Bài Tập Môn Mạng Xã Hội Tính Giá Trị Riêng Vectơ Riêng

7 30 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 10:27

Bài tập Mạng Xã Hội, cách tính giá trị riêng, vecto riêng. Bài tập UIT về mạng xã hội, cách tính giá trị riêng, vecto riêng thông qua việc tính định thức cấp 2, cấp 3 ,..Tính Eigenvalues (giá trị riêng) and Eigenvectors (vecto riêng) cho các ma trận sau: Câu 1: Cho ma trận sauA = (█(3 24 1))Bài LàmTính Giá trị Riêng Eigenvalues Bước 1: Tạo λ I = λ■(1001) = ■(λ00λ)Bước 2: Tính A – λ I = ■(3241) ■(λ00λ) = ■(3λ241λ)Bước 3: Tính det ■(3λ241λ)  (3 λ) (1λ) – (2) (4)Cách tính định thức cấp 2 (det) GVHD: TS Thái Bảo Trân - IS353.J21-Mạng hội Bài Tập Chương Họ Và Tên: Trần Thị Soan MSSV: 16521028 Tính Eigenvalues (giá trị riêng) and Eigenvectors (vecto riêng) cho ma trận sau: Câu 1: Cho ma trận sau A= Bài Làm Tính Giá trị Riêng Eigenvalues Bước 1: Tạo λ I = λ = Bước 2: Tính A – λ I = - = Bước 3: Tính det  (3- λ) * (1-λ) – (2) *(4) Cách tính định thức cấp (det) Bước 4: (3- λ) * (1-λ) – (2) *(4) =  λ2 – 4λ – = λ= -1 λ= Vậy ta có giá trị riêng λ =-1 λ = Tính Vecto riêng (Eigenvectors) Ta tính (A- λ I) * = 0, tìm nghiệm không tầm thường, suy vecto riêng GVHD: TS Thái Bảo Trân - IS353.J21-Mạng hội Trường hợp với λ = -1 Ta có (A- λ I) = – = (A- λ I) * =  *=0 Để thực phép nhân ma trận, ta thực theo cơng thức sau đây: ví dụ A m, n có m dòng n cột, B x,y có x dòng y cột Kết tạo thành ma trận C m,y có m dòng y cột + Điều kiện thực số cột ma trận thứ phải với số dòng ma trận thứ Ta có: (A- λ I) * =  *=0 Từ ta có: (4 2) * = 4x1 + 2x2  4x1 + 2x2 =  2x1 + x2 =  X1 = 1, x2 = -2 hay x1= x2 GVHD: TS Thái Bảo Trân - IS353.J21-Mạng hộiVecto riêng (Eigenvectors) Trường hợp với λ = Ta có (A- λ I) = – = (A - λ I) * =  *=0 Từ ta có: (-2 2) * -2x1 + 2x2 = (1) (4 -4) * =  4x1 - 4x2 = (2) Từ (1) (2)   Vecto riêng (Eigenvectors) Kết Luận: ta có giá trị riêng λ =-1 λ = Vecto riêng (Eigenvectors) ; Vecto riêng (Eigenvectors) Câu 2: Cách tính định thức cấp 3 GVHD: TS Thái Bảo Trân - IS353.J21-Mạng hội Câu GVHD: TS Thái Bảo Trân - IS353.J21-Mạng hội Bài Làm GVHD: TS Thái Bảo Trân - IS353.J21-Mạng hội GVHD: TS Thái Bảo Trân - IS353.J21-Mạng hội
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài Tập Môn Mạng Xã Hội Tính Giá Trị Riêng Vectơ Riêng, Bài Tập Môn Mạng Xã Hội Tính Giá Trị Riêng Vectơ Riêng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay