Thực trạng công tác tuyển dụng tại công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng hà giang

16 4 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 13:33

... tuyển dụng công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Hà Giang a Giới thiệu sơ lược công ty cổ phần TVTK Xây dựng Hà Giang - Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế XD Hà Giang - Tên viết... nhà nước cổ phần năm 2006 - Ngành nghề kinh doanh Công ty: Tư vấn khảo sát, quy hoạch, lập dự án, thiết kế, quản lý dự án, tư vấn đấu thầu, tư vấn giám sát, đầu tư, xây dựng công trình xây dựng, ... đến công tác tuyển dụng công ty M 01- CT/HCTC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG Kỳ Năm 2011 Để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2011 Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng Hà Giang có nhu cầu tuyển
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng công tác tuyển dụng tại công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng hà giang , Thực trạng công tác tuyển dụng tại công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng hà giang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn