Nâng cao chất lượng công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng tại ban quản lý dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cao bằng

91 10 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 14:44

B GIÁO D C ÀO T O TR NG B NÔNG NGHI P PTNT I H C TH Y L I NƠNG ÌNH HỊA NÂNG CAO CH T L NG CƠNG TÁC QU N CHI PHÍ U T XÂY D NG T I BAN QU N D ÁN NÔNG NGHI P PHÁT TRI N NÔNG THÔN T NH CAO B NG LU N V N TH C S
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng tại ban quản lý dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cao bằng , Nâng cao chất lượng công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng tại ban quản lý dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cao bằng , 4 Kết luận chương 3, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay