Phân tích thực trạng chế độ thù lao lao động tại tổng công ty CP sông hồng

11 10 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 13:32

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHẾ ĐỘ THÙ LAO LAO ĐỘNG TẠI TỔNG CÔNG TY CP SÔNG HỒNG Một vấn đề quan trọng hoạt động tạo động lực làm việc nhân viên thù lao lao động Trong chế thị trường, vấn đề thù lao lao động vấn đề quan trọng Để sử dụng lao động có hiệu tổ chức phải xây dựng cho phương pháp trả thù lao nhằm kích thích người lao động làm việc tích cực hơn, tạo suất, chất lượng hiệu cơng việc cao Từ đó, phát huy lợi cạnh tranh làm cho tổ chức ngày đứng vững phát triển kinh tế thị trường Là cán công tác Tổng công ty cổ phần Sông Hồng, nhận thấy việc đánh giá mức độ hồn thành cơng việc trả thù lao lao động có ý nghĩa quan trọng tồn phát triển doanh nghiệp Trong phạm vi hạn hẹp viết này, tơi xin trình bày thực trạng việc thực trả thù lao lao động Tổng Công ty, nhận định mặt mặt hạn chế, từ xin đưa đề xuất, kiến nghị để quy trình trả thù lao lao động hoàn thiện Giới thiệu vài nét Tổng Công ty Sông Hồng: Tổng Công ty Sông Hồng doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng, tiền thân Cơng ty Kiến trúc Việt Trì Bộ Kiến trúc thành lập ngày 23/8/1958, trụ sở đóng Khu cơng nghiệp Việt Trì Là đứa đầu lòng ngành Xây dựng Việt Nam, Tổng Cơng ty trải qua chặng đường đầy gian nan thử thách, khơng ngừng phấn đấu trưởng thành, hồn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng Khu công nghiệp Việt Trì - Khu cơng nghiệp miền Bắc xã hội chủ nghĩa, góp phần khơi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng chủ nghĩa xã hội Miền Bắc, đồng thời góp phần vào thắng lợi đấu tranh giải phóng miền Nam, thống đất nước Đây nhiệm vụ nặng nề đầy vinh quang ngành Xây dựng Việt Nam sau hồ bình lập lại Miền Bắc Từ bước khởi đầu với 40 cán công nhân viên, đến năm 1959 Công ty Kiến trúc Việt Trì có 6.000 cán cơng nhân viên hăng say lao động, xây dựng nhà máy Đường, Điện, Nhà máy Giấy, Hố chất, Mỳ chính… Ngày 20/11/1995, Tổng Công ty Xây dựng Sông Hồng Bộ Xây dựng thành lập lại theo uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ với mơ hình có Hội đồng quản trị Ngày 25/8/2006, Tổng Công ty Xây dựng Sông Hồng Bộ Xây dựng định chuyển mơ hình tổ chức hoạt động theo mơ hình Cơng ty Mẹ - Công ty Con, đổi tên thành Tổng Công ty Sông Hồng Ngày 01/01/2007, đồng ý Bộ Xây dựng UBND thành phố Hà Nội, Tổng Công ty Sơng Hồng thức chuyển trụ sở từ thành phố Việt Trì Tỉnh Phú Thọ địa số 70 An Dương - Quận Tây Hồ - Thành phố Hà Nội Trải qua 50 năm xây dựng phát triển, với nhiều biến động gắn liền với đổi thay đất nước; Tổng Công ty Sông Hồng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, Bộ Xây dựng giao cho Từ đơn vị nhỏ thành lập đến phát triển mạnh mẽ với hàng chục đơn vị thành viên, công ty cổ phần, công ty liên kết hoạt động khắp miền đất nước; Lĩnh vực hoạt động từ xây dựng truyền thống chuyển sang hoạt động sản xuất kinh doanh đa ngành nghề: xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thơng, thủy điện, truyền tải điện, cấp nước, sản xuất công nghiệp, phát triển đô thị, đầu tư, kinh doanh bất động sản, xuất nhập lao động vật tư nhiều lĩnh vực kinh doanh khác… Với nỗ lực phấn đấu, cống hiến không ngừng phát triển, Tổng Công ty Sông Hồng vinh dự Đảng, Nhà nước Chính phủ tặng thưởng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý, nhiều Huân chương Độc lập, Huân chương Kháng chiến, Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba, nhiều Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Cờ thưởng luân lưu Thủ tướng Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Xây dựng, Cơng đồn ngành Xây dựng Tỉnh, Thành nước - nơi cơng trình lớn mà Tổng Công ty Sông Hồng đã, thi công làm việc Tổng Công ty cổ phần Sông Hồng với nhiệm vụ chức thi cơng xây lắp cơng trình cơng nghiệp, cơng trình dân dụng hạ tầng nguồn nhân lực Cơng ty cán tốt nghiệp trường khối kỹ thuật như: Xây dựng, thủy lợi Giao thông…, đồng thời đội ngũ người lao động trực tiếp lấy từ trường đào tạo nghề kỹ thuật: Như thợ hàn, thợ bê tông, thợ xây, thợ điện… Với đặc điểm nguồn nhân lực vậy, Tổng Công ty cổ phần Sông Hồng liên hệ mật thiết với trường đào tạo nghề khối xây dựng để tuyển chọn đáp ứng yêu cầu sản xuất, đồng thời đội ngũ cán nhân viên tiềm Trường Đại học Xây dựng, thủy lợi… Tổng Công ty có sách liên hệ tuyển dụng như: Trao học bổng, hỗ trợ việc làm cho sinh viên giỏi trường làm phòng ban Tổng Cơng ty Chính sách này, Tổng Cơng ty có đội ngũ nguồn nhân lực tương đối mạnh đáp ứng định hướng Tổng Công ty sản xuất kinh doanh Phân tích thực trạng chế độ thù lao lao động Tổng công ty 2.1 Đối với lực lượng thi công trực tiếp: Đối với lực lượng trực tiếp thi công trường Chính sách tiền lương Tổng Cơng ty giao khoán trực tiếp cho đội sản xuất theo định mức đơn giá tiền lương Tổng Công ty quy định (đơn giá tiền lương bao gồm hệ số lương theo quy định nhà nước công nhân theo bậc bậc 2/7, bậc 3/7…đồng thời áp dụng đầy đủ sách, chế độ Nhà Nước lương tối thiểu, loại phụ cấp, …), sở khối lượng thực đội sản xuất trường Các đội có sản lượng thực lớn, suất nhận lương cao so với đội khối lượng thi cơng Chính sách tiền lương khuyển khích cơng nhân trường đẩy mạnh suất lao động Thù lao trực tiếp: Lương giao khoán trực tiếp đội thi cơng thù lao tài trực tiếp gồm (lương, tiền thưởng, tiền hoa hồng, suất…) Hàng tháng đội thi công trực tiếp Xí nghiệp lập bảng lương sở khối lượng thực đội, đồng thời có kèm theo định thưởng đội có khối lượng thực vượt tiêu kế hoạch đề Thù lao gián tiếp: Tổng Công ty quan tâm chi trả theo quy định + Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Đối với bảo hiểm xã hội Tổng Công ty đóng cho cơng nhân theo quy định nộp Bảo hiểm xã hội 15%,và Kinh phí cơng đồn 2% nguồn chi phí Tổng Cơng ty cho, riêng bảo hiểm y tế Tổng Cơng tychế độ quan tâm đặc biệt tới người lao động, Tổng Công ty mua bảo hiểm y tế hàng năm cho CBCNV + Trợ cấp xã hội, phúc lợi, an sinh xã hội,…Tổng Cơng ty có quỹ trợ cấp việc, hỗ trợ người lao động có hồn cảnh khó khăn Tổng Công ty các hoạt động (Mái ấm tình thương, Ủng hộ tháng lương xây nhà cho CBCNV khó khăn, chương trình thể thao quần chúng, du lịch nghỉ mát cho công nhân trực tiếp… + Tại công trường Tổng công ty hỗ trợ cho công nhân khu nhà ở, tiền điện nước khỏan phụ phí khác để cán cơng nhân n tâm cơng tác gắn bó với đơn vị Đặc biệt năm 2009 vừa qua Cơng ty có sách bán nhà giá rẻ cho công nhân Hà Nội với khu Tổng Công ty đầu tư dự án bất động sản Thù lao phi tài chính: Việc quan tâm đến chế độ sách người lao động đặc biệt Tổng Công ty quan tâm Đối với thợ bậc thấp 2/7 3/7 hàng năm Tổng Công ty cử đào tạo chỗ để nâng bậc thợ Môi trường làm việc chế độ làm việc Tổng Công ty đặc biệt quan tâm, hàng năm công nhân tham gia khoá đào tạo vệ sinh an toàn lao động, cung cấp bảo hộ lao động Đồng thời Tổng Công ty mở bếp ăn tập thể đội, đội 50 người có bếp ăn tập thể 02 người phục vụ, khu ăn vệ sinh Công nhân lãnh đạo đạo xây dựng xây dựng đảm bảo phải cõ chỗ cho Công nhân có khu vui chơi giải trí sau làm việc 2.2 Đối với lực lượng gián tiếp Tổng công ty: Đối với lực lượng gián tiếp, Tổng Cơng ty có quy chế giao khóan lương riêng Quy chế phù hợp với chế độ sách chung Nhà nước, cơng trình, chi phí thực tế có tính tới hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, đảm bảo thu hút lực lượng gián tiếp có trình độ, nhiệt tình tâm huyết gắn bó với phát triển chung Tổng Công ty Đồng thời quy chế làm tăng cường vai trò trách nhiệm lãnh đạo phòng ban nguyên tắc trả đúng, trả đủ, phù hợp với nhiệm vụ, công việc, suất lao động bỏ cá nhân Tạo động lực lao động gián tiếp tự giác công việc, không ngừng học tập nâng cao kiến thức nghiệp vụ, chuyên môn Cụ thể quy chế giao khoán sau: Đối với lương Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị trả theo Điều lệ, nghị đại hội cổ đông thường niên Lương Tổng giám điều hành theo hợp đồng thuê Tổng giám đốc, toán theo kỳ báo cáo, hàng tháng tạm ứng khoản tiền 25.000.000 đồng/tháng Lương cán công nhân viên quan Tổng công ty từ Phó Tổng giám đốc, Giám đốc xí nghiệp trở xuống khốn theo mức sở hồn thành tiêu kế hoạch tháng (sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) Đối với nhân viên phòng (ban): - Định biên vị trí sở chức nhiệm vụ phòng (ban), định mức lương, phong theo xếp loại nhân viên mước 1, 2, 3, nhân viên khác (lưu trữ, tổng hợp, báo cáo, phục vụ…) Trên sở khốn tổng quỹ lương /tháng cho phòng Trong trường hợp theo yêu cầu cơng việc dẫn đến bổ sung định biên (tăng) phòng (ban) phòng (ban) phải trình lãnh đạo phê duyệt lại - Khống chế mức lương thấp (min) nhân viên không thấp lương + khoản phụ cấp theo quy định Lương nhân viên hàng tháng theo bình bầu, xếp loại trưởng phòng định - Mức tiền lương giao khoán người lao động bao gồm khoản phải trích nộp theo lương (BHXH, BHYT, thuế thu nhập…) chưa bao gồm khoản tiền lương nghỉ theo chế độ (tết, lễ, phép) Trường hợp tháng có ngày nghỉ (tết, lễ, phép) số tiền lương tháng tính sau: Số tiền lương khốn tháng = (Số tiền lương giao khốn tháng/Số ngày cơng làm việc tháng theo quy định) x Số ngày làm việc thực tế Tiêu chí đánh giá xếp loại: Tại Tổng Cơng ty, tiêu chí đánh giá nhân viên phòng ban theo ba mức, mức (mức tốt nhất) nhân viên có trình độ tốt nhất, khả giải công việc độc lập hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao, Mức (mức hoàn thành tốt nhiệm vụ) nhân viên có khả hồn thành nhiệm vụ giao, sáng kiến, có tinh thần phấn đấu, mức (hồn thành) nói mức nhất, nhân viên nói mức độ biết việc hồn thành cơng việc giao, khơng có sáng kiến cơng việc Trong giao khốn Tổng Công ty gắn thù lao trực tiếp thù lao gián tiếp vào quy chế giao khốn lương khối gián tiếp Ngồi khối trực tiếp lao động, khối gián tiếp có chế độ đãi ngộ như: Nghỉ lễ, Nghỉ mát, hưởng ưu đãi Tổng Công ty đầu tư vào bất động sản đầu tư tài chính, hỗ trợ nhà ở, tiền điên nước, tiền lại công tác nhân viên, tiền tàu xe… Thù lao phi tài chính: Trong năm vừa qua, kinh tế Việt Nam có tăng trưởng vượt bậc làm cho thu nhập đầu người tăng cao, đời sống nhân dân cải thiện Vấn đề miếng cơm, manh áo khơng mối bận tâm lớn đại đa số nhân dân lao động, chất lượng lao động sống ngày cải thiện Trong tương lai, chất lượng sống lao động nâng cao kích thích phi tài đóng vai trò khơng phần quan trọng Với đặc trưng Tổng Công ty thi công khu vực vùng sâu, vùng xa, Tổng Công ty thi cơng Cơng trình như: Thủy điện Ngòi Hút, thủy điện Sơn La, nhiệt điện Vũng Áng… việc quan tâm đến đời sống cán nhân viên, đặc biệt tinh thần lao động người cán quan trọng Đa phần cán Tổng Công ty cán trẻ có lực, khao khát thể thân với chủ trương xếp nhân người, việc, phù hợp với chuyên môn đào tạo khả người khơi dậy niềm say mê nhiệt huyết công việc lớp trẻ Việc xếp chỗ làm việc phù hợp, người giúp đỡ lẫn công việc sinh hoạt, bố trí làm thay cơng việc nhân viên nghỉ cuối tuần, tổ chức buổi giao lưu văn nghệ, thể thao với đơn vị bạn địa phương vào dịp lễ, tết… hành động thiết thực nhằm xóa khoảng cách địa lý, nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường tình đồn kết, gắn bó gia đình động viên người ổn định tư tưởng, yên tâm cơng tác phấn đấu hồn thành nhiệm vụ giao Lãnh đạo Tổng Công ty quan tâm đến việc đào tạo phát triển lớp cán kế cận, sách Tổng Công ty áp dụng hàng năm Tổng Công ty thường cử cán trẻ học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Đây sách đào tạo phát triển nhân viên đồng thời khiến cho nhân viên yên tâm gắn bó cống hiến cho đơn vị Những hạn chế nguyên nhân liên quan đến chế độ thù lao lao động Tổng công ty Cổ phần Sông Hồng: Cũng cơng tác đánh giá mức độ hồn thành cơng việc, công tác trả thù lao lao động theo thời gian, khối lượng, chất lượng hiệu công việc đạt hiệu định trả lương người việc tạo công khuyến khích cá nhân tập thể tích cực hồn thành tốt cơng việc, nhiên bộc lộ số tồn hạn chế sau: Đối với khối trực tiếp: - Việc giao khốn đội thi cơng tạo cho việc quản lý đơn giá tốt hơn, đồng thời khuyến khích người Cơng nhân lao động hăng say để tạo nhiều khối lượng sản phẩm công việc Tuy nhiên, Tổng Công ty phải chủ động vất vả việc quản lý vật tư, phải giám sát cơng nhân 24/24 phải quản vật tư máy móc Đối với việc khoán theo phần trăm, tức khoán trắng cho đội Tổng Công ty nhận phần trăm giá trị sản lượng, cơng việc đội tự động làm, tự mua vật tư, tự lo máy móc - Việc giao khóan lương trực tiếp khơng kính thích hết lực sản xuất công nhân Giao khoán chưa trọn vẹn, dừng việc giao khoán tiền lương, cơng việc chủ động chưa giao khóan Đối với khối gián tiếp: - Việc quỹ lương khốn theo phòng tạo nên cơng bằng, phù hợp nội phòng nhiên lại chưa tạo công bằng, phù hợp tồn Tổng Cơng ty Cụ thể hai người chức danh lại nhận hai mức lương khác hệ số thành tích phòng khác cách xếp hệ số chức danh phòng khác Nhiều Trưởng Phòng Kỹ thuật lương lại cao trưởng phòng Kinh tế Như khơng có cân cá nhân có chức danh tổ chức - Vẫn đánh đồng việc giao khốn lương, cụ thể dừng mức lương lại chưa có định biên phòng ban cho phù hợp với chức nhiệm vụ phòng Nhân viên loại 3, cơng việc giao ít, hồn thành nhiệm vụ nhận mức lương loại (ở Tổng Cơng ty giao khốn mức lương loại 5,5 triệu đồng/tháng) Hiện nay, lực lượng gián tiếp phòng ban q đơng, lại có đánh đồng phí quản lý Tổng Công ty cao, đặc biệt quỹ lương - Tổng Công ty cần thường xuyên tổ chức giao lưu cho anh em cán công nhân viên, đồng thời tổ chức giải văn hóa thể thao để thúc đẩy tinh thần cán làm vơi nỗi nhớ phải làm xa nhà công trình vùng sâu, vùng xa Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chế độ thù lao lao động Tổng công ty cổ phần Sông Hồng: - Không áp dụng lương khốn theo phòng mà mở rộng áp dụng hệ số chức danh theo tồn Tổng Cơng ty để tạo cân bên trong, cân cá nhân cân nhóm Điều thực thông quan đánh giá giá trị công việc - Tiến hành khảo sát, điều tra thù lao thị trường để có thiết lập mức lương phù hợp với điều kiện làm việc, tính chất cơng việc tạo cân với thị trường Trên thực tế, mức lương bình qn Tổng Cơng ty thấp số đơn vị ngành bên - Cần Xây dựng bảng lương theo vị trí Phòng ban phù hợp với định biên chức nhiêm vụ Phòng Ví dụ phòng Kinh tế nhiệm vụ việc: Lập kế hoạch, xây dựng định mức đơn giá, lập dự án ký hợp đồng Do cần định biên nhân viên 01 Trưởng phòng, sở ta khốn lương cho Phòng Kinh tế Trưởng phòng người định trả lương theo hoàn thành nhiệm vụ phòng Tránh đánh đồng nay, Phòng Kinh tế 10 người - Bổ sung thêm chế độ Phụ cấp thâm niên nhằm ghi nhận khuyến khích trung thành gắn bó CBNV đặc biệt với đơn vị xa: Kể từ năm thứ 3, năm công tác thêm Tổng Công ty, CBCNV hưởng mức phụ cấp thâm niên 1% lương - Bổ sung thêm chế độ Phụ cấp lực để áp dụng cho CBNV có lực vượt mức yêu cầu chức danh công việc mà Ban chưa thể thăng bậc, đề bạt nhiên có kế hoạch phát triển tương lai gần - Mức phụ cấp lực thời gian hưởng trường hợp cụ thể Tổng Giám đốc định tối đa không 50% mức lương (Để có thể tuyển được đối tượng có trình độ kinh nghiệm giữ chân, khuyến khích được người có chuyên môn cao được đưa vào diện quy hoạch) Kết luận Một lần khẳng định hoạt động tạo động lực lao động quan trọng vấn đề thù lao lao động Bởi nguồn khuyến khích tinh thần làm việc người lao động đạt hiệu cao Do việc xây dựng hệ thống trả công lao động hợp lý tổ chức thực cách hiệu nhằm động viên nhằm động viên nhân viên cống hiến cho Tổng Công ty điều quan trọng Trên thực tế, khơng có hình thức trả lương hồn hảo, cơng tuyệt đối nhà quản trị phải lựa chọn hình thức trả lương cho phù hợp với điều kiện, hồn cảnh tính chất cơng việc đơn vị Tổng công ty cổ phần Sông Hồng doanh nghiệp xây dựng việc áp dụng hình thức trả lương khốn theo khối lượng hiệu cơng việc phù hợp với điều kiện, hồn cảnh tính chất cơng việc Tổng Cơng ty phù hợp với xu chung xã hội Tuy số tồn tại, hạn chế hình thức trả lương đem lại tín hiệu tốt đẹp thơng qua việc trả lương người việc, khuyến khích động viên cá nhân làm việc tích cực, hiệu đồng thời khắc phục nhược điểm hình thức trả lương truyền thống dựa hệ số cấp bậc thâm niên công tác Cũng đơn vị xây lắp khác việc trả thù lao lao động Tổng Cơng ty có thiếu sót, nhiên tương lai nghĩ Tổng Công ty khắc phục sớm để hồn thiện Tài liệu tham khảo - Quản trị nguồn nhân lực – Đại học Griggs- Hoa Kỳ - Tài liệu tham khảo môn Quản trị nguồn nhân lực - Giảng viên Vũ Hoàng Ngân - Trường đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội - Sách Quản trị Nhân - Nguyễn Hữu Thân- Nxb Lao động-Xã hội 2008 - Website: Http://songhongcorp.vn - Các nguồn tài liệu internet ... quan đến chế độ thù lao lao động Tổng công ty Cổ phần Sông Hồng: Cũng công tác đánh giá mức độ hồn thành cơng việc, cơng tác trả thù lao lao động theo thời gian, khối lượng, chất lượng hiệu công. .. ứng định hướng Tổng Công ty sản xuất kinh doanh Phân tích thực trạng chế độ thù lao lao động Tổng công ty 2.1 Đối với lực lượng thi công trực tiếp: Đối với lực lượng trực tiếp thi công trường Chính... định hoạt động tạo động lực lao động quan trọng vấn đề thù lao lao động Bởi nguồn khuyến khích tinh thần làm việc người lao động đạt hiệu cao Do việc xây dựng hệ thống trả công lao động hợp lý
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích thực trạng chế độ thù lao lao động tại tổng công ty CP sông hồng , Phân tích thực trạng chế độ thù lao lao động tại tổng công ty CP sông hồng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay