THỰC TRẠNG CHẾ độ THÙ LAO LAO ĐỘNG tại NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THANH hóa

14 2 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 13:33

Trong xu hội nhập quốc tế, cạnh tranh công ty Việt ngày khốc liệt khó khăn Các doanh nghiệp khơng phải cạnh tranh với cơng ty nước, mà khó khăn phải cạnh tranh với nhiều công ty nước ngồi có kinh nghiệm kinh tế thị trường Để cạnh tranh thành cơng, việc đầu tư vào công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực điều tất yếu Nhận thức tầm quan trọng công tác đầu tư này, nhiều công ty nhà nước trọng vào công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Tuy nhiên phương pháp thực cơng tác có nhiều bất cập nhiều nguyên nhân Một nguyên nhân nhiều cơng ty chưa có phương pháp làm công việc cách bản, hệ thống thiếu tầm nhìn dài hạn xuyên suốt hoạt động khác nhau, thiếu hoạch định kế hoạch, thiếu đồng hoạt đông khác Những vấn đề đưa bàn luận nhằm góp phần tìm ngun nhân làm cơng ty đào tạo phát triển nguồn nhân lực chưa chuyên nghiệp hiệu Trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển vũ bão, cạnh tranh nước công ty ngày khốc liệt Cuộc cạnh tranh thể tất mặt: cơng nghệ, quản lý, tài chính, chất lượng, giá cả, v.v Nhưng hết, yếu tố đứng đằng sau cạnh tranh người Thực tế đối thủ cạnh tranh copy bí cơng ty sản phẩm, cơng nghệ, v.v Duy có đầu tư vào yếu tố người ngăn chặn đối thủ cạnh tranh chép bí Do có tính thực tiễn, nên vấn đề nghiên cứu thực trạng giải pháp phát triển nguồn nhân lực đề tài ln nóng hổi diễn đàn thông tin nghiên cứu quốc tế Do vậy, việc đào tạo phát triển đội ngũ lao động nói chung, đội ngũ lao động doanh nghiệp nhà nước Việt nam nói riêng lại đặt cấp thiết lúc hết, điều kiện Việt nam hội nhập ASEAN, BAT WTO Muốn nhanh chóng đào tạo phát triển nguồn nhân lực tốt, phải hiểu rõ vấn đề gặp phải công tác Nguồn nhân lực yếu tố quan trọng hàng đầu, định phát triển kinh tế Chưa lúc vấn đề phát triển nguồn nhân lực trở thành vấn đề thời nóng bỏng nước ta giai đoạn mà Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại giới (WTO) Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực giữ vai trò quan trọng cho phát triển kinh tế nói chung, ngành ngân hàng nói riêng I - THÙ LAO LAO ĐỘNG TRONG TỔ CHỨC LÀ GÌ ? Trong kinh tế thị trường nay, tiền lương cơng cụ chủ yếu làm đòn bẩy kinh tế Thông qua tiền lương, nhà quản lý khuyến khích người lao động tăng suất lao động, khuyến khích tinh thần trách nhiệm họ Vậy thực chất tiền lương - tiền cơng gì? Ta hiểu rằng: tiền lương hay gọi tiền cơng phạm trù kinh tế hiểu số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động người lao động tiêu hao sức lao động để làm việc theo yêu cầu người sử dụng lao động Khái niệm: Thù lao lao động tất "khoản" mà người lao động nhận thông qua quan hệ thuê mướn người lao động với người sử dụng lao động Các thành phần thù lao lao động gồm: Thù lao tài thù lao phi tài 2.1 Thù lao tài chính: - Thù lao tài trực tiếp: Là tiền công nhận dạng lương tuần, lương tháng, tiền thưởng, tiền hoa hồng - Thù lao tài gián tiếp : Bảo hiểm, trợ cấp xã hội, phúc lợi, an sinh xã hội 2.2 Thù lao phi tài chính: Là thoả mãn mà người nhận từ thân công việc từ môi trường tâm lý vật chất nơi họ làm việc II - THỰC TRẠNG CHẾ ĐỘ THÙ LAO LAO ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THANH HĨA Lịch sử hình thành phát triển NHCT Thanh Hóa Chi nhánh ngân hàng cơng thương Thanh Hóa chi nhánh trực thuộc Ngân hàng TMCP cơng thương Việt Nam, có trụ sở đặt số 17 Phan Chu Trinh, Phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa Chi nhánh thành lập vào năm 1990, với phương châm "Vì thành đạt người, nhà, doanh nghiệp", hoạt động chủ yếu chi nhánh NHCT Thanh Hóa kinh doanh tiền tệ Từ chỗ NHTM quốc doanh tách từ NHNN ban đầu sở vật chất nghèo nàn, nhân ít, trình độ nghiệp vụ hạn chế Nhưng sau 20 năm hoạt động không ngừng phát triển, đến quy mô Ngân hàng lớn mạnh gấp nhiều lần Hiện chi nhánh có mạng lưới rộng bao gồm: phòng GD loại 1, PGD loại trải rộng khắp thành phố số huyện địa bàn tỉnh (không kể chi nhánh Sầm Sơn Bỉm Sơn tách trực thuộc Trung ương) Đến tháng 6/2011, nguồn vốn huy động ngân hàng đạt 2.611 ngàn tỷ đồng, dư nợ đạt gần 2.272 tỷ đồng Ngân hàng chủ động kiểm sốt tốc độ tăng trưởng tín dụng phù hợp với nguồn vốn khả kiểm soát rủi ro tín dụng mức cho phép Cùng với kết kinh doanh, việc tuân thủ chặt chẽ quy định pháp luật, tính minh bạch hoạt động, hài hồ lợi ích cán bộ, khách hàng tạo cho ngân hàng bước vững hướng tới mục tiêu phát triển bền vững lợi nhuận năm sau cao năm trước riêng tháng đầu năm 2011 đạt 8,3 t ỷ đồng Hiện chi nhánh NHCT Thanh Hóa có 178 cán bộ, phần lớn có trình độ Thạc sỹ, Đại học, Cao đẳng; với hệ thống máy móc phục vụ cơng việc đại lòng nhiệt tình trách nhiệm với cơng việc, CBCNV ngân hàng cơng thương Thanh Hóa khơng ngừng học hỏi nhằm nâng cao kiến thức hoàn thiện nghiệp vụ để phục vụ khách hàng ngày tốt Ngân hàng dần tự khẳng định vị mình, hồ chung vào dòng chảy tồn hệ thống, để tạo ngân hàng có uy tín lòng khách hàng xứng đáng ngân hàng lớn địa bàn, đạt chuẩn ISO Các hoạt động kinh doanh ngân hàng 2.1 Huy động nguồn vốn: - Nhận loại tiền gửi toán: - Nhận loại tiền gửi tiết kiệm: - Phát hành giấy tờ có giá trị kỳ phiếu, chứng tiền gửi ngắn hạn với lãi suất hấp dẫn phương thức tốn linh hoạt 2.2 Hoạt động tín dụng : - Tài trợ vốn cho cá nhân tổ chức nước nhằm đáp ứng nhu cầu tài cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh hàng hoá dịch vụ; - Cho vay sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế gia đình; - Cho vay mua, sửa chữa xây dựng nhà cửa; - Cho vay mua tơ trả góp; - Cho vay cầm cố giấy tờ có giá; - Cho vay cán công nhân viên theo lương; - Hạn mức thấu chi, cho vay tiêu dùng, tín dụng khác 2.3 Hoạt động ngân quỹ dịch vụ toán: - Mua bán giấy tờ có giá; - Thu hộ chi hộ tiền mặt VNĐ ngoại tệ; - Chi trả lương cho cán công nhân viên qua tài khoản Ngân hàng; - Thanh toán uỷ nhiệm chi, uỷ nhiệm thu, toán séc, toán thông qua thị trường liên Ngân hàng; - Kiểm tiền, đổi tiền rách hỏng 2.4 Dịch vụ: - Dịch vụ thẻ: phát hàng toán thẻ ghi nợ ATM - Dịch vụ toán thẻ VISA, MASTER, POS - Chuyển séc du lịch - Dịch vụ SMS Banking, Internet Banking; Cơ cấu tổ chức 3.1.Mơ hình tổ chức Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam, chi nhánh Thanh Hóa P.KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP P.KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN P.GIAO DỊCH LOẠI P.KẾ TỐN TÀI CHÍNH P.TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH BAN GIÁM ĐỐC P.TIỀN TỆ KHO QUỸ P.KẾ HOẠCH TỔNG HỢP P.THƠNG TIN ĐIỆN TỐN P.GIAO DỊCH LOẠI 3.2 Chức nhiệm vụ phòng ban Mỗi phòng ban có chức nhiệm vụ riêng biệt, hỗ trợ, phối hợp với để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà ban giám đốc giao trách nhiệm + Phòng Khách hàng Doanh nghiệp: Là phòng nghiệp vụ trực tiếp giao dịch với khách hàng để khai thác vốn VNĐ ngoại tệ doanh nghiệp nhà nước, công ty TNHH thực nghiệp vụ liên quan đến tín dụng, quản lý sản phẩm tín dụng phù hợp với chế độ, thể lệ hành hướng dẫn NHCT Việt Nam, Thực nghiệp vụ tài trợ thương mại Thực nghiệp vụ khác giám đốc giao + Phòng Khách hàng cá nhân: Là phòng nghiệp vụ trực tiếp giao dịch với khách hàng để khai thác vốn VNĐ ngoại tệ doanh nghiệp tư nhân, hộ cá thể, thực nghiệp vụ liên quan đến cho vay cá nhân, quản lý sản phẩm tín dụng phù hợp với chế độ, thể lệ hành hướng dẫn NHCT Việt Nam Ngồi phòng quản lý phòng GD loại điều hành tất nghiệp vụ nhân phòng GD loại Thực nghiệp vụ khác giám đốc giao + Phòng kế tốn tài chính: Là phòng nghiệp vụ thực giao dịch trực tiếp với khách hàng, nghiệp vụ công việc khác liên quan đến cơng tác quản lý tài chính, chi tiêu nội bộ; Cung cấp dịch vụ ngân hàng liên quan đến nghiệp vụ toán, xử lý hoạch toán giao dịch Quản lý chịu trách nhiêm hệ thống giao dịch máy, quản lý quỹ tiển mặt đến giao dịch viên theo qui định Nhà nước NHCT Việt Nam Thực nhiệm vụ tư vấn theo qui định nhà nước NHCT Việt Nam Lập kế hoạch cân đối vốn kinh doanh quí, năm Thực nhiệm vụ tư vấn cho khách hàng sử dụng sản phẩm ngân hàng Thực cơng tác liên quan đến tốn bù trừ, toán điện tử, toán liên ngân hàng + Phòng Tổ chức - Hành chính: Là phòng làm nhiệm vụ thực công tác tổ chức cán đào tạo chi nhánh theo chủ trương sách nhà nước quy định NHCT Việt Nam, có trách nhiệm tham mưu cho giám đốc tổ chức máy kinh doanh, bố trí nhân phù hợp với yêu cầu chi nhánh Thực cơng tác quản trị văn phòng phục vụ tốt cho hoạt động kinh doanh chi nhánh Thực hiên công tác lễ tân,tiếp khách chi nhánh Chuẩn bị điều kiện cần thiết để hội họp, hội thảo sơ kết BGĐ tiếp khách Thực số công việc khác giám đốc giao + Phòng Kế hoạch tổng hợp: Là phòng có nhiệm vụ làm công tác tham mưu cho ban giám đốc, lên kế hoạch; tiêu nguồn vốn, dư nợ, thi đua khen thưởng, ngồi phòng kiêm ln cơng tác phát triển dịch vụ sản phẩm ngân hàng như: bảo hiểm, chứng khốn vv + Phòng Thơng tin - Điện tốn: Đây phòng có nhiệm vụ quản trị hệ thống cơng nghệ thơng tin, máy móc thiết bị vi tính, hệ thống mạng, hệ thống máy chủ, hệ thống ATM đầu mối làm việc với TT CNTT NHCT Việt Nam Ngoài thực công tác khác ban giám đốc giao + Phòng tiền tệ - kho quỹ: Là phòng nghiệp vụ quản lý an toàn kho quỹ, quản lý quỹ tiền mặt theo qui định NHNN NHCT Việt Nam; ứng thu tiền cho giao dịch viên, phòng giao dịch, thu chi tiền mặt cho doanh nghiệp có thu, chi tiền mặt lớn.;Thực số cơng tác khác giám đốc giao + Phòng giao dịch loại 1: Là phòng nghiệp vụ trực tiếp giao dịch tiền gửi, cho vay với khách hàng cá nhân, tổ chức kinh tế, tổ chức trị xã hội, để khai thác nguồn vốn đáp ứng nhu cầu giao dịch khách hàng Phòng giao dịch loại 1có dấu riêng quan có thẩm quyền cấp để hoạt động, thực giao dịch cửa, nối mạng trực tuyến với trụ sở chi nhánh Phòng giao dịch loại mơ hình hoạt động chi nhánh con, trực thuộc chi nhánh Tỉnh Ngoài thực nhiêm vụ khác giám đốc chi nhánh giao Đặc điểm nguồn nhân lực: - Ngân hàng Cơng thương Thanh Hóa ngân hàng nằm địa bàn tỉnh lớn, đất rộng người đông, nên nhân lực đông, cấu độ tuổi tương thích đáp ứng đủ nhu cầu cơng việc, chi nhánh trẻ hoá đội ngũ cán cách tuyển dụng cán trẻ có lực trình độ, học vấn, động viên cán cao tuổi, gần đến tuổi nghỉ hưu nghỉ chế độ sớm, phần để hiệu công việc, phần theo tiêu nhân Ngân hàng cơng thương Việt Nam giao Phân tích thực trạng chế độ thù lao lao động Ngân hàng Cơng thương Thanh Hố Như biết: Thù lao lao động tất “khoản” mà người lao động nhận thông qua quan hệ thuê mướn họ với tổ chức Cán công nhân viên NHCT Thanh Hóa hưởng thù lao lao động hai dạng (Thù lao tài thù lao phi tài chính) 5.1 Thù lao tài chính: Hiện chi nhánh NHCT Thanh Hóa thực chi trả lương cho CBCNV theo quy định chung NHTMCP Công Thương Việt Nam (Theo định số 126/QĐ-HĐQT –NHCT2 ngày 04/02/2008 Chủ tịch HĐQT NHTMCP Công thương Việt Nam v/v ban hành quy định chi trả tiền lương hệ thống NHCTVN) Hình thức trả lương: trả lương theo thời gian gắn với chức danh, vị trí cơng việc, phù hợp với hiệu kinh doanh hiệu công việc Nguyên tắc chi trả lương : Tiền lương tiền công thành phần thù lao lao động Đó phần thù lao cố định (thù lao bản) mà người lao động nhận cách thường kỳ thông qua quan hệ thuê mướn họ với tổ chức Trong đó, tiền lương số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động họ thực công việc cách cố định thường xuyên theo đơn vị thời gian, lương tuần hay lương tháng Còn tiền cơng số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động họ thực công việc tuỳ thuộc vào số lượng thời gian làm việc thực tế số lượng sản phẩm thực tế sản xuất khối lượng công việc thực tế thực - Đảm bảo quyền lợi người lao động theo chế độ tiền lương nhà nước quy định - Phân phối tiền lương đến đơn vị theo kết hiệu kinh doanh, giao đơn giá tiền lương theo định hướng chế thị trường - Thực chi trả tiền lương đến người lao động theo lần: + Lần 1: Tiền lương theo chế độ nhà nước quy định (lương bản) + Lần 2: Tiền lương kinh doanh trả theo hệ số lương kinh doanh NHCT quy định hệ số xác định theo vị trí cơng việc, suất , chất lượng, hiệu công việc Tiền lương Kinh doanh cuối năm tuỳ thuộc mức độ hoàn thành chi nhánh (Thực chất tiền lương hàng tháng mà chi nhánh giữ lại % lương hàng tháng cán bộ) Một phần thu nhập tiền thưởng với người lao động hoàn thành tốt xuất sắc nhiệm vụ, vượt mức khối lượng cơng việc giao - Gắn sách tiền lương với sách đãi ngộ lao động có trình độ tay nghề cao, lao động giỏi - Đảm bảo cơng khai, dân chủ, minh bạch, q trình phân phối chi trả tiền lương đến người lao động Trên sở đơn giá tiền lương NHCT Việt nam giao chi nhánh tính tổng quỹ lương hưởng (theo kết kinh doanh mình) tổng quỹ lương lần “lần 1” “ lần 2” Hàng tháng người lao động nhận đầy đủ “lần 1” theo chế độ Nhà nước lần lại (tổng quỹ lương trừ lần 1) phân phối theo kết cơng việc, bình bầu xếp loại danh hiệu A,B,C (A: hưởng 100%, B: hưởng 90%, C: hưởng 80%) Đầu tháng sau họp giao phòng giao tiêu kế hoạch cho cá nhân, cuối tháng sở công việc đạt phòng tổ chức họp bình bầu xếp loại A,B,C cho cán phòng gửi kết hội đồng lương chi nhánh để xem xét lần cuối trước trả lương cho người lao động Kết A, B, C tháng sử dụng để xem xét khen thưởng hàng năm ngày lễ tết sở để đánh giá xếp loại cán bộ…Tuy nhiên “lần 2” - Lương kinh doanh: chia làm bảng lương riêng biệt bảng lương theo chức lãnh đạo bảng lương nhân viên Hai bảng lương thể rõ ràng phân định trách nhiệm trả cho vị trí cơng việc (ví dụ: trưởng phòng quản lý cơng việc phức tạp có tính rủi ro cao hệ số lương cao ngược lại) Tính ưu việt chế tiền lương khuyến khích người lao động hăng say làm việc phần khắc phục hạn chế: Làm việc lâu năm lương cao, sống lâu lên lão làng Ngồi việc tính chi trả thù lao tài trực tiếp chi nhánh đảm bảo chế độ bảo hiểm Y tế, bảo hiểm xã hội đầy đủ cho CBCNV… Hàng năm sở kết đạt chi nhánh quyền trích lập quỹ quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi …Việc sử dụng quỹ phù hợp đảm bảo công ( sử dụng quỹ vào công việc cụ thể khen thưởng cho có thành tích xuất sắc, quỹ phúc lợi phục vụ cho CBCNV thăm quan nghỉ mát, học hỏi kinh nghiệm , không không hưởng - Không chi trực tiếp tiền…).Đây nét chung hệ thống Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam áp dụng CBCNVC 5.2 Thù lao phi tài chính: Chi nhánh NHCT Thanh Hóa trực thuộc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Là quan trung ương đóng địa bàn nên khẳng định thương hiệu tong giao dịch với khách hàng, quan cấp chứng nhận ISO Vì thân tơi nói riêng đồng nghiệp nói chung tự hào quan Ngồi mơi trường làm việc hệ thống Vietinbank thuận lợi, sở vật chất khang trang, đồng nghiệp phần lớn người có trình độ, có sách đãi ngộ thoả đáng… Gần hai trăm trái tim có chung nhịp đập thể lớn công tác dịch vụ thu hút khách hàng Điều tạo khối đoàn kết nội quan nhắm đạt kết kinh doanh cao nhất, ngồi thu nhập theo qui dịnh NN, cán Ngân hàng Cơng thương Thanh Hóa khơng hưởng mức thù lao tài cơng hưởng thù lao phi tài “lớn” so với quan tổ chức khác địa bàn tỉnh Thanh Hoá Điều tạo động lực lớn hàng ngũ cán công chức khối quan, hầu hết phòng ban thể hết khả để hồn thành tốt tiêu kế hoạch giao Những hạn chế nguyên nhân liên quan đến chế độ thù lao lao động Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Thanh Hố - Tại chi nhánh có phận (khoảng 40%) làm 80% lợi nhuận người hưởng mức lương người khác có khơng đáng kể so với công sức mà họ bỏ - Các phận khác có tiêu đánh giá khác nhau, phận giao tiêu chặt chẽ đánh giá nghiêm túc phận nhiều cán bị xếp loại B,C ngược lại - Nó phụ thuộc lớn vào việc đánh giá thực công việc; Đánh giá thực cơng việc q trình phức tạp chịu nhiều ảnh hưởng tình cảm người dựa đánh giá chủ quan người đánh giá kể tổ chức xây dựng sử dụng hệ thống tiêu chuẩn khách quan thực cơng việc nên tính công bị hạn chế Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chế độ thù lao lao động Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Thanh Hoá Thù lao lao động biểu tiền phần hao phí lao động sống mà doanh nghiệp trả cho người lao động theo thời gian, khối lượng cơng việc mà họ đóng góp Trong kinh tế thị trường, thù lao lao động biểu thước đo giá trị gọi tiền lương Thù lao lao động phận chi phí cấu thành nên giá trị sản phẩm, dịch vụ nên doanh nghiệp phải sử dụng lao động cách có hiệu nhằm tiết kiệm chi phí, góp phần hạ giá thành sản phẩm Thực tốt công tác thù lao lao động biện pháp cần thiết giúp cho công tác quản lý lao động tiền lương lao động vào nề nếp, thúc đẩy người lao động chấp hành tốt kỷ luật lao động, tăng suất hiệu suất công tác Đồng thời tạo sở cho việc trả thù lao theo nguyên tắc phân phối theo lao động sở để xác định giá thành sản phẩm giá bán sản phẩm Mặt khác, việc trả thù lao lao động để xác định khoản nghĩa vụ phải nộp cho ngân sách Nhà nước, cho quan phúc lợi xã hội - Người đứng đầu (Giám đốc) muốn đánh giá phận khác cách cơng phải giao tiêu cho phận; cuối kỳ đánh giá phận tốt % xếp loại A, sở phận xếp loại A,B,C cho cá nhân phận phòng ban phận đánh giá nghiêm túc kết đóng góp thành viên (chắc chắn lúc người làm nhiều phải xếp loại A làm phải xếp loại B,C) - Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn khách quan dựa vào tiêu đánh giá dàng, để làm đánh giá, hạn chế đến mức thấp phải sử dụng tiêu mà đánh giá dựa vào lý trí - KẾT LUẬN Quản trị nhân gắn liền với tổ chức, quan tổ chức cần phải có phận nhân Quản trị nhân thành tố quan trọng chức quản trị, có gốc rễ nhánh trải rộng khắp nơi tổ chức Quản trị nhân diện khắp phòng ban, cấp quản trị có nhân viên quyền phải có quản trị nhân Cung cách quản trị nhân tạo bầu khơng khí văn hố cho doanh nghiệp Đây yếu tố định đến thành bại doanh nghiệp Công tác quản trị nhân giúp tìm kiếm, phát triển trì đội ngũ nhân viên quản lý chất lượng - người tham gia tích cực vào thành công công ty Các tổ chức trông mong vào nhà chuyên môn quản trị nhân giúp họ đạt hiệu suất cao với hạn chế lực lượng lao động Một yêu cầu quản trị nhân tìm người, số lượng thời điểm điều kiện thỏa mãn doanh nghiệp nhân viên Khi lựa chọn người có kỹ thích hợp làm việc vị trí nhân viên lẫn cơng ty có lợi Để việc quản lý người có hiệu quả, sách quản lý cần đồng với Trong công tác quản lý nguồn nhân lực, công tác đào tạo cần phải thực đồng với công tác quản lý người chủ yếu khác thiết kế phân tích cơng việc, tuyển chọn, sử dụng đánh giá kết công việc, trả lương phúc lợi Với cách tiếp cận quản lý kinh doanh hiệu quả, khâu công tác thiết kế công việc Cần phải phân tích rõ cơng việc, đưa mơ tả công việc cụ thể rõ ràng, làm sở cho công tác quản lý người khác Thế doanh nghiệp nhà nước khơng có mơ tả cơng việc cho vị trí, chịu quản lý Lao độngThương binh – Xã hội với cách tiếp cận kinh tế kế hoạch tập trung Ngày phải chuyển sang hoạt động kinh tế thị trường, đa số doanh nghiệp chưa đào tạo phương pháp quản lý kinh doanh kinh tế thị trường Do khơng có mơ tả cơng việc cho vị trí cơng việc cơng ty, hình dung người cơng việc có phần mơ hồ, thiếu phân định rõ ràng, không rõ ràng chi tiết yêu cầu trình độ, kỹ cụ thể cho vị trí cơng việc Khi thiếu mô tả công việc với yêu cầu trình độ, kỹ lực cụ thể cho vị trí cơng việc, việc xác định nhu cầu đạo tạo mơ hồ Nguồn lực người đóng vai trò quan trọng hoạt động doanh nghiệp hay tổ chức Do việc khai thác tốt nguồn lực để phục vụ phát triển doanh nghiệp xã hội vấn đề quan trọng việc quản lý tổ chức doanh nghiệp Việc quản lý nguồn lực đòi hỏi hiểu biết người nhiều khía cạnh, quan niệm người yếu tố trung tâm phát triển Các kỹ thuật quản lý nhân lực thường có mục đích tạo điều kiện để người phát huy hết khả tiềm ẩn, giảm lãng phí nguồn lực, tăng hiệu tổ chức Tài liệu tham khảo: - Nghị định số 114/2002/NĐ-CP Chính Phủ ngày 31/12/2002 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Bộ Luật Lao động tiền lương; - Quản trị nhân theo quan điểm tổng thể - TP.HCM: NXB Thống kê, 2000 - Tài liệu môn học “Quản trị nguồn nhân lực” chương trình GaMBA Đại học Griggs – Hoa Kỳ - Cuốn “Quản trị nhân sự” NXB Lao động – Xã hội Tác giả Nguyễn Hữu Thân - Cuốn ‘Chiến lược kế hoạch giám đốc mới” – Tác giả: Th.S Nguyễn Văn Dung - NXB Giao Thông Vận Tải – 2009 - Căn Bộ luật Lao động ngày 23 tháng năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật Lao động ngày 02 tháng năm 2002; ... - THỰC TRẠNG CHẾ ĐỘ THÙ LAO LAO ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THANH HĨA Lịch sử hình thành phát triển NHCT Thanh Hóa Chi nhánh ngân hàng cơng thương Thanh Hóa chi nhánh. .. tính cơng bị hạn chế Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chế độ thù lao lao động Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Thanh Hoá Thù lao lao động biểu tiền phần hao phí lao động sống mà doanh... phần để hiệu công việc, phần theo tiêu nhân Ngân hàng công thương Việt Nam giao Phân tích thực trạng chế độ thù lao lao động Ngân hàng Cơng thương Thanh Hố Như biết: Thù lao lao động tất “khoản”
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG CHẾ độ THÙ LAO LAO ĐỘNG tại NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THANH hóa , THỰC TRẠNG CHẾ độ THÙ LAO LAO ĐỘNG tại NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THANH hóa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay