Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại ngân hàng ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam

12 3 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 13:32

LỜI MỞ ĐẦU Lý lựa chọn đề tài: Một nhân tố mang tính định phát triển tồn kinh tế nói chung ngân hàng nói riêng nhân tố người Trong yếu tố vật chất cấu thành nên hoạt động ngân hàng như: vốn, trụ sở làm việc, trang thiết bị, nhân lực mơi trường… nhân lực yếu tố định Đặc biệt, ngành kinh tế phát triển nhờ qui mô tri thức ngân hàng nguồn nhân lực chất lượng cao lại có vai trò quan trọng Trước thay đổi hàng ngày khoa học kĩ thuật giới trì đội ngũ lao động cũ, tức không đào tạo phát triển họ họ làm họ bị tụt hậu nhận thức dẫn tới tụt hậu sản phẩm dịch vụ, làm giảm sức cạnh tranh doanh nghiệp Do vấn đề đào tạo phát triển nguồn nhân lực vấn đề quan trọng tổ chức cần phải trọng đầu phát triển Nguồn nhân lực ngân hàng không tạo ưu cạnh tranh cho doanh nghiệp mà góp phần làm tăng suất lao động, yếu tố định làm tăng doanh thu cho doanh nghiệp, giúp cho doanh nghiệp tăng trưởng phát triển mạnh từ góp phần làm tăng trưởng phát triển bền vững kinh tế nước nhà Do em hi vọng đề tài “Đào tạo phát triển nguồn nhân lực Ngân hàng Ngân Hàng Đầu Phát Triển Việt Nam” phản ánh phần thực trạng hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực Ngân Hàng đưa kiến nghị nhằm đóng góp phần vào việc hồn thiện cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Ngân Hàng Đầu Phát triển Việt Nam Mục đích đề tài: Đề tài đưa sở lý luận công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, từ phân tích thực trạng cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Ngân Hàng Đầu Phát triển Việt Nam đưa giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Phương pháp Nghiên cứu đề tài: Sử dụng phương pháp phân tích, thống kê, so sánh kết hợp với sử dụng phương pháp khảo sát thực tế thông qua hệ thống bảng hỏi Kết Cấu Bài: Ngoài phần mở đầu, viết cấu trúc thành ba phần sau: Chương I: Một số lý thuyết sử dụng nghiên cứu Chương II: Phân tích thực trạng đào tạo phát triển nguồn nhân lực Ngân hàng Ngân Hàng Đầu Phát Triển Việt Nam Chương III: Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Ngân Hàng Đầu Phát Triển Việt Nam Kết Luận Chương I MỘT SỐ LÝ THUYẾT ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU Nguồn nhân lực tổ chức hình thành sở cá nhân có vai trò khác liên kết với theo mục tiêu định Nguồn nhân lực khác với nguồn lực khác doanh nghiệp chất người Nhân viên có lực, đặc điểm cá nhân khác nhau, có tiềm phát triển, có khả hình thành nhóm hội, tổ chức cơng đồn để bảo vệ quyền lợi họ Họ đánh giá đặt câu hỏi hoạt động cán quản lý, hành vi họ thay đổi phụ thuộc vào thân họ tác động môi trường xung quanh Do quản trị nguồn nhân lực khó khăn phức tạp nhiều so với quản trị yếu tố khắc trình sản xuất kinh doanh Khái niệm đào tạo phát triển: Các khái niệm giáo dục, đào tạo, phát triển đề cập đến trình tương tự: trình cho phép người tiếp thu kiến thức, học kỹ thay đổi quan điểm hay hành vi nâng cao khả thực công việc cá nhân Điều có nghĩa giáo dục, đào tạo, phát triển áp dụng để làm thay đổi việc nhân viên biết gì, làm nào, quan điểm họ công việc mối quan hệ với đồng nghiệp Phương pháp đào tạo cách thức truyền tải nội dung đào tạo đến người học nhằm đạt mục tiêu đào tạo Nội dung đào tạo trả lời cho câu hỏi đào tạo gì, phương pháp đào tạo trả lời cho câu hỏi đào tạo nào? Xác định nhu cầu đào tạo: Đào tạo thường sử dụng nhằm nâng cao suất, hiệu làm việc tổ chức, doanh nghiệp Nhu cầu đào tạo thường đặt nhân viên không đủ kỹ cần thiết để thực công việc Địa điểm đào tạo thời gian đào tạo: Địa điểm đào tạo tổ chức doanh nghiệp nơi ngồi doanh nhiệp đáp ứng yêu cẩu cần thiết cho buổi đào tạo Thời gian đào tạo ngồi hành thứ 7, chủ nhật Đánh giá hiệu đào tạo: Hiệu chương trình đào tạo thường đánh giá qua giai đoạn: Giai đoạn 1: Học viên tiếp thu, học hỏi sau khóa đào tạo? Giai đoạn 2: Học viên áp dụng kiến thức kỹ học hỏi vào thực tế để thực công việc nào? Chương II: Phân tích thực trạng đào tạo phát triển nguồn nhân lực Ngân Hàng Đầu Phát Triển Việt Nam Hiện BIDV ngân hàng lớn có vị trí dẫn đầu ngân hàng có uy tín khu vực thị trường tài quốc tế, đồng thời BIDV làm tốt chức ngân hàng thương mại Nhà nước, phục tốt tiện ích đất nước, mở rộng tham gia rộng vào thị trường tài tiền tệ, bảo hiểm chứng khoán, mở rộng quan hệ quốc tế cách ấn tượng, mở rộng địa bàn hoạt động nước Đạt tất kết đó, tồn Lãnh đạo nhân viên hệ thống BIDV nỗ lực cơng việc công đào tạo phát triển nguồn nhân lực Để từ BIDV có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, vững mạnh thứ vũ khí vơ lợi hại thị trường cạnh tranh khốc liệt ngân hàng với Hàng tháng nhân viên chi nhánh BIDV có buổi họp với lãnh đạo, ngồi lại xem tháng qua có nhân viên hoàn thành suất xắc nhiệm vụ, vượt tiêu giao Kiểm điểm tất nhân viên chưa hoàn thành nhiệm vụ, bị sai phạm kinh doanh người tìm hiểu lý mà nhân viên chưa hồn thành, nhân viên sai phạm? Cùng tìm giải pháp khắc phục, xử lý vi phạm rút học kinh nghiệm nhân viên khác sau không mắc phải sai phạm nữa, người giúp tiến Định kỳ tháng lần Chi nhánh BIDV tiến hành tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho tất nhân viên thực nội chi nhánh vào cuối làm việc, vào thứ chủ nhật Tất nghiệp vụ ngân hàng tập huấn với cán chi nhánh, để tất cán nghiệp vụ hiểu sâu hơn, làm tốt Với cán phòng ban khác hiểu thêm nghiệp vụ phòng bạn thường làm cơng việc gì? Để từ người phối hợp cơng việc với tốt hơn, hồn thành cơng việc xuất sắc Khi có sản phẩm ngân hàng đời, chi nhánh BIDV giành thời gian cho tất cán tập huấn, tiếp cận, tìm hiểu để đưa sản phẩm vào sử dụng cách tốt Từ đa dạng hóa sản phẩm ngân hàng làm tăng tính cạnh tranh cho BIDV Ví dụ: Khi triển khai sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm xe giới (vì sản phẩm dịch vụ bán kèm với sản phẩm ngân hàng) BIDV tổ chức buổi tập huấn nghiệp vụ nhân viên công ty bảo hiểm giới thiệu đào tạo, để cán ngân hàng hiểu rõ sản phẩm đó, từ tiếp thị bán bảo hiểm với sản phẩm ngân hàng cách tốt Trong năm vừa qua Chi nhánh BIDV mời Công ty Đào tạo vấn Nghiệp vụ Ngân hàng (BTC) đào tạo kỹ bán hàng, kỹ Maketting cho tất nhân viên chi nhánh, với mong muốn trang bị cho nhân viên kỹ tốt nhất, nhanh xác để đáp ứng mong muốn khách hàng khó tính Sau tất buổi tập huấn nhiệp vụ có kiểm trả khoảng 30 phút học viên, để test xem cán tiếp thu giảng nào? Từ đánh giá xem chất lượng buổi đào tạo làm sao? Bên cạnh mặt đạt cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực BIDV có mặt hạn chế sau: Quá trình đào tạo chủ yếu nơi làm việc, cá nhân đào tạo cán có kinh nghiệm nghiệp vụ, lại khơng có kiến thức sư phạm, khơng có hệ thống lý thuyết học viên đơn học phần thực hành mà không trang bị lý thuyết đầy đủ Chưa xây dựng bổ phận chuyên phụ trách đào tạo phát triển, cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực chưa mang tính chuyên nghiệp hiệu Thời gian đào tạo thường vào cuối làm việc kéo dài khoảng hai tiếng, sau ngày làm việc mệt mỏi cán phải lại học tập cách miễn cưỡng, đói khơng an tâm với cơng việc gia đình Chính mà hiệu học tập thường không cao Chương III: Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Ngân Hàng Đầu Phát Triển Việt Nam Môi trường đào tạo: Giúp người hiểu cải thiện mơ hình tâm lý họ Nhìn chung người thường có nhận định chủ quan họ chưa hiểu rõ nhận định dẫn đến hiểu sai kiện Bằng việc thường xuyên có buổi tập huấn, đào tạo tạo cho nhân viên BIDV có khả tiếp cận sản phẩm nhanh có trách nhiệm học tập nghiệp vụ tốt Tổ chức buổi học tập nghiệp vụ có thể: Khi nhà lãnh đạo hay thành viên Ngân Hàng bận bịu căng thẳng công việc hay áp lực lịch làm việc, khả suy nghĩ cách khoa học sáng tạo họ bị giảm sút Họ việc suy xét vấn đề việc rút học từ kinh nghiệm Một môi trường hỗ trợ học tập đem lại khoảng thời gian nghỉ công việc khuyến khích việc xem xét lại cách thấu đáo q trình cơng việc thực Thời gian địa điểm tổ chức: Nên kết hợp với chơi picnic người thoải mái tâm lý, vui vẻ, hiểu việc học tập cao Cần xây dựng phận chuyên trách đào tạo có hệ thống để đạt hiểu cao học tập Những phương pháp nâng cao hiểu đào tạo: Việc gây dựng tổ chức học tập điều dễ dàng, cần phải có bước cụ thể đóng góp rộng rãi người Nhằm đạt hiệu cao nhất, việc chia sẻ kiến thức phải thực cách có hệ thống cách thức định Việc chia sẻ diễn cá nhân với nhau, nhóm hay tồn cơng ty Kiến thức chia sẻ theo chiều ngang theo chiều dọc cơng ty Ví dụ như, q trình chia sẻ kiến thức tập trung nội cơng ty với mục đích sửa chữa sai lầm Sau dự án kết thúc, yêu cầu việc chia sẻ kiến thức kiểm tra hay xem xét lại vấn đề mà sau chia sẻ lại cho người thực công việc tương tự Ngồi việc chia sẻ kiến thức hướng bên ngồi, ví dụ tạo diễn đàn trao đổi thường xuyên với khách hàng hay với chuyên gia lĩnh vực để học hỏi kiến thức họ hoạt động Ngân Hàng thử thách mà Ngân Hàng gặp phải Đồng thời, phương pháp học đảm bảo việc thông tin thiết yếu truyền đạt cách nhanh chóng hiệu tới người cần chúng Đề cao tính linh hoạt học hỏi: Trong môi trường đầy biến động cạnh tranh, tồn Ngân Hàng phụ thuộc vào phản ứng nhanh trước rủi ro hội Các chương trình thay đổi lớn dễ chấp nhận thuận lợi người tự tin vào khả họ để thích nghi học hỏi mơi trường Muốn tất thành viên Ngân Hàng cần phải ý thức việc học hỏi quan trọng nào? phải có trách nhiệm học hỏi cho không bị thua lạc hậu so với người khác Ngân Hàng nói riêng xã hội nói chung Tăng cường học hỏi từ tình bất ngờ thất bại: Tất nhân viên ngân hàng phải thường xuyên học hỏi rút học từ sau sai phạm nhân viên khác, để hồn thiện tốt mà khơng phải trả giá sai lầm Tiếp thu kiến thức từ người tổ chức: Một cách để tiếp thu kiến thức xác định quy trình tương tự tiến hành tổ chức thành cơng Quy trình thường gọi “chuẩn mực” Ngồi mua quyền sử dụng kiến thức từ tổ chức khác, thuê người có nghiệp vụ đặc biệt từ bên ngồi tổ chức giữ vị trí chủ chốt, th chun gia vấn bên đào tạo… Tuyên truyền rộng rãi động học tập tổ chức: Việc học hỏi tổ chức đòi hỏi phải có chế truyền bá kiến thức cho người muốn áp dụng kiến thức Việc giữ bí mật kiến thức kẻ thù học hỏi Sự tiếp cận thông tin hoạt động tổ chức cách dễ dàng, bao gồm thông tin vấn đề, thất bại hỗ trợ trình học hỏi tổ chức Khen thưởng nỗ lực học tập sáng tạo: Cơ chế khen thưởng tổ chức có ảnh hưởng lớn đến nỗ lực học hỏi tổ chức Cơ chế tác động đến động học tập cá nhân, nhóm, việc học hỏi từ thất bại phổ biến kiến thức tổ chức Ví dụ: Chi nhánh BIDV có phần thưởng với đạt kết cao học tập, thi nghiệp vụ định kỳ KẾT LUẬN Là doanh nghiệp nhà nước, BIDV cờ đầu công đổi khoa học kỹ thuật, có mạng lưới rộng khắp nước, có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp động…Để đạt kết nỗ lực khơng ngừng tồn thể cán hệ thống BIDV Với mục tiêu phấn đấu trở thành Ngân hàng lớn hàng đầu Việt Nam, mở rộng quy mô không nước nước ngồi, yếu tố quan trọng BIDV phải làm tốt cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực TÀI LIỆU THAM KHẢO - Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực – Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Quốc tế ... đào tạo phát triển nguồn nhân lực, từ phân tích thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Ngân Hàng Đầu Tư Phát triển Việt Nam đưa giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác đào tạo phát triển. .. trưởng phát triển bền vững kinh tế nước nhà Do em hi vọng đề tài Đào tạo phát triển nguồn nhân lực Ngân hàng Ngân Hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam phản ánh phần thực trạng hoạt động đào tạo phát triển. .. đào tạo phát triển nguồn nhân lực Ngân Hàng đưa kiến nghị nhằm đóng góp phần vào việc hồn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Ngân Hàng Đầu Tư Phát triển Việt Nam Mục đích đề tài:
- Xem thêm -

Xem thêm: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại ngân hàng ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam , Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại ngân hàng ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay