Phân tích thực trạng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại ngân hàng agribank

11 1 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 13:32

Phân tích thực trạng đào tạo phát triển nguồn nhân lực Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn Trên sở đó, nêu hạn chế đề xuất số giải pháp để khắc phục Bài làm I Lời mở đầu Nguồn nhân lực yếu tố quan trọng hàng đầu phát triển doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức Nhu cầu đào tạo trường ngân hàng Việt Nam lớn Nắm bắt mạnh này, nhiều ngân hàng nước nắm lấy hội để xây dựng chiến lược lâu dài, chiến lược phát triển nhân lực chiến lược kinh doanh ngân hàng Một đặc thù ngành ngân hàng sản phẩm có tính vơ hình, nên cơng nghệ người yếu tố có vai trò quan trọng Do vậy, để nâng cao lực cạnh tranh, ngân hàng thương mại nói chung Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nơng thơn Việt Nam (AgriBank) nói riêng cần phải tập trung vào yếu tố người mà cụ thể xây dựng phát triển đội ngũ nhân đủ lớn mạnh chất lượng II Một số lý thuyết đào tạo phát triển nguồn nhân lực Khái niệm 1.1 Đào tạo Đào tạo nguồn nhân lực tất hoạt động nhằm mục đích nâng cao tay nghề hay kỹ cá nhân công việc hành 1.2 Phát triển Phát triển bao gồm hoạt động nhằm chuẩn bị cho cán theo kịp với cấu tổ chức thay đổi phát triển Trình tự xây dựng chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực Khi tổ chức thực hoạt động đào tạo phát triển, tổ chức cần xem xét vấn đề mặt chiến lược để đưa kế hoạch tổng thể đào tạo phát triển nhân lực 2.1 Xác định nhu cầu đào tạo Xác định nhu cầu đào tạo việc xác định rõ hoạt động đào tạo phận nào, phòng ban nào, thời gian cần phải đào tạo kỹ cho loại lao động nào, số người cần đào tạo Cơ sở xác định nhu cầu đào tạo: - Phân tích tình hình doanh nghiệp - Phân tích hoạt động nhân lực - Phân tích cơng việc - Đánh giá thực công việc 2.2 Xác định mục tiêu đào tạo Việc xác định mục tiêu chương trình đào tạo thực chất việc xác nhận kết cần đạt chương trình đào tạo 2.3 Lựa chọn đối tượng đào tạo Lựa chọn đối tượng đào tạo lựa chọn cán phù hợp với nhu cầu, mục tiêu đào tạo để đạt hiệu cao sau đào tạo 2.4 Lựa chọn phương pháp đào tạo Các phương pháp đào tạo đa dạng phong phú phù hợp với nhiều đối tượng, từ nhà quản trị cấp cao đến cán công nhân viên - Phương pháp đào tạo công việc: Là phương pháp đào tạo trực tiếp nơi làm việc hướng dẫn người có kinh nghiệm - Phương pháp đào tạo ngồi cơng việc: Là phương pháp đào tạo người học tách rời việc đào tạo với công việc thực tế làm 2.5 Dự tính chi phí đào tạo Chi phí đào tạo định việc lựa chọn phương án đào tạo, bao gồm chi phí cho việc học, chi phí cho việc giảng dạy 2.6 Đánh giá chương trình đào tạo Việc đánh giá chương trình đào tạo nhằm mục tiêu xem xét chất lượng đào tạo đạt đến đâu so với tiêu ban đầu, từ xác định điểm mạnh, điểm yếu chương trình đào tạo III Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Agribank Giới thiệu Agribank Thành lập ngày 26/3/1988, hoạt động theo Luật Tổ chức Tín dụng Việt Nam, đến Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank ngân hàng thương mại hàng đầu giữ vai trò chủ đạo chủ lực phát triển kinh tế Việt Nam, đặc biệt đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn Agribank ngân hàng lớn Việt Nam vốn, tài sản, đội ngũ cán nhân viên, mạng lưới hoạt động số lượng khách hàng Bên cạnh nhiệm vụ kinh doanh, Agribank thể trách nhiệm xã hội doanh nghiệp lớn với nghiệp An sinh xã hội đất nước Xây dựng hàng chục trường học, hàng trăm nhà tình nghĩa, chữa bệnh tặng hàng vạn suất quà cho đồng bào nghèo, đồng bào bị thiên tai với số tiền hàng trăm tỷ đồng Với vị ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, Agribank đã, khơng ngừng nỗ lực hết mình, đạt nhiều thành tựu đáng khích lệ, đóng góp to lớn vào nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố phát triển kinh tế đất nước Bộ máy tổ chức Phân tích thực trạng cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Agribank 2.1 Xác định nhu cầu đào tạo Xác định nhu cầu đào tạo hướng mang lại lợi ích hữu hình cho ngân hàng Đó tăng chất lượng sản phẩm dịch vụ, thái độ phục vụ cầu thị làm tăng văn hố doanh nghiệp Lợi ích vơ hình: Cải thiện thói quen làm việc, cải thiện thái độ hành vi giao dịch tạo môi trường làm việc tốt hơn, tạo điều kiện cho nhân viên phát triển khả cá nhân, nâng cao hình ảnh vị ngân hàng thương trường Đặc biệt đào tạo tốt rút ngắn khoảng cách thời gian học hỏi, thời gian tích luỹ kinh nghiệm nhân viên tuyển dụng, thay đổi vị trí cơng tác (đào tạo mới, đào tạo sau tuyển dụng, đào tạo chỗ) Hàng năm, cán Trường đào tạo phát triển nguồn nhân lực Agribank gửi phiếu xác định nhu cầu đào tạo cho tất chi nhánh Lãnh đạo phòng ban xác định nhu cầu đào tạo gửi danh sách đào tạo cho phòng tổ chức chi nhánh, phòng tổ chức chi nhánh gửi danh sách cho ban đào tạo Để xác định nhu cầu đào tạo, hàng năm, cán toàn hệ thống đánh giá lực dựa vào hình thức: - Bản mơ tả cơng việc - Bản đánh giá mức độ hồn thành cơng việc Tổng giám đốc đánh giá phó tổng giám đốc giám đốc chi nhánh; giám đốc, phó giám đốc đánh giá trưởng phó phòng; trưởng, phó phòng đánh giá cán quản lý 2.2 Xác định mục tiêu đào tạo - Với khóa học đào tạo cán mới: Mục đích để người lao động hòa nhập với mơi trường cơng việc, đáp ứng chuyên môn nghiệp vụ trước mắt - Đào tạo quy trình, sản phẩm dịch vụ mới: Mục tiêu đặt cán đào tạo áp dụng dịch vụ làm được, xử lý được… - Đào tạo thi nâng ngạch cho cán bộ: Nhằm khuyến khích động viên tạo điều kiện cho cán có nghiệp vụ tốt, có 15 năm cơng tác đơn vị Đảm bảo quyền lợi chế độ nâng lương, nâng bậc theo quy định Nhà nước, Agribank - Đào tạo nâng cao trình độ: Mục đích nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực thơng qua cán có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học,… nhằm đáp ứng nhu cầu công việc, nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng - Đào tạo đột xuất, thuyên chuyển công tác: Nhằm nâng cao trình độ kĩ năng, đáp ứng cơng việc cách tạm thời 2.3 Lựa chọn đối tượng đào tạo Căn vào nội dung đào tạo, lãnh đạo Agribank lãnh đạo chi nhánh Agribank định hướng đối tượng đào tạo - Đào tạo nghiệp vụ cho cán quản lý: Đối với cán chưa đáp ứng nhu cầu công việc quản trị kinh doanh, kiểm soát sau giao dịch, ngoại ngữ, vi tính, nhân lực, hay đào tạo cho cán quản lý mới, cán nguồn đơn vị - Đào tạo nâng cao trình độ chun mơn: Đối với cán có khả năng, nguyện vọng, nằm quy hoạch - Đào tạo nghiệp vụ mới… 2.4 Lựa chọn phương pháp đào tạo Phương pháp đào tạo yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tiếp thu cán Hiện nay, phòng ban Trụ sở hay chi nhánh, đào tạo theo phương pháp kèm cặp, dẫn, hay tổ chức lớp học đào tạo ban đào tạo cử học 2.5 Dự tính chi phí đào tạo Ban đào tạo trực thuộc Agribank nên kinh phí đào tạo trang thiết bị sở vật chất hạch toán Hội sở Ban đào tạo vào chi phí đào tạo, lên dự tính chi phí gửi Hội sở 2.6 Đánh giá chương trình đào tạo Sau khóa đào tạo, Ban đào tạo tổ chức đánh giá hiệu khóa học qua tiêu chí sau: - Học viên viết thu hoạch nhà - Có kiểm tra sau buổi học cuối Đối với phương pháp đào tạo kèm cặp nơi làm việc, người hướng dẫn phải có báo cáo nhận xét với lãnh đạo IV Những hạn chế đề xuất giải pháp khắc phục Những hạn chế 1.1 Xác định nhu cầu đào tạo Việc xác định nhu cầu đào tạo Agribank nói chung chi nhánh nói riêng tập trung nhiều vào đào tạo chun mơn, quy trình nghiệp vụ mới, sản phẩm dịch vụ mới…, chưa ý đào tạo kỹ khác như: kỹ giao tiếp, ngoại ngữ, tin học… Đây kỹ quan trọng thời kỳ hội nhập 1.2 Xác định mục tiêu đào tạo Mục tiêu đào tạo thường chung chung, không cụ thể cho đối tượng, hay thời điểm định Mỗi giai đoạn, khóa học đào tạo cần có mục tiêu cụ thể, phù hợp Việc xác định mục tiêu không rõ, ảnh hưởng đến nội dung giảng dạy hiệu học tập 1.3 Lựa chọn đối tượng đào tạo Việc lựa chon đối tượng đào tạo chưa chuyên nghiệp, có trường hợp Ban đào tạo mở lớp nghiệp vụ mới, chi nhánh đưa cử cán phòng, ban khơng nghiệp vụ, khơng có thẩm quyền giao dịch nghiệp vụ Điều hay xảy chi nhánh, có quan điểm chung có lớp học 1.4 Lựa chọn phương pháp đào tạo: - Phương pháp đào tạo nơi làm việc Những cán thường cán lâu năm, có kinh nghiệm bảo thao tác trực tiếp Phương pháp làm cho cán không hiểu chất giao dịch họ làm - Phương pháp đào tạo Ban đào tạo: Có quy mơ, hiểu rõ chất nghiệp vụ hay giao dịch, phương pháp lại khơng có thực hành, nên xử lý thao tác không thành thạo - Đào tạo ngắn hạn nước ngồi ít, thời gian ngắn 1.5 Đánh giá chương trình đào tạo: Việc đánh giá thực Ban đào tạo không đầy đủ, không cung cấp kết thực chất Kết nên đánh giá việc thực chương trình vào cơng việc hàng ngày Một số giải pháp 2.1 Hồn thiện cơng tác xác định nhu cầu đào tạo Căn vào phương hướng phát triển, mục tiêu hoạt động kinh doanh, ngân hàng xác định nhu cầu đào tạo cho toàn thể cán ngân hàng Từ đó, chi nhánh xây dựng kế hoạch đào tạo thời gian trước mắt lâu dài Phân tích cơng việc để xác định nhu cầu 2.2 Xác định mục tiêu đào tạo rõ ràng, cụ thể - Tránh đào tạo phân tán phải tiến hành thường xuyên - Công tác đào tạo cán ngân hàng phải đảm bảo tính phù hợp với thời kỳ, loại cán nghiệp vụ, cấp quản lý 2.3 Lựa chọn đối tượng đào tạo xác Để xác định đối tượng đào tạo, người quản lý cần vào đặc điểm khác Công tác đào tạo vào tiêu chuẩn, yêu cầu ngạch cán bộ, để cụ thể hóa yêu cầu, tiêu chuẩn phù hợp với đặc điểm nghiệp vụ, vị trí 2.4 Đa dạng hóa phương pháp đào tạo Cùng với phát triển nhân lực cơng nghệ nhân tố định thành công ngân hàng giai đoạn hội nhập nhanh chóng Do vậy, phương pháp đào tạo cần tiếp cận với công nghệ mới, trọng đổi phương pháp giảng dạy V Kết luận Quản trị nguồn nhân lực tốn ln doanh nghiệp quan tâm Đặc biệt, bối cảnh kinh tế nay, quản trị nguồn nhân lực hoạt động xương sống tất doanh nghiệp Bởi người yếu tố đầu vào hoạt động sản xuất kinh doanh Chính vậy, quản lý nguồn nhân lực cần thiết tất công tác quản lý khác Với Agribank, tất doanh nghiệp, đứng trước hội thách thức kinh tế giới nói chung Việt Nam nói riêng, muốn quản trị nguồn nhân lực tốt, giữ chân nhân tài Agribank cần phải có biện pháp nhằm đào tạo phát triển nguồn nhân lực với có chiến lược phát triển bền vững nhằm trì nguồn nhân lực Điều thể cụ thể qua việc xây dựng hệ thống đào tạo, tuyển dụng chuyên nghiệp ngân hàng ... thời gian tích luỹ kinh nghiệm nhân viên tuyển dụng, thay đổi vị trí cơng tác (đào tạo mới, đào tạo sau tuyển dụng, đào tạo chỗ) Hàng năm, cán Trường đào tạo phát triển nguồn nhân lực Agribank. .. chân nhân tài Agribank cần phải có biện pháp nhằm đào tạo phát triển nguồn nhân lực với có chiến lược phát triển bền vững nhằm trì nguồn nhân lực Điều thể cụ thể qua việc xây dựng hệ thống đào tạo, ... phát triển Trình tự xây dựng chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực Khi tổ chức thực hoạt động đào tạo phát triển, tổ chức cần xem xét vấn đề mặt chiến lược để đưa kế hoạch tổng thể đào
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích thực trạng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại ngân hàng agribank , Phân tích thực trạng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại ngân hàng agribank

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay