NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRONG NHÀ TRƯỜNG ĐỂ TRỞ THÀNH NHỮNG CÔNG DÂN TỐT

13 19 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 14:43

SỞ GIÁO DỤCĐÀO TẠO THANH HÓA TRƯỜNG THPT HOẰNG HÓA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM “NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRONG NHÀ TRƯỜNG ĐỂ TRỞ THÀNH NHỮNG CÔNG DÂN TỐT” Người thực hiện: Đặng Thị Hà Chức vụ: Phó hiệu trưởng SKKN thuộc lĩnh vực: Quản lý THANH HÓA, NĂM 2015 MỤC LỤC MỤC LỤC Phần I ĐẶT VẤN ĐỀ .3 Phần II GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Cơ sở lý luận vấn đề: II Thực trạng công tác giáo dục đạo đức tình hình đạo đức học sinh trường THPT Hoằng Hóa IV: III Giải pháp tổ chức thực hiện: 1- Triển khai kịp thời văn đạo tổ chức học chuyên đề: Ban giám hiệu phải triển khai kịp thời văn đạo Bộ giáo dục, Sở giáo dục tổ chức học chuyên đề công tác giáo dục đạo đức đến cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường - Phải xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh nhà trường: - Đẩy mạnh phong trào “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”: .7 - Xây dựng đội ngũ giáo viên làm công tác chủ nhiệm: – Đặc biệt trọng giáo dục học sinh cá biệt: .9 - Tổ chức diễn đàn dân chủ: – Xây dựng mối quan hệ phối, kết hợp ba bên: .10 - Phải thực khen, chê kịp thời: 10 IV - Những kết qua ba năm thục hiện: .11 Phần III KẾT LUẬN 13 Phần I ĐẶT VẤN ĐỀ Trong sống, dù muốn hay không người phải có quan hệ trực tiếp gián tiếp với người xung quanh Các quan hệ vơ phức tạp, đòi hỏi người phải ứng xử, giao tiếp thường xuyên điều chỉnh hành vi cho phù hợp với yêu cầu lợi ích chung người, trường hợp người xem có đạo đức Theo Khái niệm đạo đức số phạ trù bản, đạo đức tượng xã hội phản ánh mối quan hệ thực bắt nguồn từ thân sống người Cuộc sống người đòi hỏi họ phải ý thức ý nghĩa, mục đích hoạt động q khứ, tương lai Những hoạt động có mối quan hệ cá nhân với cá nhân, cá nhân xã hội, bảo đảm cho thành viên vươn lên cách tích cực tự giác, trở thành động lực phát triển xã hội Đó quy tắc, chuẩn mực hành động để đánh giá người có đạo đức hay khơng có đạo đức Trong tình hình nay, chất lượng đạo đức học sinh có xu hướng giảm sút nghiêm trọng, bạo lực học đường có xu hướng gia tăng, tệ nạn ma túy, cờ bạc, lô đề trò chơi điện tử thâm nhập vào học đường Đó tình trạng báo động, đòi hỏi nhà trường phải có giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh, có đào tạo lớp người đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội xây dựng thành công nước Việt Nam giàu mạnh, có văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc Trong đó, việc giáo dục đạo đức cho học sinh giai đoạn vơ khó lẽ đạo đức gia đình, đạo đức xã hội có phần khơng trước, qui tắc chuẩn mực xã hội bị xem nhẹ, trật tự bị xáo trộn học đạo đức nhà trường lý thuyết em trở với gia đình, tiếp xúc với xã hội thực tế hoàn toàn khác Xuất phát từ lý trên, thực sang kiến kinh nghiệm: “Nhiệm vụ giáo dục tưởng, đạo đức cho học sinh Trung học phổ thông nhà trường để trở thành công dân tốt” nhằm nâng cao hiệu công tác giáo dục tưởng, đạo đức cho em học sinh cấp Trung học phổ thơng, góp phần gìn giữ, phát triển giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp hạn chế tệ nạn học đường, chuẩn bị hành trang tốt cho em học sinh sau rời ghế nhà trường để bước vào xã hội Phần II GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Cơ sở lý luận vấn đề: - Học sinh THPT chủ thể - đối tượng giáo dục đạo đức, suy nghĩ việc làm thực tế số thầy, lệch lạc, phương pháp giáo dục học sinh chưa phù hợp Hầu coi học sinh đối tượng chịu tác động thụ động; thầy, giáo ln cho có quyền "giáo huấn", áp đặt, nhồi nhét, gò bó chí dọa nạt học sinh phạm lỗi chưa hồn thành nhiệm vụ Mặc dù động cơ, mục đích giáo dục thầy giáo cao quý tốt dẹp, song phương pháp chưa phù hợp nên không đem lại hiệu mong muốn - Giáo dục đạo đức trách nhiệm tất thầy cô nhà trường nhiều thầy cô cho việc giáo dục đạo đức trách nhiệm Ban giám hiệu giáo viên chủ nhiệm, nhiều lúc thờ ơ, bàng quang như: bên cạnh học sinh hút thuốc lá, học sinh nói năng, xưng hơ, chí nói tục khơng nhắc nhở phê bình II Thực trạng cơng tác giáo dục đạo đức tình hình đạo đức học sinh trường THPT Hoằng Hóa IV: - Một phận giáo viên chủ nhiệm thiếu phương pháp, thiếu nhiệt tình, chưa thực quan tâm đến lớp tiết sinh hoạt 15 phút đầu để nắm bắt tình hình học sinh, giao phó việc cho cán lớp điều hành ảnh hưởng lớn đến chất lượng đạo đức, học tập lớp - Tác động tiêu cực kinh tế thị trường làm cho giá trị đạo đức bị xem nhẹ, trí bị coi thường, nhiều tệ nạn xã hội có điều kiện thâm nhập vào trường học, ảnh hưởng đến phận không nhỏ hoc sinh như: Tệ nạn ma túy, cờ bạc, số đề, bỏ học chơi điện tử, gây gỗ đánh gây ảnh hưởng đến nếp, chất lượng đạo đức, chất lượng văn hóa nhà trường Năm học 2008 - 2009 chất lượng đạo đức nhà trường giảm sút nghiêm trọng Kết tổng hợp bảng 01 Bảng 01 Kết xếp loại đạo đức năm học 2008 - 2009 Xếp loại đạo đức TT Khối Lớp T Số HS 10 530 Loại yếu SL % 1,5 11 598 0,75 Loại TB SL % 25 4,72 Loại SL % 102 19,25 Loại tốt SL % 395 73,28 30 92 473 5,02 13,58 78,9 12 664 T.cộng 1.792 12 0,00 2,25 22 77 3,31 13,5 85 12,80 279 15,57 557 1425 83,89 68,68 - Tỷ lệ học sinh xếp đạo đức trung bình yếu lớn nhiều so vơi Nghị Hội nghị viên chức đầu năm học (yếu: 8e m, TB: 60 em) - Trong năm học 2008-2009 diễn 06 vụ học sinh đánh nhau, Hội đồng kỹ luật họp đình học tập có thời hạn năm học 03 học sinh - Điều quan trọng nếp nhà trường, ý thức tổ chức kỷ luật học sinh xuống cấp nghiêm trọng, phận học sinh hay bỏ học vô lý chơi điện tử, la cà ghi nợ quán, hàng làm ảnh hưởng đến chất lượng dạy học nhà trường III Giải pháp tổ chức thực hiện: Với cương vị Phó hiệu trưởng phụ trách công tác giáo dục tưởng đạo đức, nếp nhà trường, qua thực tế công tác cho thấy: Để làm tốt công tác giáo dục tưởng, đạo đức cho học sinh cần phải nắm vững ngun tắc “Khơng có học sinh khơng thể dạy, có học sinh chưa giáo dục cách” phải thực tốt số giải pháp sau: 1- Triển khai kịp thời văn đạo tổ chức học chuyên đề: Ban giám hiệu phải triển khai kịp thời văn đạo Bộ giáo dục, Sở giáo dục tổ chức học chuyên đề công tác giáo dục đạo đức đến cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường Cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo gương đạo đức tự học sáng tạo”, thực “Nề nếp, kỷ cương, tình thương trách nhiệm" phải trọng yếu tố người thầy Đặc biệt, nhân tố định đến thành công công tác giáo dục tưởng, đạo đức cho học sinh phải đội ngũ thầy cô giáo, người thầy giáo dục học sinh sống nhân cách Nhân cách người thầy nói rộng tất người làm cơng tác giáo dục cấu tạo tâm lý phức tạp bao gồm nhiều phẩm chất cần thiết, cần ý lao động sư phạm, thể lực chuyên môn, lực chủ nhiệm, việc có tri thức, có phương pháp, có nghệ thuật tổ chức giảng dạy kể khóa ngoại khóa Tình thương sư phạm lòng u nghề mến trẻ, thầy cô phải thực “Tất học sinh thân yêu’’, “Càng yêu người bao nhiêu, u nghề nhiêu” Người thầy, phải có lòng nhân vị tha Bản thân thầy phải thực gương mẫu từ lời nói đến việc làm, có có tác dụng giáo dục tưởng đạo đức cho học sinh Triển khai thường xuyên vận động “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo chủ đề năm, phát động “Tuần học tốt - Tháng học tốt” vào dịp 2/9 “Quà tháng năm dâng Bác” vào dịp 19/5, tất thành tích em biểu dương khen thưởng ngày sinh Bác, từ tạo nên nét sinh hoạt truyền thống năm để em phấn đấu Mặt khác, Ban giám hiệu cần triển khai cụ thể Điều lệ trường THPT đến tồn thể học sinh nhiều cách: Phơ tô tài liệu đến cán lớp triển khai cho tập thể lớp trích dẫn số điều qui định pano trường để nhắc nhở học sinh Đồng thời, triển khai thông 08/TT hướng dẫn việc khen thưởng thi hành kỷ luật học sinh trường THPT để em biết vi phạm bị xử lý mức kỷ luật Hơn nữa, cần cử giáo viên tiếp thu chuyên đề triển khai Sở giáo dục đào tạo nhiệm vụ giáo viên chủ nhiệm, sau triển khai đầy đủ hội đồng giáo dục đặc biệt hội đồng chủ nhiệm để nắm bắt kịp thời nội dung phương pháp giáo dục Trong quan hệ thói quen ứng xử phải ý đến tình bạn tuổi học trò Như biết, tình bạn tình cảm gắn bó tự nguyện hai nhiều người với sở hợp tính cách, sở thích, quan niệm, nhận thức xã hội xu hướng Tình bạn nhu cầu giao tiếp người sống, xây dựng mối quan hệ ứng xử tình bạn cho học sinh trước tiên phải làm cho học sinh thấy tập thể lớp, trường xã hội khơng có ngun tắc rõ ràng, nhóm bạn bè khơng phải khơng có người chưa tốt vấn đề chỗ tiếp thu tốt, tích cực bạn cải tạo xấu, tiêu cực thân mình, bạn bè làm cho cá nhân ngày hồn thiện tình bạn thực Phải làm cho học sinh thấy tình bạn chân thành xây dựng tảng đạo đức chân trung thực, thẳng thắn, lòng tự trọng cảm thơng sâu sắc, tình bạn chân mang lại niềm vui, niềm tự hào sẵn sàng giúp đỡ sống Hiện nay, tình trạng bạn bè ý thức hay rủ bỏ học, rủ chơi điện tử vào quán ăn nhậu Thầy cô giáo dục cho học sinh thấy học sinh không nên bao che khuyết điểm cho nhau, không nên sa đà vào hội hè, tham quan du lịch, vui chơi, đua đòi làm ảnh hưởng đến học tập Đặc biệt khích lệ kịp thời học sinh yếu em có tiến dù nhỏ Thầy giáo phải khuyến khích, hướng dẫn học sinh giúp đỡ học tập, học sinh phải giúp đỡ học sinh yếu, Động viên em mạnh dạn đề xuất ý kiến, sáng kiến học tập Rèn cho em có thói quen tự học, tự nghiên cứu tìm hiểu thêm tài liệu ngồi giảng thầy trường Tự tạo phong trào học tập để học sinh hứng thú học tập lôi phận học sinh có ý thức học tập kém, lười nhác tham gia phong trào học tập tập thể lớp, từ nâng cao ý thức đạo đức học sinh yếu học sinh cá biệt Trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh, người thầy, người cô phải rèn luyện kĩ ứng xử cho học sinh Đây việc làm cần thiết song hai làm Rèn luyện kĩ ứng xử hợp lí với tình sống, mối quan hệ thầy với trò, bạn bè gia đình phải thể kính trọng lễ phép với thầy, cô người lớn tuổi - Phải xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh nhà trường: Trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh, dừng lại việc Ban giám hiệu, nhà trường cơng tác giáo dục đạo đức không mang lại kết Vấn đề phải phối hợp chặt chẽ tổ chức nhà trường như: Cơng đồn, Đồn niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội cha mẹ học sinh, tập thể lớp Trong đó, vai trò Đồn niên cộng sản Hồ chí Minh nhà trường vô quan trọng Thực tế cho thấy năm phong trào Đồn có nhiều hoạt động thu hút đơng đảo học sinh tham gia năm thành tích học tập nề nếp, kỷ cương nhà trường nâng cao, tuổi học sinh THPT niên Đồn trường vừa phát động phong trào thi đua, theo dõi thi đua vừa tạo sân chơi thu hút tuổi trẻ Đoàn trường tổ chức hoạt động vui tươi lành mạnh hoạt động văn nghệ, thể thao, tổ chức trò chơi dân gian thi khám phá tri thức Phải làm để học sinh thấy “Mỗi ngày đến trường ngày vui”, có lôi học sinh, đặc biệt học sinh ý thức kém, từ em tự điều chỉnh hành vi ,tự tu dưỡng rèn luyện thân - Đẩy mạnh phong trào “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”: Yếu tố định thành công phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” nhận thức đầy đủ, tinh thần trách nhiệm lực giáo dục cao, đồng lòng tham gia cán bộ, giáo viên, đồn viên Cơng đồn nhà trường việc thực vận động “Hai không”, sử dụng công nghệ thông tin dạy học Trong trình hình thành nhân cách phát triển kỹ cho học sinh, cần đặc biệt lưu ý vận dụng điều học vào thực tiễn địa phương, tìm hiểu văn hóa dân gian, phát huy giá trị văn hóa lịch sử dân tộc Thường xuyên ý rèn luyện kỹ mềm cho học sinh kỹ sống Rèn luyện kỹ sống cho học sinh rèn luyện sức khỏe ý thức bảo vệ sức khỏe, kỹ phòng chống tai nạn giao thơng tai nạn khác, rèn luyện kỹ ứng xử văn hóa sống hòa bình, phòng chống bạo lực tệ nạn xã hội Để làm điều này, nhà trường với Đoàn trường phải tổ chức nhiều hình thức sinh hoạt ngồi Tạo cho học sinh có sân chơi lành mạnh, làm cho học sinh thấy “Mỗi ngày đến trường ngày vui” để thu hút em đến trường, có điều nhà trường phải thực môi trường xanh, sạch, đẹp Cần phải hướng học sinh đến với sinh hoạt vui chơi lành mạnh thông qua thi “Rung chng vàng’’, “Cẩm nang tri thức’’, trò chơi dân gian kéo co, múa sạp,… Chính hoạt động nhà trường năm qua nâng cao chất lượng đạo đức học sinh mà giải tượng tiêu cực học sinh trở nên thân thiện học đường - Xây dựng đội ngũ giáo viên làm công tác chủ nhiệm: Để giáo dục tưởng đạo đức cho học sinh phải xây dựng đội ngũ giáo viên làm công tác chủ nhiệm Trong năm qua, nhà trường quan tâm đến công tác chủ nhiệm Trước tiên chọn đội ngũ giáo viên chủ nhiệm phù hợp cho lớp cụ thể, triển khai chuyên đề công tác chủ nhiệm đến giáo viên Đội ngũ giáo viên làm cơng tác chủ nhiệm có lực, tay, nhiệt tình đặc biệt nhà trường triển khai kịp thời chủ trương đến hội đồng chủ nhiệm Hàng tháng yêu cầu giáo viên đánh giá xếp loại học sinh không định kiến, không mặc cảm, sở bình bầu tập thể lớp Ngay từ đầu năm học, Ban giám hiệu phải duyệt kế hoạch chủ nhiệm để nắm tiêu lớp, mặt mạnh, mặt yếu lớp quan trọng đánh giá lực chủ nhiệm Ban giám hiệu phải đạo cho giáo viên chủ nhiệm tổ chức tốt sinh hoạt 15 phút đầu giờ, tiết sinh hoạt cuối tuần, phải để học sinh tự tổ chức điều hành tiết sinh hoạt để tự xếp loại đạo đức khơng ly khỏi giám sát giáo viên chủ nhiệm Thông qua hệ thống cán lớp để khuyến khích tính tự giác tu dưỡng, rèn luyện học sinh Hàng tháng, Ban giám hiệu thu kết đánh giá xếp loại giáo viên chủ nhiệm ba khối để nắm bắt số học sinh hạnh kiểm trung bình, hạnh kiểm yếu, sở để theo dõi đánh giá xếp loại lớp Từ phong trào thi đua tích cực lớp để quản lý việc làm giáo viên chủ nhiệm chất lượng đạo đức học sinh có tiến rõ rệt – Đặc biệt trọng giáo dục học sinh cá biệt: Việc giáo dục học sinh cá biệt biện pháp vô quan trọng công tác giáo dục đạo đức Để làm việc Ban giám hiệu yêu cầu học kỳ giáo viên chủ nhiệm phải đưa thông tin học sinh cá biệt vào sổ chủ nhiệm Ban giám hiệu kiểm tra, xếp loại giáo viên chủ nhiệm học kỳ thông qua sổ chủ nhiệm, nắm bắt phân loại học sinh cá biệt, biểu cá biệt: hay gặp gỡ đánh nhau, hay bỏ học vô lý thường xuyên không thuộc bài…v.v Trên sở đó, Ban giám hiệu nắm danh sách học sinh cá biệt học kỳ tổ chức hội nghị giáo dục học sinh cá biệt vào cuối kì I cuối kì II Điều đặc biệt lưu ý với việc giáo dục học sinh cá biệt phải đánh giá ghi nhận mức độ tiến em, không ác cảm, em tiến dù nhỏ khen trước lớp, em tái phạm cần nhắc nhở riêng tạo hội phấn đấu Tổ chức Hội nghị bên gồm: Ban giám hiệu, bí thư Đồn trường, giáo viên chủ nhiệm, hội cha mẹ học sinh, học sinh cá biệt phụ huynh có học sinh cá biệt để phối hợp giáo dục, yêu cầu cha mẹ học sinh cá biệt phát biểu cam kết phối hợp giáo dục để nâng cao trách nhiệm bậc phụ huynh có việc giáo dục học sinh cá biệt đạt kết cao - Tổ chức diễn đàn dân chủ: Để công tác giáo dục đạo đức học sinh có hiệu việc làm khơng thể thiếu nhà trường phải tổ chức diễn đàn dân chủ Với chủ đề “Nghe học sinh nói, nói học sinh nghe” năm hai lần vào họchọc kì hai sở để mở rộng bầu khơng khí dân chủ, Ban giám hiệu nắm bắt tình hình thơng qua phản ánh, tự giác có tổ chức học sinh Từ Ban giám hiệu đạo tổ chức nhà trường giải việc có liên quan Việc làm nhận hưởng ứng mạnh mẽ học sinh, tạo khơng khí dân chủ nhà trường Đặc biệt từ diễn đàn mối quan hệ thầy cô học sinh ngày gần gũi, gắn bó, qua giáo viên giáo viên chủ nhiệm có điều kiện nắm bắt học sinh lớp để điều chỉnh cơng tác giáo dục đạo đức cho học sinh cách phù hợp Hơn tổ chức diễn đàn dân chủ công khai khơng đơn thư khiếu nại vượt cấp – Xây dựng mối quan hệ phối, kết hợp ba bên: Trong công tác giáo dục đạo đức cho học sinh điều đặc biệt quan tâm kết hợp chặt chẽ ba bên: Giữa nhà trường, gia đình xã hội Gia đình có tầm quan trọng đặc biệt việc giáo dục đạo đức em, giáo dục em trở thành người cơng dân chân nghĩa vụ nặng nề bậc cha mẹ Giáo dục việc hình thành đạo đức, nhân cách cho gia đình bố mẹ khơng dựa vào tình u thương chiều chuộng đòi nấy, thích ấy, cung cấp cho nhu cầu vật chất Tình yêu thương tràn trề mức cha mẹ sớm muộn dẫn đến hư hỏng cái, nhiều bậc phụ huynh hư hỏng cãi lại bố mẹ thường đổ trách nhiệm cho nhà trường Sự phối hợp nhà trường gia đình xã hội phải kết hợp chặt chẽ gia đình tảng, điều kiện Chính nhận thức điều nhà trường gắn chặt công tác đạo đức cho học sinh thơng qua bậc phụ huynh Ban đại diện hội cha mẹ học sinh phân cơng theo dõi tình hình học sinh xã, phản ánh kịp thời cho nhà trường đồng thời sở để nhà trường có điều kiện giáo dục đạo đức thơng qua phụ huynh kì họp phụ huynh, sổ liên lạc nhà trường gia đình Chính từ việc làm mà năm học qua, chất lượng giáo dục đạo đức nhà trường nâng lên rõ rệt qua năm học, tỉ lệ học sinh yếu ngày giảm, học sinh khá, tốt đạo đức ngày tăng - Phải thực khen, chê kịp thời: Khen thưởng hình thức biểu đánh giá tốt đẹp tích cực xã hội hành vi ứng xử hoạt động học sinh tập thể học sinh khen thưởng học sinh cảm thấy hài lòng tin tưởng, phấn khởi Do phải đạo cho Đồn trường theo dõi thi đua chặt chẽ tuần, tháng phải công bố kết xếp loại lớp vào tiết chào cờ hàng tuần, phải phát huy vai trò đội cờ đỏ theo dõi thi đua đánh giá xác khối lớp Khơng nên cho việc biểu dương thi đua khen thưởng ở đâu, lúc tốt Ý nghĩa giáo dục khen thưởng lớn khen thưởng đánh giá kết động phương thức hoạt động Nếu khen thưởng không đúng, khen việc không đáng khen, thiếu khách quan, đề cao người khen mà hạ thấp vai trò tập thể khơng tập thể đồng tình ủng hộ khen thưởng trở thành đối lập làm cho họ bị tập thể xa lánh đồng thời gây thói quen tự mãn, chủ quan, kiêu ngạo, hư danh cho người 10 khen Trong năm qua, nhà trường giành nhiều kinh phí phục vụ cho khen thưởng để động viên phong trào không khen học tập, nặng học tập mà nhà trường ý khen thưởng nề nếp, đạo đức lớp cá nhân học sinh, chất lượng đạo đức khơng nâng lên mà góp phần nâng cao chất lượng văn hóa nhà trường Kỷ luật biện pháp để nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, chê trách, trừng phạt mức độ giáo dục tác động đến nhân cách học sinh, biểu thái độ khơng đồng tình, phủ định giáo viên hành vi, hành động học sinh trái với quy tắc ứng xử, sẻ có tác dụng giáo dục ngược lại Tiến hành kỷ luật phải vào điều lệ trường THPT Bộ Giáo dục quy định, phải làm từ tập thể lớp, cho lớp sinh hoạt kiểm điểm cá nhân nhân vi phạm, phải thực phương châm giáo dục chính, xét kỷ luật học sinh phải thực khách quan vơ có tác dụng giáo dục, định kỷ luật học sinh phải thơng báo cho gia đình địa phương để phối kết hợp giáo dục thông báo trước hình thức kỷ luật có tác dụng giáo dục, răn đe học sinh IV - Những kết qua ba năm thục hiện: Với việc thực giả pháp để giáo dục đạo đức năm học qua, chất lượng đạo đức nhà trường nâng lên rõ rệt: 1- Các tiêu đạo đức nhà trường để hội nghị viên chức đầu năm học đạt vượt, đặc biệt số học sinh đạo đức xếp loại yếu giảm, học sinh xếp đạo đức tốt ngày tăng Kết bảng 02 Bảng 02 Kết xếp loại đạo đức từ năm 2009 - 2012 Năm học Tổngsố HS Xếp Loại hạnh kiểm Loại yếu Loại TB Loại Loại tốt SL % SL % SL % SL % 2009-2010 1629 0,31 65 3,99 317 19,46 1.242 76,24 2010-2011 1495 0,21 60 4,35 270 18,06 1.162 77,38 2011-2012 1430 0,14 38 2,66 241 16,85 1.149 80,35 - Các tượng tiêu cực nhà trường như: Chơi bài, bỏ học gây gỗ đánh giảm Trong ba năm học vừa qua, nhà trường đình học học sinh (năm học 2009 - 2010) thời hạn năm tham gia đánh bên trường Trong ba năm qua khơng có học sinh sa vào tệ nạn xã hội 11 - Quan hệ thầy trò gần gũi, thân mật, bầu khơng khí dân chủ mở rộng, ý thức tự giác học sinh nâng lên học sinh gắn bó với trường lớp, khn viên quang cảnh nhà trường trở nên khang trang Trường xanh – – đẹp ý thức giữ gìn, vệ sinh bảo vệ xanh học sinh nâng cao - Từ chất lượng đạo đức nâng lên đưa chất lượng văn hóa nhà trường ngày cao: 100% học sinh tốt nghiệp, 70% học sinh hàng năm đỗ vào đại học Các kỳ thi học sinh giỏi, nhà trường đứng tốp 10 trường có điểm cao tỉnh Đặc biệt kỳ thi học sinh giỏi năm học 2011 - 2012 trường xếp thứ sau trường THPTchuyên Lam Sơn, kỳ thi học sinh giỏi năm học 2014 - 2015 trường xếp thứ sau trường THPT Quảng Xương 1, tạo niềm tin cho nhân dân có con, em học trường THPT Hoằng Hóa 12 Phần III KẾT LUẬN Việc áp dụng phương pháp sáng kiến kinh nghiệm đem lại hiệu thiết thực: Trong năm học qua, công tác giáo dục tưởng đạo đức chất lượng văn hóa nhà trường ngày tiến bộ, tạo niềm tin cho lãnh đạo huyện, Sở đặc biệt niềm tin cho nhân đân 11 xã vùng Đông - Nam huyện Hoằng Hóa Có kết nổ lực vươn lên thầy trò thường xun, kiên trì cơng tác giáo dục tưởng đạo đức, phối hợp đồng tổ chức nhà trường, gia đình xã hội Sự thành cơng ghi nhận vai trò, nhân cách thầy, giáo trường THPT Hoằng Hóa 4, mà vai trò lớn đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, thầy, cô thực yêu nghề, mến trẻ phấn đấu “Tất học sinh thân yêu” Với thành công bước đầu công tác giáo dục tưởng, đạo đức cho học sinh, tin tưởng chất lượng giáo dục mặt nhà trường ngày nâng cao thời gian tới ngày có nhiều cơng dân tốt, cơng dân gương mẫu xã hội mà cội nguồn tảng đạo đức bồi đắp từ ngày học sinh mái trường Hoằng Hóa 4./ Hoằng Hóa, ngày 20 tháng năm 2015 NGƯỜI THỰC HIỆN Đặng Thị Hà 13 ... Trung học phổ thông nhà trường để trở thành công dân tốt nhằm nâng cao hiệu công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức cho em học sinh cấp Trung học phổ thơng, góp phần gìn giữ, phát triển giá trị đạo đức. .. giải tư ng tiêu cực học sinh trở nên thân thiện học đường - Xây dựng đội ngũ giáo viên làm công tác chủ nhiệm: Để giáo dục tư tưởng đạo đức cho học sinh phải xây dựng đội ngũ giáo viên làm công. .. chủ nhiệm, thầy, cô thực yêu nghề, mến trẻ phấn đấu “Tất học sinh thân u” Với thành cơng bước đầu công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh, tin tư ng chất lượng giáo dục mặt nhà trường
- Xem thêm -

Xem thêm: NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRONG NHÀ TRƯỜNG ĐỂ TRỞ THÀNH NHỮNG CÔNG DÂN TỐT, NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRONG NHÀ TRƯỜNG ĐỂ TRỞ THÀNH NHỮNG CÔNG DÂN TỐT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay