Khai thác yếu tố văn hóa truyền thống trong tổ chức không gian công viên tại đô thị bắc ninh (lấy công viên khu vực khu đô thị mới tây bắc làm địa bàn thí điểm) tt

27 10 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 08:57

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI NGUYẾN THỊ DIỆU HƯƠNG KHAI THÁC YẾU TỐ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG TRONG TỔ CHỨC KHÔNG GIAN CÔNG VIÊN TẠI ĐÔ THỊ BẮC NINH (LẤY CÔNG VIÊN KHU VỰC KHU ĐÔ THỊ MỚI TÂY BẮC LÀM ĐỊA BÀN THÍ ĐIỂM) CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH VÙNG VÀ ĐƠ THỊ MÃ SỐ: 62.58.01.05 TĨM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SỸ HÀ NỘI, 2018 ii Cơng trình hoàn thành trường ĐH Kiến trúc Hà Nội Người hướng dẫn khoa học: GS.TS.KTS.Đỗ Hậu Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận án cấp Trường họp trường Đại học Kiến trúc Hà Nội vào hồi ngày tháng năm 2019 Có thể tìm hiểu luận án thư viện Quốc gia thư viện trường Đại học Kiến trúc Hà nội MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Công viên thành phần chủ yếu hệ thống xanh thị, có vai trò khơng thể thiếu hệ thống văn hóa, giáo dục, nghỉ ngơi giải trí Trong năm gần đây, tổ chức không gian vườn hoa cơng viên vấn đề nóng nhận quan tâm Nhà nước, quyền đô thị đông đảo quần chúng nhân dân Là đất nước giàu truyền thống văn hóa, sắc văn hóa dân tộc trầm tích hàng ngàn năm, kế thừa, tiếp nối, bồi đắp giữ gìn qua nhiều hệ Việc khai thác yếu tố VHTT nhiệm vụ vô quan trọng Tuy nhiên khai thác giá trị VHTT tổ chức khơng gian cơng viên hạn chế Lựa chọn Bắc Ninh địa bàn nghiên cứu khai thác yếu tố VHTT tổ chức không gian công viên: Thứ nhất, Bắc Ninh vùng đất lưu giữ nhiều dấu tích, nhiều giá trị VHTT trội vùng đồng Bắc Bộ Thứ hai thực trạng tổ chức không gian công viên Bắc Ninh, yếu tố VHTT gần chưa đưa vào khai thác Thứ ba Quy hoạch chung thị Bắc Ninh đến năm 2030 tầm nhìn 2050 quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030 tầm nhìn 2050 Thủ tướng phê duyệt xác định mục tiêu, động lực phát triển bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa, lịch sử, bước xây dựng Bắc Ninh đại, mang đặc trưng văn hóa Kinh Bắc Thứ tư cơng trình khoa học cơng bố, việc lồng ghép yếu tố VHTT, đưa mơ hình tổ chức không gian công viên chưa nghiên cứu cách đầy đủ, sâu sắc tồn diện Chính lựa chọn đề tài “Khai thác yếu tố VHTT tổ chức không gian công viên đô thị Bắc Ninh” cần thiết 2 Mục đích nghiên cứu Đề xuất giải pháp tổ chức không gian CVĐCN dựa sở khai thác yếu tố VHTT nhằm đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, vui chơi giải trí người dân đồng thời góp phần giữ gìn sắc VHTT, phát huy yếu tố thẩm mỹ độc đáo quy hoạch đô thị Bắc Ninh Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu  Nhận diện yếu tố VHTT đặc trưng Bắc NinhKhai thác yếu tố VHTT tổ chức không gian khu chức Công viên đa chức đô thị Bắc Ninh Phạm vi nghiên cứu:  Về không gian: Nghiên cứu định hướng tổ chức không gian CVĐCN đô thị Bắc Ninh theo đồ án Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh phê duyệt (bao gồm TP Bắc Ninh, huyện Tiên Du, thị xã Từ Sơn xã thuộc huyện Quế Võ) Nghiên cứu cụ thể công viên khu ĐTM Tây Bắc TP Bắc Ninh  Về thời gian: Theo quy hoạch định hướng phát triển không gian thị Bắc Ninh đến 2030 tầm nhìn đến 2050 phê duyệt Phương pháp nghiên cứu  Phương pháp tiếp cận hệ thống  Phương pháp kế thừa  Phương pháp điều tra xã hội học  Phương pháp chuyên gia  Phương pháp tổng hợp dự báo Ý nghĩa khoa học thực tiễn  Hệ thống hóa sở lý luận tổ chức không gian CVĐCN  Nhận diện yếu tố VHTT Bắc Ninh  Đóng góp cho cơng tác đào tạo tư vấn quy hoạch công viên đa chức  Góp phần giữ gìn sắc VHTT đô thị Bắc Ninh  Đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, nhu cầu văn hóa tinh thần cho người dân đô thị Bắc Ninh  Hồn thiện phát triển hệ thống cơng viên thị Bắc Ninh Những đóng góp luận án  Nhận diện yếu tố VHTT (yếu tố vật thể phi vật thể) Bắc Ninh, lựa chọn yếu tố đặc trưng phù hợp đưa vào tổ chức không gian công viên  Đề xuất mơ hình tổng qt cấu trúc khơng gian cơng viên mơ hình cấu trúc hạt nhân phát triển từ mơ hình tổng qt  Đề xuất giải pháp khai thác yếu tố VHTT tổ chức không gian công viên đô thị Bắc Ninh Các khái niệm sử dụng luận án: Công viên đa chức năng; Tổ chức khơng gian; Văn hóa truyền thống Cấu trúc luận án: Luận án bao gồm phần : Mở đầu ; Nội dung; Kết luận, kiến nghị; Trong phần nội dung gồm chương: Chương (35 trang), chương (44trang), chương 3(64 trang) NỘI DUNG CHƯƠNG TỔNG QUAN KHAI THÁC YẾU TỐ VĂN HĨA TRUYỀN THỐNG TRONG TỔ CHỨC KHƠNG GIAN CÔNG VIÊN TẠI ĐÔ THỊ BẮC NINH 1.1 Tổng quan khai thác yếu tố Văn hóa truyền thống tổ chức không gian công viên giới Việt Nam Bảng 1.1 Tổng quan tình hình khai thác yếu tố VHTT tổ chức không gian công viên giới Cấu trúc chức Hình thức bố cục Yếu tố VHTT tổ chức K/g công viên Chức đơn giản, khơng gian tơn giáo tín ngưỡng, dinh thự BARROC Nghỉ ngơi, vui chơi giải trí, văn hóa, phục vụ đơng đảo quần chúng dân cư Cấu trúc phức tạp: nghỉ ngơi, VCGT, thể dục thể thao, văn hóa giáo dục Đa chức (văn hóa, giáo dục, khoa học, thể thao, vui chơi giải trí…) ĐẾN NAY Nghỉ ngơi, thể thao, văn hóa, phục vụ tầng lớp thống trị CẬN ĐẠI Chức vui chơi giải trí phục vụ tầng lớp thống trị TK XIXđầu TK XX PHỤC HƯNG CỔ ĐẠI Hình học đơn giản với trục đối xứng, kết hợp xanh mặt nước Tận dụng điều kiện địa hình tự nhiên Bố cục hình học tạo thành từ đường thẳng, đường tròn Sử dụng đối xứng đơn trục Tổng thể ổn định, tĩnh tại, mạch lạc Đối xứng đa trục, khai thác đường cong biến thể cách hài hòa Tổng thể mang tính động, phức tạp Bố cục tự do, theo điều kiện tự nhiên Sử dụng chi tiết kiến trúc, hoa văn, vật liệu, thiết kế mang phong cách địa Sử dụng yếu tố tạo hình ảnh phong phú (tượng, đài phun nước, cơng trình kiến trúc nhỏ mang đậm phong cách kiến trúc Phục Hưng) Yếu tố văn hóa (thể phong cách nghệ thuật tạo hình) khai thác rõ nét tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan Khai thác phong cách kiến trúc truyền thống khu chức năng.Hình thức trang trí theo chủ đề văn hóa dân gian truyền thống Bố cục đơn giản, hữu dụng, với tiêu chí lấy người đối tượng, mục đích phục vụ Nghệ thuật tổ chức khơng gian đơn giản, hữu dụng sở kinh tế, tiện nghi Nghiên cứu từ tổng thể đến chi tiết tạo hài hòa với yếu tố cảnh quan, xanh mặt nước Yếu tố VHTT vấn đề quan tâm khai thác 19541975 PHÁP THUỘC PHONG KIẾN Bảng 1.2 Tổng quan tình hình khai thác yếu tố VHTT tổ chức không gian công viên Việt Nam Cấu trúc chức Chức vườn đơn giản phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi giải trí tầng lớp thống trị Công viên chức vui chơi giải trí, nghỉ ngơi thư giãn phục vụ quyền Thực dân Cấu trúc chức năng: nghỉ ngơi, thể dục thể thao, văn hóa, vui chơi giải trí Hình thức bố cục Bố cục đăng đối, hài hòa tự nhiên Ngun tắc tiền-hậu, thượng-hạ, tả hữu cơng trình bố trí đăng đối qua đường thần đạo, sử dụng mặt nước để phân khu chức Yếu tố VHTT tổ chức K/g công viên Khai thác yếu tố VHTT thông qua việc vận dụng nguyên tắc bố cục quy hoạch truyền thống Bố cục hài hòa với điều kiện tự nhiên Yếu tố VHTT chưa rõ nét (các cơng viên chủ yếu xây dựng nhằm mục đích tạo phổi xanh nghỉ ngơi thư giãn) Sử dụng nguyên tắc bố cục hình học kết hợp lợi dụng điều kiện địa hình tự nhiên Vẫn manh mún, chưa có chiến lược hành động cách rõ ràng cụ thể SAU 1986NAY 19751986 Nghỉ ngơi, vui chơi giải trí Phục vụ nhu cầu tối thiểu cho người dân Chức phong phú, đa dạng: nghỉ ngơi, vui chơi giải trí, thể dục thể thao, văn hóa giáo dục Bố cục tổng thể hướng tâm, kiến trúc cảnh quan dựa điều kiện tự nhiên Bố cục đơn giản, hữu dụng, với tiêu chí lấy người đối tượng mục đích phục vụ Yếu tố văn hóa đặc trưng tổ chức khơng gian công viên chưa tạo dấu ấn thật rõ nét Yếu tố VHTT áp dụng tổ chức không gian công viên chưa có đồng đều, chưa có giải pháp mang tính hệ thống 1.2 Thực trạng hệ thống công viên đô thị Bắc Ninh Hệ thống công viên xanh địa bàn tồn thị chiếm diện tích khoảng 500ha, bố trí phân tán thiếu đầu tư đồng bộ, diện tích xanh bình quân đầu người đạt khoảng 3,03m2/người, thấp nhiều so với quy định, không đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng sống cho người dân Mặc dù năm gần hệ thống công viên xanh đô thị Bắc Ninh nhận quan tâm đầu tư, nhiên tồn nhiều bất cập q trình trì phát triển quản lý 1.3 Nhận diện yếu tố VHTT đặc trưng Bắc Ninh Đây giá trị tảng cho vấn đề bảo tồn, phát huy định hướng phát triển Bắc Ninh Bảng 1.3 Những yếu tố VHTT đặc trưng Bắc Ninh     Yếu tố Văn hóa truyền thống Văn hóa vật thể Văn hóa phi vật thể Làng nghề truyền thốngVăn hóa Quan họ Đặc điểm quần cư  Lễ hội truyền thống Cơng trình kiến trúc  Lịch sử văn hiến Di tích lịch sử  Văn hóa tâm linh 1.4 Thực trạng khai thác yếu tố VHTT tổ chức không gian công viên đô thị Bắc Ninh Việc khai thác yếu tố VHTT tổ chức không gian công viên chưa thực đem lại hiệu rõ rệt Hình thức cơng trình chưa nghiên cứu kỹ khơng mang đậm dấu ấn văn hóa vùng miền dân tộc, hệ thống xanh nghèo nàn khơng phản ánh hết phong phú, đa dạng sinh thái tự nhiên Bắc Ninh Mặc dù địa bàn thị Bắc Ninh, có dự án quy hoạch cơng viên có quan tâm đến việc khai thác yếu tố văn hóa, dự án trình thực quy hoạch 1.5 Tổng quan cơng trình nghiên cứu liên quan Phần lớn luận án ngồi nước có liên quan đến đề tài đề cập cụ thể tới (phương thức quản lý quy hoạch, tổ chức không gian, phân bố chức hoạt động…) chưa đề cập lồng ghép yếu tố VHTT tổ chức không gian công viên, đặc biệt địa bàn nghiên cứu Bắc Ninh chưa có nghiên cứu cụ thể vấn đề 1.6 Những tồn hướng tập trung nghiên cứu đề tài 1.6.1 Những tồn Việc lồng ghép yếu tố VHTT thực trạng tổ chức không gian công viên đô thị Bắc Ninh chưa thực hiệu Các hoạt động văn hóa truyền thống diễn cơng viên chưa thường xuyên không đồng cơng viên địa bàn thành phố Hình thức cách tổ chức không gian chưa thực lưu tâm khai thác yếu tố VHTT Trong các nghiên cứu từ trước nay, chưa có nghiên cứu đề cập cụ thể đến vấn đề khai thác yếu tố VHTT tổ chức không gian công viên đô thị Bắc Ninh 1.6.2 Hướng tập trung nghiên cứu đề tài  Xác định, nhận diện, phân loại đối tượng nghiên cứu  Xây dựng sở khoa học tiến hành đề xuất  Đề xuất phương án, giải pháp khai thác yếu tố VHTT tổ chức không gian chức công viên  Đảm bảo khả áp dụng nhân rộng CHƯƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC KHAI THÁC YẾU TỐ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG TRONG TỔ CHỨC KHÔNG GIAN CÔNG VIÊN TẠI ĐÔ THỊ BẮC NINH 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Cơ sở lý luận tổ chức khơng gian cơng viên Các loại hình cơng viên đô thị: Phân loại theo đặc điểm  Chức năng: Công viên đơn năng, công viên đa  Tính chất: Cơng viên chun đề động, cơng viên chun đề tĩnh  Hình thái: Cơng viên có bố cục theo dạng mảng, dạng tuyến, dạng điểm, tuỳ vào vị trí khung cảnh xung quanh  Đối tượng sử dụng: Công viên cho thiếu nhi, nhiên…  Cấp quản lý: Công viên trung tâm cấp thành phố, công viên cấp quận, công viên cấp khu ở… Hệ thống tầng bậc công viên đô thịCông viên không gian mở cấp vùng  Công viên thành phố  Công viên cấp khu đô thịCông viên khu vực (cấp phường)  Các không gian mở- công viên khu vực loại nhỏ (cấp đơn vị ở) Các đối tượng hoạt động khu chức Trong cấu trúc chức công viên, việc xác định hoạt động đặc tính nhóm hoạt động có cách bố trí, xếp tổ chức không gian khu chức cho phù hợp đáp ứng nhu cầu người sử dụng Ngoài đối tượng hoạt động, tần suất, thời gian hoạt động tác động tới tổ chức khơng gian cơng viên Các hình thức bố cục khơng gian cơng viên a Hình thức bố cục tự - Tận dụng điều kiện tự nhiên - Mô thiên nhiên b Bố cục theo dạng hình học - Bố cục theo mảng, tuyến, điểm - Tạo trục đối xứng - Sử dụng đường tia hội tụ, - Sử dụng dạng hình học đặn hướng tâm c Bố cục kết hợp Cấu trúc khơng gian cơng viên Hình 2.1 Sơ đồ cấu trúc cơng viên Khơng gian văn hóa truyền thống Đây phải khơng gian truyển tải nội dung, tư tưởng, lối sống, phong tục tập quán cộng đồng Là không gian chứa đựng hoạt động VHTT có giá trị hoạt động lễ hội truyền thống, biểu diễn loại hình nghệ thuật truyền thống, hoạt động sản xuất truyền thống 2.1.2 Cơ sở lý luận Văn hóa truyền thống  Triết học Phương Đông tổ chức không gian công viên Bảng 2.1 Triết học phương Đông tổ chức không gian vườncông viên Việt Nam Quan điểm - Coi Con người- Thiên nhiên- Kiến trúc thể thống theo thuyết Tam Tài: Thiên- Địa- Nhân - Vườn- công viên “là không gian kiến trúc dựa vào hình thiên nhiên để tạo nên khơng gian có kết hợp yếu tố tự nhiên kiến trúc, khai thác triệt để yếu tố sông hồ, núi đồi, xanh, yếu tố đá…” 11 cơng viên: Di Hòa Viên, cơng viên văn hóa Edo Wonderland, Cơng viên văn hóa thổ dân Tjapukai, Công viên nước Pháp thu nhỏ 2.4.2 Tại Việt Nam: Giới thiệu số ví dụ điển hình Việt Nam khai thác yếu tố văn hóa truyền thống tổ chức không gian công viên: Công viên văn hóa Suối Tiên, Cơng viên Hòa Bình, Cơng viên n Sở, Cơng viên Văn Lang- TP Việt Trì- Phú Thọ 2.4.3 Những học đúc rút từ kinh nghiệm giới Việt Nam Vận dụng yếu tố VHTT phân khu chức năng, tổ chức không gian công viên dần trở thành xu hướng phổ biến Trong tổ chức không gian, yếu tố VHTT thể thông qua cách tổ chức không gian xanh mặt nước, vận dụng hình thức kiến trúc dân gian truyền thống cơng trình kiến trúc; sử dụng màu sắc hài hòa; khuyến khích sử dụng vật liệu địa phương thiết kế kiến trúc cơng trình Tổ chức kiện văn hóa, lễ hội, chương trình văn hóa cơng viên cách khai thác yếu tố VHTT hiệu CHƯƠNG GIẢI PHÁP KHAI THÁC YẾU TỐ VĂN HĨA TRUYỀN THỐNG TRONG TỔ CHỨC KHƠNG GIAN CÔNG VIÊN TẠI ĐÔ THỊ BẮC NINH 3.1 Quan điểm, mục tiêu 3.1.1 Quan điểm  Coi trọng việc khai thác giá trị văn hóa lịch sử đặc trưng  Tuân thủ theo định hướng phát triển hệ thống không gian xanh  Dựa quan điểm phục vụ nhu cầu, lợi ích cộng đồng  Đảm bảo cải thiện môi trường sống  Hợp lý đầu tư, quản lý vận hành sử dụng  Coi trọng chủ trương xã hội hóa, sử dụng hiệu nguồn lực xã hội 12 3.1.2 Mục tiêu  Bảo tồn phát huy giá trị VHTT  Bảo vệ môi trường, cân sinh thái  Mục tiêu phát triển kinh tế  Mục tiêu xã hội  Phát triển bền vững, hội nhập quốc tế 3.2 Các nguyên tắc khai thác yếu tố VHTT tổ chức không gian công viên đô thị Bắc Ninh  Phù hợp với định hướng quy hoạch chiến lược phát triển đô thị Bắc Ninh Tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định pháp luật  Đảm bảo thống nhất, hài hòa, tơn trọng phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, văn hóa địa  Đáp ứng nhu cầu sử dụng người dân đô thị Nhận đồng thuận tham gia cộng đồng trình đầu tư, xây dựng, vận hành hoạt động quản lý  Xác định khai thác yếu tố văn hóa phi vật thể có khơng gian cơng năng, văn hóa vật thể thuộc khơng gian thẩm mỹ không gian môi trường 3.3 Đề xuất khả áp dụng yếu tố VHTT công viên đô thị Bắc Ninh Luận án đề xuất hệ thống công viên, xác định rõ thể loại, tính chất, cấp độ phạm vi phục vụ, tận dụng tối đa quỹ công viên xanh hữu tảng cảnh quan tự nhiên vốn có đô thị Bắc Ninh đồng thời phải phù hợp với đồ án QHC đô thị Bắc Ninh phê duyệt đồ án QH phân khu đô thị thực Từ xác định khả áp dụng yếu tố VHTT đặc trưng Bắc Ninh vào loại công viên 13 Bảng 3.1 Khả áp dụng yếu tố VHTT công viên ĐT Bắc Ninh Văn hóa nghỉ ngơi Đa chức Đa chức Chuyên đề lịch sử văn hóa Cơng viên khu thị Cơng viên khu vực Vui chơi giải trí Văn hóa nghỉ ngơi Đa chức Vui chơi giải trí Đa chức Văn hóa giải trí Văn hóa nghỉ ngơi Đa chức Đa chức CV khoa học Công viên khu nhà Vui chơi giải trí Vui chơi giải trí Vui chơi giải trí Vui chơi giải trí Vui chơi giải trí Vui chơi giải trí CV Nguyên Phi Ỷ Lan Khu CV Văn Miếu CV khu ĐTM Tây Bắc CV khu Phật Tích ven sơng Đuống CV thị Đại học (phân khu ĐT Tiên Du) CV văn hóa đền Đầm CV khu vực sông Tiêu Tương CV đô thị Từ Sơn CV Đình Bảng Từ Sơn CV Nguyễn Văn Cừ CV Hoàng Quốc Việt CV HĐH Phúc Ninh CV Hồ điều hòa Vạn An CV khu nghiên cứu- khu ĐT Nam Sơn Lâm viên Thiềm Sơn Lâm Viên Điều Sơn KĐT Nam Võ Cường Khu dân cư Bồ Sơn 1,2,3 Khu DC phường Thị Cầu Khu DC phường Vân Dương Lễ hội truyền thống Công viên trung tâm Văn hóa Quan họ Tính chất CV x x x x x x x Di tích lịch sử Cấp loại CT Kiến trúc Áp dụng cụ thể Làng nghề TT Loại công viên x x x x x x x x x x x x x x x x x x x VH phi vật thể Đặc điểm quần cư Văn hóa vật thể x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 3.4 Xác định quy mô, mức độ ưu tiên khu chức công viên 3.4.1 Xác định quy mô khu chức công viên Để xác định dự báo quy mô khu chức công viên, trước tiên phải xác định sức chứa công viên thông qua việc xác định nhu cầu người sử dụng, tần suất sử dụng công viên x x 14 Tỷ lệ % khu chức công viên = (Diện tích khu chức cơng viên/ Diện tích công viên)x100% Bảng 3.2 Bảng đề xuất tỷ lệ thành phần khu chức cơng viênkhai thác yếu tố VHTT Khu chức Khu biểu diễn Khu văn hóa giáo dục Khu thiếu nhi Khu TDTT Khu Tĩnh Khu HC, quản lý Các thành phần khu chức Khu biểu diễn Quan họ Khu tổ chức lễ hội truyền thống Khu biểu diễn nghệ thuật đại Khu trải nghiệm, trưng bày, tìm hiểu nghề truyền thống Khu triển lãm, trưng bày mơ hình thu nhỏ di tích lịch sử văn hóa, cơng trình kiến trúc đặc trưng Bắc Ninh Khu vực tái trường thi, khóa thi, hoạt động văn hóa Khu vực tái trận đánh giặc ngoại xâm Khu vực tổ chức trò chơi truyền thống Khu trò chơi đại Khu thể thao nhà Khu thể thao trời Vườn dạo… Khu quản lý, hành tổng hợp… Tỷ lệ % 16 8,0 4,0 8,0 3,0 2,0 1,0 10 4,0 4,0 13 25 2,0 3.4.2 Xác định mức độ ưu tiên khu chức công viên Bảng 3.3 Đề xuất mức độ ưu tiên dựa nhu cầu sử dụng khu chức công viên Các khu chức Khu văn hóa giáo dục Khu biểu diễn VHNT Khu TDTT Khu thiếu nhi Khu tĩnh HC-Quản lý Khu trải nghiệm, trưng bày, tìm hiểu nghề truyền thống Khu triển lãm, trưng bày mơ hình thu nhỏ di tích lịch sử văn hóa, cơng trình kiến trúc đặc trưng Bắc Ninh Khu tái trường thi, khóa thi, hoạt động VH Khu vực tái trận đánh giặc ngoại xâm Khu biểu diễn nghệ thuật truyền thống (Quan họ ) Khu biểu diễn nghệ thuật đại Khu thể thao nhà Khu thể thao trời Khu vực tổ chức trò chơi truyền thống Trò chơi giải trí đại Nghỉ ngơi trò chuyện/thư giãn/đi dạo/đọc sách Khu quản lý, hành tổng hợp… Tỷ lệ % Ưu tiên 7,0 4,0 1,0 1,0 20 9,0 6,0 9,0 8,0 5,0 28 2,0 13 29 15 13 28 2 3.5 Mơ hình cấu trúc khơng gian cơng viên thị Bắc Ninh 15 Mơ hình tổng quát cấu trúc không gian công viên Trong mô hình tổng quát, yếu tố VHTT yếu tố trọng tâm, hạt nhân chủ chốt khu chức công viên Không gian mang yếu tố VHTT bao gồm yếu tố vật thể phi vật thể Bảng 3.4 Đề xuất dạng mô hình cấu trúc khơng gian cơng viên thị Bắc Ninh Dạng mơ hình Cấu trúc hạt nhân tập trung Cấu trúc hạt nhân phân tán độc lập Cấu trúc hạt nhân đan xen kết hợp Đặc điểm Hạt nhân trung tâm có nhiệm vụ gắn kết khơng gian chức công viên Hạt nhân khu chức bố trí riêng biệt, có xu hướng kết nối thành mạng lưới xuyên suốt Liên kết hạt nhân khu chức độc lập với hạt nhân trung tâm nhóm khu chức tương đồng tính chất Hình thái k/g Phạm vi áp dụng CV quy mơ trung bình, nhỏ Cấp loại cơng viên Cơng viên khu vực Phân tán CV có quy mơ lớn Cơng viên trung tâm Kết hợp CV có quy mơ trung bình, lớn Cơng viên khu thị Công viên trung tâm Tập trung 3.6 Các giải pháp khai thác yếu tố VHT tổ chức không gian công viên đô thị Bắc Ninh 3.6.1 Giải pháp phân khu chức công viên 16 Bảng 3.5 Vận dụng yếu tố VHTT khu chức CVĐCN Bảng 3.6 Đề xuất khai thác yếu tố VHTT phân khu chức công viên đô thị Bắc Ninh 3.6.2 Giải pháp tổ chức không gian công viên a Giải pháp tổng thể  Vận dụng VHTT không gian tổng thể: tạo nhiều không gian mở, hài hòa với thiên nhiên, áp dụng phong cách vườn công viên truyền thống: lợi dụng điều kiện tự nhiên- địa hình- mơ 17 thiên nhiên, tận dụng đặc trưng thiên nhiên  Vận dụng VHTT thành phần tạo không gian: đề xuất dựa quan điểm, kinh nghiệm truyền thống, tảng triết lý Phương Đông (thuyết Tam tài, thuyết Âm dương ngũ hành…) Bảng 3.7 Khai thác yếu tố văn hóa truyền thống tổ chức khơng gian cơng viên đô thị Bắc Ninh Các thành phần không gian KTCQ Yếu tố địa hình Yếu tố xanh Yếu tố mặt nước Cơng trình kiến trúc Yếu tố hạ tầng kỹ thuật Hình thức thể Vận dụng yếu tố VHTT Sử dụng đường nét cao thấp địa hình tự nhiên Tận dụng đặc trưng địa hình tự nhiên kết hợp hài hòa với cảnh quan nhân tạo nhằm tạo không gian sống động Vận dụng triết học Phương đông cách phối kết: vận dụng thiên nhiên, mô tự nhiên, tạo ẩn không gian, ảo giác phối cảnh, hài hòa với tỷ lệ cơng trình Sử dụng loại quen thuộc với đời sống văn hóa tín ngưỡng, mang ý nghĩa văn hóa lịch sử Bắc Ninh Dùng làm cho cơng trình kiến trúc, tạo hiệu ứng đặc biệt cho cảnh quan Kết hợp sơn- thủy (đánước), non bố cục không gian mặt nước (cách tổ chức không gian truyền thống) thể chủ đề tư tưởng, văn hóa lịch sử Sử dụng mặt nước làm sân khấu biểu diễn nghệ thuật truyền thống Hình thức kiến trúc dân gian truyền thống (hình thức mái, bố cục), sử dụng chi tiết trang trí truyền thống, vật liệu truyền thống Các tiện ích cơng viên thống hình thức, bố cục quy hoạchtinh thần văn hóa Hệ thống giao thơng: mạng lưới đường theo điều kiện tự nhiên (hay sử dụng nghệ thuật vườn truyền thống) Mạng lưới đường theo dạng hình học, trục đường chính- trục Thần đạo Hệ thống chiếu sáng tạo cảm xúc thẩm mỹ, bật chủ đề tư tưởng văn hóa truyền thống muốn truyền đạt Hình thức trang thiết bị chiếu sáng, cách điệu kiến trúc truyền thống, vật liệu truyền thống Kết hợp cảnh quan nhân tạo cảnh quan thiên nhiên Bố cục tự Bố cục theo dạng mảng, tuyến, điểm, cắt xén tạo hình trang trí Theo hình thái tự theo điều kiện tự nhiên sẵn có, nhân tạo tự nhiên, theo dạng hình học Bố cục khơng gian cơng trình theo trục Thần đạo, theo chủ đề tư tưởng Dạng tự nhiên, dạng hình học dạng kết hợp Chiếu sáng không gian tiếp cận, không gian chức năng, điểm nhấn không gian b Tổ chức không gian xanh: Bảng 3.10 Khai thác yếu tố VHTT tổ chức không gian xanh CVĐCN Bắc Ninh Hình thức kết Mảng phối Vận dụng nghệ thuật trang trí vườn truyền thống Tạo mảng phối kết theo chủ đề bố cục tự tận dụng thiên nhiên, Áp dụng Loại K/g VHGD, Nghỉ tĩnh Bằng lăng, phượng, 18 Tuyến Điểm Độc lập Nhóm cụm Cắt xén tạo hình trang trí mơ tự nhiên theo thủ pháp nghệ thuật truyền thống Tổ chức theo tuyến, đối xứng qua trục Thần đạo.Tổ chức theo nhịp điệu dẫn hướng, nhấn mạnh tổ hợp Cây có hình thức độc đáo theo cổ truyền (thế trực, hoành, song thụ, giao long, phượng vụ, phụ tử, huynh đệ đồng khoa)thu hút cảm nhận thị giác Tổ chức tập trung thành khối, hài hòa màu sắc, hình dáng Cắt xén tạo hình linh vật gần gũi với văn hóa tâm linh người Việt, hình hoa văn trang trí truyền thống Báng K/g trung tâm, k/g VCGT Cau vua, ngọc lan… K/g làng nghề truyền thống K/g trung tâm Cây Đa, Bồ đề, Lộc vừng… K/g VHTT, K/g triển lãm K/g nghỉ tĩnh, K/g trung tâm, K/g VHGD Tre, trúc Ngũ sắc, ngâu, mẫu đơn… c Tổ chức khơng gian mặt nước: có dạng mặt nước lớn (theo bố cục tự nhiên hình học, sử dụng mặt nước lớn làm sân khấu biểu diễn nghệ thuật truyền thống Hát quan họ, múa rối nước, tổ chức hoạt động thể thao truyền thống); mặt nước nhỏ (trung tâm bố cục khu chức cơng viên, có dạng tự hình học); Bể nước trang trí (như tác phẩm nghệ thuật hoàn chỉnh, biểu chủ đề tư tưởng) d Cơng trình kiến trúc: Hình thức kiến trúc (sử dụng hình thức kiến trúc dân gian truyền thống, chi tiết trang trí truyền thống); Vật liệu sử dụng (vật liệu truyền thống từ thiên nhiên); Màu sắc công trình (gần gũi với thiên nhiên) Tiện ích cơng viên (thống xuyên suốt trình thiết kế, quy hoạch cơng viên nhằm góp phần tạo nên mơi trường mang tinh thần văn hóa) 3.6.3 Giải pháp hạ tầng kỹ thuật a Hệ thống giao thông  Mạng lưới đường theo điều kiện tự nhiên  Mạng lưới đường theo dạng hình học  Đường hình tia  Đường xoắn ốc  Đường nhánh, xen kẽ, cài lược  Đường vòng kín 19  Mạng lưới đường kết hợp b Hệ thống chiếu sáng Chiếu sáng không gian tiếp cận, không gian chức năng, điểm nhấn khơng gian, chiếu sáng cảnh quan Hình thức loại hình trang thiết bị chiếu sáng: cách điệu kiến trúc truyền thống, vật liệu sử dụng đất nung, gốm, đá, gỗ, tre nứa, màu sắc tự nhiên 3.6.4 Giải pháp đầu tư xây dựng, khai thác quản lý cơng viên q trình sử dụng  Giải pháp đầu tư xây dựng: đảm bảo cân chi phí vốn đầu tư xây dựng với chi phí vận hành bảo trì Xây dựng sách nhằm huy động kinh phí từ nhiều nguồn khác Kinh phí đầu tư xây dựng đến từ thỏa thuận quy hoạch phát triển Khuyến khích, tạo điều kiện cho nguồn lực xã hội  Giải pháp khai thác: Đảm bảo phục vụ cho đối tượng sử dụng, đưa giải pháp khai thác hiệu không gian, nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm khai thác công viên hiệu  Giải pháp quản lý: Tạo mơi trường an tồn, an ninh, lành mạnh thoải mái cho người sử dụng 3.6.5 Giải pháp vai trò cộng đồng xây dựng quản lý công viên  Tuyên truyền, vân động, phổ biến, đào tạo nâng cao lực khả nhận thức người dân Gắn trách nhiệm, quyền lợi cộng đồng công tác quản lý quy hoạch  Thiết lập ban đại diện cộng đồng  Thực điều tra xã hội học khuyến khích cộng đồng tham gia góp ý kiến cho cơng tác xây dựng quản lý 3.7 Áp dụng mơ hình giải pháp khai thác yếu tố VHTT tổ chức không gian công viên khu ĐTM Tây Bắc- TP Bắc Ninh 20 3.7.1 Vị trí đặc điểm trạng: Cơng viên có diện tích~77ha, nằm khu ĐTM Tây Bắc- thuộc xã Hòa Long phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh, xác định hệ thống công viên ĐT Bắc Ninh theo QH chung đô thị Bắc Ninh đến 2030 tầm nhìn 2050 phê duyệt Khu vực gắn liền với khu Thủy tổ Quan họ- nơi có nhiều làng Quan họ cổ, gần khu du lịch Văn hóa Đồng Trầm- Cổ mễ, thơn Hữu Chấp với trò chơi kéo co Unessco cơng nhận di sản văn hóa phi vật thể Hình 3.1 Vị trí công viên khu ĐTM Tây Bắc mạng lưới xanh mặt nước quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh 3.7.2 Mơ hình cấu trúc áp dụng cho công viên khu ĐTM Tây Bắcthành phố Bắc Ninh Áp dụng mơ hình cấu trúc hạt nhân đan xen kết hợp, với mơ hình hạt nhân (khơng gian mang yếu tố VHTT) khu văn hóa giáo dục kết hợp với khu làng nghề truyền thống, hạt nhân khu thể dục thể thao kết hợp với khu vui chơi giải trí 21 Hình 3.35 Mơ hình cấu trúc Hình 3.36 Cơ cấu chức cơng viên khu ĐTM Tây Bắc- công viên khu ĐTM Tây Bắc- TP TP Bắc Ninh Bắc Ninh 3.7.3 Các giải pháp áp dụng công viên khu ĐTM Tây Bắc- TP Bắc Ninh  Phân khu chức công viên khu ĐTM Tây Bắc Đề xuất, công viên ĐTM Tây Bắc- TP Bắc Ninh gồm khu chức chính: vui chơi giải trí; văn hóa giáo dục; khu dân ca Quan họ; khu làng nghề truyền thống; thể dục thể thao; nghỉ tĩnh; quản lý Bảng 3.8 Đề xuất khu chức công viên khu ĐTM Tây Bắc- TP Bắc Ninh TT Các khu chức Khu vui chơi giải trí Khu Văn hóa giáo dục Khu dân ca Quan họ lễ hội truyền thống Khu làng nghề truyền thống Khu thể dục thể thao Khu tĩnh (Thảo hoa viên) Không gian Vui chơi giải trí dành cho thiếu nhi Vui chơi giải trí đại Trò chơi dân gian Bắc Ninh thu nhỏ Bắc Ninh truyền thuyết, huyền thoại lịch sử Biểu diễn nghệ thuật- tổ chức lễ hội truyền thống Trải nghiệm học hát- biểu diễn Quan họ Triển lãm Tái làng nghề truyền thống Trưng bày triển lãm Trải nghiệm làm đồ thủ công truyền thống Khu vực ẩm thực Khu thể dục thể thao nhà Khu thể dục thể thao trời Vườn thực vật Vườn thiền tịnh Tỷ lệ % 5,0 2,0 7,0 6,5 6,5 14 13 9,0 4,0 2,0 6,5 3,0 3,0 1,5 3,0 9,0 19 3,0 15 14 12 30 22 Khu quản lý Vườn tượng Vườn lịch sử Khu quản lý Khu hành tổng hợp Khu phục vụ 3,0 5,0 0,5 0,5 1,0  Giải pháp tổ chức không gian khu chức công viên khu ĐTM Tây Bắc- TP Bắc Ninh Vận dụng VHTT không gian tổng thể, tạo nhiều không gian mở hài hòa với thiên nhiên (áp dụng phong cách thiết kế vườn công viên truyền thống) Đối với thành phần tạo khơng gian (địa hình, xanh, mặt nước, cơng trình kiến trúc, giao thơng), vận dụng yếu tố VHTT dựa tảng triết học Phương Đông, cụ thể khu chức năng: Khu thể dục thể thao vui chơi giải trí: khu vực trò chơi dân gian bố trí khơng gian hạt nhân kết nối khu chức vui chơi giải trí thể dục thể thao Khu văn hóa giáo dục Khu làng nghề truyền thống: không gian trưng bày, triển lãm, giới thiệu VHTT đặc trưng Bắc Ninh không gian trải nghiệm phục vụ cho nhu cầu tìm hiều văn hóa Khu dân ca Quan họ: khơng gian biểu diễn Quan họ khơng gian chính, quan trọng nhất, bố trí với nhiều khơng gian đa dạng Khu thảo hoa viên: gồm nhiều khu vườn với nhiều chủ đề khác Áp dụng nguyên tắc bố cục vườn truyền thống kết hợp 23 nguyên tắc tận dụng điều kiện tự nhiên nhằm tạo không gian cảnh quan sinh động, hấp dẫn mang đặc trưng văn hóa Khu quản lý: cơng trình hành chính, quản lý kỹ thuật công viên 3.7.4 Giải pháp tổ chức thực hiện, quản lý, khai thác công viên ĐTM Tây Bắc- TP Bắc Ninh: Đề xuất bước triển khai thực hiện, chế sách hỗ trợ đầu tư, định hướng quản lý quy hoạch xây dựng khai thác công viên với tham gia cộng đồng 3.8 Bàn luận kết nghiên cứu: Khả khai thác yếu tố VHTT tổ chức không gian cơng viên thị Bắc Ninh; Mơ hình cấu trúc không gian công viên đô thị Bắc Ninh; Giải pháp khai thác yếu tố VHTT tổ chức không gian công viên đô thị Bắc Ninh; Giải pháp đầu tư xây dựng, khai thác quản lý cơng viên q trình sử dụng; Huy động tham gia cộng đồng quy hoạch quản lý công viên 24 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận - Khai thác yếu tố VHTT tổ chức không gian công viên trở thành xu hướng Nhận diện yếu tố VHTT đặc trưng đưa vào tổ chức không gian công viên vấn đề cần nghiên cứu - Đưa quan điểm, mục tiêu nguyên tắc chung - Đề xuất mơ hình tổng qt, mơ hình cấu trúc hạt nhân - Đề xuất giải pháp khai thác yếu tố văn hóa truyền thống trong: phân khu chức năng, tổ chức không gian công viên, hạ tầng kỹ thuật, giải pháp thực hiện, quản lý, khai thác cơng viên q trình sử dụng Áp dụng triển khai nhân rộng Kiến nghị - Nhà nước- Bộ xây dựng: Ban hành chế sách, văn pháp quy liên quan đến tổ chức không gian cơng viên, sách phân định trách nhiệm xây dựng, quản lý công viên - UBND tỉnh- thành phố Bắc Ninh: Xây dựng chiến lược cụ thể, ban hành quy định xây dựng, quản lý công viên - Sở VHTT tỉnh Bắc Ninh- Sở Xây dựng Bắc Ninh: Xây dựng đề án cho hoạt động văn hóa Xây dựng hệ thống sở pháp lý, quy chuẩn tổ chức không gian công viên - Đơn vị tư vấn: Áp dụng yếu tố VHTT đặc trưng Bắc Ninh xác định nghiên cứu vào giải pháp quy hoạch công viên đô thị Bắc Ninh - Nhà đầu tư: cần quan tâm đưa yếu tố VHTT đặc trưng vào tổ chức không gian công viên - Cộng đồng dân cư: nâng cao vai trò q trình quy hoạch lập quy hoạch DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Các Hội thảo quốc tế The quality of Children’s playground in Ha Noi under the Impact of Urbanization and Community cooperative Strategy- Hội thảo quốc tế APSA lần thứ 13- Malaysia- tháng 8/2015 Traditional cultural factor in the sustainable urban development process in Bac Ninh- Hội thảo quốc tế- Đài Loan- tháng 8/2016 Community factor in the spatial organization for city parks- Hội thảo quốc tế Hiệp hội Quy hoạch Châu Á Thái Bình Dương tổ chức- Nhật Bản- tháng 8/2017 The Reality of City Park in Vietnam under the Impact of Urbanization and Community cooperative Strategy- Hội thảo quốc tế APSA lần thứ 14- Bắc Kinh- Trung Quốc- tháng 10/2017 Design policies and management parks system to improve the quality of life in the cities- Hội thảo quốc tế Hiệp hội Quy hoạch Châu Á Thái Bình Dương tổ chức- Việt Nam- tháng 8/2018 Establishing planning principles for urban parks in Viet NamHội thảo Quốc tế thiết kế đô thị- Trung Quốc- tháng 9/2018 Các báo Sân chơi cho trẻ em chiến lược đâu tư mang lại lợi ích lâu dài, Tạp chí Quy hoạch xây dựng, Bộ Xây dựng số 75/2015 Thực trạng khai thác yếu tố VHTT tổ chức khơng gian cơng viên văn hóa Việt Nam, Tạp chí Xây Dựng, Bộ Xây Dựng số 576, tháng 3/2016 Một số yếu tố tạo nên hấp dẫn cho khơng gian cơng cộng, Tạp chí khoa học Kiến trúc& Xây dựng- Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, số 26- tháng 8/2017 Vận dụng yếu tố VHTT phân khu chức công viên đô thị Bắc Ninh, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Hội nhập đào tạo Quy hoạch đô thị- Nông thôn Việt Nam”, NXB Xây dựng, tháng 11/2017 Phát triển bền vững tổ chức không gian CVĐCN đô thị Bắc Ninh, Tạp chí Xây dựng, Bộ Xây Dựng số 596- tháng 11/2017 ... TẠI ĐÔ THỊ BẮC NINH 1.1 Tổng quan khai thác yếu tố Văn hóa truyền thống tổ chức không gian công viên giới Việt Nam Bảng 1.1 Tổng quan tình hình khai thác yếu tố VHTT tổ chức không gian cơng viên. .. yếu tố VHTT tổ chức không gian chức công viên  Đảm bảo khả áp dụng nhân rộng CHƯƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC KHAI THÁC YẾU TỐ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG TRONG TỔ CHỨC KHÔNG GIAN CÔNG VIÊN TẠI ĐÔ THỊ BẮC NINH. .. hình tổng qt  Đề xuất giải pháp khai thác yếu tố VHTT tổ chức không gian công viên đô thị Bắc Ninh Các khái niệm sử dụng luận án: Công viên đa chức năng; Tổ chức không gian; Văn hóa truyền thống
- Xem thêm -

Xem thêm: Khai thác yếu tố văn hóa truyền thống trong tổ chức không gian công viên tại đô thị bắc ninh (lấy công viên khu vực khu đô thị mới tây bắc làm địa bàn thí điểm) tt , Khai thác yếu tố văn hóa truyền thống trong tổ chức không gian công viên tại đô thị bắc ninh (lấy công viên khu vực khu đô thị mới tây bắc làm địa bàn thí điểm) tt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay