Đào tạo phát triển nhân lực tại PVIF

7 1 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 16:27

Hiện nay, làm quản lý Công ty CP Đầu tư tài Bảo hiểm dầu khí (PVIF) PVIF có mảng hoạt động kinh doanh gồm: đầu tư bất động sản, kinh doanh chứng khoán, cung cấp dịch vụ tài dịch vụ thương mại Qua nhiều năm cơng tác vị trí quản lý khác hiểu Đào tạo Phát triển nguồn nhân lực cốt lõi nỗ lực liên tục nằm nâng cao lực cho nhân viên hiệu tổ chức Hiện nay, Công ty đứng trước thay đổi quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến chiến lược đào tạo phát triển PVIF Đó HĐQT Ban TGĐ định hướng PVIF trở thành holding company, mảng kinh doanh triển khai công ty thành viên cơng ty quản lý quỹ, cơng ty chứng khốn, cơng ty đầu tư bất động sản… Chiến lược tuyển dụng, tuyển chọn, đào tạo phát triển nguồn nhân lực xây dựng thực thi theo định hướng Chiến lược đào tạo phát triển PVIF nhận hỗ trợ cấp quản lý cao Chủ tịch HĐQT, cam kết ban điều hành tham gia cấp quản lý chuyên môn trưởng phận kinh doanh Áp dụng kiến thức thu nhận từ môn học Quản trị Nguồn nhân lực này, dự kiến trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực PVIF gồm bước sau: Xác định nhu câu đào tạo phát triển: Các lĩnh vực mà PVIF hướng tới phát triển công ty quản lý quỹ, cơng ty chứng khốn, cơng ty bất động sản lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn kinh nghiệm cao kinh tế, tài đầu tư Về mặt quản lý nhà nước lĩnh vực này, đòi hỏi nhân làm việc trực tiếp phải có chứng hành nghề như: - Tư vấn Tài Bảo lãnh phát hành - Quản lý Quỹ Tài sản - Cơ Chứng khoán Thị trường Chứng khốn - Luật Chứng khốn - Phân tích Đầu tư Chứng khốn - Phân tích Báo cáo tài Doanh nghiệp - Mơi giới Chứng khốn Tư vấn đầu tư Chứng khốn - Dịch vụ mơi giới bất động sản - Dịch vụ định giá bất động sản - Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản - Kinh doanh dịch vụ thiết kế quy hoạch xây dựng, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, giám sát thi cơng xây dựng - Chứng đấu thầu - … Phân tích đội ngũ nhân viên có, có số người có vài chứng hành nghề trên, chưa đầy đủ Ngoài ra, thị trường lao động, ứng viên có chứng nêu săn đón riết, nên chúng tơi xác định bên cạnh việc headhunting, việc đào tạo phát triển cán hướng chủ lực Ngồi nhu cầu đào tạo kiến thức chun mơn cho lĩnh vực kinh doanh, việc bồi dưỡng kiến thức quản lý cho cán quản lý tiềm cần thiết Hầu hết cán quản lý cấp trung (cấp quản lý chuyên môn) anh em trẻ, có nhiệt huyết, có chun mơn thiếu kinh nghiệm quản lý, xử lý vấn đề quản lý mang tính tự nhiên, ngẫu hứng, thiếu tính kế hoạch, thiếu tính hệ thống Tơi thấy cần thiết phải cử cán quản lý cấp trung tham gia khóa mini MBA, khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý, buổi giao lưu gặp gỡ nhà quản lý thành đạt… Bên cạnh nhu cầu đào tạo chuyên môn kinh doanh kiến thức quản lý trên, việc đào tạo chuyên môn cho khối hỗ trợ kinh doanh (back-office) quan trọng Lý PVIF xuất phát công ty nhỏ, cơng việc khối back-office văn phòng, hành chính, kế tốn, nhân sự, IT, truyền thơng… khối lượng ít, tính chất đơn giản nên tốc độ xử lý chậm sai sót xảy khắc phục Tuy nhiên, đòi hỏi lực quy mô khối back-office holding company với công ty thành viên cao nhiều Đây nhu cầu đào tạo không phần quan trọng đặt cho PVIF Đặt mục tiêu cụ thể cho đào tạo phát triển: Sau xác định nhu cầu đào tạo, cần đặt mục đích mục tiêu cụ thể để lên kế hoạch triển khai có tiêu chí đánh giá xem việc triển khai đào tạo phát triển có hướng khơng Do xác định tầm quan trọng phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt giai đoạn cần có thay đổi vượt bậc chất này, giao chiến lược đào tạo phát triển cho cán cao cấp Cơng ty trực tiếp xây dựng trình ban điều hành phê chuân giao cho cán triển khai thực hiênk Trong nhiều nội dung cần xây dựng chiến lược, mục đích mục tiêu cụ thể cho đào tạo phát triển cần rõ, ví dụ: cần chứng quản lý quỹ, chứng tư vấn đầu tư chứng khoán… Lựa chọn phương pháp đào tạo hệ thống giảng dạy: Hiện nay, phương pháp đào tạo PVIF có hình thức “cầm tay việc” theo hình thức “học việc” Đây phương pháp đào tạo phổ biến công ty VN Tôi nhận thấy số ưu nhược điểm phương pháp này, thấy phương pháp áp dụng để giải nhu cầu đào tạo chuyên môn sâu nêu mục Tôi dự kiến sử dụng phương pháp đào tạo sau: - Đào tạo lớp học: áp dụng cho nhu cầu đào tạo chuyên môn, cán tham gia khóa đào tạo sở đào tạo có uy tín, có chất lượng trường đại học, trung tâm nghiên cứu, viện nghiên cứu chuyên ngành Phương pháp giúp cho người học có tảng kiến thức đầy đủ, có hệ thống, có chiều sâu - Cố vấn huấn luyện: áp dụng cho nhu cầu đào tạo kỹ mềm (softskills) kỹ giao tiếp, kỹ đàm phán thương lượng, kỹ quản lý thời gian, kỹ vấn tuyển dụng… - Học qua mạng e-learning: Tôi áp dụng phương pháp đào tạo cho nhu cầu đào tạo kiến thức chuẩn hóa quốc tế ơn luyện thi chứng CFA, phân tích kỹ thuật TTCK, nghiên cứu sản phẩm dịch vụ tài phổ biến giới… Việc chọn e-learrning nước chưa có địa đào tạo có chất lượng Cơng ty tài trợ chi phí cho cán nhân viên tự học qua mạng Thực chương trình đào tạo phát triển: Như nói trên, PVIF coi việc thực thành công chiến lược đào tạo phát triển nhân tố định cho thành công tâm đưa PVIF từ công ty đơn lẻ trở thành holding company với thành viên cơng ty quản lý quỹ, cơng ty chứng khốn, cơng ty bất động sản… Mọi nguồn lực Công ty huy động để thực thi chiến lược này, bao gồm: - Nguồn nhân lực: Từ cấp quản lý cao HĐQT, đến Ban TGĐ, trưởng phận toàn CBNV phải cam kết tham gia cách tích cực vào việc thực thi chương trình đào tạo phát triển Một PTGĐ trực tiếp đạo, điều hành, theo dõi, giám sát, báo cáo trình xây dựng, triển khai chương trình đào tạo phát triển - Nguồn tài lực: Kinh phí dành cho đào tạo phát triển đánh giá lên kế hoạch cụ thể cho năm tài Các khoản đầu tư cho đào tạo xem xét với mức độ ưu tiên không thấp khoản đầu tư khác - Văn hóa học tập: Chúng tơi khởi xướng trì văn hóa học tập tồn Cơng ty, biến cơng ty thành learning organization Những thành tích đạt học tập CBNV ghi nhận khen thưởng thành tích đạt kinh doanh Kết luận: Trên dự định ban đầu việc áp dụng kiến thức thu nhận từ chương trình GAMBA vào thực tiễn điều hành công ty Những dự định chắn cụ thể hóa thành chương trình hành động cụ thể với đầu tư thích đáng nhằm đem lại lợi ích thiết thực trung dài hạn cho công ty ... học Quản trị Nguồn nhân lực này, dự kiến trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực PVIF gồm bước sau: Xác định nhu câu đào tạo phát triển: Các lĩnh vực mà PVIF hướng tới phát triển công ty quản... việc triển khai đào tạo phát triển có hướng khơng Do xác định tầm quan trọng phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt giai đoạn cần có thay đổi vượt bậc chất này, giao chiến lược đào tạo phát triển. .. giải nhu cầu đào tạo chuyên môn sâu nêu mục Tôi dự kiến sử dụng phương pháp đào tạo sau: - Đào tạo lớp học: áp dụng cho nhu cầu đào tạo chuyên môn, cán tham gia khóa đào tạo sở đào tạo có uy tín,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đào tạo phát triển nhân lực tại PVIF , Đào tạo phát triển nhân lực tại PVIF

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay