TKKT cat soi (km24)

26 10 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 09:08

Thiết kế khai thác điểm mỏ cát, sỏi lòng sơng Lô thuộc tổ thị trấn Việt Lâm-huyện Vị Xuyên MỤC LỤC TT Tên chương mục Số Trang Lời nói đầu I Khái quát chung dự án Chương : Sự cần thiết mục tiêu đầu tư Chương 2: Hình thức đầu tư xây dựng cơng trình, địa điểm xây dựng nhu cầu sử dụng đất Chương 3: Cung cấp nguyên, nhiên liệu yếu tố đầu vào II Giải pháp kỹ thuật 10 Chương 4: Các giải pháp kỹ thuật sản xuất 10 Chương 5: Các giải pháp tận thu vật liệu sửa chữa điện-kho tàng hạ tầng kỹ thuật Chương 6: Tổng mặt xây dựng-Bảo vệ môi trường -Tổ chức sản xuất Tổng vốn đầu tư Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng Thương mại Lâm Hải 21 22 Thiết kế khai thác điểm mỏ cát, sỏi lòng sơng Lơ thuộc tổ thị trấn Việt Lâm-huyện Vị Xuyên LỜI NÓI ĐẦU Với mục tiêu làm điểm xây dựng Nông thôn làm sở để rút kinh nghiệm trình thực xây dựng nơng thơn địa bàn toàn tỉnh, xã Việt Lâm huyện Vị xuyên chọn làm điểm để xây dựng đến năm 2015 hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng Nơng thơn Được quan tâm đạo huyện Vị Xuyên, ngành chức Ban đạo Chương trình XDNTM tỉnh, xã Việt Lâm xây dựng thành công đề án thực nội dung xây dựng nơng thơn xã Việt Lâm Qua rà sốt cho thấy: Đến xã Việt Lâm đạt 4/19 tiêu chí quốc gia xây dựng Nơng thơn mới, có nhiều tiêu chí quan trọng chưa đạt như: Quy hoạch tổng thể xã theo giai đoạn; sở hạ tầng; sản xuất; văn hoá xã hội…Đặc biệt tiêu chí hạ tầng sở Để thực việc xây dựng sở hạ tầng như: làm đường bê tơng liên thơn, liên xóm; xây dựng nhà văn hóa, trường học, trạm y tế, đường vào hộ gia đình nhu cầu vật liệu xây dựng lớn Được cho phép UBND tỉnh Hà Giang khai thác cát, sỏi phục vụ q trình xây dựng nơng thơn xã Việt Lâm Chi nhánh Công ty CP Đầu tư Xây dựng thương mại Lâm Hải lập thiết kế khai thác trước vào khai thác Rất mong nhận quan tâm, tạo điều kiện cấp, ngành Xin trân trọng cảm ơn! Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng Thương mại Lâm Hải Thiết kế khai thác điểm mỏ cát, sỏi lòng sông Lô thuộc tổ thị trấn Việt Lâm-huyện Vị Xuyên I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ DỰ ÁN CHỦ ĐẦU TƯ VÀ ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC Chủ đầu tư: Chi nhánh Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Lâm Hải Hà Giang Địa chỉ: Tổ 11, phường Nguyễn Trãi, TP.Hà Giang, Hà Giang Mã số chi nhánh: 0103535663-001 Người đại diện: Hoàng Quốc Khánh Chức vụ: Giám đốc CƠ SỞ PHÁP LÝ VIỆC LẬP THIẾT KẾ KHAI THÁC 2.1 Cơ sở pháp lý - Luật Khoáng sản 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010 Quốc hội - Nghị định số 15/2012/NĐ-CP, ngày 09/03/2012 Chính phủ v/v quy định chi tiết thi hành số điều Luật khoáng sản - Nghị định số: 12/2009/NĐ - CP, Ngày 12/02/2009 phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình - Thơng tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 Bộ Xây dựng quy định chi tiết số nội dung Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình - Nghị định số: 83/2009/NĐ-CP, Ngày 15 tháng 10 năm 2009 Chính Phủ việc sửa đổi, bổ xung số điều nghị định 12/2009/NĐ - CP, Ngày 12/02/2009 phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình - Thơng Tư 33/2012/TT-BCN, ngày 14/11/2012 Bộ Cơng Thương Quy định lập, thẩm định phê duyệt thiết kế mỏ, dự án đầu tư xây dựng mỏ khống sản rắn - Thơng tư 20/2008/TT-BCT ngày 7/7/2009 Bộ Công Thương quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn khai thác mỏ lộ thiên - Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình - Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 Bộ Xây dựng Về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu xây dựng cơng trình - Căn Cơng văn số 8190/VPCP-KTN ngày 17/11/2011 văn phòng Chính phủ v/v thực thí điểm số nội dung xây dựng nông thôn tỉnh Hà Giang - Căn Cơng văn số 1298/CV-TU ngày 13/3/2012 v/v trích kết luận số 103/KL-TU ngày 06/3/2012 ban thường vụ Tỉnh ủy đề án triển khai thí điểm số nội dung xây dựng nông thôn Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng Thương mại Lâm Hải Thiết kế khai thác điểm mỏ cát, sỏi lòng sơng Lơ thuộc tổ thị trấn Việt Lâm-huyện Vị Xuyên - Căn Quyết định số 2192/QĐ-UBND ngày 11/5/2012 UBND huyện việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch xây dựng nông thôn giai đoạn 2011-2020 xã Việt Lâm - Căn văn số 2677/XN-UBND ngày 21/11/2013 UBND tỉnh Hà Giang Đăng ký nhà nước hoạt động khai thác khoáng sản khu vực khai thác khống sản khơng phải đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản 2.2 Các tài liệu sở - Bản đồ địa hình trạng khu vực, hệ thống giao thông mạng kỹ thuật - Các mặt cắt địa chất mặt cắt ngang lòng sơng - Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5326-2008: Tiêu chuẩn kỹ thuật khai thác mỏ lộ thiên - Quy chuẩn quốc gia QCVN 04:2009/BCT: Về an toàn khai thác mỏ lộ thiên - QCVN 06:2010/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn cháy cho nhà cơng trình - Quy chuẩn xây dựng Việt Nam TCVN 4511-1988, tiêu chuẩn TCVN 2737- 1995 phân cấp tải trọng gió cho cơng trình - TCVN 4054-2005: Đường ôtô - Yêu cầu thiết kế - TCVN 334-2005: Kết cấu bê tông bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế - TCVN 5575-1991: Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế - TCVN 1771-87: Đá dăm, sỏi dùng xây dựng - yêu cầu kỹ thuật - TCVN 4341-86: Vữa xây dựng - yêu cầu kỹ thuật - TCVN 5592-1991: Bê tông nặng - yêu cầu bảo dưỡng độ ẩm cao - TCVN 4506-87: Nước bê tông vữa - 14 TCN 84-91: Quy trình thiết kế: Cơng trình bảo vệ bờ sơng để chống lũ Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng Thương mại Lâm Hải Thiết kế khai thác điểm mỏ cát, sỏi lòng sơng Lơ thuộc tổ thị trấn Việt Lâm-huyện Vị Xuyên CHƯƠNG SỰ CẦN THIẾT VÀ MỤC TIÊU ĐẦU TƯ 1.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ Theo kết khảo sát lòng sơng khu vực tổ thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên có nhiều bãi bồi cát, sỏi nhiên năm gần có nhiều hộ gia đình khai thác tự khơng có giấy phép gây ảnh hưởng xấu tới môi trường ổn định an ninh trật tự Mặt khác xã Việt Lâm chọn xã điểm xây dựng nông thôn tỉnh Hà Giang, sau xây dựng thành công đề án xây dựng nông thôn xã Việt Lâm việc triển khai thực nhu cầu thiết Để triển khai xây dựng cơng trình hạ tầng sở cần khối lượng lớn vật liệu xây dựng có cát, sỏi 1.2 MỤC TIÊU ĐẦU TƯ, CHƯƠNG TRÌNH SẢN XUẤT VÀ CÁC YÊU CẦU PHẢI ĐÁP ỨNG 1.2.1 Mục tiêu đầu tư Khai thác cát, sỏi phục vụ đề án xây dựng nông thôn xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang 1.2.2 Chương trình sản xuất, yêu cầu phải đáp ứng 1.2.2.1 Nhu cầu sản xuất hàng năm Căn vào tiến độ xây dựng nông thôn ước khoảng 1.800m3/năm 1.2.2.2 Các yêu cầu phải đáp ứng Việc khai thác cát, sỏi lòng sơng khu vực tổ thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên cần phải đáp ứng yêu cầu tiến độ, giảm chi phí sản xuất bảo vệ môi trường yếu tố phải đảm bảo bao gồm: a Nguồn nguyên liệu Nguyên liệu phục vụ cho trình khai thác cần bảo đảm theo tiến độ khai thác dự kiến hàng năm b Nhu cầu vật tư thiết bị, nguyên nhiên liệu Để phục vụ nhu cầu sản xuất hàng năm cần cung cấp loại nguyên, nhiên vật liệu như: Xăng dầu, vật tư cho thiết bị khai thác vận chuyển, trang thiết bị bảo hộ v.v Các loại nguyên, nhiên vật liệu cung ứng Công ty địa bàn huyện Vị Xuyên Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng Thương mại Lâm Hải Thiết kế khai thác điểm mỏ cát, sỏi lòng sơng Lơ thuộc tổ thị trấn Việt Lâm-huyện Vị Xuyên CHƯƠNG HÌNH THỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG - NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT 2.1 HÌNH THỨC ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN 2.1.1 Hình thức đầu tư Hình thức đầu tư: Đầu tư Nguồn vốn: Sử dụng nguồn vốn tự có Chi nhánh Công ty cổ phần xây dựng thương mại Lâm Hải 2.1.2 Hình thức quản lý dự án Chủ đầu tư quan quản lý trực tiếp 2.1.3 Tiến độ thực dự án Tiến độ thực dự án sau: - Lập thiết kế mỏ mua sắm thiết bị: Tháng 2/2014 - Hiệu chỉnh đồng thiết bị vào sản xuất: Tháng 3/2014 2.2 ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH VÀ NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT Triển khai dự án tại: tổ1, thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang Nhu cầu sử dụng đất chủ yếu dùng để làm bãi tập kết với diện tích khoảng 0,15ha Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng Thương mại Lâm Hải Thiết kế khai thác điểm mỏ cát, sỏi lòng sơng Lơ thuộc tổ thị trấn Việt Lâm-huyện Vị Xuyên CHƯƠNG CUNG CẤP NGUYÊN LIỆU - NHIÊN LIỆU VÀ CÁC YẾU TỐ ĐẦU VÀO 3.1 NHU CẦU NGUYÊN NHIÊN LIỆU PHỤC VỤ SẢN XUẤT HÀNG NĂM Theo kế hoạch sản xuất hàng năm Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Lâm Hải thực khai thác khoảng 1.800m3/năm Vì nhu cầu nguyên nhiên liệu phục vụ cho hoạt động khai thác hàng năm bảng 3.1: Bảng 3.1: Định mức Nhu cầu nguyên liệu, Tên nguyên, Đơn vị TT nhiên liệu định mức tiêu hao điện, nước, hàng năm Nhiên liệu Dầu diezel xúc, vận 1.1 lít/m3 0,41 738 lít chuyển 1.2 Xăng lit/ m3 0,54 972 lít Dầu thuỷ lực, mỡ 1.3 kg/ m3 0,06 108 kg bôi trơn 1.4 Điện kWh/ca 1,6 6480 kWh 3.2 CÁC GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO Để đáp ứng nhu cầu xây dựng hạ tầng sở phục vụ chương trình nơng thơn xã Việt Lâm hàng năm, việc lập thiết kế khai thác điểm cát, sỏi lòng sông Lô thuộc tổ 1, thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên lập nhằm mục đích xác định rõ giải pháp kinh tế kỹ thuật đánh giá hiệu kinh tế việc khai thác đảm bảo ổn định sản xuất, an toàn, hiệu quả, thu hồi tối đa tài nguyên bảo vệ môi trường, đồng thời hạn chế hoạt động khai thác trái phép làm ảnh hưởng gây sạt lở hai bên bờ sông 3.2.1 Nguồn cung cấp vật liệu xây dựng Các loại nguyên vật liệu sắt thép, xi măng sử dụng để xây dựng cơng trình mặt bãi mua khu vực lân cận, vận chuyển đến cơng trình tơ bảo quản kho vật tư công trường 3.2.2 Nguồn cung cấp điện, nước Nguồn điện phục vụ cho hoạt động sản xuất sinh hoạt lấy từ mạng hạ tầng kỹ thuật gần khu vực khai thác cung cấp Công ty điện lực tỉnh Hà Giang Nguồn nước phục vụ cho hoạt động sản xuất lấy tư sông Lô Nước phục vụ sinh hoạt lấy từ giếng khoan xử lý đảm bảo 3.2.3 Nguồn cung cấp thiết bị Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng Thương mại Lâm Hải Thiết kế khai thác điểm mỏ cát, sỏi lòng sơng Lơ thuộc tổ thị trấn Việt Lâm-huyện Vị Xuyên - Các thiết bị khai phục vụ khai thác: máy xúc Komatsu; sàng đãi cát, sỏi; máy nổ bơm nước, thuyền sắt có gắn vòi hút cát, đường ống bơm cát 3.2.4 Cung cấp nhiên liệu Nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu thiết bị khai thác cung cấp Công ty xăng dầu khu vực 3.2.5 Nhu cầu lao động Bộ phận gián tiếp Ban quản trị Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Lâm Hải trực tiếp đạo hoạt động sản xuất Bộ phận trực tiếp Được tuyển chọn từ nguồn lao động địa phương Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng Thương mại Lâm Hải Thiết kế khai thác điểm mỏ cát, sỏi lòng sơng Lơ thuộc tổ thị trấn Việt Lâm-huyện Vị Xuyên II GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CHƯƠNG CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT SẢN XUẤT 4.1 VỊ TRÍ ĐỊA LÝ, ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT 4.1.1 Vị trí địa lý khu vực khai thác Khu vực khai thác thuộc tổ 1, thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xun diện tích 1,82ha Có toạ độ cụ thể sau: Bảng 4.1 Tọa độ VN-2000 Múi chiếu 30, kinh tuyến trục 105030' Điểm góc X (m) Y (m) A 2504944 446436 B 2505227 446650 C 2505190 446695 D 2504918 446473 4.1.2 Đặc điểm địa hình, sơng suối khu nạo vét Đặc điểm địa hình Khu vực khai thác thuộc lòng sơng Lơ, hai bên sơng đồi thấp dạng bát úp, có nhiều khe cạn, địa hình có độ cao trung bình từ 40 đến 45m Đặc điểm sông suối Sông Lô sông lớn chảy qua địa bàn tỉnh Hà Giang Đoạn sông chảy qua thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên uốn lượn mạnh, dòng chảy theo hướng Tây Bắc-Đơng Nam Ngoài nhiều suối nhỏ từ bên chảy sông Lô Chế độ thuỷ văn sông Lô phụ thuộc nhiều vào mùa năm Mùa khô, lưu lượng nước sông giảm, thấp thường vào tháng tháng hàng năm Mùa mưa, lưu lượng nước cao thường vào tháng tháng hàng năm 4.1.3 Đặc điểm khí hậu khu vực Đặc điểm khí hậu khu vực khai thác thuộc địa phận thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang mang đặc điểm chung khí hậu nhiệt đới gió mùa, hàng năm chia làm mùa rõ rệt Mùa mưa tháng đến tháng 10 có nhiệt độ trung bình 20 0C đến 300C cao 340C, thấp 180C Lượng mưa trung bình hàng năm từ 1250mm đến 1650mm, lượng mưa lớn vào tháng tháng Vào mùa mưa thường Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng Thương mại Lâm Hải Thiết kế khai thác điểm mỏ cát, sỏi lòng sơng Lơ thuộc tổ thị trấn Việt Lâm-huyện Vị Xuyên hay xảy lũ qt nên q trình thăm dò khai thác vào mùa phải đề phòng Mùa khơ tháng 11 đến hết tháng năm sau, nhiệt độ trung bình 19 C đến 200C, thấp 110C, mùa thường mưa, lượng mưa trung bình 300 mm đến 400 mm Về mùa khơ thời tiết thuận lợi cho công tác khai thác cát sỏi Độ ẩm trung bình hàng năm từ 80% đến 85%, thấp 50% Thời gian chiếu sáng nhiều tháng đến tháng 9, từ tháng 11 đến tháng năm sau 4.1.4 Đặc điểm kinh tế nhân văn Dân cư vùng chủ yếu người Kinh, sống tập chung ven sông Lô ven Quốc Lộ 2, nghề nghiệp kinh doanh buôn bán, trồng trọt, chăn ni Số người Tày, người Dao thường sống tập trung thành thơn, xóm sát chân đồi núi thấp, ven đường Quốc lộ, liên xã ven sơng, nghề nghiệp trồng trọt chăn ni Nhìn chung đời sống văn hóa vật chất ổn định ngày phát triển Việc khai thác cát, sỏi phục vụ cho q trình xây dựng nơng thơn xã Việ Lâm ngồi hạn chế tình trạng khai thác trái phép Hiện tượng khai thác trái phép khơng có thiết kế làm ảnh hưởng lớn tới mơi trường khu vực hạ nguồn, ngồi gây tượng trượt lở bờ kè Công tác khai thác dòng chảy vào hoạt động tạo cơng ăn việc làm cho nhân công lấy khu vực sản xuất Tóm lại: Qua đặc điểm địa lý, kinh tế nhân văn nêu khu vực khai thác tương đối thuận lợi đáp ứng yêu cầu khai thác cát, sỏi phục vụ xây dựng nông thôn xã Việt Lâm góp phần tạo cơng ăn việc làm cho nhân dân địa phương công nhân, cải thiện nâng cao đời sống cho nhân dân địa phương 4.1.5 Đặc điểm địa chất khu vực khai thác 1- Địa tầng Khu vực khai thác qua đo vẽ đồ địa chất tỷ lệ 1:200.000  1:50.000, nhiên việc phân chia địa tầng xếp tuổi chưa có thống nhất, qua tổng hợp tài liệu khảo sát sơ cho thấy cách phân chia theo đồ địa chất 1:200.000 loạt hiệu đính năm 2000 Cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam phù hợp Trong vùng điều tra có mặt phân vị địa tầng sau: a Hệ tầng Phia phương: (D1pp) - Phân hệ tầng (D1pp1): Phân bố phía Đơng bắc khu vực khai thác với diện tích nhỏ khoảng 0.1 km2 Thành phần đá phiến sét – sericit, đá phiến sét đen có bitum, đá vơi dolomit, đá hoa dày 840m - Phân hệ tầng (D1pp2): Phân bố phía Tây Bắc phía Đơng Nam khu vực khai thác với diện tích tương đối lớn Thành phần đá phiến sét, cát kết tuf xen phun trào kiềm dày 200 – 220m Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng Thương mại Lâm Hải 10 Thiết kế khai thác điểm mỏ cát, sỏi lòng sơng Lơ thuộc tổ thị trấn Việt Lâm-huyện Vị Xuyên + Lớp dưới: Cuội sỏi, sạn, cát màu nâu, xám nâu Ở phần đáy tỷ lệ cuội sỏi chiếm ưu thế, chuyển dần lên lượng cát tăng cao sét bột + Lớp trên: Có thành phần chủ yếu sỏi, sạn, cát màu xám vàng Cuội chiếm tỷ lệ song hàm lượng bột sét cao lớp Đặc điểm chất lượng cát sỏi a) Đặc điểm thành phần độ hạt Thành phần độ hạt qua 10 mẫu phân tích độ hạt (G.1; G1/1; G.2; G.2/1; G.3; G.3/1; G.4; G4/1; G.5; G.5/1) cho thấy độ hạt trung bình (Md) biến đổi từ 3.56 đến 4.2; Như vậy, theo phương dòng chảy sơng Lơ phía hạ lưu tỷ lệ cuội, sỏi có xu hướng giảm dần so với cát ngược lại, hàm lượng cuội sỏi trung bình 42.0%, cát trung bình 57.0%; hàm lượng bột sét chiếm tỷ lệ nhỏ (1.0%) Với kích thước hạt trung bình lớn (Md > 3.5) cuội, sỏi vùng có kích thước đồng đều, thuận lợi cho nguyên liệu bê tông b) Đặc điểm thành phần khoáng vật Thành phần khoáng vật cấp hạt qua thực tế phân tích độ hạt cho thấy tất cấp hạt có thành phần chủ yếu thạch anh từ 80 - 84%, chất có hại SO3 thấp 0.11-0.44% Điều chứng tỏ chất lượng nguyên liệu thân cát sỏi đáp ứng yêu cầu cho chất độn bê tông lĩnh vực xây dựng dân dụng cơng nghiệp nói chung c) Đặc tính lý Tiến hành phân tích mẫu lý cuội, sỏi mẫu lý cát - Đối với cuội, sỏi có tính chất lý sau: Kết phân tích mẫu ( G1/1; G.2/1; G.3/1; G4/1; G.5/1) nhìn chung có thành phần vật chất tương tự nên tính chất lý khơng có khác biệt Kết sau: Độ mài mòn (%): 27.6-30.2 (TB: 28.8); độ nén đập xi lanh (%): 15.8-18.5 (TB:17.2); lượng bùn sét (%): 0.11 - 0.21 (TB: 0.15), độ hút nước (%): 0.16-0.34 (TB:0.23); khối lượng riêng (g/cm3): 2.642.67 (TB: 2.65); khối lượng thể tích độ xốp (g/cm 3): 1.46-1.54 (TB: 1.50); độ chặt (g/cm3): 1.58-1.69 (TB:1.63); độ hổng hạt: độ xốp (%): 41.3-44.9 (TB: 43.4); độ chặt (%): 36.2-40.1 (TB: 8.5)hạt thoi dẹt (%): 8.2-10.2 (TB: 9.0); hạt mềm yếu (%): 1.5-2.3 (TB: 1.9) Các số liệu tổng hợp bảng III-5 - Đối với cát có tính chất lý sau: Tương tự cuội, sỏi, cát phân tích mẫu lý Kết sau: môđun độ lớn (%) từ 2.08-2.19 (TB:2.13); hàm lượng bùn sét (%): 0.2-1.1 (TB: 0.6); độ hút nước: 0.89-1.27 (TB: 1.13); Khối lượng riêng (g/cm3): 2.64 -2.67 (TB: 2.65); Khối lượng thể tích (g/cm3) độ xốp: 1.39-1.50 (TB: 1.46); độ chặt: 1.58 - 1.64 (TB: 1.61); độ hổng hạt (%): độ xốp: 43.0-46.0 (TB: 44.8); độ chặt: 38.0-40.4 (TB: 39.1) Các số liệu tổng hợp bảng III-6 Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng Thương mại Lâm Hải 12 Thiết kế khai thác điểm mỏ cát, sỏi lòng sông Lô thuộc tổ thị trấn Việt Lâm-huyện Vị Xuyên Qua kết phân tích lý cuội, sỏi cát nêu so sánh với tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 7570: 2006) cho thấy loại nguyên liệu đáp ứng yêu cầu làm vữa xây dựng làm cốt liệu sản xuất bê tông Khối lượng khai thác Kết thăm dò cho thấy chiều sâu trung bình thân cát sỏi m, với diện tích phân bố dọc theo sông Lô phạm vi 1,82 giới hạn bờ sơng Lơ có tọa độ bảng 5.1 Ước tính tổng khối lượng khai thác khoảng 2.000m3 Điều kiện địa chất thủy văn Khu vực khai thác nạo vét phụ thuộc chế độ thuỷ văn sông Lô phụ thuộc nhiều vào mùa năm Mùa khô lưu lượng nước sông giảm, thấp vào tháng 2, tháng hàng năm, mực nước sông thấp 1507 đến 1562mm Mùa mưa lưu lượng nước sông cao vào tháng 7, tháng 8, mực nước sông cao đạt 1818 đến 2204mm Điều kiện địa chất cơng trình Dựa vào tài liệu giếng nơng, điểm quan sát ngồi thực địa, kết phân tích mẫu, đánh giá điều kiện địa chất cơng trình lớp cát sỏi từ xuống thường hỗn hợp song tương đối ổn định Theo chiều dòng chảy, cỡ hạt giảm dần Tham gia vào cấu trúc địa chất khu vực thăm dò bao gồm chủ yếu trầm tích Đệ tứ (Pleistocen trung-thượng, Holocen thượng) 4.1.6 Biên giới khu vực khai thác 4.1.6.1 Biên giới khu vực Biên giới mặt khu vực khai thác xác định theo bảng 4.1 Các tiêu chủ yếu biên giới bảng 4.2 Bảng 4.2 TT Tên tiêu Đơn vị Giá trị Kích thước khai trường - Chiều dài lớn - Chiều rộng lớn m m 350 45 Cốt cao đáy m +82 4.1.6.2 Khối lượng khai thác Khối lượng công tác thi công xác định sở thực tế phạm vi cấp phép, khối lượng khoảng 2.000m3, tổng diện tích thi cơng thực tế 1,82ha 4.2 CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC – TIẾN ĐỘ – THỜI GIAN KHAI THÁC 4.2.1 Chế độ làm việc Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng Thương mại Lâm Hải 13 Thiết kế khai thác điểm mỏ cát, sỏi lòng sơng Lơ thuộc tổ thị trấn Việt Lâm-huyện Vị Xuyên Chế độ làm việc công tác khai thác phụ thuộc vào yếu tố sau: - Phù hợp Luật lao động Việt Nam - Phù hợp với chế độ làm việc Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Lâm Hải - Phù hợp với điều kiện tự nhiên, thời tiết khí hậu khu vực vùng núi cao đặc thù công tác khai thác làm việc trời Căn vào điều kiện trên, chế độ làm việc xác định sau: - Số ngày làm việc năm: 300 ngày - Số tháng làm việc năm: 12 tháng - Số ngày làm việc tháng: 25 ngày - Số ca làm việc ngày: 01 ca - Số làm việc ca: 08 Quá trình sản xuất áp dụng chế độ làm việc theo mùa Mùa đông làm việc từ 7h30, mùa hè làm việc từ 7h sáng Ngoài yêu cầu sản xuất yêu cầu Chủ đầu tư huy động làm thêm để giải công việc theo kế hoạch Thời gian chế độ làm thêm áp dụng theo Luật lao động Việt Nam 4.2.2 Tiến độ khai thác Khu vực khai thác thuộc thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang khai thác phục vụ chương trình xây dựng nơng thơn xã Việt Lâm Do tiến độ thi cơng phụ thuộc vào tiến độ xây dựng nông thôn xã Việt Lâm Cụ thể sau: - Năm 2013 (đến hết ngày 31/12/2013): Công suất khai thác 200m3 - Năm 2014: Công suất khai thác 1.800m3 4.2.3 Thời gian khai thác Căn vào văn số 2677/XN-UBND ngày 21/11/2013 UBND tỉnh Hà Giang Đăng ký nhà nước hoạt động khai thác khoáng sản khu vực khai thác khống sản khơng phải đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản Thời gian khai thác đến hết năm 2014 4.3 GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ KHAI THÁC Do đặc điểm công tác khai thác khai thác cát sỏi lòng sơng Đặc điểm khu vực khai thác bãi bồi vào mùa khô ngập chìm nước vào mùa mưa Với vật liệu cát sỏi công nghệ khai thác hợp lý khai thác khô (sử dụng máy xúc để xúc cát) vào mùa khô khai thác ướt (sử dụng máy hút để hút cát) vào mùa mưa 4.3.1 Công tác mở vỉa Mở vỉa bao gồm xây dựng hệ thống đường vận tải nội mỏ tuyến khai Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng Thương mại Lâm Hải 14 Thiết kế khai thác điểm mỏ cát, sỏi lòng sơng Lơ thuộc tổ thị trấn Việt Lâm-huyện Vị Xuyên thác cho máy xúc thiết bị vận tải hoạt động Công tác mở vỉa chiếm thời gian dài suốt thời gian xây dựng mỏ, để đảm bảo sau giai đoạn mở vỉa đưa mỏ vào hoạt động khai thác liên tục phát huy công suất thiết kế Do đặc điểm địa hình, địa chất, biên giới mỏ, cộng với yếu tố ảnh hưởng khác trình hoạt động khai thác Để đảm bảo khai thác cách hợp lý, an tồn có hiệu quả, đơn vị chọn phương án mở vỉa hào kết hợp với hào Để thiết bị vận hành suôn sẻ, thơng suốt, đảm bảo kế hoạch khai thác tuyến đường vận tải nội mỏ phải xây dựng tương đối chắn, đảm bảo không lầy lội, không lún, đoạn cua phải lu lèn chặt Khu vực khai thác có đường xuống đến bờ sông theo khảo sát thực tế cần cải tạo san lấp ổ gà đủ điều kiện để phương tiện giao thông hoạt động Để xây dựng tuyến đường từ bờ sông khu vực khai thác vào mùa khô cần lưu ý đến độ bền vững lớp cát, sỏi bề mặt Theo khảo sát thực tế lớp cát bồi đắp khoảng 1-2 năm, có độ lún độ ổn định khơng cao Vì trình xây dựng đường vận tải phải sử dụng máy đào máy ủi để lấy lớp cát này, sau đổ sỏi, cuội vào tiến hành lu lèn chặt xe lu theo qui trình xây dựng đường giao thông Trong thời gian khai thác cần tập trung thiết bị phương tiện khai thác phía lòng sơng trước để khơi thơng dòng chảy đáp ứng nhanh cho nhu cầu vật liệu xây dựng Công tác dùng máy ủi máy đào để lấy lớp cát mặt, sau rải sỏi, cuội để tạo đường cho ô tô vào gương xúc, quay đầu nhận cát 4.3.2 Phương pháp trình tự khai thác a Phương pháp khai thác khô Khai thác theo lớp hình thức chiếu Từ mặt khai thác đầu tiên, máy đào (xúc) bánh xích tiến hành xúc theo luồng khấu song song, hết luồng chuyển sang luồng khác Kích thước luồng khấu phụ thuộc vào chiều dài tay gàu xúc chiều dài khu khai thác Với máy xúc Komatsu có dung tích gàu 0,7m3 luồng khấu có chiều rộng 7-8m Chiều sâu luồng khấu phải đảm bảo lấy cốt theo yêu cầu khai thác đảm bảo cảnh quan môi trường Trước luồng khấu kết thúc khai thác, phải tiến hành chuẩn bị cho luồng khấu thứ hoạt động Cơng việc q trình chuẩn bị tạo mặt cho máy xúc di chuyển chuẩn bị đường tạm (bằng cách chuyển đường cũ luồng khấu trước đắp sang luồng khấu mới) cho xe ôtô vào nhận sản phẩm Đồng thời, phải thực công tác sau đây: Tháo dỡ đường tạm vào phân khu khai thác luồng khấu Sau - luồng khấu, phải tiến hành san ủi, trả lại mặt cho luồng khấu trước Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng Thương mại Lâm Hải 15 Thiết kế khai thác điểm mỏ cát, sỏi lòng sơng Lơ thuộc tổ thị trấn Việt Lâm-huyện Vị Xuyên Sơ đồ khai thác sau: Chuẩn bị mặt khai thác Xúc cát máy xúc Sàng phân loại cát, sỏi Tập kết chờ róc nước Vận chuyển tiêu thụ (ơ tơ) b Phương pháp khai thác ướt Sử dụng thuyền sắt có gắn vòi hút để hút cát đổ hỗn hợp cát, sỏi lên sàng đãi cát sau phân loại cát chứa vào bãi tập kết róc nước xúc bốc lên tơ vận chuyển để đem tiêu thụ Khu vực tập kết dài 60 m, rộng 40 m nước róc hết dùng máy xúc thuỷ lực gàu ngược xúc lên ô tô đem tiêu thụ Các chu kỳ sau thực tương tự Sơ đồ khai thác sau: Hút cát vòi hút Sàng phân loại cát, sỏi Tập kết chờ róc nước Xúc cát máy xúc Vận chuyển tiêu thụ (ô tô) Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng Thương mại Lâm Hải 16 Thiết kế khai thác điểm mỏ cát, sỏi lòng sơng Lơ thuộc tổ thị trấn Việt Lâm-huyện Vị Xuyên 4.3.3 Thiết bị khai thác a Máy xúc Lựa chọn thiết bị xúc máy xúc gàu ngược bánh xích Sử dụng máy Komatsu PC 200-3 Thiết bị đảm bảo hoạt động tốt để khơng gây nhiễm mơi trường an tồn khai thác Với điều kiên thực tế sơ đồ công nghệ khai thác chọn số máy xúc 02 máy Thông số kỹ thuật máy xúc Komatsu PC 200-3 sau: Bảng 4.3 STT Thông số kỹ thuật Đơn vị Giá trị Dung tích gàu m 0,7 Chiều dài mm 9380 Chiều rộng mm 2790 Chiều cao đến cần mm 2940 Chiều sâu đào lớn mm 6550 Chiều cao đào lớn mm 8960 Chiều cao đổ tải lớn mm 6255 Trọng lượng kg 18000 b Máy hút cát Với điều kiên thực tế sơ đồ công nghệ khai thác chọn số máy xúc 01 máy Thông số kỹ thuật sau: Bảng 4.4 STT Thông số kỹ thuật Đơn vị Giá trị Công suất m /h 8-10 Tốc độ vòng/phút 4500-5000 Trọng lượng kg 135 c Máy sàng đãi cát, sỏi Với điều kiện thực tế sơ đồ công nghệ khai thác chọn số máy sàng đãi cát, sỏi 01 máy Thông số kỹ thuật sau: Bảng 4.5 STT Thông số kỹ thuật Đơn vị Giá trị Tầng sàng tầng 2 Kích thước lỗ sàng mm 3-100 Kích thước sàng mm 1200x3700 Kích thước vật liệu vào lớn mm 200 Năng suất t/h 15-160 Tần suất rung Hz 970 Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng Thương mại Lâm Hải 17 Thiết kế khai thác điểm mỏ cát, sỏi lòng sơng Lơ thuộc tổ thị trấn Việt Lâm-huyện Vị Xuyên Biên độ rung kép Công suất mô tơ điện Trọng lượng mm Kw 5-9 5,5 2,6 d Ơ tơ vận tải Do điều kiện khai thác điều kiện kinh doanh mặt hàng cát xây dựng khai thác đến đâu bán đến (bán mỏ), khách hàng có nhu cầu cho xe tải đến tận moong khai thác cát để lấy hàng, máy xúc đơn vị xúc cát từ moong khai thác lên phương tiện vận chuyển khách hàng Hoặc khách hàng có yêu cầu chủ đầu tư cho xe vận chuyển cát đến tận nơi khách hàng yêu cầu Dự kiến sử dụng 02 xe tơ trọng tải Ơ tô vận tải dùng việc vận chuyển cát loại ô tô chuyên dụng Trọng tải chở theo qui định Thùng xe kín khít, phía sau bửng xe (giữa bửng thùng xe) có ron cao su, đảm bảo không làm rơi vãi vật liệu tuyến vận chuyển Xe vận chuyển trước khỏi mỏ vật liệu kiểm tra kỹ lưỡng trước tham gia vào hệ thống giao thông địa phương d Các thiết bị khác Các thiết bị khác phục vụ cho công việc khai thác như: Băng chuyền cát (01 cái), thuyền sắt có gắn vòi hút cát (01 cái), máy bơm nước (02 cái), đường ống bơm cát (100m) đầu tư đồng Đảm bảo cho qui trình khai thác, hồn trả mặt bằng, đảm bảo giao thơng, vệ sinh mơi trường, an tồn lao động phục vụ cho công tác quản lý khai thác 4.4 VẬN TẢI, BÃI THẢI VÀ THỐT NƯỚC 4.4.1 Vận tải Cơng tác điều hành tuyến xe vận tải nội mỏ phải cụ thể, khoa học để tránh gây tắc nghẽn giao thơng, làm gián đoạn q trình khai thác Sau chu kỳ khai thác phải tiến hành san lấp moong khai thác để tạo thuận lợi cho xe vận tải Khơi thơng dòng chảy, tránh ứ đọng nước khai trường 4.4.2 Bãi thải Do trình khai thác tận thu toàn khối lượng cát sỏi nên khơng có lượng chất thải rắn phát sinh q trình khai thác nên khơng phải bố trí bãi thải 4.4.3 Thoát nước Do đặc thù khai thác cát sỏi lòng sơng bãi bồi nên nước sử dụng trình khai thác trực tiếp nước sơng nên nước trực tiếp sơng khơng cần phải tính đến cơng tác thoát nước Nước bãi chứa thu gom theo rãnh xung quanh bãi qua hệ thống hố lắng sau trực tiếp sông Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng Thương mại Lâm Hải 18 Thiết kế khai thác điểm mỏ cát, sỏi lòng sơng Lơ thuộc tổ thị trấn Việt Lâm-huyện Vị Xuyên 4.5 KỸ THUẬT AN TỒN, VỆ SINH CƠNG NGHIỆP VÀ PHỊNG CHỐNG CHÁY NỔ 4.5.1 Vệ sinh công nghiệp Để đảm bảo vệ sinh công nghiệp khu vực làm việc cần thực giải pháp sau: - Nước thải sinh hoạt công nhân sử dụng bể tự hoại - Nước tắm, nước vệ sinh phải có hố thu nước trước thải ngồi - Nước thải có lẫn dầu mỡ phải thu vào hố tích 2-3 m phải qua xử lý thải ngồi khơng để nước chảy tràn mặt đất - Hàng ngày sau kết thúc ca làm việc tổ sản xuất phải vệ sinh công nghiệp khu làm việc 4.5.2 Các biện pháp an tồn phòng chống cháy Trong q trình khai thác phải tn thủ tuyệt đối quy định quy trình hoạt động máy móc, thiết bị Trong q trình khai thác cần ý số điểm sau: - Toàn cơng nhân viên phải học an tồn qua kiểm tra sát hạch trước làm việc - Tuyệt đối tuân thủ quy trình, quy phạm khai thác - Khi làm việc, bộ, công nhân, phải mang đầy đủ trang bị bảo hộ chấp hành nghiêm chỉnh quy định an toàn nơi làm việc phận có liên quan - Trang bị đầy đủ phương tiện phòng cháy nổ nơi cần thiết - Khi giao việc ca, cán huy (đội trưởng, quản đốc) phải ghi vào sổ phân công phiếu giao việc cho cơng nhân, biện pháp an toàn phải ghi cụ thể đầy đủ Người giao việc người nhận phải ký vào sổ phiếu giao việc - Khi bố trí cơng nhân làm việc, cán trực tiếp đạo sản xuất phải xem xét cụ thể trường, đảm bảo an tồn bố trí cơng việc - Thường xuyên kiểm tra trường thấy tượng nguy hiểm, phải tìm biện pháp xử lý khắc phục - Không tổ chức khai thác vào ngày có nước lũ Chi nhánh Cơng ty cổ phần đầu tư Xây dựng Thương mại Lâm Hải 19 Thiết kế khai thác điểm mỏ cát, sỏi lòng sơng Lơ thuộc tổ thị trấn Việt Lâm-huyện Vị Xuyên CHƯƠNG CÁC GIẢI PHÁP VỀ TẬN THU VẬT LIỆU SỬA CHỮA CƠ ĐIỆN - KHO TÀNG VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT 5.1 CÔNG TÁC TẬN THU VẬT LIỆU Sau cát, sỏi khai thác lên vận chuyển khu vực sàng tuyển nhằm tận thu vật liệu Sàng phân loại khâu công nghệ cuối dây chuyền sản xuất cát sỏi Cát, sỏi đưa vào sản xuất đưa vào sàng phân loại sản phẩm cát, sỏi Hệ thống sàng để phân loại cát sỏi hoạt động với nguyên tắc đơn giản hệ thống sàng lắc Hệ thống sàng phân loại cấu tạo hệ thống sàng rung hai lớp Cát sỏi phân loại theo mặt lưới sàng 5.2 CÔNG TÁC SỬA CHỮA CƠ ĐIỆN VÀ KHO TÀNG 5.2.1 Công tác sửa chữa điện Các thiết bị điện dụng dự án chủ yếu thiết bị phục vụ sinh hoạt điều hành sản xuất Nên thiết bị điện bị hỏng đưa sửa chữa đơn vị vùng hay thay 5.2.2 Bãi chứa nguyên liệu Bãi chứa cát sỏi sau khai thác bố trí khu vực tổ 13 thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên Đây vị trí trước làm bãi chứa số hộ gia đình trình khai thác trái phép Cơng ty làm biên với hộ gia đình đạt đồng thuận để công ty sử dụng làm bãi chứa nguyên liệu Tổng diện tích bãi chứa khoảng 0,15 5.3 MẠNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT 5.3.1 Cung cấp điện Công tác khai thác cát sỏi chủ yếu sử dụng máy móc, thiết bị động Diezen cơng tác cung cấp điện cho khu vực chủ yếu cung cấp cho khu vực mặt khu bãi, điện phục vụ điều hành sản xuất, điện sinh hoạt cán công nhân viên phục vụ khu vực điều hành phục vụ công tác chiếu sáng bảo vệ Nguồn điện để phục vụ công tác mặt sử dụng trực tiếp nguồn điện lưới khu vực 5.3.2 Cung cấp nước Nước chủ yếu phục vụ sinh hoạt cán công nhân viên lấy trực tiếp từ nguồn nước khu vực 5.3.3 Thông tin liên lạc Hệ thống thông tin liên lạc khu vực phát triển Đơn vị trang bị cho Văn phòng hệ thống điện thoại liên lạc trang bị máy đàm để liên lạc trình khai thác Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng Thương mại Lâm Hải 20 Thiết kế khai thác điểm mỏ cát, sỏi lòng sơng Lơ thuộc tổ thị trấn Việt Lâm-huyện Vị Xuyên CHƯƠNG TỔNG MẶT BẰNG XÂY DỰNG - BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT 6.1 TỔNG MẶT BẰNG, VẬN TẢI VÀ TỔ CHỨC XÂY DỰNG 6.1.1 Tổng mặt Tổng mặt sản xuất bao gồm khu vực sau: - Khu vực khai thác với diện tích 1,82ha có tọa độ theo bảng 4.1 - Khu vực mặt điều hành nằm khu vực tổ 13, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên diện tích: 0,2 Tại mặt điều hành cảng bố trí khu vực sau: + Khu vực bãi chứa cát, sỏi: 0,15ha + Khu vực mặt khu điều hành: 0,05ha Khu vực bãi chứa Tổng mặt quy hoạch theo ngun tắc đảm bảo an tồn, vệ sinh cơng nghiệp, đảm bảo phối hợp đồng bộ, thuận lợi cho khâu khai thác phụ trợ Các khu vực nối liền hệ thống giao thông nội Các hạng mục cơng trình bố trí theo dây chuyền sản xuất theo điều kiện địa hình, nhằm đảm bảo hợp lý điều hành sản xuất thuận tiện giao thông sinh hoạt, đồng thời khai thác triệt để điều kiện địa hình có để giảm giá thành đầu tư xây dựng Khu vực sân công nghiệp Địa điểm qui mơ xây dựng nhà cơng trình mặt phải đáp ứng yêu cầu sau: + Phù hợp với dây chuyền công nghệ khai thác + Khối lượng san thấp cân đào đắp + Không bị ngập lụt mùa lũ + Thuận tiện cho việc đấu nối với hệ thống vận tải, cung cấp điện nước thông tin liên lạc + Đảm bảo vệ sinh môi trường Căn vào yêu cầu công nghệ cần phải đầu tư xây dựng cơng trình sau: a Nhà làm việc - Kích thước 18 x 6,6 m; cao 4,5m - Diện tích xây dựng: 120 m2 - Qui mô: Nhà cấp xây gạch, mái lợp tôn, lát láng vữa XMCV M75, cửa gỗ b Nhà cơng nhân - Kích thước 16,5 x 5,9m; cao 4,4m - Diện tích xây dựng: 102m2 Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng Thương mại Lâm Hải 21 Thiết kế khai thác điểm mỏ cát, sỏi lòng sơng Lơ thuộc tổ thị trấn Việt Lâm-huyện Vị Xuyên - Qui mô: Nhà cấp xây gạch, mái lợp tơn chống nóng, lát láng vữa XMCV M75, cửa gỗ c Nhà ăn cơng trường nhà bếp - Kích thước: 10,8 x 5,4 m; cao 4,5 m Diện tích xây dựng 60 m2 - Quy mô: Nhà cấp xây gạch, mái lợp froximăng, lát láng vữa XMCV M75, cửa gỗ d Nhà bảo vệ - Diện tích xây dựng 13m2 - Quy mô: Nhà cấp xây gạch, mái lợp froximăng, lát láng vữa XMCV M75, cửa gỗ e Ga xưởng sửa chữa - Diện tích: 72m2 - Quy mô: Nhà xây cấp 4, tường gạch, mái lợp tôn lạnh, láp vữa, cửa sắt f Kho phụ tùng vật liệu - Diện tích: 72m2 - Quy mô: Nhà xây cấp 4, tường gạch, mái lợp tôn lạnh, láp vữa, cửa sắt 6.1.2 Tổ chức xây dựng Do khối lượng công tác xây lắp mặt khơng lớn, điều kiện thi cơng cơng trình mặt thuận lợi; hệ thống giao thông vận tải hoàn chỉnh, nguồn cung cấp nguyên vật liệu, cung cấp điện, cung cấp nước thuận lợi tạo điều kiện thi cơng xây lắp cơng trình khu mặt Nguồn cung cấp nguyên vật liệu, thiết bị - Nguyên vật liệu sắt, thép, xi măng lấy huyện Vị Xuyên, loại vật liệu khác gạch, ngói, cát đá sỏi lấy địa phương chỗ - Thiết bị phục vụ sản xuất lấy huyện Vị Xuyên - Nguồn điện, nước thi cơng lấy từ nguồn điện nước có chỗ Thiết bị thi công Do khối lượng thi công, điều kiện thi công thuận lợi Chủ đầu tư hồn tồn tự thực Vì đề án không đề án không đề cập đến việc trang bị thiết bị thi công Dự kiến sử dụng thiết bị thi cơng có đơn vị sản xuất Các biện pháp an toàn thi công Đặc điểm khu vực xây dựng cơng trình thi cơng nằm rải rác phân bố theo địa hình trạng khu vực sản xuất Vì cần thiết phải có biện pháp an tồn, đảm bảo thi công không ảnh hưởng đến sản xuất bình thường 6.1.3 Vận tải ngồi Chi nhánh Cơng ty cổ phần đầu tư Xây dựng Thương mại Lâm Hải 22 Thiết kế khai thác điểm mỏ cát, sỏi lòng sơng Lơ thuộc tổ thị trấn Việt Lâm-huyện Vị Xuyên Công ty vận tải từ khu vực bãi chứa khu vực xây dựng hạ tầng nông thôn mới, yêu cầu chủ đầu tư bên thực thỏa thuận vận tải theo tiến độ yêu cầu bên 6.2 BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ KHÔI PHỤC MÔI SINH 6.2.1 Các nguồn gây nhiễm a Ơ nhiễm mơi trường khơng khí Nguồn gây nhiễm đến mơi trường khơng khí chủ yếu khí thải động hoạt động phục vụ khai thác b Tác động đến môi trường nước - Nước bị quấy đục trình khai thác nước từ bãi tập kết sau chảy trở lại sơng khơng có chất gây ô nhiễm phần nước bị ảnh hưởng tăng độ đục - Trong trình sản xuất dầu mỡ máy móc, thiết bị có rơi vãi làm ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt, khối lượng nên mức độ ảnh hưởng không đáng kể - Nước thải sinh hoạt người lao động có chứa nhiều chất cặn bã, chất rắn lơ lửng, chất hữu cơ, chất dinh dưỡng vi sinh vật Tuy nhiên chất thải sinh hoạt thải có xây hố tự hoại nên không ảnh hưởng đến môi trường c Tác động đến môi trường đất Khu vực khai thác bãi bồi sơng khai thác cát lòng sơng nên không ảnh hưởng đến môi trường đất Khu vực bãi chứa vùng đất trống ven suối, sông nên không ảnh hưởng đến đất sản xuất nhân dân d Chất thải rắn Do trình khai thác cát sỏi chọn lựa khai thác nên không phát sinh lượng chất thải rắn nên trình khai thác khơng có chất thải rắn làm ảnh hưởng tới môi trường 6.2.2 Biện pháp khắc phục * Biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm cố: a Giảm thiểu gây nhiễm mơi trường khơng khí: Các máy móc thiết bị có cơng suất nhỏ, hoạt động khơng liên tục, lại đặt lòng sơng, cách xa khu dân cư nên tiếng ồn không ảnh hưởng đến Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng Thương mại Lâm Hải 23 Thiết kế khai thác điểm mỏ cát, sỏi lòng sơng Lơ thuộc tổ thị trấn Việt Lâm-huyện Vị Xuyên dân cư Người lao động trang bị phương tiện bảo hộ lao động đầy đủ như: Khẩu trang, găng tay, mũ, áo quần bảo hộ,… để giảm thiểu ảnh hưởng bụi khói thải sản xuất gây Đồng thời định kỳ tiến hành bảo dưỡng định kỳ thiết bị để nhằm làm giảm thiểu phát sinh khí thải máy b Giảm thiểu tác động môi trường nước: Nước sản xuất không gây ô nhiễm đến mơi trường khu vực, nước thải q trình sản xuất sử lý trước thải môi trường Nguồn gây ô nhiễm nước mặt dầu mỡ máy móc thiết bị rơi vãi nước thải sinh hoạt Đối với máy móc, thiết bị hoạt động có biện pháp hạn chế tổn hao nhiên liệu Còn nước thải sinh hoạt thu gom vào rãnh thoát nước qua hệ thống hố ga, lắng đọng thải c Giảm thiểu tác động đến môi trường đất Đất khu vực khai thác lòng sơng nên khơng ảnh hưởng đến mơi trường đất Vì khơng ảnh hưởng đến môi trường đất khu vực Khu vực bãi chứa vùng đất trống ven suối nên không ảnh hưởng đến sản xuất nhân dân d Giảm thiểu tác động đến môi trường chất thải rắn Do q trình khai thác khơng phát sinh chất thải rắn nên khơng có tác động tới mơi trường e Biện pháp giảm thiểu đến môi trường kinh tế - xã hội nhân văn Khi vào hoạt động, việc làm sản phẩm đáp ứng nhu cầu xây dựng nơng thơn mới, tạo việc làm cho người lao động nhàn rỗi địa phương Trong sản xuất ưu tiên lực lượng lao động địa phương, bảo vệ tốt trật tự trị an công trình phúc lợi f Trang bị phương tiện cá nhân đảm bảo an toàn vệ sinh lao động An toàn lao động vấn đề trọng yếu sản xuất Tất công nhân lao động sở trang bị phòng hộ lao động đầy đủ, dúng quy cách như: Khẩu trang, quần áo bảo hộ, phao cứu sinh, găng tay, mũ, Thường xuyên kiểm tra việc sử dụng phương tiện bảo hộ lao động công nhân 6.3 TỔ CHỨC QUẢN LÝ SẢN XUẤT VÀ BỐ TRÍ LAO ĐỘNG 6.3.1 Tổ chức sản xuất Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng Thương mại Lâm Hải 24 Thiết kế khai thác điểm mỏ cát, sỏi lòng sơng Lơ thuộc tổ thị trấn Việt Lâm-huyện Vị Xuyên Do công suất khai thác nhỏ nên cấu tổ chức điều hành sản xuất tổ chức sản xuất đơn giản bao gồm: Giám đốc cơng ty, thủ quỹ kiêm kế tốn, đội công nhân sản xuất, Căn sơ đồ bố trí nhân lực thiết kế dự kiến số lượng nhân lực sau: Bảng 6.1 STT Chức danh Số lượng (người) Trực tiếp sản xuất - Lái máy đào xúc - Lái ô tô - Công nhân công tác phụ trợ Quản lý trực tiếp - Giám đốc - Kế toán - Thủ kho kiêm thống kê đội - Bảo vệ 07 02 02 03 04 01 01 01 01 6.4 TỔNG VỐN ĐẦU TƯ 6.3.1 Tổng vốn đầu tư Vốn đầu tư thống kê bảng sau: Bảng 6.2 TT LOẠI VỐN SỐ TIỀN 2.022.800.000 I Vốn cố định Đầu tư thiết bị Đầu tư xây dựng 282.800.000 Chi phí chuẩn bị đầu tư 100.000.000 Dự phòng chi 200.000.000 II Vốn lưu động III Tổng vốn đầu tư IV Nguồn vốn 1.440.000.000 500.000.000 2.522.800.000 Vốn tự có 1.500.000.000 Vốn vay 1.022.800.000 Chi nhánh Cơng ty cổ phần đầu tư Xây dựng Thương mại Lâm Hải 25 Thiết kế khai thác điểm mỏ cát, sỏi lòng sơng Lơ thuộc tổ thị trấn Việt Lâm-huyện Vị Xuyên KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Trên sở phân tích tiêu kinh tế kỹ thuật cho thấy phương án khai thác áp dụng cho khai thác khu vực lòng sơng Lơ thuộc tổ 1, thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên hợp lý mang lại hiệu kinh tế Khai thác cát, sỏi phục vụ chương trình xây dựng nơng thơn xã Việt Lâm quán với chủ trương xây dựng xã Việt Lâm xã điểm tỉnh Hà Giang Đồng thời tăng nguồn thu cho địa phương hạn chế việc khai thác trái phép khu vực Chi nhánh công ty cổ phần xây dựng thương mại Lâm Hải cam kết thực đầy đủ quy định pháp luật bảo vệ môi trường quy phạm hành có liên quan KIẾN NGHỊ Kính mong quan tâm, tạo điều kiện cấp, ngành để dự án vào khai thác, sản xuất kế hoạch đáp ứng tiến độ xây dựng nông thôn xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên theo tiến độ phê duyệt./ Xin chân thành cảm ơn! Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng Thương mại Lâm Hải 26
- Xem thêm -

Xem thêm: TKKT cat soi (km24) , TKKT cat soi (km24)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay