BÁO CÁO SÁNG KIẾN

9 15 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 15:06

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính Nhà nước Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính Nhà nước Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính Nhà nước Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính Nhà nước Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính Nhà nước Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính Nhà nước BÁO CÁO SÁNG KIẾN I Lời giới thiệu Trong những năm qua, Cơng nghệ thơng tin đóng vai trò đặc biệt quan trọng hoạt động quản lý Nhà nước, quan, doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân,… ảnh hưởng đến tất lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần nâng cao sức lao động, tăng cường trí tuệ, thúc đẩy công đổi mới, phát triển nhanh đại, làm chuyển biến phương thức làm việc đại Nhiều văn luật, thị, nghị quyết, nghị định Đảng Nhà nước ứng dụng công nghệ thông tin đã nhấn mạnh việc sử dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động nội giữa các quan nhà nước, giao dịch quan nhà nước với tổ chức cá nhân; hỗ trợ đẩy mạnh cải cách hành chính làm cho hoạt động quan nhà nước công khai, minh bạch hơn, phục vụ người dân doanh nghiệp tốt Triển khai thực các văn đạo Đảng, Nhà nước việc ứng dụng công nghệ thông tin công tác quản lý, điều hành nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, cần phải xác định rõ việc nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin những công cụ hỗ trợ đắc lực nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý nhà nước thông tin truyền thông địa bàn xã Tân thịnh II Tên sáng kiến Tôi chọn đề tài “Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý hành Nhà nước ” nhằm góp phần việc tìm những biện pháp để phần đưa ứng dụng cơng nghệ thơng tin đến với cán bộ, công chức, viên chức các quan hành chính Nhà nước ngày phổ biến III Tác giả Họ tên: Địa chỉ: Số điện thoại: Email: III Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Toàn cán bộ, công chức, viên chức quan nhất phận tiếp nhận trả kết IV Sáng kiến áp dụng lần đầu: Từ ngày đăng ký sáng kiến V Mơ tả tính chất sáng kiến: Có thể nói "Tin học hóa hành chính Nhà nước vừa phương tiện, vừa áp lực đối với cải cách hành chính Nhà nước" Thứ nhất, Là phương tiện thơng qua các hệ thớng cơng nghệ thông tin ứng dụng, máy hành chính Nhà nước có thể liên kết với để thực các hoạt động các thủ tục hành chính Thông qua điều hành máy cách hiệu quả, nhanh, chính xác, kiểm soát tốt Là phương tiện cung cấp thông tin phục vụ quan nhà nước, cá nhân, doanh nghiệp, cung cấp, tiếp nhận thông tin môi trường mạng tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nhanh chóng, dễ dàng Thứ hai, Hiện trình độ tin học nhận thức phận cán bộ, cơng chức hạn chế, chưa thấy rõ hiệu mang lại từ việc áp dụng công nghệ thông tin công việc hành chính; việc giải quyết, xử lý công việc quan, đơn vị phận cán bộ, cơng chức thực theo phương pháp thủ công, truyền thống, chưa quan tâm, chuyển biến phương pháp làm việc đại thông qua mơi trườngđiện tử, từ gây khơng ít khó khăn cho việc triển khai các ứng dụng cơng nghệ thông tin hữu ích địa bàn Thứ ba, Công nghệ thông tin phát triển ở quan nhà nước tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức đào tạo kỹ ứng dụng công nghệ thông tin xử lý công việc phục vụ tốt nhu cầu nhân dân đồng thời phục vụ tốt cho công tác chuyên môn phận Mối quan hệ giữa công nghệ thông tin cải cách hành Tăng cường cung cấp các thông tin đại chúng các dịch vụ công: Trước hết phải đưa đầy đủ các biểu mẫu văn lên mạng giúp người sử dụng có thể dễ dàng tải xuống để thực số các dịch vụ phở biến mơ hình chế độ cửa sau người sử dụng có thể tương tác với các quan chức thông qua các cổng thông tin điện tử Cổng thông tin điện tử phải dễ dàng sử dụng, tra cứu các thông tin thiết thực dành cho công dân dành cho doanh nghiệp; cho phép người sử dụng đóng góp ý kiến, đề xuất các dự thảo chính sách pháp luật Mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin hành chính Nhà nước tạo phương thức vận hành thông suốt, hiệu máy công quyền, thông qua việc sử dụng các hệ thống thông tin điện tử Chính cải cách hành chính chủ thể đưa mục tiêu, yêu cầu cho việc thiết lập các hệ thống công nghệ thông tin Mức độ cải cách quyết định quy mô, phạm vi ứng dụng công nghệ thông tin quản lý hành chính nhà nước nói chung Ứng dụng cơng nghệ thơng tin các giải pháp nhằm đạt mục tiêu cải cách hành chính Vì cải cách hành chính nhằm đem đến tính hiệu quả, chất lượng cách thức hoạt động, điều hành máy hành chính Nhà nước làm cho hành chính có khả kiểm soát lãng phí, thất thoát tham nhũng Điều đòi hỏi các hoạt động phải có quy trình hóa, phải rõ ràng chức năng, nhiệm vụ, các hoạt động các mối quan hệ Qua tạo ́u tớ "cơng khai, minh bạch" hành chính Quá trình thiết lập các hệ thống công nghệ thông tin quan hành chính Nhà nước phải xuất phát từ quá trình thiết lập trật tự các quy trình, các chế các mối quan hệ giữa hệ thống các chức năng, mối quan hệ giữa các quan chính quyền các cấp Kết đạt Với đặc thù nghèo, Tân Thịnh gặp nhiều khó khăn trình độ ng̀n dân trí, hạ tầng cơng nghệ thông tin, viễn thông chậm phát triển hạn chế điều kiện sở vật chất để phục vụ công việc Nhưng năm vừa qua việc ứng dụng công nghệ thông tin quản lý điều hành công việc cán bộ, công chức các phòng ban, các xã, thị trấn đã có những bước khởi sắc dần dần vào nề nếp Lợi ích công nghệ thông tin đã mang lại đời sống xã hội rất lớn đồng thời sự phối hợp giúp đỡ các ban ngành cấp đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc hành chính tốt Việc phát triển sở hạ tầng kỹ thuật, mạng lưới công nghệ thông tin - truyền thông ngày đại, đồng Dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, truyền thơng, phát thanh, truyền hình, tin, sách, báo tạp chí đã chuyển tải tới người dân, góp phần xóa dần khoảng cách thơng tin tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp truy nhập khai thác thơng tin cách nhanh chóng thuận lợi Thực chủ trương Chính phủ tỉnh, việc tăng cường sử dụng văn điện tử thay thế sử dụng các phần mềm đóng các phần mềm nguồn mở nhằm tăng hiệu sử dụng, việc trao đổi thông tin tài liệu thục trênn mơi trường mạng nhanh chóng, tiết kiệm nhiên chưa sâu, thường xuyên vào công việc hành chính cán bộ, công chức nên hiệu sử dụng chưa thực sự cao Mục tiêu, ý nghĩa, vai trò công nghệ thông tin quản lý hành nhà nước Phương thức làm việc thủ cơng, truyền thớng hạn chế việc trao đởi cập nhật thông tin, thời gian giải quyết công viện thụ động đơi báo chậm, hạ tầng công nghệ thông tin chưa đầu tư để hoạt động thường xuyên dẫn đến gây khó khăn cho việc truyền tải chính sách, chủ trương cấp Chuyển văn phương thức truyền thống dẫn đến mất nhiều thời gian, qua nhiều bước trung gian tới người nhận làm mất thời gian giải quyết trí có trường hợp bị trễ thất lạc Mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin đặt trang bị, xây dựng tối thiểu ban đầu kết cấu hạ tầng kỹ thuật thông tin; cung cấp các kiến thức tin học cần thiết cho đội ngũ cán sử dụng, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý số công việc nhằm nâng cao hiệu hoạt động tở chức, đơn vị, góp phần tích cực vào cải cách hành chính các cấp Bám sát các mục tiêu Chương trình cải cách hành chính nhà nước, thúc đẩy mạnh mẽ hiệ đại hóa cơng nghệ hành chính, thực tin học hóa các quy trình phục vụ nhân dân các lĩnh vực dịch vụ công, nâng cao lực các quan hành chính nhà nước việc cung cấp các dịch vụ công cho nhân dân doanh nghiệp thuận tiện, nhanh gọn chất lượng cao Xây dựng sở hạ tầng, sở dữ liệu thông tin phục vụ quan nhà nước: xây dựng khai thác, trì nâng cấp sở hạ tầng thông tin quan Xây dựng trì sở dữ liệu quốc gia đáp ứng giao dịch điện tử qua các phương tiện truy cập thông tin Internet thông dụng xã hội Tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức, cá nhân dễ dàng truy cập thông tin dịch vụ hành chính công môi trường mạng, tăng cường hướng dẫn phương pháp truy cập sử dụng thông tin, dịch vụ hành chính công môi trường mạng Cung cấp thông tin phục vụ quan nhà nước, cá nhân, doanh nghiệp dễ dàng tra cứu, tìm hiểu tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nhanh chóng, dễ dàng Ưu điểm Trong những năm gần đây, Lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND UBND địa phương quan tâm, đạo sát công tác đẩy mạnh ứng dụng CNTT Đặc biệt đã quan tâm tổ chức triển khai, thực ở các phận chun mơn, bước củng cớ kiện tồn tở chức máy tạo điều kiện cho cán chuyên môn tham gia các lớp tập huấn nâng cao trình độ cho đội ngũ cán làm cơng tác ứng dụng CNTT, lần lượt cán chuyên môn đã đào tạo các lớp tin học thực tế đã sử dụng thành thạo máy tính ở các mức độ khác vào công việc chuyên mơn Ứng dụng CNTT phục vụ cơng tác đạo, quản lý điều hành: Hệ thống thư điện tử ủy ban đã xây dựng từ cấp đưa vào sử dụng, đáp ứng yêu cầu trao đổi thông tin, gửi nhận văn các cán bộ, công chức; liên thông tới các quan nhà nước Lãnh đạo ủy ban đã quán triệt triển khai thực nghiêm túc việc gửi, nhận văn qua hệ thống thư điện tử Thường xuyên cử cán bộ, công chức các lớp tập huấn sử dụng thành thạo các phần mềm đã triển khai Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý hành chính nhà nước chủ trương lớn Đảng Nhà nước từ Trung ương đến địa phương, đã triển khai quán triệt, cán cơng chức có bước nhận thức sự cần thiết việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý hành chính nhà nước Sở Thông tin Truyền thơng tỉnh Thái Ngun phòng văn hóa thơng tin huyện Định Hóa tiến hành mở các lớp tập h́n cơng nghệ thơng tin nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin hướng dẫn cài đặt các phần mềm mở, phần mềm ứng dụng cho đối tượng cán bộ, công chức, viên chức cho các xã, thị trấn UBND xã Tân Thịnh đăng ký tham gia đầy đủ giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức thành thạo việc đưa công nghệ thơng tin vào cơng việc thuận lợi Tồn tại, hạn chế Trang thiết bị phục vụ cho hoạt động cổng thông tin điện tử, đội thông tin lưu động, tuyên truyền quảng cáo, cổ động trực quan…chưa đầu tư đúng mức Chưa có kinh phí cho cơng tác thơng tin tun truyền rất hạn hẹp Hạ tầng bưu chính, viễn thông phát triển không đồng đều, mạng lưới Internet băng thông rộng đa dịch vụ, các dịch vụ viễn thông khác chưa đáp ứng với nhu cầu thực tiễn Hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị thiếu lạc hậu Trình độ ứng dụng công nghệ thông tin số cán nhân viên hạn chế Mặc dù đã đào tạo song cán bộ, công chức chưa thực sự quen với cách làm việc máy tính ( cập nhật, phối hợp xử lý,…) mà chủ yếu xử lý văn khai thác số liệu sẵn có máy Vẫn sớ phận cán bộ, công chức chưa nhận thức hết tầm quan trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin nên chưa thay đởi thói quen làm việc thủ cơng, chưa chủ động học tập trau dồi nâng cao kỹ ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác mình; sớ đơn vị chưa thật sự tích cực, chủ động việc khai thác, sử dụng các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đã đầu tư Điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến Cơng khai minh bạch đòi hỏi, yêu cầu, điều kiện thiết yếu đối với hoạt động máy hành chính công chuyên nghiệp, đại Công khai, minh bạch yêu cầu nội tại, xuất phát từ chất những chuẩn mực hoạt động máy nhà nước, có vai trò tích cực góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu máy nhà nước Hoạt động hành chính cách minh bạch biện pháp hữu hiệu nhằm phòng ngừa các hành vi sai trái, tiêu cực, các biểu làm sai lệch, suy giảm hoạt động máy nhà nước; công cụ đặc biệt quan trọng, giải pháp phòng chớng tham nhũng mang tính Ứng dụng CNTT phục vụ công tác đạo, quản lý điều hành: Hệ thống thư điện tử ủy ban đã xây dựng từ cấp đưa vào sử dụng những năm gần đây, đáp ứng yêu cầu trao đổi thông tin, gửi nhận văn các phận chuyên môn, liên thông tới các quan nhà nước Lãnh đạo ủy ban đã quán triệt triển khai thực nghiêm túc việc gửi, nhận văn qua hệ thống thư điện tử Thường xuyên cử cán bộ, công chức các lớp tập huấn sử dụng thành thạo các phần mềm đã triển khai Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc chắn mang lại nhiều hiệu quả: xử lý văn thực hồn tồn mơi trường điện tử, việc sử dụng văn điện tử góp phần tiết kiệm chi phí, thời gian trao đổi thông tin, tài liệu môi trường điện tử đẩy mạnh, góp phần giải qút cơng việc nhanh chóng hiệu quả, công tác đạo, điều hành lãnh đạo ngày thông suốt đồng thời phương pháp làm việc đổi mới, bước nâng cao chất lượng cho lãnh đạo Đẩy mạnh ứng dụng CNTT để cải cách thủ tục hành chính các dịch vụ cơng Có thể nói những năm vừa qua, đánh dấu bước phát triển đột phá ứng dụng công nghệ thông tin từ cấp đến nay, lãnh đạo đội ngũ cán bộ, cơng chức đã thường xun sử dụng hòm thư công vụ với tần suất cao để xử lý cơng việc kèm theo sử dụng cởng thơng tin phần mềm cửa điện tử chủ động, tích cực Giải pháp Ưu tiên đầu tư sở hạ tầng cho Công nghệ thông tin Đây tiền đề quan trọng để ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hành chính nhà nước Do nhận thức phận cán bộ, cơng chức hạn chế, chưa thấy hiệu mang lại từ việc áp dụng công nghệ thông tin, ứng dụng phươngpháp làm việc mới, phụ thuộc nhiều vào phương thức làm việc truyền thớng; việc ứng dụng phải có quy định cụ thể; cán lãnh đạo quản lý phải thật sự gương mẫu đầu quan tâm đạo cấp từ làm chuyển biến nhận thức cán bộ, côngchức đơn vị, bước thay đổi phương thức làm việc truyền thống sangphương thức làm việc đại, ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc hành chính góp phần nâng cao trình độ tin học cán bộ, công chức Tăng cường sự lãnh đạo các cấp ủy Đảng, UBND sự quan tâm sâu sắc đến việc ứng dụng CNTT vào đơn vị Đầu tư thời gian, xem xét, phê duyệt, thường xuyên thảo luận các họp giao ban vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin công tác đạo, quản lý, điều hành ứng dụng vào công tác chuyên môn tăng hiệu lực, hiệu công việc Đội ngũ công chức phải đào tạo đầy đủ các quy trình cơng việc mới, cách thức sử dụng công cụ phong cách làm việc tương ứng với việc xây dựng công chức điện tử Mỗi cán bộ, công chức, viên chức cấp hộp thư điện tử, địa email công vụ hầu hết phải sử dụng thành thạo thư điện tử Đây phương tiện rất hiệu việc trao đổi thông tin nội các đơn vị nhân dân để xử lý cơng việc cách nhanh chóng hiệu Do sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin chậm phát triển, chưa đáp ứng yêu cầu, khó khăn, trở ngại việc ứng dụng phát triển công nghệ thông tin; nhận thức vai trò hạ tầng phục vụ cho việc ứng dụng công nghệ thông tin, thân cố gắng tham mưu cho lãnh đạo UBND huyện trang bị cho quan, đơn vị những trang thiết bị thiếu, khó khăn máy tính, dụng cụ hỗ trợ cho việc kết nới mạng Qua góp phần cho việc trao đổi thông tin, truyền tải thông tin đạo, điều hành UBND huyện đến các xã, thị trấn nhanh chóng chính xác đờng thời giải qút cơng việc đến các xóm, nhanh chóng, rút ngắn thời gian Thường xuyên sử dụng, truy cập cổng thông tin điện tử, hệ thống quản lý văn website riêng đơn vị để đăng tải cập nhật thông tin hàng ngày Đăng tải các hệ thống văn giúp các cá nhân, tổ chức truy cập, cập nhật thơng tin nhanh chóng Trên số biện pháp những công việc đã thực Ủy ban nhân dân xã năm 2018 để góp phần nâng cao hiệu ứng dụng công nghệ thông tin quản lý hành chính Kính mong sự góp ý hội đờng sáng kiến các cấp để thân làm tốt vai trò người lãnh đạo quản lý đơn vị./ Tân Thịnh, ngày tháng năm 2018 Xác nhận quan đơn vị Tân Thịnh, ngày 28 tháng năm 2018 Người báo cáo sáng kiến ... vực áp dụng sáng kiến: Toàn cán bộ, công chức, viên chức quan nhất phận tiếp nhận trả kết IV Sáng kiến áp dụng lần đầu: Từ ngày đăng ký sáng kiến V Mơ tả tính chất sáng kiến: Có... công nghệ thông tin đã đầu tư Điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến Cơng khai minh bạch đòi hỏi, u cầu, điều kiện thiết yếu đối... đờng sáng kiến các cấp để thân tơi làm tớt vai trò người lãnh đạo quản lý đơn vị./ Tân Thịnh, ngày tháng năm 2018 Xác nhận quan đơn vị Tân Thịnh, ngày 28 tháng năm 2018 Người báo
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO SÁNG KIẾN, BÁO CÁO SÁNG KIẾN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay