ĐỀ THI HK2 MÔN TIN HỌC KHỐI 6

4 31 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 10:11

ĐỀ CƯƠNG MÔN TIN HỌCHỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 – 2018 I- TRẮC NGHIỆM: 1) Muốn tạo văn em thực lệnh: A File/New B File /Open C File /Save D File /Exit C File /Save D File /Exit C File /Save D File /Exit 2) Muốn mở văn có em thực lệnh: A File/New B File /Open 3) Muốn lưu văn em thực lệnh A File/New B File /Open 4) Muốn lưu văn với tên (lưu đổi tên) em thực lệnh: A File/New B File /Open C File /Save D File /Save As 5) Muốn kết thúc làm việc với Word em thực hiện: A File/New B File /Open C File /Save D File /Exit 6) Muốn đóng tệp tin văn (nhưng khơng kết thúc phiên làm việc với Word) em thực hiện: A File/New B File /Close C File /Save D File /Exit 7) Theo quy tắc gõ văn Word, văn gõ đúng? A “Học , học , học mãi” B “ Học ,học ,học “ C “Học, học nữa, học mãi” D “Học,học nữa,học mãi” 8) Cho biết kiểu gõ chữ Việt phổ biến nay? A VNI B TELEX C VIQR D A B 9) Phần mềm hỗ trợ gõ chữ Việt Unikey chọn bảng mã Unicode Word em chọn phông chữ để gõ chữ Việt? A VNI – Times B Times New Roman B Backspace C ESC D Khơng phím 11) Nút lệnh sau dùng để chép văn bản? A D VNI - Book , với vị trí trỏ soạn thảo văn hình em sử dụng 10) Muốn xóa chữ MỸ phím gì? A Delete C .Vn Times B C D 12) Nút lệnh sau dùng để di chuyển văn bản? A B C D C Home /Find D Home /Paragraph 13) Muốn tìm thay em dùng lệnh gì? A Home /Replace B Home /Font 14) Định dạng kí tự gì? A Là bố trí đoạn văn trang in B Thay đổi dáng vẻ kí tự văn C Thay đổi màu sắc kí tự văn D Thay đổi kiểu chữ kí tự văn 15) Định dạng kí tự bao gồm: A Phơng chữ, kiểu chữ B Cỡ chữ, kiểu chữ, màu chữ C Phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, màu chữ D Phông chữ, cỡ chữ, màu chữ dùng để định dạng: 16) Nhóm nút lệnh A Kiểu chữ: Đậm, nghiêng, gạch chân B Phông chữ: Đậm, nghiêng, gạch chân C Dáng vẻ chữ D Tất sai 17) Nút lệnh sau dùng định dạng màu chữ: A B 18) Chức nút lệnh C D : A Tăng khoảng cách so với lề trái B Giảm khoảng cách so với lề trái C Tăng khoảng cách so với lề phải D Giảm khoảng cách so với lề phải 19) Cho biết chức nút lệnh sau: A Căn phải, trái, bên B Căn giữa, trái, phải bên C Căn trái, phải, bên D Căn trái, giữa, phải bên 20) Muốn tăng khoảng cách dòng em chọn nút lệnh sau đây? A B C D 21) Văn chọn hướng trang đứng, muốn chọn lại hướng nằm ngang em thực lệnh: A Page Layout/Margins B Page Layout/Orientation C Page Layout/Portrait D Page Layout/Landscape 22) Muốn đưa 01 hình chụp máy ảnh kỹ thuật số chép vào đĩa D: vào văn em chọn lệnh dải lệnh Insert: A B C D 23) Muốn bố trí ảnh hình sau, em chọn lệnh Wrap text: A In line with text II- B Square C Behind Text D In Front of Text THỰC HÀNH: Bài 1: SAU THUỐC LÁ, WHO DỰ ĐỊNH CHỐNG RƯỢU Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khởi động điều tra rượu, tác nhân dẫn đến chết 1,8 triệu người năm WHO tiến hàn h thêm nghiên cứu khoa học rượu hai năm sau đưa báo cáo cách thức giảm tác hại rượu Hơn hai mươi năm trước, hội đồng Bộ trưởng WHO bàn thảo vấn đề uống rượu Tại họp thường niên WHO, nước Bắc Âu khởi xướng nghị rượu trưởng 192 nước thành viên WHO phê chuẩn vào ngày bế mạc (hơm 25/05/07) Báo cáo WHO cho biết rượu huỷ hoại hầu hết quan hệ thống thể, gây 60 bệnh tật bệnh tim mạch xơ gan Ước tính năm tồn giới có 1,8 triệu ca tử vong liên quan đến rượu có tính đến ca tự tử tai nạn giao thông rượu gây T.V.(Theo Reuters/Independent Online) Bài 2:
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI HK2 MÔN TIN HỌC KHỐI 6, ĐỀ THI HK2 MÔN TIN HỌC KHỐI 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay