HOÀN THIỆN CÔNG tác TUYỂN DỤNG tại NGÂN HÀNG TMCP dầu KHÍ TOÀN cầu

11 12 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 13:32

HỒN THIỆN CƠNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP DẦU KHÍ TỒN CẦU LỜI MỞ ĐẦU Nền kinh tế sau năm đổi thu nhiều thành tựu to lớn, sống nhân dân bước cải thiện song kinh tế với quy mô nhỏ hẹp So với doanh nghiệp nước ngồi, cơng ty đa quốc gia sức cạnh tranh doanh nghiệp nước ta chưa cao chí ưu hơn, đặc biệt lực lượng lao động Chúng ta thiếu đội ngũ lao động lành nghề, thiếu đội ngũ nhân lực chất lượng cao… Ngân hàng TMCP Dầu khí Tồn cầu – GPBank - ngân hàng nhỏ, chuyển đổi lên ngân hàng TMCP đô thị từ năm 2006, nguồn nhân lực hoàn thiện phát triển Hồn thiện cơng tác tuyển dụng nhân lực giải pháp hữu hiệu GPBank việc tìm kiếm lao động chất lượng cao, góp phần đưa ngân hàng phát triển.Nhận thức tầm quan trọng vấn đề lên tơi chọn đề tài “hồn thiện công tác tuyển dụng Gpbank” Một số vấn đề lý luận tuyển dụng nhân lực tổ chức 1.1 Khái niệm 1.1.1 Tuyển mộ: Quá trình thu hút người xin việc có trình độ từ lực lượng lao động xã hội lực lượng lao động bên tổ chức Quá trình tuyển mộ ảnh hưởng lớn đến hiệu trình tuyển chọn Cơng tác tuyển mộ có ảnh hưởng lớn đến chất lượng nguồn nhân lực tổ chức Ảnh hưởng tới chức khác quản trị nguồn nhân lực 1.1.2 Tuyển chọn: Quá trình chọn người phù hợp cho vị trí cơng tác cụ thể từ tập hợp ứng cử viên tuyển mộ Tuyển chọn >> định tuyển dụng đắn >>chiến lược kinh doanh tổ chức / tránh chi phí: đào tạo lại, rủi ro thực công việc 1.2 Nội dung tuyển mộ 1.2.1 Nguồn tuyển mộ: - Nguồn bên trong: Tất cán bộ, nhân viên tổ chức - Nguồn bên ngoài: Toàn lực lượng lao động bên doanh nghiệp 1.2.2 Phương pháp tuyển mộ Đối với nguồn tuyển mộ từ bên tổ chức sử dụng phương pháp sau: - Thông qua thông báo tuyển mộ (được gửi đến tất nhân viên tổ chức: thông tin, nhiệm vụ u cầu trình độ chun mơn) - Thơng qua giới thiệu cán quản lý trực tiếp - Căn vào thông tin trong: “Danh mục kĩ năng” mà tổ chức thường lập cá nhân lưu trữ họ bắt đầu làm việc Đối với nguồn tuyển mộ từ bên ngồi: - Thơng qua giới thiệu cán công chức - Quảng cáo phương tiện truyền thông - Thông qua trung tâm môi giới giới thiệu việc lam - Thông qua hội chợ việc lam - Tuyển mộ trực tiếp trường đại học, cao đẳng, dạy nghề 1.3 Các bước tuyển chọn Quá trình tuyển chọn Bước 1: Tiếp đón ban đầu vấn sơ Bước 2: Sàng lọc qua đơn xin việc Bước 3: Các trắc nghiệm nhân tuyển chọn - Các tố chất tâm lí, đặc trưng tâm lí, khả năng, kĩ đặc biệt ứng viên - Trắc nghiệm thành tích: xem cá nhân nắm vững hiểu biết nghề nghiệp - Trắc nghiệm khiếu khả năng: khả thần kinh (về trí thơng minh); khả năng; khả vận động tâm lí - Trắc nghiệm tính cách sở thích - Trắc nghiệm tính trung thực - Trắc nghiệm y học Bước 4: Phỏng vấn tuyển chọn - Phỏng vấn theo mẫu: câu hỏi liệt kê sẵn từ trước - Phỏng vấn theo tình - Phỏng vấn theo mục tiêu (dựa vào công việc cụ thể mục tiêu xác định từ trước) - Phỏng vấn khơng có hướng dẫn - Phỏng vấn căng thẳng - Phỏng vấn theo nhóm - Phỏng vấn hội đồng Bước 5: Khám sức khỏe đánh giá thể lực ứng viên Bước 6: Phỏng vấn từ người lãnh đạo trực tiếp Bước 7: Thẩm tra thơng tin thu từ q trình tuyển dụng Bước 8: Tham quan công việc Bước 9: Ra định tuyển dụng Thực trạng công tác tuyển dụng GPBank 2.1 Giới thiệu GPBank 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Tiền thân GPBank ngân hàng nơng thơn Ninh Bình thành lập từ năm 1993, ban đầu vốn điều lệ chưa tới 100 tỷ đồng hoạt động tỉnh Ninh Bình Năm 2006, ngân hàng nơng thơn Ninh Bình chuyển đổi mơ hình ngân hàng TMCP thị chuyển trụ sở Hà Nội Đến nay, sau 17 năm hoạt động, Gpbank đạt mức vốn điều lệ 3.018 tỷ đồng, với 70 chi nhánh phòng giao dịch nước 1.000 cán bộ, nhân viên, phạm vi hoạt động nước 2.1.2 Chức nhiệm vụ GPbank hoạt động với mơ hình ngân hàng TMCP đô thị; thực hoạt động sản xuất kinh doanh: Huy động vốn; cho vay; cấp bảo lãnh loại; đầu tư cổ phiếu, trái phiếu đầucông ty con, công ty liên kết 2.1.3 Kết sản xuất kinh doanh Kết hoạt động GPBank tăng trưởng qua năm Năm 2010, Gpbank đạt kết sau: + Huy động từ tổ chức kinh tế cá nhân: 16.324,73 tỷ đồng; + Huy động từ TCTD khác: 7.043,32 tỷ đồng; + Tổng dư nợ cho vay là: 8.851,64 tỷ đồng; + Tỷ lệ nợ xấu: 1,96% + Đặt tiền gửi TCTD khác: 5.386,88 tỷ đồng + Tổng tài sản: 27.869,7 tỷ đồng; + Lợi nhuận trước thuế: Lợi nhuận trước thuế lũy kế toàn hàng 256,89 tỷ đồng 2.1.4 Cơ cấu tổ chức Gpbank hoạt động theo mơ hình ngân hàng thương mại cấp: Hội sở: Hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc, phòng ban hội sở Các chi nhánh: Chính đơn vị cho vay (kinh doanh) hạch tốn lỗ - lãi độc lập Các phòng giao dịch: Trực thuộc chi nhánh 2.1.5 Đặc điểm nguồn nhân lực Nguồn nhân lực Gpbank chủ yếu lực lượng lao động trẻ (từ Ban Tổng giám đốc, giám đốc chi nhánh, trưởng phòng ban hội sở, chuyên viên, nhân viên có độ tuổi từ 40 trở xuống) Một phần nhỏ có tuổi đời cao tập trung vào Ban Kiểm soát Hội đồng quản trị Nguồn nhân lực Gpbank chủ yếu có trình độ đại học đại học, phần nhỏ trình độ cao đẳng Nữ giới, trẻ tuổi chiếm đa số lực lượng lao động GPBank lĩnh vực dịch vụ 2.2 Phân tích thực trạng công tác tuyển dụng GPBank 2.2.1 Hoạt động tuyển mộ GPBank - Nguồn tuyển mộ: + Đối với vị trí chuyên viên, nhân viên: Chủ yếu từ bên (các trường đại học, thị trường lao động) + Đối với vị trí quản lý: Chủ yếu đề bạt từ nguồn nội (nếu đạt yêu cầu); phần lại tuyển mộ từ bên - Phương pháp tuyển mộ: + Đối với nguồn bên trong: Đăng thông báo tuyển dụng nội trang web ngân hàng đồng thời gửi email tới tồn nhân viên; thơng qua giới thiệu phòng Quản lý Nhân Đào tạo (QLNS & ĐT), giới thiệu lãnh đạo trực tiếp + Đối với nguồn bên ngồi: Đăng thơng báo trang web ngân hàng (với vị trí chuyên viên quản lý cấp trung); giới thiệu Ban lãnh đạo GPBank (với vị trí quản lý cấp cao) 2.2.2 Các bước tuyển chọn (đã có kết tuyển mộ) - Bước 1: Sàng lọc hồ sơ ứng tuyển, chọn hồ sơ phù hợp - Bước 2: Tổ chức thi viết (gồm môn tiếng anh, chuyên mơn, IQ) - Bước 3: + Phỏng vấn vòng 1, giám đốc chi nhánh trưởng phòng ban hội sở (có nhu cầu tuyển dụng) thực + Phỏng vấn vòng 2, Ban tổng giám đốc thực Trường hợp đặc biệt có thêm vòng vấn thành viên Hội đồng quản trị - Bước 4: Phòng Quản lý nhân Đào tạo làm việc với ứng viên thỏa thuận điều khoản hợp đồng lao động, điều kiện làm việc, … - Bước 5: Ra định tuyển dụng Đối với ứng viên từ nguồn nội bỏ qua bước 2, thực vấn bước 2.3 Những hạn chế nguyên nhân công tác tuyển dụng GPBank 2.3.1 Hạn chế Hạn chế cơng tác tuyển dụng GPBank biểu nhiều hình thức, cách thức vụ việc Tuy nhiên, hạn chế thường biểu theo cách thức sau: - Không tuyển đủ nhân viên cho vị trí cơng việc - Nhân viên tuyển vào không đáp ứng yêu cầu công việc - Nhân viên vào làm việc thời gian ngắn xin nghỉ việc 2.3.2 Nguyên nhân Nguyên nhân hạn chế do: - Ngun nhân khơng tuyển đủ nhân viên cho vị trí cơng việc: + Phòng QLNS & ĐT đăng thơng tin vị trí cần tuyển khơng thu hút đủ ứng viên + Khâu tuyển chọn hồ sơ khơng có tiêu chuẩn rõ ràng, việc thực theo cảm tính chun viên phòng QLNS & ĐT nên loại bỏ nhiều ứng viên phù hợp + Khâu thi tuyển: Việc đề không chuẩn xác nên không chọn ứng viên phù hợp + Tại bước 4: Khi phòng QLNS & ĐT làm việc với ứng viên khơng đáp ứng mong muốn họ chế trả thù lao GPBank không phù hợp - Nguyên nhân nhân viên tuyển vào không đáp ứng yêu cầu công việc do: + Đối với ứng viên tuyển từ trường đại học tiêu chí tuyển chọn chủ yếu dựa vào kết học tập mà khơng có tiêu chí tuyển chọn EQ nên bạn có kết học tập cao khả tiếp cận công việc + Đối với ứng viên giới thiệu: Đây hiểu “suất ngoại giao” nên việc kiểm tra, lựa chọn tương đối hời hợt bị buộc phải nhận vào làm GPBank - Nguyên nhân nhân viên vào làm việc thời gian ngắn xin nghỉ việc: + Tiêu chí tuyển chọn ban đầu cao: Khi vào làm việc bạn tự thấy lực, trình độ cao thất vọng với thực tế + Một phần chế trả thù lao GPBank chưa phù hợp thị trường Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác tuyển dụng nhân lực GPBank 3.1 Giải pháp cho hoạt động tuyển mộ Phòng QLNS & ĐT: - Đăng thơng tin tuyển mộ cần có sức thu hút cao (thậm chí th đơn vị tuyển dụng chuyên nghiệp); - Đăng rộng rãi thông tin phương tiện thông tin đại chúng - Cần làm việc với phận cần tuyển nhân viên để đưa tiêu chí rõ ràng, đầy đủ, xác nhằm thu hút đủ ứng viên 3.2 Giải pháp cho hoạt động tuyển chọn - Xây dựng tiêu chí lựa chọn hồ sơ phù hợp, tránh thực theo cảm tính nhằm chọn đủ khơng bỏ sót hồ sơ phù hợp - Phòng QLNS & ĐT phối hợp với đầu mối liên quan xây dựng ngân hàng đề hợp lý, cần mua đề số tổ chức chun ngành có uy tín - Xây dựng kiểm tra EQ, khả làm việc nhóm, khả tiếp cận cơng việc, đặc biệt xây dựng tiêu chí EQ cho vị trí cơng việc (ví dụ: Với vị trí kinh doanh cần chọn ứng viên có khả chấp nhận rủi ro, không cao; với vị trí tái thẩm định cần đức tính cẩn thận, chắn, v.v.) - Xác định vị trí GPBank thị trường tàingân hàng, phối hợp với chi nhánh, phòng ban xác định mức độ yêu cầu ứng viên cho phù hợp (ví dụ: Ứng viên cần tốt nghiệp trường Đại học hạng trung bình, tốt nghiệp loại trung bình, khá) - Trong bước 3: Khi vấn ứng viên cần làm rõ tính cam kết (cao hay thấp?) - Trong bước 5: Khi định tuyển dụng với ứng viên, phòng QLNS & ĐT cần bổ sung cam kết, ràng buộc hợp lý để ứng viên làm việc GPBank năm - Sau thực tuyển dụng ứng viên, phòng QLNS & ĐT cần cung cấp yêu cầu thử việc, thử thách với thời gian hợp lý cho ứng viên; đồng thời thực bước việc phát triển nguồn nhân lực nhằm hỗ trợ cho cơng tác tuyển dụng Ngồi phòng QLNS & ĐT cần phải điều tra thị trường chế trả thù lao ngân hàng có cấp độ với GPBank tham mưu cho Ban Lãnh đạo chế trả thù lao hợp lý Kết luận Việc hoàn thiện, khắc phục hạn chế công tác tuyển dụng cần thiết Tuy nhiên, cơng việc đòi hỏi nỗ lực khơng phòng QLNS & ĐT mà đòi hỏi thay đổi nhận thức Ban Lãnh đạo cấp cao GPBank, đòi hỏi phối hợp đầu mối liên quan Bản thân học môn quản trị nguồn nhân lực đồng thời với cương vị trưởng phòng Tái thẩm định Hội sở xác định rõ cần thiết chắn phối hợp tích cực với phòng QLNS & ĐT, tham mưu tích cực cho Ban Lãnh đạo GPBank để góp phần tạo nguồn nhân lực mạnh, hợp lý phù hợp với phát triển GPBank TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tham khảo môn học Quản trị nhân lực– Chương trình MBA, Trung tâm ETC – Đại học quốc gia Việt Nam; Giáo trình Quản trị nhân lực –TS Trần Kim Dung Một số tài liệu nội GPBank The end ... trình tuyển dụng Bước 8: Tham quan công việc Bước 9: Ra định tuyển dụng Thực trạng công tác tuyển dụng GPBank 2.1 Giới thiệu GPBank 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Tiền thân GPBank ngân hàng. .. Bước 5: Ra định tuyển dụng Đối với ứng viên từ nguồn nội bỏ qua bước 2, thực vấn bước 2.3 Những hạn chế nguyên nhân công tác tuyển dụng GPBank 2.3.1 Hạn chế Hạn chế cơng tác tuyển dụng GPBank biểu... đề bạt từ nguồn nội (nếu đạt yêu cầu) ; phần lại tuyển mộ từ bên - Phương pháp tuyển mộ: + Đối với nguồn bên trong: Đăng thông báo tuyển dụng nội trang web ngân hàng đồng thời gửi email tới tồn
- Xem thêm -

Xem thêm: HOÀN THIỆN CÔNG tác TUYỂN DỤNG tại NGÂN HÀNG TMCP dầu KHÍ TOÀN cầu , HOÀN THIỆN CÔNG tác TUYỂN DỤNG tại NGÂN HÀNG TMCP dầu KHÍ TOÀN cầu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay