Quy trình công tác tuyển dụng nhân sự tại cơ quan nhà nước

17 3 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 16:28

Quy trình cơng tác tuyển dụng nhân quan nhà nước Từ xa xưa để đánh giá vai trò, vị trí người tổ chức nhiều người nghiên cứu khẳng định: Con người tài sản quan trọng quý giá nhất, người nhân tố định đến thành công hay thất bại công việc, hay quan, tổ chức Do đâu người coi trung tâm phát triển quan tâm, chăm lo đào tạo bồi dưỡng việc sử dụng người, việc, đánh giá mức, khuyến khích, động viên kịp thời đội ngũ cán bộ, cơng nhân lao động vững mạnh đủ sức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao Bất quan, tổ chức hay công ty quản trị nguồn nhân lực phải quan tâm tới hoạt động là: Tuyển dụng; đào tạo phát triển nguồn nhân lực; đánh giá thực công việc trả thù lao lao động, hoạt động thời điểm, giai đoạn vị trí quan trọng khác Song, vào tình hình nghiên cứu kỹ thực tế đơn vị, viết tơi sâu phân tích làm rõ nội dung công tác tuyển dụng quan mà tơi cơng tác, từ rút nhược điểm công tác tuyển dụng đưa số giải pháp để khắc phục I MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ LÝ LUẬN VỀ TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TRONG TỔ CHỨC: Tuyển dụng trình tìm kiếm lựa chọn người để thỏa mãn nhu cầu lao động bổ sung cho lực lượng lao động Mục tiêu trình tuyển dụng nhân viên kiến thức, kỹ năng, lực động phù hợp với đòi hỏi cơng việc mục tiêu dài hạn doanh nghiệp Công việc tuyển dụng phải trải qua giai đoạn là: Tuyển mộ Tuyển chọn, ta xem xét giai đoạn này: Tuyển mộ: 1.1 Khái niệm: trình thu hút người xin việc trình độ từ lực lượng lao động xã hội lực lượng lao động bên tổ chức Mọi tổ chức phải đầy đủ khả để thu hút đủ số lượng chất lượng lao động đế nhằm đạt mục tiêu Quá trình tuyển mộ ảnh hưởng lớn đến hiệu trình tuyển chọn Trong thực tế người lao động trình độ cao họ khơng tuyển chọn họ thông tin tuyển mộ, họ khơng hội nộp đơn xin việc Chất lượng q trình lựa chọn khơng đạt yêu cầu mong muốn hay hiệu thấp số lượng người nộp đơn xin việc số nhu cầu cần tuyển chọn Cơng tác tuyển mộ ảnh hường lớn đến chất lượng nguồn nhân lực tổ chức Tuyển mộ không ảnh hưởng tới việc tuyển chọn, mà ảnh hưởng tới chức khác quản trị nguồn nhân lực như: Đánh giá tình hình thực cơng việc, thù lao lao động; đào tạo phát triển nguồn nhân lực; mối quan hệ lao động Tuỳ theo sách đơn vị mà tiến trình tuyển mộ áp dụng, nhu cầu tuyển người, tổ chức tuyển mộ từ lực lượng bên tổ chức từ thị trường lao động bên Nguồn bên thường ưu tiên Tuy nhiên nhiều trường hợp tuyển mộ từ nguồn bên ngồi ý nghĩa 1.2 Đối với nguồn tuyển mộ từ bên tổ chức sử dụng phương pháp sau: - Phương pháp thu hút thông qua thông báo tuyển mộ, thông báo vị trí cơng việc cần tuyển người Bản thơng báo gửi đến tất nhân viên tổ chức.Thông báo bao gồm thông tin nhiệm vụ thuộc cơng việc u cầu trình độ cần tuyển mộ - Phương pháp thu hút thông qua giới thiệu cán bộ, công nhân viên tổ chức Qua kênh thông tin phát người lực phù hợp với yêu cầu công việc, cách cụ thể nhanh - Phương pháp thu hút vào thông tin trong: "Danh mục kỹ năng", mà tổ chức thường lập cá nhân người lao động, lưu trữ phần mềm nhân tổ chức Trong bảng thường bao gồm thơng tin như: kỹ có, trình độ giáo dục đào tạo, trình làm việc trải qua, kinh nghiệm nghề nghiệp yếu tố liên quan khác đến phẩm chất cá nhân người lao động cần tuyển mộ 1.3 Đối với nguồn tuyển mộ từ bên ngồi áp dụng phương pháp thu hút sau - Phương pháp thu hút thông qua giới thiệu cán công chức tổ chức Qua kênh thông tin phát người lực phù hợp với u cầu cơng việc, cách cụ thể nhanh - Phương pháp thu hút nguồn tuyển mộ qua quảng cáo phương tiện truyền thông như: Trên kênh đài truyền hình, đài phát thanh, báo, tạp chí ấn phẩm khác - Phương pháp thu hút ứng viên thông qua trung tâm môi giới giới thiệu việc làm Đây phương pháp thu hút áp dụng phổ biến nước ta doanh nghiệp hay tổ chức khơng phận chun trách Quản trị nhân lực - Phương pháp thu hút ứng viên thông qua hội chợ việc làm Đây phương pháp nhiều tổ chức áp dụng Phương pháp thu hút cho phép ứng viên tiếp xúc trực tiếp với nhiều nhà tuyển dụng, mở khả lựa chọn rộng với quy mô lớn - Phương pháp thu hút ứng viên thơng qua việc cử cán phòng nhân tới tuyển mộ trực tiếp trường đại học, cao đẳng, dạy nghề Tuyển chọn: 2.1 Khái niệm tuyển chọn: trình lựa chọn ứng viên phù hợp với vị trí 2.2 Các bước trình tuyển dụng: Bước 1: Phân tích cơng việc: Phân tích cơng việc tạo mơ tả cơng việc nêu nhiệm vụ trách nhiệm vị trí cần thiết để thực việc tuyển dụng yêu cầu chuyên môn qui định kiến thức, kỷ năng, trình độ cần thiết để đảm bảo thực tốt công việc Bản mô tả công việc yêu cầu chuyên môn hai tài liệu định hướng cho trình tuyển dụng, sở cho việc soạn thảo thơng báo tìm người để tuyển Bước 2: Tìm kiếm nguồn tuyển dụng: Tạo tiền đề cho việc tuyển người với thời gian chờ đợi tối thiểu Các biện pháp tìm nguồn tuyển dụng phổ biến gồm: - Thông báo tuyển dụng nội - Quảng cáo - Thông qua internet, đài, báo - Thành lập hội đồng tuyển dụng - Tuyển dụng từ nội nguồn nhân lực bên Bước 3: Sơ tuyển: Mục tiêu sơ tuyển loại bỏ ứng viên không đáp ứng yêu cầu công việc cần tuyển Bước 4: Phỏng vấn: Các ứng viên chọn vấn dựa lý lịch mẫu đơn xin việc họ Yêu cầu mà vấn cần tìm kiếm thu hút nhân viên đảm bảo phù hợp đòi hỏi đặt ra, loại bớt số đối tượng không đạt yêu cầu Bước 5: Tuyển chọn: Một thơng tin tổng hợp đánh giá tiêu chuẩn tuyển dụng trình độ học vấn, kinh nghiệm, kỹ nghề nghiệp, kỹ giao tiếp cá nhân, cá tính, mức độ thử thách, khả tiếp thu nghề nghiệp, thành thạo ngôn ngữ, động cơ, thái độ công việc v.v… kết hợp với yếu tố thực tế khác tướng mạo, trí thơng minh, kiến thức sản phẩm, sức khoẻ, thói quen, sắc, tính trung thành, tính tự lực v.v…; Hội đồng tuyển dụng tiến hành chọn lựa ứng viên tiềm tốt nhất, đáp ứng cao cho yêu cầu công việc đặt Bước 6: Thông báo mời nhận việc: Khi qui trình chọn lựa hồn tất tìm ứng viên phù hợp, Chủ tịch Hội đồng đưa định cuối tiếp nhận nhân trúng tuyển Đây bước tiến hành hoàn tất hồ sơ tuyển dụng để tiến đến bố trí, xếp cơng việc (có thể giai đoạn làm thử) Bước 7: Định hướng theo dõi nhân viên mới: Phải định hướng cơng việc cho nhân viên mới, để đảm bảo nhân viên thực tốt cơng việc giao Q trình định hướng giúp nhân viên hiểu rõ mục tiêu đơn vị, gặp gỡ đồng nghiệp biết kỳ vọng quan, đơn vị nhân viên vị trí phân cơng - Còn q trình theo dõi thường gắn liền với trình thử việc Thời gian thử việc thường không tháng kể từ ngày nhân viên thực bắt đầu làm việc SƠ ĐỒ CÁC BƯỚC CỤ THỂ (Trong qui trình tuyển dụng) Bước CHUẨN BỊ TUYỂN DỤNG Bước THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Bước THU NHẬN, NGHIÊN CỨU HỒ SƠ Bước PHỎNG VẤN SƠ BỘ Bước KIỂM TRA, TRẮC NGHIỆM Bước PHỎNG VẤN LẦN HAI Bước XÁC MINH, ĐIỀU TRA KHÁM SỨC KHOẺ Bước RA QUYẾT ĐỊNH TUYỂN DỤNG Bước Bước 10 BỐ TRÍ CƠNG VIỆC II THỰC TRẠNG TUYỂN DỤNG TẠI QUAN NƠI TÔI CÔNG TÁC: GIỚI THIỆU VỀ QUAN: Tôi công tác UBND huyện Yên Khánh thuộc tỉnh Ninh Bình nằm cách thủ Hà nội khoảng 100 km phí tây nam Huyện tơi cơng tác 18 xã thị trấn, dân số 142.048 người, mật độ dân số trung bình 1031 người/km2 địa hình chủ yếu đồng bằng, nghề sản xuất trồng lúa, đồng thời mạnh sản xuất mây tre đan xuất khẩu, làng nghề bún, bánh nhân dân cần cù chịu khó đời sống Tuy nhiên huyện tốc độ phát triển công nghiệp dịch vụ chưa cao, tỷ lệ lao động qua đào tạo thấp, chuyển dịch cấu chậm phát triển Bộ máy quan chuyên môn giúp việc UBND huyện gồm 12 phòng chun mơn với chức năng, nhiệm vụ cụ thể sau: 1.1 Phòng Nội vụ: Tham mưu, giúp ủy ban nhân dân huyện thực chức quảnnhà nước lĩnh vực: tổ chức; biên chế quan hành chính, nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, cơng chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; hội, tổ chức phi phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tơn giáo; thi đua - khen thưởng 1.2 Phòng Tư pháp: Tham mưu, giúp ủy ban nhân dân huyện thực chức quảnnhà nước về: công tác xây dựng văn quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hoà giải sở cơng tác tư pháp khác 1.3 Phòng Tài - Kế hoạch: Tham mưu, giúp ủy ban nhân dân huyện thực chức quảnnhà nước lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống quản lý kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân 1.4 Phòng Tài nguyên Môi trường: Tham mưu, giúp ủy ban nhân dân huyện thực chức quảnnhà nước về: tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên khống sản; mơi trường; khí tượng, thuỷ văn; đo đạc, đồ 1.5 Phòng Lao động - Thương binh Xã hội: Tham mưu, giúp ủy ban nhân dân huyện thực chức quảnnhà nước lĩnh vực: lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an tồn lao động; người cơng; bảo trợ xã hội; bảo vệ chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới 1.6 Phòng Văn hố Thơng tin: Tham mưu, giúp ủy ban nhân dân huyện thực chức quảnnhà nước về: văn hố; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính, viễn thơng Internet; cơng nghệ thơng tin, hạ tầng thơng tin; phát thanh; báo chí; xuất 1.7 Phòng Giáo dục Đào tạo: Tham mưu, giúp ủy ban nhân dân huyện thực chức quảnnhà nước lĩnh vực giáo dục đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình nội dung giáo dục đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo tiêu chuẩn cán quản lý giáo dục; tiêu chuẩn sở vật chất, thiết bị trường học đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục đào tạo 1.8 Phòng Y tế: Tham mưu, giúp ủy ban nhân dân huyện thực chức quảnnhà nước chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gồm: y tế sở; y tế dự phòng; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; trang thiết bị y tế; dân số 1.9 Thanh tra huyện: Tham mưu, giúp ủy ban nhân dân huyện thực chức quảnnhà nước công tác tra, giải khiếu nại, tố cáo phạm vi quảnnhà nước ủy ban nhân dân cấp huyện; thực nhiệm vụ, quyền hạn tra giải khiếu nại, tố cáo phòng, chống tham nhũng theo quy định pháp luật 1.10 Phòng Cơng Thương: Tham mưu, giúp ủy ban nhân dân huyện thực chức quảnnhà nước về: công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà công sở; hạ tầng kỹ thuật thị (gồm: cấp, nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị); giao thơng; khoa học cơng nghệ 1.11 Phòng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn: Tham mưu, giúp ủy ban nhân dân huyện thực chức quảnnhà nước về: nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn địa bàn xã, thị trấn 1.12 Văn phòng Hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân: Tham mưu tổng hợp cho ủy ban nhân dân hoạt động ủy ban nhân dân; tham mưu, giúp ủy ban nhân dân cấp huyện công tác dân tộc; tham mưu cho Chủ tịch ủy ban nhân dân đạo, điều hành Chủ tịch ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý hoạt động Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân quan nhà nước địa phương; đảm bảo sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động Hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân Trong nhiều năm qua công tác tuyển dụng công chức viên chức nhân viên hợp đồng huyện thực tốt theo đạo UBND tỉnh UBND tỉnh đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, song thực chất nhiều hạn chế Tơi xin phép trình bày thực trạng, hạn chế, nguyên nhân số giải pháp khắc phục sau 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG QUAN NHÀ NƯỚC CẤP HUYỆN HIỆN NAY: 2.1 Hiện nay, huyện công tác, việc tuyển dụng công chức, viên chức vào tiêu UBND tỉnh giao năm (Thông qua tham mưu sở Nội vụ) Hàng năm trước giao tiêu biên chế cho huyện, thị, thành phố UBND huyện giao phòng Nội vụ chủ trì phối hợp đơn vị rà sốt lại biên chế đơn vị tổng hợp báo cáo sở Nội vụ….Sở nội vụ vào cuối quý đầu q năm trước tổ chức đồn kiểm tra cơng tác tuyển dụng số lượng biên chế đơn vị Khi kiểm tra xong Sở nội vụ cân đối số lượng thừa, thiếu, phân loại chủng loại, chủng loại phân tích (hiện - nhu cầu - thừa, thiếu) sau xây dựng kế hoạch tổng thể trình UBND tỉnh UBND tỉnh định giao tiêu biên chế cho huyện, thị, thành phố, sở… 2.2 Khi định UBND tỉnh UBND huyện giao phòng Nội vụ chủ trì phối hợp với phòng chun mơn, UBND xã, thị trấn rà soát lại, đối chiếu với nhu cầu Sau báo cáo UBND huyện, vào tiêu biên chế tỉnh giao, dự thảo kế hoạch xét tuyển cơng chức, viên chức năm Trong chia kế hoạch giao tiêu tuyển công chức, viên chức phòng chun mơn, kế hoạch xét tuyển viên chức cấp xã Khi kế hoạch thông qua phòng Nội vụ tham mưuUBND huyện định thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Thành phần hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức cấp huyện gồm: + Chủ tịch - Chủ tịch hội đồng; + Các phó chủ tịch UBND huyện – Phó chủ tịch hội đồng; + Trưởng, phó phòng Nội vụ, Chánh văn phòng HĐND&UBND - Uỷ viên; + Trưởng phòng chun mơn; Chủ tịch UBND xã, thị trấn công chức cần tuyển (Chỉ mời thành phần xét tuyển công chức, viên chức đơn vị đó) 2.3 Căn định thành lập UBND huyện, hội đồng xét tuyển công chức huyện tổ chức họp, phân công nhiệm vụ thành viên giao cho phòng Nội vụ dự thảo kế hoạch tổ chức xét tuyển công chức, viên chức quan chuyên môn huyện (như kế hoạch xét tuyển giáo viên tiểu học, trung học sở, kế hoạch xét tuyển giáo viên mầm non biên chế vào biên chế phòng Giáo dục đào tạo; kế hoạch xét tuyển cơng chức, viên chức cho phòng chun mơn huyện (bao gồm 11 phòng ban lại); kế hoạch xét tuyển công chức cấp xã, thị trấn) Sau phòng Nội vụ dự thảo xong, hội đồng xét tuyển họp, góp ý thơng qua kế hoạch Hội đồng xét tuyển huyện ban hành kế hoạch thức (đối với huyện chúng tơi thường xây dựng kế hoạch tuyển công chức, viên chức 11 phòng chun mơn cấp huyện cơng chức cấp xã tháng Còn ngành giáo dục & đào tạo kế hoạch xét tuyển riêng, triển khai làm từ tháng xong quý hàng năm) + Kế hoạch ban hành gửi Sở Nội vụ, Thường trực huyện uỷ để báo cáo Sở Nội vụ tổ chức thẩm định kế hoạch (hàng năm Sở nội vụ đếu văn hướng dẫn huyện, thị, thành phố công tác xây dựng kế hoạch xét tuyển công chức, viên chức với nội dung chi tiết tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình xét tuyển…) Sau Sở Nội vụ thẩm định, kế hoạch xét tuyển ban hành thức gửi cấp tất quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn huyện Song song với việc hội đồng xét tuyển thơng báo gửi quan báo, đài truyền hình tỉnh thơng báo nội dung: tiêu cần tuyển, đối tượng, điều kiện tiêu chuẩn, thời gian bán hồ sơ, thời gian nhận hồ sơ, thời gian xét tuyển, thời gian công bố kết địa điểm công khai 2.4 Tiến hành xét tuyển: - Hội đồng xét tuyển kế hoạch xét tuyển, thành lập tổ giúp việc phòng Nội vụ chủ trì với cán công chức trưng tập chuẩn bị hồ sơ, tổ chức thông báo làm công việc hội đồng giao, bao gồm: + Bán hồ sơ; + Nhận hồ sơ – niêm phong; + Tổng hợp, phân loại hồ sơ theo tiêu cần tuyển; + Thống kê trạng loại hồ sơ kinh phí thu - Họp Hội đồng xét tuyển: + Nghe phòng Nội vụ báo cáo tổng hợp kết từ việc thu nhận hồ sơ thống kế sơ kết trúng tuyển; + Chủ tịch Hội đồng xét tuyển phân cơng kiểm tra, rà sốt, đối chiếu với điều kiện tiêu chuẩn; + Tiến hành họp thảo luận, xét trường hợp, lập danh sách tổng hợp kết qủa trúng tuyển; - Báo cáo kết trúng tuyển gửi Sở Nội vụ thông báo công khai kết trúng tuyển (Nhận đơn khiếu nại có) Sau họp HĐXT huyện (có biên làm việc hội đồng), phòng Nội vụ vào biên tiến hành lập báo cáo kết gửi Thường trực huyện uỷ, Sở nội vụ Đồng thời thông báo niêm yết công khai kết trúng tuyển khơng trúng tuyển trụ sở UBND huyện phòng chuyên môn( tuyển công chức, viên chức cấp huyện), UBND xã, thị trấn (nếu tuyển công chức, viên chức cấp xã) Gửi giấy báo cho đối tượng trúng tuyển đến đối chiếu hồ sơ Nhận đơn khiếu nại (nếu có) - Sau hồn thành đối chiếu hồ sơ Phòng Nội vụ báo cáo kết mang hồ sơ sở Nội vụ thẩm định Sở Nội vụ thẩm định thơng báo gửi UBND huyện UBND huyện thông báo Sở nội vụ ký định tuyển dụngnhân Trong định ghi rõ thời gian tập sự, mức lương… 2.5 Thời gian tập tuỳ thuộc vào đối tượng tuyển Khi công chức, viên chức tuyển đến làm việc, thủ trưởng đơn vị trực tiếp giao trách nhiệm cho cơng chức, viên chức kinh nghiệm công tác từ năm trở lên hướng dẫn, theo dõi công chức tập Hết thời gian tập sự, cơng chức tập báo cáo kết tập người hướng dẫn tập báo cáo đánh giá, nhận xét kết tập cơng chức, viên chức xác nhận thủ trưởng đơn vị, thơng qua phòng Nội vụ trình chủ tịch UBND huyện định tuyển dụng thức Kể từ ngày tuyển dụng thức, cơng chức viên chức hưởng 100% mức lương bậc 1, tuỳ thuộc vào trình độ đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp mức lương khởi điểm khác theo quy định Chính phủ 2.6 Ngồi tuyển hàng năm vào nhu cầu thực tế đơn vị chức nhiệm vụ Chủ tịch UBND huyện cho phép đơn vị quỹ lương đơn vị giao quyền tự chủ hợp đồng ngắn hạn, mùa vụ để giải công việc cụ thể quan đơn vị (hết việc kết thúc hợp đồng, mức lương hợp đồng quan đối tượng hợp đồng thoả thuận không hệ số 1.0 mức lương tối thiểu) Hoặc tuỳ theo số trường hợp chủ tịch UBND huyện ký hợp đồng dài hạn số nhân viên phục vụ quan hay hành đơn vị trường học áp dụng theo NĐ 68/CP Chính phủ Đối với trường hợp trước hết phải xuất phát từ nhu cầu cần người quỹ lương đơn vị, theo đề xuất thủ trưởng đơn vị- phòng nội vụ tham mưu chủ tịch UBND huyện ký hợp đồng HẠN CHẾ TRONG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI QUAN NHÀ NƯỚC HIỆN NAY: 3.1 Tại quan quản lý hành Nhà nước nói chung: Cơng tác tuyển dụng tác quan quản lý hành Nhà nước Việt Nam nhiều bất cập Ở tất khâu quy trình, quan từ Trung ương đến địa phương thực chưa đúng, chưa hợp lý, mang nặng hình thức Chính lý dẫn đến máy hành Việt Nam cồng kềnh mà chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức lại không cao 3.1.1 Việc xác định u cầu vị trí cần tuyển hình thức khơng xác Các quan Nhà nước thường quan tâm đến việc xác định ban đầu nhu cầu nhân cách chiến lược Số lượng nhân tuyển vào thường phân bổ “theo tiêu biên chế” từ quan quản lý cấp – Ban tổ chức cán Chính phủ (nay Bộ Nội vụ) phân bổ tiêu biên chế cho bộ, ngành, tỉnh Ban tổ chức quyền tỉnh (Sở Nội vụ) phân bổ cho địa phương Trong đơn vị nhu cầu nhân chịu tác động tình phân bổ Các tổ chức nhiều không áp dụng từ đầu phương pháp phân tích cơng việc mơ tả vị trí nhân cần đưa vào bổ sung Chính vậy, công tác tuyển dụng bổ sung nguồn nhân cho tổ chức thường mang tính gia tăng, tức năm xin thêm biên chế Trong đó, nhu cầu thực công việc chưa đặt bổ sung nhân Điều làm cho máy hành nhà nước ln bị “phình to” 3.1.2 Thu hút nguồn nhân lực tham gia trình dự tuyển: Ở Việt Nam, quan Nhà nước nói chung quan Hành nhà nước nói riêng sức hút lớn người lao động Vì vậy, quan hành Nhà nước quan tâm đến thị trường lao động riêng - Các thơng báo tuyển dụng cơng khai rộng rãi Trong pháp luật tuyển người vào làm cho tổ chức quan quản lý hành Nhà nước, đăng thông báo tuyển dụng phương tiện thông tin đại chúng thủ tục bắt buộc quan quản lý hành Nhà nước Tuy nhiên tổ chức hành Nhà nước thường không muốn quảng cáo thôn tin mang tính chất riêng tổ chức thường bị xem “bí mật” tổ chức Điều khơng làm cho người lực thực quan tâm đến tổ chức hành Nhà nước Cũng nhà quảnnhân tổ chức hành thường đề cao vai trò quyền lực - Thơng báo tuyển dụng quan Nhà nước không đầy đủ, không cụ thể thôn tin tuyển dụng, yêu cầu chuyên môn, kỹ người ứng cử trình độ thấp mang tính hình thức 3.1.3 Chọn người cho tổ chức hành Nhà nước bước quan trọng trình bổ sung người cho tổ chức hành Nhà nước Tuy nhiên thực tế bất cập trình thể như: - Vì chưa phân tích cơng việc khơng cụ thể, rõ ràng nên tiêu chí đưa mang tính chất chung chung dẫn đến chọn lựa dựa vào trình độ, hồ sơ mà lực thực tế người dự tuyển bộc lộ hay trình độ khơng phù hợp cơng việc - Chưa quy trình tuyển chọn nhiều bước, nhiều vị trí quan trọng không tổ chức thi tuyển mà lựa chọn dựa vào thâm niên công tác - quan sử dụng nhân trực tiếp chưa tham gia vào quy trình tuyển chọn… 3.1.4 Sau trình tập quan hành Nhà nước nhân viên tập không tiếp nhận Việc giám sát chưa quan tâm mức, vai trò người hướng dẫn tập mờ nhạt 3.1.5 Việc bổ nhiệm nhân viên nhiều không với yêu cầu ban đầu cần tuyển 3.2 Tại quan quản lý hành Nhà nước cấp huyện: Qua nghiên cứu văn nhà nước công tác tuyển dụng thực tế áp dụng huyện năm qua thấy công tác tuyển dụng quan nhà nước nhiều bất cập, hạn chế, cụ thể: - Việc tuyển dụng theo tiêu biên chế UBND tỉnh giao Sở Nội vụ trực tiếp phân bổ tiêu cho UBND huyện thường đủ số lượng biên chế chủng loại người theo chun mơn cần khơng đáp ứng chun mơn cần khơng tuyển được, chun mơn thừa khơng chuyển xảy tình trạng bất cập chủng loại nhiều nhu cầu, yêu cầu huyện đáp ứng - Thơng báo tuyển dụng chưa kênh thông tin riêng để thu hút người lao động tham gia dự tuyển, thường dựa vào quan đài truyền hình Tỉnh báo tỉnh đưa thơng tin khoảng lần truyền hình, lần báo nhiều thông tin đến đối tương tuyển hạn chế - Cá nhân thẩm quyền, quan trực tiếp sử dụng người lao động giao quyền danh nghĩa thực chất lại cấp giao tiêu tổ chức thực khơng quyền tự chủ tuyển dụng - Q trình tổ chức tuyển dụng nặng hình thức, điều kiện điều kiện cấp hướng dẫn áp đặt, chưa xuất phát từ yêu cầu kỹ năng, lực, trình độ chun mơn cho người tham gia dự tuyển để thực chọn người trình độ chun mơn cao, khơng q trình vấn, khơng thực thi tuyển, dựa vào cấp hồ sơ, chưa tạo điều kiện cho đối tượng trình độ cao tuyển, nặng hình thức - Vẫn tượng tiêu cực công tác tuyển dụng việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng không theo quan điểm quán năm mà tuỳ thuộc vào ý tưởng “Lãnh đạo” đặt cho điểm lợi cho “con ơng, cháu cha” dẫn đến bất bình đẳng trình tuyển dụng - Công tác tập hướng dẫn tập hình thức, thường tuyển chắn qua tập để vào biên chế cho dù trường hợp thực khơng đáp ứng cơng việc nhiều lí họ cơng nhận hết tập bình thường - Việc tuyển nhân viên hợp đồng lao động dài hạn theo nghị định 68/CP Chính Phủ số đơn vị nhu cầu thường thơng tin nội bộ, khơng cơng khai minh bạch, nặng hình thức hợp lý hố hồ sơ, người tuyển nhiều không chuyên môn đào tạo chuyên môn thấp họ lại “con cháu lãnh đạo” trường hợp vừa tuyển khoảng tháng làm kế tốn đơn vị chun mơn yếu phải cho thơi làm kế tốn chuyển làm nhân viên hành 3.3 Nguyên nhân hạn chế trình tuyển dụng nhân cho quan hành Nhà nước - Hệ thống văn quy phạm pháp luật chưa cụ thể, chặt chẽ, thống Chưa giao thẩm quyền nhiều cho cấp sở việc xây dựng kế hoạch hoá nguồn nhân lực cho quan tổ chức lựa chọn người vào làm cho tổ chức - Năng lực, trình độ phận trực tiếp tuyển dụng quản lý nguồn nhân lực cho quan hành Nhà nước thiếu trình độ chun mơn, chưa sâu, bám sát nhiều vào thị trường lao động tự - Nhận thức, động người tham gia thi tuyển vào quan hành Nhà nước chưa thực động muốn hồn thiện kiến thức, kỹ năng, đóng góp xây dựng cho quan mà dựa vào “biên chí suốt đời” quyền lực nhà nướcquan mang lại - Trình độ chun mơn, kỹ người tham gia tuyển dụng yếu - Chưa sách thu hút nguồn nhân lực tham gia vào trình tuyển dụng quan quản lý hành Nhà nước - Những tư tưởng cũ “con vua lại làm vua” “con ơng cháu cha” xuất nhiều người thi tuyển người tham gia tuyển dụng GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TRONG QUAN NHÀ NƯỚC: - Cần phải hoàn thiện hệ thống văn quy phạm pháp luật cho đồng bộ, thống cụ thể việc tuyển chọn nhân cho cấp, ngành quan hành Nhà nước - Trao thẩm quyền nhiều cho quan để họ tự chủ độc lập việc kế hoạch hoá tuyển dụng nguồn nhân lực cho quan, tổ chức mình… - Nâng cao nhận thức, lực chuyên môn cho cá nhân, phận quản lý nguồn nhân lực Yêu cầu trình độ, kỹ năng, người cần tuyển dụng cần gắn với công việc hiệu cơng việc mà người mang lại - Quá trình thu hút, thi tuyển, báo điểm cần phải thực công khai, minh bạch công - Tập khâu quan trọng, cần quan tâm mức để tập thật ý nghĩa quan tuyển dụng với ứng cử viên qua tuyển chọn - Cần xây dựng quan giám sát phận tuyển dụng quản lý nguồn nhân lực độc lập khách quan không chồng chéo với nhân cáccơ quan tuyển dụng kế hoạch tuyển dụng dù xây dựng chi tiết đến đâu q trình thực thi mắc phải sai sót nguyên nhân chủ quan hay khách quan, điều làm cho mục tiêu tuyển dụng Công ty chệch hướng hiệu quả, công tác tuyển dụng công việc nhậy cảm chịu nhiều sức ép, dễ phát sinh mâu thuẫn khiếu kiện Do cơng tác giám sát đóng vai trò quan trọng, thơng qua giám sát nhằm phát sử lý kịp thời hạn chế đến mức thấp sai sót - Đa dạng hố nguồn tuyển dụng, hồn thiện qui trình tuyển dụng, tăng cường tổ chức thi tuyển thực nghiêm túc để chọn người tài thực cần tuyển kiên sử lý tiêu cực công tác tuyển dụng Trên số ý kiến tơi bàn cơng tác tuyển dụng nói chung quan quản lý hành nhà nước nói chung Việt Nam công tác tuyển dụng UBND cấp huyện nơi công táccố gắng tin không tránh khỏi sơ xuất, sai sót Tơi mong thày bạn đóng góp Tơi xin trân trọng cảm ơn./ ... TRONG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC HIỆN NAY: 3.1 Tại quan quản lý hành Nhà nước nói chung: Cơng tác tuyển dụng tác quan quản lý hành Nhà nước Việt Nam nhiều bất cập Ở tất khâu quy trình, ... cầu ban đầu cần tuyển 3.2 Tại quan quản lý hành Nhà nước cấp huyện: Qua nghiên cứu văn nhà nước công tác tuyển dụng thực tế áp dụng huyện năm qua thấy công tác tuyển dụng quan nhà nước nhiều bất... phép trình bày thực trạng, hạn chế, nguyên nhân số giải pháp khắc phục sau 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG Ở CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CẤP HUYỆN HIỆN NAY: 2.1 Hiện nay, huyện công tác, việc tuyển dụng công
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy trình công tác tuyển dụng nhân sự tại cơ quan nhà nước , Quy trình công tác tuyển dụng nhân sự tại cơ quan nhà nước , GIỚI THIỆU VỀ CƠ QUAN:

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay