Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần thương mại và kỹ thuật tam thành phát giai đoạn 2013 2017

135 42 0
  • Loading ...
1/135 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 15:15

Trường ĐH Mỏ - Địa Chất Luận văn tốt nghiệp MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TÌNH HÌNH CHUNG CÁC ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - KỸ THUẬT TAM THÀNH PHÁT 1.1.Khái quát lịch sử hình thành phát triển Công ty Cổ phần Thương mại Kỹ thuật Tam Thành Phát 1.1.1.Thông tin cơng ty 1.1.2.Q trình hình thành phát triển 1.2 Điều kiện địa lý, kinh tế nhân văn Thành phố Quảng Ngãi 1.2.2 Điều kiện kinh tế, xã hội 1.3 Quy trình kinh doanh Cơng ty Cổ phần Thương mại - Kỹ thuật Tam Thành Phát 1.4 Tình hình tổ chức quản lý lao động Công ty Cổ phần Thương mại –Kỹ thuật Tam Thành Phát 10 1.5.Mục tiêu phương hướng phát triển Công ty Cổ phần Thương mạiKỹ thuật Tam Thành Phát tương lai 16 CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠIKỸ THUẬT TAM THÀNH PHÁT NĂM 2017 19 2.1 Đánh giá chung hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Thương mạiKỹ thuật Tam Thành Phát 20 2.2 Phân tích tình hình nhập tiêu thụ sản phẩm Công ty Cổ phần Thương mạiKỹ thuật Tam Thành Phát 23 2.3 Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định (TSCĐ) Công ty Cổ phần Thương mạiKỹ thuật Tam Thành Phát SV: Nguyễn Chí Duy Minh Phụng – QTKD Bằng Quảng Ngãi- K62 36 Trường ĐH Mỏ - Địa Chất Luận văn tốt nghiệp 2.3.1 Phân tích hiệu sử dụng TSCĐ .36 2.4 Phân tích tình hình sử dụng lao động tiền lương 44 2.4.1 Phân tích số lượng lao động 45 2.4.4 Phân tích suất lao động .52 2.4.6 Phân tích tình hình sử dụng quỹ tiền lương 54 2.5 Phân tích chi phí 1000 đồng doanh thu Cơng ty Cổ phần Thương mạiKỹ thuật Tam Thành Phát 55 CHƯƠNG 61 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠIKỸ THUẬT TAM THÀNH PHÁT GIAI ĐOẠN 2013 - 2017 61 3.1 Căn lựa chọn chuyên đề 62 3.2.1.1 Phân tích tình hình tài thơng qua bảng cân đối kế tốn 72 3.2.1.2 Phân tích tình hình tài thơng qua bảng báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh .82 KẾT LUẬN CHƯƠNG 120 TÀI LIỆU THAM KHẢO 123 SV: Nguyễn Chí Duy Minh Phụng – QTKD Bằng Quảng Ngãi- K62 Trường ĐH Mỏ - Địa Chất Luận văn tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Trong năm gần kinh tế Việt Nam ngày chuyển biến mạnh mẽ Đặc biệt với vai trò thành viên tổ chức thương mại giới WTO từ đầu năm 2007, phải thúc đẩy việc cải tổ phát triển kinh tế theo chế thị trường Sự phát triển đòi hỏi tập trung nhiều vào hiệu hoạt động khối Doanh nghiệp Chính Doanh nghiệp tạo ta sản phẩm dịch vụ khác để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nước làm tăng cường chất lượng sống Bên cạnh đó, để tiến đến kinh tế tri thức tương lai việc phát triển ngành thương mại dịch vụ tiền đề quan trọng cần thiết ngành” công nghiệp khơng khói” đem lại hiệu kinh tế cao, thân thiện với mơi trường Để làm điều đòi hỏi Doanh nghiệp nói chung ngày hồn thiện cấu tăng cường chất lượng sản phẩm nhằm nâng cao vị trí cạnh tranh Là Doanh nghiệp kinh doanh thương mại Cơng ty Cổ phân Thương MạiKỹ thuật Tam Thành Phát nỗ lực đưa nhiều chiến lược kinh doanh, hoàn thiện cấu tổ chức nâng cao trình độ cho cán cơng nhân viên Công ty để mang lại hiệu kinh tế cho tỉnh Quảng Ngãi nói riêng nước nói chung Với phát triển khơng ngừng Cơng ty ngày khẳng định uy tín thị trường với vượt trội thông số kỹ thuật, ổn định dịch vụ sau bán hàng Cùng phát triển không ngừng thị trường điện tử tin học viễn thông trang thiết bị giáo dục, Tam Thành Phát nổ lực nhằm mang lại tin tưởng tuyệt đối cho khách hàng Đặt sứ mệnh, “Chúng phục vụ trái tim”, Công ty Tam Thành Phát hướng đến hồn thiện cơng tác chăm sóc phục vụ khách hàng tốt Với quy mô nay, Tam Thành Phát tự tin trở thành đơn vị cung cấp sản phẩm tin học vĩ thống thiết bị văn phòng, giáo dục uy tín tỉnh khu vực SV: Nguyễn Chí Duy Minh Phụng – QTKD Bằng Quảng Ngãi- K62 Trường ĐH Mỏ - Địa Chất Luận văn tốt nghiệp Qua trình thực tập tốt nghiệp Cơng ty Cổ phần Thương Mại Kỹ thuật Tam Thành Phát với hướng dẫn nhiệt tình thầy giáo khoa Kinh tế QTKD trường đại học Mỏ - Địa chất anh chị em công ty phòng ban liên quan,tác giả cố gắng sâu tìm hiều, phân tích số liệu để đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm vừa qua Được đồng ý môn chủ quản tác giả xin chọn đề tài: “Phân tích tình hình tài Cơng ty Cổ phần Thương mại Kỹ thuật Tam Thành Phát giai đoạn 2013-2017” Nội dung luận văn gồm chương: Chương 1: Tình hình chung điều kiện sản xuất chủ yếu Công ty Cổ phần Thương mại Kỹ thuật Tam Thành Phát Chương 2: Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty Cổ phần Thương mại Kỹ thuật Tam Thành Phát 2017 Chương 3: Phân tích tình hình tài Công ty Cổ phần Thương mại Kỹ thuật Tam Thành Phát giai đoạn 2013-2017 Căn chủ yếu sử dụng để viết luận văn tốt nghiệp kiến thức học thầy trường Đại học Mỏ - Địa Chất truyền đạt với số liệu thu thập qua thời gian thực tập tốt nghiệp Công ty Cổ phần Thương mại Kỹ thuật Tam Thành Phát Với trình độ thân hạn nên luận văn tác giả khơng tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong bảo thầy, giáo hướng dẫn để luận văn hoàn thiện Tác giả xin cảm ơn giáo, Th.S Nguyễn Thu Hà thầy giáo khoa kinh tế Quản trị kinh doanh trường Đại học Mỏ - Địa Chất, lãnh đạo đơn vị ban ngành thuộc Công ty Cổ phần Thương mại Kỹ thuật Tam Thành Phát giúp em hoàn thành luận văn Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2019 Sinh viên: SV: Nguyễn Chí Duy Minh Phụng – QTKD Bằng Quảng Ngãi- K62 Trường ĐH Mỏ - Địa Chất Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Chí Duy Minh Phụng CHƯƠNG TÌNH HÌNH CHUNG CÁC ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - KỸ THUẬT TAM THÀNH PHÁT 1.1 Khái quát lịch sử hình thành phát triển Công ty Cổ phần Thương mại - Kỹ thuật Tam Thành Phát 1.1.1 Thông tin công ty Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thương mại - Kỹ thuật Tam Thành Phát Địa chỉ: Hẻm 31 Hà Huy Tập, Tổ 12, Phường Nghĩa Chánh – TP Quảng Ngãi Điện thoại: 0255-3721111; 372 4444 – Fax: 02553724444 Email: tamthanhphatquangngai@gmail.com 1.1.2 Quá trình hình thành phát triển Công ty Cổ phần Thương mại - Kỹ thuật Tam Thành Phátđược thành lập ngày 09 tháng 07 năm 2002 theo số 0800747305 Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng Ngãi Năm 2002 Công ty bắt đầu thành lập hoạt động, Công ty chuyên kinh doanh mặt hàng máy tính sách tay, thiết bị giám sát, thiết bị âm thanh, thiết bị văn phong thiết bị giáo dục Do nhu cầu phát triển lĩnh hoạt động ngày tăng nên Công ty ngày mở rộng quy mơ mình, đến năm 2017 nhân viên Cơng ty 97 người với trình độ chun mơn tay nghề ngày đưa Công ty phát triển lên Đến nay, Công ty Cổ phần Thương mại - Kỹ thuật Tam Thành Phát bước tiến vượt bậc kỹ thuật ứng dụng, trở thành đơn vị đầu ngành việc cung cấp sản phẩm điện tử, viễn thơng, linh kiện máy tính, âm uy tín chất lượng tỉnh Quảng Ngãi SV: Nguyễn Chí Duy Minh Phụng – QTKD Bằng Quảng Ngãi- K62 Trường ĐH Mỏ - Địa Chất Luận văn tốt nghiệp Trong trình xây dựng phát triển Công ty nhận nhiều danh hiệu cao quý Đảng ủy, Chính quyền tỉnh Quảng Ngãi trao tặng: - Tháng năm 2013 Tam Thành Phát trao tặng Danh hiệu “Đơn vị xuất sắc” UBND TP Quảng Ngãi trao tặng - Trong năm Công ty Cổ phần Thương mại - Kỹ thuật Tam Thành Phát liên tiếp nhận nhiều Bằng khen, Giấy khen sở ban ngành trao tặng hồn thành tốt cơng tác kinh doanh công tác xã hội khác 1.1.3 Chức nhiệm vụ Công ty Cổ phần Thương mại - Kỹ thuật Tam Thành Phát Chuyên mua bán máy tính xách tay linh kiện máy vi tính, lắp đặt loại máy móc, âm thanh, loa đài, máy văn phòng, đồ gia dụng cho quan công ty liên doanh với sản phẩm cung cấp sản phẩm chất lượng cao, thương hiệu mạnh Với phát triển không ngừng Công ty ngày khẳng định uy tín thị trường với vượt trội thông số kỹ thuật, ổn định dịch vụ sau bán hàng Cùng phát triển không ngừng thị trường thiết bị tin học, âm thanh, sáng sát , Công ty Cổ phần Thương mại - Kỹ thuật Tam Thành Phát nổ lực nhằm mang lại tin tưởng tuyệt đối cho khách hàng Đặt sứ mệnh , “Chúng phục vụ bạn trái tim”, Công ty Cổ phần Thương mại - Kỹ thuật Tam Thành Phát ln hướng đến hồn thiện cơng tác chăm sóc phục vụ khách hàng tốt Trong tương lai, Công ty Cổ phần Thương mại - Kỹ thuật Tam Thành Phát mở rộng thêm hệ thống cửa hàng khác thành phố Quảng Ngãi, sau nhân rộng khắp đến huyện khác tỉnh Bên cạnh cơng ty mở rộng kênh bán hàng online qua website Công ty Đến với Công ty Cổ phần Thương mại - Kỹ thuật Tam Thành Phát khách hàng hồn tồn hài lòng với tiện ích mà Cơng ty Cổ phần Thương mại - Kỹ thuật Tam Thành Phát phấn đấu xây dựng phát triển Với sách giảm thiểu thời gian tiền bạc khách hàng, tiện tích khác giúp Cơng ty Cổ phần Thương mại - Kỹ thuật Tam Thành Phát thu hút số lượng đông khách hàng đến ngày 1.2 Điều kiện địa lý, kinh tế nhân văn Thành phố Quảng Ngãi 1.2.1 Điều kiện địa lý Công ty Cổ phần Thương mại - Kỹ thuật Tam Thành Phát nằm địa phận Thành phố Quảng Ngãi TP Quảng Ngãi xác định thành phố đô thị tỉnh lỵ, trung tâm trị, kinh tế, văn hóa - xã hội khoa học kỹ thuật tỉnh Quảng SV: Nguyễn Chí Duy Minh Phụng – QTKD Bằng Quảng Ngãi- K62 Trường ĐH Mỏ - Địa Chất Luận văn tốt nghiệp Ngãi Là trung tâm kinh tế khu vực miền Trung công nghiệp chế biến, gia công, thương mại, dịch vụ, du lịch đặc biệt hậu phương quan trọng trình hình thành phát triển Khu kinh tế Dung Quất Là đầu mối giao thông quan trọng khu vực Dự kiến đến năm 2030, thành phố đạt chuẩn thị loại I với dân số tồn thành phố 357.100 người, dân số thị 299.400 người Thành phố đầu tư xây dựng sở hạ tầng, chuyển dịch cấu kinh tế để đạt chuẩn đô thị loại I vào năm 2030 Đến năm 2030 dự kiến diện tích đất xây dựng đạt khoảng 5.160 ha, đất dân dụng khoảng 2.365ha 1.2.2 Điều kiện kinh tế, xã hội TP Quảng Ngãi nơi kinh tế phát triển, sở hạ tầng phát triển Đặc biệt, nơi tập trung kinh tế nhiều ngành nghề phát triển với tốc độ cao Đồng thời, địa phương nhận đầu tư trực tiếp từ nước Top tỉnh Thành phố địa điểm 02 khu công nghiệp lớn với nhiều sở sản xuất công nghiệp Do đó, điều kiện thuận lợi tốt cho Công ty phát triển sâu khoa học kỹ thuật mở rộng quy mô hoạt động 1.3 Quy trình kinh doanh Công ty Cổ phần Thương mại - Kỹ thuật Tam Thành Phát * Sơ đồ quy trình kinh doanh Công ty Lập KH Kinh doanh Duyệt KHK D Không đạt Kí hợp đồng nhập hàng Đủ khả SV: Nguyễn Chí Duy Minh Phụng – QTKD Bằng Quảng Ngãi- K62 Trường ĐH Mỏ - Địa Chất Luận văn tốt nghiệp Nhập hàng KT hàng đầu vào Không đạt chất lượng Sắp xếp hàng hóa Bán hàng Dịch vụ sau bán hàng Hình 1-1: Sơ đồ quy trình kinh doanh Công ty Cổ phần Thương mại - Kỹ thuật Tam Thành Phát * Về quy trình kinh doanh Công ty Cổ phần Thương mại - Kỹ thuật Tam Thành Phát -Lập kế hoạch kinh doanh: Đây bước quy trình, phòng kinh doanh thực nhiệm vụ Kế hoạch kinh doanh xây dựng dựa tình hình kinh doanh thực năm trước nhận định khả kinh doanh năm Phòng kinh doanh phác thảo kế hoạch kinh doanh đưa lên Hội đồng quản trị Công ty xem xét -Duyệt kế hoạch kinh doanh: Kế hoạch kinh doanh thông qua hội đồng quản trị Công ty Khi chấp nhận tiến hành kí hợp đồng nhập hàng SV: Nguyễn Chí Duy Minh Phụng – QTKD Bằng Quảng Ngãi- K62 Trường ĐH Mỏ - Địa Chất Luận văn tốt nghiệp -Hợp đồng nhập hàng: Được xây dựng dựa thỏa thuận đồng tình bên Cơng ty Cổ phần Thương mại - Kỹ thuật Tam Thành Phát bạn hàng (bên cung cấp sản phẩm hàng hóa cho Cơng ty) Mỗi bên tiến hành giữ hợp đồng -Nhập hàng kiểm tra hàng đầu vào: Sau trình nhập hàng, nhân viên kĩ thuật tiến hành kiểm tra chất lượng số lượng hàng đầu vào nhằm đảm bảo tiêu chuẩn kĩ thuật, quy cách, hóa đơn GTGT, phiếu bảo hành kèm sản phẩm, phụ kiện kèm, số lượng hàng hóa theo hợp đồng Hàng hóa đầu vào không đạt chất lượng trả lại cho bên cung cấp thực nhập hàng lại -Sắp xếp hàng hóa: Bao gồm hàng hóa trưng bày hàng hóa dự trữ kho + Hàng trưng bày: Được trưng bày theo gian hàng gian hàng điện tử, âm vi tính, thiết bị quan sát, thiết bị giáo dục, thiết bị văn phòng…Bộ phận bán hàng tiến hành công việc xếp hàng hóa vào gian hàng cho phù hợp để đảm bảo trình mua hàng khách hàng nhanh chóng thuận tiện + Hàng kho: Được bảo quản kho với điều kiện thích hợp nhiệt độ, độ ẩm… Bộ phận kho tiến hành xếp hàng hóa vào kho với loại sản phẩm, sau tiến hành kiểm kê số lượng báo cáo cho thủ kho -Quá trình bán hàng: Tam Thành Phát thực trình bán hàng thơng qua hình thức như: Bán hàng trực tiếp Cửa hàng, bán hàng qua mạng trả góp + Đối với hình thức bán hàng trực tiếp Cửa hàng Bộ phận bán hàng trực tiếp tư vấn cho khách hàng sản phẩm mà khách hàng quan tâm như: giá cả, mẫu mã, xuất sứ, cơng suất, bảo hành,…để khách hàng hiểu rõ sản phẩm Khi khách hàng định mua loại sản phẩm tiến hành viết phiếu bán hàng (cần phải xin số điện thoại địa sản phẩm cần vận chuyển, lắp đặt) giao cho phận thu ngân để tiến hành toán cho khách hàng Bộ SV: Nguyễn Chí Duy Minh Phụng – QTKD Bằng Quảng Ngãi- K62 Trường ĐH Mỏ - Địa Chất Luận văn tốt nghiệp phận kho dựa phiếu bán hàng để lấy sản phẩm kho khách hàng yêu cầu + Đối với hình thức bán hàng qua mạng: Trang website Công ty : http://tamthanhphat.com.vn Bộ phận kinh doanh trực tuyến mạng tiến hành hướng dẫn, mô tả sản phẩm xin số điện thoại địa khách hàng sản phẩm cần vận chuyển tư vấn khách hàng gọi tới hotline Công ty cần tư vấn + Đới với hình thức trả góp: Khi khách hàng đến muốn mua trả góp Cửa hàng Cơng ty nhân viên làm bên trả góp tiến hành tư vấn cho khách hàng thủ tục, quyền lợi hình thức tốn để khách hàng hiểu rõ trả góp Tùy thuộc vào đối tượng khách hàng là: sinh viên, người làm, người kinh doanh,…sẽ thủ tục trả góp thích hợp Sau liên hệ với bên HD SaiGon để gửi hợp đồng bên HD SaiGon duyệt tiến hành hợp đồng trả góp với khách hàng Cuối giao cho khách hàng sản phẩm trả góp Các hình thức toán sử dụng thường xuyên: + Thanh toán tiền mặt cửa hàng + Thanh tốn thơng qua chuyển khoản thẻ ATM + Thanh toán điện chuyển tiền (TTR-Telegraphic Tranfer) -Dịch vụ sau bán hàng: Một số dịch vụ sau bán hàng Cơng ty vận chuyển hàng hóa cho khách hàng, lắp đặt, sửa chữa, bảo hành, bảo hiểm, lời cảm ơn khách hàng mua sử dụng sản phẩm cơng ty… Ngồi Cơng ty thực số công tác Marketing để thúc đẩy trình tiêu thụ hàng hóa như: treo băng rơn, giảm giá, khuyến mại,… Quy trình kinh doanh Cơng ty đảm bảo chặt chẽ kinh doanh tính hợp lý quản lý Vì vậy, hoạt động kinh doanh Cơng ty ngày hiệu Nhưng bên cạnh Cơng ty cần đưa nhiều biện pháp cạnh tranh với Doanh nghiệp ngành thu hút nhiều khách hàng đến với cửa hàng SV: Nguyễn Chí Duy Minh Phụng – QTKD Bằng Quảng Ngãi- K62 10 đầu kỳ Tài sản ngắn hạn cuối kỳ Tài sản ngắn hạn Đồng 61.303.006.270 87.951.661.469 61.435.296.048 54.628.441.389 bình quân SSX SSl Đồng đ/đ đ/đ 61.554.672.660 62.693.479.592 76.017.807.192 0,802 0,844 0,637 0,023 0,010 0,016 Chỉ số biến động sức sản xuất TSNH 100 105,36 79,50 100 105,36 75,46 109,11 Chỉ số biến động sức sinh lợi TSNH 100 44,67 70,11 100 44,67 156,95 159,06 74.693.478.759 0,870 0,053 58.031.868.719 1,036 0,058 108,58 136,57 129,27 119,06 228,91 326,48 247,55 108,15 Chỉ số định gốc (%) Chỉ số liên hồn (%) Chỉ số bình qn (%) Chỉ số định gốc (%) Chỉ số liên hồn (%) Chỉ số bình quân (%) 64.083.952.914 Hình 3-13: Biểu đồ thể biến động sức sản xuất sức sinh lợi TSNH giai đoạn 2013 - 2017 theo số định gốc(%) Hình 3-14: Biểu đồ thể biến động sức sản xuất sức sinh lợi TSNH giai đoạn 2013 - 2017 theo số liên hoàn(%) Từ số liệu bảng 3-18 hình vẽ cho thấy giai đoạn 2013 - 2017 sức sản xuất tài sản ngắn hạn biến động nhiên mức độ biến động không lớn Chỉ số biến động bình quân sức sản xuất 109,11%, năm 2013 sức sản xuất tài sản ngắn hạn 0,802 cho biết với đồng tài sản ngắn hạn bình quân bỏ kinh doanh thu 0,802 đồng doanh thu Tới năm 2017 sức sản xuất tài sản ngắn hạn tăng lên 1,036 cho thấy với đồng tài sản ngắn hạn bình quân bỏ năm 2017 thu 1,036 đồng doanh thu tăng 29,27% so với năm 2013 tăng 19,06% so với năm 2016 Cũng qua bảng số liệu cho thấy giai đoạn 20132017 lợi nhuận Công ty dương chứng tỏ Cơng ty làm ăn lãi Nhưng sức sinh lời Công ty biến động không ổn định Cụ thể năm 2013 đồng tài sản ngắn hạn bình quân bỏ thu 0,023 đồng lợi nhuận đến năm 2014 giảm xuống 0,01 đồng tương ứng giảm 55,33% năm 2017 đạt hiệu cao đồng tài sản ngắn hạn bỏ thu 0,058 đồng lợi nhuận Trong hai năm cuối giai đoạn sức sinh lợi tài sản ngắn hạn tăng cao điều cho thấy Cơng ty sử dụng tài sản ngắn hạn hiệu Phân tích tình hình luân chuyển tài sản ngắn hạn Trong trình sản xuất kinh doanh, ta thúc đẩy nhanh tốc độ luân chuyển tài sản ngắn hạn góp phần giải nhu cầu vốn cho Doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn Ngược lai tốc độ luân chuyển tài sản ngắn hạn giảm chứng tỏ hiệu sử dụng tài sản ngắn hạn thấp Ta phân tích tiêu sau để xác định tốc độ luân chuyển tài sản ngắn hạn * Số vòng quay tài sản ngắn hạn Hệ số cho biết kỳ kinh doanh tài sản ngắn hạn quay vòng Nếu hệ số vòng quay tăng chứng tỏ hiệu sử dụng tài sản ngắn hạn tăng ngược lại Doanh thu (3-47) Số vòng quay TSN = Tài sản ngắn hạn BQ Do hạn chế việc thu thập số liệu nên tài sản ngắn hạn bình quân tính theo cơng thức: Tài sản ngắn hạn bình quân TSNH ĐN + TSNH CN = (3 -48) * Hệ số đảm nhiệm tài sản ngắn hạn Tài sản ngắn hạn BQ (3-49) Doanh thu Chỉ tiêu cho biết đồng doanh thu kỳ Doanh nghiệp phải dử dụng đồng tài sản ngắn hạn K ĐN nhỏ tốt chứng tỏ khả sử dụng tài sản ngắn hạn hiệu KĐN = Tình hình ln chuyển tài sản ngắn hạn giai đoạn 2013 - 2017 Chỉ tiêu ĐVT Doanh thu Đồn g Tài sản ngắn hạn bình Đồn qn g Số vòng Vòn ln chuyển g Thời gian luân chuyển Ngày Hệ số đảm nhiệm TSNH đ/đ Bảng 3-19 Năm 2017 Năm 2013 49.337.706.51 Năm 2014 52.942.906.48 Năm 2015 48.441.199.89 Năm 2016 65.003.598.90 61.554.672.66 62.693.479.59 76.017.807.19 74.693.478.75 58.031.868.719 0,802 0,844 0,637 0,870 1,036 455 432 573 419 352 1,248 1,184 1,569 1,149 0,965 60.130.453.286 Để đánh giá rõ hiệu sử dụng tài sản ngắn hạn, tiêu sức sản xuất, sức sinh sinh lợi đánh giá qua tiêu tốc độ luân chuyển, hệ số đảm nhiệm tài sản ngắn hạn Qua bảng tính tốn cho thấy thời gian luân chuyển tài sản ngắn hạn kỳ giai đoạn 2013 - 2017 dài, đặc biệt năm 2015 thời gian luân chuyển tài sản ngắn hạn lên tới 573 ngày Tới năm 2017 giảm xuống 352 ngày ngắn giai đoạn thời gian tới Công ty cần rút ngắn thời gian luân chuyển để trình kinh doanh đạt hiệu cao Về hệ số đảm nhiệm tài sản ngắn hạn so với thời điểm đầu giai đoạn vào năm 2017 hệ số đảm nhiệm giảm đáng kể 0,965 đ/đ cho biết với đồng doanh thu phải sử dụng 0,965 đồng tài sản ngắn hạn Con số năm 2013 1,248 đồng năm 2015 1,569 đồng *Mức tiết kiệm tài sản ngắn hạn: Chỉ số cho biết so với kỳ gốc kỳ phân tích nhờ tăng hay giảm hệ số luân chuyển tài sản ngắn hạn mà tiết kiệm hay lãng phí tương đối tài sản ngắn hạn TSNHtiếtkiệm = DTT TPT x (TPTLC -TGLC) (3-50) Trong TSNHtiết kiệm : Tài sản ngắn hạn tiết kiệm tăng tốc độ luân chuyển DTT : Doanh thu PT T : Thời gian kỳ phân tích PT T LC : Thời gian vòng luân chuyển kỳ phân tích Mức tiết kiệm tài sản ngắn hạn giai đoạn 2013 - 2017 Bảng 3-20 Chỉ tiêu Doanh thu TPT TLC TPTLC -TGLC TSNH tiết kiêm ĐVT Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Đồng 49.337.706.514 52.942.906.482 48.441.199.892 65.003.598.907 60.130.453.286 Ngày 365 365 365 365 365 Ngày 455 432 573 419 352 Ngày 23 141 153 67 Đồng -3.359.109.967 18.655.120.126 27.315.370.310 11.062.040.092 Theo bảng tính tốn cho thấy giai đoạn 2013 - 2017 năm 2015 Cơng ty sử dụng lãng phí lượng tài sản ngắn hạn tương đối lớn lên tới 18.655.120.126 đồng Các năm lại số tài sản ngắn hạn sử dụng tiết kiệm đặc biệt năm 2016 Công ty tiết kiệm 27.315.370.310 đồng tài sản ngắn hạn Từ phân tích tác giả đưa số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng tài sản ngắn hạn sau: Để nâng cao hiệu sử dụng tài sản ngắn hạn trước tiên Cơng ty cần phải tăng cường công tác quản lý tài sản ngắn hạn quản lý tốt trình kinh doanh đựơc coi giải pháp quan trọng nhằm đạt kết hiệu kinh doanh cao Quản lý tốt trình kinh doanh nghĩa đảm bảo cho q trình tiến hành liên tục, thông suốt đặn nhịp nhàng khâu, hạn chế tình trạng ứ đọng vốn Để thực mục tiêu Công ty cần phải tăng cường công tác quản lý loại tài sản, đặc biệt tài sản ngắn hạn Trong đó, tỷ trọng tài sản ngắn hạn chiếm tỷ lệ cao hiệu kinh doanh nói chung hiệu sử dụng tài sản ngắn hạn nói riêng phụ thuộc vào việc sử dụng tiết kiệm đẩy nhanh tốc độ luân chuyển tài sản ngắn hạn Căn vào tình hình thực tế Công Công ty Cổ phần Thương mại - Kỹ thuật Tam Thành Phát để thực mục tiêu áp dụng biện pháp sau: * Giảm chiếm dụng vốn rút ngắn thời gian thu hồi công nợ: Do đặc điểm ngành mà việc nợ nần Doanh nghiệp điều tránh khỏi thời hạn thu hồi khoản phải thu đơi phụ thuộc vào phương thức toán hay thoả thuận bên Đây khoản vốn mà Doanh nghiệp bị đối tượng khác chiếm dụng Nhìn chung khơng xuất phát từ mục tiêu chiến lược kinh doanh Doanh nghiệp tăng số lượng hàng bán, giải phóng lượng hàng hoá tồn kho hay mục tiêu giới thiệu sản phẩm điều dấu hiệu khơng tốt, ảnh hưởng đến hiệu suất sử dụng tài sản ngắn hạn Doanh nghiệp Vì vậy, việc giảm bị chiếm dụng vốn rút ngắn thời gian thu hồi công nợ điều Công ty nên làm kỳ kinh doanh tới Đồng thời với việc làm giảm vốn bị chiếm dụng Cơng ty cần phải rút ngắn thời gian thu hồi công nợ, đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi khoản phải thu Để giúp Cơng ty nhanh chóng thu hồi khoản phải thu, hạn chế phát sinh chi phí khơng cần thiết rủi ro, Cơng ty áp dụng biệnpháp sau: - Mở sổ theo dõi chi tiết khoản nợ phải thu ngồi Cơng ty thường xun đơn đốc thu hồi nợ hạn - biện pháp phòng ngừa rủi ro khơng tốn giới hạn giá trị tín dụng, yêu cầu đặt cọc, tạm ứng hay trả trước phần giá trị đơn hàng (hiện Công ty áp dụng biện pháp nghĩa khoản phải thu khách hàng, Cơng ty u cầu phía khách hàng phải chấp chứng giá trị tín phiếu, trái phiếu hay giấy bảo lãnh ngân hàng ) - Khi kết hợp đồng phải đề cập đến vấn đề khoản toán vượt thời hạn tốn Trong trường hợp Cơng ty phải hưởng lãi suất khoản phải thu tương ứng với lãi suất hạn ngân hàng Sự ràng buộc thúc đẩy khách hàng phải toán nợ cho Công ty - Công ty nên áp dụng việc cho khách hàng hưởng chiết khấu Đây biện pháp mang lại hiệu tương đối cao, song khoản lại ảnh hưởng trực tiếp đến việc giảm doanh thu tiêu thụ sản phẩm, Cơng ty phải áp dụng biện pháp cách linh hoạt để với chi phí định lại bán khối lượng sản phẩm điều cốt lõi nhanh chóng thu hồi nợ đáp ứng cho chu kỳ sản xuất kinh doanh - Trong trường hợp khoản nợ q hạn, Cơng ty phải tìm hiểu nguyên nhân khoản nợ, xem nguyên nhân khách quan hay chủ quan để biện pháp xử lý nợ, xóa phần nợ cho khách hàng số trường hợp phải yêu cầu án kinh tế giải * Mở rộng thị trường, đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ hàng hoá Để đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá nhằm đẩy nhanh tốc độ luân chuyển tài sản ngắn hạn trước hết Cơng ty cần phải điều tra nghiên cứu biến động cung cầu mối quan hệ giá cả, sau kế sách để đáp ứng nhu cầu Ngày kinh tế hàng hoá phát triển, hoạt động kinh doanh Doanh nghiệp phải xuất phát từ nhu cầu thị trường, Cơng ty cần nghiên cứu nhu cầu tự nhiên, nhu cầu mong muốn, mức thu nhập, sở thích, thị hiếu khách hàng Xây dựng mở rộng hệ thống dịch vụ thị trường nhu cầu thơng qua cơng tác tiếp thị ,nghiên cứu thị trường Thiết lập hệ thống hàng ,đại lý phân phối tiêu thụ diện rộng Tuy nhiên cần ý đến vấn đề toán đại lý biện pháp phòng ngừa rủi ro xảy Ln ln phải nhận thức sẵn sàng đối phó với thay đổi Những rủi ro lạm phát, giá cả, …nhiều nhà quản lý khơng lường hết Do để hạn chế phải thực biện pháp phòng ngừa để nguồn bù đắp đảm bảo khơng bị gián đoạn Cụ thể mua bảo hiểm hàng hóa đường , trích lập quỹ dự phòng… 3.2.4.2 Phân tích hiệu sử dụng vốn kinh doanh Ngoài việc xem xét hiệu kinh doanh gốc độ TSNH TSDH, phân tích cần xem xét hiệu sử dụng vốn kinh doanh góc độ tiêu kinh tế sau: *Sức sản xuất vốn kinh doanh Doanh thu (3-54) Vốn kinh doanh bình quân Chỉ tiêu cho biết đồng vốn tham gia vào trình sản xuất kinh doanh đem lại đồng doanh thu SSXVKD = *Sức sinh lợi vốn kinh doanh Doanh thu (3-55) Vốn kinh doanh bình quân Sức sinh lợi vốn kinh doanh cho biết đồng vốn kinh doanh tham gia vào trình sản xuất kinh doanh tạo đồng lợi nhuận kỳ SSlVKD = *Sức sinh lợi doanh thu thuần: SSLDTT Lợi nhuận Doanh thu = (3-56) Hiệu vốn kinh doanh giai đoạn 2013 - 2017 Chỉ tiêu Doanh thu Lợi nhuận HĐSXKD VCĐ bình quân VLĐ bình quân VKD bình quân Sức sản xuất VKD Sức sinh lợi VKD Sức sinh lợi DTT ĐVT Năm 2013 Bảng 3-21 Năm 2017 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Đồng 49.337.706.514 52.942.906.482 48.441.199.892 65.003.598.907 60.130.453.286 Đồng 1.433.952.144 652.433.686 1.241.616.869 3.983.049.730 3.346.627.845 Đồng 46.772.164.234 48.274.778.902 39.029.629.243 36.058.108.258 41.476.420.052 Đồng 61.554.672.660 108.326.836.89 Đồng 62.693.479.592 76.017.807.192 74.693.478.759 58.031.868.719 110.968.258.494 115.047.436.435 110.751.587.017 99.508.288.770 đ/đ 0,455 0,477 0,421 0,587 0,604 đ/đ 0,013 0,006 0,011 0,036 0,034 đ/đ 0,029 0,061 0,056 128,87 139,40 132,68 102,96 Chỉ số định gốc Chỉ số liên hoàn Chỉ số bình quân 0,012 0,026 Chỉ số biến động Sức sản xuất VKD (%) 100 104,75 92,45 100 104,75 88,25 108,84 Chỉ số định gốc Chỉ số liên hồn Chỉ số bình qn Chỉ số định gốc Chỉ số liên hồn Chỉ số bình qn Chỉ số biến động Sức sinh lợi VKD (%) 100 44,42 81,53 271,69 100 44,42 183,56 333,24 163,68 Chỉ số biến động Sức sinh lợi Doanh thu (%) 100 42,40 88,19 210,83 100 42,40 207,99 239,06 145,07 254,07 93,52 191,49 90,83 Qua kết tính tốn biểu đồ ta nhận thấy giai đoạn 2013 2017 sức sản xuất vốn kinh doanh biến động theo chiều hướng tích cực vào thời điểm năm cuối giai đoạn Năm 2013 đồng vốn kinh doanh kinh doanh bình quân sản xuất 0,455 đồng doanh thu thuần; tới năm 2015 số giảm xuống 0,421 92,45% so với năm 2013 Năm 2017 đồng vốn kinh doanh bình quân sản xuất 0,604 đồng doanh thu tăng 2,96% so với năm 2016 Bình quân giai đoạn sức sản xuất vốn kinh doanh giao động với tốc độ 108,84%/năm Về sức sinh lợi vốn kinh doanh giai đoạn 2013 - 2017 sức sinh lợi vốn kinh doanh mức biến động tương đối nhiều bình qn 163,68% Năm 2016 đồng VKD bình quân bỏ đầu tư thu 0,036 đồng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tăng 171,69% so với năm 2013 tăng 233,34% so với năm 2015 Tới năm 2017 đồng VKD bình quân bỏ đầu tư thu 0,034 đồng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Như giai đoạn năm cuối Cơng ty sử dụng vốn kinh doanh hiệu Hình 3-17: Biểu đồ tốc độ biến động vốn kinh doanh theo số định gốc (%) Hình 3-18: Biểu đồ tốc độ biến động vốn kinh doanh theo số liên hồn(%) Trong giai đoạn doanh thu biến động bình qn tương đối lớn đạt 145,07% Năm 2013 đồng doanh thu sản xuất 0,029 đồng lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh , tới năm 2017 đồng doanh thu sản xuất 0,056 đồng lợi nhuận tăng 91,49% so với năm 2013 90,83% năm 2016 Các tiêu tài tổng hợp bảng sau: Năm Năm Bảng 3-23 Năm 2013 2014 2015 Chỉ số cấu vốn % 85,43 83,79 84,83 % 14,57 16,21 15,17 Chỉ số khả toán 2016 2017 79,89 20,11 81,7 18,3 Năm Khoản mục Tỷ suất nợ Tỷ suất tự tài trợ Năm ĐVT Hệ số toán ngắn hạn Hệ số toán tổng 2,132 2,441 3,170 3,115 2,666 hợp Hệ số toán nhanh Hệ số toán tức 1,171 1,532 1,194 2,017 1,179 2,580 1,252 2,986 1,224 1,980 thời Hệ số vòng quay 1,457 1,989 2,525 2,901 1,957 khoản PT Số ngày DT chưa vòng 1,306 1,244 0,851 1,215 1,587 thu Hệ số vòng quay hàng Ngày 279 293 429 300 230 tồn kho Số ngày luân chuyển vòng 2,474 3,047 3,038 5,021 5,387 73 68 0,870 0,053 0,870 419 1,036 0,058 1,036 352 HTK Sức sản xuất TSNH Sức sinh lợi TSNH Số vòng luân chuyển Thời gian luân chuyển Hệ số đảm nhiêm Ngày 148 120 120 Chỉ số hiệu kinh doanh đ/đ 0,802 0,844 0,637 đ/đ 0,023 0,010 0,016 vòng 0,802 0,844 0,637 ngày 455 432 573 TSNH Hiệu suất sử dụng đ/đ 1,248 1,184 1,569 1,149 0,965 TSDH Hệ số huy động TSDH Tỷ suất lợi nhuận % 1,055 0,948 1,097 0,912 1,241 0,806 1,803 0,555 1,450 0,690 0,031 0,455 0,013 0,029 0,014 0,477 0,006 0,012 0,032 0,421 0,011 0,026 0,110 0,587 0,036 0,061 0,081 0,604 0,034 0,056 TSDH Sức sản xuất VKD Sức sinh lợi VKD Sức sinh lợi DTT đ/đ đ/đ đ/đ Từ số liệu tính tốn tổng hợp lại nhìn chung giai đoạn 2013 - 2017 tình hình tài Cơng ty chưa ổn định biến động tương đối nhiều biến động ảnh hưởng phần từ khó khăn biến động khủng hoảng kinh tế nước giới Tuy nhiên, năm cuối giai đoạn tình hình tài Cơng ty với tiêu tài khả quan năm đầu giai đoạn tín hiệu khả quan tiềm lực tài Cơng ty giai đoạn tới KẾT LUẬN CHƯƠNG Qua phân tích tình hình tài Cơng Cơng ty Cổ phần Thương mại Kỹ thuật Tam Thành Phát giai đoạn 2013 - 2017 ta nhận xét sau: Kết sản xuất kinh doanh Công ty giai đoạn tương đối tốt, lợi nhuận dương qua năm đặc biệt năm 2016 năm Công ty đạt lợi nhuận cao 3.070.928.758,26 đồng Chỉ tiêu tổng tài sản (tổng nguồn vốn) biến động qua năm Xong nói chung giai đoạn tổng tài sản tổng nguồn vốn biến động ảnh hưởng nhỏ không làm ảnh hưởng mạnh tới hiệu kinh doanh Công ty Nguồn vốn chủ sở hữu tăng năm cuối giai đoạn không đáng kể không đủ để đáp ứng tài sản nên Công ty phải chiếm dụng vốn đơn vị khác Công ty bị số Doanh nghiệp khác chiếm dụng vốn Khả toán khoản nợ ngắn hạn Công ty tương đối tốt nhiên thời gian thu hồi khoản phải thu dài Về tiêu hiệu kinh doanh năm cuối giai đoạn Công ty sử dụng hiệu lượng vốn kinh doanh nhằm đem lại hiệu cao Để nâng cao hiệu kinh doanh đồng thời khắc phục số khó khăn tài năm tới Cơng ty cần giải pháp: - Nâng cao trình độ tổ chức quản lý sản xuất trình độ sử dụng vốn - Đảm bảo cân đối thu chi tài chính, lấy thu bù chi cho lãi - Tranh thủ quan tâm hỗ trợ Nhà nước cấp mặt sách vốn, tiếp tục huy động nguồn vốn để đảm bảo trì mở rộng quy mơ kinh doanh - Tăng cường thu hồi công nợ nhằm tăng doanh thu, tăng vòng quay vốn để thu hồi vốn nhanh phục vụ cho trình tái đầu tư kinh doanh KẾT LUẬN CHUNG Nền kinh tế thị trường ngày phát triển mở rộng tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho Doanh nghiệp nói chung Cơng Công ty Cổ phần Thương mại - Kỹ thuật Tam Thành Phát nói riêng thách thức lớn cho Doanh nghiệp đứng vững thị trường phải biện pháp chiến lược phát triển hợp lý Để tồn phát triển sản xuất kinh doanh phải mang lại hiệu kinh tế, mục tiêu phải bảo tồn phát triển vốn, tăng khả sinh lời vốn kinh doanh Do việc quản lý tình hình tài Doanh nghiệp vấn đề đặc biệt quan trọng Trong phân tích tình hình tài nội dung quan trọng gắn liền với việc đánh giá nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp Qua trình học tập khoa Kinh tế quản trị kinh doanh – Trường đại học Mỏ - Địa Chất, với kiến thức trang bị suốt trình học tập nghiên cứu tình hình thực tế, với hướng dẫn tận tình Nguyễn Thu Hà, thầy giáo khoa Kinh tế quản trị kinh doanh, bạn bè giúp đỡ tạo điều kiện CBCNV Công Công ty Cổ phần Thương mại - Kỹ thuật Tam Thành Phát đến luận văn tốt nghiệp tác giả hoàn thành Nội dung luận văn tốt nghiệp trình bày vấn đề sau: Chương 1: Tình hình chung điều kiện sản xuất, kinh doanh chủ yếu Công Công ty Cổ phần Thương mại - Kỹ thuật Tam Thành Phát Chương 2: Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh Công Công ty Cổ phần Thương mại - Kỹ thuật Tam Thành Phát năm 2017 Chương 3: Phân tích tình hình tài Cơng Cơng ty Cổ phần Thương mại - Kỹ thuật Tam Thành Phát giai đoạn 20132017 Qua trình nghiên cứu hoàn thành luận văn tác giả xin rút số nhận xét sau: 1/ Về thuận lợi: Công Công ty Cổ phần Thương mại - Kỹ thuật Tam Thành Phát hoạt động kinh doanh địa bàn điều kiện địa lý tự nhiên kinh tế xã hội thuận lợi Địa hình đồng trung tâm tỉnh; bên cạnh đó, mạng lưới sơng ngòi giao thơng sở hạ tầng tốt giúp Công ty kinh doanh thuận lợi Thành phố Quảng Ngãi thành phố kinh tế phát triển, vấn đề xã hội quan tâm mức ngành nghề thuộc lĩnh vực thương mại dịch vụ khuyến khích phát triển tạo điều kiện cho Công ty mở rộng quy mơ tương lai Cơng ty đội ngũ nhân viên trẻ, trình độ chun mơn ln cố gắng nỗ lực để ngày đưa Cơng ty phát triển lên 2/ Về khó khăn: Trong năm gần ảnh hưởng từ khủng hoản kinh tế nước giới khiến q trình kinh doanh Cơng ty gặp nhiều trở ngại Sự cạnh tranh khốc liệt từ Doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề đặt Công ty trước áp lực chiến lược kinh doanh phù hợp 3/ Thành tích: Mặc dù kinh tế khó khăn, nhiều Doanh nghiệp nước phải phá sản Cơng ty trì mức lợi nhuận thành tích đáng tự hào tồn thể cán công nhân viên Công ty Đảm bảo công việc ổn định cho người lao động với mức thu nhập hợp lý, Cơng ty ln quan tâm khuyến khích cán cơng nhân viên học tập nâng cao chuyên môn, kỹ nghiệp vụ Hiệu sử dụng vốn tốt làm cho hiệu sản xuất kinh doanh Công ty cao 4/ Khuyết điểm: Hoạt động marketing Cơng ty hạn chế, sách đãi ngộ khách hàng chiết khấu, giảm giá hàng bán chưa triển khai sâu rộng Khả thu hồi khoản phải thu Công ty chưa tốt diễn chậm chạp gây tình trạng ứ đọng vốn ảnh hưởng không tốt tới hiệu kinh doanh Thực tiễn cho thấy phân tích tài đóng vai trò quan trọng hoạt động sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp Để đạt hiệu cao sở vật chất kỹ thuật sẵn có, Cơng ty phải thường xun tiến hành phân tích hoạt động kinh tế để đánh giá thực trạng tài tiềm Cơng ty để lựa chọn phương án sản xuất kinh doanh tối ưu Trong thời gian thực tập Công Công ty Cổ phần Thương mại - Kỹ thuật Tam Thành Phát sâu vào phân tích tài cụ thể bảng cân đối kế toán kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty giai đoạn 2013 - 2017 tác giả thấy hoạt động tài ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh công cụ thu hút vốn tạo lợi nhuận cho Cơng ty Do thời gian thực tập, nghiên cứu hạn trình độ kiến thức hạn chế nên luận văn khơng tránh khỏi sai sót Bản thân tác giả mong nhận đóng góp thầy bạn để luận văn hoàn thiện Một lần em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình giáo Nguyễn Thu Hà thầy giáo khoa kinh tế quản trị kinh doanh trường Đại học Mỏ- Địa Chất với giúp đỡ phòng ban Cơng Cơng ty Cổ phần Thương mại - Kỹ thuật Tam Thành Phát thời gian thực tập viết luận văn tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Nguyễn Chí Duy Minh Phụng TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 TS Vương Huy Hùng (1998), Quản trị kinh doanh, Hà Nội [2] TS Nguyễn Duy Lạc - Phí Thị Kim Thư - Nguyễn Thị Kim Oanh - Nguyễn Thị Bích Phượng - Phạm Thị Hồng Hạnh - Lưu Thị Thu Hà, Giáo Trình Kế Tốn tài Doanh nghiệp, Hà Nội 2004 [3] Th.S Nguyễn Thị Bích Ngọc, Bài giảng Thống kê kinh tế, Hà Nội 2015 [4] PGS.TS Nguyễn Đức Thành, Phân tích kinh tế hoạt động kinh doanh Doanh nghiệp, Hà Nội 2015 5 PGS-TS Nhâm Văn Toán(2003), Toán kinh tế, NXB - Giao thông vận tải [6] PGS.TS Phạm Quang Trung, Quản trị tài Doanh nghiệp, Hà Nội 2014 [7] Các tài liệu liên quan Công Công ty Cổ phần Thương mại - Kỹ thuật Tam Thành Phát ... Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Thương mại Kỹ thuật Tam Thành Phát 2017 Chương 3: Phân tích tình hình tài Cơng ty Cổ phần Thương mại Kỹ thuật Tam Thành Phát giai đoạn 2013- 2017. .. doanh Công ty Cổ phần Thương mại – Kỹ thuật Tam Thành Phát Một số tiêu kinh tế kĩ thuật chủ yếu CCông ty Cổ phần Thương mại – Kỹ thuật Tam Thành Phát cần quan tâm tới như: Tổng giá trị hàng mua vào;... Phân tích tình hình sử dụng quỹ tiền lương 54 2.5 Phân tích chi phí 1000 đồng doanh thu Công ty Cổ phần Thương mại – Kỹ thuật Tam Thành Phát 55 CHƯƠNG 61 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần thương mại và kỹ thuật tam thành phát giai đoạn 2013 2017, Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần thương mại và kỹ thuật tam thành phát giai đoạn 2013 2017, TÌNH HÌNH CHUNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - KỸ THUẬT TAM THÀNH PHÁT, Ngoài ra Công ty còn thực hiện một số công tác Marketing để thúc đẩy quá trình tiêu thụ hàng hóa như: treo băng rôn, giảm giá, khuyến mại,…, Quy trình kinh doanh của Công ty đảm bảo được sự chặt chẽ trong kinh doanh cũng như tính hợp lý trong quản lý. Vì vậy, hoạt động kinh doanh của Công ty ngày càng có hiệu quả hơn. Nhưng bên cạnh đó Công ty cũng cần đưa ra nhiều hơn những biện pháp cạnh tra, Một số chỉ tiêu kinh tế kĩ thuật chủ yếu của CCông ty Cổ phần Thương mại – Kỹ thuật Tam Thành Phát cần quan tâm tới như: Tổng giá trị hàng mua vào; tổng doanh thu bao gồm: doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu từ hoạt động tài chính và doanh t, PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI – KỸ THUẬT TAM THÀNH PHÁT GIAI ĐOẠN 2013 - 2017., Bảng tính hệ số thanh toán tổng quát giai đoạn 2013 - 2017, Số ngày của một vòng quay hàng tồn kho., KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay