bài tập lớp về chất thải rắn (khoa Môi Trường)

9 25 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 09:17

... - Khối lượng H2O mẫu chất thải rắn phân tích m(H2O) = Khối lượng ướt(kg) - Khối lượng khô(kg) = 67,1%*39054= 26205(kg) hay 1455,84 kmol(H2O) - Số mol H O nước có chất thải rắn tạo nên nH(H2O)... lấp (lấy năm cuối 2040) bằng: M = 87761 kg/ng.đ Bảng thành phần chất thải rắn % khối lượng kl tổng(kg/d) thực phẩm thừa giấy carton chất dẻo vải vụn cao su da vụn sản phẩm vườn gỗ thủy tinh can...Rác thải sinh hoạt Bãi tập kết Thành phẩm Rác HC dễ phân hủy sinh học Ủ phân compost Khó phân hủy sinh học( HC+V C) Thiêu đốt Phần thải bỏ Chơn lấp TÍNH TỐN NHÀ TẬP KẾT RÁC Tổng
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập lớp về chất thải rắn (khoa Môi Trường), bài tập lớp về chất thải rắn (khoa Môi Trường)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn