BAI 13 MAY CO DON GIAN

39 8 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 14:22

Nhiệt liệt chào mừng quý Thầy - dự thăm lớp Làm để đưa ống cống lên khỏi mương? Bài 13 MÁY ĐƠN GIẢN BÀI 13 MÁY ĐƠN GIẢN Mặt phẳng nghiêng BÀI 13 MÁY ĐƠN GIẢN Mặt phẳng nghiêng Mặt phẳng nghiêng Một mặt dốc nghiêng, phẳng dùng để di chuyển vật nặng lên cao dễ dàng gọi mặt phẳng nghiêng BÀI 13 MÁY ĐƠN GIẢN Mặt phẳng nghiêng Một mặt dốc nghiêng, phẳng dùng để di chuyển vật nặng lên cao dễ dàng gọi mặt phẳng nghiêng Dùng ván để dắt xe đạp lên bậc thềm cao Cầu thang BÀI 13 MÁY ĐƠN GIẢN Mặt phẳng nghiêng Một mặt dốc nghiêng, phẳng dùng để di chuyển vật nặng lên cao dễ dàng gọi mặt phẳng nghiêng Lối dành cho người khuyết tật Máng trượt trò chơi BÀI 13 MÁY ĐƠN GIẢN Mặt phẳng nghiêng Một mặt dốc nghiêng, phẳng dùng để di chuyển vật nặng lên cao dễ dàng gọi mặt phẳng nghiêng Đường qua đèo cao BÀI 13 MÁY ĐƠN GIẢN Mặt phẳng nghiêng Một mặt dốc nghiêng, phẳng dùng để di chuyển vật nặng lên cao dễ dàng gọi mặt phẳng nghiêng Đường qua đèo cao BÀI 13 MÁY ĐƠN GIẢN Nội dung Mặt phẳng nghiêng Ví dụ: Dùng ván dắt xe đạp lên bậc thềm cao, cầu thang, lối cho người khuyết tật, máng trượt trò chơi, Đòn bẩy Ví dụ: Búa nhổ đinh, kéo cắt giấy, bập bênh, máy chèo, Ròng rọc Tại cơng trình xây dựng, người thợ xây giao công việc chuyển gạch từ đất lên cao Các em tìm hiểu xem họ dùng cách để thực công việc Cách thực hiệu hơn? Sử dụng ròng rọc treo cao luồn sợi dây nối với thùng gạch qua ròng rọc Người đứng đất dùng tay kéo sợi dây để đưa thùng gạch lên cho người đứng cao đỡ lấy BÀI 13 MÁY ĐƠN GIẢN Nội dung Ròng rọc Mặt phẳng nghiêng Ví dụ: Dùng ván dắt xe đạp lên bậc thềm cao, cầu thang, lối cho người khuyết tật, máng trượt trò chơi, Đòn bẩy Ví dụ: Búa nhổ đinh, kéo cắt giấy, bập bênh, máy chèo, - Ròng rọc bánh xe quay quanh trục, vành bánh xe rãnh để đặt dây kéo - loại ròng rọc: ròng rọc cố định ròng rọc động BÀI 13 MÁY ĐƠN GIẢN Nội dung Mặt phẳng nghiêng Ví dụ: Dùng ván dắt xe đạp lên bậc thềm cao, cầu thang, lối cho người khuyết tật, máng trượt trò chơi, Đòn bẩy Ví dụ: Búa nhổ đinh, kéo cắt giấy, bập bênh, máy chèo, Ròng rọc - Ròng rọc bánh xe quay quanh trục, vành bánh xe rãnh để đặt dây kéo - loại ròng rọc: ròng rọc cố định ròng rọc động Để kéo cờ lên cột cờ Để kéo dây căng buồm BÀI 13 MÁY ĐƠN GIẢN Nội dung Mặt phẳng nghiêng Ví dụ: Dùng ván dắt xe đạp lên bậc thềm cao, cầu thang, lối cho người khuyết tật, máng trượt trò chơi, Đòn bẩy Ví dụ: Búa nhổ đinh, kéo cắt giấy, bập bênh, máy chèo, Ròng rọc - Ròng rọc bánh xe quay quanh trục, vành bánh xe rãnh để đặt dây kéo - loại ròng rọc: ròng rọc cố định ròng rọc động Ròng rọc kéo nước giếng lên BÀI 13 MÁY ĐƠN GIẢN Nội dung Mặt phẳng nghiêng Ví dụ: Dùng ván dắt xe đạp lên bậc thềm cao, cầu thang, lối cho người khuyết tật, máng trượt trò chơi, Đòn bẩy Ví dụ: Búa nhổ đinh, kéo cắt giấy, bập bênh, máy chèo, Ròng rọc - Ròng rọc bánh xe quay quanh trục, vành bánh xe rãnh để đặt dây kéo - loại ròng rọc: ròng rọc cố định ròng rọc động Máy tời công trường xây dựng BÀI 13 MÁY ĐƠN GIẢN Nội dung Mặt phẳng nghiêng Ví dụ: Dùng ván dắt xe đạp lên bậc thềm cao, cầu thang, lối cho người khuyết tật, máng trượt trò chơi, Đòn bẩy Ví dụ: Búa nhổ đinh, kéo cắt giấy, bập bênh, máy chèo, Ròng rọc Ví dụ: Ròng rọc kéo gầu nước giếng lên, máy tời công trường xây dựng, Máy đơn giản Các máy đơn giản thường dùng là: mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc Làm để đưa ống cống lên khỏi mương? BÀI 13 MÁY ĐƠN GIẢN Nội dung Mặt phẳng nghiêng Ví dụ: Dùng ván dắt xe đạp lên bậc thềm cao, cầu thang, lối cho người khuyết tật, máng trượt trò chơi, Đòn bẩy Ví dụ: Búa nhổ đinh, kéo cắt giấy, bập bênh, máy chèo, Ròng rọc Ví dụ: Ròng rọc kéo gầu nước giếng lên, máy tời công trường xây dựng, Máy đơn giản Các máy đơn giản thường dùng là: mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc Máy đơn giản thường dùng để di chuyển nâng vật nặng lên cao cách dễ dàng Vận dụng Khi nhà cao mặt đường vào nhà, để dắt xe máy vào nhà ta nên sử dụng loại máy đơn giản nào? A Mặt phẳng nghiêng B Đòn bẩy kết hợp mặt phẳng nghiêng C Ròng rọc D Ròng rọc kết hợp mặt phẳng nghiêng BÀI 13 MÁY ĐƠN GIẢN Vận dụng Hãy phân loại máy đơn giản sử dụng hình sau: Ròng rọc Mặt phẳng nghiêng Đòn bẩy Mặt phẳng nghiêng Ròng rọc Đòn bẩy BÀI 13 MÁY ĐƠN GIẢN Vận dụng Ở Lạng Sơn, na (mãng cầu ta) trồng núi cao Đến mua thu hoạch, người dân phải hái na gánh xuống núi vất vả Theo em, nên sử dụng máy đơn giản để người dân đưa na xuống núi dễ dàng hơn? A Ròng rọc B Mặt phẳng nghiêng C Đòn bẩy kết hợp mặt phẳng nghiêng D Ròng rọc kết hợp mặt phẳng nghiêng BÀI 13 MÁY ĐƠN GIẢN Vận dụng Đường đèo qua núi ví dụ máy đơn giản nào? A Đòn bẩy B Mặt phẳng nghiêng C Đòn bẩy kết hợp mặt phẳng nghiêng D Khơng phải ví dụ máy đơn giản BÀI 13 MÁY ĐƠN GIẢN Vận dụng Đường đèo qua núi ví dụ máy đơn giản nào? A Đòn bẩy B Mặt phẳng nghiêng C Đòn bẩy kết hợp mặt phẳng nghiêng D Khơng phải ví dụ máy đơn giản Dụng cụ sau máy đơn giản? A Cái búa nhổ đinh.                        B Cái bấm móng tay C. Cái thước dây.                             D Cái kìm BÀI 13 MÁY ĐƠN GIẢN Vận dụng Đường đèo qua núi ví dụ máy đơn giản nào? A Đòn bẩy B Mặt phẳng nghiêng C Đòn bẩy kết hợp mặt phẳng nghiêng D Khơng phải ví dụ máy đơn giản Dụng cụ sau máy đơn giản? A Cái búa nhổ đinh.                        B Cái bấm móng tay C. Cái thước dây.                             D Cái kìm Chọn câu sai Trường hợp sau dùng máy đơn giản? A Đưa xe máy lên xe tải B Dắt xe máy từ đường vào nhà cao mặt đường C Kéo xe máy khỏi hố sâu, xe bị sa hố D Khơng trường hợp kể BÀI 13 MÁY ĐƠN GIẢN Ghi Nhớ Các máy đơn giản thường dùng là: mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc Máy đơn giản thường dùng để di chuyển nâng vật nặng lên cao cách dễ dàng - Học nội dung ghi nhớ - Tìm thêm ví dụ sử dụng máy đơn giản đời sống ngày - Làm tập 13.2, 13.3, 13.12 sách tập trang 42 - Chuẩn bị 14: “Mặt phẳng nghiêng” Bài học kết thúc, xin cám ơn quý Thầy - em học sinh!!! ... Làm để đưa ống cống lên khỏi mương? Bài 13 MÁY CƠ ĐƠN GIẢN BÀI 13 MÁY CƠ ĐƠN GIẢN Mặt phẳng nghiêng BÀI 13 MÁY CƠ ĐƠN GIẢN Mặt phẳng nghiêng Mặt phẳng nghiêng Một mặt dốc... BÀI 13 MÁY CƠ ĐƠN GIẢN Mặt phẳng nghiêng Một mặt dốc nghiêng, phẳng dùng để di chuyển vật nặng lên cao dễ dàng gọi mặt phẳng nghiêng Dùng ván để dắt xe đạp lên bậc thềm cao Cầu thang BÀI 13 MÁY... Máng trượt trò chơi BÀI 13 MÁY CƠ ĐƠN GIẢN Mặt phẳng nghiêng Một mặt dốc nghiêng, phẳng dùng để di chuyển vật nặng lên cao dễ dàng gọi mặt phẳng nghiêng Đường qua đèo cao BÀI 13 MÁY CƠ ĐƠN GIẢN Mặt
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI 13 MAY CO DON GIAN, BAI 13 MAY CO DON GIAN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay