PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG về CÔNG tác đào tạo và PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực tại NGÂN HÀNG TPBank

11 38 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 13:32

... PGD Nhân (người) Thứ hạng (Tổng 35/ 42 NHCP TS) Sơ đồ tổ chức phòng ban/ nhân sau: 211 21/ 42 NHCP 311 II/ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Đào tạo định hướng cho nhân. .. – Ngân hàng bắt đầu tuyển sinh khóa Đại học FPT đào tạo cung cấp nguồn nhân lực khơng cho ngành ngân hàng nói chung mà đánh giá nơi đào tạo cung cấp nguồn nhân lực cho Tienphongbank năm 2014 Đào. .. nguồn nhân lực, chủ yếu từ công tác tuyển dụng nhân tạo Thứ hai, công tác chuẩn bị lên kế hoạch đào tạo chưa thực trọng đến khâu xác định nhu cầu đào tạo nhân viên, cán quản lý Chủ yếu tập trung đào
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG về CÔNG tác đào tạo và PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực tại NGÂN HÀNG TPBank , PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG về CÔNG tác đào tạo và PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực tại NGÂN HÀNG TPBank

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn