Phân tích tình hình tài chính giai đoạn 2013 – 2017 của công ty TNHH xây lắp trung tín

124 39 0
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 15:10

Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Hiện nay, Việt Nam bước vào công công nghiệp hoá - đại hoá đất nước với chiến lược quan trọng nhằm xây dựng phát triển kinh tế nhanh bền vững Để đạt mục tiêu ngành, lĩnh vực cần thực tốt đường lối, chủ chương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước Trong kinh tế thị trường mang tính cạnh tranh cao, để tồn phát triển doanh nghiệp cần có kế hoạch sản xuất kinh doanh để giảm chi phí nói chung chi phí sản xuất sản phẩm nói riêng, tăng lợi nhuận thị phần doanh nghiệp thị trường Để đạt mục tiêu doanh nghiệp cần có kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp lý, nâng cao công tác quản lý sản xuất nghiên cứu thị trường để sử dụng phát huy tối đa nguồn nội lực, tận dụng ngoại lực có xu hướng thúc đẩy phát triển doanh nghiệp .3 CHƯƠNG .5 TÌNH HÌNH CHUNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY TNHH XÂY LẮP TRUNG TÍN KẾT LUẬN CHƯƠNG 17 CHƯƠNG 2: 18 PHÂN TÍCH KINH TẾ 18 HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA .18 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP TRUNG TÍN NĂM 2017 .18 KẾT LUẬN CHƯƠNG 65 CHƯƠNG 66 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH GIAI ĐOẠN 2013 2017 CỦA CÔNG TY TNHH XÂY LẮP TRUNG TÍN 66 3.1.2.1 Mục đích phân tích 67 3.1.2.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .68 3.1.2.3 Nhiệm vụ nội dung nghiên cứu 68 3.1.2.4 Phương pháp phân tích chuyên đề 68 3.1.3.1 Khái niệm 70 3.1.3.2 Ý nghĩa tài phân tích tài 70 3.4.2.1 Phân tích tình hình tốn 97 SV: Lê Trung Nghĩa Lớp: QTKD VB2 K62 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp 3.4.2.2 Phân tích tình hình khoản phải thu: 99 3.4.2.3 Phân tích tình hình khoản phải trả 99 3.4.3.1 Phân tích hiệu sử dụng vốn ngắn hạn .109 3.4.3.2 Phân tích khả sinh lời vốn kinh doanh .116 KẾT LUẬN CHƯƠNG 122 TÀI LIỆU THAM KHẢO 124 SV: Lê Trung Nghĩa Lớp: QTKD VB2 K62 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Hiện nay, Việt Nam bước vào cơng cơng nghiệp hố - đại hố đất nước với chiến lược quan trọng nhằm xây dựng phát triển kinh tế nhanh bền vững Để đạt mục tiêu ngành, lĩnh vực cần thực tốt đường lối, chủ chương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước Trong kinh tế thị trường mang tính cạnh tranh cao, để tồn phát triển doanh nghiệp cần có kế hoạch sản xuất kinh doanh để giảm chi phí nói chung chi phí sản xuất sản phẩm nói riêng, tăng lợi nhuận thị phần doanh nghiệp thị trường Để đạt mục tiêu doanh nghiệp cần có kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp lý, nâng cao công tác quản lý sản xuất nghiên cứu thị trường để sử dụng phát huy tối đa nguồn nội lực, tận dụng ngoại lực có xu hướng thúc đẩy phát triển doanh nghiệp Đối với doanh nghiệp sản xuất công tác quản trị kinh doanh vô quan trọng, nói để doanh nghiệp xác định hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Năng lực doanh nghiệp hình thành xây dựng yếu tố như: tài chính, sở vật chất, tài sản, công nghệ, nguồn tài nguyên, người , đặc biệt doanh nghiệp thường xuyên quan tâm đạo hoạt động tài có nhiều biện pháp đảm bảo không để vốn bị khê đọng, sử dụng hiệu tối ưu nguồn vốn cho đầu tư phát triển cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo sản xuất kinh doanh không bị ách tắc thiếu chậm vốn, góp phần hạ giá thành sản phẩm, ổn định nâng cao đời sống công nhân viên Với mục đích tìm hiểu q trình hoạt động doanh nghiệp đơn vị xây dựng, đồng thời củng cố kiến thức học sở lý thuyết nghiệp vụ kinh tế, chọn Công ty TNHH Xây lắp Trung Tín làm nơi thực tập nghiên cứu thực tế Qua trình thực tập, nghiên cứu Cơng ty TNHH Xây lắp Trung Tín, hướng dẫn quý thầy cô cán nhân viên cơng ty tơi hồn thành thực tập Từ lý xin lựa chọn đề tài: “Phân tích tình hình tài giai đoạn 2013 2017 Cơng ty TNHH Xây lắp Trung Tín” làm đề tài luận văn tốt nghiệp Ngồi phần mở đầu kết luận Luận văn bao gồm chương sau: Chương 1: Tình hình chung điều kiện sản xuất kinh doanh chủ yếu Cơng ty TNHH Xây lắp Trung Tín, SV: Lê Trung Nghĩa Lớp: QTKD VB2 K62 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp Chương 2: Phân tích tình hình kinh tế hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 Công ty TNHH Xây lắp Trung Tín Chương 3: Phân tích tình hình tài giai đoạn 2013 2017 Công ty TNHH Xây lắp Trung Tín Do hạn chế kiến thức thời gian khơng thể tránh khỏi thiếu sót Tơi mong góp ý thầy cô môn để luận văn tơi hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh Trường Đại học Mỏ - Địa Chất Hà Nội đặc biệt Cô giáo Th.S Nguyễn Thu Hà người tận tình bảo, hướng dẫn tơi hồn thành đề tài Tơi xin cảm ơn ban lãnh đạo Công ty TNHH Xây lắp Trung Tín tạo điều kiện, hướng dẫn tận tình anh chị, em cơng ty giúp đỡ tơi hồn thành tập cuối khóa Tơi đề nghị bảo vệ luận văn trước Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh, Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 03 năm 2019 Sinh viên thực hiện: LÊ TRUNG NGHĨA SV: Lê Trung Nghĩa Lớp: QTKD VB2 K62 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG TÌNH HÌNH CHUNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY TNHH XÂY LẮP TRUNG TÍN SV: Lê Trung Nghĩa Lớp: QTKD VB2 K62 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp 1.1 Tình hình chung Cơng ty 1.1.1 Thông tin công ty Tên công ty: Công ty TNHH Xây lắp Trung Tín Địa chỉ: Tổ 21, phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi Điện thoại: 0255-3810098 0913454877 Số Fax: 0255-3810098 Email: congtytnhhxaylaptrungtin@gmail.com Mã số doanh nhiệp: 4300345757 Đăng ký lần đầu: ngày 17/11/2006; Đăng ký thay đổi lần thứ 2: ngày 02/8/2016 Sở Kế hoạch Đầu tư Quảng Ngãi cấp Người đại diện hợp pháp: Nguyễn Văn Chánh, chức danh: Giám đốc 1.1.2 Qúa trình phát triển cơng ty thành đạt Công ty TNHH Xây lắp Trung Tín thành lập từ năm 2006 Ngay từ thành lập công ty hoạt động với quy mô nhỏ mang tính chất làm quen dần với cơng trình Cơng ty có nhiều cố gắng tìm kiếm thị trường hoạt động, có nhiều hình thức huy động vốn sản xuất, không ngừng đầu tư, đổi trang thiết bị, nâng cao trình độ quản lý cán bộ, tay nghề kỹ sư cơng nhân…chính nhờ có đường lối đắn đơi với biện pháp thích hợp nên doanh thu, lợi nhuận đóng góp cho ngân sách nhà nước khơng ngừng nâng cao Đến nay, Công ty thực đứng vững môi trường cạnh tranh khốc liệt kinh tế thị trường phát triển mạnh Công ty có bước chuyển mạnh mẽ đột phá Cơng ty trúng thầu nhiều cơng trình lớn với giá trị cao, dự án đầu tư xây dựng bắt đầu triển khai.Công ty trở thành doanh nghiệp xây dựng đa dạng nhiều lĩnh vưc khác như: Xây dựng nhà loại; Xây dựng cơng trình dân dụng kỹ thuật khác; Chuẩn bị mặt bằng; Hồn thiện cơng trình xây dựng; Vận tải hàng hóa đường bộ; Bn bán vật liệu, thiết bị khác xây dựng Suốt 12 năm vừa qua, Cơng ty có nhiều cố gắng tìm kiếm thị trường hoạt động, có nhiều hình thức huy động vốn sản xuất, không ngừng đầu tư, đổi trang thiết bị, nâng cao trình độ quản lý cán bộ, tay nghề kỹ sư cơng nhân…chính nhờ có đường lối đắn đơi với biện pháp thích hợp nên doanh thu, lợi nhuận đóng góp cho ngân sách nhà nước khơng ngừng nâng cao Đến nay, Công ty thực đứng vững môi trường cạnh tranh khốc liệt kinh tế thị trường phát triển mạnh SV: Lê Trung Nghĩa Lớp: QTKD VB2 K62 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp 1.1.3 Chức năng, nhiệm vụ công ty a Chức năng: Đầu tư, xây dựng, kinh doanh cơng trình hạ tầng kỹ thuật, đô thị; Đầu tư, xây dựng cơng trình giao thơng, thủy lợi, cơng nghiệp dân dụng; Khai thác, sản xuất kinh doanh loại vật liệu xây dựng; Kinh doanh xuất nhập khẩu, vật tư tổng hợp b Nhiệm vụ: Cơng ty có nhiệm vụ là: Thi cơng xây lắp cơng trình dân dụng, công nghiệp, giao thông thuỷ lợi, hạ tầng kỹ thuật, san lấp mặt bằng, buôn bán vật liệu xây dựng địa bàn thành phố Quảng Ngãi Thực đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước tham gia công tác xã hội địa bàn thành phố Bảo toàn vốn điều lệ đảm bảo kinh doanh có lãi c Ngành nghề kinh doanh:Sản phẩm chủ yếu Công ty xây dựng sở hạ tầng, cầu kè sửa chữa xây dựng bản, giao thông thủy lợi, xây dựng dân dụng Do đặc điểm ngành xây dựng bản, sản phẩm xây dựng có tính chất đơn chiếc, kết cấu khác nhau, thời gian thi công dài, ngắn khác Xây kè thời gian thi công khoảng đến tháng xây nhà xây cầu thời gian thi cơng kéo dài đến năm nên việc tổ chức sản xuất, tổ chức máy quản lý công ty tổ chức theo mơ hình trực tuyến chức 1.2 Điều kiện địa lý, kinh tế - xã hội vùng nghiên cứu 1.2.1 Điều kiện địa lí thành phố Quảng Ngãi TP Quảng Ngãi xác định thành phố thị tỉnh lỵ, trung tâm trị, kinh tế, văn hóa - xã hội khoa học kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi Là trung tâm kinh tế khu vực miền Trung công nghiệp chế biến, gia công, thương mại, dịch vụ, du lịch đặc biệt hậu phương quan trọng trình hình thành phát triển Khu kinh tế Dung Quất Là đầu mối giao thông quan trọng khu vực Dự kiến đến năm 2030, thành phố đạt chuẩn thị loại I với dân số tồn thành phố 357.100 người, dân số thị 299.400 người Thành phố đầu tư xây dựng sở hạ tầng, chuyển dịch cấu kinh tế để đạt chuẩn đô thị loại I vào năm 2030 Đến năm 2030 dự kiến diện tích đất xây dựng đạt khoảng 5.160ha, đất dân dụng khoảng 2.365ha 1.2.2 Điều kiện kinh tế, xã hội TP Quảng Ngãi nơi có kinh tế phát triển, có sở hạ tầng phát triển Đặc biệt, nơi tập trung kinh tế nhiều ngành nghề phát triển với tốc độ cao Đồng thời, địa phương nhận đầu tư trực tiếp từ nước Top tỉnh Thành phố địa điểm 02 khu công nghiệp lớn với nhiều sở sản xuất công nghiệp Do đó, SV: Lê Trung Nghĩa Lớp: QTKD VB2 K62 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp điều kiện thuận lợi tốt cho Công ty phát triển sâu khoa học kỹ thuật mở rộng quy mô hoạt động 1.3 Quy trình sản xuất kinh doanh cơng ty 1.3.1 Quy trình xây lắp Do đặc điểm ngành xây dựng nói chung Cơng ty nói riêng xây dựng cơng trình theo đơn đặt hàng tham gia đấu thầu nên hoạt động sản xuất kinh doanh diễn địa bàn rộng lớn với nhiều loại thiết bị, phương tiện với mức độ chun mơn hố cao Đồng thời sử dụng nhiều loại ngun vật liệu có quy mơ giá trị khác Với đặc điểm đó, có khó khăn việc đạo Cơng ty tiến hành quản lý điều hành tập trung mối để hoạt động sản xuất diễn cách liên tục hiệu từ có xếp, điều động hợp lý nhân lực, vật tư, thiết bị… đồng thời chủ động việc đặt hàng cung cấp vật tư Quy trình cơng nghệ xây lắp bao gồm giai đoạn:  Giai đoạn 1: Ký hợp đồng xây lắp gồm bước: - Xem xét điều kiện xây lắp, dự toán cơng trình - Lập hồ sơ dự thầu (Với cơng trình đấu thầu) - Ký hợp đồng xây lắpGiai đoạn 2: Gồm bước - Nhận mặt bằng, cơng trình: + Tiếp nhận mặt thi cơng + Giải phóng mặt thi cơng - Lập biện pháp thi công: + Lập biện pháp thi công + Lập chi tiết tiến độ thi công + Lập biện pháp thi công chi tiết giai đoạn, hạng mục - Bố trí nhân lực, thiết bị thi cơng đến cơng trình,  Giai đoạn 3: Đặt hàng, tiếp nhận vật tư  Giai đoạn 4: Tổ chức thi công hạng mục  Giai đoạn 5: Tổ chức nghiệm thu bàn giao - Nghiệm thu giai đoạn, hạng mục - Tổng nghiệm thu, bàn giao cơng trình hồn thành SV: Lê Trung Nghĩa Lớp: QTKD VB2 K62 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp Một đặc điểm hoạt động xây lắp mang tính chất thời vụ, điểm khác so với ngành công nghiệp khác Việc xây lắp phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết: vào mùa mưa, hoạt động mang tính cầm chừng phải dừng hẳn Khi đó, việc thực tiến độ thi công giảm dẫn đến giá trị sản lượng bị giảm tương ứng Do đó, cơng tác kế hoạch quan tâm, lường trước điều kiện sản xuất dự đốn thuận lợi, khó khăn để vạch biện pháp, chiến lược giai đoạn Ký hợp đồng xây lắp Tiếp nhận mặt thi công Lập biện pháp thi công chi tiết Bố trí nhân lực thiết bị thi cơng Đặt hàng tiếp nhận vật tư Thi công hạng mục Nghiệm thu bàn giao Hình 1-1: Sơ đồ quy trình xây lắp 1.3.2 Quy trình thực dự án hạ tầng Công nghệ sản xuất dự án hạ tầng gồm bước sau: Sau kí hợp đồng xây dựng, Công ty bắt đầu tiến hành thực theo dây chuyền công nghệ sau:  Giai đoạn 1: Xin dự án gồm bước: - Xin thành phố, tỉnh cấp địa điểm làm dự án Lập quy hoạch Lập dự án Duyệt dự án Thiết kế dự án  Giai đoạn 2: Thực dự án gồm bước: Bước 1: Tìm địa điểm khai thác đất SV: Lê Trung Nghĩa Lớp: QTKD VB2 K62 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp Bước 2: Tập trung máy móc thiết bị giới thực thi công dự án theo quy trình kỹ thuật sau: Đào đất, xúc đất lên ôtô Vận chuyển bãi dự án Tổ chức san lấp gạt ủi bãi dự án Lu phẳng mặt bãi dự án Xây dựng hạ tầng sở gồm: đổ bêtông đường, xây dựng cống dẫn nước Bước 3: Hồn thành nghiệm thu dự án DỰ ÁN ĐƯỢC DUYỆT BỐ TRÍ NHÂN LỰC THIẾT BỊ THI CƠNG TÌM ĐỊA ĐIỂM KHAI THÁC TỔ CHỨC THI CÔNG DỰ ÁN ĐÀO, XÚC ĐẤT ĐÁ VẬN CHUYỂN ĐẤT ĐẾN BÃI DỰ ÁN SAN LẤP, LÀM PHẲNG MẶT BẰNG XÂY DỰNG HẠ TẦNG CƠ SỞ THI CÔNG CÁC HẠNG MỤC XẤY LẮP Hình 1-2: Sơ đồ quy trình thực dự án kinh doanh xây dựng hạ tầng 1.3.3 Các trang thiết bị chủ yếu Việc trang bị kỹ thuật Công ty vô cần thiết, thời kỳ xã hội nay, kinh tế phát triển, đời sống xã hội nâng cao, nhu cầu xây dựng lớn yêu cầu ngày đại Tăng cường trang bị kỹ thuật nâng cao lực sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao sản lượng, đảm bảo chất lượng cho sản phẩm sản xuất Với ba mặt sản xuất chủ yếu là: xây dựng nhà - cơng trình dân dụng, lắp đặt hệ thống xây dựng khai thác khoáng sản (cát , đá, đất đồi), máy móc trang thiết bị Cơng ty đáp ứng tương đối đầy đủ phù hợp với loại sản xuất Qua bảng thống kê loại máy móc thiết bị (Bảng 1-1) cho thấy, Công ty trọng đến việc đầu tư máy móc thiết bị nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh phù hợp với lĩnh vực sản xuất Trong thời gian hình thành phát triển, với vốn tự có vốn vay, Cơng ty đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ cho sản xuất kinh doanh sau: SV: Lê Trung Nghĩa 10 Lớp: QTKD VB2 K62 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp Phân tích hiệu sử dụng vốn ngắn hạn Công ty giai đoạn 2013 - 2017 Bảng 18 Chỉ tiêu Doanh thu từ bán hàng cung cấp dịch vụ ĐVT Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Đồng 15.607.873.239 16.401.280.811 15.979.688.616 17.138.673.786 22.772.840.806 Lợi nhuận sau thuế Đồng 4.091.508 77.085.520 61.707.092 55.752.158 107.366.566 Vốn ngắn hạn bình quân Đồng 3.810.744.640 5.751.176.488 10.422.770.259 12.660.673.600 15.688.583.919 Vốn ngắn hạn đầu năm Đồng 4.812.732.775 2.808.756.445 8.693.596.531 12.151.943.987 13.169.403.212 Vốn ngắn hạn cuối năm Đồng 2.808.756.445 8.693.596.531 12.151.943.987 13.169.403.212 18.207.764.626 Sức sản xuất vốn ngắn hạn Đ/Đ 2,26 2,36 2,70 2,56 3,42 Chỉ số phát triển định gốc % 100 104,42 119,47 113,27 151,33 Chỉ số phát triển liên hồn Chỉ số phát triển bình qn % 100 104,42 114,41 98,81 133,59 % 112,80 Sức sinh lời vốn ngắn hạn Đ/Đ 0,001 0,013 0,006 0,004 0,007 Chỉ số phát triển định gốc % 100,00 1.300 600 400 700 Chỉ số phát triển liên hoàn Chỉ số phát triển bình quân % 100,00 1.300 46,15 66,67 175 SV: Lê Trung Nghĩa % 396,96 110 Lớp: QTKD VB2 K62 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp Hệ số đảm nhiệm vốn ngắn hạn Đ/Đ 0,37 0,56 0,88 0,97 0,83 Chỉ số phát triển định gốc % 100,00 151,35 237,84 262,16 224,32 Chỉ số phát triển liên hồn Chỉ số phát triển bình qn % 100,00 151,35 157,14 110,23 85,57 % 126,07 Số vòng luân chuyển VNH kỳ V/N 4,10 2,85 1,53 1,35 1,45 Chỉ số phát triển định gốc % 100,00 69,51 37,32 32,93 35,37 Chỉ số phát triển liên hoàn Chỉ số phát triển bình quân % 100,00 69,51 53,68 88,24 107,41 % 79,71 Thời gian vòng luân chuyển VNH Ngày 89,11 127,98 238,07 26.963 251,44 Chỉ số phát triển định gốc % 100,00 143,62 267,16 30.258,11 282,17 Chỉ số phát triển liên hồn Chỉ số phát triển bình qn % 100,00 146,62 186,02 11.325,66 0,93 SV: Lê Trung Nghĩa % 2.914,06 111 Lớp: QTKD VB2 K62 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp Hình 3-19: Biểu đồ thể số biến động sức sản xuất vốn ngắn hạn Công ty TNHH Xây lắp Trung Tíngiai đoạn 2013– 2017 Qua bảng - 18 kết hợp hình - 19 cho thấy sức sản xuất vốn ngắn hạn giai đoạn 2013- 2017 có xu hướng tăng, giảm khơng qua năm.Năm 2013 có sức sản xuất thấp 2,26 đ/đ, năm 2017 sức sản xuất cao đạt 3,42đ/đ Điều chứng tỏ quản lý vốn ngắn hạn Công ty đêm lại hiệu - Sức sinh lời vốn ngắn hạn: Lợi nhuận sau thuế Ssl = ( 3-24) VNH bình quân năm Ý nghĩa: đồng vốn luân chuyển kỳ làm bao nhiều đồng lợi nhuận sau thuế Kết tính tốn thể bảng - 18 biến động tiêu thể hình - 20: SV: Lê Trung Nghĩa 112 Lớp: QTKD VB2 K62 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp Hình 3-20: Biểu đồ biểu diễn số biến động sức sinh lời vốn ngắn hạn Cơng ty TNHH Xây lắp Trung Tín giai đoạn 2013– 2017 Qua bảng số liệu (Bảng 3-18 ) biểu đồ hình 3-20 ta thấy sức sinh lời vốn ngắn hạn giảm giai đoạn năm 2013-2016 năm Tuy nhiên đến năm 2017, ta thấy có tăng vọt trở lại Cụ thể, năm 2017 sức sinh lợi vố ngắn hạn 0,007đ/đ, đồng vốn ngắn hạn đem vào hoạt động sản xuất kinh doanh tạo 0,007 đồng lợi nhuận thuần.Và năm 2013 năm Công ty hoạt động hiệu sức sinh lời đạt 0,001 đ/đ Điều cho thấy hoạt động tạo lợi nhuận vốn ngắn hạn Cơng ty khơng có hiệu - Hệ số đảm nhiệm vốn ngắn hạn Kđn = TS ngắn hạn bình quân Doanh thu (2 25) Hệ số cho biết để tạo đồng doanh thu kỳ doanh nghiệp phải huy động đồng vốn ngắn hạn (càng nhỏ tốt) Kết tính tốn tập hợp bảng - 19 biến động tiêu thể thơng qua hình - 21 SV: Lê Trung Nghĩa 113 Lớp: QTKD VB2 K62 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp Hình 3-21: Biểu đồ biểu diễn số biến động hế số đảm nhiệm vốn ngắn hạn Cơng ty TNHH Xây lắp Trung Tín giai đoạn 2013– 2017 Qua bảng 3-18 kết hợp hình - 21 cho thấy hệ số đảm nhiệm vốn ngắn hạn Cơng ty giai đoạn 2013- có xu hướng tăng qua năm Năm 2013 hệ số đảm nhiệm vốn ngắn hạn đạt 0,37đ/đ tăng liên tục đến năm 2017 đạt 0,83đ/đ Điều chứng tỏ để tạo đồng doanh thu kỳ Công ty phải huy động vốn ngắn hạn bên ngồi * Phân tích tình hình ln chuyển vốn ngắn hạn - Số vòng ln chuyển vốn ngắn hạn: Doanh thu Klc = ; (vòng/năm) ( 3-26) VLĐ bình qn năm Số vòng mà vốn luân chuyển kỳ vòng/năm Sự biến động vòng quay vốn ngắn hạn thể qua hình 3-22: SV: Lê Trung Nghĩa 114 Lớp: QTKD VB2 K62 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp Hình 3-22: Biểu đồ biểu số biến động số vòng quay vốn ngắn hạn giai đoạn 2013 2017 Kết từ bảng - 18 kết hợp với biểu đồ - 22 cho thấy số vòng quay vốn ngắn hạn giai đoạn 2013 2017 tăng, giảm khơng theo thời gian Năm 2013 có số vòng quay cao đạt 4,10 vòng giảm dần đến năm 2017 có số vòng quay đạt 1,45 vòng - Thời gian vòng luân chuyển vốn ngắn hạn Tlc = x365 ; ngày Klc (3- 27) Ý nghĩa: Vốn luân chuyển vòng bao ngày Sự biến động thời gian vòng luân chuyển thể thơng qua hình 3-23: SV: Lê Trung Nghĩa 115 Lớp: QTKD VB2 K62 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp Hình 3-23: Biểu đồ biểu diễn số biến động thời gian vòng ln chuyển Cơng ty giai đoạn 2013-2017 Kết tình tốn tập hợp bảng - 18 kết hợp với biểu đồ - 23 cho thấy thời gian vòng luân chuyển giai đoạn 2013 - 2017 tăng, giảm không qua năm Năm 2017 thời gian quay vòng vốn ngắn hạn cao đạt 251,44 ngày Năm 2013 năm có thời gian quay vòng thấp đạt 89,11 ngày Điều làm cho khả thu hồi vốn Cơng ty nhanh Kết luận: Qua phân tích sử dụng vốn ngắn hạn cho thấy giai đoạn 2013 - 2017 hiệu sử dụng vốn ngắn hạn Cơng ty có hiệu Vì thời gian tới Cơng ty cần tiếp tục trì phát huy Cơng ty nên tìm biện pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn ngắn hạn tương lai 3.4.3.2 Phân tích khả sinh lời vốn kinh doanh - Hệ số doanh lợi vốn kinh doanh Dvkd = Lợi nhuận sau thuế Vốn kinh doanh bình quân (3 31) Hệ số doanh lợi vốn kinh doanh cho biết đồng vốn kinh doanh kỳ đem lại đồng lợi nhuận SV: Lê Trung Nghĩa 116 Lớp: QTKD VB2 K62 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp Hình 3-24: Biểu đồ biểu diễn số biến động hệ số doanh lợi vốn kinh doanh Cơng ty TNHH Xây lắp Trung Tín giai đoạn 2013-2017 Qua bảng số liệu 3-20 hình 3-24 ta thầy hệ số doanh lợi vốn kinh doanh bình quân Công ty giai đoạn 2013-2017 tăng, giảm không qua năm - Hệ số doanh lợi doanh thu DDTT = Lợi nhuận sau thuế Doanh thu ( - 32) Hệ số doanh lợi doanh thu cho biết đồng doanh thu kỳ đem lại đồng lợi nhuận Hình 3-25: Biểu đồ biểu diễn số biến động hệ số doanh lợi doanh thu Công ty SV: Lê Trung Nghĩa 117 Lớp: QTKD VB2 K62 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp Bảng phân tích khả sinh lời vốn kinh doanh Công ty giai đoạn 2013 2017 ĐVT: đồng Bảng 3-20 Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Lợi nhuận từ HĐKD (14.510.890) 96.358.832 79.111.656 70.100.927 134.208.208 Vốn kinh doanh bình quân 3.810.744.640 5.751.176.488 10.422.770.259 12.660.673.600 15.688.583.919 Vốn kinh doanh bình quân đầu năm 4.812.732.775 2.808.756.445 8.693.596.531 12.151.943.987 13.169.403.212 Vốn kinh doanh bình quân cuối năm 2.808.756.445 8.693.596.531 12.151.943.987 13.169.403.212 18.207.764.626 Doanh thu từ bán hàng CCDV 15.607.873.239 16.401.280.811 15.979.688.616 17.138.673.786 22.772.840.806 Lợi nhuận sau thuế 4.091.508 77.085.520 61.707.092 55.752.158 107.366.566 Vốn chủ sở hữu 4.137.580.746 4.136.883.223 4.198.590.315 4.207.907.438 4.308.304.925 Hệ số doanh lợi VKD bình quân 0,001 0,013 0,006 0,004 0,007 Chỉ số phát triển định gốc 100 1.300 600 400 700 Chỉ số phát triển liên hoàn 100 1.300 46,15 66,67 175 Chỉ số phát triển bình quân 396.96 Hệ số doanh lợi doanh thu 0,0003 0,0047 0,0039 0,0033 0,0047 Chỉ số phát triển định gốc 100 1.566,67 1.300 1.100 1.566,67 Chỉ số phát triển liên hoàn 100 1.566,67 82,98 84,62 142,42 Chỉ số phát triển bình quân 469,17 Hệ số doanh lợi vốn chủ sở hữu 0,0015 0,0186 0,0148 0,0133 0,0252 Chỉ số phát triển định gốc 100 1.240 986,67 886,67 1.680 Chỉ số phát triển liên hoàn 100 1.240 79,57 89,86 189,47 Chỉ số phát triển bình quân SV: Lê Trung Nghĩa 399,73 118 Lớp: QTKD VB2 K62 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp Hệ số doanh lợi vốn chủ sở hữu DVCSH = Lợi nhuận sau thuế Vốn chủ sở hữu bình quân (3 - 33) Hệ số doanh lợi vốn chủ sở hữu cho biết đồng vốn chủ sở hữu kỳ đem lại đồng lợi nhuận Hình 3-26: Biểu đồ biểu diễn số biến động hệ số doanh lợi vốn chủ sở hữu Công ty Qua bảng 3-20 biểu đồ 3-26, biểu đồ 3-24 biểu đồ 3-25 ta thấy: - Hệ số doanh lợi vốn kinh doanh có xu hướng tăng từ năm 2013-2017 Hệ số doanh lợi vốn kinh doanh năm 2013 0,001 đ/đ đến năm 2017 tăng lên 0,007đ/đ - Hệ số doanh lợi doanh thu có xu hướng tăng giai đoạn năm 2013-2017 Năm 2013 hệ số 0,0003đ/đ có nghĩa năm 2013 tạo đồng doanh thu đem lại 0,0003 đồng lợi nhuận sau thuế Đến năm 2017 tăng lên 0,0047đ/đ Cho thấy Cơng ty năm gần gặp nhiều khó khăn kinh doanh, doanh thu tăng cao, đặc biệt vào năm 2017 Công ty cần chủ động tìm nguyên nhân đưa giải pháp khắc phục để hoạt động sản xuất kinh doanh năm đạt hiệu hơn, mang lại lợi nhuận cho công ty - Hệ số doanh lợi chủ sở hữu năm 2013 0,0015 đ/đ sang đến năm 2017 tăng mạnh lên 0,02528/đ Qua ta thấy hiệu sinh lời vốn kinh doanh Công ty giai đoạn vừa qua không tốt, sức sinh lợi năm gần dù có đầu tư tài sản SV: Lê Trung Nghĩa 119 Lớp: QTKD VB2 K62 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp thiết bị sản xuất, cơng nghệ tình hình tiêu thụ sản xuất xây dựng Công ty không thuận lợi năm trước Do Cơng ty cần có biện pháp cụ thể để khắc phục Qua phân tích tình hình tài Cơng ty TNHH Xây lắp Trung Tín giai đoạn 2013– 2017 cho thấy tình hình tài Cơng ty nhiều điểm chưa hợp lý cần có biện pháp để khắc phục nhanh tình trạng để việc hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty đạt hiệu cao 3.5 Một số định hướng nhằm cải thiện tình hình hoạt động tài Cơng ty TNHH Xây lắp Trung Tín Qua phân tích tình hình tài Cơng ty TNHH Xây lắp Trung Tín giai đoạn 2013 - 2017 ta thấy tổng tài sản tổng nguồn vốn Công ty có gia tăng Chứng tỏ Cơng ty khơng đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh Doanh thu tăng đều, nhiên lợi nhuận lại không cao, vốn kinh doanh sử dụng chưa hiệu Các khoản nợ phải trả Công ty chiếm tỷ trọng lớn tổng nguồn vốn làm cho mức độ tự chủ tài Cơng ty Nhưng xét cho tăng tình hình kinh tế cơng tác quản lý Cơng ty có thay đổi Đây vấn đề mà Công ty cần quan tâm cân nhắc kỹ công tác quản lý doanh nghiệp lượng vốn kinh doanh Công ty sử dụng giai đoạn chưa có hiệu Tác giả xin đề xuất số định hướng nhắm cải thiện nâng cao hiệu kinh doanh việc sử dụng vốn Công ty sau: 3.5.1 Biện pháp nâng cao hiệu sử dụng tài sản dài hạn - Công ty phải rà sốt, phân loại, đánh giá lại tồn tài sản cố định sở xếp, phân bổ trao đổi, mua sắm bổ sung thêm để làm đồng bộ, hợp lý hóa cấu chung nhóm tài sản cố định, tập trung cách mức phát triển tài sản cố định nhằm hồn thiện mặt kỹ thuật tăng cường cơng tác đại - Tăng cường tốc độ việc tài sản cố định - Tăng thời gian hoạt động máy móc thiết bị tổ chức tốt khâu phục vụ để tăng số hoạt động máy móc thiết bị ca làm việc - Tăng cường sử dụng cơng suất máy móc thiết bị - Thực giữ gìn, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản cố định theo định kỳ - Nâng cao trình độ sử dụng tài sản cố định người lao động cách đưa đào tạo, tổ chức thi thợ giỏi nâng cao tay nghề Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán công nhân viên 3.5.2 Nâng cao hiệu sử dụng tài sản ngắn hạn - Mua nguyên vật liệu dự trữ gần cơng trình mà Cơng ty thực để giảm chi phí vận chuyển, rút ngắn số ngày luân chuyển vốn SV: Lê Trung Nghĩa 120 Lớp: QTKD VB2 K62 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp - Tăng cường kiểm soát kịp thời, phát vật tư, hàng hóa ứ đọng, có biện pháp giải để tăng nhanh tốc độ luân chuyển vốn - Giảm lượng hàng hóa tồn kho cách tăng cường quản lý sản xuất với tiêu thụ hàng hóa tránh tình trạng sản xuất nhiều hàng tồn kho lớn 3.5.3 Quản lý chặt chẽ chi phí để giảm giá thành - Đối với lượng nguyên vật liệu tiêu hao, cần xác định mức tiêu hao cách khoa học sát với thực tế - Đối với giá mua nguyên vật liệu phải sát với thị trường, giảm bớt chi phí vận chuyển 3.5.4 Tăng doanh thu lợi nhuận - Đẩy mạnh công tác marketing quảng bá thương hiệu Cơng ty - Ln giữ uy tín với khách hàng thời gian chất lượng cơng trình - Triển khai tốt công tác giảm giá, khuyến mãi, chiết khấu khách hàng để giữ chân khách hàng cũ thu hút khách hàng để khiến họ trở thành khách hàng quen thuộc Cơng ty - Tích cực cơng tác thu hồi khoản nợ, tránh tình trạng bị chiếm dụng vốn kéo dài - Đầy mạnh công tác huy động vốn từ người lao động, từ nhà đầu tư SV: Lê Trung Nghĩa 121 Lớp: QTKD VB2 K62 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp KẾT LUẬN CHƯƠNG Qua việc phân tích tình hình tài Cơng ty TNHH Xây lắp Trung Tín ta thấy: - Tổng tài sản tổng nguồn vốn Công ty ngày tăng dần theo thời gian chứng tỏ quy mô sản xuất kinh doanh Công ty ngày mở rộng khả huy động vốn tăng; - Cơ cấu tài sản nguồn vốn Công ty chưa hợp lý cấu nguồn vốn có xu hướng hợp lý nguồn vốn chủ sở hữu tăng lên; - Khả độc lập tài Cơng ty chưa tốt Chịu sức ép khoản nợ cao; - Khả tốn thấp giai đoạn hoạt động Cơng ty gặp khó khăn việc huy động nguồn vốn; - Hoạt động hàng tồn kho khoản phải thu có chuyển biến tốt hơn; - Hiệu sử dụng tài sản ngắn hạn tài sản dài hạn chưa tốt Cùng với việc phân tích tình hình tài Cơng ty giai đoạn 2013 - 2017 tác giả đưa số định hướng nhằm nâng cao hiệu hoạt động tài sau: - Về tài sản: Mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh điều cần thiết Tuy nhiên để tiết kiệm vốn Cơng ty cần cấu lại loại tài sản cho hợp lý hơn; - Về nguồn vốn: Cần đẩy nhanh vòng quay vốn luân chuyển; - Về kết hoạt động sản xuất kinh doanh: Trong giai đoạn Công ty hoạt động hiệu chưa cao nguyên nhân chủ quan khách quan Về nguyên nhân khách quan giai đoạn 2013 2017 giai đoạn ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế không ổn định, khiến giá mặt hàng biến động nguyên nhân chủ quan, giai đoạn giai đoạn Cơng ty xây dựng sách quy chế hoạt động Vì giai đoạn tới Cơng ty cần có sách quy định để xây dựng phát triển Công ty lớn mạnh SV: Lê Trung Nghĩa 122 Lớp: QTKD VB2 K62 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp KẾT LUẬN CHUNG Sau thời gian thực hiện, luận văn hoàn thành với giúp đỡ thầy cô khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh Trường Đại học Mỏ - Địa chất, giáo viên hướng dẫn Cô giáo Th.S Nguyễn Thu Hà cán công nhân viên Công TNHH Xây lắp Trung Tín Qua nội dung phân tích em có nhận xét sau: Công ty TNHH Xây lắp Trung Tín có thuận lợi thị trường xây dựng ngày phát triển tạo điều kiện thuận lợi để Công ty mở rộng xây lắp Đội ngũ cán quản lý Cơng ty có trình độ cao, vững vàng giàu kinh nghiệm đạo sản xuất, Cơng ty có ngũ cơng nhân tay nghề cao, nòng cốt để Cơng ty thực tốt nhiệm vụ, kế hoạch đặt ra, hệ thống máy móc, phương tiện vận tải đại Cơng ty ngày có uy tín thị trường Tuy nhiên bên cạnh thuận lợi, doanh nghiệp gặp khó khăn như: chịu ảnh hưởng sức ép ngành, tác động kinh tế - xã hội Trong năm giai đoạn này, hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty không tốt Tuy nhiên sang đến năm 2017 hoạt động sản xuất dần cải thiện, tiêu hầu hết hoàn thành hoàn thành vượt mức so với kế hoạch so với năm trước Điều góp phần khơng nhỏ vào việc tăng lợi nhuận Công ty kết cố gắng nỗ lực cán bộ, nhân viên tồn Cơng ty Tình hình tài Công ty mức ổn định với khả tốn tương đối tốt Vậy nên cơng ty cần có biện pháp tích cực để quản lý tài tốt Muốn làm cơng ty phải có nhà quản trị nhạy bén, có kinh nghiệm, có kế hoạch sáng tạo để đưa cơng ty khỏi tình trạng phát triển tương lai Nhìn chung, nhiệm vụ luận văn đề giải quyết, kiến thức hạn chế nên luận văn tác giả khơng tránh khỏi thiếu sót, tác giả mong ý kiến đóng góp dạy thầy cô khoa để luận văn hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2019 Sinh viên LÊ TRUNG NGHĨA SV: Lê Trung Nghĩa 123 Lớp: QTKD VB2 K62 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Báo cáo tài chính, báo cáo thực kế hoạch Cơng ty TNHH Xây lắp Trung Tín 2013-2017 [2] Các tài liệu, văn bản, quy định khác Công ty TNHH Xây lắp Trung Tín [3] Giáo trình Quản trị sản xuất tác nghiệp, Nhà xuất Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội [4] Lịch sử hình thành phát triển Cơng ty TNHH Xây lắp Trung Tín [5] PGS-TS Nguyễn Đức Thành, Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, dùng cho ngành Kinh tế Quản trị kinh doanh [6] TS Lê Minh Thống, Giáo trình Quản trị học, Trường Đại học Mỏ Địa Chất [7] TS Vương Huy Hùng: Giáo trình Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Mỏ -Địa chất, Hà Nội 2001 [8] Một số văn bản, quy định Pháp luật tiền lương: Nghị định 182/2013/NĐ CP, Nghị định 205/2004/NĐ CP,… [9] Một số đồ án tốt nghiệp ngành kinh tế - QTKD khóa trước [10] Các tài liệu tham khảo internet SV: Lê Trung Nghĩa 124 Lớp: QTKD VB2 K62 ... ty TNHH Xây lắp Trung Tín, hướng dẫn quý thầy cô cán nhân viên công ty hoàn thành thực tập Từ lý tơi xin lựa chọn đề tài: Phân tích tình hình tài giai đoạn 2013 – 2017 Cơng ty TNHH Xây lắp Trung. .. ty Tình hình sản xuất tiêu thụ sản phẩm Cơng ty TNHH Xây lắp Trung Tín thể rõ nét qua tiêu phân tích sau: 2.2.1 Phân tích tình hình sản xuất kinh doanh theo tiêu doanh thu Cơng ty Phân tích tình. .. giá chung hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty TNHH Xây lắp Trung Tín năm 2017 Cơng ty TNHH Xây lắp Trung Tín công ty vừa tạo lập vị uy tín ngành xây dựng Do vậy, đánh giá chung hoạt động sản
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình tài chính giai đoạn 2013 – 2017 của công ty TNHH xây lắp trung tín, Phân tích tình hình tài chính giai đoạn 2013 – 2017 của công ty TNHH xây lắp trung tín, TÌNH HÌNH CHUNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY TNHH XÂY LẮP TRUNG TÍN, 3 Quy trình sản xuất kinh doanh của công ty., Máy cắt uốn thép, 4 Tình hình tổ chức quản lý sản xuất và lao động của công ty., 5 Phương hướng phát triển của công ty trong tương lai., CÔNG TY TNHH XÂY LẮP TRUNG TÍN NĂM 2017, 3 Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định năm 2017 của Công ty TNHH Xây lắp Trung Tín., 5 Phân tích chi phí sản xuất Công ty TNHH Xây lắp Trung Tín., 6 Phân tích tình hình tài chính của Công ty TNHH Xây lắp Trung Tín năm 2017., PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH GIAI ĐOẠN 2013 – 2017 CỦA CÔNG TY TNHH XÂY LẮP TRUNG TÍN, Hình 3-3: Biểu đồ thể hiện chỉ số biến động vốn chủ sở hữu giai đoạn 2013-2017 của Công ty TNHH Xây lắp Trung Tín, Hình 3-10: Biểu đồ thể hiện sự biến động kết cấu nguồn vốn của công ty, Hình 3-17: Sơ đồ biểu diễn sự biến động của hệ số thanh toán nhanh, Hình 3-26: Biểu đồ biểu diễn chỉ số biến động của hệ số doanh lợi của vốn chủ sở hữu của Công ty

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay