Công tác tuyển dụng cán bộ công chức trong hệ thống kho bạc nhà nước

9 10 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 16:27

CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC TRONG HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC; hạn chế số đề xuất giải pháp để khắc phục MỞ BÀI Kho bạc Nhà nước (KBNN) quan trực thuộc Bộ Tài (BTC) với chức năng, nhiệm vụ chủ yếu là: quản lý quỹ ngân sách nhà nước (NSNN), quỹ tài nhà nước quỹ khác Nhà nước giao cho quản lý; quản lý, điều hành ngân quỹ đáp ứng nhu cầu toán toàn quốc; tập trung phản ánh đầy đủ, kịp thời khoản NSNN; kiểm soát, toán, chi trả khoản chi NSNN nguồn vốn khác giao theo quy định; thực nhiệm vụ huy động vốn cho NSNN cho đầu tư phát triển thơng qua việc phát hành cơng trái, trái phiếu Chính phủ theo kế hoạch giao Hệ thống KBNN tổ chức theo ngành dọc, gồm có quan KBNN trung ương, 63 KBNN tỉnh, thành phố gần 700 KBNN quận, huyện với tổng số gần 15.000 người Cũng quan quản lý nhà nước khác, việc tuyển dụng cán công chức luôn công tác quan trọng hệ thống KBNN, có tính chất định việc đảm bảo thực chức năng, nhiệm vụ quy định Việc tuyển dụng cán công chức hệ thống KBNN trước hết phải tuân thủ theo quy định hành Nhà nước mà cụ thể Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 Chính phủ “Về việc tuyển dụng, sử dụng quản lý cán bộ, công chức quan nhà nước” văn hướng dẫn Bộ Nội vụ Ngoài ra, với đặc Nguyễn Đại Trí - GaMBAX0210 – Quản trị nguồn nhân lực thù riêng chức năng, nhiệm vụ với vị trí chun mơn cụ thể KBNN có quy định riêng phải đảm bảo không trái với quy định hành Có thể nói tuyển dụng hình thức để tuyển chọn ứng viên đáp ứng tiêu chuẩn (trình độ chuyên môn, tư cách đạo đức, sức khỏe, …) yêu cầu công tác KBNN thông qua kỳ thi tuyển tổ chức Hội đồng tuyển dụng Hội đồng tuyển dụng xây dựng kế hoạch tuyển dụng, phản ánh toàn nội dung, thể thức thi tuyển theo quy định hành Nhà nước mục tiêu tuyển dụng KBNN I QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG Quy trình tiến hành tổ chức kỳ thi tuyển mà KBNN áp dụng tóm tắt sau Xây dựng kế hoạch và phương án tổ chức thi tuyển Là việc lập kế hoạch, phương án tuyển chọn cán công chức, viên chức Nhà nước gửi đến quan có thẩm quyền cấp Bộ Tài phải chấp nhận Bộ Tài Nội dung kế hoạch, phương án tuyển chọn cụ thể là: - Nhu cầu, vị trí cơng tác cơng chức cần tuyển; - Chỉ tiêu hàng năm đơn vị; - Tiêu chuẩn công chức: trình độ chun mơn, nghiệp vụ, kỹ năng, - Thời gian tiến hành tuyển chọn để đáp ứng kịp thời cơng việc tổ chức Nguyễn Đại Trí - GaMBAX0210 – Quản trị nguồn nhân lực 2 Chuẩn bị tổ chức triển khai thi tuyển 2.1 Ra thông báo tuyển công chức - Trước 30 ngày tổ chức kỳ thi phải thông bào phương tiện thơng tin đại chúng: đài phát thanh, truyền hình, báo niêm yết thông báo địa điểm tuyển chọn - Nội dung thông báo tuyển chọn, bao gồm: Số lượng công chức; Thời gian nộp hồ sơ; Văn bằng, giấy khám sức khỏe; điều kiện cần thiết lứa tuổi, bằng cấp, ngành nghề đào tạo, văn bằng chứng liên quan 2.2 Tiếp nhận hồ sơ Có giấy giao nhận hồ sơ bên theo quy định Thành lập Hội đồng tuyển dụng Hội đồng tuyển dụng phải quan có thẩm quyền định thành lập Hội đồng tuyển dụng thành lập có nhiệm vụ: - Lập danh sách thí sinh thi tuyển; - Tổ chức việc xây dựng nội dung tài liệu, đề thi; - Triển khai việc thi cử; - Tổ chức việc coi thi; - Tổ chức thi vấn đáp trắc nghiệm; - Tổ chức công tác chấm thi viết; - Thông báo kết quả: Sau 25 ngày phải thông báo kết chấm thi cho quan có thẩm quyền thành lập hội đồng Sau 30 ngày phải thông báo kết chấm thi cho thí sinh dự thi biết; Nguyễn Đại Trí - GaMBAX0210 – Quản trị nguồn nhân lực - Gửi thơng báo trúng tuyển đến thí sinh dự thi (theo mẫu quy định) Nhận việc và tập sự 4.1 Nhận việc Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày trúng tuyển thí sinh phải đến nhận việc đơn vị, trừ trường hợp đặc biệt phải có xác nhận cụ thể 4.2 Tập sư Quá trình nhằm giúp cho cán công chức: - Làm quen với công việc; - Học tập nghĩa vụ Pháp lệnh công chức (Điều 6); - Quy chế, nội quy ngạch tuyển dụng; - Thời gian tập sự: + 12 tháng cơng chức loại A (có trình độ giáo dục Đại học trở lên) + 06 tháng cơng chức loại B (có trình độ giáo dục nghề nghiệp) + 03 tháng công chức loại C (có trình độ giáo dục nghề nghiệp) Bở nhiệm vào ngạch - Trách nhiệm người tập sự: Người tập phải có phẩm chất đạo đức; lực, trình độ, kết làm việc; kỷ luật lao động - Trách nhiệm người hướng dẫn (người quản lý trực tiếp): phải có trách nhiệm đánh giá người thực tập chịu trách nhiệm đánh giá - Trách nhiệm quan quản lý, sử dụng công chức: dựa đánh giá người hướng dẫn, sẽ xem xét đánh giá người tập gửi đánh giá lên quan cấp Nguyễn Đại Trí - GaMBAX0210 – Quản trị nguồn nhân lực - Nếu khơng đạt u cầu quan có thẩm quyền sẽ hủy bỏ định tuyển dụng II HẠN CHẾ Công tác tuyển dụng KBNN năm qua đáp ứng nhu cầu tuyển chọn cán để đảm bảo thực chức năng, nhiệm vụ hệ thống KBNN Tuy nhiên, “cái khó” chung quan quản lý nhà nước, quy trình tuyển dụng có số hạn chế sau: - Việc tuyển dụng chủ yếu thực thơng qua hình thức thi viết với nội dung gần “đóng”, cứng nhắc theo quy định chung, khơng có nhiều hội cho ứng viên thể hiểu biết, kỹ - Khơng có bước “phỏng vấn”, người tuyển dụng người trực tiếp sử dụng lao động khơng có hội để tiếp xúc trực tiếp với ứng viên; mặt mạnh-mặt yếu ứng viên dường nhìn thấy qua thi viết; kỹ cần thiết cho công việc, mà trước hết khả giao tiếp, xử lý tình huống, kinh nghiệm lâu năm đánh giá - Mặc dù yêu cầu bằng cấp, chuyên môn ứng viên đầy đủ chung chung với thực trạng giáo dục Việt Nam việc tuyển dụng thơng qua hình thức thi viết dường đánh đồng tất ứng viên với nhau, dễ bỏ lọt ứng viên có kỹ năng, trình độ hẳn lại tuyển nhầm ứng viên bình thường - Việc tuyển dụng đạt mục tiêu bổ sung nhân viên (chuyên viên) vị trí khởi đầu nghiệp, ứng viên tuyển dụng bắt buộc phải Nguyễn Đại Trí - GaMBAX0210 – Quản trị nguồn nhân lực theo đúng ngạch, bậc công chức; ứng viên khơng thể tuyển dụng vào vị trí lãnh đạo và/hoặc đề xuất thu nhập đúng với lực, trình độ Chính đại đa số ứng viên người bình thường, sinh viên trường hồn tồn chưa có kinh nghiệm thực tế, khơng tạo sở để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hệ thống KBNN III ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP Với thực trạng công tác tuyển dụng nay, hạn chế nêu cá nhân suy nghĩ cần phải nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền chấp thuận giải pháp sau: - Các thi trình tuyển dụng cần thiết kế mở, tránh gò nội dung rập khn, kinh điển Ngồi nội dung chun mơn phải có thi để kiểm chứng kỹ mềm ứng viên - Nhất thiết phải có bước “phỏng vấn trực tiếp” ứng viên Có thể bước đầu tiên, coi vòng sơ loại, bước cuối để định tiếp nhận ai, không tiếp nhận số ứng viên qua thi; tham gia vấn thiết cần phải có người trực tiếp sử dụng lao động - Cần xây dựng tiêu thức cụ thể, chi tiết ứng viên để tránh việc đánh đồng tất ứng viên với - Căn vào kinh nghiệm, thâm niên công tác quan, tổ chức có tính chất nghề nghiệp tương tự để hình thành vị trí tuyển dụng cụ thể trả lương tương xứng với lực, trình độ chun mơn “xếp hàng” từ đầu theo thang bảng lương cứng nhắc Nguyễn Đại Trí - GaMBAX0210 – Quản trị nguồn nhân lực Nguyễn Đại Trí - GaMBAX0210 – Quản trị nguồn nhân lực KẾT LUẬN Quy trình tuyển dụng KBNN nói riêng quan quản lý nhà nước nói chung khó có linh hoạt, chủ động doanh nghiệp Ngun nhân có nhiều, có lẽ ngun nhân chế độ quản lý, đánh giá, đãi ngộ công chức bất cập, chậm thay đổi nên không đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội Chính nói chất lượng cơng chức quan quản lý nhà nước không cao, từ dẫn đến máy cồng kềnh mà lực lại hạn chế Trước thực trạng vậy, ngày 17/9/2001 Thủ Tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình cải cách hành giai đoạn 2001 – 2010” Một bốn nội dung Chương trình đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cơng chức Chương trình triển khai thực bước đầu thu kết định Tài liệu tham tham khảo: Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực – Tài liệu lưu hành nội Chương trình Đào tạo Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Quốc tế – Đại học Griggs, Mỹ Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 Chính phủ “Về việc tuyển dụng, sử dụng quản lý cán bộ, công chức quan nhà nước” văn hướng dẫn Bộ Nội vụ – Website Bộ Nội vụ, www.moha.gov.vn Nguyễn Đại Trí - GaMBAX0210 – Quản trị nguồn nhân lực Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17/9/2001 Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình cải cách hành giai đoạn 2001 – 2010” Nguyễn Đại Trí - GaMBAX0210 – Quản trị nguồn nhân lực ... yêu cầu công tác KBNN thông qua kỳ thi tuyển tổ chức Hội đồng tuyển dụng Hội đồng tuyển dụng xây dựng kế hoạch tuyển dụng, phản ánh toàn nội dung, thể thức thi tuyển theo quy định hành Nhà nước. .. định tuyển dụng II HẠN CHẾ Công tác tuyển dụng KBNN năm qua đáp ứng nhu cầu tuyển chọn cán để đảm bảo thực chức năng, nhiệm vụ hệ thống KBNN Tuy nhiên, “cái khó” chung quan quản lý nhà nước, ... án tuyển chọn cán công chức, viên chức Nhà nước gửi đến quan có thẩm quyền cấp Bộ Tài phải chấp nhận Bộ Tài Nội dung kế hoạch, phương án tuyển chọn cụ thể là: - Nhu cầu, vị trí cơng tác cơng chức
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác tuyển dụng cán bộ công chức trong hệ thống kho bạc nhà nước , Công tác tuyển dụng cán bộ công chức trong hệ thống kho bạc nhà nước

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay