ sinh, phận câu lạc dẫn đến chi phí cao Để thực kế hoạch SXKD năm 2000 khách sạn giữ nguyên số lợng nhân viên nh cuối năm 1999 nhng lại thay đổi vị trí làm việc tăng lơng cho ngời có nhiều thành tích lao động để khuyến khích nhân viên Tăng cờng giám sát chặt chẽ lợng vật t sử dụng giảm chi phí điện nớc, giảm chi phí quản lý doanh nghiệp Qua bảng phân tích doanh thu chi phí khách sạn HERITAGE Hạ Long năm 2000 - 2001, ta thấy doanh thu phòng lớn chi phí cho phòng tơng đối thấp Để tăng doanh thu lợi nhuận khách sạn đẫ đẩy mạnh công tác tiếp thị mở lớp đào tạo kĩ quản lý, nghiệp vụ du lịch cho câu lạc công nhân viên Căn vào nghiên cứu đối thủ cạnh tranh : Hiện khu vực Bãi Cháy có khách sạn có khả cạnh tranh với khách sạn HERITAGE Hạ Long khách sạn nh: Hạ Long I, Hạ Long PLAZA, đối thủ cạnh tranh có khách sạn Hạ Long PLAZA có trang thiết bị tốt nh qua tham khảo số hớng dẫn viên khách quốc tế khách sạn Hạ Long PLAZA đội ngũ nhân viên lành nghề đợc đào tạo nh đội ngũ nhân viên khách sạn HeRITAGE Hạ Long Đó mạnh khách sạn HERITAGE Hạ Long Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2002 - Căn vào kết điều tra nghiên cứu thị trờng du lịch ta thấy lợng khách đến nghỉ Việt Nam nói chung khách sạn HERITAGE Hạ Long nói riêng từ đầu năm 1999 đến năm tới kinh tế nớc khu vực Châu có dấu hiệu phục hồi sau khủng hoảng, số lợng khách Châu Âu đến Hạ Long có xu hớng tăng so với năm trớc Đây thị trờng đầy tiềm ngành du lịch Quảng Ninh Một số lợng không nhỏ du khách đến từ thành phố lớn nớc có nhu cầu khách sạn cao cấp đạt tiêu chuẩn Quốc tế nh khách sạn HERITAGE Hạ Long - Căn vào kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 1999 2001 khách sạn đa tiêu chủ yếu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2002 nh sau: - Sè phßng sư dơng : 13.200 phßng - Sè lao ®éng : - Tỉng doanh thu : 1.550.000 USD 200 ngời 10 4.3 Những tồn nguyên nhân công tác đào tạo, bồi dỡng nhân lực khách sạn HERITAGE Hạ Long 4.3.1 Tồn Trong trình đổi mới, công tác đào tạo bồi dỡng cán công nhân viên khách sạn tồn hạn chế cha đợc khắc phục là: - Công tác tuyển sinh cha sát với thực tế phòng ban đặt ảnh hởng tới việc xây dựng kế hoạch cách khoa học dẫn đến tình trạng thiếu sở cần thiết cho việc học tập - Cha xây dựng đợc chiến lợc đào tạo phát triển cho toàn khách sạn, thiếu quy chế quy định quản lý đào tạo phát triển cho văn dới luật, thiếu có cha đầy đủ nội dung để điều chỉnh kịp thời phát sinh - Với thay đổi công nghệ cán chủ chốt, tham mu có biểu ngại học, tâm lý không muốn thay đổi từ nảy sinh lực đối kháng - lực ngời sợ thay đổi Một số cán cảm thấy thay đổi làm cho họ không giữ đợc vị trí nh trớc 4.3.2 Nguyên nhân tồn - Khách sạn cha xây dựng đợc kế hoạch đào tạo dài hạn công tác đào tạo nhân lực sở để phát triển lâu dài 19 - Những ngời làm công tác đào tạo cha xây dựng đợc tiêu chuẩn áp dụng cho đối tợng đợc cử đào tạo, không đa đợc đối tợng thể đợc tính u tiên (hoặc không u tiên) chơng trình đào tạo - Việc quản lý chơng trình đào tạo phát triển nhân lực toàn khách sạn bất cập, lỏng lẻo - Cha có ràng buộc thật quyền lợi trách nhiệm cán đợc cử đào tạo với khách sạn 20 Một số giải pháp kiến nghị để hoàn thiện công tác đào tạovà phát triển nguồn nhân lực khách sạn HERITAGE Hạ Long Xác định rõ mục tiêu phơng hớng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực khách sạn Xu quốc tế hoá toàn cầu bùng nổ công nghệ diễn toàn giới đặt cho nhà quản lý khách sạn toán khó khăn nặng nề Mục tiêu khách sạn năm tới phải hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực toàn diện lý luận trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn lực thực công việc 1.1 Đối với cán quản lý Việc đào tạo bồi dỡng cán quản lý năm qua năm để đảm bảo cán có đủ tiêu chuẩn theo cơng vị công tác để trở thành cán quản lý cấp cao, chuyên gia theo thang bậc cần thiết cho việc sử dụng Đáp ứng đủ số lợng, đảm bảo chất lợng cán để thực yêu cầu thời công nghiệp hoá đại hoá đất nớc nh Nghị Hội nghị lần thứ 3, Ban chấp hành TW Đảng khoá VIII khẳng định: "Cán nhân tố 21 định thành bại cách mạng, gắn liền với vận mệnh Đảng, Đất nớc chế độ" 1.1 Mục tiêu - Việc đào tạo cán quản lý năm vừa qua năm có đủ trình độ, lực theo cơng vị công tác đào tạo họ thành chuyên gia lĩnh vực mà họ phụ trách đảm bảo số lợng chất lợng để đáp ứng đợc yêu cầu thời kỳ công nghiệp hoá,hiện đại hoá đất nớc - Xây dựng đội ngũ cán đáp ứng đợc nhu cầu tình hinh mới, cán lãnh đạo phải có trình độ đại học trở lên, có trình độ lĩnh trị, có phẩm chất lực lãnh đạo, có khả khai thác, sử dụng có hiệu nguồn lực, tăng khả cạnh tranh khách sạn thị trờng - Nâng cao chất lợng đào tạo, bôì dơng cán chủ nghĩa Mác-lênin, t tëng Hå ChÝ Minh vỊ quan ®iĨm, ®êng lèi đảng pháp luật nhà nớc theo chế mới, nâng cao trình độ quản lý nên ngang tầm với nớc giới - Chiến lợc phát triển khách sạn từ 2000-2010 đào tạo lại nâng cao đợc 100% cán quản lý có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, giải đợc công việc nẩy sinh trình sản xuất kinh doanh thực công việc Đây sở để ta xách định rõ nhu cầu nguồn nhân lực cần đào tạo 22 - Trớc mục tiêu trên, yêu cầu đặt với công tác đào tạo phát triển đội ngũ nhân viên từ đến 2010 xây dựng đội ngũ nhân viên có đủ phẩm chất trị, lực chuyên môn trình độ ngoại ngữ, phát nhân tài đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lợng sản phẩm dịch vụ 1.2 Phơng hớng - Mở lớp huấn luyện, đào tạo, gửi học,thực tập khách sạn lớn có uy tín nớc - Cần có quan niệm tiến bộ, trẻ hoá đội ngũ lãnh đạo quản lý kết hợp độ tuổi, đảm bảo tính liên tục, kế thừa phát triển có sách cụ thể để khuyến khích ngời có lực phát huy tài Đối với đội ngũ nhân viên Bên cạnh việc ứng dụng công nghệ sản xuất sản phẩm truyền thông ngời nhân viên khách sạn đợc đào tạo kỹ năng: - Đào tạo đào tạo ứng dụng đội ngũ nhân viên sử dụng thành thạo máy vi tính, thành thạo ngoại ngữ nghiệp vụ chuyên môn, nghiệp vụ du lịch - Phát triển đội ngũ nhân viên đủ số lợng vững chuyên môn, có tay nghề cao, có khả nhăng nắm bắt công nghệ mới, làm chủ công việc đợc giao II Về nội dung đào tạo Trong điều kiện trình đổi kinh tế diễn mau chóng nhiều mặt Vì 23 khách sạn cần phải định hớng việc đào tạo cán công nhan viên có trình độ cao nhập vào hệ thống sản xuất tính chất liên tục trình làm giàu thêm vốn kiến thức nâng cao trình độ chuyên môn Việc đào tạo đào tạo lại việc làm cần thiết, đội ngũ cán công nhân viên có trình độ chuyên môn cao thờng xuyên đợc bồi dỡng kiến thức, có tinh thần trách nhiêm, quan tâm đến kết sản xuất, đợc bảo đảm việc làm ổn định 24 Đa dạng hoá hình thức đào tạo phát triển ngn nh©n lùc Khi chóng ta chun sang nỊn kinh tế thị trờng dới quản lý Nhà nớc theo định hớng xã hội chủ nghĩa nhu cầu đào tạo phát triển nguồn nhân lực khách sạn tăng nhanh, khách sạn thực phơng châm đa dạng hoá hình thức đào tạo phát triển ngời áp dụng hình thức đào tạo linh hoạt để đáp ứng kịp thời đòi hỏi mà khách sạn đặt 3.1 Đào tạo doanh nghiệp Ngoài hình thứckhách sạn áp dụng tạo doanh nghiệp nh: Đào tạo chỗ, đào tạo học nghề, học chức,đào tạo ngắn hạn, đào tạo ngắn ngày - khách sạn cần mở hình thức đào tạo doanh nghiệp - Luân phiên công tác: Hình thức đợc áp dụng cho cán quản lý nhân viên Công việc đợc luân phiên từ ngời sang ngời khác nhằm mục đích cung cấp cho họ kinh nghiệm Kiến thức thu hoạch đợc qua trình cần thiết họ sau đảm đơng công việc cao công tác tạo hứng thú cho cán công nhân viên thay đổi công việc, nâng cao trình độ chuyên môn - Đào tạo qua máy vi tính: Hình thức phổ biến đại Phần mềm MICROSOFT có nhiều chơng trình loại 25 Máy trả lời thắc mắc cuả ngời sử dụng nh kiĨm tra kiÕn thøc cđa ngêi sư dơng, ®ång thêi cßn híng dÉn ngêi sư dơng cßn thiÕu kiÕn thức nào, cần tham khảo thêm tài liệu - Hình thức sử dụng dụng cụ mô phỏng: Hình thức áp dụng phần lớn ngời công nhân, dụng cụ mô dụng cụ thuộc loại mô giống hệt nh máy móc có thực tế Dụng cụ đơn giản mô hình giấy dụng cụ đợc vi tính hoá Các chuyên viên đào tạo phát triển chuẩn bị để học viên thực tập Hình thức có u điểm bớt tốt học viên dễ nhận thức đợc công việc mà họ chuẩn bị phải làm - Hội thảo khoa học: Đây hình thức đào tạo đợc sử dụng rộng rãi, thành viên có chung mục đích thảo luận cố gắng để giải vấn đề Thông thờng ngời điểu khiển cấp quản trị ngời cán có nhiệm vụ giữ cho Hội thảo trôi chảy tránh vài ngời đề Khi thảo luận, ngời cán lắng nghe cho phép thành viên phát biểu giải vấn đề Khi họ không giải đợc ngời đóng vai trò nh ngời điều khiển sinh hoạt học tập Ưu điểm hình thức thành viên không nhận thấy đợc đào tạo Họ giải 26 vấn đề khó khăn hoạt động hàng ngày họ - Mô hình ứng xử: Hình thức có sử dụng băng video đợc soạn thảo đặc biệt để minh hoạ xem nhà quản trị xử lý tình khác để phát triển kỹ giao tiếp Các học viên học tập cách quan sát hoạt động mô hình Chẳng hạn nh nhân viên đòi cấp tăng bậc lơng gặp rắc rối công việc Bởi tình băng video điển hình vấn đề khó khăn khách sạn, thành viên liên hệ với thái độ ứng xử công việc riềng Đặc tính quan trọng nhà quản trị đạt đợc thành tích cao họ đặt tiêu chuẩn cho họ cho ngời khác Đây điểm mấu chốt mô hình ứng xử hình thức tơng đối nhng thể khả đào tạo xuất sắc 3.2 Đào tạo doanh nghiệp Đối với đào tạo doanh nghiệp khách sạn tiếp tục tiến hành loại hình đào tạokhách sạn thực năm qua nh: Đào tạo dài hạn đào tạo ngắn hạn trờng Đại học, Cao đẳng Trung học Khách sạn cần đa dạng hoá hình thức đào tạo nh: - Phát triển quan hệ hợp tác liên kết với tổ chức quốc tế khách sạn lớn khu vực giới Đây biện pháp để nhằm thúc đẩy trình hội nhập, phát 27 huy nội lực đôi với hỗ trợ giúp đỡ nớc công tác đào tạo, chuyển giao công nghệ tiên tiến, kinh nghiệm quản lý, đào tạo đội ngũ cán công nhân viên khách sạn có trình độ tơng đơng với khu vực giới Những điều kiện cần thiết đảm bảo cho việc hoàn thiện công tác đào tạo nhân lực khách sạn Quy chế, sách - Công ty cần ban hành sách hợp lý vừa khuyến khích vừa bắt buộc cán công nhân viên khách sạn học - Thực tế năm qua cho thấy cán quản lý khách sạn biết bị hạn chế nhiều mặt nh: Kiến thức, kỹ nhng giữ chức vụ phải tạm nghỉ việc thu nhập bị giảm nên họ ngại học Mặt khác sách sử dụng đề bạt cán cha gắn với trình đào tạo, nhiều cán đợc học đầy đủ nhng không đợc đề bạt vị trí Đây hạn chế sách gắn đào tạo với sử dụng cán nên cha khuyến khích đợc cán khách sạn hăng hái học tập nâng cao trình độ Để khắc phục tình trạng Tổng Công ty than nói chung khách sạn nói riêng càn cã chÝnh s¸ch thĨ võa cã tÝnh chÊt khun khích vừa có tính chất bắt buộc cách văn quy định Tổng công ty than Việt Nam Bên cạnh khách sạn cần có sách quy hoạch, đề bạt sử dụng cán phải 28 gắn kiền với việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực Đây tiêu chuẩn cần thiết trình tiêu chuẩn hoá cán công nhân viên khách sạn, làm nh khắc phục đợc tình trạng nguy bị tụt hậu kiến thức toàn khách sạn Nguồn kinh phí - Theo kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực năm 2002 Công ty: + Kinh phí cho đào tạo Đại học, Cao đẳng cho cán chủ chốt nhân viên bình quân 1.900.000đ với thời gian đào tạo từ đến năm +Kinh phí cho đào tạo Trung học 500.000đ/ngời hình thức đào tạo chức cho cán chủ chốt đào tạo lại cho nhân viên thời gian từ tháng đến năm + Kinh phí bình quân cho đào tạo ngắn hạn 850.000đ/ngời bao gồm nhiều lớp đào tạo nghiệp vụ tham quan học tập địa phơng khác Cơ sở vật chất Tổ chức thực chơng trình đào tạo trờng lớp cạnh doanh nghiệp mục đích cầ đạt tới doanh nghiệp Bởi hình thức có u điển hẳn hình thức đào tạo doanh nghiệp mặt: Giảm chi phí đào tạo, gắn liền đợc đào tạo với việc sử dụng, đảm bảo ổn định đợc lực lợng lao động cho khách sạn 29 Để nhà trờng làm tố công tác giảng dạy, khách sạn phải đầu t sở vật chất kỹ thuật nh: - Nơi làm việc khoa, môn, nh phòng ban cần trang bị máy vi tính, điện thoại, bàn ghế, tủ đựng tài liệu giá sách - Giảng đờng bao gồm phơng tiện phục vụ cho công tác giảng dạy giáo viên phục vụ cho việc học tập học viên nh: thiết bị điện, bàn ghế, bảng viết, âm thanh, ánh sáng, mô hình máy móc thiết bị - Th viện bao gồm: sách, báo tài liệu đầy đủ liên quan đến ngành dịch vụ du lịch - Phòng máy tính nhằm giúp cho cán công nhân viên đến học tiếp cận nâng cao trình độ tin học - Phòng nghe ngoại ngữ đảm bảo cho cán công nhân viên theo học thuận lợi việc học ngoại ngữ, tránh đợc tình trạng học chay Quá trình khôi phục đầu t sở vật chất cho trờng dạy nghề khách sạn dễ Song nhu cầu thực tế xã hội khach sạn đòi hỏi khách sạn phải có nỗ lực, điều kiện làm cho công tác đào tạo nhân lực khách sạn đợc hoàn thiện Một số kiến nghị Vì vấn đề đào tạo nhân lực cần thiết doanh nghiệp nói chung khách sạn HERITAGE Hạ Long 30 nói riêng Thực tế cho thấy đào tạo phát triển nhân lực khách sạn HERITAGE Hạ Long nh sau: - Mở rộng nội dung đào tạo, tăng cờng chất lợng đào tạo - Tăng cờng sở vật chất, trang thiết bị - Khuyến khích nhân viên tự học nên có sách tăng lơng, thởng nhân viên tự học - Vận dụng linh hoạt hình thức đào tạo khác - Khách sạn nên thờng xuyên mở lớp đào tạo cho cán quản lý nhân viên Ket luan Bớc vào thời kỳ công nghiệp hoá,hiện đại hoá đất nớc, nớc ta có cải c¸ch nh»m ph¸t triĨn kinh tÕ, khoa häc kü tht Đào tạo phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế trở nên ngày quan trọng doanh nghiệp, nhằm bớc phát triển nâng cao nghiệp vụ chuyên môn ngời lao động cách có hệ thống thông qua trình làm việc, sở đánh giá khả họ cách toàn diện giai đoạn Xuất phát từ lợi ích yêu cầu đó, đòi hỏi ngời lao động phải có trình độ đáp ứng yêu cầu công việc để có đội ngũ 31 nhân viên giỏi, có trình độ lực phục vụ sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Để hoàn thiện máy tổ chức nâng cao hiƯu qu¶ s¶n xt kinh doanh doanh nghiƯp nh»m làm tăng thị phần doanh thu đòi hỏi khách sạn phải trọng tới công tác đào tạo phát triển nhân sự, có tác dụng hỗ trợ, thúc đẩy vừa đảm bảo cho phát triển cân đối đồng vững khách sạn nói riêng kinh tế nói chung Sản phẩm đào tạo tính hiệu có tác dụng lâu dài Do vậy, để hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực đạt đợc mục tiêu sản xuất kinh doanh văn hoá t tởng trớc hết khách sạn phải xây dựng đợc chiến lợc đào tạo phát triển nguồn nhân lực,chắc chắn tơng lai không xa khách sạn phát triển mạnh chiếm lĩnh đợc thị trờng nớc Do khoa học kỹ thuật động lực tảng nên công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực yếu tố định tạo nguồn động lực Trong phát triển kinh doanh khách sạn HERITAGE Hạ Long phải đơng đầu với nhiều thách thức, muốn thành công nữa, cần có kế hoạch, chiến lợc phát triển đào tạo nguồn nhân lực cán công nhân viên khách sạn cần có tâm cao, nắm bắt đợc hội thị trờng chế sách nhà nớc ®Ỉt 32 33 ... cử đào tạo với khách sạn 20 Một số giải pháp kiến nghị để hoàn thiện công tác đào tạovà phát triển nguồn nhân lực khách sạn HERITAGE Hạ Long Xác định rõ mục tiêu phơng hớng công tác đào tạo phát. .. đề đào tạo nhân lực cần thiết doanh nghiệp nói chung khách sạn HERITAGE Hạ Long 30 nói riêng Thực tế cho thấy đào tạo phát triển nhân lực khách sạn HERITAGE Hạ Long nh sau: - Mở rộng nội dung đào. .. trí nh trớc 4.3.2 Nguyên nhân tồn - Khách sạn cha xây dựng đợc kế hoạch đào tạo dài hạn công tác đào tạo nhân lực sở để phát triển lâu dài 19 - Những ngời làm công tác đào tạo cha xây dựng đợc tiêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở khách sạn heritage hạ long , Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở khách sạn heritage hạ long , Tổ chức bộ máy, Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2002, II. Về nội dung đào tạo, Cơ sở vật chất.

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay