Phân tích thực trạng về hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại tập đoàn dầu khí việt nam

12 6 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 13:33

Phân tích thực trạng hoạt động Đào tạo phát triển nguồn nhân lực Tập đồn Dầu khí Việt Nam từ năm 2006 đến năm 2010 kế hoạch đào tạo phát triển nhân lực năm 2011 Nêu hạn chế đề xuất số giải pháp để khắc phục BÀI LÀM I Giới thiệu chung Hoạt động quản trị nguồn nhân lực liên quan đến tất vấn đề thuộc quyền lợi, nghĩa vụ trách nhiệm nhân viên nhằm đạt hiệu cao cho tổ chức lẫn nhân viên Các hoạt động chủ yếu quản trị nguồn nhân lực theo ba nhóm chức chủ yếu sau đây: - Nhóm chức thu hút nguồn nhân lực: Nhóm chức trọng vấn đề đảm bảo có đủ số lượng nhân viên với phẩm chất phù hợp cho cơng việc doanh nghiệp - Nhóm chức đào tạo, phát triển: Nhóm chức trọng việc nâng cao lực nhân viên, đảm bảo cho nhân viên doanh nghiệp có kỹ năng, trình độ lành nghề cần thiết để hồn thành tốt nhiệm vụ giao tạo điều kiện cho nhân viên phát triển tối đa lựcnhân - Nhóm chức trì nguồn nhân lực: Nhóm chức trọng đến việc trì sử dụng có hiệu nguồn nhân lực doanh nghiệp Nhóm chức gồm hai chức nhỏ kích thích, động viên nhân viên trì, phát triển mối quan hệ lao động tốt đẹp doanh nghiệp Giáo dục, đào tạo phát triển lực người lao động có ảnh hưởng vô to lớn đến phát triển kinh tế, xã hội quốc gia khả cạnh tranh quốc tế doanh nghiệp Nhu cầu đào tạo phát triển nhân viên tổ chức tăng nhanh với phát triển hợp tác cạnh tranh quốc tế, công nghệ tiên tiến áp lực kinh tế xã hội Đào tạo yếu tố nhằm đáp ứng mục tiêu chiến lược tổ chức Đào tạo phát triển áp dụng nhằm: - Trực tiếp giúp nhân viên thực công việc tốt hơn, đặc biệt nhân viên thực công việc không đáp ứng tiêu chuẩn mẫu, nhân viên nhận công việc - Cập nhật kỹ năng, kiến thức cho nhân viên, giúp họ áp dụng thành công thay đổi công nghệ, kỹ thuật doanh nghiệp - Tránh tình trạng quản lý lỗi thời Các nhà quản trị cần áp dụng phương pháp quản lý cho phù hợp với thay đổi quy trình cơng nghệ, kỹ thuật môi trường kinh doanh - Giải vấn đề tổ chức Đào tạo phát triển giúp nhà quản trị giải vấn đề mâu thuẫn, xung đột cá nhân cơng đồn với nhà quản trị, đề sách quản lý nguồn nhân lực doanh nghiệp có hiệu - Hướng dẫn cơng việc cho nhân viên Nhân viên thường gặp nhiều khó khăn, bỡ ngỡ ngày đầu làm việc tổ chức, doanh nghiệp, chương trình định hướng cơng việc nhân viên giúp họ mau chóng thích ứng với mơi trường làm việc doanh nghiệp - Chuẩn bị đội ngũ cán quản lý, chuyên môn kế cận Đào tạo phát triển giúp cho nhân viên có kỹ cần thiết cho hội thăng tiến thay cho cán quản lý, chuyên môn cần thiết - Thỏa mãn nhu cầu phát triển cho nhân viên Được trang bị kỹ chuyên môn cần thiết kích thích nhân viên thực cơng việc tốt hơn, đạt nhiều thành tích tốt hơn, muốn trao nhiệm vụ có tính thách thức cao hơn, có nhiều hội thăng tiến II Cơng tác đào tạo phát triển nhân lực Tập đồn Dầu khí Việt Nam Thực trạng cơng tác đào tạo phát triển nhân lực Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Tập đồn Dầu khí Việt Nam xây dựng hệ thống tư vấn, quản lý tổ chức công tác đào tạo bao gồm: Hội đồng Đào tạo, Hội đồng tuyển sinh, Ban Đào tạo Phát triển nhân lực Tập đoàn; Phòng/Ban Tổ chức nhân Đào tạo đơn vị thành viên Sự phát triển mở rộng hoạt động Ngành Dầu khí ngồi nước, đẩy mạnh hoạt động dầu khí nhà thầu nước Việt Nam động lực tạo nhu cầu đào tạo cán bộ, thúc đẩy công tác đào tạo phát triển nhân lực Từ năm 2006 đến năm 2010, số lượng khoá đào tạo người tham gia khoá đào tạo phát triển qua năm Số liệu chi tiết thể bảng sau: Bảng 1: Số lượt cán cơng nhân viên – khố đào tạo giai đoạn 2006 - 2010 Năm Số lượt người Số khoá đào Số Đào đào tạo tạo SV tạo Chi phí Sau Các PVN Các ĐH PVN 122 đơn vị 937 36 58 Tổng cộng Số Số Chi phí PVN Các đơn Lượt khoá (Tr VND) (Tr vị (Tr 50.916 VND) 118.443 người 11.852 ĐT 1.059 109.384 19.328 1.581 242.645 2006 1.851 đơn vị 10.001 2007 1.769 17.559 88 1493 37 71 58.468 VND) 124.202 2008 2.061 22.798 164 1559 50 84 138.648 142.423 24.859 1.723 281.071 2009 2.243 28.271 221 2637 44 45 95.040 240.736 30.514 2.858 335.776 2010 2.756 72.821 675 4934 35 50 97.000 250.000 75.577 5.609 347.000 1.270 11.560 202 308 513.358 802.518 162.130 12.830 1.315.876 Tổng 10.680 151.450 số Bảng : Kết đào tạo Trường Cao đẳng nghề Dầu khí giai đoạn 2006 - 2010 Năm Kế hoạch Tập đoàn Dịch vụ đào tạo Số khố Cơng Bồi Số người Bồi Cơng dưỡng nhân kỹ thường thuật xuyên 783 1.130 nhân dưỡng kỹ thường 2006 thuật 27 xuyên 43 2007 23 45 638 2008 23 48 2009 29 2010 Tổng Tổng cộng Số Số lượt khóa người Tổng cộng Số Số lượt khố người chi phí (Triệu VND) 70 1.913 459 5.753 9.948,8 1.117 68 1.755 310 5.164 12.990,5 657 1.069 71 1.726 527 8.868 16.608,7 61 870 1.269 90 2.139 456 7.797 30.697,0 32 68 960 1.405 100 2.365 479 8.970 45.000,0 134 265 3.908 5.990 399 9.898 2.231 36.552 115.245,0 số Bảng 3: Công tác đào tạo cho dự án giai đoạn 2006 - 2010 Số Thời Số nhân gian STT Tên dự án Số lượt Kinh phí Tổng cộng khoá lực vận người đào vận hành đào tạo tạo Triệu Triệu USD Triệu VND VND hành Đạm Phú Mỹ 2004 750 81 1350 25.000 0,00 25.000 NM Điện Nhơn Trạch 2009 125 51 872 2.000 Điện Cà Mau & 2008 152 15 721 56.994 Đạm Cà Mau 2010 550 82 1712 31.000 0,72 43.888 NMLD Dung Quất 2009 1270 363 6439 13.364,00 240.552.000 Nhà máy Polypropylen Công ty Dung dịch khoan 2010 98 21 125 0,87 15.588 hố phẩm DK Cơng ty du lịch Dầu khí 2010 2008- 15 132 1.124 0,24 5.444 Phương Đông 2010 38 487 3.199 0,00 3.199 20099 Trường Đại học DK 2010 Tổng cộng 2.945 666 104 505 11.942 60.828 0,69 12.982 13.366,52 240.717.094 Bảng : Thống kê trình độ đào tạo giai đoạn 2006 – 2008 Tổng số lao động Năm (người) Đại học, cao Trung cấp + Công đẳng nhân kỹ thuật Số % lượng Trên đại học Số Lao động khác Số % lượng % lượng Số % lượng 2006 22.583 703 3,11 9.311 41,32 10509 46,54 2.060 9,12 2007 25.786 957 3,71 12145 47,10 10540 40,87 2144 8,31 2008 27.350 1.000 3,66 13.593 49,70 10.005 36,58 2.752 10,05 Đánh giá chung công tác đào tạo phát triển nhân lực từ năm 2006 đến năm 2010, trình độ kỹ thuật đội ngũ cán Tập đồn Dầu khí nâng cao (bảng 4) thay chuyên gia người nước ngồi Ví dụ Viêtsovpetro, số lượng chun gia chiếm có 5% tổng số lao động có người Việt Nam đảm nhận hầu hết vị trí quan trọng Một ví dụ khác Công ty điều hành đường ống Nam Côn Sơn, giai đoạn đầu số lượng chuyên gia chiếm tới 30 % nhân sự, sau năm vận hành, đến có chun gia người nước ngồi tổng số 198 nhân công ty Rút kinh nghiệm từ năm trước xuất phát từ nhu cầu công việc, Kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011 – 2015 Tập đoàn Dầu khí Việt Nam xây dựng quan điểm sau: - Công tác đào tạo phát triển nhân lực phải gắn liền thực tế sản xuất Tập đồn - Cơng tác đào tạo phát triển nhân lực phải trước bước theo phương châm đồng bộ, có hệ thống, theo chuẩn mực quốc tế chuyên nghiệp hoá, tăng cường đào tạo kỹ làm việc - Đào tạo cán phải dựa tiêu chí cụ thể sở mơ tả chức danh cơng việc, đào tạo có mục đích - Phát huy nguồn lực Tập đoàn (nội lực) để đẩy mạnh phát triển công tác đào tạo, trước hết sử dụng triệt để nguồn lực sẵn có PVN Trường cao đẳng nghề Dầu khí, Viện Dầu khí Việt Nam Trường đại học dầu khí - Phát triển quan hệ hợp tác chặt chẽ với trường đại học nước, thông qua chương trình hợp tác cụ thể học bổng dầu khí, nghiên cứu khoa học nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực lâu dài - Tập trung đào tạo nâng cao trình độ quản lý lãnh đạo cấp, nâng cao lực chuyên môn kỹ thuật đội ngũ cán làm công tác nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, chuyên môn, thông qua đào tạo cập nhật, đào tạo chuyên sâu Chú trọng đào tạo đội ngũ cán cơng nhân kỹ thuật có tay nghề cao đạt tiêu chuẩn, chứng nghề quốc tế - Ưu tiên đào tạo đội ngũ nghiên cứu khoa học Viện Dầu khí Việt Nam, cán giảng dạy Đại học Dầu khí, Trường cao đẳng nghề Dầu khí với mục tiêu đạt trình độ khu vực, quốc tế thông qua hợp tác với sở nghiên cứu khoa học đào tạo giới - Ưu tiên đào tạo cán cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh trọng tâm Tập đoàn thăm dò khai thác dầu khí, lọc hố dầu, dịch vụ kỹ thuật dầu khí, cơng nghiệp khí, điện, thiết kế thi cơng cơng trình dầu khí Căn chiến lược phát triển Tập đoàn Dầu khí Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sở yêu cầu công việc định hướng đào tạo nêu trên, Tập đồn Dầu khí xây dựng kế hoạch đào tạo phát triển nhân lực cho năm 2011, chương trình đào tạo gồm có: - Chương trình đào tạo chun sâu: lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí; lĩnh vực lọc hoá dầu; lĩnh vực vận hành sửa chữa, bảo trì nhà máy điện; lĩnh vực thiết kế, chế tạo cơng trình dầu khí - Chương trình đào tạo quản lý: chương trình đào tạo cho cán chủ chốt, chương trình đào tạo cho cán cấp trung - Chương trình đào tạo sau đại học: lĩnh vực hoạt động Tập đoàn Dầu khí - Chương trình đào tạo bồi dưỡng thường xun: cập nhật kiến thức chuyên môn quy định pháp luật - Đào tạo sinh viên đại học dài hạn nước ngoài: đối tượng cán cơng nhân viên ngành dầu khí có kết học tập tốt đáp ứng yêu cầu chương trình tuyển sinh Các sinh viên sau tốt nghiệp nước làm việc cho Tập đồn Dầu khí Tổng chi phí dành cho đào tạo phát triển nhân lực Tập đồn Dầu khí Việt Nam năm 2011 khoảng 155tỷ đồng Tập đồn tài trợ kinh phí cho chương trình đào tạo phát triển nhân lực đơn vị thành viên khoảng 23tỷ đồng Chỉ tiêu đào tạo phát triển nhân lực giai đoạn 2011 – 2015 Đào Đào tạo Đào tạo bồi sinh tạo Đào sau Đào tạo tạo Năm đại dưỡng viên quản chuyên học TX, (ĐHDK, lý sâu ngoại nước Tổng kinh phí Công Tổng nhân lượt kỹ người thuật (TS, (Triệu VNĐ) đào Đào tạo Công cán cộng tạo ngữ ngoài) Tổng nhân kỹ thuật 2011 Ths) 195 120 1.040 36.002 320 1.320 38.997 565.158 799.875 1.365.033 2012 254 180 1.352 39.602 500 1.420 43.308 628.319 860.471 1.488.790 2013 330 270 1.622 43.563 700 1.510 47.995 697.269 915.010 1.612.279 1.620 53.249 774.438 981.664 1.054.38 1.756.102 59.022 859.223 2014 428 405 1.947 47.919 930 2015 557 608 2.336 52.711 1070 1.740 1.904.603 Tổng số Trung bình 7.610 1.763 1.583 8.298 219.797 3.520 353 317 1.660 43.959 704 3.524.407 242.571 1.522 4.611.400 8.126.807 922.280 1.625.362 704.881 48.515 Năm Những tồn tại, nguyên nhân giải pháp khắc phục Các tồn nguyên nhân: Trong công tác quản trị nguồn nhân lực có nhiều tồn cần khắc phục, là: - Chưa xây dựng mơ tả chức danh công việc đồ lực xây dựng sở lực thực công việc - tồn Vì thiếu mơ tả cơng việc nên cơng tác tuyển dụng, xếp bố trí lao động xác định nhu cầu đào tạo gặp nhiều khó khăn Điều dẫn tới việc xây dựng kế hoạch đào tạo, tổ chức thực mang tính hình thức, chương trình đào tạo thiết kế nhiều khơng xuất phát từ thực tế mà người lao động cần - Nhận thức cơng tác đào tạo có chuyển biến, cấp lãnh đạo cao cấp, chưa quán triệt tới người lao động Điều thể rõ qua ý thức tham gia chương trình đào tạo Tập đồn Dầu khí đơn vị tổ chức - Cách thức quản trị nguồn nhân lực yếu kém, chưa có nhiều nghiên cứu, thống kê, phân tích để điểm yếu, khâu yếu cần khắc phục - Việc áp dụng công nghệ thông tin vào công tác đào tạo quản trị nhân lực thiếu quan tâm thiếu chuyên gia cần thiết, mảng xây dựng nội dung đào tạo - Cơng tác xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo mang tính hình thức, có tính thống kê đơn từ yêu cầu chủ quan cán cơng nhân viên mà chưa có phân tích, tổng hợp từ yêu cầu thực tế sản xuất kinh doanh đơn vị - Việc hỗ trợ phát triển nghề nghiệp chưa quan tâm, cán làm việc chủ yếu theo kinh nghiệm, thiếu sáng tạo không chủ động công tác, điều gây lãng phí tiềm cán bộ, người lao động - Hệ thống đào tạo hình thành, chưa phát huy hết tiềm mình, đặc biệt chất lượng đào tạo phải đặt lên hàng đầu theo tiêu chí đạt trình độ khu vực quốc tế - Đội ngũ cán làm công tác đào tạo phát triển nhân lực nhiều yếu kém, đặc biệt cấp đơn vị thành viên - Công tác đánh giá cán không thực thường xuyên, việc bố trí, sử dụng cán sách đãi ngộ nặng tính bao cấp, cào bằng, chưa theo định hướng kinh tế thị trường Một số giải pháp khắc phục - Thành công công tác đào tạo định quan tâm, đạo cấp lãnh đạo cao cấp Tập đồn Dầu khí đơn vị thành viên - Kế hoạch đào tạo cần phải xây dựng sở phân tích nhu cầu đào tạo chi tiết, phải có trọng tâm mục đích cụ thể - Cần chuẩn bị kỹ ngoại ngữ, chuyên môn trước cử cán đào tạo, đặc biệt đào tạo nước ngồi - Các chương trình đào tạo lớn đào tạo cho dự án, chương trình đào tạo chuyên sâu cần thiết kế, lập kế hoạch chi tiết giám sát liên tục trình thực - Ý thức người học đóng vai trò quan trọng việc nâng cao chất lượng, hiệu công tác đào tạo Từ cho thấy kiểm tra thường xuyên, có thưởng phạt cơng minh góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm cán tham gia chương trình đào tạo - Tận dụng triệt để chương trình đào tạo có hỗ trợ đối tác nước ngồi (các đối tác nước ngồi có quan hệ hợp tác kinh doanh với Tập đồn Dầu khí) - Tăng cường đào tạo OJT (on job trainning) đơn vị, liên doanh với nước Đây hình thức đào tạo có hiệu nhanh - Có báo cáo đánh giá hiệu chương trình đào tạo dựa báo cáo đánh giá kết điều hành/xử lý công việc cán sau tham gia khoá đào tạo để đánh giá tính hữu dụng chương trình Tài liệu tham khảo: - Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực - Chương trình đào tạo thạc sỹ Quản trị kinh doanh quốc tế, Griggs University; - Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực – PGS.TS Trần Kim Dung ... khí Việt Nam Thực trạng công tác đào tạo phát triển nhân lực Tập đồn Dầu khí Việt Nam Tập đồn Dầu khí Việt Nam xây dựng hệ thống tư vấn, quản lý tổ chức công tác đào tạo bao gồm: Hội đồng Đào tạo, ... Ban Đào tạo Phát triển nhân lực Tập đồn; Phòng/Ban Tổ chức nhân Đào tạo đơn vị thành viên Sự phát triển mở rộng hoạt động Ngành Dầu khí ngồi nước, đẩy mạnh hoạt động dầu khí nhà thầu nước Việt Nam. .. lực Tập đồn Dầu khí Việt Nam năm 2011 khoảng 155tỷ đồng Tập đoàn tài trợ kinh phí cho chương trình đào tạo phát triển nhân lực đơn vị thành viên khoảng 23tỷ đồng Chỉ tiêu đào tạo phát triển nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích thực trạng về hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại tập đoàn dầu khí việt nam , Phân tích thực trạng về hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại tập đoàn dầu khí việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay