Giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam

84 3 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 14:54

Luận văn tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Đặc điểm thẻ ngân hàng 1.1.3 Phân loại thẻ 10 1.2 Các chủ thể tham gia thị trường thẻ .11 1.2.1 Ngân hàng phát hành 11 1.2.2 Ngân hàng đại lý hay ngân hàng chấp nhận toán 11 1.2.3 Tổ chức thẻ quốc tế .12 1.2.4 Chủ thẻ 12 1.2.5 Đơn vị chấp nhận thẻ .13 1.3 Vai trò thẻ 13 1.3.1 Đối với chủ thẻ 13 1.3.2 Đối với ngân hàng phát hành 14 1.3.3 Đối với ngân hàng toán .15 1.3.5 Đối với kinh tế .16 1.4 Hoạt động kinh doanh thẻ ngân hàng thương mại 16 1.4.1 Quan niệm hoạt động kinh doanh thẻ ngân hàng thương mại .16 1.4.2 Nội dung hoạt động kinh doanh thẻ ngân hàng thương mại 17 1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển hoạt động kinh doanh thẻ ngân hàng thương mại 20 1.6 Chỉ tiêu đánh giá phát triển hoạt động kinh doanh thẻ ngân hàng thương mại 24 KẾT LUẬN CHƯƠNG 27 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TẠI BIDV QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2013-2017 28 SV: Nguyễn Minh Vương Lớp: QTKD VB2 – K62 Luận văn tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất 2.1 Giới thiệu sơ lược chi nhánh BIDV Quảng Ngãi Thị trường thẻ Việt Nam Quảng Ngãi 29 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 29 2.1.2 Chức nhiệm vụ chi nhánh 32 2.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh thẻ BIDV Quảng Ngãi .33 2.2.1 Thực trạng hoạt động kinh doanh chung BIDV Quảng Ngãi 33 2.2.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh thẻ BIDV Quảng Ngãi 37 2.3 Đánh giá chung hoạt động kinh doanh thẻ ngân hàng 50 2.3.1 Những kết đạt 51 2.3.2 Tồn tại, hạn chế nguyên nhân 53 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 56 KẾT LUẬN CHƯƠNG 60 CHƯƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TẠI BIDV QUẢNG NGÃI 61 3.1 Các mục tiêu, định hướng phát triển hoạt động kinh doanh thẻ BIDV 62 3.1.1 Các mục tiêu định hướng .62 3.1.2 Các giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh 63 3.2 Giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh thẻ BIDV Quảng Ngãi 63 3.2.1 Nhóm giải pháp thân ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam tổ chức thực .64 3.2.2 Một số kiến nghị 77 KẾT LUẬN CHƯƠNG 80 KẾT LUẬN 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO 82 SV: Nguyễn Minh Vương Lớp: QTKD VB2 – K62 Luận văn tốt nghiệp Chữ viết tắt Agribank Amex ATM BIDV Việt Nam Trường Đại học Mỏ - Địa chất DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết đầy đủ : Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam : American Express : Automated Teller Machine : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu Phát triển BIDV Quảng Ngãi CN ĐVCNT EDC Eximbank HĐPH HĐTT NH NHPH NHTM NHTT POS Sacombank TCTQT Vietcombank, VCB Vietinbank SV: Nguyễn Minh Vương : Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển VN - CN Quảng Ngãi : Chi nhánh : Đơn vị chấp nhận thẻ : Electric Data Capturer- Máy toán thẻ tự động : Ngân hàng TMCP xuất nhập Việt Nam : Hoạt động phát hành : Hoạt động toán : Ngân hàng : Ngân hàng phát hành thẻ : Ngân hàng thương mại : Ngân hàng toán thẻ : Point of Settlement- Điểm tốn thẻ : Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín : Tổ chức thẻ quốc tế : Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam : Ngân hàng Công thương Việt Nam Lớp: QTKD VB2 – K62 Luận văn tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thẻ ngân hàng phương tiện tốn khơng dùng tiền mặt, đời từ phương thức mua bán chịu hàng hoá bán lẻ phát triển gắn liền với ứng dụng công nghệ tin học lĩnh vực ngân hàng Nó phương tiện tốn tiện lợi ưu việt, thể nét văn minh đồng thời mang lại nhiều lợi ích cho người sử dụng lợi ích cho kinh tế Thẻ ngân hàng mặt khắp nơi giới với hình thức chủng loại đa dạng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu riêng lẻ người tiêu dùng Cùng với phát triển tổ chức thẻ quốc tế VISA MASTER, loạt tổ chức thẻ mang tính quốc tế khác nối tiếp xuất như: JCB, American Epress, Airplus, Maestro, Eurocard Sự phát triển mạnh mẽ khẳng định xu phát triển tất yếu thẻ Các ngân hàng cơng ty tài ln tìm cách cải thiện cho ngày thẻ dễ xử dụng cung cấp dịch vụ toán tiện lợi cho người tiêu dùng Hiện nay, người sử dụng thẻ sử dụng thẻ hầu giới, họ khơng lo việc chuyển đổi sang đồng tiền nội địa nước Đối với NHTM khoảng thời gian qua, thẻ công cụ quan trọng việc xây dựng thương hiệu, cạnh tranh giành thị trường, thị phần, sản phẩm dịch vụ ngân hàng đại chủ lực Vậy nói thẻ ngân hàng phương tiện tốn đại, hình thức tốn khơng dùng tiền mặt chủ thẻ sử dụng thẻ để chi tiêu thay phải mang theo lượng tiền mặt định thẻ ngân hàng tiền tệ Nó khơng mang đặc tính, tính chất chức tiền tệ Hay nói cách khác, phát triển dịch vụ thẻ tất yếu khách quan nằm phát triển chung NHTM Tác giả chọn nghiên cứu đề tài “Giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh thẻ Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi” với hi vọng làm rõ thêm sở lý thuyết hoạt động kinh doanh thẻ sở thực tiễn BIDV Quảng Ngãi, nhằm bổ sung kiến thức chun mơn cho thân tìm giải pháp giúp cho việc quản lý hoạt động kinh doanh thẻ BIDV Quảng Ngãi trở thành ngân hàng đại chất lượng, hiệu uy tín hàng đầu khu vực mang đến dịch vụ thẻ tốt đến với khách hàng Bên cạnh đó, nghiên cứu góp phần thúc đẩy bước hồn thiện cơng tác quản lý hoạt động kinh doanh thẻ hệ thống ngân hàng thương mại, kinh tế, tạo tiền đề đẩy nhanh tiến trình tốn qua SV: Nguyễn Minh Vương Lớp: QTKD VB2 – K62 Luận văn tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất ngân hàng, giúp giảm tỷ trọng tiền mặt lưu thơng, góp phần kiềm chế lạm phát tiêu cực xã hội Mục đích nghiên cứu luận văn Xây dựng sở khoa học thực tiễn cho giải pháp thiết hoạt động kinh doanh thẻ nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh thẻ Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu phát triển Việt Nam Chi nhánh Quảng Ngãi Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Các tài liệu, lý luận thực tiễn nội dung nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh thẻ BIDV Quảng Ngãi 3.2 Phạm vi nghiên cứu Việc nghiên cứu giới hạn: - Về nội dung nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu nghiệp vụ phát triển hoạt động kinh doanh thẻ BIDV Quảng Ngãi -Về thời gian: Nghiên cứu hoạt động kinh doanh ngân hàng, đặc biệt dịch vụ thẻ năm 2013 - 2017 giải pháp áp dụng thời gian tới Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo nội dung luận văn kết cấu gồm chương Chương 1: Tổng quan hoạt động kinh doanh thẻ ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng hoạt động kinh doanh thẻ BIDV Quảng Ngãi giai đoạn 2013-2017 Chương 3: Giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh thẻ BIDV Chi nhánh Quảng Ngãi SV: Nguyễn Minh Vương Lớp: QTKD VB2 – K62 Luận văn tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI SV: Nguyễn Minh Vương Lớp: QTKD VB2 – K62 Luận văn tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất 1.1 Giới thiệu thẻ ngân hàng 1.1.1 Khái niệm Cùng với phát triển kinh tế, đời sống nhân dân ngày nâng cao, nhu cầu tiêu dùng phát triển mạnh, qua nhu cầu tốn nhanh chóng thuận tiện trở thành yêu cầu khách hàng ngân hàng Điều gây áp lực lên ngân hàng đòi hỏi ngân hàng phải nâng cao chất lượng dịch vụ tốn nhằm cung cấp cho khách hàng dịch vụ toán tốt Cũng thời gian đó, khoa học kỹ thuật giới bước tiến đáng kể lĩnh vực thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng, tổ chức tín dụng phát triển hồn thiện phương thức tốn mình, phải kể đến đời phát triển hình thức tốn thẻ Những hình thức sơ khai thẻ xuất lần đầu Mỹ vào năm 1920 tên tạm gọi “đĩa mua hàng” (shooper’s plate) Người chủ sở hữu loại “đĩa” mua hàng cửa hiệu phát hành chúng hàng tháng họ phải hoàn trả tiền cho chủ cửa hàng vào ngày cố định, thường cuối tháng Thực chất việc người chủ cửa hàng cấp tín dụng cho khách hàng cách bán chịu, mua hàng trước trả tiền sau Tuy nhiên, thẻ ngân hàng lại đời cách ngẫu nhiên vào năm 1940 với tên gọi thẻ DINNERS CLUB ý tưởng doanh nhân người Mỹ Frank Mc Namara Năm 1950 thẻ nhựa phát hành, người thẻ DINNERS CLUB ghi nợ ăn 27 nhà hàng thành phố New York phải chịu khoản lệ phí hàng năm 5USD Những tiện ích thẻ gây ý chinh phục lượng đơng đảo khách hàng họ mua hàng trước mà khơng cần phải trả tiền Còn nhà bán lẻ, phải chịu mức chiết khấu 5% doanh thu họ tăng đáng kể lượng khách hàng tiêu dùng tăng lên nhanh Đến năm 1951, triệu đôla ghi nợ, doanh số phát hành thẻ ngày tăng cơng ty phát hành thẻ DINNERS CLUB bắt đầu lãi Một cách mạng thẻ diễn sau nhanh chóng đưa thẻ trở thành phương tiện tốn mang tính tồn cầu Tiếp nối thành công thẻ DINNERS CLUB, hàng loạt công ty thẻ Trip Change, Golden Key, Esquire Club đời Phần lớn thẻ trước hết phát hành nhằm phục vụ giới doanh nhân, sau ngân hàng nhận thấy giới bình dân đối tượng sử dụng thẻ tương lai Năm 1960, Bank of America cho đời sản phẩm thẻ BANKAMERICARD Đến năm 1966, 14 ngân hàng hàng đầu Mỹ thành lập Interbank, tổ chức với chức đầu mối trao đổi thông tin giao dịch thẻ Ngay sau đó, vào năm 1967, ngân hàng bang California đổi tên từ Bank SV: Nguyễn Minh Vương Lớp: QTKD VB2 – K62 Luận văn tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất Card Association thành Western State Bank Card Association tổ chức liên kết với Interbank cho đời thẻ MASTER CHARGE, loại thẻ nhanh chóng trở thành đối thủ cạnh tranh lớn BANKAMERICARD Đến năm 1977, tổ chức BANKAMERICARD đổi tên thành VISA USD sau tổ chức thẻ quốc tế VISA Năm 1979, tổ chức thẻ MASTER CHARGE đổi tên thành MASTER CARD Hiện nay, tổ chức tổ chức thẻ lớn mạnh phát triển giới Hình thức tốn thẻ nhanh chóng ứng dụng rộng rãi châu lục khác Mỹ, năm 1960 thẻ nhựa mặt Nhật báo hiệu phát triển thẻ Châu Chiếc thẻ nhựa ngân hàng Barcaly Bank phát hành Anh năm 1966 mở thời kì sơi động cho hoạt động tốn thẻ Châu Âu Tại Việt Nam, thẻ chấp nhận vào năm 1990 VCB kí hợp đồng làm đại lí chi trả thẻ VISA với ngân hàng Pháp BFCE bước khởi đầu cho dịch vụ phát triển Việt Nam Ngày nay, thẻ ngân hàng mặt khắp nơi giới với hình thức chủng loại đa dạng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu riêng lẻ người tiêu dùng Cùng với phát triển tổ chức thẻ quốc tế VISA MASTER, loạt tổ chức thẻ mang tính quốc tế khác nối tiếp xuất như: JCB, American Epress, Airplus, Maestro, Eurocard Sự phát triển mạnh mẽ khẳng định xu phát triển tất yếu thẻ Các ngân hàng cơng ty tài ln tìm cách cải thiện cho ngày thẻ dễ xử dụng cung cấp dịch vụ toán tiện lợi cho người tiêu dùng Hiện nay, người sử dụng thẻ sử dụng thẻ hầu giới, họ khơng lo việc chuyển đổi sang đồng tiền nội địa nước ngồi Vậy nói thẻ ngân hàng phương tiện tốn đại, hình thức tốn khơng dùng tiền mặt chủ thẻ sử dụng thẻ để chi tiêu thay phải mang theo lượng tiền mặt định thẻ ngân hang khơng phải tiền tệ Nó khơng mang đặc tính, tính chất chức tiền tệ 1.1.2 Đặc điểm thẻ ngân hàng Các loại thẻ ngân hàng nay, phần lớn đặc điểm sau: Về cấu tạo: thẻ plastic, gồm lớp ép sát: lớp tráng mỏng bên lõi thẻ làm nhựa Về hình dáng kích cỡ: thẻ góc tròn, theo kích cỡ tiêu chuẩn quốc tế: 84mm x 54mm x 0.76mm Mặt trước thẻ gồm: - Nhãn hiệu thương mại thẻ SV: Nguyễn Minh Vương Lớp: QTKD VB2 – K62 Luận văn tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất Tên logo nhà phát hành: MASTER: logo hai hình tròn (một hình màu đỏ, hình màu da cam) lồng vào nằm góc bên phải chữ Master Cart màu trắng giữa: VISA: logo hình chim bồ câu bay khơng gian chiều, dòng chữ VISA nằm vạch màu vàng xanh: AMEX: logo hình đầu người chiến binh: - Tên chủ thẻ (in nổi) - Số thẻ (in nổi): MASTER: số thẻ gồm 16 số, bắt đầu số VISA: gồm loại số thẻ 16 số 13 số, bắt đầu số AMEX: số thẻ gồm 15 số, bắt đầu số 37 34 JCB : 16 số, chia thành nhóm bắt đầu số 35 Ngày hiệu lực thẻ (in nổi): thẻ sử dụng đến ngày cuối tháng hết hạn Ngồi thêm số yếu tố khác theo tiêu chuẩn tổ chức tập đoàn thẻ quốc tế, như: ký hiệu riêng tổ chức (đảm bảo tính an tồn), chữ ký hình chủ thẻ, chip (đối với thẻ điện tử), v.v… SV: Nguyễn Minh Vương Lớp: QTKD VB2 – K62 Luận văn tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất 1.1.3 Phân loại thẻ a Theo đặc tính kỹ thuật Thẻ khắc chữ (EmbossingCard): dựa công nghệ khắc chữ nổi, thẻ sản xuất theo công nghệ Hiện loại thẻ khơng lưu hành kỹ thuật thô sơ dễ bị giả mạo - Thẻ băng từ (Magnetic stripe): dựa kỹ thuật thư tín với hai băng từ chứa thông tin đằng sau mặt thẻ Thẻ sử dụng phổ biến 20 năm qua, bộc lộ số nhược điểm: thông tin ghi thẻ không tự mã hố được, thẻ mang thơng tin cố định, khơng gian chứa liệu ít, khơng áp dụng kỹ thuật mã hố, bảo mật thơng tin - Thẻ ghi nợ (Debit Card): loại thẻ quan hệ trực tiếp gắn liền với tài khoản tiền gửi Loại thẻ sử dụng để mua hàng hoá hay dịch vụ, giá trị giao dịch khấu trừ vào tài khoản chủ thẻ thông qua thiết bị điện tử đặt cửa hàng, khách sạn , đồng thời chuyển ngân vào tài khoản cửa hàng, khách sạn Thẻ ghi nợ khơng hạn mức tín dụng phụ thuộc vào số dư hữu tài khoản chủ thẻ -Thẻ online: loại thẻ mà giá trị giao dịch khấu trừ vào tài khoản chủ thẻ -Thẻ offline: loại thẻ mà giá trị giao dịch khấu trừ vào tài khoản chủ thẻ sau vài ngày Thẻ rút tiền mặt (Cash card): loại thẻ rút tiền mặt máy rút tiền tự động ngân hàng Với chức chuyên biệt dùng để rút tiền, yêu cầu đặt loại thẻ chủ thẻ phải ký quỹ tiền gởi vào tài khoản ngân hàng chủ thẻ cấp tín dụng thấu chi sử dụng Thẻ rút tiền mặt loại: loại dùng để rút tiền máy tự động Ngân hàng phát hành; Loại thứ hai: sử dụng để rút tiền không Ngân SV: Nguyễn Minh Vương Lớp: QTKD VB2 – K62 Luận văn tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất cấu riêng biệt Ngân hàng thay đổi theo tình hình thị trường Tuy nhiên, cấu sản phẩm đa dạng đảm đảm bảo cho Ngân hàng tránh khỏi hậu bất ngờ thay đổi tình hình thị trường nhu cầu khách hàng Vì điểm cần lưu ý chi nhánh đẩy mạnh việc đa dạng hố khơng kỳ hạn, mà mục đích sử dụng, đặc trưng sản phẩm chiến lược đa dạng hoá phải nằm mục tiêu chung Ngân hàng Như sản phẩm thẻ ATM “bằng vân tay” sản nói phù hợp với sống kinh tế b Các sách cụ thể - Trong giai đoạn nay, để giữ vững thị phần tăng cường khả cạnh tranh BIDV cần đẩy mạnh số công việc sau: + Tăng cường công tác tuyên truyền tiện ích, khuyến khích việc mở tài khoản cá nhân dân cư với xu đời sống người dân ngày nâng cao nhu cầu tiếp cận sản phẩm dịch vụ Ngân hàng đặc biệt việc sử dụng sản phẩm định nhiều tiềm năng, thực khơng kịp thời lợi nhanh chóng bị đối thủ cạnh tranh khai thác lúc việc lơi kéo khách hàng phía khó khăn Các lợi ích mà chi nhánh tun truyền như: thể sử dụng tài khoản để tốn cho khoản chi tiêu tính chất bắt buộc, tiền điện nước, điện thoại, tiền thuê, số dư tối thiểu 50.000đ, mở miễn phí khoản thời gian định, hưởng lãi , lẽ khoản chi phí chiếm khoản đáng kể tổng thu nhập cá nhân gia đình Riêng Thành Phố Quảng Ngãi qua tìm hiểu cho thấy nguồn thu nhập doanh nghiệp điện, nước, điện thoại đạt hàng tỷ đồng/năm Nếu Ngân hàng tích cực triển khai thêm dịch vụ chắn hiệu khả quan, chủ tài khoản chi tiêu người thụ hưởng tiết kiệm thời gian chờ đợi toán + Dịch vụ quản lý chi trả tiền lương cho cán nhân viên doanh nghiệp lớn số người lao động nhiều Đây thị trường đầy tiềm khai thác NH hứa hẹn nhiều thành công Tất nhiên phải hệ thống SV: Nguyễn Minh Vương Lớp: QTKD VB2 – K62 Luận văn tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất máy móc, thiết bị công nghệ tiên tiến, đại tạo thuận lợi cho người rút tiền nơi lúc nhiệm vụ thuộc Ngân hàng c Hiệu mang lại: Tiếp tục tập trung phát triển dịch vụ giá trị gia tăng hệ thống ATM, POS tốn hóa đơn, tốn tiền trả trước… nhằm đưa NH đến gần với khách hàng Cải tiến hoàn thiện sản phẩm thẻ đáp ứng việc tốn trọn gói cho nhu cầu thiết yếu như: điện, nước, điện thoại, ADSL, card điện thoại, card internet, mua hàng qua mạng, học phí… Đẩy mạnh triển khai dịch vụ internet Banking để khách hàng nơi thao tác ngân hàng Điều tạo điều kiện lớn cho khách hàng sử dụng dịch vụ Thiết kế gói sản phẩm cung cấp cho phân đoạn khách hàng, nghiên cứu bán chéo sản phẩm thẻ với sản phẩm khác nhằm tăng hiệu hoạt động thu hút khách hàng, đáp ứng nhu cầu tối đa nhiều đối tượng khách hàng kể khách hàng doanh nghiệp thay đổi bán chéo sản phẩm đơn lẻ chuyển sang bán chéo sản phẩm theo gói sản phẩm dịch vụ cho nhóm đối tượng khách hàng Ví dụ: khách hàng đơn vị toán lương, mở tài khoản ngân hàng, đăng ký phát hành thẻ miễn phí, miễn phí tháng thuê bao dịch vụ BSMS… Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng khách hàng, đảm bảo hài lòng đối tượng khách hàng Chất lượng phục vụ phụ thuộc phần lớn vào tác phong làm việc văn hóa giao dịch nhân viên ngân hàng Tính chuyên nghiệp thể phương thức, quy trình, tốc độ xử lý nghiệp vụ, cách thức giao tiếp …thể khả tổ chức công việc chun nghiệp hay khơng, tạo lòng tin nơi khách hàng hay không 3.2.1.4 Tăng số lượng chủ thẻ a sở thực giải pháp Mở rộng mạng lưới khách hàng việc làm cần thiết, thành cơng việc triển khai thẻ tốn phụ thuộc vào lượng khách hàng nhiều hay Số lượng chủ thẻ lớn hay nhỏ phụ thuộc vào nhiều yếu tố: uy tín, chất lượng phục vụ, thành tích quảng bá tên tuổi NH, hiểu biết khách hàng dịch vụ thẻ Với nguồn khách hàng sẵn như: khách hàng mở tài khoản toán, tài khoản tiết kiệm SV: Nguyễn Minh Vương Lớp: QTKD VB2 – K62 Luận văn tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất kỳ hạn không kỳ hạn, khách hàng dịch vụ NH, doanh nghiệp, cá nhân quan hệ tín dụng với NH NH cần tận dụng hết nguồn khách hàng để thực chiến lược quảng cáo sản phẩm thẻ Ngoài nguồn khách hàng sẵn có, BIDV cần khai thác thêm nguồn khách hàng khác để đẩy mạnh công tác phát hành thẻ cạnh tranh với NH khác b Các biện pháp cụ thể: - Cán bộ, nhân viên cá tổ chức địa bàn hoạt động Đối tượng cần phải đặc biệt quan tâm, tầng lớp thu nhập khá, tầng lớp trí thức xã hội, tiếp thị phương thức toán mới, họ chủ thẻ tương lai NH, nguồn khách hàng tiềm Họ viên chức nhà nước, nhân viên cơng ty, xí nghiệp thu nhập ổn định, giáo viên, giảng viên, người làm việc lĩnh vực công nghệ cao Đối tượng chiếm khoảng 30% dân số thành phố, người thường mua sắm nơi bán mặt hàng cao cấp mỹ phẩm, vàng bạc, đồ trang sức quý, nhà hàng, khách sạn, siêu thị nhu cầu du lịch đối tượng cao hẳn đối tượng khác BIDV phải thường xuyên tiếp cận với đối tượng qua hình thức quảng cáo hội nghị, họp quan, công ty cách phát tờ rơi NH cần tiếp xúc trực tiếp với phòng tài kế tốn quan cơng ty để quảng cáo thuyết phục họ trả lương cho nhân viên thơng qua thẻ, tun truyền cụ thể lợi ích việc trả lương qua thẻ cho nhân viên quan, công ty Đối với cơng ty giảm nhân lực phòng tài chính, giảm chi phí nhân cơng Còn nhân viên họ hài lòng với hình thức trả lương Mặc dù họ phải đến NH máy ATM để rút tiền hàng tháng họ khơng phải đến phòng tài để đếm tiền lương, phải giữ tất đem nhà, đến cuối tháng họ yên tâm tiền tài khoản mình, đến lấy lúc nào, tùy NH trả lãi số dư tài khoản cho họ Đồng thời, BIDV nên sách khuyến đối doanh nghiệp số lượng nhân viên trả lương qua thẻ lớn như: Giảm phí dịch vụ chi trả lương qua thẻ SV: Nguyễn Minh Vương Lớp: QTKD VB2 – K62 Luận văn tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất cho doanh nghiệp, ưu đãi chế độ vay vốn doanh nghiệp cán công nhân viên NH - Công nhân làm việc khu công nghiệp Đây đối tượng NH ý đến Các NH cần nắm rõ nhu cầu đối tượng mà biện pháp tuyên truyền cho thật thuyết phục Công nhân làm việc khu công nghiệp Tịnh Phong, Quảng Phú đại phận người dân nông thôn chiếm tỷ trọng lớn, mức lương khoảng triệu đồng/tháng Những người xu hướng tiết kiệm tiêu dùng, nên khai thác nhu cầu họ NH cần khuyến khích cơng ty khu công nghiệp trả lương qua thẻ cho công nhân, với số lượng công nhân đông giảm chi phí quản lý cơng ty - Sinh viên trường đại học, cao đẳng Sinh viên học thành phố lớn, sinh viên du học nước Sinh viên trường đại học, cao đẳng đối tượng dễ tuyên truyền nhất, đặc biệt sinh viên chuyên ngành kinh tế Sinh viên vốn người động, tiếp cận nhanh với khoa học kỹ thuật mới, ý thức nhạy cảm với sản phẩm dịch vụ nên số lượng thẻ phát hành cao Đặc biệt, họ đại phận sinh viên tỉnh lẻ, họ tiện việc chuyển tiền, giữ rút tiền Để đưa hình ảnh BIDV đến với đối tượng này, BIDV tài trợ chi phí cho chương trình, hoạt động ngoại khóa cho sinh viên: Cuộc thi sinh viên sáng tạo, thi thể dục thể thao để tiếp xúc, gần gũi với sinh viên - Hằng năm, số lượng học sinh Quảng Ngãi đậu Đại học hai thành phố lớn Hà Nội TP Hồ Chí Minh đạt tỷ lệ tương đối cao Đây đối tượng mà BIDV cần quan tâm để thực việc mở thẻ tốn, gia đình em tiện việc gửi tiền chi tiêu, sinh hoạt đóng học phí BIDV nên kế hoạch tiếp cận nhanh chóng với trường phổ thông trung học Lê Khiết, Trần Quốc Tuấn để lấy danh sách học sinh trúng tuyển hai khu vực sau mùa tuyển sinh để tiếp thị kịp thời 3.2.1.5 Chú trọng khâu chăm sóc khách hàng a sở thực giải pháp: SV: Nguyễn Minh Vương Lớp: QTKD VB2 – K62 Luận văn tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất Để phát triển dịch vụ thẻ, nhân tố quan trọng khách hàng, tất hoạt động nhằm mang lại hài lòng cho người sử dụng thẻ b Các biện pháp cụ thể: thể chia trình bán hàng thành ba giai đoạn: trước bán hàng, bán hàng sau bán hàng - Giai đoạn trước bán hàng, nên hình thành phận vấn thẻ, cung cấp thơng tin xác sản phẩm thẻ, giúp khách hàng lựa chon mã sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng phận chun tìm khách hàng bên ngồi hiệu - Giai đoạn bán hàng, để tạo độ tin cậy cho khách hàng, cán thẻ phải khả thuyết phục, ln lắng nghe thấu hiểu khúc mắc khiếu nại khách hàng, ln đặt vào vị trí khách hàng để ứng xử cho phù hợp Nhân viên phải nắm vững kiến thức nghiệp vụ, phải hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ cách chu đáo, giúp khách hàng hiểu rõ sử dụng dịch vụ cách Nên thành lập phận chuyên trách xử lý vấn đề khiếu nại khách hàng, phân công công việc hợp lý đảm bảo tổ chức xử lý nhanh thỏa đáng vấn đề phát sinh mà khách hàng gặp phải sử dụng ATM, POS Tạo cho khách hàng cảm giác an tâm, trân trọng tin tưởng vào hoạt động thẻ BIDV - Giai đoạn sau bán hàng, BIDV cần hướng dẫn cụ thể cho khách hàng, đại lý phát hành thẻ toán thẻ, đơn vị chấp nhận thẻ sử dụng thẻ thiết bị toán Hướng dẫn cụ thể cách đổi mã pin lần đầu, tránh tình trạng thẻ bị nuốt ngay, gây lo lắng cho người sử dụng lần đầu Sẵn sàng giải thắc mắc khách hàng, quan tâm chăm sóc khách hàng tặng quà sinh nhật, lễ, tết, tích điểm đổi quà Đồng thời thường xuyên thăm hỏi khách hàng số dư lớn, cung cấp thơng tin sản phẩm mới, tiện ích thẻ kèm theo ưu đãi hấp dẫn 3.2.1.6 Tăng cường quảng cáo, tiếp thị, khuyế a sở thực giải pháp: SV: Nguyễn Minh Vương Lớp: QTKD VB2 – K62 Luận văn tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất Việc quảng cáo thường xuyên giải pháp cung cấp thông tin thẻ hữu hiệu góp phần giúp người dân thay đổi nhận thức thẻ toán Bên cạnh xây dựng mạng lưới phân phối rộng khắp, nhiệm vụ BIDV cần phải thực tuyên truyền, quảng cáo cho người tiêu dùng thấy lợi ích sản phẩm, kích thích yêu thích sản phẩm nơi họ để họ tìm đến sử dụng sản phẩm b Các biện pháp cụ thể: BIDV cần tăng cường quảng cáo tiếp thị tận tay khách hàng thơng qua hình thức sau: * Quảng cáo báo Là hình thức truyền thống đem lại hiệu cao So với NH Ngoại Thương, NH Cơng thương…mức độ quảng cáo BIDV hơn, mẫu quảng cáo chưa thực ấn tượng bắt mắt người xem Để thu hút người đọc cần hình ảnh sinh động tiêu đề thật hấp dẫn Để thẻ toán đến với tầng lớp xã hội, BIDV khơng tập trung quảng cáo báo tạp chí NH, báo tài tiền tệ, thị trường chứng khốn mà cần quảng cáo tờ báo trở thành ăn tinh thần hàng ngày người dân Báo Tuổi trẻ, Thanh niên, Người lao động, Phụ nữ * Quảng cáo tivi Đây phương tiện truyền thơng khơng thể thiếu gia đình nay, việc quảng cáo truyền hình phổ biến Với ưu điểm kết hợp hình ảnh âm thanh, thu hút giác quan mức ý cao người dân Thông qua truyền hình nhiều hình thức quảng cáo như: mẫu quảng cáo ngắn, tự giới thiệu các truyền hình lớn PTQ, VTV Trong phần quảng cáo ngắn vài chục giây, BIDV nêu lên sản phẩm thẻ nay, nơi đăng ký làm thẻ hiệu ngắn để lại ấn tượng cho người xem như: “BIDV người bạn thân thiết nhà”, “BIDV chia sẻ hội, hợp tác thành cơng” * Quảng cáo Internet thể nói mạng Internet cơng cụ quảng cáo sức mạnh cập nhập thông tin người dân qua mạng xu hướng tăng đặc biệt giới trẻ Không thẻ toán BIDV đến với khách hàng nước mà SV: Nguyễn Minh Vương Lớp: QTKD VB2 – K62 Luận văn tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất với khách hàng nước Hiện nay, BIDV trang web riêng: http://www BIDV.com.vn để giới thiệu tên tuổi mình, tốc độ truy cập nhanh nội dung sơ sài, kể nội dung thẻ chưa cập nhập thông tin kịp thời sở chấp nhận thẻ lắp đặt, việc quảng cáo thông tin thẻ q BIDV nên tăng cường quảng cáo thẻ lên mạng, đưa lời chào thật hấp dẫn khách hàng Để quảng cáo mạng đạt hiệu bố cục trang web đơn giản, màu sắc trang nhã, hình ảnh hài hòa tạo ấn tượng cho người xem * Ngồi ra, BIDV tranh thủ hình chờ máy ATM để thiết kế chương trình quảng cáo sản phẩm mới, sống động để tạo ý khách hàng Với phương thức tiếp thị trên, hình ảnh BIDV dịch vụ thẻ BIDV tràn ngập khắp phương tiện truyền thông đại chúng xuất nơi, tạo cảm giác quen thuộc, gần gũi lòng người dân Tuy nhiên, số người dân mang suy nghĩ tiêu cực, sợ an tồn Do đó, khách hàng tiềm tâm lý e dè, BIDV nên dùng hình thức tuyên truyền kiến thức dịch vụ thẻ thơng qua buổi nói chuyện, cho khách hàng thấy lợi ích sản phẩm, khuyến khích việc làm quen với sản phẩm thẻ, xóa bỏ tâm lý e ngại khách hàng kích thích yêu thích sử dụng sản phẩm thẻ Ngồi ra, BIDV cần tăng cường quảng bá cụ thể dịch vụ BIDV nói chung dịch vụ thẻ nói riêng hoạt động tài trợ, trao học bổng, tặng nhà tình nghĩa chương trình lớn… Khi đó, người dân nhìn thiết thực hình ảnh BIDV dịch vụ mà BIDV cung cấp * Khuyến Hiện nay, hình thức khuyến điều mà khách hàng quan tâm Vì thế, BIDV cần tăng cường sách khuyến để thu hút khách hàng thơng qua hình thức như: - Khách hàng miễn phí phát hành vào dịp lễ tết - Khách hàng tính điểm thưởng qua lần tốn thẻ Những chủ thẻ doanh số sử dụng cao giảm miễn phí thường niên cho năm sau, tặng thẻ mua hàng giảm giá đại lý - Khách hàng quen miễn phí số dịch vụ bổ sung bảo hiểm, vấn pháp lý, số dịch vụ khác NH SV: Nguyễn Minh Vương Lớp: QTKD VB2 – K62 Luận văn tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất - BIDV kết hợp với đại lý để chương trình khuyến cho khách hàng với siêu thị, nhà hàng giảm giá cho người dùng thẻ vào dịp lễ 30/4, 1/5, Noel, Quốc khánh 2/9, tết âm lịch với khách sạn giảm giá phòng, giá tour cho khách du lịch 3.2.1.7 Phát triển, nâng cao hiệu mạng lưới a sở thực giải pháp: Việc mở rộng mạng lưới đơn vị chấp nhận thẻ giúp khách hàng chi trả dịch vụ, hàng hóa cách thuận tiện, nhanh chóng, góp phần quan trọng việc phát triển dịch vụ thẻ BIDV b Các biện pháp cụ thể - Mở rộng, phát triển mạng lưới hoạt động BIDV cần bố trí xếp lại mạng lưới kinh doanh có, mở rộng mạng lưới giao dịch đến huyện, xã, thị trấn, khu công nghiệp, khu dân cư mới…vì nơi tập trung nhiều nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng Đặc biệt tập trung vào huyện miền núi, nơi trình độ dân trí ngày cao, mức chi tiêu người dân tăng lên đáng kể Tăng cường mở điểm giao dịch siêu thị, quầy dịch vụ, trung tâm thương mại mơ hình phát triển dịch vụ bán lẻ ứng dụng thành công ngân hàng Bangkok Thái Lan - Mở rộng, phát triển mạng lưới chấp nhận thẻ ATM Trước tình hình số lượng thẻ ngày tăng, hệ thống ATM tương lai đáp ứng hết nhu cầu sử dụng khách hàng BIDV cần tính toán lắp đặt thêm lượng máy ATM Tuy nhiên, chi phí lắp đặt cao nên việc lắp đặt thêm máy phải tính tốn kỹ lưỡng, khơng gây lãng phí mà mang lại hiệu cao Bên cạnh đó, lợi ích đem lại từ liên minh thẻ lớn, nên tăng cường liên minh với ngân hàng khác vừa tạo tiện lợi cho khách hàng vừa giảm chi phí lắp đặt thêm máy ATM cho Ngân hàng Vị trí đặt máy ATM lựa chọn thuận tiện cho khách hàng đến giao dịch, mà đáp ứng nhu cầu an ninh, tạo cho khách hàng thoải mái, yên tâm đến giao dịch Bên cạnh đó, trước tình trạng cướp giật, lừa đảo tăng cao, để đảm bảo an toàn cho khách hàng giao dịch, hệ thống camera hoạt động SV: Nguyễn Minh Vương Lớp: QTKD VB2 – K62 Luận văn tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất liên tục 24/24, phận bảo vệ thường xuyên theo dõi tình trạng máy để kịp thời xử lý Ngồi ra, cần thực cơng tác bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên, liên tục máy ATM, không thiết bị máy mà phần mềm cài đặt thiết bị lỗi phát kịp thời để thay thế.Vào ngày lễ, tết, phải phận trực để xử lý cố liên quan đến ATM kẹt tiền, hết giấy, nghẽn máy, đảm bảo máy hoạt động 24/7 3.2.1.8 Tăng cường bảo mật biện pháp khác Việc khách hàng đến với dịch vụ thẻ mục đích tiện lợi thêm mục đích khác bảo đảm an tồn Một khách hàng sử dụng thẻ với nhiều tiện ích vấn đề bảo mật khơng ý đến nguy số tiền tài khoản thẻ dễ bị lấy cắp Chính điều mà NH cần phải tăng cường bảo mật cho khách hàng sử dụng thẻ, thiết kế phòng đặt máy cho người bên ngồi khơng thể thấy số PIN chủ thẻ nhập Ngoài ra, BIDV nên ý hướng dẫn chủ thẻ cách bảo quản thẻ như: không tiết lộ số PIN cho người thân, bạn bè không nên chọn số PIN trùng với số liên quan đến ngày sinh, số điện thoại, số nhà số vụ việc cắp tiền tài khoản thẻ xảy gần số NH khác nguyên nhân chủ thẻ tiết lộ số PIN cho người thân biết Đặc biệt, BIDV cần giải thích cụ thể cho khách hàng hiểu thông tin khách hàng an tâm đến với NH Để phòng ngừa giảm thiểu rủi ro kinh doanh thẻ thiệt hại gây ra, BIDV Quảng Ngãi cần rà sốt lại quy trình, sách quản lý rủi ro khâu; đầu hợp lý cho giải pháp cơng nghệ đại, hệ thống phòng ngừa, quản lý rủi ro Nghiên cứu, triển khai số chương trình bảo mật thơng tin, phòng ngừa rủi ro tổ chức thẻ quốc tế, qua góp phần giảm thiểu rủi ro, tổn thất phát sinh gian lận, giả mạo thẻ gây Với số lượng thẻ ngày tăng đội ngũ nhân viên BIDV Quảng Ngãi nên xây dựng chiến lược quản lý rủi ro từ khâu phát hành thẻ đến khâu tốn thẻ đảm bảo an toàn cho việc kinh doanh thẻ Tổ chức đào tạo đội ngũ nhân viên trình độ cao kịp thời phát SV: Nguyễn Minh Vương Lớp: QTKD VB2 – K62 Luận văn tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất sai sót hay lừa đảo Quản lý tài khoản theo nhóm đối tượng, theo danh mục đầu số,để tiện cho việc theo dõi.,quản lý Thêm vào khách hàng đến ngân hàng xin đăng ký phát hành thẻ nhân viên nghiệp vụ thẻ nên hướng dẫn họ cách thức sử dụng cách bảo mật thẻ, thủ tục liên hệ với ngân hàng xảy tình trạng cắp, thất lạc, cách nhập mã pin lần đầu,… Ngồi ra, để xây dựng mơi trường hoạt động bền vững, BIDV phải chủ động cập nhật liên tục vào danh sách báo động khẩn cấp hệ thống ngân hàng, để hỗ trợ cảnh báo thẻ hạn mức, thẻ giả mạo lưu hành, thẻ bị cắp, thất lạc, thẻ bị hết hạn BIN, thẻ không phép tốn hay khơng phép mua hàng hóa, dịch vụ danh sách cập nhật liên tục gửi đến ngân hàng tốn để thơng báo kịp thời cho sở chấp nhận thẻ để ngăn ngừa tổn thất Bên cạnh đó, rủi ro thẻ gia mạo mối lo ngại chung tồn ngành, khơng với riêng BIDV mà với phạm vi toàn cầu tình trạng nay, hầu khu vực chuyển đổi sang thẻ chip theo chuẩn EMV Với BIDV, thẻ theo chuẩn EMV áp dụng cho thẻ tín dụng quốc tế, thẻ ghi nợ nội địa sử dụng băng từ cần xây dựng quy trình xử lý nhanh trường hợp nhận thông báo thẻ bị lộ thơng tin từ phía khách hàng Ví dụ tổng đài chăm sóc khách hàng hoạt động liên tục 24/7 Không bị nghẽn mạch, yêu cầu gọi lên hệ thống kịp thời can thiệp xử lý đến tình trạng thẻ Đối với việc phát hành thẻ tín dụng, BIDV cần quy định chặt chẽ quy trình thẩm định, ln theo dõi sát q trình sử dụng thẻ, tình hình chi tiêu khách hàng để nhận yếu tố bất thường kịp thời ngăn chặn thường xuyên theo dõi khoản nợ hạn kịp thời thu hồi sở pháp lý chưa đề cập sâu vào vấn đề này, ví dụ khách hàng hạn mức tín dụng cao, xuất cảnh thực toán cố tình khơng trở nước, khoản chi tiêu khách hàng xem nợ khơng thu hồi 3.2.2 Một số kiến nghị SV: Nguyễn Minh Vương Lớp: QTKD VB2 – K62 Luận văn tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất 3.2.2.1 Khuyến nghị với Ngân hàng Nhà nước NHNN cần tiếp tục hoàn thiện văn pháp quy toán thẻ Hiện Việt Nam Quy chế NHNN phát hành, sử dụng toán thẻ ban hành ngày 19/10/1999 Tuy nhiên, định tính hướng dẫn chung quy trình cụ thể lại ngân hàng đề chưa tính thống tồn hệ thống NHVN Thẻ trở thành cơng cụ tốn chiếm ưu tương lai để thẻ trở thành phương tiện tốn hữu hiệu cần điều khoản cụ thể, chặt chẽ, thống với văn liên quan đến quản lý ngoại hối tín dụng Đưa định hướng lộ trình phát triển hội nhập chung nghiệp vụ thẻ để Ngân hàng xây dựng định hướng phát triển mình, tránh chồng chéo, gây lãng phí, từ dẫn đến khơng tận dụng lợi chung Xây dựng hệ thống thơng tin tín dụng cá nhân để Ngân hàng thông tin chủ thẻ nhằm quản trị rủi ro nghiệp vụ phát hành thẻ tín dụng NHNN cần thường xuyên tổ chức khoá học, hội thảo, trao đổi kinh nghiệm thẻ cho NHTM tham gia, giới thiệu để NHTM thu thập thông tin, tài liệu, chuyên đề thẻ, cung NHTM trao đổi kinh nghiệm, giải khó khăn phát sinh trình thực Cho phép NHTM Việt Nam áp dụng linh hoạt số hình thức ưu đãi định để đảm bảo tính cạnh tranh loại thẻ NHTM Việt Nam phát hành so với loại thẻ Ngân hàng nước phát hành 3.2.2.2 Khuyến nghị Hiệp hội thẻ So với khu vực giới NHTM Việt Nam tình trạng quy mơ nhỏ, mạng lưới hạn chế tiềm lực tài chưa mạnh nên việc triển khai ứng dụng công nghệ đại phát triển dịch vụ ngân hàng gặp nhiều khó khăn Nếu ngân hàng độc lập tốn thẻ hiệu thấp, vốn đầu lại lớn lãng phí Hiện việc ứng dụng cơng nghệ ngân hàng đại ngân hàng ký hợp đồng triển khai với hãng nước khác nên trình độ kỹ thuật khác khó khăn kết nối ngân hàng Để thị trường thẻ phát triển ngân hàng cần đẩy mạnh tiến độ thực kết nối sử dụng SV: Nguyễn Minh Vương Lớp: QTKD VB2 – K62 Luận văn tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất tốn ATM thống tồn ngành ngân hàng thành lập cơng ty cổ phần thẻ với tham gia nhiều ngân hàng ngân hàng uy tín, kinh nghiệm cơng nghệ đại đứng chủ trì Các ngân hàng cần chủ động nắm bắt công nghệ đại giới, mạnh dạn đầu hệ máy đại, tránh tình trạng vừa đưa vào sử dụng lạc hậu nhiên thiết bị đầu phải đồng bộ, phù hợp với tương quan phát triển ngân hàng, khu vực giới đảm bảo kết nối với nhau, tránh đầu dàn trải, lãng phí Đồng thời ngân hàng cân chủ động linh hoạt tiếp thị mở rộng thị trường đến quan khối lượng chi tiền mặt lớn, người thu nhập ổn định SV: Nguyễn Minh Vương Lớp: QTKD VB2 – K62 Luận văn tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất Kết luận Chương Chương luận văn đưa giải pháp nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế phát triển hoạt động kinh doanh thẻ BIDV Quảng Ngãi thời gian qua Trong môi trường cạnh tranh nay, BIDV Quảng Ngãi cần thực mục tiêu cách đồng bộ, cụ thể giải pháp, khuyến nghị nhằm nâng cao lực cạnh tranh phát triển bền vững SV: Nguyễn Minh Vương Lớp: QTKD VB2 – K62 Luận văn tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất KẾT LUẬN Thẻ phương tiện toán đại, kết hợp cơng nghệ đại tiện ích dịch vụ ngân hàng Thẻ đời giúp cho người tốn khơng dùng tiền mặt, đẩy nhanh tốc độ lưu thông tiền tệ, tạo nên văn minh xã hội Phát triển dịch vụ thẻ không mang lại lợi ích cho ngân hàng mà mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng cho kinh tế Bên cạnh đó, đề cập đến lợi ích thẻ kinh tế - xã hội, NHTM khách hàng qua học kinh nghiệm với ngân hàng giới rút học cho Việt Nam BIDV Chính thế, Luận văn với đề tài: ″Phát triển hoạt động kinh doanh thẻ Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Quảng Ngãi″ sở nghiên cứu thực trạng hoạt động kinh doanh thẻ, phân tích thành cơng, hạn chế nguyên nhân hoạt động phát hành thẻ toán thẻ, thực cá hoạt động phục vụ khách hàng sở đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm khắc phục hạn chế nâng cao sức cạnh tranh thẻ BIDV địa bàn tồn tỉnh Do nhiều hạn chế mặt lý luận thực tiễn nên luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót Rất mong góp ý thầy giáo bạn bè để tơi hồn thành luận văn tốt cuối cùng, xin chân thành cảm ơn hướng dẫn, bảo tận tình thầy giáo, giúp đỡ anh chị quan BIDV Quảng Ngãi giúp tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Tơi xin chân thành cám ơn! SV: Nguyễn Minh Vương Lớp: QTKD VB2 – K62 Luận văn tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất TÀI LIỆU THAM KHẢO BIDV Quảng Ngãi (2013-2017), Báo cáo thường niên Chính phủ (2016), Nghị định số 101/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2016 tốn khơng dùng tiền mặt Nguyễn Thị Mỹ Dung (2008), "Vài ý kiến dịch vụ tốn tiền lương qua thẻ ATM", Tạp chí Ngân hàng, 16, tr.31-33 Trương Đoàn Quốc Dũng (2008), "Phát triển dịch vụ thẻ cần giải pháp đồng để tạo bước chuyển mới” Tạp chí Thị trường Tài Tiền tệ, 15(261), tr.31-33 Phạm Thị Hải Hà (2007), “Thị trường thẻ Việt Nam tương lai”, Ngân hàng Nhà nước, Hà Nội, truy cập ngày 21/03/2009 từ trang web http://www.ccntralbank.vn/ Phạm Thị Bích Hạnh (2008), "Định hướng phát triển thẻ toán kinh tế Việt Nam", Tạp chí Phát triển kinh tế, 215, tr.30-32 SV: Nguyễn Minh Vương Lớp: QTKD VB2 – K62 ... 1.4 Hoạt động kinh doanh thẻ ngân hàng thương mại 1.4.1 Quan niệm hoạt động kinh doanh thẻ ngân hàng thương mại Hoạt động kinh doanh thẻ ngân hàng thương mại hoạt động phát hành thẻ cho khách hàng. .. thành công - Logo: NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam thành lập ngày 26/04/1957, ngân hàng thương mại lâu đời Việt Nam - Đầu tư tài chính: góp... yếu khách quan nằm phát triển chung NHTM Tác giả chọn nghiên cứu đề tài Giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh thẻ Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam, Giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay