Đánh giá công tác tuyển dụng cán bộ tại công ty điện lực hà nội

18 3 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 16:27

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG CÁN BỘ TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC NỘI Quản Trị Nguồn Nhân Lực (Human Resource Management) Trên sở đề cho Tơi xin chọn phân tích thực trạng hoạt động tuyển dụng Công ty Điện lực TP Nội: Mở đầu: Nguồn nhân lực ln đóng vai trò quan trọng, định trình sản xuất, tăng trưởng phát triển kinh tế – xã hội Trong nguồn lực người trở thành động lực chủ yếu phát triển nhanh bền vững nguồn lực quan trọng nhất, nguồn lực nguồn lực, định hưng thịnh đất nước, phát triển doanh nghiệp Phát triển mạnh khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu cơng nghiệp hố, đại hố đất nước phát triển kinh tế tri thức Một vấn đề quan trọng doanh nghiệp thiết kế sách thực lĩnh vực hoạt động nhằm tuyển dụng người đóng góp giá trị hữu hiệu cho tổ chức, chiêu mộ lựa chọn họ, đào tạo giúp họ phát triển khả gắn với phát triển bền vững doanh nghiệp Tuyển dụng lao động trình thu hút, nghiên cứu, lựa chọn định tiếp nhận cá nhân vào vị trí tổ chức Mục đích tuyển dụng rõ ràng Trong số người tham gia dự tuyển, doanh nghiệp tìm chọn người phù gợp với tiêu chuẩn u cầu vị trí cần tuyển Q trình tuyển dụng nhân viên thích ứng hai mảng cung cầu lao động thị trường lao động Vì chất lượng tuyển dụng cần phải đặt là, người lao động tuyển dụng phái đạt yêu cầu : - Thể lực tình trạng sức khoẻ người, biểu phát triển bình thường, có khả lao động Đây sở quan trọng cho hoạt động thực tiễn người, đáp ứng đòi hỏi hao phí sức lao động q trình sản xuất với cơng việc cụ thể khác đảm bảo cho người có khả học tập lao động lâu dài - Trí lực lực trí tuệ, khả nhận thức tư mang tính sáng tạo thích ứng với xã hội người Nói đến trí lực nói đến yếu tố tinh thần, trình độ văn hoá học vấn người, biểu khả vận dụng điều kiện vật chất, tinh thần vào hoạt động thực tiễn nhằm đạt hiệu cao, đồng thời khả định hướng giá trị hoạt động thân để đạt mục tiêu Trí lực yếu tố chiếm vị trí trung tâm đạo hành vi người hoạt động, kể việc lựa chọn giải pháp phù hợp nhằm phát huy tác dụng yếu tố khác cấu trúc chất lượng nguồn nhân lực Trí lực yếu tố định phần lớn khả sáng tạo người, yếu tố ngày đóng vai trò quan trọng định chất lượng nguồn nhân lực nói riêng phát triển nguồn lực người nói chung - Tâm lực giá trị chuẩn mực đạo đức, phẩm chất tốt đẹp hoàn thiện nhân cách người, biểu thực tiễn lao động sản xuất sáng tạo cá nhân Những giá trị gắn liền với lực tư hành động cụ thể người, tạo nên chất lượng nguồn nhân lực Tâm lực tạo động bên chủ thể, thúc đẩy điều chỉnh hoạt động người Nói cách khác, tâm lực góp phần vào việc phát huy vai trò yếu tố thể lực trí lực người với tư cách nguồn nhân lực xã hội Một số vấn đề lý luận tuyển dụng nhân lực tổ chức 1.1 Khái niệm: * Tuyển mộ gì? Tuyển mộ tiến trình thu hút người có khả từ nhiều nguồn khác đến đăng ký nộp đơn tìm việc làm Nói cách khác: tuyển mộ trình thu hút người đến xin việc có đủ trình độ từ lực lượng lao động bên bên tổ chức  Vì phải tuyển mộ nguồn nhân lực: - Sau hoạch định nguồn nhân lực, để đảm bảo cung ứng đủ nguồn nhân lực cần thiết, tổ chức phải tiến hành trình thuê mướn, tuyển dụng lao động - Để thu hút một lực lượng lao động cần thiết từ đến ứng thi vào chức danh, nơi làm việc trống, tổ chức phải tíến hành hoạt động: tuyển mộ, tuyển dụng nguồn nhân lực - Như vậy, nhân viên phải trải qua trình từ khâu tuyển mộ, tuyển dụng, sau q trình hội nhập vào môi trường làm việc tổ chức * Vai trò: Tuyển mộ q trình diễn trước nhằm tập hợp số nguồn ứng viên định để từ thực tuyển dụng nhân lực Vì vậy, tuyển mộ có ảnh hưởng định đến hiệu trình tuyển chọn nguồn nhân lực - Số lượng ứng viên đến tuyển mộ nhiều khả lựa chọn ứng viên đáp ứng yêu cầu công việc cần tuyển dụng cao ngược lại - Hoạt động tuyển mộ ảnh hưởng lớn đến chất lượng quản trị nguồn nhân lực tổ chức khâu mở đầu hoạt động quản trị nguồn nhân lực Tuyển mộ không ảnh hưởng tới kết tuyển chọn mà ảnh hưởng tới q trình tổ chức lao động, đánh giá lực thực công việc nhân viên, thù lao lao động, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, giải mối quan hệ nhân khác tổ chức 1.2 Nguồn tuyển mộ - Nguồn tuyển mộ từ nội tổ chức (nguồn bên tổ chức):là ứng viên tiềm tàng, bao gồm người có tên danh sách, làm việc cho tổ chức - Nguồn tuyển mộ từ bên tổ chức Những yếu tố ảnh hưởng đến khả thu hút nhân lực từ nguồn bên -Các yếu tố thuộc tổ chức - Các yếu tố thuộc môi trường sản xuất kinh doanh - Các yếu tố thuộc thân công việc 1.3 Phương pháp tuyển mộ Các phương pháp tuyển mộ nhân lực từ bên ngồi - Thơng qua quảng cáo : nguồn phổ biến , có khả thu hút số lượng ứng viên lớn - Thông qua tổ chức môi giới giới thiệu việc làm: - Từ trường Đại học, cao đẳng trường dạy nghề, trường phổ thông - Từ bạn bè, người thân nhân viên tổ chức -Từ nhân viên cũ tổ chức: - Từ nhân viên tổ chức khác - Phương pháp thu hút ứng viên thông qua hội chợ việc làm 1.4 Các bước tuyển chọn: Tuyển chọn thực theo bước sau: Bước 1: Xây dựng chiến lược tuyển mộ: - Xác định trách nhiệm phận quản trị nguồn nhân lực - Nội dung chiến lược tuyển mộ: + Lập kế hoạch tuyển mộ: + Xác định xác hợp lý tỷ lệ sàng lọc: + Xác định nguồn phương pháp tuyển mộ: + Xác định địa điểm thời gian tuyển mộ: Bước 2: Thu hút ứng viên Bước 3: Đánh giá hoạt động tuyển mộ: Để đánh giá trình tuyển mộ, cần tính tốn, xác định số tiêu sau: - Chi phí tuyển mộ gồm: tổng chi phí; chi phí tuyển mộ/ nhân viên tuyển dụng - Tỷ lệ sàng lọc khâu, bước tiến trình tuyển chọn + Chi phí quảng cáo tuyển mộ + Phân tích, đánh giá thông tin thu từ việc nghiên cứu hồ sơ xin việc, xác định độ tin cậy so với yêu cầu tuyển mộ + Việc thực chế độ, quy định Nhà nước, ngành, địa phương q trình tuyển mộ + Chi phí tài cho trình tuyển mộ 1.5 Hồ sơ xin việc Hồ sơ đăng ký dự tuyển người lao động: - Phiếu đăng ký dự tuyển lao động theo mẫu số 01 Bộ Lao động – Thương binh Xã hội qui định Thông tư số 20/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003; - Bản sổ lao động (không cần công chứng) Trường hợp chưa có sổ lao động phải có sơ yếu lý lịch theo mẫu số 02 Bộ Lao động – Thương binh Xã hội qui định Thông tư số 20/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003; - Bản văn bằng, chứng theo yêu cầu vị trí dự tuyển (khơng cần cơng chứng); - Giấy khám sức khoẻ quan y tế có thẩm quyền; - Các giấy tờ khác đơn vị qui định tính chất cơng việc u cầu Thực trạng công tác tuyển dụng công ty Điện lực TP Nội: 2.1 Giới thiệu công ty Điện lực TP Nội: - Tên tiếng Việt: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ NỘI - Tên tiếng Anh: HANOI POWER COMPANY - Tên viết tắt : HANOI PC - Địa chỉ: Số 69 phố Đinh Tiên Hoàng - phường Lý Thái Tổ - quận Hoàn Kiếm - thành phố Nội - Điện thoại: 04.22200898 - Fax: 04.22200899 - Website: http://www.hanoipc.evn.com.vn 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển: Công ty Điện lực thành phố Nội thành lập theo Quyết định số 381/NL/TCCBLĐ, ngày 08/7/1995 Bộ Năng lượng việc thành lập lại doanh nghiệp nhà nước Công ty Điện lực thành phố Nội tiền thân Nhà máy đèn Bờ Hồ, thực dân Pháp xây dựng năm 1892 Năm 1960, nhà máy đèn Bờ Hồ đổi tên thành Sở quản lý phân phối điện khu vực I; Sở Quản lý phân phối điện khu vực I giao nhiệm vụ quản lý trạm 110 kV Đông Anh phần lớn đường dây 110 kV khu vực phía Bắc Năm 1980, Sở quản lý phân phối điện khu vực I đổi tên thành Sở Điện lực Nội Trong thời gian này, Sở Điện lực Nội củng cố tổ chức sản xuất, trạm 110 kV tách khỏi Sở để thành lập Sở truyền tải Phân xưởng Diezel tách ra, thành lập Nhà máy Diezel Bộ phận đèn chiếu sáng công cộng tách trở thành Xí nghiệp đèn cơng cộng trực thuộc thành phố Nội Sở Điện lực Nội giao nhiệm vụ quản lý vận hành lưới điện 35 kV trở xuống; kinh doanh phân phối điện làm chủ đầu tư cơng trình phát triển lưới điện Từ năm 1984, lưới điện Nội bắt đầu cải tạo với quy mô lớn nhờ giúp đỡ Liên Xơ Tuy nhiên, nguồn điện nhiều khó khăn nên việc cấp điện cho Nội không ổn định, chưa thoả mãn nhu cầu sản xuất kinh doanh sinh hoạt nhân dân Thủ đô Cuối năm 1984, điện thương phẩm đạt 604,8 triệu kWh (khu vực Nội 273,4 triệu kWh) tăng 26,8 lần so với năm 1954 lưới điện phát triển tới 3.647 km đường dây cao hạ Năm 1995, Tổng công ty Điện lực Việt nam (nay Tập đoàn Điện lực Việt Nam) thành lập, đơn vị sản xuất kinh doanh điện phạm vi toàn quốc Ngày 08/7/1995, Sở Điện lực Nội thành lập lại đổi tên thành Công ty Điện lực TP Nội, Công ty Nhà nước; thành viên hạch toán độc lập Tập đoàn Điện lực Việt Nam Năm 2008, theo Nghị Quốc hội, Thủ đô Nội mở rộng sở sáp nhập tỉnh Tây, huyện Mê Linh - tỉnh Vĩnh Phúc xã thuộc huyện Lương Sơn - tỉnh Hồ Bình vào Thủ Nội; Tập đồn Điện lực Việt Nam có định sáp nhập nguyên trạng hoạt động SXKD Điện lực Tây, Chi nhánh điện Mê Linh xã huyện Lương Sơn thuộc Công ty Điện lực vào Công ty Điện lực TP Nội 2.1.2 Chức nhiệm vụ Công ty Điện lực TP Nội có chức năng, nhiệm vụ: Quản lý vận hành an toàn lưới điện cấp điện áp từ 110 kV trở xuống; cung cấp điện kinh doanh điện phạm vi thành phố Nội; kinh doanh viễn thông công cộng số ngành nghề kinh doanh khác theo quy định pháp luật; chịu trách nhiệm trước Tập đoàn Điện lực Việt Nam bảo toàn phát triển vốn nguồn lực, tài sản giao - Vốn kinh doanh thành lập Công ty: 162.155 triệu đồng - Vốn kinh doanh tính thời điểm 30/6/2009: 1.504.621 triệu đồng Hiện nay, Công ty Điện lực TP Nội tiếp nhận quản lý bán điện trực tiếp cho 1.460.239 khách hàng; đó: 1.382.147 hộ sinh hoạt gia đình 78.092 khách hàng quan, doanh nghiệp, nhà máy, khu công nghiệp, chế xuất, đặc biệt quan Đảng, Nhà nước, Chính phủ, quan ngoại giao, văn phòng đại điện nước ngồi đóng địa bàn Thủ đô Thực chủ trương Đảng Nhà nước phát triển kinh tế nước ta kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa Cơng ty Điện lực TP Nội không ngừng xây dựng phát triển theo nguyên tắc phát huy tối đa ngành nghề kinh doanh chính, kết hợp với ngành nghề kinh doanh khác mà pháp luật cho phép, phát huy sức mạnh tổng hợp dựa uy tín, thương hiệu nguồn nhân lực dồi dào, có trình độ lực chuyên môn cao, hoạt động với quy mơ lớn hơn, đại tiêu chuẩn hóa 2.1.3 Kết sản xuất kinh doanh Kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm gần sau: đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Doanh thu 4.008.121 4.971.406 6.142.977 8.521.507 Lợi nhuận 38.401 92.130 58.457 81.590 2.1.4 Cơ cấu tổ chức - Ban Giám đốc Cơng ty, gồm: Giám đốc Phó Giám đốc; - Bộ máy tham mưu, gồm: 18 Phòng chức năng; - Các đơn vị sản xuất phụ trợ sản xuất, gồm: + 29 đơn vị trực thuộc, trực tiếp quản lý vận hành lưới điện kinh doanh bán điện theo địa dư hành quận, huyện thuộc thành phố + 02 Xí nghiệp, 01 Ban Quản lý dự án 03 Trung tâm 2.1.5 Đặc điểm nguồn nhân lực Đặc điểm: gồm người nằm độ tuổi lao động, Nam từ 18 đến 60; nữ từ 18 – 55 tuổi Bộ Luật Lao động quy định Với cấu nhân lực lao động liên quan đến nghề quản lý phân phối điện; kinh doanh viễn thông điện lực Là ngành tương đối đặc biệt với lao động gắn với điện lực lao động kỹ thuật (điện nguy hiểm, dạng vật chất không màu, khơng mùi, khơng nhận biết khơng có thiết bị chuyên môn) Nguồn nhân lực công ty gắn với điểm mạnh sức khỏe tốt, động, dễ tiếp thu mới, nắm bắt công nghệ nhanh, di chuyển dễ dàng, đào tạo nghề kỹ làm việc theo quy trình kỹ thuật quy trình an tồn điện Ngồi đội ngũ kỹ thuật điện, Cơng ty có đội ngũ CBCNV làm phòng ban chức hỗ trợ khác ngồi điện lực viễn thơng, quản lý kinh tế, tài chính, văn phòng, y tế , bảo vệ, đo lường… Trong lao động nữ 1329 người (chiếm 36 %) lao động nam 2346 người (chiếm 64 %) tổng số lao động Về trình độ, có 15 người Thạc sỹ Tiến sỹ; 1114 kỹ sư - cử nhân; 328 cao đẳng - trung cấp 2218 công nhân kỹ thuật Hiện nay, cán quản lý cấp cao công ty thành viên ban giám đốc, trưởng phòng có trình độ quản lý cao cấp trị đại học trở lên Về độ tuổi người lao động, năm gần đây, công ty tiến hành trẻ hoá đội ngũ lao động cách tuyển dụng lao động có tuổi đời trẻ, có sức khoẻ tốt có trình độ đáp ứng u cầu sản xuất kinh doanh Công ty CBCNV có độ tuổi 30 chiếm 27%, từ 30 đến 40 chiếm 33%, từ 41 đến 50 chiếm 30%, từ 51 tuổi trở lên chiếm 10% 2.2 Phân tích thực trạng công tác tuyển dụng công ty Điện lực TP Nội: 2.2.1 Hoạt động tuyển mộ công ty Điện lực TP Nội: 2.2.1.1 - Nguồn tuyển mộ: Đối tượng tham gia đăng ký dự tuyển lao động gồm: + Giáo sư, tiến sỹ, thạc sỹ, kỹ sư, cử nhân, bác sỹ, Cao đẳng kỹ thuật, kinh tế, Trung cấp kỹ thuật, kinh tế tốt nghiệp Trường đại học, Trường cao đẳng, Trường trung học ngành đảm bảo nguyên tắc, tiêu chuẩn tuyển dụng quy định phù hợp với ngành nghề cần tuyển; + Công nhân kỹ thuật đào tạo theo tiêu Tổng Công ty giao, phải đảm bảo trình độ tiêu chuẩn quy định ngành nghề cần tuyển; + Lao động có trình độ tốt nghiệp phổ thơng trung học, có đủ sức khoẻ tuyển dụng vào công việc bảo vệ, quét dọn vệ sinh, lao động bốc vác, vận chuyển thủ công loại vật liệu ngồi trời khơng phải vật liệu kỹ thuật + Các đối tượng khác phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh 2.2.1.2 Phương pháp tuyển mộ: + Tất đối tượng lao động có nguyện vọng vào làm việc cho đơn vị thuộc Công ty Điện lực T.P Nội phải thông qua thi tuyển kiểm tra - Các đơn vị tuyển sử dụng lao động phạm vi kế hoạch định biên lao động Công ty duyệt, phân bổ, giao kế hoạch lao động cho đơn vị thành viên theo phân cấp quản lý Công ty - Hàng năm yêu cầu, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, định mức lao động, tiêu chuẩn viên chức chuyên môn nghiệp vụ tiêu chuẩn cấp bậc công nhân kỹ thuật Giám đốc đơn vị trực thuộc có trách nhiệm đạo phận chuyên môn nghiệp vụ lập kế hoạch sử dụng lao động trình Cơng ty để tổng hợp xây dựng kế hoạch tuyển dụng lao động tồn Cơng ty - Việc tuyển dụng lao động phải bảo đảm tính cơng bằng, dân chủ công khai - Các đối tượng tuyển dụng vào làm việc hưởng đầy đủ chế độ Nhà nước Công ty qui định - Hàng năm, Công ty tổ chức tuyển lao động từ tháng đến tháng 10 sau trường đại học, cao đẳng trung học chuyên nghiệp tốt nghiệp Đối với trường hợp đặc biệt, cần thiết giám đốc đơn vị tổ chức tuyển thêm vào thời gian khác tối đa không lần năm; - Nghiêm cấm tuyển lao động trái ngành, trái nghề, lao động phổ thông chưa qua đào tạo (trừ nhân viên bảo vệ, lao động làm công việc quét dọn vệ sinh, lao động bốc vác, vận chuyển thủ công loại vật liệu ngồi trời khơng phải vật liệu kỹ thuật) 2.2.1.3 Các bước tuyển chọn: xét theo tiêu chuẩn sau 10 + Là công dân nước CHXHCN Việt nam; + Về tuổi đời: Đối với công nhân từ 18 - 35 tuổi, cán chuyên môn, nghiệp vụ từ 20 - 40 tuổi (trừ ngành, nghề đặc biệt tuổi đời không 45 tuổi); + Về trình độ: Phải có văn bằng, chứng đảm bảo trình độ chun mơn, tay nghề phù hợp với ngành, nghề, chức danh vị trí cơng tác tuyển; + Về văn bằng, chứng chỉ: Người đăng ký dự tuyển nộp đủ văn bằng, chứng theo yêu cầu chức danh nghề dự thi (bản phải có cơng chứng) Khi tuyển dụng thức phải xuất trình để kiểm tra lại + Về sức khoẻ: Có giấy chứng nhận sức khoẻ loại I loại II quan y tế có thẩm quyền cấp (bệnh viện huyện, quận trở lên) + Về chiều cao, cân nặng: Căn điều kiện công việc tuyển dụng để xây dựng tiêu chuẩn chiều cao, cân nặng người tham gia dự tuyển cho phù hợp với yêu cầu + Về lý lịch: Bản sơ yếu lý lịch phải có xác nhận Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú tổ chức nơi người cơng tác, học tập + Có đơn xin dự tuyển đơn xin việc làm, tự nguyện phục vụ lâu dài ngành Điện + Nếu CN,VC ngành xin tham gia dự tuyển, sau trúng tuyển phải có giấy nhận xét q trình cơng tác thủ trưởng đơn vị cũ đồng ý cho + Có chun mơn, tay nghề phù hợp với vị trí cần tuyển Không nhận dự tuyển đối tượng sau đây: + Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ; + Đang bị thi hành kỷ luật từ khiển trách trở lên; + Đang thời kỳ cai nghiện mắc bệnh xã hội; 11 + Đang thời kỳ thai sản lao động nữ; 2.2.1.4 Xét chế độ tuyển lao động - Đối với viên chức có trình độ đại học đơn vị khác xin chuyển đến sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học, Trường Cao đẳng phải thực chế độ thi tuyển; - Đối với học sinh tốt nghiệp Trường PTTH tuyển để đào tạo CNKT Trường Đào tạo nghề chuyên ngành Điện theo tiêu TCT phải thực chế độ thi tuyển - Đối với học sinh tốt nghiệp Trường Trung cấp, Trường Đào tạo nghề TCT ngành khác TCT, phải thực chế độ kiểm tra trước thực chế độ ký hợp đồng lao động vào đơn vị (kể số lao động có trình độ trung cấp cơng nhân kỹ thuật làm việc đơn vị ngành Điện xin chuyển đến) - Đối với số trường hợp đặc biệt, người lao động có trình độ cao (Tiến sĩ, Giáo sư trở lên) áp dụng hình thức ưu tiên tuyển trực tiếp, khơng cần thơng qua thi tuyển phải có đồng ý văn Giám đốc Công ty 2.2.1.5 Nội dung thi kiểm tra tuyển lao động Nội dung thi tuyển bao gồm phần bắt buộc: + Phần thi viết: Kiểm tra kiến thức qui định, qui chế hành Nhà nước, TCT Công ty lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ chức danh dự tuyển + Phần thi vấn đáp (hoặc thực hành vấn đáp): Phần thi chủ yếu để đánh giá khả xử lý tình huống, vấn đề thường xuyên phát sinh công việc Kiểm tra kiến thức Luật lao động (Quyền lợi nghĩa vụ người lao động doanh nghiệp) Hiểu biết chung lĩnh vực kinh tế, xã hội 12 Riêng công việc thường xuyên tiếp xúc khách hàng, phần thi vấn đáp kiểm tra ngoại hình khả giao tiếp, ứng xử với khách hàng Nội dung kiểm tra bao gồm: + Kiểm tra nhận thức, trình độ ngành nghề đào tạo + Kiểm tra sức khoẻ khả làm việc người dự tuyển 2.2.1.6 Tổ chức thi tuyển lao động: - Thành lập Hội đồng thi tuyển lao động (HĐTLĐ) để thực việc thi tuyển kiểm tra HĐTLĐ bao gồm Giám đốc (hoặc người uỷ quyền) Chủ tịch Hội đồng, đại diện Cơng đồn, phòng Tổ chức lao động phòng chun mơn nghiệp vụ liên quan uỷ viên - Toàn nội dung thuộc phần thi viết, phần thi vấn đáp việc đề thi HĐTLĐ quy định theo nội dung yêu cầu chuyên ngành quản lý HĐTLĐ chịu trách nhiệm tính xác, tính bí mật đề thi - HĐTLĐ chịu trách nhiệm tổ chức thi tuyển đảm bảo công bằng, kỷ luật, nghiêm minh - Thông báo kết thi tuyển kiểm tra: - Người trúng tuyển người phải có số điểm phần thi đạt từ điểm trở lên theo thang điểm 10 lấy từ người có tổng số điểm cao hết tiêu duyệt tuyển dụng - Trong thời gian chậm 30 ngày kể từ kết thúc kỳ thi tuyển, Hội đồng tuyển dụng phải công bố kết thi kết trúng tuyển trụ sở Công ty gửi thông báo tới người dự thi biết Nếu lý bất khả kháng thiên tai, lũ lụt v.v Cơng ty phải có báo cáo lên TCT đồng thời thông báo cho người tuyển dụng biết - Trong thời hạn 15 ngày kể từ công bố kết thi, người dự thi có đơn xin phúc tra, HĐTLĐ có trách nhiệm tổ chức phúc tra thi trả lời cho đương biết Sau thời gian quy định trên, đơn xin phúc tra, khiếu nại (nếu có) khơng giải 13 Ban phúc tra kết thi thành lập theo Quyết định Chủ tịch Hội đồng thi sau công bố kết thi 2.2.1.7 Đào tạo bồi dưỡng người lao động sau trúng tuyển: - Sau có danh sách thức người tham gia trúng tuyển Công ty ký hợp đồng đào tạo với Trường đào tạo Tổng Công ty để tổ chức đào tạo bồi dưỡng nâng cao cho số người trúng tuyển - Sau thông báo trúng tuyển, người tuyển đào tạo bồi dưỡng nâng cao Trường Đào tạo thuộc Tổng Công ty đồng thời kiểm tra toàn diện sức khoẻ theo yêu cầu tiêu chuẩn quy định chung toàn ngành Nội dung thời gian đào tạo qui định cụ thể sau: + Đối với đối tượng Kỹ sư, cử nhân tham gia đào tạo thời gian tháng Nội dung đào tạo bồi dưỡng bao gồm: Kiến thức cấu tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh, nội quy lao động Tổng Công ty, Công ty; kiến thức chuyên mơn nghiệp vụ, chương trình Tin học, Ngoại ngữ, rèn luyện sức khoẻ + Đối với đối tượng Cao đẳng, Trung cấp kỹ thuật tham gia đào tạo lại thời gian tháng Nội quy lao động, An tồn lao động Tổng Cơng ty, Công ty, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, chương trình Tin học Ngoại ngữ (nếu cần) rèn luyện sức khoẻ + Đối tượng Công nhân kỹ thuật tham gia đào tạo thời gian 01 tháng Nội quy lao động, An toàn lao động Tổng Công ty, Công ty, kiến thức chuyên môn kỹ thuật chun ngành, An tồn lao động, chương trình Tin học Ngoại ngữ (nếu cần), rèn luyện sức khoẻ - Thời gian chương trình đào tạo bồi dưỡng nâng cao Công ty phối hợp Trường đào tạo Tổng Công ty để xếp bố trí lịch, thời gian, chương trình đào tạo theo Quyết định phê duyệt kế hoạch đào tạo Tổng Công ty hàng năm 2.2.1.8 Phân công công tác Báo cáo lao động trúng tuyển: 14 Công ty có phân cơng cơng tác số lao động đủ trúng tuyển chịu trách nhiệm báo cáo số lao động tuyển gửi TCT theo kỳ báo cáo Lao động Thu nhập - Việc làm hàng năm đơn vị theo quy định TCT 2.3 Những hạn chế nguyên nhân công tác tuyển dụng công ty Điện lực TP Nội: - Theo nhận xét chung mặt kiến thức chuyên môn, người lao động trang bị tốt, tốt trước nhiều Với vốn kiến thức đó, họ có tảng ban đầu để phát triển làm việc Tuy nhiên, trình tuyển dụng, khuyết điểm người lao động khiến cho Công ty ngại tuyển dụng Đó tâm lý hay thay đổi cơng việc theo ý thích, khơng có tầm nhìn dài hạn, nghĩ đến việc làm để kiếm sống hơm nay, dễ nản lòng kết khơng ý muốn chưa biết cách tự thể Ngồi điểm yếu có liên quan đến tâm lý nêu trên, phần lớn người lao động học sinh, sinh viên trường yếu kỹ làm việc kinh nghiệm thực tế mà ngun nhân chương trình đào tạo trường thường nặng lý thuyết, thực hành; khơng quen làm việc theo nhóm chưa biết cách diễn đạt, trình bày ý tưởng trước tập thể…thiếu tác phong cơng nghiệp, thiếu tính kỷ luật, tự giác… nên nhiều Công ty tuyển dụng mà chưa hài lòng chất lượng - Đối với hoạt động doanh nghiệp, yếu tố vốn, phương án kinh doanh, việc phát triển nguồn nhân lực vấn đề quan tâm hàng đầu Lãnh đạo Công ty nhận thấy rằng, vào kỷ nguyên kinh tế tri thức kinh tế ngày phát triển trình hội nhập quốc tế ngày rộng mở việc thu hút nhân lực có trình độ cạnh tranh gay gắt, vấn đề nhân tài, nguồn nhân lực có trình độ chun nghiệp yếu tố cốt lõi, định thành công hay thất bại doanh nghiệp Là doanh nghiệp Nhà nuớc, Cơng ty khó có sách đãi ngộ nên thu hút nhân tài, chuyên gia bậc cao khó khăn sách khơng trả lương cao; Công ty năm khoảng 10 chuyên viên giỏi mà thường chuyển sang doanh nghiệp tư nhân ngành, động lực hầu hết trường hợp lý thu nhập 15 Lúng túng trước quy định chặt chẽ nhà nước, ông Đào Văn Hưng Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam cho biết, Tổng công ty phải thuê chuyên gia nước để họ giúp việc với mức lương lên đến 20-40 ngàn USD muốn bỏ 30-40 triệu đồng cho chuyên viên Việt Nam giỏi đến Tổng giám đốc khơng giám vướng quy định Trước tình trạng này, doanh nghiệp khơng lần đề nghị Nhà nước thay đổi quy định cứng nhắc nay, cho phép xây dựng thực thi hệ thống lương, thưởng cho doanh nghiệp phù hợp với quy mô hoạt động lực đóng góp nhằm tạo động lực cho người lao động mà trước hết ngăn chặn tình trạng nhân lực tổng công ty lớn nhà nước Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực Công ty Điện lực TP Nội : Như nêu trên, tham gia ngày đông đảo doanh nghiệp ngành Điện vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh điện kéo theo nhu cầu sử dụng lực lượng lao động có chun mơn cao ngày lớn Thời gian qua, phần không nhỏ số lao động từ ngành Điện chuyển sang làm việc cho doanh nghiệp gây nên tình trạng chảy máu chất xám ngành Cơ chế, sách để Cơng ty giữ chân người lao động, bổ sung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển năm tới? Cần có giải pháp sau: a Lập kế hoạch nguồn nhân lực: sở phân tích cơng việc dự báo nhu cầu lao động * Phân tích cơng việc: Phân tích cơng việc việc nghiên cứu chi tiết nhiệm vụ cụ thể công việc, nghề nghiệp cụ thể chất lượng, khả người lao động cần có để thực công việc * Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực: Chất lượng dự báo có ảnh hưởng tới hoạt động quản lý nguồn nhân lực tương lai Dự báo tốt giảm bớt diễn biến bất ngờ gây khó khăn, tăng chủ động cơng tác quản lý Nội dung dự báo nguồn nhân lực bao gồm: tính tốn khả mở 16 rộng phát triển doanh nghiệp; xác định nhu cầu đề bạt, thăng tiến; dự báo nhu cầu thuyên chuyển lao động, tăng giảm lao động… b Tuyển dụng người: Điều quan trọng chiến lược nhân hiệu tuyển dụng người thích hợp vào thời điểm thích hợp, với kỹ năng, kinh nghiệm thái độ phù hợp, tinh thần làm việc cao Để chắn tuyển dụng người, phải thận trọng từ giai đoạn đầu trình tuyển dụng, đặc biệt khâu tuyển nhân viên chọn lựa ứng viên c Đào tạo phát triển nghiệp: Sau khâu tuyển dụng đào tạo bước chiến lược quản lý nguồn nhân lực Những nhân viên cần biết tổ chức, văn hoá cách thức hoạt động Cơng ty Yếu tố quan trọng sách nguồn nhân lực nhanh chóng thúc đẩy đóng góp hiệu nhân viên Bên cạnh đó, có tác dụng thúc đẩy nhân viên cũ tổ chức tự hồn thiện cách trau dồi thêm kỹ năng, kiến thức Thực ra, việc đào tạo nhân viên trình liên tục mối quan hệ nhân viên với Công ty d Chế độ đãi ngộ: Khi mục tiêu Công ty đặt nhân viên cố gắng đạt mục tiêu chiến lược nhân cần quan tâm đến việc đãi ngộ cho đội ngũ nhân viên tương xứng với cống hiến họ Việc đãi ngộ không đầy đủ khiến cho nhân viên muốn dành thời gian, lượng, kỹ cho nơi khác Ngay họ làm việc cho Cơng ty nhân viên khơng sẵn lòng làm việc Chính vậy, việc đãi ngộ mấu chốt để thúc đẩy việc thực công việc lẫn cam kết nhân viên e Khuyến khích người lao động làm việc: việc thỏa mãn nhu cầu mong muốn người lao động tạo động lực tinh thần lao động tốt đồng thời yếu tố quan trọng để khuyến khích người lao động Mức độ thỏa mãn mong muốn người lao động đánh giá thông qua việc so sánh yêu cầu công việc với kết thực tế mà người lao động đạt Khuyến khích người lao động yếu tố để người lao động gắn với cơng việc làm việc tốt Do khuyến khích người lao động làm 17 việc trở thành nội dung quan trọng quản lý nguồn nhân lực, hoạt động người làm công tác quản lý lao động nhân doanh nghiệp Kết luận: Cơng tác tuyển dụng nhân lực, đóng góp vai trò lớn phát triển Cơng ty, xung lực mạnh mẽ thúc đẩy Công ty phát triển Vì Cơng ty cần phải điều kiện vật chất, tinh thần để tuyển dụng nguồn nhân lực tốt, xây dựng Công ty ngày phát triển bền vững Tài liệu tham khảo - Nguồn: http://nqcenter.wordpress.com - Tài liệu Đào tạo phát triển nguồn nhân lực Griggs 18 ... định tính chất công việc yêu cầu Thực trạng công tác tuyển dụng công ty Điện lực TP Hà Nội: 2.1 Giới thiệu công ty Điện lực TP Hà Nội: - Tên tiếng Việt: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI - Tên tiếng... Sở Điện lực Hà Nội thành lập lại đổi tên thành Công ty Điện lực TP Hà Nội, Công ty Nhà nước; thành viên hạch tốn độc lập Tập đồn Điện lực Việt Nam Năm 2008, theo Nghị Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. .. trạng cơng tác tuyển dụng công ty Điện lực TP Hà Nội: 2.2.1 Hoạt động tuyển mộ công ty Điện lực TP Hà Nội: 2.2.1.1 - Nguồn tuyển mộ: Đối tượng tham gia đăng ký dự tuyển lao động gồm: + Giáo sư,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác tuyển dụng cán bộ tại công ty điện lực hà nội , Đánh giá công tác tuyển dụng cán bộ tại công ty điện lực hà nội , 1 Giới thiệu về công ty Điện lực TP Hà Nội:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay