Thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh ninh bình

11 1 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 16:29

Cán gốc công việc, công việc thành hay bại cán tốt hay sấu, lẽ tơi chọn đề tài thực trạng đào tạo phát triển nguồn nhân lực tổ chức mà làm việc Ngân hàng nông nghiệp phát triển nơng thơn tỉnh Ninh Bình (NHNo) thành lập ngày 31 tháng năm 1992 với tên gọi ban đầu Ngân hàng nông nghiệp tỉnh Ninh Bình theo Quyết định số 133/NH - QĐ Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt nam Hiện tại, NHNo Tỉnh Ninh Bình hoạt động theo mơ hình Tổng cơng ty, chi nhánh phụ thuộc Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt nam, doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt, hoạt động theo Luật tổ chức tín dụng chịu quản trực tiếp Ngân hàng nhà nước (NHNN) tỉnh Ninh Bình Về mạng lưới, Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp phát triển nơng thơn tỉnh Ninh Bình có chi nhánh cấp huyện, thành phố phòng giao dịch liên xã với 387 cán bộ, viên chức người lao động, 64% có trình độ từ Đại học trở lên để phục vụ cho khối lượng khách hàng đông đảo ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Ninh Bình với gần 15.000 hộ nông dân; 10 doanh nghiệp nhà nước; 293 doanh nghiệp dân doanh; 13 hợp tác xã nhiều đối tượng khách hàng khác Để đáp ứng chuẩn mực ngân hàng thương mại đại, Ngân hàng nông nghiệp phát triển nơng thơn tỉnh Ninh Bình trọng đầu tư, đổi ứng dụng công nghệ ngân hàng phục vụ cho công tác quản trị, kinh doanh phát triển màng lưới dịch vụ ngân hàng tiên tiến Cho đến Ngân hàng nông nghiệp tỉnh có mạng truyền dẫn “phủ sóng” khắp tồn tỉnh mà chưa có ngân hàng thương mại tỉnh có được, chi nhánh triển khai thành cơng dự án đại hố ngân hàng giai đoạn I II, tạo điều kiện để nâng cao khả quản trị ngân hàng, quản rủi ro phát triển thêm sản phẩm, tiện ích phục vụ hiệu cho kinh tế quốc dân Là ngân hàng thương mại, nhiệm vụ cung ứng dịch vụ cho khu vực nông nghiệp nông thôn, Ngân hàng nông nghiệp Nhà nước cho phép kinh doanh đa nên liên tục nghiên cứu, triển khai cách sáng tạo sản phẩm dịch vụ theo quy định nghành, phù hợp với điều kiện địa phương Có thể kể số sản phẩm dịch vụ sau: - Huy động vốn cho vay; - Uỷ thác đầu tư; - Tham gia vào cho vay đồng tài trợ - Cho thuê tài chính; - Kinh doanh ngoại tệ - Dịch vụ chuyển tiền điện tử; - Thanh tốn thẻ tín dụng quốc tế, thẻ rút tiền ATM, POS; - Các dịch vụ toán quốc tế; - Các hoạt động liên doanh, liên kết, góp vốn cổ phần vào số ngân hàng đầu tư dự án trọng điểm quốc gia Mục tiêu chiến lược vòng 10 năm tới giai đoạn (2010- 2020) xây dựng Ngân hàng nông nghiệp phát triển nơng thơn tỉnh Ninh Bình thành ngân hàng thương mại hàng đầu, tiếp tục giữ vai trò chủ đạo chủ lực thị trường tiền tệ, tín dụng tỉnh Ninh Bình, đủ sức cạnh tranh thích ứng nhanh q trình hội nhập, để tiếp tục phát triển, phục vụ đắc lực cho nghiệp đổi mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội địa phương, để đạt mục tiêu vấn đề cối lõi người Thực trạng chất lượng đội ngũ cán lãnh đạo, quản ngân hàng nông nghiệp phát triển nơng thơn tỉnh Ninh Bình Tính đến thời điểm 31/12/2010, chi nhánh ngân hàng nông nghiệp phát triển nơng thơn tỉnh Ninh Bình có 387 cán bộ, công nhân, viên chức ký hợp đồng không kỳ hạn, kỳ hạn 12 tháng, kỳ hạn 36 tháng, làm việc Hội sở chi nhánh loại tồn tỉnh, tính từ Giám đốc phòng giao dịch trực thuộc trở lên, cán lãnh đạo cấp tương đương Ban lãnh đạo Hội sở ( Ban giám đốc, trưởng phòng nghiệp vụ) đội ngũ lãnh đạo, quản NHNo gồm 143 người, riêng cơng tác Hội sở 36 người, chiếm tỷ lệ 25%, số lại cơng tác chi nhánh loại 3, phòng giao dịch trực thuộc - Xác định người yếu tố định việc thực nhiệm vụ Ngân hàng nơng nghiệp tỉnh Ninh Bình xây dựng chiến lược đào tạo cụ thể để không ngừng nâng cao trình độ chun mơn cho đội ngũ cán Thường xuyên cử cán tham gia lớp đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu, đào tạo kỹ quản lý, nghiệp vụ có liên quan cho đội ngũ cán nhân viên toàn chi nhánh; hàng năm tổ chức thi nghiệp vụ cho đội ngũ cán tín dụng, cán kế tốn, thi kiểm ngân giỏi Với nghiệp vụ mới, Ngân hàng nơng nghiệp tỉnh cử cán có trình độ chuyên môn giỏi, gửi đào tạo Ngân hàng nơng nghiệp Việt nam sau triển khai lại chi nhánh, nhờ năm qua số lượng cán đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn chiếm tỷ lệ cao, 100% tiếp thu hồn thành tốt khố học, đơn vị áp dụng hiệu kiến thức tiếp thu vào công việc giao Do vấn đề lịch sử để lại, trình độ học vấn cán thấp, Ngân hàng nơng nghiệp tỉnh chủ động rà sốt, theo kết cơng việc nguyện vọng cá nhân, lập danh sách cho cán theo học lớp Đại học vừa học vừa làm Học viện ngân hàng trường Đại học chuyên ngành kinh tế để nâng cao trình độ Bằng nỗ lực mình, trình độ chuyên môn đội ngũ cán Ngân hàng nông nghiệp tỉnh Ninh Bình năm qua nâng lên bước Đã hình thành hệ cán đan xen, hợp tác với để hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Ngân hàng lĩnh vực nhạy cảm phải trước, biến đổi để phục vụ cho ngành kinh tế khác Lịch sử phát triển ngành ngân hàng giới chuyển từ ngân hàng chuyên doanh sang kinh doanh tổng hợp chuyển sang giai đoạn phục vụ theo mảng nghiệp vụ phân theo đối tượng khách hàng cụ thể Từ vài nghiệp vụ truyền thống, đến Ngân hàng đưa thị trường đến 80 sản phẩm dịch vụ ngân hàng Điều đòi hỏi cán phải có nhiều loại với kiến thức chuyên sâu khác Ở Việt nam, chuyển sang chế thị trường chưa bao lâu, ngân hàng thương mại Việt nam nói chung Ngân hàng nơng nghiệp nói riêng tổ chức hoạt động theo dạng ngân hàng thương mại đa năng, kinh doanh tổng hợp giai đoạn chuyển dần sang kinh doanh theo mảng nghiệp vụ với đối tượng khách hàng cụ thể Đây vấn đề phức tạp vượt qua muốn tiếp tục tồn phát triển môi trường hội nhập cạnh tranh ngày gay gắt Chính đặc điểm này, việc chưa có cấu tổ chức cho phù hợp với mơ hình kinh doanh đại bao trùm cho hạn chế công tác cán Ngân hàng nông nghiệp tỉnh Ninh Bình đội ngũ cán chủ chốt mạnh phải đội ngũ phù hợp đáp ứng với máy cụ thể Có thể đưa hạn chế sau: - Số lượng cán chủ chốt đơng chất lượng chưa đảm bảo Chưa có cán chủ chốt để đáp ứng với cấu tổ chức phù hợp với mơ hình kinh doanh đại Yếu kiến thức bổ trợ ngoại ngữ, tin học… - Mặc dù có tiêu chuẩn hố cơng tác cán nhiều khách quan việc áp dụng tiêu chuẩn hoá vào thực tiễn chưa áp dụng triệt để, nên khơng có sở khoa học để nhận xét, đánh giá cán bộ, triển khai hàng loạt biện pháp liên quan đến công tác cán - Công tác quy hoạch cán dựa vào tiêu chí thời gian, phẩm chất đạo đức, chưa dựa nhiều vào lực chun mơn thiếu tiêu chuẩn đánh giá mang tính định lượng Việc đào tạo cho cán nói chung cán quy hoạch dàn trải chưa đạt hiệu mong muốn - Chưa xây dựng chế khuyến khích hợp tạo động lực cho đội ngũ cán bộ, cán chủ chốt hăng hái làm việc học tập vươn lên - Cơng tác giáo dục trị tư tưởng, công tác quản lý, giám sát đội ngũ cán làm hình thức, chưa thiết thực ngân hàng ngành liên quan đến tiền bạc, công tác không làm tốt dẫn đến hậu làm đội ngũ cán bị sa ngã, thoái hoá, biến chất… - Việc luân chuyển cán làm thường xuyên có chưa thật lựa chọn cán có đủ phẩm chất cần thiết để làm cán lãnh đạo, quản Chưa có quy chế thu hút nhân tài từ bên để tăng cường chất lượng cho đội ngũ cán chủ chốt Ngân hàng nông nghiệp phát triển nơng thơn tỉnh Ninh Bình Những giải pháp nâng cao chất lượng công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng rèn luyện nguồn nhân lực Xây dựng quy hoạch nguồn cán nhiệm vụ quan trọng thiếu công tác cán Có quy hoạch cán đảm bảo tính kế thừa tính liên tục đội ngũ cán bộ, khắc phục tính chủ quan, tuỳ tiện công tác bổ nhiệm sử dụng cán Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, trước hết phải việc chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện cán Đó chìa khố việc nâng cao chất lượng cán Trong giai đoạn tới, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng rèn luyện cán Ngân hàng nơng nghiệp tỉnh Ninh Bình cần tập trung vào số vấn đề sau: - Xây dựng quy hoạch cán phải phù hợp với nhiệm vụ trị, biến động, phát triển máy tùy thời kỳ Với máy thế, cần loại hình cán lãnh đạo nào, số lượng, phẩm chất đặc thù phẩm chất chung cầnĐội ngũ cán phải đảm bảo kế thừa, phát triển đồng bộ, phải kết hợp lứa tuổi, giới tính, cán nghiệp vụ, cán quản lý…Quy hoạch cán trình phát hiện, tạo nguồn để bồi dưỡng xây dựng nhân tài Quy hoạch cán rập khuân, cứng nhắc theo hình mẫu mà phải thường xuyên, liên tục, phải chủ động điều chỉnh theo định hướng định thời kỳ Khi lựa chọn cán đưa vào diện quy hoạch vấn đề đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, kiểm tra, quản cán khâu định Công tác quy hoạch phải gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán Đào tạo tốt có cán để đưa vào quy hoạch, quy hoạch để tiếp tục đào tạo mức cao hơn, giúp cán nhanh chóng trưởng thành, đáp ứng nhiệm vụ mà Tổ chức dự kiến giao cho tương lai Trên sở tiêu chuẩn cán lãnh đạo, quản chung giai đoạn nay, gắn với phẩm chất đặc thù cầncán lãnh đạo ngành ngân hàng phải dựa tiêu chuẩn sau: - Có phẩm chất lĩnh trị vững vàng - Có tinh thần trách nhiệm cao, dám chấp nhận thách thức để nghiên cứu đưa sản phẩm nghiệp vụ vào áp dụng dù điều gây rủi ro làm ảnh hưởng đến lợi ích thân - Ngồi lực chun mơn cần có kiến thức lực lãnh đạo, quản lý, hiểu biết sâu sắc vấn đề xã hội - Có tinh thần khả tiếp nhận kiến thức để không ngừng nâng cao trình độ mặt - Có nhân cách, trung thực, thẳng thắn Có lối sống lành mạnh, giản dị, có ý thức tổ chức, kỷ luật, nói đơi với làm, tạo uy tín với quần chúng, hiểu biết phong cách làm việc khoa học Tiêu chuẩn để đánh giá cán Về phẩm chất trị Hoạt động kinh tế thị trường, địch ta lẫn lộn nên lĩnh trị vững vàng phải tiêu chuẩn hàng đầu cán lãnh đạo, quản Phải biết đứng quan điểm lập trường Tổ chức để phân tích, nhìn nhận việc, tượng, phê phán sai, bảo vệ đúng, không mơ hồ bi quan, dao động hay có thái độ thờ ơ, vơ cảm Phải chấp hành nghiêm túc kỷ luật quan, đơn vị, pháp luật nhà nước thuyết phục người xung quanh suy nghĩ hành động Năng lực lãnh đạo, quản + Có lực nắm bắt, dự báo tình hình, định mục tiêu, định quản phù hợp + Có lực xây dựng, tổ chức đơn vị, nghành Tổ chức, điều hành máy kiểm tra trình thực để đạt mục tiêu đề + Năng lực xây dựng khối đại đồn kết trí đơn vị Biết tổ chức sử dụng người tổ chức làm việc có hiệu Kiến thức lực chun mơn Tuỳ theo vị trí cơng tác, cán lãnh đạo, quản phải có kiến thức chun mơn sâu lĩnh vực phụ trách Song ngân hàng ngành kinh doanh tổng hợp nên đòi hỏi kiến thức lĩnh vực khác mức độ định Sự hiểu biết xã hội, kiến thức thu thập từ thực tiễn hay gọi vốn sống phẩm chất quan trọng mà người cán chủ chốt cần có Về phẩm chất đạo đức Là tiêu chuẩn quan trọng cán nói chung đội ngũ cán lãnh đạo ngành ngân hàng nói riêng Người cán chủ chốt phải có đạo đức, có ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn đồn kết đơn vị, gắn với quần chúng thể mặt sau: + Có mối liên hệ mật thiết với quần chúng có ý thức trách nhiệm chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần quần chúng + Không tham ô, hối lộ, lãng phí cơng + Có ý thức thực hành tiết kiệm bảo vệ tài sản Nhà nước, tập thể + Khơng vi phạm sách, chế độ quy định, có tinh thần đấu tranh chống tiêu cực, gương mẫu chấp hành pháp luật Nhà nước + Không tự cao, tự đại, thu vén cá nhân, không cục bộ, vị + Sống khiêm tốn, giản dị, có nhân cách, quần chúng, nhân dân tin tưởng tín nhiệm Về hiệu cơng tác Đánh giá hiệu công tác cán không chung chung mà phải vào kết thực mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể đơn vị, kết hồn thành điều kiện Mức độ, động, sáng tạo, mức độ khắc phục khó khăn trở ngại thực cơng việc Xây dựng phương pháp đánh giá cán - Phải đặt người cán phạm vi công tác môi trường hoạt động cán - Phải kết hợp theo dõi thường xuyên với đánh giá định kỳ - Đánh giá phải kết hợp nhiều nguồn thông tin khác nhau, nhiều cấp độ khác để phân tích, chọn lọc đảm bảo xác, khách quan, cụ thể: + Tự phê bình thân cán + Tổ chức để đoàn thể quần chúng đơn vị tham gia đánh giá cán cách góp ý trực tiếp qua phiếu nhận xét cán (khơng cần ký tên, muốn) + Cấp cấp nhận xét, đánh giá + Cấp tổng hợp ý kiến đưa kết luận Xây dựng quy chế tuyển chọn cán Tuyển chọn cán khâu quan trọng để thu hút, phát người có tài, có đức, đủ điều kiện đáp ứng u cầu cơng việc đặt Vấn đề đặt phát chọn cán cách khách quan, công minh thực dân chủ “ việc chọn người, khơng người mà chọn việc ” Tổ chức tuyển chọn tiến hành theo bước sau: - Bước 1: Tạo nguồn cán khâu quan trọng cần tổ chức thực chặt chẽ, đảm bảo dân chủ, công + Xác định đối tượng, số lượng xây dựng kế hoạch tuyển chọn + Thông qua tổ chức phát đề xuất tự đề xuất + Thăm dò, lấy ý kiến giới thiệu hai hình thức phát biểu trực tiếp dùng phiếu tín nhiệm + Đối với số chức danh cụ thể tổ chức thi tuyển Trường hợp thường thực sở đánh giá nguồn cán người đáp ứng đòi hỏi cơng việc nên phải tuyển từ nguồn bên ngồi - Bước 2: Nghiên cứu, xác minh hồ sơ; sau vượt qua bước 1, người tuyển chọn viết nộp lịch Tổ chức tiến hành xác minh có vấn đề chưa rõ ràng có đơn thư tố cáo - Bước 3: Cấp có thẩm quyền vào kết đánh giá cán để định có đưa cán vào danh sách tuyển chọn hay khơng Phải nghiêm túc thực quy trình, quy chế bổ nhiệm sử dụng cán Phải đảm bảo thực dân chủ bổ nhiệm việc sử dụng cán phải mức, tầm, việc, tiêu chuẩn hợp với lực, sở trường chuyên môn đào tạo Xây dựng quy chế điều động, luân chuyển cán Điều động, luân chuyển cán không nhằm rèn luyện đào tạo, bồi dưỡng cán thực tiễn, trình bổ xung kiến thức, kinh nghiệm thực hành lãnh đạo, quản mà ngành ngân hàng làm cho hoạt động đơn vị thân cán chủ chốt động, sáng tạo nhiều để ngăn chặn hành vi tiêu cực nảy sinh mối quan hệ lâu cán với cấp với khách hàng gây Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, quản bảo vệ cán Kiểm tra, giám sát quản cán hoạt động thiếu để nắm diễn biến tư tưởng, hoạt động cán bộ, giúp cho cấp kịp thời phát vấn đề nảy sinh, kịp thời điều chỉnh tác động làm cho đội ngũ cán hoạt động hướng, nguyên tắc, quy định Thực tế cho thấy người thực thể ln biến động thay đổi, theo hướng tốt xấu tuỳ theo mức độ tư dưỡng, rèn luyện người Vì cơng tác kiểm tra có vai trò quan trọng kiểm tra giám sát tốt khơng không cán mà giữ lại cán cho Tổ chức Nói để thấy hoạt động cán phải kiểm tra, giám sát cách chặt chẽ Việc kiểm tra, giám sát phải tổ chức tất Cấp, Thủ trưởng có liên quan đến cán bộ, nhân viên đơn vị phải làm Mọi ý kiến phải tôn trọng xem xét cách nghiêm túc Kiểm tra phải có kết luận rõ ràng kịp thời, phải đạt mục đích nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán lãnh đạo, quản Xây dựng hồn thiện hệ thống sách cán Hệ thống sách cơng cụ điều tiết quan trọng lãnh đạo, quản Hệ thống thúc đẩy, tạo động lực, ngược lại Cơng tác xây dựng đội ngũ cán nói chung cán lãnh đạo, quản nói riêng chẳng nhiều ý nghĩa thiếu hệ thống sách đắn hợp Việc đổi hoàn thiện hệ thống sách cán phải đảm bảo yêu cầu sau: - Phải xác định rõ quyền lợi trách nhiệm, gắn quyền lợi với trách nhiệm, quyền lợi lớn, trách nhiệm cao - Hệ thống sách phải đảm bảo hài hồ, cơng với đối tượng khác Trên tảng quan điểm phải thực tốt sách cán Nhà nước, ngành, quan cán Phải cụ thể hố sách vào chi nhánh trực thuộc theo hướng: - Tiếp tục nghiên cứu, đổi sách tiền lương đảm bảo phù hợp với chức nhiệm vụ giao đơn vị có quan tâm đến đặc thù đơn vị cho tiền lương thực trở thành động lực cho cán phấn đấu, vươn lên - Nghiên cứu, đưa sách nội đồng thời thực hành tiết kiệm biện pháp khác để tạo nguồn không trái với quy định pháp luật để có điều kiện động viên người lớn tuổi, sức khoẻ yếu, lực hạn chế…rời khỏi chức vụ giữ nghỉ hưu, đưa người xứng đáng vào thay thế, tạo sức bật cho đơn vị phát triển, đồng thời quan tâm thích đáng đến đối tượng sách, tạo đồn kết, thân yên tâm phấn đấu, cống hiến cho thành viên tổ chức Như đổi hồn thiện hệ thống sách cán nhằm vào tất khâu: lựa chọn, quản lý, sử dụng đãi ngộ Chính sách cán vừa động viên, thúc đẩy, kích thích, vừa răn đe, ngăn chặn, trừng phạt, vừa gắn quyền lợi với trách nhiệm Chính sách cán đắn động lực, công cụ điều tiết mạnh mẽ để nâng cao chất lượng cán nói chung chất lượng đội ngũ cán lãnh đạo, quản nói riêng Tài liệu tham khảo: 1.Thông tin nội Ngân hàng nông nghiệp phát triển nơng thơn tỉnh Ninh Bình Slide giảng Quản trị nguồn nhân lực Phó Giáo sư, Tiến sỹ Vũ Hồng Ngân trình bày ... cao chất lượng cán nói chung chất lượng đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý nói riêng Tài liệu tham khảo: 1.Thông tin nội Ngân hàng nông nghiệp phát triển nơng thơn tỉnh Ninh Bình Slide giảng Quản. .. lược phát triển kinh tế - xã hội địa phương, để đạt mục tiêu vấn đề cối lõi người Thực trạng chất lượng đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý ngân hàng nông nghiệp phát triển nơng thơn tỉnh Ninh Bình. .. phẩm chất cần thiết để làm cán lãnh đạo, quản lý Chưa có quy chế thu hút nhân tài từ bên để tăng cường chất lượng cho đội ngũ cán chủ chốt Ngân hàng nông nghiệp phát triển nơng thơn tỉnh Ninh Bình
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh ninh bình , Thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh ninh bình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay