Đồ án tốt nghiệp quản lý bán hàng sản phẩm iphone

40 33 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 12:20

1.1.Lý do chọn đề tàiHiện nay, ngành công nghệ thông tin đã có những bước phát triển nhanh chóng, ứng dụng của nó được áp dụng trong mọi lĩnh vực trên pham vi toàn thế giới. Công nghệ thông tin trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn minh của nhân loại, góp phần đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ứng dụng của công nghệ thông tin được xem là một trong những yếu tố mang tính quyết định sự thành bại trong hoạt động của công ty, các tổ chức, cá nhân,... TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ WEBSITE BÁN MÁY TÍNH ONLINE Sinh viên thực hiện: Lê Tự Tân Lớp: DT15CTT02 Ngành: Cơng nghệ thơng tin Khóa học: 2015 – 2019 Giảng viên hướng dẫn: Ths Nguyễn Thị Minh Châu Quảng Nam, ngày 20 tháng năm 2019 TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM KHOA CƠNG NGHỆ THƠNG TIN CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do- Hạnh phúc ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP I THÔNG TIN CÁ NHÂN 1) Họ tên: Lê Tự Tân 2) Mã số SV: 2115021025 3) Ngành đào tạo: Cơng nghệ thơng tin 4) Khóa học: 2015-2019 5) Lớp: DT15CTT02 6) Địa liên lạc: Điện Thắng Trung - Điện Bàn - Quảng Nam 7) Số điện thoại: 0378022771 8) Email: letutan500@gmail.com II THÔNG TIN ĐỀ TÀI: 9) Tên đề tài: Thiết kế Website bán máy tính online 10) Người hướng dẫn: Ths.Nguyễn Thị Minh Châu III NỘI DUNG Phần MỞ ĐẦU 1.1 chọn đề tài Hiện nay, ngành công nghệ thông tin có bước phát triển nhanh chóng, ứng dụng áp dụng lĩnh vực pham vi tồn giới Cơng nghệ thơng tin trở thành phần thiếu đời sống văn minh nhân loại, góp phần đẩy mạnh cơng cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Ứng dụng công nghệ thông tin xem yếu tố mang tính định thành bại hoạt động công ty, tổ chức, cá nhân, Công nghệ thông tin làm thay đổi suy nghĩ, tư người giúp người động hơn, kết nối nhanh lúc nơi làm tăng hiệu quả, suất công việc Đặt biệt hệ thống thương mại điện tử Trong thời buổi kinh tế thị trường phát triển, sản phẩm nhà sản xuất phải cạnh tranh mãnh liệt để nhiều khách hàng biết đến bán với doanh thu cao tốt Cùng với thay đổi phương thức giao tiếp, nhu cầu gia tăng số lượng người dùng sử dụng Internet Đây xem thách thức hội doanh nghiệp cách áp dụng công nghệ, phương thức quảng cáo nhằm phổ biến rộng rãi sản phẩm doanh nghiệp Trước để mua sản phẩm máy tính phải tận cửa hàng mua được, tốn thời gian Để phục vụ nhu cầu mua sản phẩm vừa chất lượng vừa đáp ứng yêu cầu khách hàng Em định thực đề tài : Xây dựng website thương mại điện tử bán máy tính 1.2 Tính đề tài Giúp người mua dễ dàng tìm mua loại máy tính phù hợp với nhu cầu cơng việc túi tiền khách hàng qua nâng cao giá trị trang web 1.3 Mục tiêu đề tài - Mục tiêu: + Xây dựng sở liệu xác, cập nhật, ổn định + Tìm hiểu Java, JSP, Servlet thư viện hổ trợ thiết kế website + Giao diện website: thân thiện với người dùng, đầy đủ số chức website bán hàng + Đơn giản hóa cách thức mua hàng qua mạng - Mục đích: + Xây dựng website hoàn thiện mặt nội dung giao diện, góp phần nâng cao chất lượng quản cáo, giá trị thương mại mặt hàng thời trang, giúp người mua người bán tìm đến dễ dàng 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Hệ quản trị sở liệu MySQL - Ngôn ngữ: Java, Jsp, Servlet - Framework : Bootstrap, Jquery 1.5 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu thuyết: + Phân tích thiết kế theo hướng đối tượng + Tìm hiểu mơ hình ứng dụng + Tham khảo nguồn tài liệu từ Internet - Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm: + Đưa yêu cầu quản chức cần có, từ phân tích thiết kế hệ thống theo quy trình nghiệp vụ website thương mại điện tử + Xây dựng website hoàn chỉnh Phần NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I: CƠ SỞ THUYẾT 1.1 HTML HTML (HyperText Markup Language) gọi ngơn ngữ đánh dấu siêu văn bản, tạo nhằm cấu trúc lên trang web với mẩu thông tin trình bày World Wide Web 1.2 CSS (Cascading Style Sheet) Website cấu tạo từ thẻ html với thẻ html thể khung website Để chỉnh, trình bày cho đẹp mắt ta cần sử dụng ngơn ngữ CSS Có thể chèn CSS vào HTML theo cách: - Trực tiếp: sử dụng thuộc tính style thẻ HTML - Nội bộ: sử dụng thẻ phần HTML - CSS ngoài: sử dụng nhiều tập tin CSS bên 1.3 MySQL MySQL hệ quản trị sở liệu tự nguồn mở phổ biến giới nhà phát triển ưa chuộng trình phát triển ứng dụng MySQL sở liệu tốc độ cao, ổn định dễ sử dụng, có tính khả chuyển, hoạt động nhiều hệ điều hành cung cấp hệ thống lớn hàm tiện ích mạnh Với tốc độ tính bảo mật cao, MySQL thích hợp cho ứng dụng có truy cập CSDL internet MySQL có nhiều đặc điểm hút: - Tốc độ: MySQL nhanh Những nhà phát triển cho MySQL sở liệu nhanh mà bạn có - Dễ sử dụng: MySQL có tính cao thực hệ thống sở liệu đơn giản phức tạp cài đặt quản trị hệ thống lớn - Giá thành: MySQL miễn phí cho hầu hết việc sử dụng tổ chức - Hỗ trợ ngôn ngữ truy vấn: MySQL hiểu SQL, ngôn ngữ chọn lựa cho tất hệ thống sở liệu đại Bạn truy cập MySQL cách sử dụng ứng dụng mà hỗ trợ JDBC (Java Database Connectivity - chuẩn API (Application Program Interface) cho phép kết nối chương trình viết Java với hệ quản trị sở liệu) - Năng lực: Nhiều client truy cập đến server thời gian Các client sử dụng nhiều sở liệu cách đồng thời Bạn truy cập MySQL tương tác với sử dụng vài giao diện để bạn đưa vào truy vấn xem kết quả: dòng u cầu khách hàng, trình duyệt Web… - Kết nối bảo mật: MySQL nối mạng cách đầy đủ, sở liệu truy cập từ nơi Internet bạn chia liệu bạn với ai, nơi Nhưng MySQL kiểm soát quyền truy cập người mà khơng nên nhìn thấy liệu bạn khơng thể nhìn - Tính linh động: MySQL chạy nhiều hệ thống UNIX UNIX chẳng hạn Windows hay OS/2 MySQL chạy với phần cứng từ máy PC nhà máy server - Sự phân phối rộng: MySQL dễ dàng đạt được, cần sử dụng trình duyệt web bạn Nếu bạn khơng hiểu làm mà làm việc hay tò mò thuật tốn, bạn lấy mã nguồn tìm tòi Nếu bạn khơng thích vài cái, bạn thay đổi - Sự hỗ trợ: Có thể tìm thấy tài ngun có sẵn mà MySQL hỗ trợ Cộng đồng MySQL có trách nhiệm Họ trả lời câu hỏi mailing list thường vài phút Khi lỗi phát hiện, nhà phát triển đưa cách khắc phục vài ngày, chí có vài cách khắc phục có sẵn Internet 1.4 Bootstrap Bootstrap CSS Framework phổ biến nay, Twitter phát triển CSS Framework có ưu điểm hỗ trợ khả responsive (tức trang web tự động co giãn theo kích thước cửa sổ trình duyệt), tương thích tốt với thiết bị cỡ nhỏ, với phổ biến smartphone, tablet nay, yếu tố vô quan trọng giúp nhà thiết kế, phát triển ứng dụng web không cần phải design riêng cho mobile hay PC, mà cần thiết kế lần cho thiết bị Việc giúp tiết kiệm chi phí cho người chủ ứng dụng 1.5 Jquery Jquery thư viện tạo từ JavaScript, Ajax hay nói cách khác bước phát triển JavaScript Jquery làm cho dễ dàng thao tác đỡ thời gian thao tác Ajax JavaScript 1.6 Kiến trúc Client/Server Kiến trúc Client/ Server kiến trúc tiếng mạng máy tính,hầu hết website hoạt động dựa kiến trúc Trong Client máy khách gửi yêu cầu đến máy Server Tại Server lắng nghe yêu cầu từ máy Client, nhận thơng tin từ Client sau xử lý, trả kết cho máy Client Kiến trúc Client/Server 1.7 Mơ hình MVC Mơ hình MVC ( Model – View – Controller) mơ hình thiết kế sử dụng kỹ thuật phát triển phần mềm, giúp cho developer tách ứng dụng thành phần Model – View – Controller Mỗi thành phần có nhiệm vụ, chức riêng biệt, giúp phát triển ứng dụng nhanh, dễ bảo trì, nâng cấp hệ thống Controller Model View Mơ hình MVC Trong : - Model: Là thành phần chứa tất nghiệp vụ logic, phương thức xử lý, truy xuất database, đối tượng mô tả liệu, ràng buộc quan hệ… - View: Đảm bảo việc hiển thị thông tin, tương tác với người dùng, nơi chứa tất đối tượng GUI textbox, images… - Controller: Là phần quan trọng mơ hình MVC Đóng vai trò nhận u cầu từ phía client, tiến hành xử lí thơng tin trả thơng tin cho client Mơ hình MVC với Java/JSP/Servlet Mơ hình MVC Java/JSP/Servlet - Model: đại diện cho đối tượng POJO ( đối tượng java túy gồm thuộc tính phương thức), kết nối tương tác với database để lấy liệu - View: thể nơi người dùng nhìn thấy liệu trình bày dạng trực quan Tại đây, View có nhiệm vụ hiển thị liệu - Controller: hay nói cách khác điều khiển thành phần chịu trách nhiệm truyền thông Model View 1.2 Khái quát ngôn ngữ Java 1.2.1 Java sử dụng để làm Viết ứng dụng web (J2EE): Java thường sử dụng để xây dựng hệ thống web lớn đòi hỏi độ bảo mật cao, số lượng người dùng lớn ngân hàng, phần mềm quản bệnh viện, CRM, HRM Đối với website nhỏ thơng thường viết Java Viết ứng dụng mobile (J2ME): Trước tảng J2ME thường sử dụng để viết game app cho di động feature phone (file jar) smartphone Android lên Java lại tiếp tục sử dụng để viết app game cho tảng Android (file apk) Viết ứng dụng desktop (J2SE): Các ứng dụng desktop viết Java thật khơng nhiều kể đến số phần mềm JMeter Designer Vista Lợi lớn ứng dụng Java bạn viết lần sau đem chương trình lên Windows, Linux hay Mac để chạy mà khơng cần phải viết lại Tuy nhiên chạy JVM nên hiệu suất ứng dụng thấp chút so với ngôn ngữ C/C++, C# Để lập trình Java cần cài đặt : - JDK (Java Development KIT): bao gồmJRE (Java RuntimeEnviroment) thư viện để phát triển - IDE (Integrated Development Environment): ứng dụng giúp lập trình viên phát triển dễ dàng nhanh chóng Bạn sử dụng Netbeans, Eclipse IntelliJ IDEA để phát triển 1.2.2 Cơ chế hoạt động Java thiết kế cho mục đích đa (khơng phụ thuộc vào hệ điều hành nào) nên mã chương trình Java sau biên dịch thường file nhị phân Java biên dịch mã nhị phân gọi byte-code triệu gọi thực thi máy ảo Java mang tên mở rộng class Máy ảo Java (JVM) trình thơng dịch bình thường có khả thực thi mã bytecode tương tự xử máy tính thực thi mã nhị phân thành thị mã máy Chính ta cần viết máy ảo java cho hệ điều hành chương trình Java chạy nơi kiến trúc máy ảo Java dùng để viết chương trình ứng dụng tương tự ngơn ngữ lập trình khác Có thể dùng Java để viết Applet Servlet hay mã trang JSP thành phần ứng dụng đặc biệt dùng cho trình duyệt (browser) trình chủ (web server) 1.2.3 Đặc điểm Java ngơn ngữ lập trình hướng đối tượng nên có đặc điểm chung ngơn ngữ hướng đối tượng: a Tính trừu tượng (Abstraction) Là tiến trình xác định nhóm thuộc tính, hành động liên quan đến thực thể đặc thù, xét mối tương quan với ứng dụng phát triển b Tính đa hình (Polymorphism) Java ngơn ngữ lập trình hướng đối tượng nên có đặc điểm chung ngôn ngữ hướng đối tượng c Tính kế thừa (Inheritance) Điều cho phép đối tượng chia sẻ hay mở rộng đặc tính sẵn có mà khơng phải tiến hành định nghĩa lại d Tính đóng gói (Encapsulation) Là tiến trình che giấu việc thực thi chi tiết đối tượng người sử dụng đối tượng 2.5.6 UC Quản giỏ hàng a Đặc tả UC Quản giỏ hàng Mã Use case Tên Use case Tác nhân Mô tả Điều kiện tiền UC06 Use case Quản giỏ hàng - Khách hàng - Thành viên Cho phép khách hàng, thành viên cập nhật sản phẩm cần mua: bao gồm thêm sản phẩm, sửa số lượng sản phẩm, xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng Giỏ hàng phải tồn sản phẩm Tác nhân Luồng kiện Chọn chức cần thực - Nếu chọn chức “thêm sản phẩm vào giỏ hàng” luồng thay “Thêm sản phẩm” thực thi - Nếu chọn chức “Sửa số lượng sản phẩm” luồng thay “Sửa số lượng sản Hệ thống phản hồi phẩm” thực thi - Nếu chọn chức “Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng” luồng thay “Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng” thực thi Cập nhật đơn giá ứng với sản phẩm , tổng số tiền phải trả hiển thị cho khách hàng Thêm sản phẩm Luồng thay A1 Hệ thống xác nhận sản phẩm cần thêm dựa vào mã sản phẩm - Nếu sản phẩm chưa có giỏ hàng, hệ thống thêm sản phẩm vào giỏ hàng số lượng - Nếu sản phẩm có giỏ hàng, hệ thống tăng số lượng sản phẩm lên Sửa số lượng sản phẩm Cập nhật đơn giá ứng với sản phẩm , tổng số tiền phải trả hiển thị cho khách hàng Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng Điều kiện thoát Chọn thêm sản phẩm cần mua vào giỏ hàng Điều kiện sau UC kết thúc Chọn sản phẩm cần xóa Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng b Biểu đồ trình tự UC quản giỏ hàng 2.5.6 UC Cập nhật thông tin a Đặc tả UC Cập nhật thông tin Mã Use case Tên Use case Tác nhân Mô tả Điều kiện tiền UC07 Use case Cập nhật thông tin cho Use case : - Quản thông tin cá nhân - Quản sản phẩm - Quản đơn hàng - Quản khách hàng - Thành viên - Quản trị viên - Cho phép thành viên cập nhật thông tin thông tin cá nhân - Cho phép quản trị viên cập nhật thông tin đơn hàng, sản phẩm, danh sách khách hàng - Thành viên ,quản trị viên đăng nhập hệ thống Tác nhân Luồng kiện Chọn chức cần thực Hiển thị giao diện người dùng muốn thao tác thêm, xóa ,sửa Hệ thống phản hồi Người dùng thực thao tác Luồng thay A1 Hệ thống cập nhật tông tin thông báo kết UC kết thúc Nếu luồng kiện thêm, xóa, sửa người dùng hủy yêu cầu thêm, xóa ,sửa quay lại bước luồng kiện Điều kiện sau Điều kiện b Biểu đồ trình tự UC Quản thơng tin cá nhân c Biểu đồ trình tự UC Quản sản phẩm d Biểu đồ trình tự UC Quản đơn hàng e Biểu đồ trình tự UC Quản danh sách khách hàng 2.5.6 UC Thanh toán a Đặc tả UC Thanh toán Mã Use case Tên Use case Tác nhân Mơ tả UC08 Use case Thanh tốn - Thành viên - Cho phép thành viên toán sản phẩm giỏ hàng Điều kiện tiền - Thành viên đăng nhập hệ thống Tác nhân Luồng kiện Chọn chức tốn Hiển thị giao diện trang giỏ hàng Người dùng nhập thông tin đơn hàng đặt hàng -Nếu thông tin không hợp lệ thực luồng thay -Nếu thông tin hợp lệ chuyển sang bước Cập nhật đơn hàng phản hồi thông tin Luồng thay A1 Hệ thống phản hồi UC kết thúc Thông báo nhập lại quay lại bước luồng kiện Điều kiện sau Điều kiện b Biểu đồ trình tự UC Thanh tốn 2.6 Biểu đồ hoạt động 2.6.1 Biểu đồ hoạt động đăng ký 2.6.2 Biểu đồ hoạt động đăng nhập 2.6.3 Biểu đồ hoạt động cập nhật thông tin 2.6.4 Biểu đồ hoạt động mua hàng 2.7 Biểu đồ lớp chi tiết CHƯƠNG III: DEMO WEBSITE 3.1 Mô tả website 3.2 Một số giao diện Phần 3: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN VÀ DỰ KIẾN KẾT QUẢ STT Nội dung công việc Dự kiến kết Thời gian Từ đến Phần 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Quảng Nam, Ngày tháng năm 2019 Duyệt GVHD Duyệt Trưởng môn Người thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án tốt nghiệp quản lý bán hàng sản phẩm iphone, Đồ án tốt nghiệp quản lý bán hàng sản phẩm iphone

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay