QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN HOẰNG HÓA, TỈNH THANH HÓA

13 17 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 14:50

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO UBND TỈNH THANH HÓA TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC ĐẶNG THỊ HÀ QUẢN HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THƠNG HUYỆN HOẰNG HĨA, TỈNH THANH HĨA ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ: KHOA HỌC GIÁO DỤC THANH HÓA, NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO UBND TỈNH THANH HÓA TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC ĐẶNG THỊ HÀ QUẢN HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THƠNG HUYỆN HOẰNG HĨA, TỈNH THANH HÓA ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ: KHOA HỌC GIÁO DỤC Chuyên ngành: Quản giáo dục Mã số: 8.14.01.14 Người hướng dẫn khoa học: Tiến sỹ Nguyễn Thị Thanh THANH HÓA, NĂM 2018 MỞ ĐẦU chọn đề tài Cùng với phát triển xã hội, nhu cầu khám phá, cải tiến, nâng cấp mở rộng hiểu biết người ngày nâng cao Điều thúc đẩy phát triển mạnh mẽ số lượng chất lượng lực lượng lao động hướng tới kinh tế tri thức với ưu vượt trội, giúp lồi người bước làm chủ vận mệnh đủ khả điều tiết số tượng tự nhiên Phổ thông trung học cấp học cuối hệ thống giáo dục phổ thông, cấp học cán bộ, giáo viên học sinh tiếp cận với trình độ giáo dục cao có khả tiếp cận với nhiều phát kiến, sáng kiến khoa học Đồng thời, chương trình giáo dục cấp học đòi hỏi người dạy người học phải ln ln có sáng tạo để làm mới, làm phong phú làm sâu sắc kiến thức sách giáo khoa Ngồi ra, chương trình giáo dục cấp THPT chương trình mở, giúp cho giáo viên học sinh bước khỏi khuôn khổ giáo án để tiếp cận với kiến thức rộng lớn hơn, mẻ đa dạng Đó điều cần thiết giúp cho giáo viên ngày phát triển tư khoa học, đổi phương pháp truyền đạt chủ động trình lên lớp; giúp cho học sinh mạnh dạn hơn, chủ động việc khám phá lực thân, tích cực q trình tìm tòi, phát kiến ứng dụng khoa học – công nghệ vào trình học tập, rèn luyện vào sống tương lai Huyện Hoằng Hóa địa phương có truyền thơng hiếu học có nhiều danh nhân, thơng qua thi cử để cống hiến sức lực, trí tuệ cho nghiệp bảo vệ phát triển đất nước suốt chiều dài lịch sử dân tộc Trong thời đại ngày nay, với tảng giáo dục hệ thống trường lớp hoàn thiện từ cấp Mầm non đến cấp THPT, việc học tập, nghiên cứu sáng tạo địa phương lại phát triển với nhiều nhà khoa học, nhà trị, nhà doanh nghiệp tiếng không nước mà giới Tuy nhiên, sâu vào phân tích vấn đề giáo dục huyện Hoằng Hóa, thấy vai trò cơng tác dạy học mà chưa thấy rõ vai trò của cơng tác khác hệ thống nhiệm vụ giáo dục đào tạo Với nhiệm vụ cốt lõi, xuyên suốt ngành Giáo dục nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực bồi dưỡng nhân tài việc truyền thụ kiến thức sách giáo khoa cách bản, thụ động giải nhiệm vụ nâng cao dân trí Để đào tạo nhân lực bồi dưỡng nhân tài, cấp học, cấp học THPT, cần phải thúc đẩy tự giác việc chủ động tiếp cận kiến thức mới, phương pháp dạy học, chủ động sáng tạo cách truyền đạt, tích cực thực hoạt động nghiên cứu khoa học để đổi tư duy, đổi phương pháp, đổi cách nhìn cuối nâng cao hiệu việc thực nhiệm vụ thiêng liêng, cao ngành Giáo dục Đào tạo Thực tế, năm qua, hệ thống trường THPT huyện Hoằng Hóa có đổi quan trọng nghiên cứu khoa học, số lượng công trình, đề tài nghiên cứu, sáng kiến kinh nghiệm ngày nhiều rộng khắp tất trường địa bàn Song sâu vào chất lượng nhiều hạn chế, khả ứng dụng chưa cao, hiệu công tác dạy học chưa rõ nét, … Tất tồn phần lớn xuất phát từ cơng tác quản hoạt động nghiên cứu khoa học chưa thực vào nếp Đây tồn cần khắc phục thời gian tới Để có nhìn rõ nét tình hình thực hoạt động khoa học quản hoạt động khoa học nhà trường THPT địa bàn huyện Hoằng Hóa, cho phép Khoa Đào tạo sau Đại học – trường Đại học Hồng Đức, thực đề tài Quản hoạt động nghiên cứu khoa học giáo viên trung học phổ thông huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa” nhằm đề xuất số giải pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao hiệu cơng tác Giáo dục Đào tạo địa phương Mục đích nghiên cứu Trên sở luận tìm hiểu thực tiễn quản hoạt động khoa học giáo viên trường THPT huyện Hoằng Hóa, từ đề xuất số biện pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học giáo viên nhằm nâng cao chất lượng dạy học giáo dục trường THPT huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa Khách thể đối tượng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Công tác quản hoạt động nghiên cứu khoa học trường THPT huyện Hoằng Hóa 3.2 Đối tượng nghiên cứu Các biện pháp quản hoạt động nghiên cứu khoa học giáo viên trường THPT địa bàn huyện Hoằng Hóa Giả thuyết khoa học Hiện hoạt động nghiên cứu khoa học giáo viên trường THPT địa bàn huyện Hoằng Hóa nhiều hạn chế Nếu đề xuất biện pháp quản tốt thúc đẩy phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học, từ nâng cao chất lượng dạy học cấp THPT địa bàn huyện Hoằng Hóa nói riêng chất lượng giáo dục tỉnh nói chung Nhiệm vụ nghiên cứu Đề tài thực số nhiệm vụ nghiên cứu sau: 5.1 Xác định sở luận quản hoạt động nghiên cứu khoa học giáo viên trường THPT 5.2 Tìm hiểu đánh giá thực trạng hoạt động nghiên cứu khoa học giáo viên trường THPT huyện Hoằng Hóa 5.3 Đề xuất biện pháp quản hoạt động nghiên cứu khoa học trường THPT huyện Hoằng Hóa thời gian tới Phạm vi nghiên cứu 6.1 Địa bàn nghiên cứu Đề tài nghiên cứu phạm vi 04 trường THPT cơng lập địa bàn huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Bao gồm: Trường THPT Lương Đắc Bằng, trường THPT Hoằng Hóa II, trường THPT Hoằng Hóa III trường THPT Hoằng Hóa IV 6.2 Đối tượng khảo sát - Khảo sát 12 cán quản 120 giáo viên - Thời gian khảo sát trường: 02 tháng, từ tháng – 4/2019 Phương pháp nghiên cứu 7.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu luận - Phân tích, tổng hợp kết nghiên cứu khoa học giáo viên trường THPT địa bàn huyện Hoằng Hóa - Tham khảo tài liệu, cơng trình nghiên cứu có, từ xác định sở luận đề tài 7.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Điều tra hoạt động nghiên cứu khoa học công tác quản hoạt động nghiên cứu khoa học trường THPT địa bàn huyện Hoằng Hóa - Phỏng vấn cán quản giáo viên tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học trường THPT địa bàn huyện Hoằng Hóa - Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia 7.3 Nhóm phương pháp bổ trợ Các số liệu thu thập tổng hợp, xử phương pháp thống kê mơ tả, phân tích so sánh để thấy ưu, nhược điểm công tác quản hoạt động nghiên cứu khoa học trường THPT địa bàn huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa Cấu trúc nội dung luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, kiến nghị, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, luận văn trình bày chương: Chương Cơ sở luận quản hoạt động nghiên cứu khoa học giáo viên THPT Chương Thực trạng quản hoạt động nghiên cứu khoa học giáo viên THPT huyện Hoằng Hóa Chương Biện pháp quản hoạt động nghiên cứu khoa học giáo viên THPT huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa Chương CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Trên giới 1.1.2 Trong nước 1.2 Các khái niệm đề tài 1.2.1 Giáo viên THPT 1.2.2 Hoạt động nghiên cứu khoa học 1.2.3 Hoạt động nghiên cứu khoa học giáo viên THPT 1.2.4 Quản hoạt động nghiên cứu khoa học giáo viên THPT 1.2.4.1 Quản 1.2.4.2 Quản hoạt động nghiên cứu khoa học giáo viên THPT 1.3 Nghiên cứu khoa học giáo viên THPT 1.3.1 Đặc điểm lao động nghề nghiệp giáo viên THPT 1.3.2 Mục đích hoạt động nghiên cứu khoa học giáo viên THPT 1.3.3 Nội dung hoạt động nghiên cứu khoa học giáo viên THPT 1.3.4 Hình thức hoạt động nghiên cứu khoa học giáo viên THPT 1.3.5 Điều kiện cho hoạt động nghiên cứu khoa học giáo viên THPT 1.4 Quản hoạt động nghiên cứu khoa học giáo viên THPT 1.4.1 Vai trò hiệu trưởng quản hoạt động NCKH giáo viên THPT 1.4.2 Lập kế hoạch quản hoạt động NCKH giáo viên trường THPT 1.4.3 Tổ chức hoạt động NCKH giáo viên trường THPT 1.4.4 Chỉ đạo hoạt động NCKH giáo viên trường THPT 1.4.5 Kiểm tra hoạt động NCKH giáo viên trường THPT 1.4.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản hoạt động NCKH 1.4.6.1 Yếu tố khách quan 1.4.6.2 Yếu tố chủ quan Kết luận chương Chương THỰC TRẠNG QUẢN HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN HOẰNG HÓA 2.1 Khái quát đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội huyện Hoằng Hóa 2.1.1 Khái quát đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội 2.1.2 Khái quát hoạt động giáo dục trường THPT 2.2 Kết quả, thực trạng hoạt động NCKH công tác quản NCKH trường THPT 2.2.1 Kết nhận thức cán bộ, giáo viên tầm quan trọng hoạt động NCKH 2.2.2 Nội dung hoạt động NCKH trường THPT 2.2.3 Hình thức tổ chức hoạt động NCKH trường THPT 2.2.4 Kết đạt 2.3 Kết quản hoạt động NCKH trường THPT 2.3.1 Thực trạng lập kế hoạch 2.3.2 Thực trạng tổ chức thực 2.3.3 Thực trạng công tác đạo 2.3.4 Thực trạng công tác kiểm tra 2.3.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản hoạt động NCKH trường THPT 2.3.5.1 Yếu tố khách quan 2.3.5.2 Yếu tố chủ quan Kết luận chương 10 Chương III BIỆN PHÁP QUẢN HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THƠNG HUYỆN HOẰNG HĨA, TỈNH THANH HÓA 3.1 Các nguyên tắc đề xuất biện pháp 3.2 Các biện pháp quản hoạt động nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao hoạt động nghiên cứu khoa học trường THPT 3.2.1 Biện pháp 3.2.1.1 Mục đích 3.2.1.2 Nội dung 3.2.1.3 Cách thức thực 3.2.1.4 Điều kiện thực 3.2.2 Biện pháp 3.2.2.1 Mục đích 3.2.2.2 Nội dung 3.2.2.3 Cách thức thực 3.2.2.4 Điều kiện thực 3.2.3 Biện pháp 3.2.3.1 Mục đích 3.2.3.2 Nội dung 3.2.3.3 Cách thức thực 3.2.3.4 Điều kiện thực 3.2.4 Biện pháp 11 3.2.4.1 Mục đích 3.2.4.2 Nội dung 3.2.4.3 Cách thức thực 3.2.4.4 Điều kiện thực 3.2.5 Biện pháp 3.2.5.1 Mục đích 3.2.5.2 Nội dung 3.2.5.3 Cách thức thực 3.2.5.4 Điều kiện thực Kết luận chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 12 TÀI LIỆU THAM KHẢO Vũ Cao Đàm (2004), Đánh giá NCKH, NXB Khoa học Kỹ thuật Hà Nội Vũ Cao Đàm (2011), Phương pháp luận NCKH, NXB Giáo dục Việt Nam Nguyễn Tiến Đạt (2007), Kinh nghiệm thành tựu phát triển giáo dục đào tạo giới, NXB Giáo dục Việt Nam Lữ Đạt – Chu Mãn Sinh (Chủ biên) (2010), Cải cách giáo dục nước phát triển – Cải cách giáo dục Mỹ, NXB Giáo dục Việt Nam Trần Khánh Đức (2002), Sư phạm kỹ thuật, NXB Giáo dục Việt Nam Trần Khánh Đức (2010), Giáo dục phát triển nguồn nhân lực kỷ 21, NXB Giáo dục Việt Nam Trần Khánh Đức (2011), Phương pháp luận NCKH giáo dục, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội Trần Khánh Đức (2013), Nâng cao lực giảng dạy NCKH cho giáo viên, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành Trần Khánh Đức (2013), luận phương pháp dạy học đại – Phát triển lực tư sáng tạo, Hà Nội 10 Đại học Quốc gia Hà Nội, Trung tâm đảm bảo chất lượng đào tạo nghiên cứu phát triển giáo dục (2007) – Hội thảo quốc gia đánh giá hoạt động giảng dạy NCKH giáo viên – Ninh Thuận 11 Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh (2009), Hội thảo giải pháp tăng cường lực NCKH, chuyển giao công nghệ hợp tác quốc tế, TP Hồ Chí Minh 13 ... lý luận quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học giáo viên THPT Chương Thực trạng quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học giáo viên THPT huyện Hoằng Hóa Chương Biện pháp quản lý hoạt động nghiên cứu. .. Giáo viên THPT 1.2.2 Hoạt động nghiên cứu khoa học 1.2.3 Hoạt động nghiên cứu khoa học giáo viên THPT 1.2.4 Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học giáo viên THPT 1.2.4.1 Quản lý 1.2.4.2 Quản lý. .. nghiên cứu khoa học giáo viên THPT huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.1.1
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN HOẰNG HÓA, TỈNH THANH HÓA, QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN HOẰNG HÓA, TỈNH THANH HÓA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay