Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để phát triển nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả lao động trong đơn vị tổ chức

6 1 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 16:28

Để đào tạo phát triển nguồn nhân lực tổ chức yếu tố ảnh hưởng vô to lớn đến phát triển kinh tế, xã hội quốc gia khả cạnh tranh quốc tế doanh nghiệp Nhu cầu đào tạo phát triển nguồn nhân lực tổ chức tăng nhanh với phát triển hợp tác cạnh tranh quốc tế, công nghệ tiên tiến áp lực kinh tế xã hội Đào tạo coi yếu tố nhằm đáp ứng mục tiêu chiến lược tổ chức Hơn nữa, chất lượng nguồn nhân lực trở thành lợi cạnh tranh quan trọng doanh nghiệp toàn giới Thực tế chứng minh đầu tư vào nguồn nhân lực mang lại hiệu cao hẳn so với việc đầu tư đổi trang thiết bị kỹ thuật yếu tố khác trình sản xuất kinh doanh,chính lý này, thống kê từ nhà lãnh đạo giàu kinh nghiệp Mỹ, Nhật trọng đến công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực I) Đào tạo, bồi dưỡng cán để phát triển nguồn nhân lực, nâng cao hiệu lao động đơn vị tổ chức 1) Một số khái niệm đào tạo: Nói đến giáo dục tổng quát Việt Nam tạm thời chia thành hai phận cấu thành là: giáo dục phổ thông (từ cấp tiểu học đến cấp phổ thông trung học) giáo dục chuyên nghiệp (từ dạy nghề, đại học đến sau đại học) Hiện nước ta thường dùng cụm từ ghép giáo dục - đào tạo, giáo dục hệ thống giáo dục phổ thơng đào tạo hệ thống giáo dục chuyên nghiệp (đào tạo nghề, đào tạo đại học đào tạo sau đại học) Còn việc đào tạo cán để phát triển nguồn nhân lực tổ chức hiểu theo nghĩa cử cán học khóa đào tạo chuyên nghiệp sở đào tạo mang tính tập trung, học kỹ thay dổi quan điểm hay hành vi để nâng cao khả thực công việc cá nhân Theo Cherrington, giáo dục mang tính chất chung, cung cấp cho học viên kiến thức chung sử dụng vào lĩnh vực khác nhau, đào tạo liên quan đến việc tiếp thu kiến thức, kỹ đặc biệt, nhằm thực công việc cụ thể, phát triển liên quan đến nâng cao khả trí tuệ cảm xúc cần thiết để thực công việc tốt hơn, đồng thời khóa đào tạo trang bị kiến thức kỹ nghề nghiệp chuyên môn, phát triển kỹ quản lý 2) Khái niềm đào tạo lại (hay tái đào tạo): Là hoạt động trang bị lại, trang bị kiến thức, kỹ nghề nghiệp, chuyên môn cho cán bộ, phát triền nguồn nhân lực để nguồn nhân lực sẵn sàng tiếp thu công nghệ sản xuất phương thức quản lý kiến thức kỹ hoạt động nghề nghiệp, chuyên môn trang bị trước khơng phù hợp với hoạt động doanh nghiệp 3) Khái niệm bồi dưỡng: Là hoạt động nhằm bổ sung, cập nhật kiến thức, kỹ chuyên môn cho cán bộ, phát triển nguồn nhân lực mà kiến thức, kỹ đào tạo trước lạc hậu, khơng đủ để thực có hiệu hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ tổ chức doanh nghiệp Sự thay đổi đời sống kinh tế- xã hội diễn thường xuyên tác động tiến khoa học- công nghệ phát triển khoa học quản lý làm cho kiến thức kỹ hoạt động chuyên môn cán để phát triển nguồn nhân lực, nguyên tố triết lý học tập liên tục, suốt đời sống đại tất tổ chức áp dụng phát triển Từ khái niệm trên, khái quát hoạt động đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tổng hợp theo cấu trúc mơ hình sơ đồ sau: Các hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực Đào tạo Tiến bộ, khoa học công nghệ khoa học quản lý Trọng tâm đào tạo phát triển Đào tạo lại Bồi dưỡng Mơi trường kinh tế, trị, xã hội Tác động môi trường đến hoạt động đào tạo, phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp, hay tổ chức II) Hiện Tổ chức đơn vị áp dụng số hình thức đào tạo phát triển nguồn nhân lực sau: Mơ hình đơn vị tơi doanh nghiệp cổ phần hóa, nhiên áp dụng phương pháp đào tạo phát triển qua bước sau: - Đối với số cán định hướng phát triển nghề nghiệp đơn vị sử dụng ngân sách hỗ trợ đào tạo, khuyến khích cán nhân viên trung thành, tận tụy với doanh nghiệp, giảm bớt tỷ lệ nghỉ việc nhân viên hàng năm, doanh nghiệp lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng: + Tuyển chọn cử cán đào tạo khơng quy ( hệ đào tạo vừa làm vừa học), hay đào tạo hệ từ xa + Luân chuyển thuyên chuyển công việc ( giúp họ thực công việc cao tuơng lai quản lý phận khác, cơng việc ngồi lĩnh vực chuyên môn họ, chuyển phạm vi nội nghề nghiệp chuyên môn.) + Tổ chức quản lý khóa đào tạo ngắn hạn từ đến 10 ngày, kèm cặp theo hình thức cầm tay việc đơn vị + Tổ chức cho cán nhân viên thực tập đơn vị tổ chức + Đào tạo ngồi cơng việc thơng qua phương tiện nghe nhìn + Đào tạo ngồi cơng việc theo trò chơi doanh nghiệp + Tổ chức cho tham gia hội nghị, hội thảo… III) Một số hạn chế đề xuất giải pháp để khắc phục việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp 1) Những hạn chế: - Doanh nghiệp chưa loại bỏ nhân lực không đáp ứng đòi hỏi tổ chức - Doanh nghiệp chưa thu nạp nhân lực tỷ lệ cao có trình độ, đáp ứng yêu cầu trình độ khoa học, cơng nghệ tiên tiến, để thích nghi với nhu cầu công việc thay 2) Một số giải pháp để khắc phục: - Mục đích Doanh nghiệp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực nhân tố định phát triển nhân nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, nhiên, để tồn phát triển theo nghĩa đào tạo mục tiêu phát triển doanh nghiệp cần phải đưa số giải pháp sau: - Đánh giá phản ứng ( cảm nhận) học viên doanh nghiệp cử tham gia chương trình đào tạo - Tìm hiểu học viên nắm bắt sau tham gia học chương trình? Từ nguyên tắc, kỹ năng, vấn đề theo yêu cầu khóa đào tạo - Chương trình đào tạo có hữu ích cơng việc thực tế mà họ đương nhiệm hay kế hoạch - Đánh giá chất lượng học viên sau tham gia khóa học đạt mục tiêu đào tạo, suất chất lượng nơi làm việc khơng tăng đồng nghĩa với việc đào tạo không đạt hiệu - Định hướng mục tiêu rõ ràng ngân sách dành chuyên biệt cho đào tạo năm bao nhiêu? Tuy nhiên, doanh nghiệp cần xác định thêm việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực để đủ tiêu chuẩn bổ nhiệm vào vị trí cao tổ chức mà vấn đề có nhiều lợi tuyển thị trường lao động ( tổ chức) - Lập hội đồng thăm dò định kỳ nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng từ thân cán nhân viên doanh nghiệp, họ có đề xuất học để trang bị bổ sung thêm kiến thức kỹ gì? Để hồn thành có hiệu công việc giao đơn vị - Để khắc phục nhược điểm phương pháp truyền thống (đánh giá thông qua kết kiểm tra, thi học viên), tổ chức quản lý nhân sở đào tạo, bồi dưỡng chuyển sang phương pháp đánh giá chất lượng khóa đào tạo theo nhóm nhân tố tạo nên chất lượng đào tạo, là: + Phản ứng từ khách hàng + Những thông tin việc học + Áp dụng phương thức đào tạo kiểm tra chéo để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực + Môi trường (địa điểm học) có thích hợp khơng? TÀI LIỆU THAM KHẢO: 1.Tài liệu môn quản trị nguồn nhân lực Griggs University Giáo trình Mơn quản trị nguồn nhân lực PGS.TS Trần Kim Dung http:www đào tạo phát triển nhan lực.com ... Bồi dưỡng Môi trường kinh tế, trị, xã hội Tác động mơi trường đến hoạt động đào tạo, phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp, hay tổ chức II) Hiện Tổ chức đơn vị áp dụng số hình thức đào tạo phát. .. pháp để khắc phục: - Mục đích Doanh nghiệp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực nhân tố định phát triển nhân nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, nhiên, để tồn phát triển theo nghĩa đào. .. hoạt động chuyên môn cán để phát triển nguồn nhân lực, nguyên tố triết lý học tập liên tục, suốt đời sống đại tất tổ chức áp dụng phát triển Từ khái niệm trên, khái quát hoạt động đào tạo, phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để phát triển nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả lao động trong đơn vị tổ chức , Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để phát triển nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả lao động trong đơn vị tổ chức

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay