SKKN Một số phương pháp dạy học môn mỹ thuật theo phương pháp đan mạch

24 7 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 16:07

Một số phương pháp dạy học môn mỹ thuật theo phương pháp đan mạchMột số phương pháp dạy học môn mỹ thuật theo phương pháp đan mạchMột số phương pháp dạy học môn mỹ thuật theo phương pháp đan mạchMột số phương pháp dạy học môn mỹ thuật theo phương pháp đan mạchMột số phương pháp dạy học môn mỹ thuật theo phương pháp đan mạchMột số phương pháp dạy học môn mỹ thuật theo phương pháp đan mạch Mã số:…… MỘT SỐ GIẢI PHÁP DẠY HỌC MÔN MỸ THUẬT THEO PHƯƠNG PHÁP ĐAN MẠCH CHO HỌC SINH LỚP Lĩnh vực nghiên cứu: Mĩ thuật Đakrông, năm 2018 PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐAKRƠNG TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ HƯỚNG HIỆP MỘT SỐ GIẢI PHÁP DẠY HỌC MÔN MỸ THUẬT THEO PHƯƠNG PHÁP ĐAN MẠCH CHO HỌC SINH LỚP Tên tác giả: Đỗ Tuấn Tài Chức vụ: Giáo viên Lĩnh vực nghiên cứu: Mĩ thuật Đakrơng, năm 2018 MỤC LỤC Các phần MỤC LỤC MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Đối tượng khảo sát, thực nghiệm Phương pháp nghiên cứu Phạm vi kế hoạch nghiên cứu NỘI DUNG CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN Trang 1 2 3 3 1.1 Những định hướng mục tiêu giáo dục Mĩ thuật bậc Tiểu học: 1.2 Một số vấn đề phương pháp dạy học Mĩ thuật theo phương pháp CHƯƠNG THỰC TRẠNG VIỆC DẠY VÀ HỌC BỘ MÔN MĨ THUẬT TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ HƯỚNG HIỆP 2.1 Thuận lợi – Khó khăn 2.2 Thực trạng vấn đề cần nghiên cứu CHƯƠNG CÁC GIẢI PHÁP VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 3.1 Các giải pháp Giải pháp 1: Vận dụng linh hoạt quy trình Mĩ thuật phù hợp với khả nhận thức học sinh Giải pháp 2: Giáo viên tổ chức hoạt động dạy học thiết kế sáng tạo linh hoạt số hoạt động dạy học: Giải pháp 3: Khắc phục sở vật chất đồ dùng học tập cho mơn học Hình thành thói quen làm việc cho học sinh Giải pháp : Luôn phối kết hợp tạo sân chơi để học sinh thực hiện, tạo hứng thú học tập cho học sinh thông qua hoạt động thi đua, trò chơi Giải pháp 5: Kết hợp với giáo viên chủ nhiệm giáo viên môn học khác tăng cường tuyên truyền đến phụ huynh cộng đồng 3.2 Kết thực KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Kiến nghị 5 7 10 13 14 17 17 19 19 19 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Môn Mĩ thuật môn học có vai trò quan trọng chương trình giáo dục tiểu học Qua môn học, học sinh biết cách cảm thụ đẹp, yêu đẹp từ biết cách rèn luyện đơi bàn tay trí tưởng tượng để tạo đẹp qua việc phát huy tính sáng tạo, tính độc lập Mơn Mĩ thuật góp phần với mơn học khác giáo dục học sinh phát triển toàn diện Đức Trí - Thể - Mỹ Việc dạy mĩ thuật nhà trường phổ thơng nói chung bậc tiểu học nói riêng khơng nhằm mục đích đào tạo học sinh thành hoạ sĩ hay nhà nghiên cứu nghệ thuật chuyên nghiệp mà để giáo dục cho em thị hiếu thẩm mĩ cần thiết cho việc hình thành phát triển nhân cách tồn diện, hài hồ khả biết cảm nhận biết tạo đẹp trước hết cho em sau cho gia đình xã hội Xuất phát từ thực tế giảng dạy đồng nghiệp với trình giảng dạy thân, đặc biệt việc bước đổi phương pháp dạy học, tơi ln đặt cho mục tiêu phải làm để thực yêu câu đổi nhằm nâng cao chất lượng dạy ngồi phát triển lực cảm thụ thẩm mĩ, lực tư duy, trí tưởng tượng mình, em có nhiều hội tương tác, hợp tác phát triển kĩ thái độ giao tiếp, phương pháp trình bày tạo niềm tin Qua em học sinh cảm nhận cách sâu sắc vẻ đẹp người, thiên nhiên, phát huy trí tưởng tượng sáng tạo, hình thành thị hiếu thẩm mỹ, hồn thiện nhân cách thơng qua nội dung học mĩ thuật Thực tế nhận thấy học sinh tiểu học ham thích học vẽ Nếu xây dựng cho em có ý thức học tập tốt tạo khơng khí thoải mái “vui mà học - học mà vui” đạt hiệu tốt Cũng đơn vị trường tiểu học khác địa bàn huyện, phương pháp dạy học mĩ thuật áp dụng vào giảng dạy trường Tiểu học số Hướng Hiệp từ năm học 2016 - 2017 Mục tiêu phương pháp dạy học mĩ thuật hướng nhiều đến khả sáng tạo, tư học sinh, đáng kể rèn nhiều kỹ quan trọng cho học sinh như: kỹ giao tiếp, kỹ sống, kỹ hợp tác… Việc dạy học mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch giúp giáo viên nói chung giáo viên dạy mĩ thuật nói riêng nhận thức được: Dạy học mĩ thuật nhà trường thơng qua hoạt động tạo hình để khơi gợi phát huy khiếu thẩm mỹ vốn có trẻ, gây hứng thú cho em trước đẹp tiến tới hình thành thị hiếu thẩm mỹ riêng sống ngày Việc dạy học mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch nhằm truyền cảm hứng cho giáo viên dạy mĩ thuật, khuyến khích giáo viên kết hợp kỹ mĩ thuật với phương pháp dạy học lấy người học làm trung tâm, khuyến khích tương tác, kích thích tư sáng tạo, kích thích phát triển nhận thức qua hoạt động thực tế Trên sở lý thuyết giáo dục giảng dạy mĩ thuật, giáo viên tổ chức dạy cho em học mĩ thuật qua hoạt động Vẽ nhau, Vẽ theo nhạc, Vẽ biểu đạt, tạo hình 3D từ vật tìm được, Xây dựng cốt truyện Đây chương trình giáo dục mĩ thuật tiểu học động, phát huy, rèn luyện nhiều kỹ cho học sinh, đặc biệt kỹ sống, thay đổi lớn phương pháp lẫn mục tiêu giáo dục môn Mĩ thuật tiểu học Ngoài việc thay đổi nội dung phân phối chương trình, thay đổi hình thức tổ chức lớp học phần lớn thông qua hoạt động nhóm vấn đề để học sinh tiếp thu kiến thức, phát triển tư duy, sáng tạo sản phẩm mĩ thuật vấn đề trọng tâm khiến giáo viên không khỏi tránh khó khăn, vướng mắc Vì theo phương pháp mới, chủ đề thực nhiều quy trình mĩ thuật khác nhau, giáo viên hồn tồn khơng hướng dẫn học sinh thực hành mà chủ yếu học sinh tự tìm hiểu vấn đề, đề cách giải Có thể nói ưu điểm phương pháp dạy học Đan Mạch tích cực, mà học sinh chủ động, tự lực khai thác tri thức hướng dẫn giáo viên Các phương pháp dạy học triển khai kích thích say mê, hứng thú học tập, bồi dưỡng phát triển lực cảm thụ thẩm mĩ, lực tư trí tưởng tượng học sinh Mặc dù vậy, phương pháp dạy học mĩ thuật áp dụng tồn huyện nhiều điểm giáo viên băn khoăn, lúng túng, thực cho tinh thần đổi mới, cho đạt hiệu quả, cách thực quy trình sáng tạo băn khoăn lớn giáo viên chuyên trách giảng dạy Qua đợt tập huấn dự thực tế, nói hình thức tổ chức phương pháp mẻ với đại đa số giáo viên chuyên trách Chính từ trăn trở này, tiến hành nghiên cứu thực đề tài: “Một số giải pháp dạy học môn Mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch cho học sinh lớp 3” Mục đích nghiên cứu nhiệm vụ nghiên cứu a Mục đích nghiên cứu - Tôi suy nghĩ, nghiên cứu để viết sáng kiến kinh nghiệm với mục đích tìm số giải pháp giải pháp dạy học tốt môn Mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch cho học sinh lớp nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Mĩ thuật b Nhiệm vụ nghiên cứu : - Xây dựng phương hướng thiết kế giảng dạy cho giáo viên phân môn Mĩ thuật - Xây dựng cách thức tổ chức hoạt động tạo hứng thú tăng cường khả sáng tạo cho học sinh dạy phân môn Mĩ thuật Đối tượng nghiên cứu - Một số giải pháp dạy học môn Mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch cho học sinh lớp Đối tượng khảo sát, thực nghiệm - Học sinh khối trường Tiểu học số Hướng Hiệp - Một số giải pháp dạy học môn Mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch cho học sinh lớp Phương pháp nghiên cứu a Phương pháp nghiên cứu tài liệu - Nghiên cứu nguồn tài liệu như: sách, giáo trình, báo, tạp chí, kinh nghiệm từ đồng nghiệp… b Phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Phương pháp trực quan, quan sát sư phạm, minh họa - Điều tra vấn tình hình học sinh - Dự chuyên đề trao đổi, dự giờ, rút kinh nghiệm phương pháp giảng dạy môn Mĩ thuật - Thực hành giảng dạy theo phương pháp - Tìm giải pháp rút kinh nghiệm - Cho học sinh hoạt động trời, thăm quan, toạ đàm - Phương pháp thực nghiệm dạy thí điểm số lớp phương pháp mà đề Phạm vi kế hoạch nghiên cứu a Phạm vi Phạm vi nghiên cứu tập trung chủ yếu là: - Tìm hiểu trình dạy học mơn Mĩ thuật lớp Ba - Tìm hiểu vấn đề thường gặp, tình huống, ưu điểm, hạn chế qua trình dạy học môn Mĩ thuật áp dụng phương pháp khối 3, trường Tiểu học số Hướng Hiệp b Kế hoạch nghiên cứu - Từ năm học 2016 - 2017 đến tháng năm học 2017 – 2018 - Thu thập nghiên cứu tài liệu - Xác định vấn đề nghiên cứu - Xây dựng kế hoạch nghiên cứu - Thiết kế câu hỏi để khảo sát điều tra - Tiến hành khảo sát điều tra - Xử lý số liệu NỘI DUNG CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 Những định hướng mục tiêu giáo dục mĩ thuật bậc Tiểu học Với phát triển nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước đòi hỏi người động sáng tạo để đáp ứng với tình hình đổi đất nước, nhà nước ta ban hành Luật giáo dục “Khẳng định mục tiêu giáo dục toàn diện đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ kĩ sở mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm dạy đủ môn học bắt buộc triển khai đổi phương pháp dạy học, có mơn Mĩ thuật Luật Giáo dục điều 24.2 ghi: "Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo học sinh; phù hợp với đặc điểm lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kĩ vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh" Đồng thời nêu rõ: “Mục tiêu giáo dục Tiểu học nhằm giúp cho học sinh sở ban đầu quan trọng cho hình thành phát triển nhân cách người, chuẩn bị tốt cho em mặt đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ lao động để học sinh tiếp tục học lên trung học vào sống tùy theo nhu cầu nguyện vọng hình thức thích hợp” Điều khẳng định giáo dục thẩm mĩ trường tiểu học nội dung có ảnh hưởng mạnh mẽ mặt giáo dục khác, tạo nên hoàn thiện việc phát triển nhân cách học sinh Chính việc giáo dục bồi dưỡng cho học sinh có trình độ văn hố thẩm mĩ phổ thơng cần thiết Thực Nghị số 29-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đổi bản, tồn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu cơng nghiệp hóa - đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế, Bộ Giáo dục Đào tạo triển khai Dự án Hỗ trợ giáo dục mĩ thuật cấp tiểu học (SAEPS) thử nghiệm trường tiểu học số tỉnh, thành phố đại diện cho vùng miền nước Năm học 2014 - 2015 Bộ Giáo dục Đào tạo đạo triển khai phương pháp dạy - học mĩ thuật sử dụng quy trình dạy - học mĩ thuật SAEPS tất trường tiểu học toàn quốc Theo đó, năm học 2015 – 2016 Bộ Giáo dục & đào tạo tiếp tục đạo trường: Tiếp tục triển khai thử nghiệm dạy học mĩ thuật theo phương pháp trường tiểu học Từ năm học 2016 – 2017 phòng Giáo dục Đào tạo Đakrông đạo trường tiểu học áp dụng phương pháp dạy học mĩ thuật Đan Mạch vào giảng dạy, năm học 2017 – 2018 năm học tiếp tục học theo phương pháp dạy học mĩ thuật – phương pháp mĩ thuật Đan Mạch Qua đạo trực tiếp nhà trường kết hợp tổ khối phối hợp với đồng nghiệp sở động lực để thân thực đề tài 1.2 Một số vấn đề phương pháp dạy học mĩ thuật theo phương pháp * Về mục tiêu: Mục tiêu phương pháp nhằm giúp học sinh hình thành phát triển lực: + Năng lực trải nghiệm: Cho em làm việc với chủ đề liên quan đến kinh nghiệm có thân + Năng lực kỹ kỹ thuật thông qua hoạt động : Vẽ nhau, chân dung biểu đạt, vẽ theo nhạc, tạo hình từ vật tìm được, nặn uốn tạo dáng, xây dựng cốt truyện (xây dựng bối cảnh câu chuyện) + Năng lực biểu đạt: Có nghĩa học sinh ứng dụng ngơn ngữ mĩ thuật để diễn đạt trải nghiệm thái độ thân + Năng lực phân tích trình bày: Thơng qua hoạt động trình bày tác phẩm mình, tham gia giải thích, phân tích, nhận xét nghệ thuật, kỹ thuật thể tác phẩm + Năng lực giao tiếp đánh giá: Học sinh tham gia giao tiếp, thảo luận đánh giá tất hoạt động tiết mĩ thuật, đánh giá làm được, có mong muốn hay khơng * Nội dung chương trình: Điểm bật phương pháp dạy học giáo viên chủ động theo nội dung tiết dạy mà kết hợp nhiều kỹ thuật dạy Nội dung chương trình giáo dục mĩ thuật theo phương pháp khơng theo trình tự chương trình hành, mà giáo viên vào để xây dựng chủ đề cho phù hợp Mỗi chủ đề tạo thành quy trình mỹ thuật tương tác tích hợp nội dung: Vẽ theo mẫu, Vẽ trang trí, Vẽ tranh, Tập nặn tạo dáng, Thường thức Mỹ thuật Mỗi chủ đề lồng ghép giáo dục nhiều mục tiêu thực tiết, nhiều tiết * Các quy trình mĩ thuật: Trên sở lý thuyết giáo dục giảng dạy mĩ thuật, giáo viên tổ chức dạy cho em học mĩ thuật qua hoạt động Vẽ nhau, Vẽ theo nhạc, Vẽ biểu đạt, tạo hình 3D từ vật tìm được, Xây dựng cốt truyện Thơng qua hoạt động tạo hình khơi gợi phát huy khiếu thẩm mỹ vốn có trẻ, gây hứng thú cho em trước đẹp, tiến tới hình thành thị hiếu thẩm mỹ học sinh sống Hoạt động giáo dục mĩ thuật góp phần đem lại nhận thức mới, niềm vui, hứng thú sáng tạo học tập cho trẻ Việc sử dụng nhạc hoạt động mĩ thuật tạo cho học sinh hứng thú, khơng khí lớp học vui vẻ, thân thiện * Hình thức tổ chức lớp học: Hình thức tổ chức lớp học chủ yếu thực hành theo nhóm, cần khơng gian rộng để học sinh vận động di chuyển Phải có nơi trưng bày tranh, sản phẩm để học sinh dễ dàng quan sát, nhận xét, đánh giá CHƯƠNG THỰC TRẠNG VIỆC DẠY VÀ HỌC BỘ MÔN MĨ THUẬT TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ HƯỚNG HIỆP 2.1 Thuận lợi khó khăn a Thuận lợi: - Giáo viên dạy mĩ thuật quan tâm Ngành cấp trên, đặc biệt Ban Giám hiệu nhà trường Hằng năm giáo viên bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cấp tổ chức (cấp Tỉnh, Phòng Giáo dục, nhà trường tổ chức) - Tài liệu dạy học mĩ thuật tương đối đầy đủ hướng dẫn quy trình dạy học động, dễ hiểu tạo thêm tự tin cho giáo viên - Giáo viên đạt chuẩn trình độ quy định yêu nghề nhiệt tình, chủ động nhiệm vụ giao (Giảng dạy mơn Mĩ thuật ) b Khó khăn - Việc học tập mĩ thuật theo chủ đề phòng riêng nên ảnh hưởng đến sản phẩm em thực xong tiết học - Việc tiếp cận với phương pháp ban đầu lúng túng thực tế thực giảng dạy hàng ngày tình sư phạm xảy với người giáo viên Phương pháp nên giáo viên chưa có nhiều kinh nghiệm Thời gian đầu tư cho mơn học hạn chế, việc tiếp cận phương pháp dạy học chưa nhiều, tính đồng phối hợp với môn học khác chưa cao - Việc học sinh lại mùa mưa khó khăn giao thông vùng núi đường sá chưa thuận tiện, đồ dùng học tập số em chưa đầy đủ 2.2 Thực trạng vấn đề cần nghiên cứu a Về sở vật chất : Tuy nhà trường có nhiều cố gắng sở vật chất trang thiết bị dạy học mơn Mĩ thuật nhiều thiếu thốn cụ thể như: Chưa có phòng chức để thực giảng dạy bảo quản vật dụng sau học sinh học xong tiết thứ Các vật dụng làm mẫu, để học sinh quan sát, nhận biết chia sẻ chưa nhiều phong phú b Về người: Học sinh vùng sâu nên việc tiếp thu kiến thức thực nhiều hạn chế Ít tiếp xúc với sân chơi thiếu nhi vẽ tranh, làm mơ hình sáng tạo Giáo viên kinh nghiệm giảng dạy Dạy học theo phương pháp có khó khăn định đòi hỏi người giáo viên phải thực tìm tòi, chuẩn bị chu đáo, chủ động vận dụng linh hoạt vào học khác nhau, nhằm thu hút tham gia tất em học sinh Học sinh bước đầu thực phương pháp học gặp lúng túng việc trao đổi nội dung để thống chủ đề vẽ tranh phác họa bố cục mảng trước vẽ họa tiết Bảy quy trình dạy – học mĩ thuật chủ yếu đề cao khả tự học học sinh, để thực quy trình em phải chuẩn bị nhiều vật dụng như: giấy A0, A4, giấy bồi, kẽm, băng keo, hộp giấy, vật dụng tìm được… Điều khó khăn cho giáo viên học sinh vùng sâu, vùng xa Khi thực giảng dạy theo quy trình khơng phải học sinh sẵn sàng sáng tạo mà thân chưa hiểu, chưa nắm cách vẽ, cách thể qua đường nét, màu sắc…để đạt yêu cầu học Học sinh chưa phát huy sáng tạo, chưa mạnh dạn tham gia hoạt động lớp Từ vận dung phương pháp dạy học theo phương pháp Đan Mạch bước đầu có khởi sắc định, thực tế thực khó khăn Việc dạy học theo chủ đề tiếp cận phương pháp hạn chế Giáo viên chưa đầu tư nghiên cứu nhiều phương pháp, việc tuyên truyền đến phụ huynh cộng đồng chưa nhiều nên ảnh hưởng tới chất lượng học tập học sinh, qua nhận xét đánh giá ngày hàng tháng bảng tổng hợp nghiên cứu ghi lại sau có kết sau : TSHS KIẾN THỨC – KỸ NĂNG : TS / TỶ LỆ Hoàn thành nội dung mơn học Hồn thành tốt nội dung mơn học, có sáng tạo Hồn thành tốt nội dung mơn học, tạo hình đẹp, sinh động 45 em 13 em 12 em 64,3% 18,6% 17,1% 70 Qua bảng tổng hợp ta thấy tất số yêu cầu môn học đạt chưa cao Điều đặt nhiệm vụ cho người giáo viên trách nhiệm thách thức trải nghiệm tâm để thực nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch qua thời gian thực thực số biện pháp sau: CHƯƠNG CÁC GIẢI PHÁP VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 3.1 Các giải pháp Giải pháp 1: Vận dụng linh hoạt quy trình Mĩ thuật phù hợp với khả nhận thức học sinh Như biết bảy quy trình mĩ thuật theo phương pháp bao gồm: Quy trình Vẽ sáng tạo câu chuyện; Quy trình Vẽ biểu cảm; Quy trình trang trí vẽ tranh qua âm nhạc; Quy trình Xây dựng cốt truyện; Quy trình Tạo hình 3D – Tiếp cận theo chủ đề (tạo hình từ vật tìm được); Quy trình Điêu khắc – Nghệ thuật tạo hình khơng gian; Quy trình Tạo hình rối biểu diễn nghệ thuật Trong quy trình dạy học mĩ thuật sáng tạo, giáo viên phải cho học sinh thấy có vơ vàn cách thức biểu đạt khác khơng phải có cách Những quy trình dạy học mĩ thuật công thức cố định mà phải làm theo Những quy trình tạo cảm hứng cho giáo viên điều chỉnh cho phù hợp với đối tượng học sinh điều kiện thực tế địa phương Giáo viên phát triển khả học 10 sinh mức độ khác quy trình khả trải nghiệm, sáng tạo, biểu đạt, giao tiếp đánh giá Với quy trình dạy học mĩ thuật nào, giáo viên cần quan tâm đến việc dẫn dắt học sinh trao đổi, thảo luận suốt quy trình với hoạt động học trưng bày tác phẩm hoàn thành Cùng lúc với việc phát triển khả nói trên, học sinh phát triển giác quan, kỹ sống, lực hợp tác, kinh nghiệm khả giải vấn đề, lực tự học tự đánh giá Giáo dục mĩ thuật giúp học sinh có khả khám phá lực thơng qua phương tiện khác trải nghiệm niềm vui thích tạo sản phẩm, biểu đạt mang tính độc lập đặc sắc Điều giúp học sinh sử dụng ứng dụng ngơn ngữ mĩ thuật để biểu đạt kinh nghiệm thái độ em nhiều cách khác cụ thể qua lực giao tiếp phát triển thơng qua việc thảo luận, làm việc nhóm lực đánh giá phát triển qua trình quan sát, trải nghiệm thưởng thức sản phẩm mĩ thuật em tạo nên Sản phẩm mĩ thuật em từ việc vẽ, xây dựng câu chuyện tạo cho em phương thức tư hình ảnh liên hệ thực tế, tự tin diễn thuyết tăng khả ngôn ngữ biểu cảm vốn sống thực tế em, giúp phát triển học sinh khả giao tiếp hợp tác, đóng kịch, di chuyển vị trí nhân vật tranh, nhân cách hố hình ảnh, vẽ lại tác phẩm nghệ thuật Mỗi nhóm học sinh trình bày câu chuyện giống kịch ngắn Tuy nhiên, sở vật chất, không gian học tập, khả nhận thức học sinh lớp Ba chưa thể đáp ứng yêu cầu dạy theo phương pháp nên giáo viên áp dụng quy trình, quy trình Điêu khắc – Nghệ thuật tạo hình khơng gian, Tạo hình rối biểu diễn nghệ thuật thực khối lớp 4,5 Cụ thể thực quy trình sau: - Vẽ nhau: Quy trình có hoạt động: vẽ quan sát, trưng bày ngân hàng hình ảnh, sáng tác tranh theo chủ đề, chia sẻ nội dung câu chuyện, tô màu làm phong phú câu chuyện, tổ chức trưng bày thuyết trình tranh học sinh biến quan sát thành vẽ cá nhân Tất vẽ cá nhân ngân hàng hình ảnh nhóm để em lựa chọn, xếp theo câu chuyện vẽ nhau, tạo thành tác phẩm lớn Khi tạo ngân hàng hình ảnh, em vẽ vào khổ giấy A4 Đối với điều kiện khơng gian phòng học chật hẹp cho học sinh vẽ ngồi sân trường hoạt động không tạo hứng thú cho học sinh mà mang tính giáo dục cao học sinh có điều kiện để áp dụng hoạt động tạo dáng kí họa thực tế sống với không gian thoải mái Mặt khác học sinh miền núi trường Tiểu học số Hướng Hiệp điều kiện kinh tế nhiều học sinh khó khăn nên việc chuẩn bị giấy vẽ A4 nhiều chưa đáp ứng nhu cầu học tập Để khắc phục vấn đề này, giáo viên nên kêu gọi hỗ trợ đồng nghiệp, văn phòng nhà trường, thu gom giấy khổ A4 qua sử dụng in mặt cho học sinh vẽ vừa khơng để lãng phí vừa giúp ích nhiều cho em 11 - Vẽ biểu cảm: Học sinh tập trung quan sát, sử dụng kết hợp mắt tay, vẽ khơng nhìn giấy Học sinh thường sợ vẽ khơng đúng, khơng đẹp nên hay nhìn giấy, nên giáo viên cần lưu ý từ đầu rằng, mục đích khơng phải vẽ cho với mẫu mà quan sát, ghi nhớ truyền cảm xúc qua tay, thể lên giấy tạo vẽ ấn tượng hài hước Điều quan trọng giáo viên phải trì khơng khí tập trung suốt hoạt động hổ trợ em gặp khó khăn Đồng thời giáo viên cần khuyến khích, tuyên dương em học sinh vẽ yêu cầu phương pháp, khơng nhìn giấy vẽ để em lại cố gắng thực theo - Vẽ theo nhạc: Khi vẽ theo nhạc giáo viên tổ chức cho học sinh đứng xung quanh mép bàn theo nhóm khoảng em trở lên, trước học sinh bảng màu Giáo viên lựa chọn nhạc (nhạc không lời, nhạc thiếu nhi, nhạc sôi động ), nhiên tùy theo tình hình thực tế dùng nhạc có lời, tiếng vỗ tay, nghe hát…từ nhẹ nhàng chuyển sang nhanh, mạnh, sôi ngược lại Học sinh lắng nghe cảm nhận giai điệu, vẽ theo hướng dẫn giáo viên: thứ tự màu từ sáng sang đậm Ví dụ: Theo thứ tự vàng, cam, đỏ, xanh… kết thúc màu nâu, đen ngược lại Sau hoàn thành tranh lớn, mổi học sinh dùng khung giấy theo hình tùy ý trổ từ khổ giấy A4 dịch chuyển tranh lớn để tìm kiếm phần màu sắc, đường nét thích dán khung giấy vào vị trí tranh lớn học sinh tưởng tượng kể trước lớp câu chuyện tranh lựa chọn Giáo viên khuyến khích hổ trợ học sinh giúp em tưởng tượng Quy trình nên thực cách linh hoạt, sáng tạo lựa chọn màu sắc, cỡ giấy thể loại âm nhạc Điều quan trọng giáo viên xây dựng kế hoạch, thực đánh giá quy trình mỹ thuật tùy vào khả học sinh, vật liệu sẵn có tùy vào địa phương, tùy vào độ tuổi, lực học sinh Học sinh vẽ thêm vào tranh lớn để làm bật nội dung chủ đề bỏ bớt chi tiết, để cuối tác phẩm đạt theo trí tưởng tượng là: bưu thiếp, thiệp mừng, bìa sách, họa tiết trang trí đồ vật, tranh đề tài… - Quy trình Tạo hình 3D – Tiếp cận theo chủ đề (tạo hình từ vật tìm được): Nói rõ có nghĩa tạo hình lắp ghép, trang trí từ vật liệu phế thải, uốn dây thép giấy bồi… thông qua liên tưởng giới xung quanh để tạo thành tác phẩm biểu đạt hai chiều ba chiều Đối với học sinh lớp Ba, quy trình tạo hình dây thép khó thực em chưa thể sử dụng kìm cắt, uốn dây thép theo ý muốn mà tạo hình từ vật phế thải số chủ đề Ngôi nhà em, Em sáng tạo với đồ vật Tuy nhiên giáo viên nên giới thiệu cách thực sáng tạo với dây thép để học sinh có điều kiện làm nhà với hỗ trợ từ phụ huynh phụ huynh tham gia vào thu thập vật liệu tìm Khi giáo viên thực việc tìm vật liệu cho học sinh lớp Ba cần ý tùy điều kiện học sinh vật liệu dể kiếm địa phương cụ thể: Loại vật liệu sẵn có? Loại phù hợp sử dụng theo lứa tuổi lớp Ba? Cái khó, nguy hiểm cho học sinh? 12 Cái dễ tìm? - Xây dựng cốt truyện: Khi chọn nội dung để xây dựng cốt truyện, giáo viên cần lưu ý nhân vật, bối cảnh, kiện…chủ đề tình câu chuyện dựa có thật, đánh thức trí tò mò thu hút tham gia tìm hiểu học sinh nội dung câu chuyện điều chỉnh cho phù hợp với lứa tuổi, sỏ thích học sinh nội dung học Đối với học sinh lớp Ba tình truyện phải dễ hình dung, gần gũi quen thuộc dễ trình bày để học sinh sắm vai, đóng kịch xây dựng ố cảnh hình thức vẽ, cắt dán, xé dán, tạo hình 2D,…Ví dụ số nội dung như: Thiên nhiên, nhà cửa, quần áo, đồ dùng hay vật Giải pháp 2: Giáo viên tổ chức hoạt động dạy học thiết kế sáng tạo linh hoạt số hoạt động dạy học: a Giới thiệu phong phú, đa dạng để lơi học sinh tham gia tích cực vào tiết học Nhiều giáo viên quan niệm: Giới thiệu cần ngắn gọn, nêu tên xong mà chưa ý nhiều đến tác dụng giáo dục việc Nếu làm phép thử nghiệm để so sánh hai hình thức giới thiệu trực tiếp giới thiệu gián tiếp thấy rõ hiệu Ví dụ giới thiệu chủ đề lớp “Trái bốn mùa” + Cách 1: - Giới thiệu trực tiếp: Hôm thầy em tìm hiểu chủ đề Trái bốn mùa - Hiệu quả: Học sinh nắm tên học Khơng khí lớp học khơng thay đổi, học sinh chăm nghe chưa nắm thêm kiến thức ngồi tên + Cách 2: - Giới thiệu gián tiếp: Giáo viên tổ chức trò chơi - Trò chơi: Ai nhanh Luật chơi: Mỗi nhóm cử đại diện lên vẽ nhiều loại Học sinh lớp hát Khi hát hết đội thi vẽ phải ngừng tay Đội có học sinh vẽ nhanh, vẽ nhiều loại (hoặc tranh đẹp nhất) đội thắng cuộc… Kết thúc trò chơi, giáo viên giới thiệu: Đây loại trái quen thuộc Để giúp em tạo hình loại mà thích, hiểu thêm loại mùa khác hôm cô em tìm hiểu qua chủ đề “Trái bốn mùa” Hiệu quả: học sinh nắm tên học, biết loại trái cây, khơng khí lớp học sinh động, học sinh thích thú tham gia trò chơi Vậy nên giáo viên cần ý giới thiệu thơng qua nhiều hình thức như: thơng qua trò chơi, hát hát kể câu chuyện nhỏ, tình hay đóng vai, tạo dáng, trải nghiệm thực tế…vừa tạo hứng thú học tập cho học sinh vừa cung cấp kiến thức cách dễ hiểu 13 Chính giới thiệu bài, giáo viên nên tạo khơng khí phấn khởi cho học, thu hút ý, tạo tâm lý chờ đón, hồi hộp cho học sinh, khơng nên “đi ngay” vào nội dung b Xây dựng nội dung giúp học sinh trải nghiệm Khi học sinh tiếp thu kiến thức qua hoạt động giáo viên không nên sử dụng hình thức thuyết giảng mà nên dạy học tích cực, dạy học tương tác, lý thuyết gắn với thực hành Học sinh nói, làm vận dụng dễ dàng tiếp thu kiến thức nhớ lâu bền Trong giáo dục mĩ thuật, học sinh phát triển khơng ngừng có khác biệt em khả quan sát, trí tưởng tượng, trí nhớ, cách thức thể người, vật, đồ vật hình dáng, đặc điểm, cấu trúc, tỉ lệ Học sinh kích thích thơng qua khả thân trải nghiệm với người khác như: thành viên gia đình, bạn bè chí người quen biết, với vật yêu thích, đồ vật thân quen Học sinh bị ảnh hưởng thông qua tiếp xúc với vật, tượng xung quanh thông qua kênh thông tin như: ti vi, tạp chí, sách vở, truyện tranh, quảng cáo, internet tác phẩm điêu khắc công cộng Dần dần học sinh nhận biết cách thức thể hình ảnh người khác hình dáng, cấu trúc, tỉ lệ như: phác họa người, biểu cảm nhân vật, biểu tượng người khái quát Do việc để học sinh trải nghiệm quan trọng, tùy theo chủ đề mà giáo viên lựa chọn hoạt động cho phù hợp giúp học sinh nhớ lại kiến thức, kỷ niệm tưởng tượng, đồng thời cho em hội chia sẻ em biết trình bày sở thích, mối quan tâm, mơ ước hay ý tưởng Qua q trình học sinh có kiến thức thực tế để gợi mở cách nhìn nhận, cảm giác, tò mò, trí nhớ, trí tưởng tượng phát triển sức sáng tạo biểu đạt thông qua việc nghe kể chuyện, chia sẻ trải nghiệm thân chủ đề liên quan, xem tranh ảnh, tổ chức trò chơi phù hợp với lớp học Ví dụ: Ở chủ đề vật quen thuộc giáo viên nên tổ chức cho học sinh kể vật em thích (hình dáng, màu sắc, đặc điểm bật…) Hay chủ đề Lễ hội quê em giáo viên cho học sinh xem qua số hình ảnh, video lễ hội có liên quan đến vùng miền nơi sinh sống, tổ chức cho học sinh vẽ tạo dáng hoạt động lễ hội thấy hiệu bất ngờ Vì tạo dáng gây hứng thú học tập, giúp cho học sinh nâng cao hiểu biết tình kiện thực tế từ đời sống hàng ngày địa phương em Học sinh tự tạo lại dáng hoạt động từ tình hoạt động chơi, làm việc học tập Các em dễ dàng nắm bắt hình dáng, tư người hoạt động để vẽ c Kế hoạch giảng dạy chủ đề (giáo án): Mặc dù hướng dẫn cụ thể việc xây dựng kế hoạch dạy học, theo chủ đề cần thực tiết theo thứ tự hoạt động sau: 14 - Hoạt động 1: Học sinh tìm hiểu chủ đề thơng qua hoạt động trải nghiệm, tham quan, quan sát thực tế…để hình thành ý tưởng, cách thực cho tác phẩm - Hoạt động 2: Học sinh thể ý tưởng thơng qua việc tạo hình 2D (vẽ biểu đạt, tạo ngân hàng hình ảnh) - Hoạt động 3: Tổ chức cho học sinh hoạt động nhóm (vẽ nhau, vẽ theo nhạc, tạo hình 3D…) - Hoạt động 4: Trưng bày giới thiệu sản phẩm Ví dụ: Chủ đề Lễ hội quê em (Mĩ thuật 3) – thực tiết Trong đó: Tiết 1: Hoạt động Hướng dẫn học sinh tìm hiểu chủ đề Giáo viên gợi ý học sinh tìm hiểu lễ hội truyền thống thơng qua câu hỏi, hình ảnh gợi ý để em thảo luận Tổ chức trò chơi Thi vẽ nhanh vài dáng người, hình ảnh lễ hội Học sinh tìm cách vẽ dáng người sau trải nghiệm trò chơi Học sinh nhóm trao đổi học hỏi cách vẽ cách thực chủ đề Tiết 2: Hoạt động Vẽ nhau, xé dán dáng người lễ hội (được lựa chọn từ dáng người em vẽ tiết trước) Có thể chọn số bạn lên làm mẩu tạo dáng để vẽ Tiết 3: Hoạt động Tạo hình 3D Học sinh nặn kết hợp vẽ, xé dán hình dáng người theo chủ đề nhóm Tiết 4: Hoạt động Trưng bày sản phẩm Các nhóm tiếp tục hồn thành vẽ trưng bày giới thiệu sản phẩm Giáo viên tổ chức cho học sinh xem nêu cảm nhận cá nhân, nhóm mình, nhóm bạn Nhưng chủ đề có tiết kết hợp ghép cắt bớt hoạt động lại phân bố chia tiết học cho hợp lý ví dụ chủ đề 6: Bốn mùa (Mĩ thuật 3) có thời lượng tiết Tiết 1: (Kết hợp hoạt động hoạt động 2) Hướng dẫn học sinh tìm hiểu chủ đề, cách thực chủ đề, thực hành cá nhấn tạo hình 2D Tiết 2: Học sinh vẽ theo nhóm, làm việc theo nhóm, tạo hình 3D Học sinh nặn kết hợp vẽ, xé dán hình dáng người theo nhóm Tiết 3: Trưng bày sản phẩm Các nhóm tiếp tục hồn thành vẽ trưng bày giới thiệu sản phẩm Giáo viên tổ chức cho học sinh xem nêu cảm nhận cá nhân, nhóm mình, nhóm bạn 15 Giải pháp 3: Khắc phục sở vật chất đồ dùng học tập cho môn học Hình thành thói quen làm việc cho học sinh a Khắc phục sở vật chất, đồ dùng học tập cho mơn học Nói đến sở vật chất có lẽ tất trường tiểu học huyện Đakrông chưa đáp ứng với môn Mĩ thuật dạy theo phương pháp Đan Mạch (có phòng riêng vật dụng phục vụ môn học) Vậy để dạy học diễn bình thường tùy vào điều kiện thực tế nhà trường người giáo viên phải làm sao, làm Một câu hỏi mà thân trăn trở cuối tìm câu trả lời qua trải nghiệm dạy học thực tế hàng ngày: Thứ nhất: phối kết hợp tốt với giáo viên chủ nhiệm giáo viên mơn khác bố trí góc học tập bảo quản vật dụng phục vụ cho môn học Thứ hai: Triển khai tiết học thực tế lớp học (Vẽ trời sân trường) để học sinh thực tạo nét hứng thú cho em Nhưng mang lại hiệu cao không ảnh hưởng nhiều đến sở vật chất phục vụ môn học Trước chưa triển khai giảng dạy mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch tất người giáo viên cần dặn dò chuẩn bị nhắc nhở học sinh đem đầy đủ dụng cụ học tập đến tiết học, tiết học xong tiết hết sang hôm sau đến học khác Nhưng cách dạy học đòi hỏi người giáo viên phải có bao quát định hướng để học sinh chuẩn bị chuẩn bị xuyên suốt cho chủ đề học Chuẩn bị chu đáo đầy đủ đem lại thành công cao quan trọng em có vật dụng để làm việc sáng tạo theo khả cá nhân, nhóm thực hành Ví dụ: Giảng dạy chủ đề 12: lớp Trang phục em Chuẩn bị giáo viên - Khơng gian bố trí hợp lý cho hoạt động dạy học phù hợp với chủ đề - Cách xếp, bảo quản sau học xong để tiết học sau chuẩn bị học tập tiếp, bảo quản sản phẩm thực xong chủ đề làm trực quan cho lớp học năm sau (Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm bố trí góc trưng bày sản phẩm lớp học) Chuẩn bị học sinh - Các đồ vật phế thải bỏ lọ, chai, bao, bìa, giấy, báo cũ, hồ số vật dụng khác từ thiên nhiên cây, vỏ cây….(giáo viên nhờ đến giúp đỡ phụ huynh thu thập đồ vật, phế liệu an tồn để tái sử dụng phục vụ học tập) b Hình thành thói quen làm việc cho học sinh Từ trước tới học trò học mĩ thuật có vẽ cho tiết học xong kết thúc khái niệm cách học mĩ thuật khơng phù hợp nhiều Nên phải vận dụng cách học 16 tiên tiến Đan Mạch Vậy người tiếp nhận cung cấp kiến thức cho học sinh trước hết ta phải hình thành thói quen làm việc cho học sinh, ví dụ như: + Có thoải mái tâm lý tham gia vào hoạt động giáo dục Mĩ thuật (Vui vẻ, khỏe mạnh, đồn kết, khơng có biểu bất thường mặt) + Thói quen chủ động chuẩn bị đầy đủ vật dụng phục vụ cho chủ đề, học (Như màu sắc, giấy cũ, vỏ chai nước, vỏ hộp diêm, đất nặn vật dụng khác sáng tạo) + Thói quen xếp sản phẩm sau thực cách khoa học, nhanh chóng khơng làm ảnh hưởng đến môn học khác (Như xếp vẽ, mơ hình thực hiện, hay ý tưởng sáng tạo trang trí đồ vật sản phẩm để tiết học sau tiếp tục công việc học tập) + Thói quen quan tâm đến người xung quanh, biết chia sẻ, giúp đỡ bạn bè công việc ln hồn thành nhiệm vụ (giúp bạn thu dọn sản phẩm đồ vật sau tiết học, xếp ngăn nắp sẽ, gọn gàng) Giải pháp : Luôn phối kết hợp tạo sân chơi để học sinh thực hiện, tạo hứng thú học tập cho học sinh thông qua hoạt động thi đua, trò chơi a Ln phối kết hợp tạo sân chơi để học sinh thực Đại đa số học sinh tiểu học, em lớp Ba, em bước vào môi trường học tập thực nên em ngại tiếp xúc với thầy cơ, chí có em sợ thầy cô cha mẹ Vậy làm để em mạnh dạn giáo viên phải gần gũi, thân tình để em dễ hồ đồng vào mơi trường tập thể Nếu em nhận thầy cô bao bọc che chở, quan tâm, cảm thông thực sự, em quấn quýt, tin cậy gần tuyệt đối thầy cô thần tượng em Để làm điều cách nói, âm vực lời nói vơ quan trọng Giáo viên phải biết điều chỉnh, tạo khơng khí hào hứng lớp học song giữ tính kỉ luật, trật tự Cho phép em trao đổi ý kiến, xem, nhận xét bạn, giáo viên phải nhắc nhở học sinh mải chơi, nói chuyện riêng việc học vẽ Mặt khác mĩ thuật môn phụ thuộc nhiều vào khiếu cá nhân, giáo viên khơng nên đòi hỏi nhiều em Học sinh hoàn thành sản phẩm theo nội dung chủ đề, qua học em nhận xét, đánh giá đẹp chưa đẹp thành công Mỗi lời động viên, khích lệ dù nhỏ giáo viên động lực lớn để em cố gắng Khi học sinh thực hành, giáo viên cần phải theo dõi, quán xuyến chung, điều chỉnh, bổ sung mà đa số học sinh chưa rõ lúng túng Theo dõi giúp học sinh kém, động viên khích lệ học sinh khá, cụ thể là: + Gợi ý học sinh nhận thiếu sót vẽ để học sinh rút kinh nghiệm tự sửa chữa + Động viên, khích lệ học sinh khá, giỏi tạo điều kiện cho em suy nghĩ tìm tòi thêm, nâng cao hiệu sáng tạo vẽ 17 Mặt khác phối kết hợp tạo sân chơi để học sinh thực biện pháp vô quan trọng học sinh lứa tuổi em học gắn liền với “Học chơi , chơi học” chơi phát huy hết hiệu ta biết cân bằng, điều tiết kết hợp với đoàn thể, nhà trường cha mẹ học sinh cơng tác giáo dục nói chung học tập mơn Mĩ thuật nói riêng Kết hợp với học, chủ đề cho em thực qua cơng tác giáo dục ngoại khóa vẽ tranh, trình diễn thời trang tun truyền mơi trường nơi em học tập sinh hoạt + Tạo điều kiện để học sinh tham gia thi cấp tổ chức vẽ ô tô mơ ước, ý tưởng trẻ thơ, vẽ tranh giải thưởng mỹ thuật cấp huyện ….để em có hội sáng tạo với ước mơ vào nét vẽ + Xây dựng tiết học mang tính vui nhộn hài ước có tính giáo dục cao như: Đóng vai nhân vật tranh (khi vẽ xong tranh xây dựng hình ảnh giáo viên cho nhóm tự phân vai dựa tranh nhóm diễn tả lại chia sẻ người ) Đóng vai anh hùng lịch sử (chủ đề:Thưởng thức xem tranh tác phẩm Mĩ thuật nói anh hùng có cơng dựng nước bảo vệ đất nước) + Tạo khoảng thời gian định để học sinh trình bày chia sẻ trình bày chia sẻ giúp học sinh thể khả giao tiếp cách tự tin thân thiện xóa khoảng cách trầm lặng lớp học tạo nên không gian sôi quan trọng em nói lên ý tưởng với người: Trình bày thuyết trình tranh, sản phẩm cá nhân nhóm thực Các em khác có hội trao đổi, chia sẻ bạn qua chủ đề học ( Trước khoảng phút nên vấn đề thực tế sơ sài với phương pháp giáo viên linh động xây dựng vòng tiết học) b Tạo hứng thú học tập cho học sinh thông qua hoạt động tổ chức trò chơi Bên cạnh hoạt động học chủ đạo nhu cầu chơi, giao tiếp với bạn bè em học sinh lớp Ba thiếu Nếu giáo viên biết phối hợp nhịp nhàng nhiệm vụ hoạt động học với thỏa mãn nhu cầu chơi, giao tiếp em "Học mà chơi, chơi mà học" em hăng hái, say mê học tập điều tất yếu kết qủa học tập em nâng lên Đây phương pháp dạy học phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh sở khai thác đặc điểm tâm sinh lý học sinh Khi tổ chức trò chơi,giáo viên cần lưu ý: + Lựa chọn trò chơi vừa sức với học sinh Các em học phải vui, vui thích việc học tập tự nguyện, khơng bị gò ép, thúc bách Khi học mà chơi việc học trở nên nhẹ nhàng, thoải mái, học trở thành nhu cầu học sinh Giáo viên cần lưu ý cần lựa chọn trò chơi 18 làm cho học sinh tự khám phá nội dung học cách chủ động, thích thú ghi nhớ kiến thức cách tự nhiên sâu sắc Trò chơi có chứa đựng chủ đề, nội dung định, có quy chế định mà học sinh phải tuân thủ Trò chơi vừa mang tính chất vui chơi giải trí song đồng thời lại có ý nghĩa giáo dục Dạy học phương pháp tổ chức trò chơi đưa học sinh đến với hoạt động vui chơi giải trí có nội dung gắn liền với học + Tổ chức vào thời điểm thích hợp Trong thực tế dạy học, giáo viên thường tổ chức trò chơi học tập để củng cố kiến thức, kỹ Tuy nhiên việc tổ chức cho học sinh chơi trò chơi để giới thiệu hay hình thành kiến thức, kỹ cần để tạo hứng thú học tập cho học sinh từ bắt đầu học Do giáo viên nên linh hoạt tổ chức thời điểm khác nhằm tạo bất ngờ giảm căng thẳng học + Lôi tất học sinh lớp tham gia Trò chơi học tập hình thức học tập hoạt động, hấp dẫn học sinh nên trì tốt ý em với học Trò chơi làm thay đổi hình thức học tập hoạt động trí tuệ, giảm tính chất căng thẳng học, học kiến thức Trò chơi có nhiều học sinh tham gia tạo hội rèn luyện kỹ học tập hợp tác cho học sinh, tăng cường khả giao tiếp giúp em rèn kỹ hợp tác Có thể nói điều khiển tiến trình chơi với học sinh lớp Ba cho sôi nổi, sinh động, hấp dẫn lôi tất em tham gia chơi cách thích thú đảm bảo mục tiêu tiết học không dễ Vì tổ chức sơ sài mang tính chất hình thức học sinh tham gia cách miễn cưỡng, có em để làm việc riêng, đùa giỡn gây trật tự lớp học Còn tổ chức trọng vào phần chơi mà qn phần học giáo viên khó mà quản lý lớp học hướng Một số trò chơi áp dụng như: thi vẽ nhanh, vẽ đẹp, tưởng tượng từ hình có sẵn, ghép tranh… vào đầu, cuối tiết học trước thực hành Đây thời gian để em luyện vẽ tăng cường khả vẽ nhanh, vẽ đẹp giúp em phấn chấn tinh thần, hăng hái khắc sâu kiến thức học tập Cách tiến hành sau : - Trò chơi Tưởng tượng đốn đồ vật học chủ đề 8, Mĩ thuật lớp Trái bốn mùa: Giáo viên bỏ loại nhựa vào thùng giấy kín (khơng cho học sinh thấy loại bên trong) cho học sinh dùng tay bỏ vào thùng đoán tên loại bạn đốn xác nhanh sẻ thắng Từ hoạt động học sinh nắm bắt khắc sâu đặc điểm hình dáng loại để chuẩn bị cho phần thực hành - Trò chơi : Ai nhanh chủ đề 3, Mĩ thuật lớp 3: vật quen thuộc Luật chơi: Mỗi nhóm cử đại diện lên vẽ nhiều vật nuôi ( vẽ tranh) Học sinh lớp hát Khi hát hết đội thi vẽ phải ngừng tay Đội có học sinh vẽ nhanh, vẽ nhiều vật (hoặc tranh đẹp nhất) đội thắng cuộc… 19 Khi tổ chức trò chơi, giáo viên cần đánh giá cao phần tham gia đội, không làm qua loa đại khái, có khen thưởng, tuyên dương kịp thời biện pháp làm cho học sinh thêm tích cực em thích khen, thầy quan tâm đến việc làm Bên cạnh cần động viên đội lại để em cố gắng lần sau Sau lần chơi giáo viên cần nhận xét đánh giá kết học sinh Dựa vào yêu cầu, nội quy chơi, kết chơi giáo viên đánh gía chơi phân loại thắng thua thật công bằng, rõ ràng Giáo viên phải lưu ý vấn đề đơi có giáo viên nêu u cầu luật chơi khắt khe đánh giá kết lại đại khái, khơng xác khơng cơng làm cho học sinh phấn khởi, cần đánh giá nhẹ nhàng mang tính chất động viên, khích lệ chính, tránh tình trạng đánh giá để em buồn xấu hổ với bạn bè khơng thắng trò chơi Giải pháp 5: Kết hợp với giáo viên chủ nhiệm giáo viên môn học khác tăng cường tuyên truyền đến phụ huynh cộng đồng Giáo viên chủ nhiệm người trực tiếp hàng ngày tiếp xúc trực tiếp lớp mà tiếng nói, lời nhắc nhở họ liều thuốc hữu hiệu cho học sinh thực thực tốt nội dung học tập Đối với đoàn thể như: Đội thiếu niên, Đoàn niên, tổ chức nhà trường người phát động thi, tìm hiểu tuyên truyền cấp tổ chức khơng có tốt học sinh thực thước đo kiến thức, kĩ thái độ học tập học sinh môn Mĩ thuật Bất đổi gặp khó khăn ban đầu từ người làm chuyên môn đến dự luận xã hội phụ huynh học sinh Đó họ quan tâm đến nghiệp phát triển giáo dục Đối với đổi phương pháp dạy học môn Mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch khơng năm ngồi tò mò quan tâm phụ huynh học sinh từ hướng dẫn em tìm kiếm vật dụng, mua sắm bổ sung đồ dùng vật dụng phục vụ học tập yếu tố quan trọng học môn Mĩ thuật người giáo viên trước hết phải thực số nội dung cụ thể trao đổi chia sẻ tính ưu việt phương pháp (Đan Mạch): Từ học sử dụng tư sang học kết hợp tư vận động với giác quan, từ cách học cá nhân sang hoạt động tương tác theo nhóm, từ khơng gian phòng học đến khơng gian trải nghiệm linh hoạt sống Để trả lời giải thích trao đổi với phụ huynh học sinh trước hết người giáo viên cần có kiến thức định mĩ thuật hiểu cần đổi mới, đổi mang lại cho học sinh thuận lợi sáng tạo học tập, tình mà người giáo viên cần phải xử lý để phụ huynh cộng đồng hiểu đồng tình ủng hộ với phương pháp dạy học 3.2 Kết thực Tính tới thời điểm tại, học sinh quen thực tốt mơ hình học tập này, áp lực học tập khơng vấn đề với em Đây hình thức dạy học theo phương pháp mở (kết thúc học mở học mới), tăng cường dạy học hợp tác coi trọng cá thể hóa học sinh Tạo 20 hội cho học sinh thực hành tập ứng dụng thiết thực, phục vụ cho học tập sống Qua việc học tập áp dụng giải pháp vào phương pháp Đan Mạch giúp cho học sinh có trải nghiệm để gợi mở cách nhìn nhận, cảm giác, tò mò, trí nhớ, trí tưởng tượng phát triển sức sáng tạo biểu đạt, học sinh có hình ảnh động lực mang tính tinh thần Hạn chế cảm giác lo sợ khơng biết vẽ em Học sinh biết bảo vệ ý thức chủ quan thân vẽ tranh, không bị ảnh hưởng lời chê bai bạn khác Học sinh bồi dưỡng rèn luyện khả quan sát, cách so sánh vật tượng, giúp em tìm tòi thể để vươn tới đẹp Các em cảm nhận đẹp chưa đẹp cách rõ ràng qua việc nhận xét hình ảnh, tranh vẽ…Biết tạo sản phẩm làm đẹp phục vụ cho sinh hoạt như: trang trí đồ vật, trang trí góc học tập…Một điều khơng thể khơng nhắc tới học sinh u thích mơn học hơn, vẽ cách say sưa hơn, hứng thú với nhiều sáng tạo, khiến cho tiết học trở nên thoải mái, nhẹ nhàng Quan trọng em thấy tự tin vẽ, tạo câu chuyện ngộ nghĩnh mang hiệu bất ngờ, đẹp mắt Số học sinh tẩy xóa vẽ giảm đáng kể, tượng chép khơng Đặc biệt khơng có học sinh khơng hồn thành thực hành theo nội dung yêu cầu học Xem sản phẩm em thấy tiến vượt bậc mà em có Tính sáng tạo, độc đáo học sinh thể qua chủ đề sinh động, phong phú đa dạng Những tranh có tạo hình tự tin, ngộ nghĩnh xuất ngày nhiều Điều quan trọng giáo viên tạo khơng khí hào hứng, say mê vẽ học sinh Cụ thể kết sau: TSHS KIẾN THỨC – KỸ NĂNG : TS / TỶ LỆ Hồn thành nội dung mơn học Hồn thành tốt nội dung mơn học,có sáng tạo Hồn thành tốt nội dung mơn học, tạo hình đẹp, sinh động 29 22 em 19 em 41,4% 31,5% 27,1% 70 Qua kết trên, chứng tỏ giải pháp có hiệu khả quan Đồng thời khẳng định điều dạy mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch cho học sinh lớp Ba khơng khó Cái khó giáo viên phải lựa chọn phương pháp giáo dục cho phù hợp để làm điều trước hết đòi hỏi giáo viên phải người có lòng u nghề mến trẻ, ham học hỏi để nâng cao trình độ, tích cực áp dụng giải pháp vào giảng dạy tâm thực theo tinh thần đổi giáo dục mĩ thuật tiểu học Bộ Giáo dục đào tạo triển khai 21 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Mĩ thuật mơn học nghệ thuật, kết kết cảm xúc, không đơn giản kỹ thuật hay kỹ Muốn tạo đẹp, học sinh phải có cảm xúc Cảm xúc phải xuất phát từ rung động học sinh trước vẻ đẹp đối tượng với phương pháp giảng dạy hấp dẫn, lôi giáo viên Cái đẹp phù hợp với cách nhìn, cách nghĩ, cách cảm nhận học sinh Trẻ em có cách nhìn, cách nghĩ, cách cảm nhận riêng, khơng giống cách nhìn, cách nghĩ, cách cảm nhận người lớn Việc áp dụng giải pháp vào dạy học phương pháp giúp cho giáo viên học sinh thực tốt mơ hình học tập phương pháp mĩ thuật Đan Mạch, áp lực học tập khơng vấn đề với giáo viên học sinh Giáo viên khơng băn khoăn, lúng túng, thực tinh thần đổi đạt hiệu quả, cách thực quy trình sáng tạo Tăng cường dạy học hợp tác coi trọng cá thể hóa học sinh Học sinh tiếp thu kiến thức, phát triển tư duy, sáng tạo sản phẩm mĩ thuật, thực hành tập ứng dụng thiết thực, phục vụ cho học tập sống Qua trình áp dụng phương pháp dạy học mĩ thuật nhận thấy hay phương pháp đặt người học vào vị trí chủ động phải tìm hiểu vấn đề tìm cách giải hiệu quả, sáng tạo Việc đánh giá học sinh khơng bị đặt nặng vào sản phẩm em mà đánh giá dựa trình mà em tham gia Đây chương trình giáo dục mĩ thuật tiểu học động, phát huy, rèn luyện nhiều kỹ cho học sinh, đặc biệt kỹ sống Giáo viên cần cho học sinh mang sản phẩm nhà để trưng bày thành góc mĩ thuật gia đình, nhà trường tổ chức triển lãm, trưng bày sản phẩm học sinh vào ngày sinh hoạt tập thể Tập cho học sinh thói quen sưu tầm cất giữ vật dụng, vỏ hộp, chai nhựa khơng sử dụng để cần tái sử dụng Làm tốt cơng tác tư tưởng với phụ huynh để phụ huynh tham gia chuẩn bị tốt họa phẩm vật liệu phục vụ cho phương pháp dạy mĩ thuật Đan Mạch, tận dụng tối đa phương tiện, đồ dùng học tập sẵn có, sử dụng linh hoạt chất liệu học sinh có, hướng dẫn học sinh sưu tầm chất liệu sẵn có địa phương, vật dụng bỏ để tạo nhiều chất liệu phong phú hoạt động dạy học mĩ thuật Kiến nghị * Đối với giáo viên: Không ngừng học tập nghiên cứu nâng cao chuyên môn nghiệp vụ việc đổi phương pháp dạy học theo phương pháp Đan Mạch Khắc phục khó khăn sở vật chất, trang thiết bị dạy học, vận dụng sẵn có lớp học để thực dạy có hiệu * Đối với nhà trường : Quan tâm đạo tạo điều kiện để giáo viên tự chủ động xây dựng kế hoạch thực thời khóa biểu môn Mĩ thuật Hằng năm cần đầu tư thêm 22 kinh phí để mua sắm tài liệu tham khảo, vật dụng phục vụ cho việc dạy học mĩ thuật Tổ chức nhiều sân chơi ngoại khóa lồng ghép môn Mĩ thuật để học sinh tham gia, chia sẻ kiến thức mà em thể sau tiếp nhận kiến thức học * Đối với cấp trên: Tổ chức buổi tập huấn rút kinh nghiệm qua trình áp dụng để giáo viên nắm vững thêm phương pháp Xây dựng nội dung, chương trình cụ thể nhằm định hướng tổ chức dạy học tốt TÀI LIỆU THAM KHẢO 23 Hà Tuệ Hương (2006) Tài liệu Mĩ thuật – phương pháp giảng dạy Mĩ thuật Tiểu học– Nhà xuất giáo dục Nguyễn Thị Nhung (2016) Dạy Mĩ thuật theo định hướng phát triển lực – Nhà xuất Giáo dục Nguyễn Thị Nhung (2016) Tài liệu dạy học Mĩ thuật dành cho giáo viên Tiểu học (Dự án SAEPS) – Nhà xuất Giáo dục Nguyễn Quốc Toản (2004) Sách giáo viên Nghệ thuật - Nhà xuất Giáo dục 24 ... MẠCH CHO HỌC SINH LỚP Tên tác giả: Đỗ Tuấn Tài Chức vụ: Giáo viên Lĩnh vực nghiên cứu: Mĩ thuật Đakrông, năm 2018 MỤC LỤC Các phần MỤC LỤC MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu nhiệm vụ nghiên... phương pháp Đan Mạch cho học sinh lớp Phương pháp nghiên cứu a Phương pháp nghiên cứu tài liệu - Nghiên cứu nguồn tài liệu như: sách, giáo trình, báo, tạp chí, kinh nghiệm từ đồng nghiệp… b Phương... Xây dựng nội dung, chương trình cụ thể nhằm định hướng tổ chức dạy học tốt TÀI LIỆU THAM KHẢO 23 Hà Tuệ Hương (2006) Tài liệu Mĩ thuật – phương pháp giảng dạy Mĩ thuật Tiểu học– Nhà xuất giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số phương pháp dạy học môn mỹ thuật theo phương pháp đan mạch, SKKN Một số phương pháp dạy học môn mỹ thuật theo phương pháp đan mạch

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay