Thực trạng đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại công ty SUDICO

6 13 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 13:33

Thực trạng đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty SUDICO Trong xu hội nhập quốc tế, cạnh tranh công ty Việt ngày khốc liệt khó khăn Các doanh nghiệp khơng phải cạnh tranh với công ty nước, mà khó khăn phải cạnh tranh với nhiều cơng ty nước ngồi có kinh nghiệm kinh tế thị trường Để cạnh tranh thành cơng, việc đầu tư vào công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực điều tất yếu Nhận thức tầm quan trọng công tác đầu tư này, nhiều công ty trọng vào công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Tuy nhiên phương pháp thực cơng tác có nhiều bất cập nhiều nguyên nhân Một nguyên nhân nhiều cơng ty chưa có phương pháp làm công việc cách bản, hệ thống thiếu tầm nhìn dài hạn xuyên suốt hoạt động khác nhau, thiếu hoạch định kế hoạch, thiếu đồng hoạt đông khác Những vấn đề đưa bàn luận nhằm góp phần tìm ngun nhân làm cơng ty đào tạo phát triển nguồn nhân lực chưa chuyên nghiệp hiệu Tầm quan trọng công tác đào tạo nhân lực Trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển vũ bão, cạnh tranh nước công ty ngày khốc liệt Cuộc cạnh tranh thể tất mặt: cơng nghệ, quản lý, tài chính, chất lượng, giá cả, v.v Nhưng hết, yếu tố đứng đằng sau cạnh tranh người Thực tế đối thủ cạnh tranh copy bí cơng ty sản phẩm, cơng nghệ, v.v Duy có đầu tư vào yếu tố người ngăn chặn đối thủ cạnh tranh chép bí Do có tính thực tiễn, nên vấn đề nghiên cứu thực trạng giải pháp phát triển nguồn nhân lực đề tài ln nóng hổi diễn đàn thông tin nghiên cứu quốc tế Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Đô thị Khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO), nơi công tác doanh nghiệp với nghành nghề kinh doanh Bất động sản việc thu hút đào tạo nguồn nhân lực vấn đề coi trọng Cơng ty Mặt khác, SUDICO có 14 đơn vị thành viên (SUDICO Tiến Xuân, SUDICO AN Khánh, SUDICO Hà Nội, SUDICO Miền Nam,…) với gần 1000 cán công nhân viên hệ thống SUDICO vấn đề đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho Công ty mối quan tâm hàng đầu Lãnh đạo công ty kế hoạch phát triển lâu dài công ty Trong tổ chức nào, bên cạnh vấn đề như: tuyển dụng, đánh giá trả thù lao cho người lao động, vấn đề quản trị người đặt lên hàng đầu; xét cho cùng, quản trị tổ chức quản trị người Con người trung tâm hoạt động nào, cho dù hoạt động đạt mức độ tự động hố Con người đóng góp cho tổ chức lao động trí óc lao động chân tay Khả lực người thứ bất biến; lao động chân tay bị “hao mòn hữu hình” sút lý sức khoẻ (sức khoẻ giảm sút theo tuổi tác); lao động trí óc bị “hao mòn vơ hình” tri thức người không bổ sung thường xuyên Vậy, câu hỏi đặt làm để hạn chế “hao mòn hữu hình” “hao mòn vơ hình” Quan sát thấy rằng, hạn chế “hao mòn vơ hình” dễ thực hạn chế “hao mòn hữu hình”; “hao mòn hữu hình” khách quan; “hao mòn vơ hình” có tác động chủ quan người Đó việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho người; nguồn nhân lực tổ chức Vì mà lựa chọn hoạt động công ty tập cá nhân “Đào tạo phát triển nguồn nhân lực” Cơng ty SUDICO Quy trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực đơn vị gồm bước sau: Lập kế hoạch đào tạo: - Các cán công nhân viên làm việc SUDICO Công ty hỗ trợ đến 50% kinh phí đào tạo có nhu cầu học tập nâng cao trình độ chun mơn: cao học (trong nước, MBA,…) hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo lớp chuyên nghành: Xây dựng, quản lý dự án, đấu thầu,… - Hàng năm, vào cuối năm trước, đơn vị thành viên gửi đăng ký nhu cầu đào tạo cho Cơng ty Trên sở đó, Cơng ty rà sốt, bổ sung tổng hợp thành kế hoạch đào tạo Công ty - Kế hoạch đào tạo tồn Cơng ty lập theo năm, có chia quý, tháng Bao gồm loại hình đào tạo chính: đào tạo bổ sung, đào tạo nâng cao đào tạo lại - Trong kế hoạch đào tạo có đề cập đến nội dung: đào tạo ai? (đào tạo đối tượng nào?), đào tạo gì? (nội dung khoá đào tạo?), dự trù tổng quát kinh phí đào tạo, liên kết với đối tác để thực chương trình đào tạo Triển khai kế hoạch đào tạo - Theo kế hoạch lập, hàng quý, Công ty triển khai khoá đào tạo: Quản lý dự án, giám đốc dự án, tư vấn giám sát,… - Tại thời điểm này, tổng hợp, rà soát, phê duyệt cách cụ thể, chi tiết vấn đề đề cập tổng quát kế hoạch đào tạo, như: danh sách học viên, nội dung chi tiết khoá đào tạo phân bổ theo thời khoá biểu cụ thể, làm việc với đối tác cụ thể giảng viên kinh phí đào tạo - Sau thống với đối tác đào tạo, ký hợp đồng đào tạo thông báo đến đơn vị cấp để bố trí cử học viên học Tổng kết, tốn kinh phí đào tạo - Sau khố đào tạo kết thúc, Cơng ty tổ chức tổng kết khố đào tạo Tuỳ tính chất khố học, cấp chứng giấy chứng nhận khố đào tạo - Sau tổ chức tốn kinh phí đào tạo khố học Trên đây, mô tả hoạt động lĩnh vực đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty Nhận xét, đánh giá: Về lý thuyết quy trình đào tạo phù hợp; nhiên, xét thực tế, đặc biệt hiệu nhiều vấn đề cần phải xem xét lại - Thứ nhất, kế hoạch đào tạo: Là quan quản lý cấp trên, định nội dung cần phải đào tạo đơn vị đứng tổ chức khố đào tạo Cơng ty thụ động khố đào tạo, cơng tác đào tạo chưa theo kịp chưa đáp ứng yêu cầu công tác SXKD Cụ thể, đơn vị cấp bị “yếu” lĩnh vực để phải đào tạo mục đích phục vụ cho SXKD, phải “trông chờ” vào cấp đề nghị, mà việc cấp đề nghị thường khơng xác, lẽ, tính người thường “hay dấu dốt” Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực cấp chưa có “tầm nhìn” dài hạn, mà thường bị vấn đề ngắn hạn chi phối - Thứ hai, đối tượng đào tạo: Có thể nói, chưa có tầm nhìn dài hạn nên dẫn đến chưa xác việc lựa chọn đối tượng đối tượng đào tạo Thay vì, đào tạo đối tượng trẻ có trình độ, có lực để tiếp thu kiến thức ngược lại thường tập trung vào đối tượng cán quản lý (những người nhiều lý lịch sử để lại) khơng đủ trình độ để tiếp thu kiến thức mới, tri thức Hơn nữa, đối tượng này, vị trí quản lý, bận rộn với cơng việc nên thời gian tham gia khố học thường không đều, dẫn đến kiến thức thu khơng đầy đủ, khơng có hệ thống - Thứ ba, kỷ luật khố đào tạo: Vì lý do, đối tượng tham gia khoá đào tạo đa phần cán quản lý nên khó việc thực nghiêm túc kỷ luật khoá học - Thứ tư, đánh giá kết trình đào tạo hiệu sau đào tạo: Chưa thiết lập quy trình kèm theo tiêu định lượng để đánh giá kết trình đào tạo hiệu sau đào tạo Chính vậy, kết q trình đạo tạo thường khơng xác hiệu sau đào tạo thường khơng có, dẫn đến việc lãng phí thời gian tài cho khố đào tạo Trên số nhận xét cá nhân tơi quy trình đào tạo đơn vị tơi Qua tơi đề xuất số giải pháp khắc phục tồn hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực sau: Để có đội ngũ cán cơng nhân viên làm việc hiệu quả, hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực phải song song thực hoạt động sau: - Công tác tuyển dụng: Cần chọn lọc nhân cách hợp lý, đảm bảo trình độ để thực tốt cơng việc giao Tránh hạn chế tuyển dụng đối tượng thân quen lực yếu làm ảnh hưởng đến công ty - Công tác đánh giá lực cán bộ: Hàng năm phải tổ chức đánh giá lại cân đối nguồn nhân lực công ty, qua loại bỏ thành phần lực không đảm bảo thực công việc - Công tác trả thù lao cho người lao động: Đây vấn đề nhậy cảm có nguồn nhân lực tốt, dồi thù lao thấp vấn đề chảy máu chất xám tất yếu xảy làm ảnh hưởng đến SXKD công ty - Kế hoạch đào tạo khơng nên lập cho tồn Cơng ty; nên phân quyền cung cấp nguồn tài cho đơn vị cấp để đơn vị cấp chủ động lập kế hoạch đào tạo đơn vị cho phù hợp với đặc thù đơn vị Cấp phải có tầm nhìn dài hạn tổ chức số khoá đào tạo lợi ích lâu dài, lợi ích tương lai tổ chức - Về đối tượng đào tạo: Do để cấp chủ động vấn đề đào tạo; vậy, họ có định xác lựa chọn đối tượng đào tạo lợi ích cụ thể đơn vị họ - Về kỷ luật khố đào tạo: Nên thiết lập quy trình để kiểm soát việc thực nghiêm túc kỷ luật khoá học - Về đánh giá kết trình đào tạo hiệu sau đào tạo: Phải xây dựng quy trình kèm theo tiêu định lượng để đánh giá kết trình đào tạo hiệu sau đào tạo Đặc biệt quy trình đánh giá hiệu sau đào tạo Tài liệu tham khảo: - Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực - Chương trình đào tạo thạc sỹ Quản trị kinh doanh quốc tế, Griggs University; - Website: Http://sudicosd.com.vn; - http://www.doanhnhan360.com ... hoạt động công ty tập cá nhân Đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty SUDICO Quy trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực đơn vị gồm bước sau: Lập kế hoạch đào tạo: - Các cán công nhân viên... hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực sau: Để có đội ngũ cán cơng nhân viên làm việc hiệu quả, ngồi hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực phải song song thực hoạt động sau: - Công tác... đào tạo chính: đào tạo bổ sung, đào tạo nâng cao đào tạo lại - Trong kế hoạch đào tạo có đề cập đến nội dung: đào tạo ai? (đào tạo đối tượng nào?), đào tạo gì? (nội dung khố đào tạo? ), dự trù
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại công ty SUDICO , Thực trạng đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại công ty SUDICO

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay