Hòa chung không khí phấn khởi và tự hào của phụ nữ cả nước nhân dịp lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ việt nam

2 13 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 10:13

Hòa chung khơng khí phấn khởi tự hào phụ nữ nước Lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 20/10/2018) kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 Hội LHPN phối hợp BCH cơng Đồn xã tổ chức tọa đàm chi em Về dự buổi tọa đàm hơm tơi trân trọng giới thiệu có đ/c…………………………………………………………………………………… ……………………………………………… ………………………………… toàn thể chị em Ban chấp hành hội LHPN xã chị em cơng đồn Thưa quý vị đại biểu, toàn thể chị em Lịch sử dân tộc Việt Nam lịch sử đấu tranh dựng nước giữ nước, đó, phụ nữ Việt Nam giữ vai trò trọng yếu Chủ tịch Hồ Chí Minh có câu: ‘‘Non sơng gấm vóc Việt Nam phụ nữ ta, trẻ già, sức dệt thêu mà nên tốt đẹp rực rỡ’’ Người phụ nữ Việt Nam yêu nước ngày có tri thức, có sức khoẻ, động, sáng tạo, có lối sống văn hố, giàu lòng nhân đạo, quan tâm tới lợi ích xã hội cộng đồng Trải qua nhiều thăng trầm xã hội, chị em thể vai trò tích cực, đảm đang, với lòng nhân hậu đóng góp nhiều cơng sức cho nghiệp xây dựng đất nước Chỉ có người phụ nữ phong tặng danh hiệu: “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” Chính vậy, dù hồn cảnh nào, chị em ln vượt qua khó khăn hồn thành tốt nhiệm vụ giao, giai đoạn xã nhà phấn đấu hồn thành tiêu chí xây dựng thơn, xã kiểu mẫu mong chị em phụ nữ chung tay đóng góp phần cơng sức góp phần địa phương thực thắng lợi mục tiêu đề Trong thời gian tới mong chị em tích cực học tập, tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống, tham gia đầy đủ phong trào thôn, xã đặc biệt phong trào phụ nữ, phấn đấu hoàn thiện thân để ngày vươn tới đẹp sống Tổ chức tốt sống gia đình, ni khỏe dạy ngoan, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng hạnh phúc Đúng với lời dặn Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Non sơng gấm vóc Việt Nam, phụ nữ ta, trẻ già, sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ” Thưa quý vị đại biểu, toàn thể chị em năm ôn lại lịch sử ngày 20/10 năm không ôn lại để chị em tìm hiểu để bít lịch sử vẻ vang, truyền thống quý báo mà hệ chị em phụ nữ trước gây dựng nên Về dự buổi tọa đàm hơm có đ/c……………………trân trọng giớ thiệu đ/c có chia sẻ chị em
- Xem thêm -

Xem thêm: Hòa chung không khí phấn khởi và tự hào của phụ nữ cả nước nhân dịp lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ việt nam, Hòa chung không khí phấn khởi và tự hào của phụ nữ cả nước nhân dịp lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay