CÁC THUYẾT TÂM LÝ TỘI PHẠM HỌC

4 15 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 12:01

I Các thuyết tâm Cuối kỷ XIX đầu kỷ XX nhà tội phạm học tìm hiểu nguyên nhân tội phạm từ đặc điểm thể bên cạnh số nhà khoa học lại theo hướng giải nguyên nhân tội phạm bắt nguồn từ vấn đề tâm người phạm tội Thời ký sơ khai thuyết tâm định nhà khoa học nghiên cứu hành vi phạm tội theo hướng + Hành vi phạm tội hành vi có điều kiện + Hành vi phạm tội rối loạn nhân cách bệnh tật tâm Một số nhà khoa học theo đường tội phạm học tâm thần như: Hervey M.Cleckley, Hans J Eysenck tập trung tìm hiểu mối liên hệ tội phạm nhân cách người theo: + Các loại rối loạn nhân cách chống đối xã hội + Loại nhân cách liên quan đến việc thực tội phạm giải xu hướng động phạm tội có liên quan đến loại nhân cách Tuy nhiên "Thuyết tâm định" thực bùng nổ có chỗ đứng ngành tội phạm học xuất cơng trình nghiên cứu Signmund Freud Thuyết phân tâm học Freud Signmund Freud cha đẻ thuyết phân tâm học Ông khẳng định tồn lực tình dục(Libido) thúc đẩy hành vi nhân loại Bản Libido có lực lượng đối chọi nhau: + Eros-bản sống hướng tới hoạt động + Thanatos-bản chết thúc đẩy tới hoạt động tự hủy diệt Ảnh hưởng trực tiếp đến lực là: Bản có từ lúc sinh, tượng trưng cho phần vô thức chống đối xã hội cá nhân Bản ngã thể cá tính tâm người, tượng trưng cho phần ý thức ý chí cá nhân Siêu ngã học hỏi cá nhân giá trị quy tắc xã hội, biểu cho phần giá trị văn hóa với chức lương tâm cá nhân Tóm lại, Signmund Freud cho tội phạm kết mà cá nhân phần trổi dậy đến mức thái quá, lấn át đến mức khơng thể kiểm sốt kết hợp với biểu siêu ngã; Cùng lúc ngã hoạt động khơng tương xứng trực tiếp, hiệu Bên cạnh ơng cho thăng hoa khơng tương xứng nguyên nhân khác dẫn đến tội phạm VD: Một người đàn ông từ thuở nhỏ đến trưởng thành phải sống với người mẹ chuyên quyền độc đốn Ơng ta muốn độc lập khơng thể nên căm ghét mẹ không dám bộc lộ thái độ Người muốn giải tỏa tình cảm căm ghét với mẹ cách cơng người phụ nữ khác Những người đàn ông kiểu thực tế người thường xuyên đánh đập vợ trở thành người phạm tội hiếp dâm Ngồi ơng cho chứng loạn thần kinh chức nguyên nhân dẫn đến tội phạm VD: Một người thường xuyên dùng giấy ăn để mở nắm cửa vào, không dám cầm trực tiếpvì lúc ám ảnh nắm cửa có nhiều vi trùng gây bệnh Lưu ý khơng phải người bị chứng loạn thần kinh phạm tội Ưu điểm: Thuyết phân tâm học từ đời ảnh hưởng rộng khắp giới ứng dụng rộng rãi nhiều lĩnh vực điều trị bệnh nhân biện pháp tâm lý, điều tra tội phạm, tội phạm học… Nhược điểm: + Coi nhẹ vai trò mơi trường sống, vai trò giáo dục cá nhân đề cao quy định sinh học hành vi tình dục + Coi thường phụ nữ thể tư tưởng bất bình đẳng nam nữ cổ vũ cho người theo tư tưởng  Mặc dù có số điểm tranh luận bị phê phán công lao vĩ đại ơng đóng góp cho kho tàng tri thức nhân loại phủ nhận Thuyết hành vi - Nhà nghiên cứu tiêu biểu: Burrhus Frederic Skinner (B F Skinner) - “Thuyết hành vi” (1974) gọi thuyết tác nhân kích thích đưa đến hành vi người Trọng tâm “thuyết hành vi” hành vi vủa người định mơi trường xung quanh mơi trường tác động đến người tạo nên quan tâm cá nhân, từ thúc đẩy họ thực hành vi Khi người thực hành vi định nhận phần thưởng khen ngợi thực hành vi khiến họ vui vẻ điều kích thích làm cho hành vi xảy nhiều Ngược lai, biện pháp trừng phạt áp dụng người thực họ sợ bị trừng phạt nên hành vi giảm Như vậy, phản ứng cá nhân trường hợp gọi hành vi quan sát ( operant behavior ) Ví dụ: Đối với trường hợp bố mẹ muốn kiểm soát thường đưa biện pháp: phần thưởng trẻ có thành tích đó; bị trừng phạt khơng tn thủ ngun tắc Như vậy, thuyết hành vi nhấn mạnh nhân tố định hành vi người tồn môi trường xung quanh thực cá nhân định - Ưu điểm nhược điểm thuyết hành vi: + Nhược điểm: Thuyết hành vi giải thích phần nguyên nhân tội phạm mà khơng giải thích hết nguyên nhân tội phạm diện rộng Thuyết bị trích đề cao tác động môi trường xung quanh coi nhẹ tự ý chí, lựa chọn cá nhân + Ưu điểm: Thuyết hành vi giải thích nguyên nhân tội phạm sau: người thực tội phạm họ tiếp nhận nhân tố kích thích từ mơi trường xung quanh điều thúc đẩy họ thực tội phạm Thuyết bắt chước Thời gian: 1890- đến Học giả tiêu biểu: Gabriel Tarde, Alber Bandura Gabriel Tarde ( 1843-1904) người sáng lập chuyên ngành xã hội học mà nhà tâm lí học, tội phạm học xuất sắc Ông cho rằng, sở xã hội bắt chước Trong xã hội, hành vi người thực chất bắt chước hành vi người khác Từ đó, ơng xây dựng phát triển thuyết mình: Nguyên nhân tội phạm người bắt chước hành vi phạm tội người khác mà người có hội quan sát Theo đó, ơng chia thuyết bắt chước thành loại: + cá nhân bắt chước người khác cân xứng với mức độ tần số tiếp xúc họ + Những người cấp thấp bắt chước người cấp + Khi hai khuôn mẫu hành vi mâu thuẫn nhau, chiếm lấy vị trí Người có cơng đưa thuyết bắt chước phát triển mức độ cao Albert Bandura nhà tâm học, tội phạm học xuất sắc ( 4/12/1945) Hạt nhân thuyết bắt chước người học cách hành động sở quan sát từ người khác Qua trình nghiên cứu: Những trẻ em thường xuyên xem cảnh bạo lực có tâm lí rổi dễ nóng, kiếm chế bắt chước nhanh hành vi bạo lực học từ người lớn Ưu điểm: Thuyết bắt chước đặt nhiều vấn đề cần thực để phòng ngừa tội phạm Ví dụ: +Bố mẹ cần kiểm soát hạn chế hành vi xấu để không bắt chước theo + Hạn chế cho tiếp xúc hình ảnh bạo lực Nhược điểm: Quá đề cao vai trò tác động mơi trường sống coi nhẹ q trình tự rèn luyện, tu dưỡng cá nhân ... loạn thần kinh phạm tội Ưu điểm: Thuyết phân tâm học từ đời ảnh hưởng rộng khắp giới ứng dụng rộng rãi nhiều lĩnh vực điều trị bệnh nhân biện pháp tâm lý, điều tra tội phạm, tội phạm học Nhược điểm:... vị trí Người có cơng đưa thuyết bắt chước phát triển mức độ cao Albert Bandura nhà tâm lý học, tội phạm học xuất sắc ( 4/12/1945) Hạt nhân thuyết bắt chước người học cách hành động sở quan sát... thích nguyên nhân tội phạm sau: người thực tội phạm họ tiếp nhận nhân tố kích thích từ mơi trường xung quanh điều thúc đẩy họ thực tội phạm Thuyết bắt chước Thời gian: 1890- đến Học giả tiêu biểu:
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC THUYẾT TÂM LÝ TỘI PHẠM HỌC, CÁC THUYẾT TÂM LÝ TỘI PHẠM HỌC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay