HOÀN THIỆN CHẾ độ THÙ LAO LAO ĐỘNG tại CÔNG TY ABC

5 1 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 16:28

B BÀI LÀM: HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ THÙ LAO LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY ABC LỜI MỞ ĐẦU Một số vấn đề lý luận thù lao lao động tổ chức Khái niệm thù lao lao động Thù lao lao động tổng số tất khoản mà doanh nghiệp trả cho nhân viên để nhận phục vụ họ Thù lao lao động nhận dạng nhiều hình thức như: • Thù lao tài trực tiếp • Thù lao tài gián tiếp • Thù lao phi tài Các thành phần thù lao lao động Thù lao tài trực tiếp: Là tiền cơng mà người lao động nhận dạng tiền công theo vụ, lương ngày, tuần, tháng, tiền thưởng, tiền hoa hồng… Thù lao tài gián tiếp: Là tất khoản tài mà khơng nằm khoản thù lao tài trực tiếp Các khoản thù lao tài gián tiếp, coi phúc lợi công ty, bao gồm phúc lợi theo yêu cầu luật phát phúc lợi tự nguyện • Phúc lợi theo yêu cầu pháp luật: gồm khoản Bảo hiểm xã hội; Đền bù trường hợp thất nghiệp; Đền bù cho người lao động trường hợp bị tai nạn, ốm đau, nghỉ phép, nghỉ thai sản • Phúc lợi tự nguyện: gồm khoản phúc lợi doanh nghiệp tự nguyện chi trả cho người lao động tùy theo sách doanh nghiệp, gồm khoản trả lương thời gian khơng làm việc; Chăm sóc y tế; Bảo hiểm nhân thọ; Kế hoạch nghỉ hưu; Bảo hiểm thương tật; Kế hoạch bán cổ phần cho nhân viên Trang Thù lao phi tài chính: Là Thực trạng chế độ thù lao lao động công ty Cổ phần đầu tư tài Ninh Bắc 2.1 Giới thiệu công ty Trước khoảng gần năm, công tác Công ty cổ phần xây dựng số Hà Nội, làm việc Cơng ty cổ phần đầu tư tài Ninh Bắc, thành viên tập đoàn FLC tương lai Xin giới thiệu cơng ty với nội dung kiến thức thu nhận môn học Quản trị nhân qua tập cá nhân Nội dung đề cập tập thù lao cho người lao động, có số so sánh đánh giá với công ty trước Đây vấn đề nhạy cảm với công ty tơi doanh nghiệp nào, qua rút kết luận việc quản trị nhân với chế độ thù lao tương ứng Một vài nét giới thiệu công ty nay: CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NINH BẮC Công ty hoạt động lĩnh vực đầu tư bất động sản Kế hoạch phát triển bước thành lập tập đoàn FLC phát triển đa ngành nghề đầu tư tài chính, đầu tư bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, tư vấn luật, công chứng, đào tạo golf dịch vụ thể thao khác … 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Được thành lập năm 2007 với mục tiêu ban đầu chuẩn bị thủ tục cần thiết cho việc thực dự án đầu tư bất động sản Từ Liêm, Hà Nội, qua năm thực hoàn thành thủ tục liên quan, đến tháng 10 năm 2009 dự án “Tổ hợp văn phòng chung cư cao cấp – FLC Landmark Tower” thức khởi công xây dựng Đây dự án công ty nằm dự kiến chuỗi cơng trình mang thương hiệu FLC hình thành tương lai gần số địa phương Hà Nội, Vĩnh Yên mở rộng sau Trang Là phận tập đồn tương lai, Cơng ty Ninh Bắc có nhiệm vụ phát triển số dự án bất động sản, phần chuỗi trình từ phát triển dự án, đầu tư xây dựng dự án, marketing bán hàng quản lý sau bán hàng sản phẩm bất động sản Qua phát triển thương hiệu tập đoàn FLC tập đoàn mạnh Việt Nam lĩnh vực đầu tư tài bất động sản, đem lại lợi nhuận cho cổ đông nói riêng góp phần vào phát triển, phồn vinh đất nước nói chung Trong suốt năm 2007, 2008 đến tháng 10 năm 2009, Công ty Ninh Bắc chủ yếu thực công tác chuẩn bị cho dự án Nhân để thực dự án hầu hết nhân viên từ công ty, tổ chức khác, thực hiên cơng việc hình thức công tác viên Từ sau tháng 10 năm 2009 đến nay, máy hoạt động Công ty dần hình thành Với sở phận cán thuộc Ban quản lý dự án số phận phục vụ khác Kế tốn, Hành chính, Vật tư Nhân phận ban đầu có vài người, tăng dần lên để đáp ứng yêu cầu công việc ngày nhiều 2.1.2 Kết sản xuất kinh doanh 2.1.4 Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức Công ty Ninh Bắc gồm có phận Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, phòng ban chuyên mơn Có thể xem chi tiết sơ đồ tổ chức công ty đây: Chủ tịch HĐQT Tổng giám đốc Phó tổng giám đốc Ban quản lý dự án Phòng kế tốn Phòng hành Phòng vật tư Trang Trong Ban quản lý phận chuyên môn quan trọng nhất, thực việc quản lý dự án đầu tư xây dựng tòa nhà FLC Landmarrk Tower Từ Liêm, Hà Nội Phòng vật tư chủ yếu phục vụ việc cung cấp loại vật tư sử dụng cho cơng trình, phòng ban khác có nhiệm vụ quản lý chung theo chun mơn Tồn hoạt động công ty đạo trực tiếp từ Tổng giám đốc, ngồi có số lĩnh vực có trợ giúp phó tổng giám đốc Trong vài định lớn, có đạo trực tiếp tham gia Chủ tịch hội đồng quản trị công ty Đánh giá chung, mơ hình quản lý cơng ty Ninh Bắc gọn nhẹ 2.1.5 Đặc điểm nguồn nhân lực Nguồn nhân lực công ty Ninh Bắc chủ yếu nhân cơng kỹ thuật đào tạo Trình độ cán từ cao đẳng đến đại học, không sử dụng công nhân trực tiếp Với số lượng nhân khoảng 30 người số không lớn lắm, vấn đề nguồn nhân lực nói chung dễ xử lý Trong thời gian tới qui mô công ty tăng lên, mức độ cơng việc nhiều số lượng nhân chắn tăng lên đến khoảng 60 người Khi trình độ nguồn nhân lực có phân hóa rõ 2.2 Phân tích thực trạng chế độ thù lao lao động công ty ABC 2.2.1 Thù lao tài trực tiếp Thù lao tài trực tiếp trả cho người lao động công ty Ninh Bắc 2.2.2 Thù lao tài gián tiếp 2.2.3 Thù lao phi tài Trang 2.3 Những hạn chế nguyên nhân liên quan đến chế độ thù lao lao động cơng ty ABC Một số giải pháp nhằm hồn thiện chế độ thù lao lao động công ty ABC Kết luận Tài liệu tham khảo Phụ lục (nếu có) : biểu mẫu cơng ty ABC liên quan đến chế độ thù lao lao động Trang ... độ thù lao lao động công ty ABC Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chế độ thù lao lao động công ty ABC Kết luận Tài liệu tham khảo Phụ lục (nếu có) : biểu mẫu công ty ABC liên quan đến chế độ thù. .. 2.2.1 Thù lao tài trực tiếp Thù lao tài trực tiếp trả cho người lao động công ty Ninh Bắc 2.2.2 Thù lao tài gián tiếp 2.2.3 Thù lao phi tài Trang 2.3 Những hạn chế nguyên nhân liên quan đến chế độ. . .Thù lao phi tài chính: Là Thực trạng chế độ thù lao lao động công ty Cổ phần đầu tư tài Ninh Bắc 2.1 Giới thiệu công ty Trước khoảng gần năm, công tác Công ty cổ phần xây dựng
- Xem thêm -

Xem thêm: HOÀN THIỆN CHẾ độ THÙ LAO LAO ĐỘNG tại CÔNG TY ABC , HOÀN THIỆN CHẾ độ THÙ LAO LAO ĐỘNG tại CÔNG TY ABC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay