Đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần chứng khoán ALPHA

14 2 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 16:27

ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA Trên sở đầu yêu cầu phân tích thực trạng hoạt động quản trị nguồn nhân lực, xin đề cập trước hết đến khái niệm, quan điểm chung hoạt động Quản trị nguồn nhân lực Khái niệm lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực Để đến định nghĩa quản trị nguồn nhân lực, điều tìm hiểu nhà quản trị nguồn nhân lực thực chức chủ yếu ý nghĩa việc thực chức tổ chức Với cách tiếp cận này, sử dụng định nghĩa “Quản trị nguồn nhân lực thiết kế sách thực lĩnh vực hoạt động nhằm làm cho người đóng góp giá trị hữu hiệu cho tổ chức, bao gồm lĩnh vực hoạch định nguồn nhân lực, phân tích thiết kế công việc, chiêu mộ lựa chọn, Đánh giá hiệu công việc, đào tạo phát triển, thù lao, sức khoẻ an toàn nhân viên, tương quan lao động,, ” Các hoạt động quản trị nguồn nhân lực tuỳ thuộc vào quy mô nhu cầu tổ chức Quản trị nguồn nhân lực phân thành hoạt động: Hoạch định nguồn nhân lực Quá trình hoạch định nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho tổ chức bối cảnh tác động yếu tố môi trường kinh doanh Quá trình hoạch định bao gồm dự báo nhu cầu nguồn nhân lực phát triển chương trình nhằm đảm bảo sẵn sàng số lượng loại với chất lượng mong muốn nguồn nhân lực cho tổ chức nơi vào lúc Quản lý tổ chức phụ thuộc vào tình tương lai nhu cầu nguồn nhân lực, yếu tố nhân học, tình hình kinh tế, thay đổi công nghệ, mức thành công tuyển dụng, xác lập lại mục tiêu hay tình chiến lược cơng ty Phân tích thiết kế cơng việc Phân tích cơng việc q trình thu thập, phân tích xếp cách hệ thống thông tin đặc điểm cơng việc cụ thể Phân tích cơng việc công cụ sở cho thiết lập hệ thống chọn lựa chương trình huấn luyện đảm bảo hệ thống đánh giá thù lao xây dựng sở nhu cầu công việc Bước lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực đảm bảo nguồn nhân lực, hoạt động tuyển mộ ứng viên, đánh giá lựa chọn ứng viên tốt nhất; thiết lập triển khai chương trình đào tạo phát triển thích hợp Tuyển dụng, Tuyển mộ lựa chọn Tuyển dụng q trình tìm kiếm nhân viên tiềm kích thích họ để áp dụng cho cơng việc tổ chức Nhiệm vụ tuyển mộ xúc tiến hoạt động nhằm thu hút ứng viên thích hợp cho tổ chức Các yêu cầu công dân chủ việc lựa chọn ứng viên ngày trọng, làm cho quy trình lựa chọn nhân viên ngày trở nên chặt chẽ, hợp lý Quá trình lựa chọn gồm số bước quan trọng Bước việc xác định nhu cầu vị trí xác định kỹ cần thiết để thực công việc hữu hiệu Xác định lực khả cần thiết, quản trị viên nguồn nhân lực dễ dàng thiết lập nhiều chiến lược tuyển mộ khác Quy trình xem xét đánh giá để lựa chọn ứng viên gồm việc điền phiếu thông tin ứng viên, vấn, kiểm tra lực Đánh giá thực công việc Đánh giá hiệu công việc trở thành yếu tố then chốt trình quản trị nguồn nhân lực Đánh giá hiệu công việc hoạt động xác định nhân viên làm tốt mức thù lao tương ứng hợp lý Vai trò quản trị viên nguồn nhân lực Đánh giá hiệu cơng việc xây dựng quy trình đánh giá, hệ thống tiêu đánh giá, làm sở Đánh giá hiệu công việc, phát triển hệ thống lương thích hợp định hướng cho nỗ lực nhân viên Nhiệm vụ quan trọng khác Đánh giá hiệu cơng việc kiểm sốt q trình thực cơng việc thành Đào tạo phát triển Ngày với phát triển khoa học công nghệ, kiến thức lồi người lĩnh vực tích luỹ với tốc độ nhanh Theo ước tính nhà khoa học, ngày sau năm, kiến thức loài người tích luỹ gấp đơi Và mơi trường kinh doanh ngày biến đổi, cạnh tranh nên cần thiết cho đào tạo phát triển nguồn nhân lực để thích ứng với mơi trường ngày trở nên nhiệm vụ quan trọng nhà quản trị nguồn nhân lực Đào tạo phát triển triển khai cách thức hay khơng thức Hình thức đào tạo thức liên quan đến hướng dẫn cho việc thực công việc đảm bảo đáp ứng thay đổi cơng nghệ quy trình Đào tạo thức triển khai chuyên gia nguồn nhân lực chuyên gia kỹ thuật tổ chức đưa người lao động đào tạo chương trình đào tạo tổ chức nghề nghiệp hay sở đào tạo Đào tạo khơng thức thực trình làm việc, đảm trách quản đốc hay đồng nghiệp Bộ phận nguồn nhân lực cung cấp khố tự đào tạo liên kết hội đào tạo nơi làm việc với kế hoạch thăng tiến nghề nghiệp cho nhân viên với dự báo nhu cầu nguồn nhân lực Thù lao lao động Đánh giá hiệu công việc sở quan trọng cho việc phát triển hệ thống thù lao thích hợp hai loại thù lao trực tiếp, tức tiền lương thù lao gián tiếp, tức dạng lợi ích khác cho người lao động Ý nghĩa thù lao khơng đơn giản yếu tố đảm bảo cho nhân viên thực nhiệm vụ mà thơng qua đó, làm động lực cho nỗ lực nhân viên, vươn lên khẳng định vai trò họ mục tiêu chung Trên toàn nội dung khái quát môn Quản trị nguồn nhân lực Với nội dung quy mô tập cá nhân đây, xin không đề cập đến tất vấn đề nêu mà xin nói số vấn đề cốt lõi với hầu hết doanh nghiệp là: Vấn đề Tuyển dụng, đào tạo phát triển, đánh giá thực công việc cuối vấn đề thù lao lao động Trước hết xin giới thiệu đôi nét Cơng ty cổ phần chứng khốn ALPHA, nơi tơi cơng tác Cơng ty cổ phần chứng khốn ALPHA thành lập ngày 28/12/2006 theo giấy phép thành lập hoạt động số 44/UBCK-GPHĐKD cấp ngày 28/12/2006 UBCKVN cấp theo quy định Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 Các dịch vụ Cơng ty cổ phần chứng khốn ALPHA bao gồm: Mơi giới chứng khốn Đăng ký chứng khoán, lưu ký chứng khoán, toán bù trừ giao dịch chứng khoán Tư vấn đầu tư chứng khốn, tư vấn tài doanh nghiệp nghiệp vụ tư vấn tài khác Hiện nay, theo biên chế chúng tơi tổng cộng 80 nhân viên quản lý cấp cao bao gồm trụ sở số Phạm Ngũ Lão, Quận Hoàn Kiếm, Hà nội chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh Với đặc điểm ngành nghề tài chính, chứng khốn, vấn đề nhạy cảm nên lực lượng lao động mà Cơng ty cổ phần chứng khốn ALPHA chúng tơi nhắm đến người tốt nghiệp tạo trường, nghành chun mơn tài (giành cho vị trí Giao dịch, Mơi giới, Tư vấn, Kế tốn) Cơng nghệ thơng tin (với vị trí khối Cơng nghệ thơng tin), chun mơn luật (với vị trí giành cho Luật sư, kiểm soát nội bộ) Những người làm cơng ty chứng khốn khác, tổ chức tài khác ưu tiên mặt xét duyệt hồ sơ lẽ với đặc điểm nghề nghiệp nhạy cảm nên công ty chúng tơi cần người kinh nghiệm để đối mặt với áp lực nghề nghiệp Với người nhân viên cơng ty chứng khốn khác, họ hội tụ đủ tố chất lẽ họ đối amwtj với áp lực nên nhanh chóng vượt qua Quay trở lại với vấn đề việc quản trị nguồn nhân lực Công ty cổ phần chứng khốn ALPHA, tơi xin đề cập đến vấn đề vấn đề Tuyển dụng, tuyển mộ lựa chọn Theo lý thuyết, Tuyển dụng trình tìm kiếm nhân viên tiềm kích thích họ để áp dụng cho cơng việc tổ chức Nhiệm vụ tuyển mộ xúc tiến hoạt động nhằm thu hút ứng viên thích hợp cho tổ chức Các yêu cầu công dân chủ việc lựa chọn ứng viên ngày trọng, làm cho quy trình lựa chọn nhân viên ngày trở nên chặt chẽ, hợp lý Quá trình lựa chọn gồm số bước quan trọng Bước việc xác định nhu cầu vị trí xác định kỹ cần thiết để thực công việc hữu hiệu Xác định lực khả cần thiết, quản trị viên nguồn nhân lực dễ dàng thiết lập nhiều chiến lược tuyển mộ khác Quy trình xem xét đánh giá để lựa chọn ứng viên gồm việc điền phiếu thông tin ứng viên, vấn, kiểm tra lực Tạ cơng ty cổ phần chứng khốn ALPHA, phát sinh nhu cầu nguồn nhân lực phận, khối Cơng ty, trưởng phận (thường Giám đốc khối, trưởng phòng) đề xuất với Tổng giám đốc nhu cầu tuyển dụng nội khối Sau phê duyệt phương án tuyển dụng lựa chọn, Giám đốc khối họp bàn với Giám đốc nhân công ty vấn đề nguồn tuyển dụng, nhu cầu tuyển dụng khối đó, u cầu cho vị trí cần tuyển Nguồn tuyển dụng mà ALPHA hướng đến từ trường đại học, công ty tuyển việc làm Sau tiến hành bước để thực tuyển dụng, Giám đốc nhân kết hợp với giám đốc khối tiến hành vấn, cho ứng viên làm thi trắc nghiệm để từ chọn lựa cho ứng viên thích hợp trình độ lẫn người ALPHA ln quan điểm rằng, tuyển người khơng khó giữ người tài khó gấp Chính lý đó, việc tuyển dụng, tuyển mộ lựa chọn phải tiến hành cẩn trọng, tìm người thích hợp với vị trí cần tuyển, với văn hóa cơng ty Vấn đề xin đề cập đến vấn đề Đào tạo phát triển nguồn nhân lực Ngày với phát triển khoa học cơng nghệ, kiến thức lồi người lĩnh vực tích luỹ với tốc độ nhanh Theo ước tính nhà khoa học, ngày sau năm, kiến thức lồi người tích luỹ gấp đơi Và mơi trường kinh doanh ngày biến đổi, cạnh tranh nên cần thiết cho đào tạo phát triển nguồn nhân lực để thích ứng với môi trường ngày trở nên nhiệm vụ quan trọng nhà quản trị nguồn nhân lực Đào tạo phát triển triển khai cách thức hay khơng thức Hình thức đào tạo thức liên quan đến hướng dẫn cho việc thực công việc đảm bảo đáp ứng thay đổi công nghệ quy trình Đào tạo thức triển khai chuyên gia nguồn nhân lực chuyên gia kỹ thuật tổ chức đưa người lao động đào tạo chương trình đào tạo tổ chức nghề nghiệp hay sở đào tạo Đào tạo khơng thức thực trình làm việc, đảm trách quản đốc hay đồng nghiệp Bộ phận nguồn nhân lực cung cấp khố tự đào tạo liên kết hội đào tạo nơi làm việc với kế hoạch thăng tiến nghề nghiệp cho nhân viên với dự báo nhu cầu nguồn nhân lực Với ALPHA, vấn đề người ưu tiên hàng đầu Với quan niệm kiến thức, trình độ cán cơng nhân viên đáp ứng u cầu ngày cao thị trường chứng khoán Việt nam Công tác đào tạo phát triển nhân lực đặt lên hàng đầu lẽ nhân viên đào tạo bản, đầy đủ nghiệp vụ họ đáp ứng nhu cầu ngày cao trình độ hiểu biết thị trường chứng khoán ngày cao phát triển Hiện thị trường chứng khoán Việt nam ngày phát triển, ngày lớn mạnh, hiểu biết nhà đầu tư chứng khốn khơng “mơ hồ” thời gian thị trường manh mún, đòi hỏi nhân viên cơng ty chứng khốn phải tự rèn luyện mình, trang bị cho kiến thức thật tốt, thật sâu sắc thị trường nhằm giải đáp tối đa thắc mắc nhà đầu tư, làm hài lòng khách hàng Nhận thức rõ điều này, ALPHA quan tâm đến việc trang bị cho cán công nhân viên kiến thức tốt nhất, sâu sắc thị trường Để làm việc này, việc cử nhân viên đến lớp học nhằm nâng cao kiến thức, nâng cao hiểu biết, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho nhân viên ALPHA tổ chức Về mặt lý thuyết ta thấy rõ dạng đào tạo thức Việc đào tạo thức ALPHA giành cho tất cán công nhân viên nhằm trang bị cho họ lượng kiến thức tốt nhằm phục vụ cho lợi ích Khách hàng, lợi ích Cơng ty cho thân người cán cơng nhân viên Những kiến thức mà cán công nhân viên ALPHA thu tập vận dụng suốt q trình làm việc họ Các khóa học cho hầu hết cán công nhân viên tổ chức định kỳ hàng năm mà đối tượng hướng đến nhân viên hầu hết phận cơng ty Cán khối Kinh doanh chứng khốn nhân viên Giao dịch, môi giới, tư vấn đàu tư chứng khốn tổ chức cho học lớp bổ sung nghiệp vụ, lớp học phân tích kỹ thuật giành riêng cho chứng khốn, lớp học nghiệ vụ để bổ sung kiến thức, bổ sung chứng nhằm đáp ứng yêu cầu trình độ ngày cao quan chủ quản Ủy ban chứng khoán nhà nước, sở giao dịch chứng khoán, trung tâm lưu ký chứng khoán Cán khối Cơng nghệ thơng tin cử hội thảo thiết bị công nghệ thông tin nhằm trang bị cho thân thiết bị tối tân nhất, kinh tế để đáp ứng yêu cầu ngày cao thiết bị, đường truyền quan chủ quản Sở giao dịch chứng khoán, trung tâm lưu ký, quan trọng để hạ tầng sở công nghệ không bị lạc hậu so với mặt chung Cơng ty chứng khốn khác Khối Kế tốn cử hội thảo nhằm trang bị cho kiến thức yêu càu chuẩn mực kế toán mà quan chủ quản đưa Bộ tài Khơng thế, nội Cơng ty tổ chức buổi hội thảo, giao lưu phận với Sở dĩ ALPHA ln hướng đến mơi trường làm việc thân thiện, thành viên công ty, khối, phòng ban ln quan tâm giúp đỡ lẫn gặp khó khăn Với quan điểm rằng, cán cơng nhân viên thoải mái suốt trình làm việc hiệu mà họ mang đến cao nhất, nên văn hóa mà ALPHA đã, xây dựng hướng nhân viên đến hình ảnh mơi trường làm việc thân thiện Mơi tường làm việc ALPHA ln hình thành hòa thuận đội ngũ cán cơng nhân viên với Nhân viên cũ giúp đỡ nhân viên việc nắm bắt nghiệp vụ, nắm bắt hội học hỏi Khơng khí làm việc Cơng ty cổ phần chứng khốn ALPHA ln Quan điểm Ban Giám Đốc đề cho tất cán công nhân viên coi môi trường làm việc cơng ty ln khơng khí “gia đình lớn” mà thành viên ln giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhằm mục đích đạt hiệu công việc cao Việc đào tạo phát triển Cơng ty cổ phần chứng khốn ALPHA đặt lên hàng đầu, quan trọng hàng đầu ưu tiên Các khóa học ngắn hạn nghiệp vụ, chứng chỉ, khóa học dài hạn khóa MBA ln ban lãnh đạo ALPHA ưu tiên cho nhân viên, hỗ trợ phần tồn kinh phí học tập Trong tất hoạt động mà Quản trị nguồn nhân lực đề cập đến, thân tơi nói riêng Cơng ty cổ phần chứng khốn ALPHA nói chung ln đặt vấn đề người lên hàng đầu Cụ thể vấn đề Đào tạo phát triển trình độ cán cơng nhân viên lẫn văn hóa công ty APHA muốn trang bị cho cán cơng nhân viên kiến thức lẫn ngồi ngành nghề Đó vấn đề đào tạo thức khơng thức Hoạt động mà đề cập đến sau vấn đề Đánh giá thực công việc Theo lý thuyết, đánh giá hiệu công việc trở thành yếu tố then chốt trình quản trị nguồn nhân lực Đánh giá hiệu công việc hoạt động xác định nhân viên làm tốt mức thù lao tương ứng hợp lý Vai trò quản trị viên nguồn nhân lực đánh giá hiệu công việc xây dựng quy trình đánh giá, hệ thống tiêu đánh giá, làm sở đánh giá hiệu cơng việc, phát triển hệ thống lương thích hợp định hướng cho nỗ lực nhân viên Nhiệm vụ quan trọng khác đánh giá hiệu công việc kiểm sốt q trình thực cơng việc thành Đánh giá hiệu cơng việc tiến trình đánh giá đóng góp nhân viên cho tổ chức giai đoạn Thông tin phản hồi từ đánh giá hiệu công việc giúp nhân viên biết mức độ hoàn thành công việc họ so sánh với tiêu chuẩn mà tổ chức đề Đánh giá hiệu công việc q trình bị chi phối nhiều tình cảm; ảnh hưởng trực tiếp đến thái độ nhân viên thân họ Nếu sử dụng cách khơng thích hợp, tiến trình đánh giá tác động tai hại Hầu hết nghiên cứu đánh giá hiệu công việc cố gắng trả lời câu hỏi: đánh giá gì, đánh nào, đánh giá, mức độ thường xuyên mà đánh giá cần thực hiện, mục tiêu mà thông tin đánh giá hiệu công việc sử dụng Với phòng ban nào, vị trí Cơng ty cổ phân chứng khốn ALPHA nhận xét đánh giá hiêu thực công việc mà cán cơng nhân viên thực Vào định kỳ hàng năm, tất phận, khối công ty đếu đươc yêu cầu làm Mô tả công việc Công việc giúp trưởng phận, giám đốc khối kiểm sốt hiệu cơng việc mà nhân viên dười quyền thực hàng ngày Việc đánh giá kết thực công việc theo thân cần thiết quan trọng Sở dĩ qua đánh giá kết cơng việc, người trưởng phòng, giám đốc khối nắm rõ tình hình làm việc người Những phận làm việc sức, tải liệu cơng việc giao phù hợp với họ hay không? Tất vấn đề sáng tỏ thông qua mô tả công việc người Giám đốc khối, trưởng phận tổ chức nhận mơ tả cơng việc định kỳ hàng năm thời gian mà cảm nhận cơng nhân viên phận mắc phải Cũng thông qua mô tả công việc, giám đốc khối, trưởng phận nhìn nhận lại vị trí cơng việc xem phù hợp với người hay chưa để phát thêm cho mình, cho cơng ty nhân tài qua q trình làm việc người cán cơng nhân viên Bản mơ tả cơng việc thực nghiêm túc cẩn thận nhằm đánh giá tình hình thực tế phận Một vấn đề mà người lao động mong đợi thù lao Lao động Một tổ chức tồn để đạt mục tiêu mục đích cụ thể Các cá nhân làm việc cho tổ chức nhu cầu riêng Một nhu cầu tiền, cho phép họ mua hàng hồ dịch vụ khác hữu thị trường Vì sở cho trao đổi: nhân viên phải thực hành vi lao động mà tổ chức mong đợi nhằm đạt mục tiêu mục đích tổ chức để đổi lại việc tổ chức trả cho họ tiền bạc, hàng hoá dịch vụ Tập hợp tất khoản chi trả hình thức tiền, hàng hố dịch vụ mà người sử dụng lao động trả cho nhân viên tạo thành hệ thống thù lao lao động Thù lao lao động bao gồm hai phần: Thù lao vật chất phi vật chất Thù lao vật chất: Thù lao vật chất bao gồm trực tiếp gián tiếp Thù lao vật chất trực tiếp bao gồm lương công nhật, lương tháng, tiền hoa hồng tiền thưởng Thù lao vật chất gián tiếp bao gồm sách mà công ty áp dụng như: bảo hiểm nhân thọ, y tế, loại trợ cấp xã hội; loại phúc lợi bao gồm kế hoạch hưu, an sinh xã hội, đền bù cho công nhân làm việc môi trường độc hại, làm việc thay ca, làm việc giờ, làm việc vào ngày nghỉ lễ ; trợ cấp giáo dục; trả lương trường hợp vắng mặt nghỉ hè, nghỉ lễ, ốm đau, thai sản Thù lao phi vật chất: Các doanh nghiệp không đơn quan tâm đến lương bổng với tư cách thù lao lao động mang tính chất vật chất, mà phải quan tâm đến đãi ngộ phi vật chất hay gọi tinh thần Vật chất lương bổng tiền thưởng mặt vấn đề, đãi ngộ phi vật chất ngày quan tâm Đó thân công việc, môi trường làm việc Bản thân cơng việc hấp dẫn khơng, thách đố đòi hỏi sức phấn đấu khơng, nhân viên giao trách nhiệm khơng, cơng nhân hội cấp nhận biết thành tích hay khơng, họ cảm giác vui hồn thành cơng việc hay khơng, họ hội thăng tiến khơng Khung cảnh làm việc yếu tố quan trọng xã hội giới Đó sách hợp tình hợp lý, việc kiểm tra khéo léo, đồng nghiệp hợp ý, vị trí cơng việc thích hợp, điều kiện làm việc thuận lợi, thời gian làm việc linh hoạt Hệ thống thù lao mà tổ chức sử dụng đóng vai trò quan trọng việc tạo lập lợi cạnh tranh đạt mục tiêu chiến lược tổ chức sở đáp ứng tốt nhu cầu nhân viên Hiện nay, tính chất ngành nghề mà ALPHA áp dụng hai sách lương cho cán cơng nhân viên Đối với cán công nhân viên nhân viên Mơi giới áp dụng sách hưởng lương cố định cộng thêm mức thưởng hàng năm, ngày lễ, ngày tết, ngày thành lập cơng ty, hàng q, hàng tháng (nếu có)… Ngồi ra, cán công nhân viên hưởng đầy đủ chế độ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thuế thu nhập cá nhân (nếu có) Đối với nhân viên Môi giới, thân họ chia thành trường phái nhận thù lao lao động hưởng lương theo doanh thu thu cho Cơng ty làm việc theo nhóm làm việc độc lập Đối với cán công nhân viên phòng Mơi giới hưởng lương theo doanh số thu không hưởng khoản tiền thưởng, khoản phụ cấp khác (nếu có) vấn hưởng đầy đủ chế độ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thân họ phả tự đóng thuế thu nhập cá nhân cho Hệ thống thù lao lao động mà ALPHA xây dựng tỏ phù hợp với đối tượng cán công nhân viên Cơng ty Trên tồn vấn đề thực trạng hoạt động Tuyển dụng, Đào tạo phát triển, Đánh giá thực công việc Thù lao lao động Tuy nhiên, thân ALPHA tất doanh nghiệp khác hoạt động Việt nam gặp phải khó khăn, thách thức suốt q trình hoạt động Về vấn đề Tuyển dụng: Như nêu đây, bát kỳ phận nhu cầu tuyển người cho bơ phận đề xuất lên Tổng giám đốc, giám đốc nhân Qua kế hoạch tuyển dụng xây dựng người tuyển dụng tuyển dụng vào qua vài bước kiểm tra, vấn Tuy nhiên, nay, khó khăn mà ALPHA gặp phải vấn đề tuyển dụng nhân viên Bất kỳ nhân viên tuyển dụng vào ALPHA phải trải qua tháng thử việc Trong tháng này, người nhân viên đào tạo nội qua tất phận khối Với thân tôi, điều chưa thật hợp lý lẽ nhân viên chưa hiểu biết thị trường chứng khốn, chưa hiểu biết nghiệp vụ công ty chứng khốn gặp nhiều khó khăn phải tiếp nhận lúc nhiều nghiệp vụ vậy, điều khiến nhân viên thêm nản chí nhân viên chưa hiểu thị trường chứng khoán Việt nam Nhưng nhân viên tuyển sang từ Cơng ty chứng khốn khác, điều lại dặ biệt nguy hiểm người nhân viên “nội gián” cơng ty chứng khốn khác cử sang nhằm học hỏi tiết lộ bí mật kinh doanh cơng ty Đây điều nguy hiểm mà hậu ảnh hưởng đến thành bại Công ty Giải pháp mà thân đưa cần thêm vấn sâu thêm để tìm hiểu “tiểu sử” người nhân viên mới, thông tin quan khác Và với phận cụ thể cơng ty cấn tuyển thêm người chịu trách nhiệm hướng dấn người nhân viên nhanh chóng hòa nhập với mơi trường khối, phòng ban để tránh tình trạng nhân viên cảm thấy mông lung mà phải bắt đầu tìm hiểu từ đâu, mạnh thân Về vấn đề Đào tao phát triển nguồn nhân lực: Hiện nay, nhân viên trải qua tháng thử việc đáp ứng nhu cầu công việc ký hợp đồng thức hưởng toàn chế độ đào tạo cơng ty Bản thân điều tốt mà ALPHA hướng đến vấn đề người, trang bị kiến thức cho người Tuy nhiên vấn đề mà ALPHA phải đối mặt vấn đề chảy máu chất xám Khi nhân viên trải qua tháng thử việc, họ đương nhiên hưởng tồn chương trình đào tạo thức lẫn khơng thức từ ALPHA Điều vơ hình dung khiến ALPHA khoản chi phí rát lớn cho nhân viên học bổ sung kiến thức Nhưng vấn đề khơng nguy hại nhân viên cử học, hưởng đầy đủ sách đào tạo Cơng ty quay lại phục vụ cơng ty kiến thức mà học, trang bị khoản thời gian đủ dài Tuy nhiên nay, vấn đề chảy máu chất xám Công ty cổ phần chứng khoán ALPHA thật báo động Một số lượng đông nhân viên sau hưởng đầy đủ chế độ tạo công ty không làm việc cơng ty Điều vơ hình chung làm cơng ty tốn nhiều chi phí đào tạo Không thế, lượng lớn nhân viên khơng làm việc cơng ty thực trang đáng báo động khác số lượng khách hàng cơng ty nhân viên quản lý (trước khách hàng này, nhân viên nhận từ cơng ty) bị nhân viên lơi kéo rời bỏ ALPHA Đây thật tổn thất không nhỏ cho Cơng ty Sở dĩ chuyện xảy Công ty không yêu cầu đảm bảo cam kết làm việc môt khoảng thời gian định ký hợp đồng lao động Không thế, với trường hợp nhân viên rời bỏ công ty sau hưởng đầy đủ sách đào tạo phải bồi hoàn lại toàn chi phí đào tạocơng ty bỏ cho nhân viên Tuy nhiên điều cốt lõi vấn đề người Vậy nên đề xuất nêu trên, thân xin đề xuất thêm với nhân viên tuyển, trước ký hợp đồng thức sau hết thời hạn thử việc, cơng ty cần thêm biện pháp, thòi gian thử thách khác để đảm bảo lòng trung thành nhân viên biết chất người hiểu sớm chiều Trên toàn nội dung tập cá nhân vấn đề thực trang hoạt động Quản trị nguồn nhân lực Cơng ty cổ phần chứng khốn ALPHA Xét vấn đề phạm vị tập cá nhân nêu giải hết vấn đề quản trị nguồn nhân lực tổ chức, nhiên kiến thức thực tế mà làm công tác quản trị nguồn nhân lực cần nghiên cứu tìm hiểu đưa định đắn suốt trình quản trị nguồn nhân lực thân doanh nghiệp Tài liệu tham khảo: Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực - MBA GRIGGS Quy trình tuyển dụng nhân sự, hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty cổ phần chứng khoán ALPHA Các tài liệu tham khảo khác Quản trị nguồn nhân lực Internet ... trị nguồn nhân lực thân doanh nghiệp Tài liệu tham khảo: Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực - MBA GRIGGS Quy trình tuyển dụng nhân sự, hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực Cơng ty cổ phần. .. cho đào tạo phát triển nguồn nhân lực để thích ứng với mơi trường ngày trở nên nhiệm vụ quan trọng nhà quản trị nguồn nhân lực Đào tạo phát triển triển khai cách thức hay khơng thức Hình thức đào. .. cho đào tạo phát triển nguồn nhân lực để thích ứng với mơi trường ngày trở nên nhiệm vụ quan trọng nhà quản trị nguồn nhân lực Đào tạo phát triển triển khai cách thức hay khơng thức Hình thức đào
- Xem thêm -

Xem thêm: Đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần chứng khoán ALPHA , Đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần chứng khoán ALPHA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay