Bài tập về tuyển dụng lao động

6 9 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 16:27

BÀI TẬP VỀ TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG Hiện nay, với khủng hoảng kinh tế giới, nước ta giai đoạn khủng hoảng lạm phát tăng nhanh Điều làm đau đầu nhà quản trị việc giải toán giữ vững tình hình kinh doanh ổn định nhân sự, đồng thời doanh nghiệp ln đối mặt với tình trạng chảy máu chất xám Để tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao doanh nghiệp phải xây dựng cho quy trình tuyển dụng cụ thể, khoa học Tuỳ vào tình hình kinh doanh, có lúc doạnh nghiệp đối mặt với tình trạng thiếu nhân tạm thời, có thiếu cách thực Điều đòi hỏi cán nhân phải đưa giải pháp nhân có nên tuyển dụng thêm nhân hay không đưa định khơng xác làm tăng thêm chi phí ảnh hưởng đến tình hình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Trong thời gian học nghiên cứu môn Quản trị nguồn nhân lực, nhận thấy công việc nhân cần trải qua nhiều quy trình Với khn khổ tơi xin áp dụng nội dung Quản trị nhân vào cơng ty tơi quy trình Tuyển dụng Khi doanh nghiệp cần tuyển dụng nhân sự, điều nhà quản trị nhân quan tâm nguồn ứng viên Có nhiều nguồn cung cấp ứng viên vào chức vụ công việc trống doanh nghiệp tuyển trực tiếp từ nhân viên làm việc cho doanh nghiệp, tuyển người theo hình thức quảng cáo, tuyển người thơng qua trung tâm dịch vụ lao động… Sau xác định nguồn tuyển mộ, bước tuyển chọn Mỗi công ty tuỳ vào tình hình, đặc điểm kinh doanh xây dựng quy trình tuyển dụng khác nhau.Dưới xin áp dụng kiến thức học để phân tích thực trạng tuyển dụng cơng ty tơi cơng tác Quy trình tuyển dụng trải qua bước sau: Lập phiếu yêu cầu tuyển dụng - Khi có nhu cầu tuyển dụng nhân sự, trưởng phận tiến hành lập phiếu theo yêu cầu tuyển dụng chuyển Phòng Nhân (NS) - Nhân viên NS có trách nhiệm tiếp nhận phiếu yêu cầu tuyển dụng, tổng hợp yêu cầu, tiêu chí vị trí cần tuyển dụng báo cáo Trưởng phòng để lập kế hoạch tuyển dụng Lập đề xuất xuất trình Ban giám đốc ( BGĐ) - Trong thời gian 02 ngày, Phòng NS xem xét tình hình thực tế lập đề xuất trình BGĐ duyệt - Trong thời gian 01 ngày Giám đốc xem xét đề xuất tuyển dụng: + Duyệt chuyển tiếp qua bước + Không duyệt: Phê trực tiếp vào phiếu tuyển dụng Phòng NS có trách nhiệm thơng báo lại cho phận có u cầu tuyển dụng Thơng báo tuyển dụng, tiếp nhận hồ sơ - Phòng NS có trách nhiệm thông báo tuyển dụng phương tiện, tìm kiếm nhiều nguồn ứng viên từ cán bộ, nhân viên tồn cơng ty, từ nguồn bên ngoài… Tiếp nhận kiểm tra hồ sơ - Phòng NS tiến hành tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ - Tổng hợp lập phiếu thông tin ứng viên Lập kế hoạch vấn - Phòng NS sơ tuyển hồ sơ theo tiêu chí từ phiểu yêu cầu tuyển dụng Trên sở hồ sơ sơ tuyển lập kế hoạch làm thi viết thông báo đến ứng viên trước ngày - Đối với số vị trí khơng cần thực test lập kế hoạch vấn thông báo đến ứng viên trước 02 ngày - Thông báo kế hoạch vấn đến phận có liên quan Thực vấn tuyển dụng - Hội đồng tuyển dụng gồm thành viên có liên quan thực vấn ghi đầy đủ vào phiếu tổng hợp - Phòng NS sở tổng hợp phiếu đánh giá tiêu tuyển dụng đợt lập danh sách trúng tuyển trình ký với BGĐ - Phòng NS tiến hành thơng báo kết nhân tham gia vấn Tiếp nhận đánh giá thử việc - Sau có kết tuyển dụng, Phòng NS có trách nhiệm thơng báo đến nhân thực thủ tục tiếp nhận nhân thử việc Trong 01 tuần đầu, Phòng NS có trách nhiệm đào tạo nội nội quy, quy chế, hệ thống quản lý, vận hành hoạt động cơng ty - Các phòng ban chun mơn có nhân thử việc có trách nhiệm tiếp nhận nhân sự, phân công tác hướng dẫn công việc đảm bảo nhân hiểu nắm rõ nhiệm vụ phải thực - Phòng NS có trách nhiệm theo dõi việc thực phân công công việc thời gian thử việc nhân thông qua Phiếu giao việc Đánh giá thử việc - Trong vòng ngày cuối đợt thử việc, nhân viên thử việc có trách nhiệm làm báo cáo thử việc theo biểu mẫu cung cấp từ Phòng NS để lấy ý kiến đánh giá Trưởng BP, sau chuyển Phòng NS xem xét đánh giá trình Ban GĐ duyệt + Đạt: Ký hợp đồng lao động thức định tuyển dụng + Không đạt: Thông báo đến nhân chậm sau 03 ngày kết thúc thử việc để chấm dứt thỏa thuận lao động Lưu hồ sơ nhân sự: - Phòng NS có trách nhiệm lưu tồn hồ sơ liên quan đến công tác tuyển dụng Lưu đồ quy trình tuyển dụng: STT NỘI DUNG TRÁCH NHIỆM Lập phiếu u cầu TD Các phòng chun mơn Trình duyệt KH TD Phòng NS Đồng ý Phòng NS Ra thơng báo TD Phòng NS Tiếp nhận HS sơ tuyển Phòng NS Đạt Khơng đạt Lập KH vấn Phòng NS; Phòng chun mơn Thực PV Phòng NS; Phòng chun mơn Đạt Tiếp nhận thử việc Phòng chun mơn Khơng đạt Phòng NS trình ký BGĐ Đánh giá thử việc Đạt 10 Ký hợp đồng thức Lưu hồ sơ Phòng NS Nhìn vào quy trình tuyển dụng cơng ty thấy tương đối chặt chẽ, hợp lý nhiên có số hạn chế sau: - Nguồn tuyển mộ chưa hiệu cơng ty thường đăng thơng báo tuyển dụng lên Internet có nhiều hồ sơ khiến cán nhân phải thời gian để lọc hồ sơ Hơn nữa, công ty có quy mơ tương đối lớn, nhân đơng lại phân bố công trường khác nên nhiều nhân cơng ty khơng biết công ty tuyển dụng để tự ứng tuyển giới thiệu ứng viên có chất lượng cao cho cơng ty - Chưa có yêu cầu kiểm tra sức khỏe Các giải pháp: - Công khai công tác tuyển dụng Trước tuyển dụng Cơng ty có thơng báo cơng khai nội Cơng ty sau thông báo rộng rãi phương tiện thông tin đại chúng - Tất trường hợp đăng ký tuyển dụng vào làm việc Công ty phải qua Hội đồng tuyển dụng kiểm tra xem xét cấp, tình trạng sức khoẻ (kiểm tra trực tiếp Phòng Y tế Cơng ty) Kết luận: Tuyển dụng trình tìm kiếm, thu hút tuyển chọn từ nhiều nguồn khác nhân viên đủ khả đảm nhiệm vị trí mà doanh nghiệp cần tuyển Tuyển dụng nhân không nhiệm vụ phòng tổ chức nhân sự, khơng công việc đơn giản bổ sung người lao động cho doanh nghiệp, mà thực q trình tìm kiếm lựa chọn cẩn thận Nó đòi hỏi phải có kết hợp phận doanh nghiệp với nhau, phải có định hướng rõ ràng, phù hợp lãnh đạo doanh nghiệp Quá trình tuyển dụng nhân có ảnh hưởng lớn tới chất lượng nguồn nhân lực doanh nghiệp sau Khi doanh nghiệp thu hút nhiều người ứng tuyển tuyển chọn người phù hợp với doanh nghiệp, chất lượng nhân nâng lên nhiều Từ đó, hiệu cơng việc doanh nghiệp thay đổi Hy vọng với kiến thức học từ môn Quản trị nguồn nhân lực kinh nghiệm làm việc giúp tơi đóng góp cho doanh nghiệp ngày phát triển TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu mơn học Quản trị nguồn nhân lực - Chương trình Global Advanced MBA - ĐH Griggs PGS.TS.Trần Kim Dung, Quản trị nguồn nhân lực – Nhà xuất Tổng hợp Quản trị trực tuyến.com ... đề xuất tuyển dụng: + Duyệt chuyển tiếp qua bước + Không duyệt: Phê trực tiếp vào phiếu tuyển dụng Phòng NS có trách nhiệm thơng báo lại cho phận có u cầu tuyển dụng Thơng báo tuyển dụng, tiếp... Thực vấn tuyển dụng - Hội đồng tuyển dụng gồm thành viên có liên quan thực vấn ghi đầy đủ vào phiếu tổng hợp - Phòng NS sở tổng hợp phiếu đánh giá tiêu tuyển dụng đợt lập danh sách trúng tuyển trình... biết công ty tuyển dụng để tự ứng tuyển giới thiệu ứng viên có chất lượng cao cho cơng ty - Chưa có yêu cầu kiểm tra sức khỏe Các giải pháp: - Công khai công tác tuyển dụng Trước tuyển dụng Cơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập về tuyển dụng lao động , Bài tập về tuyển dụng lao động

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay