TỔNG QUAN về cây cỏ NHỌ nồi (ECLIPTA ALBA)

19 36 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 09:25

Các nghiên cứu về thành phần hóa học chỉ ra cỏ nhọ nồi có chứa tinh dầu, caroten, alcaloid (ecliptin), flavonoid, glycosid, polyacetylen, triterpenoid, phenolic, carbohydrat, coumarin, tannin, saponin và chất nhựa Chương TỔNG QUAN 1.1 Thực vật học Mô tả: Cỏ nhọ nồi hay gọi cỏ mực, hạn liên thảo tên khoa học Eclipta alba; đồng danh Eclipta prostrata L.; họ Cúc (Asteraceae), loài thân thảo, mọc hoang chỗ ẩm thấp khắp nơi nước ta Đây loại cỏ thẳng đứng cao tới 80cm, thân lơng cứng Lá mọc đối lơng hai mặt, dài 2-8cm, rộng 515mm Cụm hoa hình đầu màu trắng kẽ đầu cành, bắc thon dài 5-6mm, lơng Quả bế cạnh, dẹt, cánh, dài 3mm, rộng 1.5mm, đầu cụt [1] Hình 1.1 Cây cỏ nhọ nồi Tính vị: Vị ngọt, chua, tính hàn Quy kinh: Vào hai kinh can thận Cơng dụng: tác dụng lương huyết, huyết, bổ can thận; nhân dân ta thường sử dụng phần mặt đất để trị chứng can, thận âm hư, chứng huyết nhiệt, chứng ho máu, nôn máu, đại tiện tiểu tiện máu, chảy máu cam, chảy máu da, băng huyết rong huyết, râu tóc sớm bạc, lợi sưng đau Thu hái, sơ chế: Vào mùa hạ, tươi tốt, cắt lấy phần mặt đất, loại bỏ tạp chất úa, đem phơi khơ Dùng tươi thu hái quanh năm [1] 1.2 Thành phần hóa học Các nghiên cứu thành phần hóa học cỏ nhọ nồi chứa tinh dầu, caroten, alcaloid (ecliptin), flavonoid, glycosid, polyacetylen, triterpenoid, phenolic, carbohydrat, coumarin, tannin, saponin chất nhựa [29] Phần mặt đất chứa phytosterol, β-amyrin, luteolin -7-glucosid, phytosterol β-glucosid, teriterpenic acid glucosid [10] Lá chứa stigmasterol, β-terthienyl methanol, wedelolacton, demethylwedelolacton, dimethyl wedelolacton-7-glucosid [32] Trong rễ chứa hentriacontanol heptacosanol, polyacetylen [10] Bảng 1.1 Thành phần hóa học phận cỏ nhọ nồi STT Bộ phận Thành phần hóa học Lá Wedelolactone, Desmethylwedelolactone,Desmethylwedelolactone-7-glucoside, stigmasterol Rễ Hentriacontanol, Heptacosanol& Stigmasterol, Ecliptal, Eclalbatin Phần mặtβ -amyrin & Luteolin-7-O-glucoside, Apigenin, Cinnaroside, đât hợp chất Sulphur, Eclalbasaponin I-VI Thân Wedelolactone Hạt Sterol, Ecliptalbine (alkaloid) Toàn Resin, Ecliptine, đường khử, Nicotine, Stigmasterol, Triterpene saponin, Eclalbatin, acid Ursolic, acid Oleanolic 1.2.1 Coumestan Coumestan dẫn xuất coumarin Coumestan tạo thành nhân trung tâm loạt hợp chất tự nhiên gọi chung coumestans gồm coumestrol phytoestrogen tìm thấy nhiều loại thực vật Do hoạt động estrogen số coumestan, hàng loạt nghiên cứu tổng hợp phát triển cho phép điều chế coumestan để đánh giá tác dụng dược lý chúng Các coumestan phân lập từ Eclipta alba bao gồm wedelolacton (1) 0,5-0,55% desmethylwedelolacton (2), desmethyl-wedelolacton-7-glucosid (3) [21] RO O O OH OH O OH 1: R=CH3 2: R=H 3: R=Glc 1.2.2 Các terpene saponin Từ cỏ nhọ nồi acid echinocystic (4), α-amyrin (5) β –amyrin (6), acid ursolic (7), acid oleanolic (8), eclalbatin (9), ecliptasaponin A, B, C, D (10-13), bốn oleanane glycosid eclalbasaponin I-VI (14-19) phân lập, với taraxastane triterpene glycoside eclalbasaponin VII-X (20-23) Cấu trúc eclalbasaponin VII - X đặc trưng gly, 20β, 16β 3β, 20β, 28β trihydroxytaraxastane glycoside saponin sunfat hóa chúng Hai glycosid loại oleanane eclalbasaponin I eclalbasaponin II với steroid mặt khắp phận, stigmasterol phân lập từ phần chiết nhexane thân cỏ nhọ nồi [20, 31, 33, 34] Sesquiterpene lactone như: Columbin (24) 12 H 16 R1O COOR3 R2 H 4: R1=H, R2=OH, R3=H 9: R1=Glc, R2=H, R3=Ara 10: R1=Glc, R2=anpha-OH, R3=H HO 11: R1=Glc-Glc (1-4), R2=OH, R3=Glc O O OH OH OR1 14: R1=Glc, R2=beta-OH, R3=H COOR2 OH 14: R1=H, R2=Glc 15: R1=H, R2=H 16: R1=Glc, R2=Glc 18: R1=SO3H, R2=H OH H H H HO O O OH OH OR H OH HO 20: R=H 22:R=SO3H O O OH OH OR OH 21: R=H 23:R=SO3H 1.2.3 Các flavonoid Lá đọt chứa apigenin (25), luteolin (26), dẫn xuất glycoside Toàn chứa chất wedelolacton, desmethyl wedelolacton, quercetin (27), orobol (28) 1.2.4 Các sterol β –sitosterol (29), stigmasterol (30) dẫn xuất glycosid stigmasterol-3O-glycosid (31), daucosterol (32) 1.2.5 Các dẫn xuất thiophene polyacetylen HO HO S 33 HO O S S O S S 36: 37: 38: 39: 35 HO OH HO HO S 34 O O OH S HO S R R=CH2OH R=CH2OCH3 R=CH2OCH2CH3 R=CHO OH OH O O HO HO OH O O OH 40 41 Tám mono-, di-, trithiophene polyacetylenic glucoside Xi FM cộng phân lập từ phần mặt đất E alba thu hái Hồ Bắc, Trung Quốc năm 2014 bao gồm: 2-(penta-1,3-diynyl)-5-(3,4-dihydroxy-but-1- ynyl)-thiophene (33), 5(But-3-yne-1,2-diol)-5'-hydroxy-methyl-2,2'-bithiophene (34), 5'-isovaleryloxymethyl5-(4-isovaleryloxy-but-1-ynyl)-2,2'-bithiophene (35), α-terthienylmethanol (36), 5ethoxymethyl-2,2':5',2''-terthiophene (37), 5-ethoxymethyl-2,2':5',2''-terthiophene (38), α-formylterthienyl (39) 3-O-β-D-glucopyranosyloxy-1-hydroxy-4E,6E -tetradecene8,10,12-triyne (40), (5E )-trideca-1,5-dien-7,9,11-triyne-3,4-diol-4-O–β-D- glucopyranoside (41) 1.2.6 Các steroidal alkaloid Các xét nghiệm lâm sàng đại cho thấy cỏ nhọ nồi chứa ecliptine alkaloid Phân đoạn chiết MeOH Eclipta alba sử dụng ba chủng nấm men (1138, 1140 1353) dẫn đến việc phân lập tám alcaloid steroid hoạt tính sinh học Các alcaloid xác định 20-epi-3-dehydroxy-3-oxo-5,6-dihydro-4,5dehydroverazine (42), 20R- verazine (43), (20S)- verazine (44), ecliptalbine (45), (20R)-4β-hydroxyverazine (46), (20S)-4β-hydroxyverazine (47), (20R) -25β -hydroxyverazine (48) (20S)-25β-hydroxyverazine (49) Ecliptalbine (45), vòng verazine 22,26-imino thay nhân 3-hydroxypyridine, hoạt tính sinh học tương đương với verazine [18] HO 20 N 20 O HO R2 R2 45 42 20 N 20 HO R1 N 43: verazine R1=R2=H 46: R1=OH, R2=H 48: R1=H, R2=OH HO R1 N 44: R1=R2=H 47: R1=OH, R2=H 49: R1=H, R2=OH 1.2.7 Các rượu tinh dầu, polypeptid Các rượu như: nonacosanol, hentriacontanol, heptacosanol [10] Các thành phần dễ bay phân lập từ phận mặt đất cỏ nhọ nồi cách thủy phân phân tích GC-MS Tổng cộng 55 hợp chất, phần chiếm 91,7% chất bay hơi, xác định cách kết hợp phổ khối với thư viện phổ khối (NIST 05.L) Các thành phần bao gồm: heptadecane (14,78%), 6,10,14-trimethyl-2-pentadecanone (12,80%), axit w- hexadecanoic (8,98%), pentadecane (8,68%), eudesma-4 (14),11-diene (5,86%), phytol (3,77%), axit octadec-9-enoic (3,35%), este diisooctyl axit 1,2-benzenedicarboxylic (2,74%), (Z,Z)-9,12-octad axit (2,36%), (Z)-7,11-dimethyl-3- methylene-1,6,10dodecatriene (2,08%) (Z,Z,Z)-1,5,9,9-tetramethyl- 1,4,7-cycloundecatriene (2,07%) [16] Phân lập từ thủy phân cho acid amin cysteine, acid glutamic, phenyl alanine, tyrosin methionin Nicotin acid nicotinic cơng bố mặt [10] 1.3 Hoạt tính sinh học Nhiều tác dụng sinh học nghiên cứu cho cỏ nhọ nồi dược lý học đại, bật lên số tác dụng chống viêm, dị ứng, bảo vệ gan, điều hòa miễn dịch chống ung thư 1.3.1 Tác dụng kháng khuẩn Các nghiên cứu tác dụng dược lý đại tác dụng kháng chủng vi khuẩn Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli [10] Shigella flexneri, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhimurium [29] 1.3.2 Tác dụng giảm đau, chống dị ứng, kháng viêm Tác dụng kháng viêm đặc biệt viêm gan chứng minh chứa hợp chất khung coumestan wedelolacton, demetyl wedelolacton sử dụng thuốc thảo dược, kê toa để điều trị xơ gan nhiễm viêm gan siêu vi (Wanger et al., 1986; Scott 1998) Được sử dụng để làm thúc đẩy lưu thông mật bảo vệ nhu mô điều trị viêm gan virus (Desireddy et al., 2012) Dịch chiết ethanol alcaloid toàn phần chứng minh tác dụng giảm đau đáng kể tất mơ hình giảm đau khác sử dụng [27] Dịch chiết methanolic uống nồng độ 100 200 mg/kg tác dụng kháng viêm mô hình gây phù chân cht carrageenan [27] 1.3.3 Tác dụng chống nhiễm khuẩn, chống nôn chống huyết khối Các tác dụng thành phần wedelolacton, stigmaterol sitosterol [10] Theo độc tính thần kinh nọc rắn myotoxin polylysin vơ hiệu hóa cách tiêm tĩnh mạch chiết xuất nước cỏ nhọ nồi wedelolacton [10] Năm 1961, Viện dược liệu Bộ môn dược lý Trường đại học y dược Hà Nội nghiên cứu tác dụng cầm máu độc tính cỏ nhọ nồi cho thấy khả chống lại tác dụng dicoumarin (thuốc chống đông), cầm máu tử cung, tăng trương lực tử cung [1] 1.3.4 Tác dụng chống oxy hóa chống độc bảo vệ gan Tác dụng chống oxy hóa giải thích chứa hợp chất flavonoid acid phenolic [10] Tác dụng bảo vệ gan dịch chiết ethanol/nước (1: 1) Eclipta alba nghiên cứu cấp độ da chuột chống lại nhiễm độc gan CCl E alba ức chế đáng kể tác dụng CCl4, điều chỉnh mức độ enzyme chuyển hóa thuốc microsome gan [28] Dịch chiết methanol chloroform rễ E alba nghiên cứu tác dụng bảo vệ gan cách gây tổn thương gan gây CCl mức độ enzyme lysosomal chuột bạch tạng wistar Các dịch chiết methanol chloroform rễ cho thấy tác dụng giảm giảm 72,8% 47,96% enzyme lysosomal Các triterpenoid eclabasaponin alkaloidal từ dịch chiết methanolic làm giảm 78,78% 60,65% lượng CCl4 gây gia tăng enzyme lysosomal máu Trong hợp phần coumestan saponin triterpenoidal từ dịch chiết chloroform rễ sản xuất giảm đáng kể 75,6% 52,41% lượng CCl4 [15] 1.3.5 Tác dụng hạ huyết áp Dịch chiết nước cỏ nhọ nồi dùng cho chuột uống chế độ ăn kiêng gây mơ hình tăng mỡ máu cho thấy tác dụng giảm đáng kể tổng lượng cholesterol, protein tổng số Tăng nồng độ HDL sử dụng liều 200mg/kg [7] Mô hình động vật chuột Charles River Sprague-Dawley CD (con đực Crj / Bgi khơng kháng thể / mầm bệnh cụ thể, 180 ± 10 g) cho ăn chế độ ăn thử nghiệm bổ sung mg (đối chứng), 25 mg (E25), 50 mg (E50), 100 mg (E100) phần chiết xuất butanol đông khô cỏ nhọ nồi kg chế độ ăn kiêng tuần cho thấy giảm đáng kể huyết triacylglycerol tổng số cholesterol, nồng độ LDL tăng HDL nhóm E50 E100 tương ứng so sánh với nhóm khơng điều trị [13] 1.3.6 Tác dụng điều hòa miễn dịch Tác dụng chứng minh thong qua đánh giá bảo vệ mô thần kinh điều hòa miễn dịch E alba Do đó, E alba phục vụ điều biến nhớ tiềm Thí nghiệm thực để đánh giá điều hòa miễn dịch hoạt động dịch methanol toàn E alba (1,6% wedelolactone) năm mức liều dao động từ 100 đến 500 mg/kg sử dụng độ thải carbon, nồng độ kháng thể thông số ức chế miễn dịch cyclophosphamide làm tăng đáng kể số thực bào nồng độ kháng thể, tỷ lệ F số thực bào số lượng WBC tăng đáng kể [11] Các dịch chiết ethanol nước cỏ nhọ nồi sử dụng cho chuột uống 45 ngày với liều 150 đến 300 mg/Kg/b.wt nhằm đánh giá tác dụng tăng cường miễn dịch Sau điều trị dịch chiết 45 ngày, chuột tất nhóm thử nghiệm (bao gồm nhóm chứng) chủng ngừa Tế bào máu đỏ cừu (SRBC), 24 sau chủng ngừa, xét nghiệm miễn dịch độ bám bạch cầu trung tính, phản ứng mẫn (DTH) phản ứng tan máu thực để đánh giá đáp ứng miễn dịch qua trung gian tế bào tế bào Với dịch chiết nước, khơng phản ứng đáng kể nhận thấy hai liều 150 300 mg/kg Đối với dịch chiết ethanol cho thấy gia tăng phụ thuộc liều toàn xét nghiệm thực chống lại SRBC nồng độ 150 đến 300 mg/Kg b.wt Hơn nữa, dịch chiết ethanol cho thấy phản ứng tốt việc sản xuất kháng thể tăng cường giảm hoạt động DTH Do đó, dịch chiết ethanol xem hoạt tính kích thích miễn dịch tiềm [12] 1.3.7 Tác dụng chống đái tháo đường Lá treo E.alba (2 & 4g/kg) cho chuột bị tiểu đường gây alloxan uống dẫn đến giảm mức đường huyết, huyết sắc tố glycosyl hóa Nó lam giảm hoạt động glucose-6 phosphatase fructose1,6-bisphosphatase, tăng hoạt động hexokinase gan Do đó, uống E.alba tác dụng hạ đường huyết mạnh [4] E alba thành phần công thức polyherbal Pan-five chứng minh phương pháp lâm sàng Theo tác dụng chống đái tháo đường lợi tác động lên tuyến tụy cách phục hồi tái tạo hoạt động β -cell tuyến tụy [9] 1.3.8 Tác dụng chống ung thư Dịch chiết methanol E alba (ME) đánh giá tác dụng chống ung thư chống lại Ehrlich Ascites Carcinoma (EAC) chuột bạch tạng Thụy Sĩ Vào ngày thứ nhất, với liều 250 500 mg ME/ kg trọng lượng chuột dùng đường uống tiếp tục ngày liên tiếp Tác dụng chống ung thư kiểm tra cách xác định khối lượng khối u, số lượng tế bào khối u, số lượng tế bào khối u sống được, số lượng tế bào khối u sống thời gian sống sót trung bình Kết cho thấy ME làm tăng tuổi thọ chuột điều trị EAC khôi phục thông số huyết học so với chuột mang EAC Do đó, nghiên cứu cho thấy dịch chiết methanol E alba tác dụng chống ung thư mơ hình động vật thử nghiệm [19] Một nghiên cứu khả đảo ngược khả chống ung thư đa kháng thuốc (MDR) dịch chiết cồn Eclipta alba (EAE) thông qua thí nghiệm in vivo Diethylnitrosamine (DEN) 2-acetylaminofluorene (AAF) sử dụng để gây ung thư gan mô hình động vật, cảm ứng MDR, AAF sử dụng Mức độ enzyme chống oxy hóa nghiên cứu huyết với thơng số sinh hóa Các tế bào gan gây ung thư MDR hàm lượng oxy phản ứng (ROS) cao đó, chịu trách nhiệm cho việc trì kiểu hình ung thư Điều trị EAE làm giảm mức độ ROS tiết lộ đặc tính quét gốc ROS Nồng độ protein Alfa feto tìm thấy tăng đáng kể động vật gây ung thư xác nhận cảm ứng tiến triển ung thư gan, cho thấy hiệu điều trị dịch chiết EAE ung thư gan Zymogram cho thấy ức chế MMP phân tích RT-PCR cho thấy biểu mRNA yếu tố hạt nhân-kB giảm rõ rệt điều trị EAE Hơn nữa, kết cho thấy EAE ức chế đáng kể gen mdr1 mã hóa biểu P-glycoprotein Từ kết luận EAE tác nhân chống ung thư tác nhân đảo ngược MDR mạnh tác nhân bổ trợ tiềm cho hóa trị khối u [5] EAE ức chế tăng sinh tế bào theo cách phụ thuộc liều dòng tế bào thần kinh đệm HepG2, A498 C6 với IC50 22 ± 2.9, 25 ± 3.6 50 ± 8.7 μg / ml Biểu MMP (2 9) điều chỉnh giảm với điều trị EAE Thiệt hại DNA quan sát sau 72 điều trị chiết xuất, dẫn đến qua trình apoptosis Ngồi ra, mức độ biểu NF-kB đánh giá phương pháp làm mờ vết rạn da RT-PCR phát giảm điều chỉnh/ bất hoạt [5] 1.3.9 Tác dụng kích thích mọc tóc trị rụng tóc Eclipta alba sử dụng chế phẩm lien quan tới chăm sóc tóc thúc đẩy tăng trưởng tóc trì độ tóc đen 10% w/v E alba thành phần việc điều chế cơng thức thảo dược cho phát triển tóc [25] Alopecia (hói) rối loạn da liễu gây nên tâm lý mặc cảm cho bệnh nhân rụng tóc E alba loại thảo dược sử dụng phổ biến thuốc Ayurvedic để kích thích phát triển tóc Các chiết xuất ether dầu hỏa ethanol kết hợp loại kem dầu bôi chỗ da bị bong tróc chuột bạch tạng Thời gian (tính theo ngày) cần thiết cho việc bắt đầu tăng trưởng tóc hồn thành chu kỳ tăng trưởng tóc ghi lại Dung dịch Minoxidil 2% sử dụng chỗ dùng làm đối chứng dương để so sánh Kết điều trị chiết xuất ether dầu hỏa 5% tốt so với điều trị minoxidil 2% [26] 1.4 Các nghiên cứu hoạt chất wedelolacton Wedelolacton cumarin lacton Govindachari T.R cộng phân lập từ cỏ nhọ nồi vào năm 1959, bên cạnh hoạt chất này, demethyl wedelolacton công bố phân lập K.K Bharagava năm 1972 Hai coumestan hàm lượng lớn cỏ nhọ nồi [10] 1.4.1 Các phương pháp chiết xuất Năm 2014, Xinsheng Fang cộng sử dụng phương pháp siêu âm đáp ứng bề mặt để chiết xuất wedelolacton polyphenol tổng số từ cỏ nhọ nồi Theo đó, điều kiện tối ưu cho phương pháp chiết xuất dung môi 48% ethanol–nước, 40°C, công suất siêu âm 90 W, tỉ lệ dung môi-dược liệu 50 ml/g thời gian 11 phút đạt hàm lượng 3.90 ± 0.10 mg/g polyphenol tổng 22.57 ± 0.90 mg/g; % ức chế DPPH lên đến 53.6 ± 2.4 % [8] Theo phát minh US5559146 A: 250 g cỏ nhọ nồi ngâm 48 giờ, 1000 g ethanol 70% với mặt 2% acid acetic Sau lọc, dung dịch bốc đến 1/3 lượng dung dịch ban đầu thu 100g cao thô chứa g demethylwedelolacton g wedelolacton Như hàm lượng demethylwedelolacton cao 9%, wedelolacton % [24] Theo phát minh DE3525363A1 Đức chiết xuất cao giàu demethylwedelolacton wedelolacton sử dụng làm thuốc kháng histamine hepatron Theo đó, 475 g bột cỏ nhọ nồi chiết sohlex với methanol, sau phần chiết methanol loại chlorophyl chất màu cách phân bố lại với nước khử khoáng với nhiệt độ nước 80 °C Dung dịch sau lọc chiết với ethyl acetate thu 2,2 g cao chiết chứa demethylwedelolacton wedelolacton Cao tiêu chuẩn phát minh đưa cao ethyl acetat chứa 15 % wedelolacton 1,5 % demethylwedelolacton [23] Theo phát minh CN104193758A Trung Quốc, 150 g bột cỏ nhọ nồi chiết với dung dịch 80% ethanol – nước phosphoric acid, 5h, thu cao thô (4,2 g) Cao sau tinh chế sắc ký cột với chất hấp phụ nhựa DM301 (350ml), rửa giải với pha động 50%, 60%, 70%, 80%, 90% ethanol-nước (gradient) thu hợp chất wedelolacton (95,8 mg, tinh khiết 96%) Như hàm lượng wedelolacton so với dược liệu 0,06%; so với cao thô 2,3% [22] 1.4.2 Hoạt tính sinh học Wedelolactone đựợc chứng minh loạt hoạt tính sinh học sử dụng điều trị bệnh viêm gan, xơ gan, kháng vi khuẩn [14] Ngoài ra, Kobori cộng chứng minh vai trò Wedelolactone chất ức chế IKK, kinase đóng vai trò quan trọng hoạt động yếu tố NF-κB, cách tác động đến đường photphoryl hóa IκBα [14] Hoạt tính kháng khuẩn wedelolactone đánh giá qua nồng độ ức chế tối thiểu phương pháp khuếch tán giếng thạch Hợp chất thể tác dụng chống lại Staphylococcus cholermidis Salmonella typhimurium với giá trị MIC tương ứng nồng độ 15,0 g/ml 25,0 g/ml, giá trị ZOI 10,24 mm 9,16 mm Những kết cho thấy wedelolactone chất kháng khuẩn đầy hứa hẹn [29] Wedelolactone khả giảm phát triển ung thư Gần đây, số nghiên cứu cơng bố Wedelolactone khả ức chế phát triển dòng tế bào ung th thư tiền liệt tuyến, tuyến yên, hiệu dòng tế bào MDA-MB-23 (tế bào ung thư vú) [14] Mới đây, hoạt tính Wedelolactone tách chiết từ nhọ nồi đựợc tiến hành Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Cơng nghệ Enzym Protein Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội bước đầu kết đáng quan tâm khả chống viêm, khả phòng chữa bệnh nhiễm trùng nặng choáng nhiễm trùng hoạt chất tiềm mơ hình viêm in vitro thông qua thụ thể Dectin-1 in vivo chuột bị choáng nhiễm khuẩn tiêm zymosan cấu tử đặc hiệu thụ thể Dectin1, góp phần làm sáng tỏ vai trò hoạt chất Wedelolactone vai trò điều trị chống viêm [2] Wedelolactone số chất từ Wedelia canlendulacea sử dụng y học Nam Mỹ giống thuốc kháng lại nọc độc rắn Trong y học truyền thống Trung Quốc, Wedelolactone sử dụng điều trị bệnh gan, bệnh viêm nhiễm virut [14] Là thành phần cỏ nhọ nồi tác dụng chứng minh, vậy, nhiều nghiên cứu quy trình chiết xuất cao cỏ nhọ nồi giàu hoạt chất wedelolacton phục vụ cho nhu cầu làm thuốc mỹ phẩm dược liệu Hàm lượng wedelolacton dược điển: Dược điển Trung Quốc quy định hàm lượng hợp chất wedelolacton cỏ nhọ nồi không thấp 0,04% Trong Dược điển Việt Nam V chưa đưa tiêu chí định lượng hoạt chất vào chuyên luận cỏ nhọ nồi [3] 1.5 Các sản phẩm thị trường thành phần cỏ nhọ nồi Một số sản phẩm thị trường thành phần cỏ nhọ nồi Ơ Mộc Khang, LIVSIN - 94 FORTE, Bổ gan tiêu độc LIVDH… Bảng 1.2 Một số sản phẩm thành phần cỏ nhọ nồi thị trường STT Hình ảnh Tên sản phẩm, nhà sản Thành phần, công xuất dụng TPCN: Ô Mộc Khang -Cỏ Mực, Hà thủ ô, Công ty TNHH Tư Vấn Đậu đen xanh long, Y Dược Quốc Tế IMC Cỏ Sữa to, Mã đề, Kẽm -Ngăn ngừa Giảm Tóc bạc sớm TPCN: LIVSIN - 94 FORTE Công ty CP Dược & TBYT Hà Tây -Cỏ nhọ nồi, Diệp hạ châu, Chua ngút, -Viêm gan cấp mãn tính, viêm gan B, suy giảm chức gan Thuốc: Bổ gan tiêu độc -Cỏ nhọ nồi, Diệp LIVDH hạ châu, Chua ngút, -Viêm gan cấp Cơng ty CPDP Hà Tây mãn tính, viêm gan B, suy giảm chức gan, phục hồi chức gan TPCN: Eclipta Sản phẩm USA Cỏ nhọ nồi bổ gan, giải độc gan TPCN: STBOTANICA BHRINGRAJA (ECLIPTA ALBA) 500MG EXTRACT Sản phẩm Ấn Độ Cỏ nhọ nồi Làm đen tóc TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Tiếng Việt Đỗ Huy Bích, Đặng Quang Chung, Bùi Xuân Chương, Nguyễn Thượng Dong, Đỗ Trung Đàm, Phạm Văn Hiển, Vũ Ngọc Lộ, Phạm Dung Mai, Phạm Kim Mãn, Đoàn Thị Nhu, Nguyễn Tập, Trần Toàn, Cây thuốc động vật làm thuốc Việt Nam, NXB Khoa học Kỹ thuật, tập I, 2004 Thân Văn Minh (2011), “Nghiên cứu khả điều hòa đáp ứng viêm Wedelolaction từ nhọ nồi điều trị bệnh nhiễm trùng nặng chống nhiễm trùng thơng qua thụ thể Dectin – 1”, Luận văn ThS Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội Dược điển Việt Nam V, NXB Y học, 2015 Tài liệu Tiếng Anh Ananthi J, Prakasam A, Pugalendi KV (2003), “Antihyperglycemic Activity of Eclipta alba Leaf on Alloxan-induced Diabetic Rats” Yale Journal of Biology and Medicine, 76:97-102 Available http://www.academicjournals.org/jpp online at hydro-alcoholic extract of Eclipta alba for its anticancer potential: an in vitro Chaudhary H, Dhuna V, Singh J, Kamboj SS, Seshadri S (2011), “Evaluation of study”, J Ethnopharmacol., 136(2):363-7 6 Chaudhary H, Jena PK, Seshadri S (2014), “In vivo evaluation of Eclipta alba extract as anticancer and multidrug resistance reversal agent”, Nutr Cancer, 66(5), 904-13 Dhandapani R (2007), “Hypolipidemic activity of Eclipta prostrata (L.) L leaf extract in atherogenic diet induced hyperlipidemic rats”, Indian J Exp Biol., 45: 617-19 Fang X, Wang J, Wang Y, Li X, Zhou H , Zhu L (2014), Optimization of ultrasonicassisted extraction of wedelolactone and antioxidant polyphenols from Eclipta prostrate L using response surface methodology, Separation and Purification Technology, 138, 55-64 Full Length Research Paper Hemalatha S, Ayyappan T, Shanmugan S, Nagavalli D, Shrivijaya kirubha T (2006), “Evaluation of antidiabetic and diuretic activity of polyherbal formulation”, Indian Journal of Traditional Knowledge, 5(4), 468-70 Journals composition, pharmacological activities of Eclipta alba”, Journal of Pharmacy y activity Immunomodulator of in Eclipta prostrata 10 Jadhav V.M., Thorat R.M., Kadam V.J and Salaskar K.P (2009), “Chemical Research 2(8),1229-1231 11 Jayathirtha MG, Mishra SH (2004), “Preliminary immunomodulatory activities of methanol extracts of Eclipta alba and Centella asiatica”, Phytomedicine, 11(4): 361-65 Journal of Pharmacognosy and May J.in Phytotherapy 2011 Vol 3(4) 52-55, Thangaraja A.,pp Banupriya K.,Malarvizhi M Dhivya and Malarvizhi J M (2011), T “Immunomodulatory activity of Eclipta prostrata 12 Karthikumar S., Jegatheesan K., Thangaraja A., Banupriya K., Dhivya T and SRBC immunized mice”, Journal of Pharmacognosy and Phytotherapy, 3(4), 52-55 13 Kima DI, Lee SH, Choia JH, Li HS, Yu MH, Lee GS (2008), “The butanol fraction of Eclipta prostrata (Linn) effectively reduces serum lipid levels and improves antioxidant activities in CD rats”, Nutrition Research, 28, 550–54 14 Kobori M (2004), “Wedelolactone suppresses LPS-induced caspase-11 expression by directly inhibiting the IKK complex”, Cell Death and Differentiation, 11, 123–130 15 Lal V.K, Amit Kumar, Prashant Kumar, Kuldeep Singh Yadav (2010), “Screening of Leaves and Roots of Eclipta alba for Hepatoprotective Activity”, Arch Appl Sci Res., 2(1), 86-94 16 Lin XH, Wu YB, Lin S, Zeng JW, Zen PY, Wu JZ (2010), “Effects of Volatile Components and Ethanolic Extract from Eclipta prostrata on Proliferation and Differentiation of Primary Osteoblasts”, Molecules, 15, 241-50 17 Liu QM, Zhao HY, Zhong XK, Jiang JG (2012), “Eclipta prostrata L phytochemicals: isolation, structure elucidation, and their antitumor activity”, Food Chem Toxicol., 50(11), 4016-22 18 Maged S Abdel-Kader et al (1998), “DNA damaging steroidal alkaloids from Eclipta alba from the suriname rainforest” J Nat Prod., 61(10), 1202-08 19 Malaya Gupta, Upal K.anti Mazumdera , Palla K Haldar, Chandi C Kandar, Laxmanan Manikanda, G P Senthil.(2005), “Anticancer Activity of Indigofera aspalathoides and Wedelia calendulaceae in Swiss Albino Mice”, Iranian journal of pharmaceutical research, 6(2): 141-45 20 Mohammad S Rahman, Rasheduzzaman Chowdhury, Chowdhury M Hasan and Mohammad A Rashid (2005), “Oleanane Glycosides from Eclipta prostrate”, Dhaka Univ J Pharm Sci., 4(2), 107-111 21 Neerja KB, Alain B, Tanaji TT, Amartya B, Paulo C R R, Alcides da Silva J M, Stefan Sarafianos G, Francois N (2008), “Identification and characterization of coumestans as novel HCV-NS5B”, Polymerase inhibitors, 36(5): 1482-96 22 Patent CN104193758A 23 Patent DE3525363 A1 24 Patent US5559146 A 25 Ranganathan S and Shobana S (2007), “Evaluation of herbal hair oil in reducing hair fall in human volunteers”, Indian Drugs , 45(6), 451‐455 26 Roy RK, Mayank Thakur, Dixit VK (2008), “Hair growth promoting activity of Eclipta alba in male albino rats”, Arch Dermatol Res., 300, 357-64 27 Sawant S, Issac JC, Narayanan M (2004), “Analgesic studies on total alkaloids and alcohol extracts of Eclipta alba (Linn.) Hassk”, Phytotherapy Research, 10, 111-112 28 Saxena AK, Singh B, Anand KK (1993), “Hepatoprotective effects of Eclipta alba on subcellular levels in rats”, Journal of ethnopharmacology, 40(3), 15561 SRBC immunized mice 29 Sunita, D ;Sudhirk, K ; Sastry, KV.and Rana, SVS (2010), “Phytochemical screening of methanol extract and antibacterial activity of active principles of hepatoprotective herb, Eclipta alba”, Biotechnology, Journal of Microbiology, 14, 248-58 30 Sunita, D.; Rana,SVS ; Sastry,KVS and Sudhir, K (2009), “Wedelolactone as an antibacterial agent extract from Eclipta alba, The Internet Journal of Microbiology, 7, 1-11 31 Upadhyay RK, Pandey MB, Jha RN, Pandey VB (2001), “Eclalbatin a triterpene saponin from Eclipta alba”, J.Asian Nat Prod Res, 3(3), 213-7 32 Wagner H et al (1986), “Coumestans as the main active principles of the liver drugs Eclipta alba and Wedelia Calendulaceae”, Planta Med., 5: 370-74 33 Yahara S, Ding N, and Nohara T (1994), “Oleanane Glycosides from Eclipta alba”, Chem Pharm Bull 42(6), 1336-1338 34 Yahara S, Ding N, and Nohara T, Masuda K and Ageta H (1997), “Taraxastane glycosides from Eclipta alba”, Phytochemistry, 44(1), 131-135 ... wedelolacton cỏ nhọ nồi không thấp 0,04% Trong Dược điển Việt Nam V chưa đưa tiêu chí định lượng hoạt chất vào chuyên luận cỏ nhọ nồi [3] 1.5 Các sản phẩm thị trường có thành phần cỏ nhọ nồi Một số... T.R cộng phân lập từ cỏ nhọ nồi vào năm 1959, bên cạnh hoạt chất này, demethyl wedelolacton công bố phân lập K.K Bharagava năm 1972 Hai coumestan có hàm lượng lớn cỏ nhọ nồi [10] 1.4.1 Các phương... bệnh gan, bệnh viêm nhiễm virut [14] Là thành phần cỏ nhọ nồi tác dụng chứng minh, vậy, có nhiều nghiên cứu quy trình chiết xuất cao cỏ nhọ nồi giàu hoạt chất wedelolacton phục vụ cho nhu cầu
- Xem thêm -

Xem thêm: TỔNG QUAN về cây cỏ NHỌ nồi (ECLIPTA ALBA), TỔNG QUAN về cây cỏ NHỌ nồi (ECLIPTA ALBA)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay