HƯỚNG DẪN VIẾT ĐOẠN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI 200 CHỮ CHI TIẾT

12 24 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 08:55

NGHỊ LUẬN VỀ TƯ TƯỞNG ĐẠO LÍ – Đề thường trích câu đọc hiểu để yêu cầu thí sinh bày tỏ ý kiến, bàn luận Cũng có đề khơng trích dẫn văn mà trực tiếp nên vấn đề cần nghị luận Để nắm vững phần này, em nên ÔN TẬP THEO CHỦ ĐỀ Các vấn đề từ câu nói thường yêu cầu bàn luận như: + Nhận thức: lí tưởng, khát vọng, niềm đam mê, mục đích sống… + Phẩm chất: lòng u nước, tính trung thực, lòng dũng cảm, khiêm tốn, tự học, lòng ham hiểu biết, cầu thị… + Quan hệ gia đình: tình mẫu tử, tình anh em… + Quan hệ hội: tình bạn, tình thầy trò, tình đồng bào… + Cách ứng xử người sống: lòng nhân ái, thái độ hòa nhã, vị tha… + Các tư tưởng lệch lạc, tiêu cực: ích kỉ, thực dụng, dối trá, hèn nhát… DẠNG 1: Đề đưa nhận định thể tư tưởng đạo lí, nhận định xuất qua câu nói, châm ngơn, câu thơ … MỞ ĐOẠN (1- câu) 2- dòng THÂN ĐOẠN 12 -18 dòng - Giới thiệu vấn đề nghị luận: trích lại nguyên văn nhận định đề - Giải thích ngắn gọn nội dung tư tưởng nhận định - Lí giải vấn đề - Nêu biểu thực tế - Đánh giá, bình luận, bác bỏ - Có thể giới thiệu vấn đề cách đặt câu hỏi - Giới thiệu trực tiếp ý kiến/nhận định Trả lời câu hỏi Trước hết ý kiến/nhận định/câu nói … trên, “…” có nghĩa là…… Còn “…” có nghĩa là….Tồn ý kiến/nhận định/câu nói : phê phán/ khẳng định/ đề cập/ nói lên/ cho ta thấy/ cho ta biết/ khuyên/ nhắn nhủ … Trả lời câu hỏi: Tại … Bởi … Trả lời câu hỏi: Như … Trả lời câu hỏi: (Vấn đề hay sai hay vừa vừa sai?; Hiện tượng trái ngược cần phê phán/ ca ngợi gì? … Đó vấn đề đúng/sâu sắc/ xác/ đầy đủ/tồn diện / tích cực/ tiêu KẾT ĐOẠN (2- dòng) Rút học nhận thức, hành động cực….Tuy nhiên,trong sống có … Đó điều đáng phê phán/lên án/ ca ngợi Câu nói/nhận định/ý kiến có ý nghĩa ……….đối với sống, với người, thân…? + Cần phải làm …….gì để thực thi/hạn chế vấn đề/câu nói? Thực hành: Đọc đoạn trích sau thực yêu cầu: Hạnh phúc - mẫu số chung, mong ước đáng tất người, gia đình, xứ sở Quan niệm hạnh phúc không giống người, nhà, hệ, thời đại, hội Chẳng hạn, có người xem hạnh phúc hài lòng với có theo chủ thuyết “biết đủ” Cũng có người cho hạnh phúc ta có sức khỏe tốt, nghiệp ý, gia đình ấm cúng bạn hữu chí tình Hạnh phúc có điều giản dị: có việc u thích để làm, có người để u thương nơi chốn bình n để Lại có vĩ nhân gọi tên hạnh phúc theo cách riêng họ Ví nhà hiền triết Ấn Độ Mahatma Gandhi bảo rằng: “Hạnh phúc mà bạn nghĩ, mà bạn nói mà bạn làm hòa quyện với nhau” Điều giống thơng điệp mà tín đồ Thiên Chúa giáo tin tưởng: “Bình an cho người thiện tâm”, để khẳng định hạnh phúc có từ tâm an bình người, tĩnh sâu thẳm tâm hồn Liệu hạnh phúc nghĩ đằng, nói nẻo làm kiểu?[…] Rồi có ý kiến: ranh giới biết đủ, biết hài lòng thỏa hiệp với thân mong manh Bởi ln nghĩ “ừ, ”, lúc mà ta ngừng nỗ lực, ngừng cống hiến để làm cho sống thân cộng đồng tiến phía trước Sẽ nhanh, “biết đủ” hài lòng dễ dãi làm ta chán ngán Sẽ nhanh, hạnh phúc biến ta không hiểu ý nghĩa đời nằm nơi đâu Vậy hạnh phúc biết đủ, biết hài lòng biết vượt qua, biết chinh phục khác? (Trích Để chạm vào hạnh phúc - Giản Tư Trung, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, www.thesaigontimes.vn) Viết đoạn Từ trải nghiệm thực tế mình, anh (chị) viết 01 đoạn văn nghị luận hội (khoảng 200 chữ) bàn ý kiến nêu đoạn trích phần đọc hiểu: hạnh phúc biến ta khơng hiểu ý nghĩa đời nằm nơi đâu MỞ - Giới thiệu Có hạnh phúc biến ta không ĐOẠN vấn đề nghị hiểu ý nghĩa đời nằm nơi (1- câu) luận: trích đâu? 2- dòng lại nguyên Trong “Để chạm vào hạnh phúc, tác giả văn nhận Giản Tư Trung cho rằng: hạnh phúc biến định đề ta không hiểu ý nghĩa đời nằm nơi đâu Có ý kiến cho rằng: hạnh phúc biến ta không hiểu ý nghĩa đời nằm nơi đâu.Có lẽ vấn đề mà bạn trăn trở - Giải thích Trước hết ý kiến “Hạnh phúc” ngắn gọn nội trạng thái cảm xúc gắn với vui sướng dung tư cảm thấy hoàn tồn đạt điều ý nguyện tưởng khơng hiểu ý nghĩa đời nằm nhận định nơi đâu nghĩa sống phương hướng, sống vơ nghĩa Tồn Ý kiến khẳng định: Con người khơng thể có hạnh phúc sống THÂN khơng mục đích, khơng phương hướng, khơng ĐOẠN tìm ý nghĩa đích thực đời 12 -18 - Lí giải vấn Bởi Khi phương hướng, khơng tìm dòng đề ý nghĩa sống, người dễ rơi vào trạng thái - Nêu hoang mang, thất vọng, chán ngán đồng nghĩa biểu với việc khơng thể có cảm xúc hạnh phúc thực gắn với niềm vui sướng Trong thực tế, tế thấy chạm tới hạnh phúc xác định mục tiêu, ý nghĩa sống, cần sống điều đẹp đẽ, nhân văn, khơng cho thân mà cho gia đình, hội - Đánh giá, Vấn đề mà tác giả đưa vơ đắn bình luận, sâu sắc, có nhiều người chạm tới hạnh bác bỏ phúc từ điều đơngiản Tuy nhiên,trong sống có khơng bạn trẻ có cách sống vơ nghĩa, bng thả, sống mờ nhạt, ích kỉ Đó điều KẾT ĐOẠN (2- dòng) Rút học nhận thức, hành động đáng phê phán Có thể thấy … Ý kiến cho thân tơi, thấy rõ cần thiết phải xác định mục đích cao đẹp mà cần hướng tới đời Để từ tơi bạn cần tích cực trau dồi trí tuệ, nhân cách, bồi đắp giá trị đạo đức để đạt mục đích ấy, hạnh phúc lâu dài, trọn vẹn Dạng 2: Đề yêu cầu luận bàn tính cách, phẩm chất trạng thái tâm lí MỞ ĐOẠN (1- câu) 2- dòng THÂN ĐOẠN 12 -18 dòng - Giới thiệu tính cách,phẩm chất, thái độ trạng thái tâm lí …cần nghị luận - Giải thích khái niệm tính cách, phẩm chất, thái độ trạng thái tâm lí …cần nghị luận - Nêu biểu tính cách … - Lí giải vấn đề - Đánh giá, bình luận, bác bỏ - Có thể giới thiệu vấn đề cách đặt câu hỏi - Giới thiệu trực tiếp: tính cách, phẩm chất … Trả lời câu hỏi Trước hết hiểu … Trả lời câu hỏi: Như nào? đâu? Khi Trả lời câu hỏi: Tại … Bởi … Trả lời câu hỏi: (Tính cách, trạng thái, …có tác dụng/tác hại sống người? … (….) Là phẩm chất để làm nên nhân cách người Làm cho hội, cộng đồng trở nên … (…) … thói quen, tính nết xấu … không với chuẩn mực đạo đức, làm cho hội … Tuy nhiên bên cạnh người có ….thì có người … Đó tượng cần phê phán, lên án/ca ngợi, tơn vinh … Điều khiến hội, đạo đức … KẾT ĐOẠN (2- dòng) Rút học nhận thức, hành động Vì cần có …/loại bỏ … Để Vì cần nhận thức … … tốt đẹp, cần có ý thức phấn đấu rèn luyện nhân cách …., hành động … để sống ngày tốt đẹp Thực hành: Đọc đoạn trích sau thực yêu cầu: “Sự trung thực tảng giữ cho mối quan hệ bền vững”- Ramsey Clark Trung thực- ứng xử cao tôn trọng Một thái độ ứng xử tích cực, thói quen tốt, cách nhìn lạc quan, khát khao theo đuổi mục tiêu, vv điều kiện cần chưa đủ để đưa bạn đến thành cơng thiếu trung thực trực Bạn chẳng cảm nhận trọn vẹn giá trị thân chưa tìm thấy bình an tâm hồn Viên đá cần thiết tảng trung thực Vì tơi lại xem trọng tính trung thực đến thế? Đó tơi phải thời gian dài nhận trung thực phần thiếu nỗ lực tìm kiếm thành cơng hồn thiện thân tơi Tơi khơng phải kẻ hay nói dối, kẻ tham lam, tên trộm mà tơi thiếu tính trung thực mà Giống nhiều người khác, quan niệm “Ai mà”, chút không trung thực khơng có xấu Tơi tự lừa dối Dù muộn màng, tơi khám phá không trung thực điều tệ hại để lại hậu khơn lường Ngay sau đó, tơi định thẳng, trực tất việc Đó lựa chọn quan trọng làm thay đổi đời (Theo Hal Urban, “Những học sống”, www wattpad.com) Dạng 2: Đề yêu cầu luận bàn tính cách, phẩm chất trạng thái tâm lí Hãy viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ anh (chị) tính trung thực MỞ ĐOẠN (1- câu) 2- dòng - Giới thiệu tính cách,phẩm chất, thái độ trạng thái tâm lí …cần nghị luận - Theo bạn, hội ngày – để tồn tai, phát triển thành công, có cần tính trung thực? - Trong hội ngày nay, tính trung thực phẩm chất đáng quý mà cần có - Giải thích khái niệm tính cách, phẩm chất, thái độ trạng thái tâm lí …cần nghị luận THÂN ĐOẠN 12 -18 dòng - Nêu biểu tính cách … - Lí giải vấn đề - Đánh giá, bình luận, bác bỏ Trước hết hiểu tính trung thực nghĩa thẳng, thật thà, nói thật, khơng làm sai lệch thật, dám nhận lỗi mắc khuyết điểm Vậy tính trung thực gì? tính trung thực … Trong sống, người có đức tính trung thực tôn trọng thật, chân lý lẽ phải Trung thực mang đến giá trị lòng tin làm cho sống hội mối quan hệ trở nên bền vững Chúng ta trung thực, thẳng thắn ln có kết tốt đẹp đem lại lòng tin cho người Sống trung thực đem đến thản tâm hồn, giúp người vui vẻ, thoải mái Điều lại đem đến tỉnh táo, sáng suốt đưa lựa chọn, định quan trọng sống, cơng việc, góp phần tạo nên thành cơng Trung thực làm cho hội, cộng đồng sạch, đẩy lùi tha hoá đạo đức Trung thực làm cho gian dối, giả tạo khơng đất sống Lòng trung thực mă ̣c dù không đem la ̣i cho ta giàu có quyền lực, nó mang đến cho ta hội công có tin tưởng người với người Tuy nhiên bên cạnh người có tính trung thực có người có biểu thiếu trung thực sai trái, cần phải phê phán lên án biểu Điều khiến hội xuống cấp, đạo đức người dân dần bị hạ thấp, phá bỏ nét đẹp truyền thống dân tộc KẾT ĐOẠN (2- dòng) Rút học nhận thức, hành động Vì chúng ta cầ n nhận thức đức tính trung thực khơng thể thiếu cho thân Từ cần tích cực rèn luyện đức tính đáng quý để rèn luyện nhân cách, hành động đẹp để sống ngày tốt đẹp NGHỊ LUẬN VỀ HIỆN TƯỢNG ĐỜI SỐNG Phân loại : - Các tượng tích cực đời sống: Tình nguyện, chia se, đồng cảm, tự học thành tài… - Các tượng tiêu cực đời sống: ô nhiễm môi trường, thực phẩm bẩn, tai nạn giao thông, gian lân thi cử… - Các tượng hai mặt: đam mê thần tượng, du học lại nước ngoài, mạng hội… Cấu trúc chung đoạn văn tượng đời sống MỞ Nêu - Yêu cầu: Nêu lên tính cấp thiết vấn đề ĐOẠN tượng đời cần nghị luận sống - Định hướng thực thông qua trả lời câu hỏi + Hiện tượng xuất từ đâu? Những năm gần đây, tháng gần đây, nay/ Tại Việt nam, giới, Đông nam á… + Hiện tượng tạo nên ảnh hưởng cho hội người? Làm cho hội rối loạn, nhức nhối/ làm cho người đau khổ/ …) + Tính cấp thiết vấn đề chỗ nào? Vấn đề thành mối quan tâm người/ thành xúc người/ tất tìm biện pháp để khắc phuc, loại trừ xây dựng hội lành mạnh) - Giải thích Giải thích khái niệm xuất hiện tượng tượng hội cần nghị luận (Trả lời câu (nếu cần) hỏi: gì?) Biểu hiện/thực trạng - Nêu rõ thực trạng, biểu cụ thể tượng đời sống (Nó nào? Tích cực tác dụng/ tiêu cực - tác hại) Nguyên nhân Hậu Giải pháp - Nêu nguyên nhân dẫn đến thực trạng (Nguyên nhân khách quan chủ quan) Trả lời câu hỏi - Những nguyên nhân khách quan dẫn đến tượng? Có thể trả lời: Đất nước hội nhập nhiều phong cách sống xa lạ, văn hóa tiêu cực tràn vào chưa kịp xóa bỏ/ Đất nước nghèo, đời sống khó khăn/ Pháp luật q trình hồn thiện khuyếm khuyết/ khả quản lý nhà nước bất cập… - Những nguyên nhân chủ quan dẫn đến tình trạng trên? Có thể trả lời: Nhận thức người vấn đề hạn chế khơng có ý thức học tập cập nhật/ Suy nghĩ nơng cạn tham lợi trước mắt/Thói quen sống bng thả, tùy tiện dễ bị lôi kéo/ Ý thức công dân người, cống hiến cho XH….kém Hiện tượng hộichi phối, tác động tích cực/tiêu cực tới sống người? Tại cần ủng hộ, phát triển/ đấu tranh xóa bỏ tượng hội ấy?) + Hiện tượng làm ảnh hưởng đến đời sống Xh? Hỗ trợ trả lời: Làm cho hình ảnh đất nước xấu mắt bạn bè giới/ Nền kinh tế, chậm phát triển chi phí vơ nghĩa/ an ninh đất nước trở nên phức tạp, gây khó khăn cho quản lý/ Để lại hàng loạt vấn đề khác cho Xh phải giải : bảo hiểm thất nghiệp, y tế, trợ giúp nhân đạo phải hỗ trợ cho hậu gây ra… +Hiện tượng làm ảnh hưởng đến người (đặc biệt học sinh) nào? Hỗ trợ trả lời: Ảnh hưởng đến học tập tu dưỡng? Đến kinh tế gia đình? Đến đời sống tình cảm quan hệ với người? Đến sức khỏe? uy tín tương lai thân? Biện pháp khắc phục hậu (Vấn đề phê phán) phát huy kết (Vấn đề tốt) Cần phải làm gì?) Hỗ trợ trả lời: - Biện pháp Chung : tuyên truyền cho người có nhận thức tác dung,tác hại/ Giáo dục cho người hiểu sâu sắc tự tuyên truyền cho nhau/ Xây dựng hành động hành động thực tế ứng xử sống ntn cho - Biện pháp cá nhân : tự học tập nâng cao nhận thức sống/ tìm hiểu sâu sắc vấn đề kêu gọi bè bạn cộng đồng tham gia/ xây dựng hành động trước (vấn đề đó) sống/ phê phán hành vi xấu, học tập gương tốt - Đề nghị : Nhà nước hỗ trợ biện pháp điều kiện tốt luật, môi trường, sở vật chất người KẾT Bài học nhận - Đưa nhận thức đắn vấn đề vừa bàn ĐOẠN thức hành luận động - Hành động: rút hành động cụ thể (Bản thân người cần phải làm gì?) Hỗ trợ trả lời: Những lý giải, phân tích chứng minh làm rõ vấn đề…….đồng thời rõ nguyên nhân, hậu quả/kết nó… Mặt khác viết đưa giải pháp khắc phục… - Nêu suy nghĩ tầm quan trọng vấn đề nghị luận Hỗ trợ trả lời: Vấn đề đặt vấn đề thời sự, nóng bỏng/ tác dộng mạnh mẽ tới hội sống người / loại trừ (tiêu cực)/ phát huy tích cực Xh, CS, Con người ntn? - Đưa thông điệp, hay lời khuyên cho người Hỗ trợ trả lời: Từ đó, người nhận thức hành động (về Hiện tượng ) có sống hạnh phúc hơn, XH tốt đẹp Đọc đoạn trích sau thực yêu cầu: (1)Ứng xử thái độ, hành vi, lời nói thích hợp quan hệ giao tiếp người với người, người với thiên nhiên Thuật ngữ văn hóa đặt trước ứng xử có nghĩa tơ đậm chiều cao phẩm chất, chiều rộng quan hệ người ứng xử Có người có cách ứng xử họ với nhau, họ với môi trường sống Nhưng văn hóa ứng xử hình thành từ văn minh phát triển cấp độ nhằm diễn đạt cách ứng xử người thiên nhiên, hội mình,… (2)…Ở văn hóa khác có hệ chuẩn khơng giống nhau, có giá trị chung Đó sống có lý tưởng, trung với nước, hiếu với cha mẹ, tình thương đồng bào, trung thực với bạn bè, giữ chữ tín quan hệ Trong văn hóa phương Đơng, Khổng Tử khun người tu tâm dưỡng tín với sáu chữ: nhật tam tĩnh ngô thân Đối với người Nhật, nhân cách văn hóa cơng thức hóa: thiện, ích, đẹp Nước ta coi trọng mục tiêu giá trị: chân, thiên, mỹ Ở châu Âu, người ta nói tính cách, bàn giá trị nhân cách tiêu biểu dân tộc Tính cách Nga thể lòng đơn hậu, tình thủy chung, nghĩa cử quốc tế cao Khẩu hiệu tri thức sức mạnh nhiều nước tư châu Âu viện dẫn ảnh hưởng tới hành động trăm năm Bí hàng đầu người Do Thái trọng học, đề cao vai trò trí tuệ, tơn sung học vấn tài Để gái lấy học giả, lấy người học giả làm vợ khơng tiếc tài sản Tuy nhiên, họ coi tri thức mà thiếu thực tiễn chẳng khác lừa biết thồ lưng sách vở,… (Trích “Văn hóa ứng xử, noi thêm điều cần nói”, Hồ Sĩ Vịnh, Tạp chí Văn học Nghệ thuật, số 332, tháng – 2012) PHẦN II LÀM VĂN Câu 1: Từ nội dung đoạn trích phần Đọc – hiểu, anh/chị viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ ngơn ngữ giao tiếp bạn trẻ giai đoạn MỞ Nêu Trong giai đoạn Việt nam, ngôn ngữ ĐOẠN tượng đời giao tiếp bạn trẻ có dấu hiệu lệch sống chuẩn Vấn đề thành mối quan tâm nhiều người/ Ngôn ngữ công cụ quan trọng giao tiếp, thông qua ngôn ngữ mà người thêm hiểu Khơng phải sử dụng ngôn ngữ cách khéo léo, nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ cách lịch sự, chừng mực điều hồn tồn khả người Đối với bạn học sinh nay, vấn đề sử dụng ngôn ngữ giao tiếp vấn đề có nhiều bất cập tồn - Giải thích Ngơn từ giao tiếp ngơn từ giới trẻ sử dụng tượng cách phổ biến để trao đổi thơng tin, tình cảm (nếu cần) với Chúng có đặc điểm khác biệt so với ngôn ngữ giao tiếp chung Biểu hiện/thực trạng Nguyên nhân Hậu + Ngôn ngữ giao tiếp giới trẻ có xu hướng lệch chuẩn văn hóa + Học sinh ngày khó khăn q trình sử dụng ngôn từ việc thể quan điểm, tư tưởng thân Không học sinh sử dụng khơng chức ngơn ngữ, lối giao tiếp thơ lỗ, thiếu lịch + Học sinh sử dụng nhiều tiếng lóng, tiếng bồi giao tiếp, làm sáng, vẻ đẹp vốn có tiếng Việt _ Nguyên nhân: + Quá trình hội nhập quốc tế, phát triển cơng nghệ thông tin, phủ nhận chúng đem lại cho tiếng Việt lượng từ lớn bên cạnh để lại khơng hệ lụy + Giới trẻ chưa ý thức việc sử dụng tiếng Việt, sử dụng tùy tiện, cẩu thả, thiếu trách nhiệm làm cho ngôn ngữ giao tiếp bị xáo trộn, dung tục _ Chứng minh: + Thay nói “đồng ý” họ dùng “okie”, “tình yêu” thành “tềnh iu”,… + Tạo thành ngữ vô nghĩa: “Chán gián” , “buồn chuồn chuồn”,… + Lối nói, viết nửa tây nửa ta dung tục: “”bye nhé”, 4U (for you),… + Lối viết tắt: “k0 bjt” “lm j tke”, “dzay zui ròi đó”,… Hiện tượng hộichi phối, tác động tích cực/tiêu cực tới sống người? Tại cần ủng hộ, phát triển/ đấu tranh xóa bỏ tượng hội ấy?) + Làm sáng tiếng Việt + Khó khăn việc diễn đạt câu, ý hoàn chỉnh giao tiếp + Làm ảnh hứng tới văn hóa ứng xử người Khi từ ngữ tốt đẹp khơng sử dụng sử dụng khơng chức thay vào lớp từ với kết cấu ngữ pháp lỏng lẻo, thiếu sáng, với cách sử dụng ngôn ngữ tùy tiện làm cho câu nói khơng biểu đạt nghĩa nó, đem đến hàm nghĩa tiêu cực + Việc sử dụng ngôn ngữ giao tiếp thiếu chuẩn mực nảy sinh tượng bạo lực sống Chỉ lời nói tắt, câu nói tối nghĩa gây hiểu nhầm, xích mích gây xung đột Theo thống kê, 60 vụ đánh liên quan đến vấn đề lời nói Giải pháp Biện pháp khắc phục hậu (Vấn đề phê phán) phát huy kết (Vấn đề tốt) Cần phải làm gì?) + Bố mẹ cần làm gương cho cái, trình sử dụng ngôn ngữ cần phải dùng chuẩn mực, uốn nắm lại có tượng lệch chuẩn ngôn ngữ + Nhà trường giáo dục để học sinh ý thức việc gìn sáng tiếng Việt quan trọng cần thiết + Bản thân bạn học sinh phải biết tự trau dồi, rèn luyện tiếng Việt Tiếp thu sử dụng tiếng ngước ngồi có chọn lọc, chuẩn mực KẾT Bài học nhận - Đưa nhận thức đắn vấn đề vừa bàn ĐOẠN thức hành luận động - Hành động: rút hành động cụ thể Mỗi học sinh tất người phải có ý thức rèn luyện ngơn ngữ giao tiếp Luôn vận dụng đắn cách phương tiện giao tiếp để bảo vệ sáng tiếng Việt Đặc biệt với bạn học sinh cần có ý thức rèn luyện theo chuẩn mực tốt đẹp, sử dụng ngôn ngữ đúng, đủ hay, tiếp thu tinh thần chọn lọc ... biết chinh phục khác? (Trích Để chạm vào hạnh phúc - Giản Tư Trung, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, www.thesaigontimes.vn) Viết đoạn Từ trải nghiệm thực tế mình, anh (chị) viết 01 đoạn văn nghị luận xã. .. 1: Từ nội dung đoạn trích phần Đọc – hiểu, anh/chị viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ ngơn ngữ giao tiếp bạn trẻ giai đoạn MỞ Nêu Trong giai đoạn Việt nam, ngôn ngữ ĐOẠN tượng đời... du học lại nước ngoài, mạng xã hội Cấu trúc chung đoạn văn tượng đời sống MỞ Nêu - Yêu cầu: Nêu lên tính cấp thiết vấn đề ĐOẠN tượng đời cần nghị luận sống - Định hướng thực thông qua trả lời
- Xem thêm -

Xem thêm: HƯỚNG DẪN VIẾT ĐOẠN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI 200 CHỮ CHI TIẾT, HƯỚNG DẪN VIẾT ĐOẠN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI 200 CHỮ CHI TIẾT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay