Chính sách thù lao lao động hợp lý và động lực lao động tại công ty xây dựng xuân thành

11 10 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 16:27

CHÍNH SÁCH THÙ LAO LAO ĐỘNG HỢP ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG XUÂN THÀNH Khái quát Công ty TNHH Xây dựng Xuân Thành Công ty TNHH Xây dựng Xuân Thành Công ty tư nhân chuyên ngành xây dựng dịch vụ Tài ngân hàng thành lập theo định số 09/GP-UB ngày 19/5/1992 UBND tỉnh Ninh Bình, hoạt động theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 015000 Trọng tài kinh tế tỉnh Ninh Bình cấp ngày 19/5/1992 Bộ Nông nghiệp Phát triển nơng thơn xếp hạng lực nhà thầu nhóm Lĩnh vực hoạt động doanh nghiệp là: - Xây dựng cơng trình dân dụng cơng nghiệp - Xây dựng cơng trình giao thơng, thủy lợi - Hoạt động lĩnh vực tài ngân hàng Trong gần 20 mười năm qua, Công ty TNHH Xây dựng Xuân Thành không ngừng phấn đấu lên, bước khẳng định uy tín Ðến nay, Cơng ty thi cơng cơng trình mang tính chất chiến lược như: - Khu thị Tân An - Cải tạo nâng cấp sông Vân đoạn qua thành phố Ninh Bình - Kiên cố hố kênh tưới đường 12C - huyện Gia Viễn - Tuyến đường chống lũ quét huyện Gia Viễn - Nhà máy điện Sơn La, cơng trình trọng điêm quốc gia Ngồi ra, Cơng ty tự bỏ vốn đầu tư vào dự án lớn tỉnh đặc biệt cơng ty tham gia xã hội hố thể thao Đội bóng đá Sài Gòn Xn Thành: Những cơng trình Cơng ty thi cơng đưa vào khai thác sử dụng đánh giá hoạt động tốt, đem lại hiệu kinh tế cao Với đội ngũ cán bộ, kỹ sư có bề dày kinh nghiệm, cơng nhân bậc cao, thợ lành nghề, cấu tổ chức gọn nhẹ; trang thiết bị đại gồm 1000 ô tô vận tải loại, 200 máy thi công loại; nguồn vốn kinh doanh lành mạnh với quản khoa học máy động, cơng trình Cơng ty thi cơng ln đảm bảo kỹ, mỹ thuật hoàn thành tiến độ Vấn đề quản sử dụng người tổ chức, nói chung vấn đề quan trọng định đến hiệu hoạt động khác tổ chức Bất kỳ tổ chức biết sử dụng khai thác triệt để hiệu nguồn lực người hoạt động kinh tế nói riêng hoạt động khác nói chung đạt hiệu cao Đối với tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh góp phần giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, tăng khả cạnh tranh mặt hàng thị trường tạo vững cho tổ chức ngày mở rộng phát triển Để làm điều đó, người quản phải biết khai thác nguồn lực người, nhu cầu, sở thích, ham mê, lòng nhiệt tình tất điều tạo nên động lực lớn lao động Mà lòng nhiệt tình tạo từ động lực lao động, làm cho người ta hăng say làm việc, phát huy hết khả làm việc thân để dồn vào công việc, tạo nên suất lao động cao Vấn đề quan trọng hoạt động tạo động lực trả cơng lao động Đây vấn đề nhiều doanh nghiệp quan tâm Trong chế thị trường vấn đề trả công lao động vấn đề quan trọng Tiền lương Doanh nghiệp Nhà nước thấp tiền lương Doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác Vì để giữ chân nguồn lao động có trình độ, có tay nghề cao đòi hỏi Doanh nghiệp phải có sách, chế độ trả cơng lao động cho thích hợp hiệu người lao động Đặc biệt để sử dụng lao động có hiệu tổ chức phải xây dựng cho phương pháp trả cơng lao động nhằm kích thích người lao động làm việc tích cực hơn, tạo suất, chất lượng hiệu công việc cao làm cho tổ chức ngày đứng vững phát triển thương trường kinh doanh kinh tế thị trường Xuất phát từ nhận thức xin nghiên cứu đề tài “Chính sách thù lao lao động hợp động lực lao động” Mục đích nghiên cứu đề tài trước hết để nhằm hiểu cách sâu sắc sở luận chung hoạt động tạo động lực lao động tổ chức, từ đưa số ý kiến đóng góp vào giải pháp nhằm kích thích tinh thần làm việc người lao động sách thù lao lao động hợp hoạt động tạo động lực cho người lao động, làm cho người lao động yên tâm công tác phát huy hết khả làm việc mình, đóng góp cơng sức xây dựng tổ chức ngày phát triển giàu mạnh Đối tượng nghiên cứu đề tài nhằm vào luận hình thức thù lao lao động hợp để tạo động lực lực lượng lao động từ lao động quản công nhân sản xuất hoạt động tạo động lực cho người lao động Trong trình nghiên cứu đề tài tơi có sử dụng kiến thức thông qua việc nghiên cứu loại tài liệu, nghiên cứu phương pháp như: Lập bảng hỏi, vấn trực tiếp, phương pháp tổng hợp với phạm vi nghiên cứu tương đối rộng Môi trường làm việc Kết thăm dò nhận thấy phận Văn phòng (59,0 %) điều kiện cơng cụ làm việc có hài lòng cao so với phận sản xuất trực tiếp (53,2%) Trong môi trường làm việc phận Văn phòng, trang bị đầy đủ trang thiết bị người lao đơng đòi hỏi phải có tập trung, tính ngun tắc cao công việc Tuy nhiên, phận sản xuất trực tiếp, thích thú cơng việc chiếm tỷ lệ cao (69,0 %) so với phận Văn phòng Điều giải mơi trường, yếu tố ngoại cảnh phận làm việc ngồi trời khơng có gò bó thời gian hay áp lực không gian phận Văn phòng Bảng So sánh mơi trường làm việc phận mức độ hài lòng (ĐVT: %) STT Các tiêu chí Bộ phận văn phòng Bộ phận sản xuất trực tiếp Điều kiện làm việc 59,0 53,2 Sự thích thú cơng việc 51,1 69,0 An tồn cơng việc 84,0 50,2 Ở Bảng nhận thấy nhận thấy yếu tố an toàn cơng việc (hợp đồng lâu dài, mâu thuẫn, lương ổn định…) phận văn phòng đạt 84.0 % cao so với phận sản xuất trực tiếp (50,2%) Tuy nhiên, số 84,0% 50,2% tương đối cao, điều chứng tỏ cá nhân trả lời phiếu thăm dò hai phận cảm thấy an toàn tham gia làm việc Cơng ty Qua đó, nhận thấy hoạt động Công ty tạo việc làm, giúp cho người lao động cảm thấy an tâm cơng việc với cơng ty tìm kiếm hội kinh doanh, tạo lợi nhuận Lôi kéo gắn bó Các thành viên nỗ lực làm việc, họ có gắn bó hiệu suất tốt? Mỗi cá nhân gắn bó nhiệt huyết nhiều họ đóng góp ý tưởng đề xuất Điều đem lại cảm giác làm chủ công việc, tạo môi trường tuyệt vời cho sáng kiến, góp ý gắn bó tất tham gia vào Bảng So sánh tham gia cơng nhận đóng góp người lao động doanh nghiệp mức độ hài lòng (ĐVT: %) STT Các tiêu chí Bộ phận văn phòng Bộ phận sản xuất trực tiếp Sự tham gia đóng góp 70,5 48,9 Cơng nhận đóng góp 61,8 40,4 Qua Bảng nhận thấy, tham gia hoạt động Công ty, người lao động mong muốn có tham gia đóng góp cơng sức vào phát triển kinh doanh Cơng ty Tuy nhiên, cơng nhận đóng góp Cơng ty người lao động có khác nhau, phận Văn phòng mức độ hài lòng cơng nhận cao (70,5 %), phận sản xuất trực tiếp Khi cá nhân có sáng kiến để cải tiến sản xuất, kinh doanh, quy trình kỹ thuật Cơng ty cần có có cơng nhận khen thưởng cho sáng kiến Đó phương pháp để khích lệ người lao động tham gia vào đóng góp đơn vị thể lực thân Sự tin yêu, tôn trọng thăng tiến nghề nghiệp Bảng 3.3 So sánh mối quan hệ thăng tiến người lao động doanh nghiệp mức độ hài lòng (ĐVT: %) STT Các tiêu chí Bộ phận văn Bộ phận sản phòng xuất trực tiếp Sự cảm thông 43,1 60,3 Mối quan hệ 47,2 48,6 Cơ hội thăng tiến phát triển 50,6 48,2 Sự cảm thông, mối quan hệ lãnh đạo nhân viên nhân viên với vấn đề không phần quan trọng, giúp cho hoạt động đơn vị, môi trường làm việc ngày thân thiện từ xây dựng văn hóa doanh nghiệp Từ kết thăm dò phận sản xuất trực tiếp (60,3 %) có cảm thông mối quan hệ cao so với phận Văn phòng, Từ cảm thơng mối quan hệ đồng nghiệp đơn vị tạo nên văn hóa đặc trưng doanh nghiệp Cùng với cảm thông mối quan hệ, việc thăng tiến phát triển nghề nghiệp nhận hài lòng đối tượng thăm dò Cơng ty Sau trình tham gia vào hoạt động Cơng ty qua thời gian, cá nhân tích lũy kinh nghiệm thân, giúp cho việc thăng tiến đơn vị chuyển đổi công ty điều kiện môi trường không thuận lợi Sự ảnh hưởng cấp bậc tuổi tác đến động viên a Sự ảnh hưởng cấp bậc đến động viên Đối tượng thăm dò vị trí lãnh đạo Trưởng, phó phòng Ban giám đốc Công ty, kết nhận thấy đa số hài lòng đến hài lòng tiêu chí thăm dò Trong hai phận, thu nhập vấn đề cấp lãnh đạo cảm thấy không hài lòng nhiều Đối với khía cạnh tham gia đóng góp cơng nhận đóng góp cá nhân ghi nhận đề cao Tuy nhiên nhân viên (chuyên viên) đối tượng chịu nhiều thiệt thòi việc tham gia đóng góp cơng nhận đóng góp Bên cạnh ảnh hưởng đến yếu tố khác thu nhập, chế độ phúc lợi an tồn cơng việc Từ vấn đề trên, câu hỏi đặt cho Công ty cần phải có sách đội ngũ nhân viên làm việc Công ty Bảng a Sự ảnh hưởng cấp bậc đến động viên mức độ hài lòng (ĐVT: %) STT Các tiêu chí Lãnh đạo Nhân viên BPVP BPSXTT BPVP BPSXTT Điều kiện, công cụ làm việc 57,9 16,7 59,2 58,5 Thu nhập 15,8 33,3 43,2 43,9 Phúc lợi xã hội 47,4 16,7 48,0 46,3 Sự thích thú cơng việc 42,1 50,0 67,2 51,2 Sự tham gia đóng góp 26,3 50,0 49,6 48,8 Sự cảm thơng 31,6 0,0 44,8 43,9 An tồn công việc 26,3 50,0 48,8 34,1 Mối quan hệ 36,8 33,3 48,8 43,9 Cơng nhận đóng góp 57,9 16,7 62,4 43,9 10 Cơ hội thăng tiến phát triển 42,1 33,3 39,2 36,6 Ghi chú: BPVP: Bộ phận Văn phòng; BPSXTT: Bộ phận sản xuất trực tiếp b Sự ảnh hưởng độ tuổi đến động viên Nhìn chung đối tượng thăm dò lứa tuổi 18 – 25 26 – 35 lứa tuổi có lòng nhiệt huyết cao, muốn cống hiến công việc thể Lứa tuổi dám nghĩ, dám làm Tuy nhiên, họ cảm thấy khơng hài lòng điều kiện làm việc mức lương, an tồn cơng việc vấn đề khơng hài lòng với lứa tuổi Bên cạnh đó, thích thú cơng việc tiêu chí mà lứa tuổi 18 – 35 cảm thấy hài lòng Bảng b Sự ảnh hưởng độ tuổi đến động viên mức độ hài lòng (ĐVT: %) STT Chỉ tiêu 18 – 25 26 – 35 BPVP BPSXTT BPVP BPSXTT Điều kiện, công cụ làm việc 61,5 60,0 58,1 57,7 Thu nhập 46,2 40,0 45,2 42,3 Phúc lợi xã hội 38,5 53,3 53,8 42,3 Sự thích thú cơng việc 61,5 40,0 69,9 57,7 Sự tham gia đóng góp 69,2 40,0 46,2 53,8 Sự cảm thơng 53,8 46,7 46,2 38,5 An tồn công việc 53,8 40,0 47,3 30,8 Mối quan hệ 61,5 46,7 45,2 46,2 Cơng nhận đóng góp 61,5 26,7 65,6 53,8 10 Cơ hội thăng tiến phát triển 30,8 26,7 37,6 42,3 Ghi chú: BPVP: Bộ phận Văn phòng; BPSXTT: Bộ phận sản xuất trực tiếp Những hạn chế: Ngày nay, điều kiện khắc nghiệt thương trường, cạnh tranh nguồn nhân lực vấn đề nóng bỏng cơng ty tầm cỡ giới doanh nghiệp Việt Nam Tuy nhiên thực tế có nhiều lúc nhà quản trị nhân có nhiều nỗ lực việc áp dụng sách đãi ngộ, lương thưởng, giữ chân người lao động làm việc gắn bó với cơng ty Ngun nhân vấn đề nhà quản trị nhân chưa xác định nhu cầu thật người lao động để đưa chiến lược phù hợp, vừa tiết kiệm lại vừa hiệu để người lao động ln có tâm khơng ổn định trình làm việc 2.1 Tình trạng “vừa thừa, vừa thiếu” chưa khắc phục được, thiếu cán chuyên gia chuyên nghiệp phận nhỏ thiếu tâm huyết với nghề, với công việc giao 2.2 Năng lực trình độ sinh viên sau tốt nghiệp nhiều bất cập, dẫn tới, đáp ứng yêu cầu khắt khe quy trình tuyển dụng bạn đồng nghiệp trẻ tham dự khóa đào tạo đào tạo nâng cao tin học, kiến thức thực tế, ngoại ngữ, kỹ thực hành Bất cập này, phần “lỗi hệ thống” phương thức giáo dục Chúng ta buộc phải chấp nhận “sống chung với lũ” thời kỳ độ 2.3 Tình trạng “nhảy việc” lĩnh vực tài ngân hàng dẫn tới nguồn nhân lực Doanh nghiệp đơi lúc gặp khó khăn 2.4 Còn có yếu tố ngoại cảnh khác như: tình hình trị giới bất ổn, lạm phát nước tăng cao, tiếp cận với nguồn vốn ng n hàng khó khăn, lãi suất tăng cao… vậy, để thu hút nhân tài, doanh nghiệp không ngừng hồn thiện sách phát triển nguồn nhân lực mà theo đó, mức lương thưởng nhiều chế độ đãi ngộ khác lãnh đạo doanh nghiệp đặc biệt quan tâm Đối với người lao động, họ làm việc họ muốn động viên để làm việc Do động viên kỹ có cần phải học thiếu người quản doanh nghiệp muốn tồn thành công Những giải pháp chủ yếu: Bất người lao động nào, gia nhập công ty hưởng quyền lợi sau: - Chế độ lao động: cán công nhân viên hết thời gian thử việc ký Hợp đồng lao động thức với Công ty hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế chế độ phúc lợi khác theo pháp luật Lao động Việt Nam - Chế độ mua cổ phiếu ưu đãi: Tất cán công nhân viên cổ đông Công ty mua cổ phiếu ưu đãi Công ty với mệnh giá gốc: năm 2010, nhân viên công ty mua số lượng cổ phiếu tương đương với tháng lương thực lĩnh thời điểm phát hành cổ phiếu, 2,5 tháng lương thực lĩnh vào dự kiến vào năm 2011, tháng lương thực lĩnh dự kiến vào năm 2012 - Chế độ khen thưởng: Công ty xét thưởng định kỳ theo q, mức thưởng phù hợp với hiệu xuất cơng việc đặc thù vị trí Ngồi có chế độ thưởng “nóng” dành cho sáng kiến đóng góp đặc biệt cho phát triển công ty -Chế độ nghỉ phép năm: cán công nhân viên công ty hưởng 12 ngày nghỉ phép/năm năm thâm niên làm việc hưởng thêm 01 ngày phép/năm - Sinh hoạt cơng đồn: Cơng Đồn Cơng ty hoạt động thiết thực hiệu với nhiều hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi cán công nhân viên - Cơ hội thăng tiến: Những cán cơng nhân viên hồn thành xuất sắc cơng việc có tiềm phát triển đưa vào diện Quy hoạch để đào tạo, bồi dưỡng đề bạt, bổ nhiệm vào chức vụ quản có nhu cầu Chính sách đãi ngộ cho vị trí: 3.1 Cán cơng nhân viên khối Hành - Văn phòng: Bao gồm: Lễ tân, Bảo vệ, Lái xe , Kho vận, nhân viên phân phối, Kế tốn – Tài vụ, Hành chính, Hồ sơ, Kế hoạch, … Mức lương tối thiểu từ 2.1 đến 10 triệu đồng/tháng + Phụ cấp ăn trưa: 300.000 đồng/người/tháng Các vị trí: Kế tốn trưởng, chun viên 2, chuyên viên 1, Trưởng kho trợ cấp điện thoại 400.000 đ/tháng/người Hằng quý, cán công nhân viên khối Hành Văn phòng nhận mức thưởng 25% tổng mức lương quý, đạt tiêu chí loại A Đối với nhân viên đạt tiêu chí loại B nhận mức thưởng tối đa 12% tổng mức lương 3.2 cán công nhân viên trực tiếp xản suất Mức lương tối tiểu từ 2.7 triệu đến 19 triệu Phụ cấp ăn trưa: 300.000 đồng/người/tháng Các vị trí quản đốc, trưởng nhóm trợ cấp điện thoại 800.000 đ/tháng/người Hằng tháng thưởng triệu đồng đạt loại A tiêu phụ 3.3 Khối CB lãnh đạo cao cấp: Gồm Gíam đốc, Kế tốn trưởng , Trợ TGĐ, Phó TGĐ, Tổng giám đốc: Mức lương tối tiểu từ 19 triệu đến 30 triệu/tháng/người + triệu trợ cấp điện thoại/ tháng Mức thưởng năm khối lãnh đạo cao cấp Tổng giám đốc định theo kết kinh doanh năm Bên cạnh có chế độ thưởng nóng vào thành tích xuất sắc mang tính đột phá quản lý, mang lại hiệu tốt cho doanh nghiệp ý tưởng sáng tạo mang lại giá trị cao cho doanh nghiệp, Tổng giám đốc trình HĐQT xét thưởng cho trường hợp cụ thể ghi nhận kết Được coi mạnh cốt lõi cho phát triển bền vững công ty, sách nhân cơng ty TNHH Xn Thành quan tâm hàng đầu công ty TNHH Xuân Thành xây dựng sách nhân ưu việt, chế độ phúc lợi đặc biệt nhằm thu hút đội ngũ cán nhân viên chuyên nghiệp, động, sáng tạo, nhiệt huyết, có chuyên môn giỏi để đưa công ty TNHH Xuân Thành thành Công ty xây dựng số Việt Nam TÀI LIỆU THAM KHẢO Slide giảng Quản trị nguồn nhân lực Phó Giáo sư, Tiến sỹ Vũ Hồng Ngân trình bày Đỗ Thanh Năm, 2005 Giữ chân nhân viên giỏi NXB Trẻ 320 trang Bussiness Edge, 2006 Tuyển dụng đãi ngộ người tài NXB Tổng hợp ... góp công sức xây dựng tổ chức ngày phát triển giàu mạnh Đối tượng nghiên cứu đề tài nhằm vào lý luận hình thức thù lao lao động hợp lý để tạo động lực lực lượng lao động từ lao động quản lý công. .. kiến đóng góp vào giải pháp nhằm kích thích tinh thần làm việc người lao động sách thù lao lao động hợp lý hoạt động tạo động lực cho người lao động, làm cho người lao động yên tâm công tác phát... nghiên cứu đề tài Chính sách thù lao lao động hợp lý động lực lao động Mục đích nghiên cứu đề tài trước hết để nhằm hiểu cách sâu sắc sở lý luận chung hoạt động tạo động lực lao động tổ chức, từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Chính sách thù lao lao động hợp lý và động lực lao động tại công ty xây dựng xuân thành , Chính sách thù lao lao động hợp lý và động lực lao động tại công ty xây dựng xuân thành

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay