Giải pháp xây dựng đám mây riêng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

28 50 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 11:41

Công việc dự án: Yêu cầu server Xin server dể test dự án ➢ ➢ ➢ Server sử dụng hết Chờ đợi IT man có nhiều việc khác Chờ đợi cài đặt hệ điều hành & platform Mong ước bạn Amazon EC2? Lợi ích điện toán đám mây ● ● ● ● Tiết kiệm chi phí, chia sẻ tài nguyên Tiết kiệm thời gian Khả mở rộng cao, linh hoạt Độ tin cậy cao Bạn có muốn hệ thống giống Amazon EC2 công ty bạn Chắc cần hệ thống lớn .những chuyên gia phần cứng … nhiều $$$ Thực Bạn thử chưa? Cài đặt hypervisor Giao diện VMware vsphere client Template? ● ● ● ● ● http://bitnami.org/stacks http://www.jumpbox.com/library http://www.turnkeylinux.org/all … tự cài đặt Bạn lên “lên mây” chưa? Ảo hoá điện toán đám mây Phần mềm Cloud Giải pháp có phí ● IBM, Cisco, HP ● vCloud ● Xen Cloud Platform (XCP) ● Giải pháp miễn phí ● OpenStack ● CloudStack ● Nimbus ● OpenNebula ● … Giao diện CloudStack Giao diện CloudStack Bây bạn lên mây đấy! Lên mây làm khơng? PHP? Programming? ● Libvirt ● ● ● Cloudstack API VMware API Bạn có muốn lên mây không? References http://incubator.apache.org/cloudstack http://www.phpcloud.com/develop http://www.openstack.org http://www.vmware.com http://www.linux-kvm.org http://bitnami.org/stacks http://www.jumpbox.com/library http://www.turnkeylinux.org/all Xin chân thành cám ơn! tuyen-dv@hipt.com.vn http://www.facebook.com/doanvantuyen ... http://www.turnkeylinux.org/all … tự cài đặt Bạn lên “lên mây chưa? Ảo hoá điện toán đám mây Phần mềm Cloud Giải pháp có phí ● IBM, Cisco, HP ● vCloud ● Xen Cloud Platform (XCP) ● Giải pháp miễn phí ● OpenStack ● CloudStack... Vitualization: Ảo hố Hypervisor: Phần mềm hỗ trợ ảo hố Có Hypervisor nào? Giải pháp trả tiền: ● ● ● ● VMware vSphere Xen server Hyper-V Giải pháp miễn phí: ● ● ● ● ● KVM Vmware Hypervisor VirtualBox Xen... CloudStack Giao diện CloudStack Bây bạn lên mây đấy! Lên mây làm khơng? PHP? Programming? ● Libvirt ● ● ● Cloudstack API VMware API Bạn có muốn lên mây khơng? References http://incubator.apache.org/cloudstack
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp xây dựng đám mây riêng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, Giải pháp xây dựng đám mây riêng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay